ODGOVORI NA AKTUALNA PITANJA S USMENOG - Beli Mantil

belimantil.info

ODGOVORI NA AKTUALNA PITANJA S USMENOG - Beli Mantil

Lovro Lamot: Patofiziologija Odgovori na pitanja iz usmenog- teške metaboličke i respiracijske acidoze (vazodilatacija i edem mozga) i alkaloze(vazokonstrikcija i ishemija)- poremećaji toniciteta izvanstanične tekućine (najviše pogađa funkciju mozga i očituje seporemećajima svijesti):a) hiperosmolalnost – stanična dehidracija (pomak vode iz stanice) s posljedičnimskvrčavanjem stanica – kroničnom stanju mozak se prilagođuje povećanjem osmotskiaktivnih tvarib) hipoosmolalnost – pomak vode u stanični prostor i stanični edem – kroničnom stanjumozak se prilagođuje smanjenjem stanične koncentracije kalija- poremećaji koncentracije kalcija i magnezija (hiperkalcijemija i hipermagnezijemija)107. PATOGENEZA SINKOPA- SINKOPA JE IZNENADAN, KRATKOTRAJAN I REVERZIBILAN GUBITAK SVIJESTIZBOG MOŽDANE HIPOKSIJE1. SRČANI POREMEĆAJI- poremećaji ritma rada srca smanje minutni volumen i opskrbu mozga krvlju (Gerbec-Morgangi-Adams-Stokesov sindrom):- sinusatrijska bolest – povremeni zastoji rada SA-čvora- atriventrikularni kompletan blok- parcijalni blok i fibrilacija atrija- ventrikularna fibrilacija- paroksizmalna tahikardija (supraventrikularna)- lijekovi koji remete srčanu provodnost- ishemične srčane bolesti- tromb ili miskom u lijevom atriju- otežan povratak venske krvi u desni atrij2. CIRKULACIJSKE SINKOPE- preosjetljivost sinusa karotikusa – produljena asistolija s jakom vazodilatacijom i dubokomhipotenzijom- kompresija na vertebralne arterije- stenoza ili okluzija arterije subklavije- ortostatička sinkopa –sniženje krvnog tlaka u stojećem stavu- pri mokrenju- vazovagalna sinkopa3. SINKOPA ZBOG PROMJENE SASTAVA KRVI- hiperventilacija – hipokapnija (vazokonstrikcija u mozgu – smanjen protok) i respiracijska alkaloza(smanjuje se frakcija ioniziranog kalcija – grčevi na udovima i oko usta)- hipoksija – pri anemiji i hipoksemiji4. OSTALI UZROCI- hipoglikemički poremećaji- hipokalcijemija- neurološki razlozi108. POREMEĆAJI FETALNOG RASTA I RAZVITKA1. POREMEĆAJI FETALNE MASEa) fetalna hipotrofija:- rađanje djeteta koje je lakše od 10 percentila za danu dob trudnoće (2800g)- najčešći uzroci: nedovoljan unos hrane u majku ili smanjen protok krvi kroz maternicu i postejicu- veći perinatalni mortalitet i novorođenačke komplikacije- simetrična (podjednako smanjena dužina i težina) i nesimetrična (nesrazmjer između dužine itežine)29STUDMEFwww.belimantil.info

More magazines by this user
Similar magazines