Kultura i Dziedzictwo Kulturowe najważniejsze działania ...

malopolskie.pl
  • No tags were found...

Kultura i Dziedzictwo Kulturowe najważniejsze działania ...

TWARZE MAŁOPOLSKI. XIII DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGOMałopolskieDni DziedzictwaKulturowego toniepowtarzalnaokazja do odwiedzeniawartościowych,częstounikatowych obiektów, także mało znanychzabytków oraz tych, które pozostając w rękachprywatnych nie są na co dzień dostępne. To równieżcykliczne wydarzenie realizowane przez MałopolskiInstytut Kultury, a zainicjowane przezSamorząd Województwa Małopolskiego, promującezabytki regionu – w ostatniej, trzynastej jużedycji, zyskały wzbogaconą formułę. Kluczowazmiana to połączenie prezentowanych obiektówdziedzictwa z sylwetkami ważnych dla nich postacilub wydarzeń, co zaowocowało hasłem Dni:„Twarze Małopolski”.Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni DziedzictwaKulturowego realizowany przez Małopolski InstytutKultury był współfinansowany w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnegona lata 2007–2013. W przygotowanie projektuangażowali się także lokalne samorządy, instytucjekultury, stowarzyszenia, media regionalne,jak również sami mieszkańcy.W celu umożliwienia gościom samodzielnego„odkrywania” obiektów, przygotowane zostałyspecjalne przewodniki tematyczne.XIII edycja MDDK odbyła się w dniach 14-15 maja2011 roku. Dwanaście wybranych zabytków zostałozaprezentowanych poprzez związanez nimi postaci – artystów, naukowców, możnowładców,przedstawicieli różnych stanówi grup narodowościowych – lub wydarzeniaz podziałem na 4 trasy:TRASA I: KRAKOWSKAKolegiata pw. św. Anny (ul. św. Anny 11),Józef Tischner;Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM)(al. Zygmunta Krasińskiego 34),Krakowski Festiwal Filmowy;Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka"Oddziału Krakowskiego PTTK(ul. Włodzimierza Tetmajera 28),Lucjan Rydel.TRASA II: OKOLICE OLKUSZAPoliptyk olkuski – Bazylika Kolegiacka pw. św.Andrzeja w Olkuszu (gmina Olkusz),Jan Wielki;Pustynia Błędowska (Klucze, gmina Klucze),Pan Twardowski;Rezerwat przyrody Dolina Racławki (gminaKrzeszowice),Stanisław Magaczewski.TRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIAPałac w Ryczowie (gmina Spytkowice),gen. Zygmunt Piasecki;Muzeum Zamek w Oświęcimiu (gmina Oświęcim),Księżna Eufrozyna;Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach(gmina Kęty),Aleksander Kłosiński.TRASA IV: POŁUDNIOWAKościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu(gmina Stary Sącz),św. Kinga;Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju (gminaKrynica-Zdrój),Jan Kiepura;Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku(gmina Muszyna),Jan Peregryn.34

More magazines by this user
Similar magazines