Wifi siete na TUKE

fberg.tuke.sk

Wifi siete na TUKE

F akultaB aníctva,E kológie,R iadenia aG eotechnológiíWifi siete na TUKEIng. Anna GrejtákováSPP D FBERG2012


Wi-Fi (alebo Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi je sada štandardov prebezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN).Názov Wi-Fi je slovná hračka ku „Hi-Fi“ (high fidelity – „vysokávernosť“), čo by sa dalo aplikovať ako skratka ku wireless fidelity– „bezdrôtová vernosť“, názov však v skutočnosti skratkou nie je.Wi-Fi bolo navrhnuté pre bezdrôtové zariadenia a lokálne siete, alednes sa často používa na pripojenie k internetu. Umožňuje osobeso zariadením s bezdrôtovým adaptérom (PC, notebook, PDA)pripojenie k internetu v blízkosti prístupového bodu (access point).Geografická oblasť pokrytá jedným alebo niekoľkými prístupovýmibodmi sa nazýva hotspot.


Používané skratky v oblasti Wifi:IEEE 802.11. Inštitút inžinierov elektrotechniky a elektroniky(Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) je organizácia,ktorá se zameriava na vytváranie počítačových noriem.Normy IEEE sú označené číslami. IEEE 802.11 je skupina bezdrôtovýchsieťových noriem charakterizovaných používaním rádiového spektra.Normy 802.11 sledujú pravidlá stanovené inštitútom IEEE, ktorými sariadia sieťové normy.WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access),WPA1, WPA2 Enterprise, WPA2 Personal – typy zabezpečeniabezdrôtových sietí.AES (Advanced Encryption standard) - pokročilý šifrovací štandard.EAP (PEAP) – spôsob sieťového overovania


Dôležité :Bezdrôtové siete sa zobrazia iba vtedy, ak má počítač sieťovýadaptér bezdrôtovej siete, má k nemu nainštalovaný ovládača adaptér je zapnutý. Preto skôr než sa začnete pripájať na wifisieť, skontrolujte či máte prepínač wifi vo svojom počítači v stavezapnutý -on alebo vypnutý - off – teda buď svieti na prednompaneli indikátor bezdrôtovej siete alebo nie.Niektoré typy notebookov môžu mať zapínanie wifi sietetlačidlom FN+ klávesa s identifikátorom siete.


Ak sú podmienky splnené, teda pc má sieťový adaptér,ten je zapnutý a je nainštalovaný k nemu ovládač,v oblasti dosahu wifi sietí sa vpravodole na paneli úloh zobrazí indikátor siete s oznamom:Vyberieme Pripojiť k sietia zobrazia sa Vám sietektoré sú dostupné v danejoblasti


K zobrazeniu sietí v dosahu sa môžeme dostať aj cez menu Štart-Ovládací panel – Centrum sietí – voľbou Pripojiť k sieti.


Tu máme tlačidlo naobnovenie zoznamu:Intenzita signálu (ak sú zelené len 1-2paličky, pripojenie môže byť nefunkčné)Siete na TUKE:


... a počítač sa začnepripájať.Po úspešnom pripojenínám indikátor sietevpravo dole na paneliúloh zahlási pripojenie:


TUNET - guest – je nezabezpečená sieť, ktorá je bez autentifikáciepoužívateľov a preto má nastavené protokolové obmedzenia.Táto sieť je určená pre príležitostné použitie, napr. pre hostí.. Po spusteníweb prehliadača je potrebné kliknúť na tlačidlo „Pokračovať“ .


Pre autentifikovaných zamestnancov a študentov je určená sieťeduroam – sieť bez protokolových a výkonnostných obmedzení.Pripojenie do siete eduroam na TUKE:Pre použitie služby je potrebná WiFi karta vo vašom zariadenía musíte byť v dosahu WiFi pripojenia.Služba musí byť nakonfigurovaná v operačnom systéme.Pripojenie bolo otestované pre OS Windows XP, WindowsVista, Windows 7 a Linux


Na stránke https://nastavenia.tuke.sk/wifi/siete-na-tuke/sa nachádzajú všetky potrebné informácie aj odkazyna stiahnutie konfiguračných súborov.Pre zjednodušenie konfigurovania WiFi klientov bola vytvorenáaplikácia eduroam.exe, ktorú si tam môžete stiahnuť.Táto aplikácia nastaví WiFi klienta v OS Windows Vistaa Windows 7.Používateľ potom už zadá iba svoj jedinečný logina WiFi heslo, ktoré si predtým nastavil na stránkehttps://nastavenia.tuke.sk/wifi/nastavenie-hesla/.Po spustení aplikácie na Windows XP sa pridá do systémucertifikát a naštartujú sa WiFi služby.Nastavenie profilu je potrebné ale vykonať ručne./


Takže ako zamestnanec si najprv vygenerujeme heslo pre Wifi cez nášjedinečný logina heslo do CAS.


Potom stiahneme súbor eduroam.exe, uložíme si ho v pc a následneodtiaľ spustíme.


Po spustení aplikácie eduroam.exe sa objaví dialógové oknoo inštalovaní nastavení...v ktorom nás informuje o priebehu inštalácie a navigujena prihlásenie – to platí pre Windows Vista a Windows 7.


Takže ak máme os Vista alebo Windows 7, kliknutím na indikátor sietísa nám zobrazia pripojenia ktoré sú k dispozícii- vyberieme eduroama dáme pripojiť.


Ak sme všetko správne zadali,v zozname sietí sa ukáže stavpripojené k eduroamkde vidíme aj intenzitu signálu,typ zabezpečenia, typ vysielačaa SSID.Pri pripájaní vyskočí dialógovéokno, kde zadávame:ako meno náš jedinečný login+@tuke.ska heslo pre wifi sieť, ktoré smesi predtým vygenerovali.


Tieto voľby môžemeale nemusíme použiť ,napr. ak sa pripájamena cudzom notebooku,nenecháme ho pamätať vašeprístupové údaje (odškrtneme).Vlastnosti siete si môžeme podrobne pozrieť a nastaviť kliknutím pravýmtlačidlom na ňu a výberom „Vlastnosti“.


Pre Windows XP :Po spustení aplikácie sa pridá do systému certifikáta naštartujú sa WiFi služby.Cez menuŠtart-Nastavení – Síťová připojení,kde si dáme zobraziť Bezdrátové sítemusíme sieť eduroam dokonfigurovať ručne podľa príručkyhttps://nastavenia.tuke.sk/files/wifi/wifi_xp.pdf


Ak máte USB-wifi, je nutné nainštalovať ovládače k danému USB,ktoré sú väčšinou k dispozícii v balení.Ak chcete obísť, že každý dodávateľ ma svoj SW na USB-wifi,je možné nastaviť wifi sieť v XP nasledovne :-na pracovnej ploche ikona Miesta v sieti - klik pravým tlačidlomna Vlastnosti- Pravým tlačidlom na Pripojenie bezdrôtovej siete > Vlastnosti


Vyberieme kartu „Bezdrôtové siete“ a zaškrtneme „Použiť systémWindows na konfiguráciu bezdrôtovej siete“.Na TUKE sú v prevádzke dve WiFi siete s oznamovanýmiidentifikátormi SSID (SSID je názov siete): TUNET-guest a eduroam.


Pri pripojení k akejkoľvek sieti (domácej alebo verejnej)je potrebné v prvom rade, aby ste zadali vyhľadávať siete.Vedľa názvu siete ktoré Vám ukáže v tabuľke bude typ buďzabezpečená sieť alebo nezabezpečená sieť.Na nezabezpečenú sieť sa viete pripájať bez heslajednoduchým kliknutím na danú sieť a zvoliť pripojiť.Na zabezpečenú sieť je potrebné vedieť a zadať heslo,aby ste na ňu mohli pripájať.Pri pripájaní ak máme možnosť, vždy zvolíme radšej zabezpečenúsieť.Ak použijeme nezabezpečenú sieť, dávame pozor aby smepoužívali prehliadanie v režime „in private“ a aby sme neukladalisvoje heslá.Nezabezpečené siete sú aj verejne prístupné hot-spoty.V Košiciach máme prístupné s SSID ANTIK_Free_HotSpotmiesta podľa nasledovného zoznamu :(SSID - Service Set Identifier - sieťový identifikátor (potrebné zadaťdo dialógového okna) ).


Zoznam hotspotov Antik v Košiciach:Tenisové kurty Anička (reštaurácia, v letných mesiacochtribúny tenisových kurtov)Športovno – zábavný areál Alejová ulica (exteriér)Hala Cassosport (tribúny hlavnej haly)Štadión Lokomotívy v Čermeli (tribúny)Steel Aréna (tribúny)Hlavná ulica:- okolie OD Tesco- okolie súsošia Immaculata- okolie Štátneho divadla – malá fontána- okolie Štátneho divadla – veľká fontána- okolie Dolnej brányOC Galéria (priestory na poschodí)OC Optima (oblasť stravovacích zariadení)OC Cassovia (vstupné priestory, priestory pred pokladňami)


Ďalšie hotspoty v Košiciach:Adresa SSID Druh zariadenia PoznámkaHlavná 22 Bluebell kaviareň od 8,00 hod., 1,5 MbitHlavná 102 - reštaurácia 10,00 - 01,00 hod.Pri Prachárni cassovia1, 2 obchodné centrum cca 1000 KbPri Prachárni 4 ihotspotzone kaviareň 20 min. zdarma denneTrieda SNP galeria1, 2, 3 obchodné centrum cca 1000 - 1500Kbžel. stanica ZSR-Hotspot Železničná stanica Pokrytie: vnútornýstaničný priestorMax. rýchlosť na užívateľa:512 kbit/s


Ďakujem Vám za pozornosť.Nastáva čas na Vašeotázky...

More magazines by this user
Similar magazines