12.07.2015 Views

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Projekční podkladyVydání 01/2013LogasolSolární technikaOhřev teplé vodya podpora vytápěníTeplo je náš živel


ObsahObsah1 Podklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1 Solární zisky v České republice . . . . . . . . 51.2 Energetické zisky u solárních systémův závislosti na potřebě tepla . . . . . . . . . . .62 Technický popis a systémové komponenty . 72.1 Solární kolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.1.1 Deskový kolektor Logasol CKN2.0-s . . . . 72.1.2 Deskový kolektor Logasol SKN4.0 . . . . . . 92.1.3 Vysoce výkonný deskový kolektorLogasol SKS4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112.1.4 Vakuové trubicové kolektory LogasolSKR6.1R CPC a SKR12.1R CPC . . . . . .142.2 Zásobníky pro solární techniku . . . . . . . . 172.2.1 Bivalentní zásobník Logalux SM…pro ohřev teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . .172.2.2 Bivalentní zásobník pro ohřev teplévody Logalux SMH… E pro tepelnáčerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202.2.3 Termosifonový zásobník pro ohřevteplé vody Logalux SL… . . . . . . . . . . . . .222.2.4 Kompaktní kondenzační kotelLogamax plus GB172T s integrovanýmsolárním zásobníkem . . . . . . . . . . . . . . . .252.2.5 Kombinovaný zásobník Logalux P750 Sa kombinovaný termosifonovýzásobník Logalux PL…/2S pro ohřevteplé vody a podporu vytápění . . . . . . . . .272.2.6 Akumulační zásobník Logalux PNR… Ese solárním výměníkem a sestratifikačním plechem . . . . . . . . . . . . . . .322.2.7 Termosifonový akumulačnízásobník Logalux PL… . . . . . . . . . . . . . .342.3 Kompletní stanice Logasol KS… . . . . . . . 362.4 Další systémové komponenty . . . . . . . . . 392.4.1 Odlučovač vzduchu LA1 pro1-trubkovou kompletní stanici . . . . . . . . .392.4.2 Připojení s Twin-Tube . . . . . . . . . . . . . . . 392.4.3 Solární kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.4.4 Termostatický směšovač teplé vody . . . . 413 Solární regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.1 Pomoc při návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.2 Způsoby regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.2.1 Regulace dle teplotní diference . . . . . . . . 433.2.2 Double-Match-Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.3 Samostatné solární regulace . . . . . . . . . 453.3.1 Solární regulátor Logamatic SC10 . . . . . 453.3.2 Solární regulátor Logamatic SC20 . . . . . 463.3.3 Solární regulátor Logamatic SC40 . . . . . 473.4 Solární moduly pro regulační přístrojeBuderus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533.4.1 Regulační systém Logamatic EMS sesolárním modulem SM10 . . . . . . . . . . . . .533.4.2 Regulační systém Logamatic 4000se solárním modulem FM443 . . . . . . . . . 543.4.3 Regulační přístroj Logamatic 2107se solárním modulem FM244 . . . . . . . . . 543.4.4 Optimalizace solárního ziskumoduly SM10, FM443 a FM244 . . . . . . . 553.5 Regulace zařízení se dvěmaspotřebiči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563.5.1 Modul SBU pro přepínání mezi2 spotřebiči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.5.2 Třícestný přepínací ventil VS-SU . . . . . . 573.5.3 Kombinace 1-trubkové a 2-trubkovésolární stanice v zařízení se2 spotřebiči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.6 Regulace solárního zařízenís podporou vytápění . . . . . . . . . . . . . . . . 593.6.1 Přepínání trojcestného ventilupřed akumulací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593.6.2 Podpora vytápění s Logasol SBH . . . . . 603.6.3 Sada HZG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.6.4 Hlídání zpátečky RW pro podporuvytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.6.5 Třícestný směšovací ventils pohonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.7 Regulace solárního systému propřečerpávání a převrstvovánízásobníků teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . 613.7.1 Přečerpání zásobníků teplé vody . . . . . . 613.7.2 Převrstvení zásobníku . . . . . . . . . . . . . . 613.7.3 Modul Logasol SBL pro převrstvování . . 623.8 Regulace solárního zařízenípro nabíjení zásobníku přesexterní výměník tepla . . . . . . . . . . . . . . . 633.8.1 Logasol SBT pro oddělení systémů . . . . 643.9 Regulace solárního zařízenís bazénovým výměníkem . . . . . . . . . . . . 653.9.1 Bazénový výměník SWT . . . . . . . . . . . . 653.10 Regulace kolektorových polívýchod/západ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663.11 Ochrana regulace proti přepětí . . . . . . . 663.12 Měření množství tepla sesolární regulací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.12.1Sada měřiče tepla WMZ 1.2(příslušenství) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 Pokyny pro solární systémy . . . . . . . . . . . . 684.1 Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.2 Předpisy a směrnice pro návrhzařízení se solárními kolektory . . . . . . . . 712Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Obsah5 Příklady zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725.1 Solární systémy pro ohřev teplé vodyv kombinaci s kotli na plyn/olej . . . . . . . .725.1.1 Solární systém pro ohřev teplé vody:stacionární kotel a bivalentnízásobník TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .725.1.2 Solární systém pro ohřev teplé vody:nástěnný kotel a bivalentnízásobník TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .735.1.3 Solární systém pro ohřev teplé vody:kompaktní kotel s integrovanýmzásobníkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .745.2 Solární systém pro ohřev teplévody a podporu vytápění s kotlina plyn či olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .755.2.1 Solární systém pro ohřev teplévody a podporu vytápění: nástěnnýkotel a kombinovaný zásobník . . . . . . . . .755.2.2 Solární systém pro ohřev teplévody a podporu vytápění: nástěnnýkotel a termosifonový kombinovanýzásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765.2.3 Solární systém pro ohřev teplévody a podporu vytápění: plynový/olejovýstacionární kotel a termosifonovýkombinovaný zásobník . . . . . . . . . . . . . .775.2.4 Solární systém pro ohřev teplévody a podporu vytápění: nástěnnýkotel, termosifonový/bivalentnízásobník TV a termosifonovýakumulační zásobník . . . . . . . . . . . . . . . .785.2.5 Solární systém pro ohřev teplévody a podporu vytápění: nástěnnýkotel, předehřívací a pohotovostnízásobník TV a termosifonovýakumulační zásobník . . . . . . . . . . . . . . . .795.3 Solární zařízení pro ohřev teplévody v kombinaci s kotlem na tuhápaliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805.3.1 Solární systém pro ohřev teplévody: stacionární kotel, kotel natuhá paliva termosifonový/bivalentnízásobník TV a akumulační zásobník . . . .805.3.2 Solární systém pro ohřev teplé vody:nástěnný kotel, kotel na tuhá palivatermosifonový/bivalentní zásobník TV aakumulační zásobník . . . . . . . . . . . . . . . .815.4 Solární systém pro ohřev teplé vody apodporu vytápění s kotlem natuhá paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825.4.1 Solární systém pro ohřev teplé vodya podporu vytápění: stacionární kotel,kotel na tuhá paliva bivalentnízásobník TV a akumulační zásobník . . . .825.4.2 Solární systém pro ohřev teplé vodya podporu vytápění: nástěnný kotel,bivalentní zásobník TV a termosifonovýakumulační zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . 835.5 Solární systém pro ohřev teplé vodya ohřev bazénu s kotlem plyn/olej . . . . . . 845.5.1 Solární systém pro ohřev teplé vodya ohřev bazénu: stacionární kotela bivalentní zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . 845.5.2 Solární systém pro ohřev teplé vodya ohřev bazénu: nástěnný kotela bivalentní zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . 855.6 Solární systém pro ohřev teplé vody,podporu vytápění a ohřev bazénus kotlem plyn/olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865.6.1 Solární systém pro ohřev teplé vody,podporu vytápění a ohřev bazénu:nástěnný kotel a kombinovanýtermosifonový zásobník . . . . . . . . . . . . . 865.6.2 Solární systém pro ohřev teplé vody,podporu vytápění a ohřev bazénu:nástěnný kotel, bivalentní zásobník TVa akumulační termosifonový zásobník . . 875.7 Detailní hydraulika nástěnnýchkondenzačních kotlů . . . . . . . . . . . . . . . . 886 Dimenzování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896.1 Zásady dimenzování . . . . . . . . . . . . . . . 896.1.1 Solární ohřev teplé vody . . . . . . . . . . . . 896.1.2 Solární ohřev teplé vody a podporavytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896.1.3 Dimenzování za pomocipočítačové simulace . . . . . . . . . . . . . . . . 896.2 Dimenzování velikosti kolektorovéhopole a solárního zásobníku . . . . . . . . . . . 906.2.1 Zařízení pro ohřev teplé vodyv jedno- či dvougeneračním domě . . . . . 906.2.2 Zařízení pro ohřevu teplé vodya podporu vytápění v jedno- advougeneračních rodinných domech . . . 956.2.3 Bytové domy s 3 až 5 bytovýmijednotkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996.2.4 Bytové domy do 30 bytovýchjednotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006.2.5 Zařízení pro ohřev bazénu . . . . . . . . . . 1036.3 Návrh hydrauliky . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056.3.1 Hydraulické zapojení . . . . . . . . . . . . . . 1056.3.2 Průtok kolektorovým polem prodeskové kolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096.3.3 Výpočet tlakových ztrát kolektorovýchpolí s deskovými kolektory . . . . . . . . . . 1096.3.4 Výpočet tlakových ztrát kolektorovéhopole s vakuovými trubicovýmikolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136.3.5 Tlakové ztráty v potrubí solárníhookruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146.3.6 Tlaková ztráta solárních zásobníků . . . 1156.3.7 Výběr kompletní stanice Logasol KS… 116Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 3


Obsah6.4 Výpočet membránové expanznínádoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1176.4.1 Výpočet objemu zařízení . . . . . . . . . . . . 1176.4.2 Membránová expanzní nádobapro solární zařízení s deskovýmikolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1186.4.3 Membránová expanzní nádobapro solární zařízení s vakuovýmitrubicovými kolektory . . . . . . . . . . . . . . .1207 Pokyny k montáži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237.1 Potrubí, tepelná izolace a kabelk teplotnímu čidlu kolektoru . . . . . . . . . .1237.2 Odvzdušnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247.2.1 Automatický odvzdušňovač . . . . . . . . . 1247.2.2 Plnící stanice s odlučovačemvzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1257.3 Upozornění k montážním systémůmpro solární kolektory Logasol . . . . . . . . .1267.3.1 Dovolené zatížení sněhem a větremdle DIN 1055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1267.3.2 Instalace deskových kolektorůna šikmou střechu . . . . . . . . . . . . . . . . .1277.3.3 Montáž na střechu s přizvedávacíkonstrukcí pro deskové kolektory . . . . . .1367.3.4 Montáž deskových kolektorůna ploché střeše . . . . . . . . . . . . . . . . . .1397.3.5 Montáž deskových kolektorůna fasádu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1497.3.6 Montáž do střechy pro deskovékolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1527.3.7 Montáž na střechy vakuovýchtrubicových kolektorů SKR6 a SKR12 . .1587.3.8 Montáž na plochou střechus vakuovými trubicovými kolektoryLogasol SKR6 a SKR12 . . . . . . . . . . . . .1627.3.9 Montáž na fasádu vakuovýchtrubicových kolektorů LogasolSKR6 a SKR12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1667.3.10Směrné hodnoty montážníchčasů pro deskové kolektory . . . . . . . . . .1687.4 Ochrana proti blesku a vyrovnánípotenciálu u tepelných solárníchzařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1688 Formulář pro solární zařízení prorodinné domy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1694Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Podklady11 Podklady1.1 Solární zisky v České republicePrakticky v každém regionu České republiky lze účinněvyužívat solární energii. Roční dávky globálníhoslunečního záření na optimálně nakloněnou plochuv České republice se pohybují mezi 900 až1200 kWh/m 2 .Orientačního hodnoty pro dané regiony jsou ukázányna obr. ( obr. 1).Obr. 1Roční dávky globálního slunečního záření naoptimálně orientovanou plochu [kWh/m 2 ]Solární termické systémy využívají solární energiik ohřevu teplé vody a případně i k podpoře vytápění.Solární systémy pro ohřev teplé vody přináší úsporyenergie a šetří životní prostředí. Kombinované solárnísystémy pro ohřev teplé vody a k podpoře vytápěnínacházejí uplatnění u čím dál více aplikací. Často nenídostatek informací, jak velkou část energie na vytápěnídokáží dnešní vysoce účinné systémy dodat.Solární systémy spoří fosilní paliva a přispívají kesnižování emisí škodlivin a tím citelně odlehčujíživotnímu prostředí.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 5


1 Podklady1.2 Energetické zisky u solárních systémů v závislosti na potřebě teplaSolární systém pro ohřev teplé vodyOhřev teplé vody představuje nejrozšířenější způsobvyužití solárního systému se slunečními kolektory.Potřebu teplé vody, která je po celý rok téměřkonstantní, lze dobře kombinovat s nabídkou solárníenergie. V létě lze potřebu energie k ohřevu teplé vodytéměř zcela pokrýt solárním zařízením. Přesto všakmusí být konvenční zdroj tepla schopen pokrýt potřebuteplé vody nezávisle na solárním systému. Mohounastat delší období špatného počasí, během kteréhomusí být rovněž zajištěn komfort teplé vody.Obr. 2abMQQkWh1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12MZisky solárního systému v porovnáník potřebě energie na ohřev teplé vodypotřeba energieenergetický zisk solárního systémuměsícmnožství teplapřebytek solární energie(využitelný např. pro bazén)využitá solární energie(solární pokrytí)dodatečná energie z konvenčního zdroje(dohřev)7 181 465 273-01.1OabSolární systém pro ohřev teplé vody a podporuvytápěníEkologicky jednat znamená navrhovat zařízení sesolárními kolektory nejen k ohřevu teplé vody, ale i napodporu vytápění. Samozřejmě že solární zařízení lzevyužívat k podpoře vytápění jen tehdy, je-li teplotavratné vody z vytápění nižší než teplota solárníhokolektoru (zásobníku). Ideální je proto podlahovévytápění nebo velkoplošná otopná tělesa navržená nanízký teplotní spád.Při optimálním návrhu dokáže solární systém pokrýt až30 % celkové roční potřeby tepla pro ohřev teplé vodya vytápění. V kombinaci s krbovou vložkou nebos kotlem na tuhá paliva se spotřeba fosilních palivběhem topné sezóny ještě více sníží, neboť lze využívati regenerativní paliva, jako je např. dřevo. Zbývajícíenergii může dodat např. kondenzační nebonízkoteplotní kotel, či jiný zdroj tepla.Obr. 3abMQQkWh1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12MZisky solárního systému v porovnáník potřebě energie na ohřev teplé vody avytápěnípotřeba energieenergetický zisk solárního systémuměsícmnožství teplapřebytek solární energie(využitelný např. pro bazén)využitá solární energie(solární pokrytí)dodatečná energie z konvenčního zdroje(dohřev)ab7 181 465 273-02.1O6Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty22 Technický popis a systémové komponenty2.1 Solární kolektory2.1.1 Deskový kolektor Logasol CKN2.0-sVybrané charakteristiky a zvláštnosti• základní provedení deskového kolektoru• trvale vysoký energetický zisk díky vysoce selektivníPVD vrstvě na hliníkovo-měděném absorbéru• rychlé připojení kolektorů bez nářadí• velmi snadná manipulace díky nízké hmotnosti 30 kg• svislé provedení• velmi dobré a stabilní vlastnosti solární kapaliny díkydobrému vyprazdňování kolektoru během stagnace• vyrobeno s ohledem na úsporu energie díky použitírecyklovaných materiálů• mezinárodní certifikát kvality Solar keymarkKonstrukce a funkceJednodílný rám kolektoru Logasol CKN2.0 je vyrobenz hliníku. Kolektor je zakrytý 3,2 mm silnýmjednodílným solárním bezpečnostním sklem. Totoodlévané sklo s nízkým obsahem železa má vysokousvětelnou prostupnost (91 % světelná propustnost) a jevelmi odolné. Celoplošný hliníkový absorbér s vysoceselektivní vrstvou. Pro jednoduché a rychlé hydraulicképřipojení má kolektor Logasol CKN2.0 čtyři hadicovévsuvky. Solární hadice lze nainstalovat bez nářadí,pouze pomocí pružných páskových spon. Totopřipojení je ve spojení s kolektory dimenzováno nateploty do 170 °C a pro tlaky do 6 bar.8Obr. 49Konstrukce Logasol CKN2.0-s; rozměrya technická data strana 81 Připojení kolektoru, výstup2 Jímka pro čidlo kolektoru3 Bezpečnostní sklo4 Absorbér5 Izolace6 Trubky – harfa7 Úchytky pro manipulaci8 Připojení kolektoru, zpátečka9 Svislý kolektor1123456786 720 641 792-252.1TProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 7


2 Technický popis a systémové komponentyRozměry a technická data deskových kolektorů Logasol CKN2.0-sMV6720261032R6 720 641 792-248.1TObr. 5MRVRozměry Logasol CKN2.0-s (svislý);rozměry v mmMěřící místo (jímka pro čidlo)ZpátečkaVýstupDeskový kolektor Logasol jednotky CKN2.0-sProvedení kolektoru – svisléCelková plocha (vnější) m 2 2,09Plocha apertury (vstupu světla) m 2 1,94Plocha absorbéru m 2 1,92Objem absorbéru l 0,80Selektivitastupeň absorpcestupeň emiseHmotnost kg 30Optická účinnost η 0 % 76,1Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoruKvadratický součinitel tepelné ztrátykolektoruk1k2%%W/(m 2 ·K)W/(m 2 ·K 2 )Tepelná kapacita c kJ/(m 2 ·K) 4,10Korekční faktor úhlu dopadu IAM dir τα (50 °C) – 0,94Jmenovitý průtok V l/h 50Stagnační teplota °C 194Max. provozní tlak (zkušební tlak) bar 6Max. provozní teplota °C 120Minimální zisk kolektoru 1) (pro BAFA)95 ± 25 ± 24,0830,012kWh/(m 2 ·a) > 525Registrace DIN – 011-7S1924FTab. 1Technická data Logasol CKN2.0-s1) Průkaz minimálního využití pro BAFA (Spolkový úřad pro hospodářství a vývozní kontrolu, Eschborn) v souladu s DIN EN12975 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 200 l ve Würzburgu8Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty22.1.2 Deskový kolektor Logasol SKN4.0Vybrané charakteristiky a zvláštnosti• dobrý poměr cena-výkon• trvale vysoké energetické zisky díky vysoceselektivní PVD vrstvě na hliníkovém absorbéru• rychlé připojení kolektorů bez nářadí• snadná manipulace díky nízké hmotnosti 40 kg• vodorovné i svislé provedení• velmi dobré a stabilní vlastnosti solární kapaliny díkydobrému vyprazdňování kolektoru během stagnace• vyrobeno s ohledem na úsporu energie díky použitírecyklovaných materiálů• mezinárodní certifikát kvality Solar keymarkKonstrukce a funkceJednodílná vana kolektoru Logasol SKN4.0 je z plastuvyztuženého skelnými vlákny. Kolektor je zakrytý3,2 mm silným jednodílným bezpečnostním sklem.Toto odlévané sklo s nízkým obsahem železa mávysokou světelnou prostupnost (91 % světelnápropustnost) a je velmi odolné.Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a vysokouúčinnost zaručuje izolace z minerální vaty o tloušťce50 mm na zadní straně kolektoru. Je odolná vůčiteplotním změnám a proti exhalacím plynů.Celoplošný hliníkový absorbér s vysoce selektivnívrstvou. Pro dobrý přenos tepla je absorbér svařens měděným potrubím ve tvaru harfy ultrazvukovýmisváry.Pro jednoduché a rychlé hydraulické připojení mákolektor Logasol SKN4.0 čtyři hadicové vsuvky. Solárníhadice lze nainstalovat bez nářadí, pouze pomocípružných páskových spon. Připojení je ve spojenís kolektory dimenzováno na teploty do 170 °C a protlaky do 6 bar.8Obr. 6910Konstrukce Logasol SKN4.0; rozměrya technická data strana 101 Připojení kolektoru, výstup2 Jímka pro čidlo kolektoru3 Bezpečnostní sklo4 Absorbér5 Izolace6 Trubky – harfa7 Úchytky pro manipulaci8 Připojení kolektoru, zpátečka9 Vodorovný kolektor10 Svislý kolektor1213456786 720 641 792-252.1TProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 9


2 Technický popis a systémové komponentyRozměry a technická data deskových kolektorů Logasol SKN4.0MV8787MV2017117511752017RR6 720 641 792-248.1T6 720 641 792-249.1TObr. 7MRVRozměry Logasol SKN4.0-s (svislý); rozměryvmmMěřící místo (jímka pro čidlo)ZpátečkaVýstupObr. 8MRVRozměry Logasol SKN4.0-w (vodorovný);rozměry v mmMěřící místo (jímka pro čidlo)ZpátečkaVýstupDeskový kolektor Logasol jednotky SKN4.0-s SKN4.0-wProvedení kolektoru – svislé vodorovnéCelková plocha (vnější) m 2 2,37 2,37Plocha apertury (vstupu světla) m 2 2,25 2,25Plocha absorbéru m 2 2,18 2,18Objemu absorbéru l 0,94 1,35Selektivitastupeň absorpcestupeň emise%%95 ± 25 ± 2Hmotnost kg 40 40Optická účinnost η 0 % 77 77Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoruKvadratický součinitel tepelné ztrátykolektoruk1k2W/(m 2 ·K)W/(m 2 ·K 2 )95 ± 25 ± 23,2163,8710,015 0,012Tepelná kapacita c kJ/(m 2 ·K) 3,75 5,05Korekční faktor úhlu dopadu IAM dir τα (50 °C) – 0,92 0,92Jmenovitý průtok V l/h 50 50Stagnační teplota °C 199 194Max. provozní tlak (zkušební tlak) bar 6 6Max. provozní teplota °C 120 120Minimální zisk kolektoru 1) (pro BAFA)kWh/(m 2 ·a) >525 > 525Registrace DIN – 011-7S1587 F 011-7S1719 FTab. 2Technická data Logasol SKN4.01) Průkaz minimálního využití pro BAFA (Spolkový úřad pro hospodářství a vývozní kontrolu, Eschborn) v souladu s DIN EN12975 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 200 l ve Würzburgu10Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty22.1.3 Vysoce výkonný deskový kolektor Logasol SKS4.0Vybrané charakteristiky a zvláštnosti• vysoce výkonný deskový kolektor• hermeticky těsná konstrukce s náplní inertního plynuargonu mezi sklem a absorbérem• bez kondenzace na vnitřní straně skla• velmi rychlá reakce na osvit• povrch absorbéru trvale chráněn proti prachu,vlhkosti a nečistotám ze vzduchu• výkonný celoplošný absorbér s vakuovou vrstvoua dvojitým meandrem• možnost jednostranného připojení až pro 5 kolektorů• velmi dobré vlastnosti při stagnaci• rychlé připojení kolektorů bez nářadíKonstrukce a funkceKolektorová vana vysoce výkonného deskovéhokolektoru Logasol SKS4.0 je tvořena lehkým, vysoceodolným profilem ze skelných vláken. Zadní stěna jevyrobena z ocelového plechu o tloušťce 0,6 mmpotažená vrstvou ze sloučeniny hliníku se zinkem.Kolektor je zakrytý 3,2 mm silným celistvýmbezpečnostním sklem. Toto odlévané sklo s nízkýmobsahem železa má vysokou světelnou prostupnost(91 % světelná propustnost) a je velmi odolné.Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a vysokouúčinnost zaručuje izolace z minerální vaty o tloušťce55 mm. Izolace je odolná vůči teplotním změnám.Měděný absorbér s vysoce selektivní vrstvounanesenou ve vakuu zajišťuje vysokou účinnost.Dvojitý meandr je ultrazvukově svařen pro zajištěnízvláště dobrého tepelného přenosu s absorbérem.RObr. 9Konstrukce Logasol SKS4.0-s; rozměrya technická data strana 13M Jímka pro čidlo kolektoruR Připojení kolektoru, zpátečkaV Připojení kolektoru, výstup1 Bezpečnostní sklo2 Celoplošný absorbér3 Dvojitý meandr4 Tepelná izolace5 Zadní strana kolektoru6 Rám kolektorů z kompozitu7 Plastová koncovka8 Hrana těsnění8VMR65347 6 720 641 792-05.1il21VProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 11


2 Technický popis a systémové komponentyNáplň inertního plynuNáplň inertní plynu ( obr. 10, poz. 3) meziabsorbérem a zasklením podstatně snižuje tepelnéztráty. Uzavřený prostor tepelně izolačního zasklení jenaplněn těžkým inertním plynem argonemzpomalujícím reakce. Díky hermeticky těsné konstrukcije absorbér chráněn před vlivy okolního prostředí jakoje vlhký vzduch, prach či znečišťující látky. Tím jedosaženo delší životnosti a účinnost zůstává na vysokéúrovni.1 2 3 4Absorbér s dvojitým meandremDíky provedení absorbéru ve tvaru dvojitého meandruje možné jednostranně připojit do jedné řady až 5kolektorů. Teprve u větších kolektorových polí jezapotřebí provádět oboustranné připojení pro zajištěnírovnoměrného proudění.Konstrukce absorbéru ve tvaru meandru umožňujevysoký výkon kolektoru, neboť je zajištěno turbulentníproudění v absorbéru . Díky paralelnímu zapojení dvoumeandrů uvnitř kolektoru se také zajištěna nízkátlaková ztráta. Sběrné potrubí zpátečky kolektoru senachází v dolní části, takže v případě stagnace můžeodpařená solární kapalina snadno vyprázdnit kolektor.7StVa6b56 720 641 792-06.1ilObr. 10Řez kolektorem Logasol SKS4.0 s náplníinertního plynuSt1R1 Zasklení2 Rozpěrka z nerezové oceli3 Náplň inertního plynu4 Celoplošný absorbér5 Tepelná izolace6 Zadní strana7 Průchodka absorbéruVaStbSt2R6 720 641 792-07.1ilObr. 11Konstrukce a připojení dvojitého meandruLogasol SKS4.0-sa Meandr 1b Meandr 2R ZpátečkaSt Zaslepovací zátkaV Výstup1 do 5 kolektorů2 do 10 kolektorů12Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Rozměry a technická data deskového kolektoru Logasol SKS4.0MVVVMV207090R1145Obr. 12MRV90R1145Rozměry Logasol SKS4.0-s (svislý); rozměryvmmMěřící místo (jímka pro čidlo)ZpátečkaVýstupR6 720 641 792-08.1ilObr. 13MRV2070Rozměry Logasol SKS4.0-w (vodorovný);rozměry v mmMěřící místo (jímka pro čidlo)ZpátečkaVýstupR6 720 641 792-09.1ilVysoce výkonný deskový kolektor Logasol jednotka SKS4.0-s SKS4.0-wProvedení kolektoru – svislé vodorovnéCelková plocha (vnější) m 2 2,37 2,37Plocha apertury (vstupu světla) m 2 2,1 2,1Plocha absorbéru m 2 2,1 2,1Objem absorbéru l 1,43 1,76Selektivitastupeň absorpcestupeň emise%%95 ± 25 ± 2Hmotnost kg 46 47Optická účinnost η 0 % 85,1 85,1Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoruk1W/(m 2 ·K)4,036095 ± 25 ± 24,0360Kvadratický součinitel tepelné ztráty k2W/(m 2 ·K 2 ) 0,01080,0108kolektoruTepelná kapacita c kJ/(m 2 ·K) 4,82 4,82Korekční faktor úhlu dopadu IAM dir τα (50°)–IAM dfu –ταJmenovitý průtok V l/h 50 50Stagnační teplota °C 204 204Max. provozní tlak (zkušební tlak) bar 10 10Max. provozní teplota °C 120 120Minimální zisk kolektoru 1) (pro BAFA)kWh/(m 2 ·a) >525 >525Registrace DIN – 011-7S052 F 011-7S052 F0,950,900,950,90Tab. 3Technická data Logasol SKS4.01) Průkaz minimálního využití pro BAFA (Spolkový úřad pro hospodářství a vývozní kontrolu, Eschborn) v souladu s DIN EN12975 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 200 l ve WürzburguProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 13


2 Technický popis a systémové komponenty2.1.4 Vakuové trubicové kolektory Logasol SKR6.1R CPC a SKR12.1R CPCVybrané charakteristiky a zvláštnosti• K ohřevu teplé vody, podpoře vytápění a ohřevubazénové vody• Vynikající design• Vysoká účinnost díky vysoce selektivní vrstvěabsorbéru a tepelné izolaci pomocí vakua a tohlavně v zimním období při nízkých venkovníchteplotách• Žádné problematické spojení sklo-kov, tím jedocíleno trvalé vakuové těsnosti• Díky kruhové ploše absorbéru má každá trubicezajištěnu optimální orientaci ke Slunci• Krátké doby montáže zásluhou kompletněprefabrikovaných kolektorových jednotek ajednoduchých sad pro montáž na šikmou střechua plochou střechu• Jednoduché spojovaní více kolektorů vedle sebeprostřednictvím předpřipravených svěrných spojení• Teplonosná kapalina je vedena přímo trubicí bezmezikusu v podobě výměníku tepla• Případná výměna skleněné trubice bez vypouštěnísystému – „suché napojení“• Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost díky kvalitníma odolným materiálůmKonstrukce a funkce Logasol SKR6.1R CPC aSKR12.1R CPC• Extrémně vysoký energetický zisk při malé plošekolektoru• Možnost jednostranného připojení kolektoru (vlevonebo vpravo)• Vhodné pro šikmé a ploché střechy, stejně jakofasádu• Velká flexibilita díky kolektorovým modulům s 6 a 12trubicemi• Zrcadlový plech CPC a přímoprůtočné vakuovétrubice výrazně přispívají k extrémně vysokémuenergetickému zisku• Zásluhou kruhového absorbéru dochází i při různýchúhlech dopadu slunečních paprsků ke stáleoptimálnímu zachycování jak přímého tak difúzníhosluneční záření.V horní sběrné komoře je navíc u kolektorů SKR6 aSKR12 integrováno zpětné potrubí, které umožňujepřipojení přívodu a zpátečky z jedné strany ( obr. 14,[6]).Připojení přívodu a zpátečky může být zprava či zleva.Kolektory mohou být instalovány pouze ve svislémprovedení se sběrným potrubím v horní části.110987Obr. 142 3 4Konstrukce Logasol SKR6.1R CPC, rozměrya technická data str. 161 Koleno zpátečky2 Integrovaná trubka zpátečky3 Tepelná izolace4 Sběrná komora s designován pláštěm5 Připojení výstupu a zpátečky (skryté)6 Jímka pro čidlo (skryté)7 Zrcadlový plech CPC8 Vakuová trubice s absorbérem9 Vodivý plech10 Přímo průtočná U-trubiceVakuová trubiceVakuová trubice je optimalizovaný výrobek, co se týčegeometrie a výkonu.Trubice se skládá ze dvou koncentrických skleněnýchtrubic, které jsou vždy na jedné straně uzavřeny vetvaru polokoule a na druhé straně jsou spolu zataveny.Z prostoru mezi trubicemi se odsaje vzduch a trubice sehermeticky uzavře (izolace pomocí vakua).V každé vakuové trubici je přímo protékaná U-trubice,která je připojena ke sběrnému potrubí. Tím jsouzajištěny shodné hydraulické odpory jednotlivýchtrubic. Tato U-trubice je přitisknuta na vodící tepelnýplech na vnitřní straně vakuové trubice.Pro maximální využití solární energie, je na vnějšímpovrchu vnitřní skleněná trubice nanesena vysoceselektivní vrstvou, která slouží jako absorbér. Tatovrstva je chráněna v evakuovaném meziprostoru.Jedná se o vrstvu nitridu hliníku, která se vyznačujevelmi nízkými emisemi a vysokou absorpcí.566 720 641 792-280.1T14Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2215436 720 641 792-11.1ilObr. 15Řez vakuovou trubicí kolektorů LogasolSKR…CPC1 Nerezová trubka2 Tepelně vodivý plech3 Absorpční vrstva4 Vakuová trubice5 Zrcadlový plech CPCZrcadlo CPCPro zvýšení účinnosti vakuových trubicových kolektorůje u Logasol SKR6 a SKR12 umístěn pod trubicemivysoce reflexní, povětrnostním vlivům odolávajícízrcadlový plech CPC (Compound ParabolicConcentrator). Speciální tvarování zrcadel zaručuje,aby přímé a rozptýlené sluneční záření dopadalo naabsorbér i při nepříznivých úhlech dopadu paprsků. Tovýrazně zlepšuje energetický zisk solárního kolektoru.6 720 641 792-12.1ilObr. 16CPC-zrcadlo Logasol SKR...CPCProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 15


2 Technický popis a systémové komponentyRozměry a technická data vakuového trubicového kolektoru Logasol SKR6.1R CPC a SKR12.1R CPC95 957021392208320831 2Obr. 17Rozměry Logasol SKR6.1R CPC a SKR12.1R CPC; rozměry v mm1 Logasol SKR6.1R CPC2 Logasol SKR12.1R CPCVakuový trubicový kolektor Logasol jednotka SKR6.1R CPC SKR12.1R CPCPočet trubic – 6 12Celková plocha (vnější) m 2 1,46 2,9Plocha apertury (vstupu světla) m 2 1,28 2,57Objem absorbéru l 1,19 2,36Selektivitastupeň absorpcestupeň emise%%>0,95 525RAL-UZ73 (Modrý Anděl) – kritéria jsou plněnaRegistrace DIN – 011-7S1502 RTab. 4Technická data Logasol SKR6.1R CPC a SKR12.1R CPC1) V souladu s DIN 4757 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 200 l16Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty22.2 Zásobníky pro solární techniku2.2.1 Bivalentní zásobník Logalux SM… pro ohřev teplé vodyVybrané charakteristiky a zvláštnostiSM290/5E, SM300/5, SM400/5E a SM500:• bivalentní zásobník se dvěma výměníky teplaz hladkých trubek• v modré či bílé barvě opláštění• termoglazura Buderus DUOCLEAN plus amagnéziová anoda jako ochrana proti korozi• velký čisticí otvor• nízké tepelné ztráty díky kvalitní tepelné izolaci• tepelná izolace z tvrdé polyuretanové/EPS pěnytloušťky 50 mm nebo ze 100 mm silné fleecovéizolace (ISO plus) s pláštěm (Logalux SM500)Konstrukce a funkcePodle použití a kapacity zařízení lze navrhnout různézásobníky. Bivalentní zásobníky Logalux SM290/5E,SM300/5, SM400/5E a SM500 jsou určeny k solárnímuohřevu teplé vody. V případě potřeby je možné dohřevkotlem.Velkoplošné solární výměníky u bivalentních zásobníkůLogalux SM290/5E, SM300/5, SM400/5E a SM500mají velmi dobrý přenos tepla, čímž je zajištěnadostatečná teplotní diference v solárním okruhu mezivýstupem a zpátečkou.Aby i při malém slunečním záření bylo k dispozicidostatečné množství teplé vody, je v horní částizásobníku zabudován výměník tepla. Tento výměníkumožňuje dohřev z kotle.U stávajících systémů lze použít i monovalentnízásobníky Logalux SU… Jako další technické řešenínabízí Buderus nabíjecí systémy k monovalentnímzásobníkům Logalux SU500, SU750 a SU1000s osazením deskového výměníku tepla (nabíjecísystém Logalux LAP aktuální projekční podklady„Zásobníky TV“).Pomocí nabíjecí sady Logalux LAP je možný dohřevzásobníků Logalux SU kotlem. Pro dohřev teplé vodyjsou vhodné nástěnné nebo stacionární plynové kotle,olejové kotle, kotle na tuhá paliva nebo kombinacevýše jmenovaných kotlů.Obr. 18Zásobník Logalux SM…; rozměry, připojenía technická data strana 181 Výstup teplé vody2 Tepelná izolace(tvrdá polyuretanová pěna od Logalux SM290/5E doSM400/5E, fleecová izolace SM500)3 Magnéziová anoda4 Nádoba zásobníku5 Horní výměník tepla (teplosměnná plocha) pro dohřevzkotle6 Spodní solární výměník tepla (teplosměnná plocha)7 Vstup studené vody12345676 720 641 792-16.2TProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 17


2 Technický popis a systémové komponentyRozměry a technická data bivalentních zásobníků Logalux SM…ØDØD SpAWVS2R1HH AWH VS2M 1EHEZR6RS2R1VS1R1H EZA 1H RS2H VS1RS1R1EK/ELR14M 2H RS1H EK/ELA 220 – 256 720 641 792-17.2TObr. 19M 1M 2EHRozměry a připojení Logalux SM…Jímka pro čidlo (vnitřní ∅ 19,5 mm)Jímka pro čidlo (vnitřní ∅ 19,5 mm)Příruba Rp 1½ pro elektrickou topnou tyč(SM290/5E, SM400/5E)Bivalentní zásobník Logalux jednotka SM290/5E SM300/5 SM400/5E SM500Průměr zásobníku s izolacíPrůměr zásobníku bez izolace∅D∅D Spmmmm600–670–670–850650Výška H mm 1835 1495 1835 1850Klopná výška – mm 1945 1655 1965 1810Vstup studené vody / vypouštění H EK/EL mm 80 80 80 148Zpátečka solárního systému H RS1 mm 283 318 318 303Výstup solárního systému H VS1 mm 790 722 898 840Zpátečka ze zásobníku H RS2 mm 1019 813 1033 940Vstup do zásobníku H VS2 mm 1365 1118 1383 1253Vstup cirkulace H EZ mm 1125 903 1143 1062Výstup teplé vody∅AWH AWpalecmmR11695R11356R11695R1¼1643Příruba pro elektrickou topnou tyč ∅EH palec Rp 1½ – Rp 1½ –Rozteč nohou A 1A 2mmmmCelkový objem zásobníku – l 290 290 380 490Pohotovostní objem zásobníku V aux l 120 125 155 215Objem solární části zásobníku V sol l 170 165 225 275290335380440380440480480Tab. 5Rozměry a technická data Logalux SM…18Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Bivalentní zásobník Logalux jednotka SM290/5E SM300/5 SM400/5E SM500Objem solárního výměníku l 8,6 8,8 12,1 13,2Objem horního výměníku – l 5,8 6,2 7,0 7,5Teplosměnná plocha solárního výměníku – m 2 1,3 1,3 1,8 1,8Teplosměnná plocha horního výměníku – m 2 0,9 0,9 1,0 1,1Pohotovostní ztráty dleDIN 4753-8/EN 12897– kWh/24h 2,07 1) 2 1) 2,2 1) 2,25 2)Pohotovostní ztráty dle– kWh/24h 0,96 1 1,04 1,22DIN V 4701-10 3)Výkonové číslo (horní výměník tepla) 4) N L – 1,8 2 3 6,7Trvalý výkon (horní výměník tepla) při – kW (l/h) 31,5 (773) 28,5 (773) 36 (884) 34,3 (843)80/45/10 °C 5)Počet kolektorů – – – str. 94,str. 98str. 94,str. 98str. 94,str. 98Hmotnost vč. tepelné izolace – kg 115 118 135 216Max. provozní tlak topná/teplá voda – bar 16/10 16/10 16/10 16/10Max. provozní teplota topná/teplá voda – °C 160/95 160/95 160/95 160/95Tab. 5Rozměry a technická data Logalux SM…1) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle DIN 4753-8 (celý zásobník nahřátý)2) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle EN 12897 (celý zásobník nahřátý)3) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy4) Hodnoty dle DIN 4708 při nahřátí na teplotu zásobníku 60 °C při teplotě otopné vody 80 °C5) Výstupní teplota topné vody/teplé vody/vstup studené vodyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 19


2 Technický popis a systémové komponenty2.2.2 Bivalentní zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SMH… E pro tepelná čerpadlaVybrané charakteristiky a zvláštnosti• bivalentní zásobník se dvěma výměníky teplaz hladkých trubek:– velká teplosměnná plocha 3,3 m 2 nebo 5,1 m 2z hladkých trubek pro účinný přenos tepla přinízkých teplotách• v modré či bílé barvě opláštění• termoglazura Buderus DUOCLEAN plus amagnéziová anoda jako ochrana proti korozi• velký čisticí otvor shora a zpředu• nízké tepelné ztráty díky kvalitní tepelné izolaci• tepelná izolace z 100 mm silné fleecové izolace(ISO plus)• příruba pro elektrickou topnou tyč ve střední částizásobníkuRozměry a technická data bivalentních zásobníkůLogalux SMH… E pro tepelná čerpadlaØ DØ D SPM1Upevňovací svorkypro čidloH ABHKonstrukce a funkceU Logalux SMH… E je využívána osvědčenátechnologie ze zásobníku Logalux SM400 a SM500.Horní dostatečně dimenzovaná teplosměnná plocha jeurčena pro dohřev zásobníku tepelným čerpadlem.Logalux SMH400 E je vhodný pro tepelná čerpadla dovýkonu 9,5 kW (země-voda). Logalux SMH500 E jevhodný pro tepelná čerpadla do výkonu 17 kW(země-voda). Zásobník je vybaven přírubou proosazení elektrické topné tyče do střední částizásobníku.123EHA1M2Ø 19,5 mmvnitřníH EKH RS1H VS1H RS2H EZH VS24A256 720 641 792-259.1T67Obr. 21 Rozměry Logalux SMH… EM 1 Upevňovací svorka pro čidloM 2 Jímka pro čidlo (vnitřní ∅ 19,5 mm)Obr. 20Zásobník Logalux SMH… E6 720 641 792-275.1T1 Magnéziová anoda2 Tepelná izolace3 Výstup teplé vody4 Horní výměník tepla (teplosměnná plocha) pro dohřevz tepelného čerpadla5 Nádoba zásobníku6 Spodní solární výměník tepla (teplosměnná plocha)7 Vstup studené vody20Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Bivalentní zásobník jednotka SMH400 E SMH500 EPrůměr zásobníku s izolacíPrůměr zásobníku bez izolace∅ D SP∅ DVýška H mm 1590 1970Klopná výška – mm 1550 1930mmmm650850Rozteč nohou A 1A 2mmmm419483Zpátečka solárního systému∅ RS1H RS1palecmmR1303Výstup solárního systému∅ VS1H VS1palecmmR1690R1840Zpátečka ze zásobníku∅ RS2H RS2palecmmR1¼762R1¼905Vstup do zásobníku∅ VS2H VS2palecmmR1¼1217R1¼1605Vstup studené vody∅ EKH EKpalecmmR1¼148Vstup cirkulace∅ EZH EZpalecmmR¾954R¾1062Výstup teplé vody∅ ABH ABpalecmmR1¼1383R1¼1763Příruba pro elektrickou topnou tyč ∅ EH palec Rp1½Celkový objem zásobníku – l 390 490Pohotovostní objem zásobníku V aux l 180 250Objem solární části zásobníku V sol l 210 240Teplosměnná plocha horního výměníku – m 2 3,3 5,1Objem horního výměníku – l 22 34Tlaková ztráta při průtoku 2000 l/h – mbar 80 125Teplosměnná plocha solárního výměníku – m 2 1,3 1,8Objem solárního výměníku – l 9,5 13,2Max. provozní tlak topná/teplá voda – bar 16/10Max. provozní teplota topná/teplá voda – °C 160/95Pohotovostní ztráty dle EN 12897 1)Pohotovostní ztráty dle DIN V 4701-10 2)– kWh/24h 1,99 2,39– kWh/24h 1,19 1,42Počet kolektorů – – str. 94, str. 98Hmotnost vč. tepelné izolace – kg 211 268Tab. 6 Rozměry a technická data Logalux SMH… E1) Měřeno při teplotní diferenci 45 K (celý zásobník nahřátý)2) Výpočtem zjištěná hodnota dle normyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 21


2 Technický popis a systémové komponenty2.2.3 Termosifonový zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SL…Vybrané charakteristiky a zvláštnosti• patentovaná termosifonová trubka pro vrstvenénabíjení zásobníku v nejvyšší teplotní hladině• vztlakově řízené samotížné silikonové klapky provyužití techniky stratifikace• velmi rychlá dostupnost teplé vody ze solárníhozařízení a méně častý dohřev kotlem• termoglazura Buderus DUOCLEAN plus amagnéziová anoda jako ochrana proti korozi• tepelná izolace z měkké polyuretanové pěny(ISO plus) tloušťky 100 mm ze stran a 150 mm silnávrstva nahoře (odnímatelná) s krytemKonstrukce a funkceBuderus nabízí termosifonové zásobníky pro ohřevteplé vody v různých velikostech a typech. U všechprovedení je základem termosifonový princip.Solární výměník tepla ohřívá jen poměrně malémnožství teplé vody, téměř až na teplotu vstupu solárnílátky. Ohřátá teplá voda stoupá termosifonovoutrubkou ( obr. 22, poz. 6) přímo vzhůru dopohotovostní části. Při normálním slunečním záření sezde již po krátké době dosáhne požadované teplotyteplé vody. Z tohoto důvodu je méně často třebadohřívat zásobník kotlem.V závislosti na solárním zisku stoupá teplá voda jennatolik vzhůru, až dosáhne stejné teplotní hladiny.Následně dojde vztlakem k otevření příslušnésamotížné klapky ( obr. 22, poz. 7). Tímto způsobemse zásobník prohřívá po vrstvách od shora dolů.Zejména při provozu v režimu Double-Match-Flows regulací (SC20, SC40, modul FM443 nebo SM10) jestratifikační princip optimálně sladěn díkypřizpůsobování průtoku čerpadlem s regulací otáček apřednostního nabíjení pohotovostní části.Obr. 22Konstrukce Logalux SL300-2; rozměry,připojení a technická data str. 241 Magnéziová anoda2 Tepelná izolace3 Výstup teplé vody4 Nádoba zásobníku5 Horní výměník tepla (teplosměnná plocha) pro dohřevzkotle6 Stratifikační trubka7 Samotížná silikonová klapka8 Spodní solární výměník tepla (teplosměnná plocha)9 Vstup studené vodyBivalentní zásobník Logalux SL300/400/500-2Bivalentní solární zásobník Logalux SL…-2 o objemu300 l, 400 l nebo 500 l mají jeden solární výměník ahorní výměník určený pro dohřev z kotle. Tytozásobníky lze dodat i v bílé barvě opláštění jakoprovedení Logalux SL…-2 W.1234567896 720 641 792-20.1il22Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Termosifonový princip při silném slunečním zářeníOhřátá teplá voda rychle stoupá vzhůru a je běhemkrátké doby k dispozici v pohotovostní části zásobníku.Zásobník se ohřívá shora dolů ( obr. 23, poz. 1).Vzhledem k tomu, že v termosifonové trubce solárníhovýměníku proudí voda jen zdola nahoru, docházík velkému teplotnímu rozdílu mezi zpátečkouzásobníku a kolektorem. To zaručuje vysoký solárnízisk.AW 1AWAWVSVSVSRSRS1RS1VS1EKVS1EKVS1EKRS1RS1RS16 720 641 792-21.1ilObr. 23 Proces nabíjení termosifonového zásobníku při silném slunečním zářeníAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyRS1 solární zpátečkaRS zpátečka zásobníkuVS1 solární vstupVS vstup do zásobníku1 dělicí vrstva mezi teplotními hladinamiTermosifonový princip při slabším slunečním zářeníOhřeje-li se teplá voda např. jen na 30 °C, stoupápouze k vrstvě s touto teplotou. Voda proudí dozásobníku otevřenými samotížnými klapkami a ohřívátuto oblast ( obr. 24, poz. 2).Výstup ze samotížných klapek zastaví další stoupánívody v termosifonové trubce a zabrání promíchání vodys vodou vyšší teplotě z vyšších vrstev ( obr. 24,poz. 3).AWVSRS240 °C30 °C40 °C30 °C21VS11EK20 °C30 °C20 °CRS16 720 641 792-22.1ilObr. 24Výstup teplé vody z termosifonové trubky přislabším slunečním zářeníAW výstup teplé vodyEK vstup studené vodyRS1 solární zpátečkaRS zpátečka zásobníkuVS1 solární vstupVS vstup do zásobníku1 otevřená samotížná klapka v termosifonové trubce2 uzavřená samotížná klapkaProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 23


2 Technický popis a systémové komponentyRozměry a technická data termosifonových zásobníků Logalux SL…MgM1EH 1)M2M3M4ØDØD SpSL...-2AWR1VSR1MEZR6RSR1EK, ELR16VS1R6RS1R6HH AWH VSH EZH RSH EK, ELH VS1H RS18MgEHA 1M1–M4RS1VS1A 26 720 641 792-23.1ilObr. 25Rozměry a připojení Logalux SL…M Jímka pro čidlo (vnitřní ∅ 19,5 mm)Mg Magnéziová anodaM1–M4 Místa měření teploty; osazení dle komponentů,hydrauliky a regulace systémuUpevňovací svorky M1 až M4 pro příložná teplotníčidla jsou v bočním pohledu zakresleny spřesazením1) Jen pro SL500-2Termosifonový zásobník Logalux jednotka SL300-2 SL400-2 SL500-2Průměr zásobníku s izolacíPrůměr zásobníku bez izolace∅D∅D SpVýška H mm 1670 1670 1970Klopná výška – mm 1570 1590 1890Vstup studené vody/vypouštění H EK/EL mm 245 230Zpátečka solárního systému H RS1 mm 100Výstup solárního systému H VS1 mm 170Zpátečka ze zásobníku H RS mm 886 872 1032Vstup do zásobníku H VS mm 1199 1185 1345Vstup cirkulace H EZ mm 1008 994 1154Výstup teplé vody H AW mm 1393 1392 1692Příruba pro elektrickou topnou tyč ∅EH palec – – Rp1½Rozteč nohou A 1A 2Celkový objem zásobníku – l 300 390 490Pohotovostní objem zásobníku V aux l 155 181 228Objem solární části zásobníku V sol l 145 209 262Objem solárního výměníku – l 0,9 1,4Teplosměnná plocha solárního výměníku – m 2 0,8 1Pohotovostní ztráty dle EN 12897 1)Pohotovostní ztráty dle DIN V 4701-10 2)mmmmmmmm7705703754351) Měřeno při teplotní diferenci 45 K (celý zásobník nahřátý)2) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy3) Hodnoty dle DIN 4708 při nahřátí na teplotu zásobníku 60 °C při teplotě otopné vody 80 °C4) Výstupní teplota topné vody/teplé vody/vstup studené vody850650440600– kWh/24h 1,75 1,99 2,3– kWh/24h 1,22 1,20 1,29Výkonové číslo (horní výměník tepla) 3)N L – 2,3 4,1 6,7Trvalý výkon (horní výměník tepla) při 80/45/10 °C 4) – kW (l/h) 34,3 (843)Počet kolektorů – – str. 94, str. 98Hmotnost vč. tepelné izolace kg 144 189 220Max. provozní tlak solární/topná/teplá voda – bar 8/25/10 8/25/10 8/25/10Max. provozní teplota solární/topná/teplá voda °C 135/160/95Tab. 7 Technická data Logalux SL…24Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


123456Technický popis a systémové komponenty22.2.4 Kompaktní kondenzační kotel Logamax plus GB172T s integrovaným solárním zásobníkemVybrané charakteristiky a zvláštnosti• kompaktní jednotka kondenzačního kotle abivalentního zásobníku s vrstveným nabíjením oobjemu 204 l• prostorově nenáročné řešení pro řadové, jednoadvougenerační rodinné domy• kondenzační kotel ve dvou výkonech• úspora času a nákladů na instalaci díkyintegrovaným komponentům pro vytápěcí a solárnísystém (např. čerpadlová skupina, solární modulSM10, expanzní nádoba pro vytápění i solárnísystém)• vrstveně nabíjený zásobník TV s výměníkem prosolární systém a termoglazurou BuderusDUOCLEAN plus a magnéziovou anodou proochranu proti korozi• ohřev TV z kondenzačního kotle přes nerezovýdeskový výměník• set pro připojení cirkulace jako příslušenstvíPro tvrdost vody od 15 do 20 °dH, doporučujemeomezit teplotu teplé vody v zásobníku na max. 55 °C.Na solárním regulátoru je nutné nastavit max. teplota55 °C. Případně je možné použít úpravnu vody.Při tvrdosti nad 21 °dH hrozí zanášení deskovéhovýměníku vodním kamenem. Doporučujeme buďpoužití zásobníky s trubkovým výměníkem nebo použítúpravnu vody.≥400600≥400446Ø125Ø8071435 1)8,51290 1)1235 1)1180 1)1125 1)1070 1)1015 1)18601935Obr. 26Rozměry a připojení pro GB172-14/20 T210SR (rozměry v mm) s připojovací sadou vlevo/vpravo(příslušenství)1 Cirkulace G½2 Plyn G ½3 Studená voda G ¾4 Výstup zpátečky G ¾7356 720 648 096-21.2O5 Zpátečka vytápění G ¾6 Teplá voda G ¾1) Rozměr je při použití sady pro připojení vpravo/vlevoProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 25


2 Technický popis a systémové komponentyTechnická data solárnímu zásobníku v kompaktním kondenzačním kotlijednotkaGB172-14T210 SRGB172-20T210 SRJmenovitý výkon kotle kW 14 20Celkový objem zásobníku l 204 204Pohotovostní objem zásobníku (V aux ) l 50 50Objem solární části zásobníku (V sol ) l 154 154Teplosměnná plocha solárního výměníku m 2 0,8 0,8Objem solárního výměníku l 4,6 4,6Výstupní teplota °C 40 - 70 40 - 70Max. průtok l/min 12,0 12,0Specifický průtok dle EN 625 (D) l/min 20,7 24,11Pohotovostní ztráty dle DIN 4753 část 8 1)kWh/24h 2,2 2,2Pohotovostní ztráty dle DIN V 4701-10 2)kWh/24h 0,51 0,51Max. provozní teplota °C 95 95Max. provozní tlak (P MW ) bar 10 10Max. trvalý výkon při: - T V = 75 °C a T Sp = 45 °Cdle DIN 4708 - T V = 75 °C a T Sp = 60 °Cl/hl/h352248586413Min. doba ohřevu z T K = 10 °C na T Sp = 60 °C s T V = 75 °C min. 31 20Výkonové číslo N L3) dle DIN 4708 při T V = 75 °C (max– 1,8 2,3Hmotnost kompaktního kotle (bez obalu) kg 166 166Tab. 8 Technická data pro zásobník v kompaktním kondenzačním kotli GB172 T210SR1) Hodnota dle normy, tepelné ztráty v potrubí mimo zásobník nejsou zohledněny2) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy3) Výkonové číslo N L udává počet bytů obsazeného 3,5 lidmi, normální vanou a dvěma dalšími odběrnými místy.N L dle DIN 4708 při T Sp = 60 °C, T Z = 45 °C, T K = 10 °C a při maximálním přenositelném výkonu.T VT SpT KT Z= výstupní teplota= teplota v zásobníku= teplota studené vody= teplota teplé vody26Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty22.2.5 Kombinovaný zásobník Logalux P750 S a kombinovaný termosifonový zásobník Logalux PL…/2Spro ohřev teplé vody a podporu vytápěníVybrané charakteristiky a zvláštnostikombinovaného zásobníku Logalux P750 S• vnitřní zásobník teplé vody s termoglazurou BuderusDUOCLEAN plus a magnéziovou anodou jakoochrana proti korozi• dostatečně dimenzovaný výměník tepla z hladkýchtrubek k optimálnímu využití slunečního záření• přívod všech přípojek vody shora, všech přípojek prosolár a vytápění ze strany• solární výměník tepla je v topné vodě, takže nehrozínebezpečí zanesení vodním kamenem• příznivým poměrem vnějšího povrchu k objemu jedosaženo minimální tepelných ztrát• odnímatelná 100 mm silná izolace z polyuretanovépěny s horním krytem• hydraulika s několika jednoduchými mechanickýmikomponentyKonstrukce a funkce kombinovaného zásobníkuLogalux P750 SV horní části akumulačního zásobníku se nacházíplovoucí zásobník teplé vody, který je koncipován naprincipu dvojitého pláště, do něhož vstupuje studenávoda shora. Ve spodní části je solární výměník tepla( obr. 27, poz. 7) připojený ze strany, který nejprveohřívá topnou vodu v akumulačním zásobníku( obr. 27, poz. 6). Po krátké době dosáhne i vodav horní pohotovostní části ( obr. 27, poz. 4)požadované teploty, takže může být teplá vodaodebírána shora. Pro dohřev teplé vody kotlem je třebapoužít přípojku zpátečky na spodním hranicipohotovostní části ( obr. 63 na str. 59). Pro připojeník vytápěcímu zařízení se doporučuje hlídač zpátečky( str. 60) ve spojení se solárním regulátoremLogamatic SC40 nebo solární funkční modul FM443 sesadou HZG ( str. 60).Obr. 27Konstrukce Logalux P750 S; rozměry,připojení a technická data str. 301 Magnéziová anoda2 Tepelná izolace3 Jímka pro čidlo4 Plovoucí zásobník TV5 Vstup studené vody6 Akumulační část zásobníku7 Solární výměník tepla12345676 720 641 792-24.1ilProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 27


2 Technický popis a systémové komponentyVybrané charakteristiky a zvláštnostikombinovaného zásobníku Logalux PL…/2S• vnitřní kónický zásobník teplé vody s termoglazurouBuderus DUOCLEAN plus a magnéziovou anodoujako ochrana proti korozi• patentovaná termosifonová trubka uvnitř zásobníkuteplé vody po celé výšce zásobníku pro vrstvenénabíjení• solární výměník tepla zabudovaný v termosifonovétrubce obklopený teplou vodou• systém s podstatně vyšší solární účinností, neboťsolární zařízení ohřívá nejprve nejchladnější médium• boční přívod všech přípojek vytápění• přívod solární kapaliny a studené vody zespodu.• příznivým poměrem vnějšího povrchu k objemu jedosaženo minimální tepelných ztrát• odnímatelná 100 mm silná fleecová izolace (ISOplus) s horním krytem• hydraulika s několika jednoduchými mechanickýmikomponentyKonstrukce a funkce kombinovaného zásobníkuLogalux PL…/2STermosifonové kombinované zásobníky LogaluxPL750/2S a PL1000/2S mají kónické vnitřní zásobník( obr. 28, poz. 5) pro ohřev teplé vody. V teplé voděse nachází termosifonová trubka, která je umístěna pocelé výšce zásobníku a v ní je integrován solárnívýměník tepla ( obr. 28, poz. 6 a poz. 8). S tímtopatentovaným zařízením pro vrstvené nabíjení sezásobník teplé vody může nabíjet podletermosifonového principu. Při dostatečném slunečnímzáření je již po krátké době k dispozici teplá voda odostatečné teplotě. Vně obklopuje zásobník teplé vodyakumulační zásobník ( obr. 28, poz. 4), který seohřívá v závislosti na stavu nabití vrstev ve vnitřnímtělese.12345678Obr. 28Konstrukce Logalux PL…/2S; rozměry,připojení a technická data str. 301 Magnéziová anoda2 Tepelná izolace3 Výstup teplé vody4 Akumulační část zásobníku5 Kónický zásobník TV6 Termosifonová trubka7 Samotížná silikonová klapka8 Solární výměník tepla9 Vstup studené vody96 720 641 792-25.1il28Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Funkce termosifonového kombinovanéhozásobníku Logalux PL…/2SStudená voda vstupuje do kónické spodní částivnitřního zásobníku, takže solární výměník atermosifonová trubka leží v oblasti nejstudenější vody.Termosifonová trubka je ve spodní části opatřenaotvorem, kterým se studená voda dostává k solárnímuvýměníku. Zde se voda ohřívá solárním zařízeníma stoupá trubkou vzhůru, aniž by docházelok promíchávání s chladnější vodou.Po výšce trubky jsou umístěny otvory se samotížnýmiklapkami ovládanými vztlakem ( obr. 28, poz. 7),kterými se dostává ohřátá teplá voda do teplotníhladiny zásobníku o stejné teplotě ( obr. 29, část 1).S časovým zpožděním pak přechází teplo do topnévody v akumulační části zásobníku, takže se shora dolůnabíjí i akumulační zásobník ( obr. 29, část 2). Je-lizásobník teplé vody i akumulační zásobník plně nabitý,solární zařízení se vypne ( obr. 29, část 3). Odebírá-lise nyní teplá voda, zásobník teplé vody se pomaluvybíjí zdola nahoru. Do vnitřního zásobníku opět proudístudená voda. Na základě zpoždění mezi vnitřním avnějším zásobníkem je již opět možný odběr tepla zesolárního systému ve vnitřním zásobníku, i když jeakumulační zásobník ještě plně nabit ( obr. 29,část 4). Tento princip má za následek podstatně vyššíúčinnost solárního systému.EKVS1RS1EKVS1RS1AWAWVS3RS2EKVS1RS1AW1 2VS3RS2EKVS1RS1AW3 4VS3RS2VS3RS2Je-li zásobník teplé vody téměř vyčerpán, dohřívázásobník teplé vody jak solární výměník tak iakumulační zásobník ( obr. 29, část 5). Není-lik dispozici žádné solární teplo (např. při velkéoblačnosti), lze akumulační zásobník dohřívat kotlem( obr. 29, část 6) nebo kombinovat s kotlem na tuhápaliva. Pro připojení k otopnému systému sedoporučuje hlídání zpátečky ( str. 60) ve spojení sesolárním regulátorem Logamatic SC40 nebo solárnímmodulem FM443 se sadou HZG ( str. 60).EKVS1RS1AWVS3RS2EKVS1RS1AWVS3RS25 66 720 641 792-26.1ilObr. 29Nabíjení a vybíjení kombinovanéhotermosifonového zásobníkuAW Výstup teplé vodyEK Vstup studené vodyRS1 Zpátečka ze zásobníku (solární)RS2 Zpátečka ze zásobníkuVS1 Výstup ze zásobníku (solární)VS3 Výstup ze zásobníkuOstatní přípojky pro další zdroje na obr. 30 a obr. 31 nastr. 30 nebo v tab. 9 na str. 31Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 29


2 Technický popis a systémové komponentyRozměry a technická data kombinovaných zásobníků Logalux P750 S a termosifonových kombinovanýchzásobníků Logalux PL…/2SØDØD Sp1920M1M2M3M4M5M6M7M8MVS2VS3RS2VS4VS1RS3RS1RS4/EL166815131033911788500370215AW/EZMM 1–M 8EKEZ/AWMB155064086 720 641 792-29.1ilObr. 30Rozměry a připojení Logalux P750 S (rozměry v mm)M Místo pro měření (hrdlo Rp½ )MB1 Jímka pro čidlo (vnitřní ∅ 11 mm)M1–M8 Místa měření teploty; osazení dle komponentů,hydrauliky a regulace systémuUpevňovací svorky M1 až M8 pro příložná teplotníčidla jsou v bočním pohledu zakreslenys přesazením.ØDØD Sp1920M1M2M3M4M5M6M7M8EL1MVS2VS3RS2VS4EH/VS5RS3RS4RS5/ELVS1RS1EK1668151310339117885003702151701008AW/EZEHMMB1M 1–M8EZ/AWMg550MB2RS1EK640VS1EL16 720 641 792-30.1ilObr. 31Rozměry a připojení Logalux PL…/2S (rozměry v mm)M Místo pro měření (hrdlo Rp½ )MB1 Jímka pro čidlo (vnitřní ∅ 11 mm)MB2 Jímka pro solární čidloM1–M8 Místa měření teploty; osazení dle komponentů,hydrauliky a regulace systémuUpevňovací svorky M1 až M8 pro příložná teplotníčidla jsou v bočním pohledu zakreslenys přesazením.30Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Kombinovaný zásobník Logalux jednotka P750 S PL750/2S PL1000/2SPrůměr zásobníku s izolacíPrůměr zásobníku bez izolace∅D∅D SpKlopná výška mm 1830 1810 1850Vstup studené vody ∅EK palec R6 R1 R1Vypouštění vytápění ∅EL palec R1¼ R1¼ R1¼Vypouštění teplá voda ∅EL1 palec – R¾ R¾Zpátečka solárního systému ∅RS1 palec R1 R¾ R¾Výstup solárního systému ∅VS1 palec R1 R¾ R¾mmmm100080010008001100900Zpátečka kotle pro ohřev TV / výstup do systému(alternativně)∅RS2 palec R1¼ R1¼ R1¼Vstup od kotle pro ohřev TV ∅VS3 palec R1¼ R1¼ R1¼Zpátečka otopného systému (alternativně) ∅RS3 palec R1¼ R1¼ R1¼Vstup od kotle na tuhá paliva ∅VS5 palec – R1¼ R1¼Zpátečka kotle na tuhá paliva/otopný okruh ∅RS4 palec R1¼ R1¼ R1¼Zpátečka kotle pro ohřev TV / výstup do systému(alternativně)∅VS4 palec R1¼ R1¼ R1¼Zpátečka kotle na tuhá paliva ∅RS5 palec – R1¼ R1¼Výstup kotle na tuhá paliva ∅VS2 palec R1¼ R1¼ R1¼Vstup cirkulace ∅EZ palec R¾ R¾ R¾Výstup teplé vody ∅AW palec R¾ R¾ R¾Příruba pro elektrickou topnou tyč ∅EH palec – Rp1½ Rp1½Celkový objem zásobníku l 750 750 940Pohotovostní objem zásobníku V aux l 327 325 452Objem solární části zásobníku V sol l 423 425 488Objem akumulace pod zásobníkem TV / pod RS2 – l ≈400/ – – / ≈ 275 – / ≈380Objem teplé vody celkový/pohotovostní – l ≈160/ – ≈300/≈150 ≈300/≈150Objem solárního výměníku – l 16,4 1,4 1,4Teplosměnná plocha solárního výměníku – m 2 2,15 1,0 1,2Pohotovostní ztráty dle DIN 4753-8/EN 12897 – kWh/24h 3,7 1) 2,75 2) 3,11 2)Pohotovostní ztráty dle DIN V 4701-10 3)– kWh/24h 1,41 1,40 1,68Výkonové číslo 4)N L – 3 3,8 3,8Trvalý výkon při 80/45/10 °C 5)– kW (l/h) 28 (688) 28 (688) 28 (688)Počet kolektorů – – str. 97 str. 97 str. 97Hmotnost vč. tepelné izolace – kg 275 264 293Max. provozní tlak solár/topná/teplá voda – bar 8/3/10 8/3/10 8/3/10Max. provozní teplota topná/teplá voda – °C 95/95 95/95 95/95Tab. 9 Technická data Logalux P750 S a PL…/2S1) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle DIN 4753-8 (celý zásobník nahřátý)2) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle EN 12897 (celý zásobník nahřátý)3) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy4) Hodnoty dle DIN 4708 při nahřátí na teplotu zásobníku 60 °C při teplotě otopné vody 80 °C5) Výstupní teplota topné vody/teplé vody/vstup studené vodyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 31


2 Technický popis a systémové komponenty2.2.6 Akumulační zásobník Logalux PNR… E se solárním výměníkem a se stratifikačním plechemVybrané charakteristiky a zvláštnosti• velká teplosměnná plocha pro připojení solárníhosystému• v modré nebo bílé barvě• se stratifikačním plechem pro vrstvené nabíjení• speciální nálevkovité připojovací potrubí prostabilizaci proudění v kombinaci s tepelnýmčerpadlem• průměr zásobníku pouze 790 mm bez izolace pro750 a 1000 l pro snadnější manipulaci• 80 mm silná polyurethanová pěnová izolace sesvrchním opláštěním nebo 120 mm silnou fleecovouizolací (ISO plus) s víkem• možnost instalace elektrické topné tyče• mnoho míst pro umístění čidel pro velkou variabilitua optimální regulaciKonstrukce a funkceTento akumulační zásobník z ocelového plechu jenabízen ve třech variantách:• Logalux PNR500 E o objemu 500 l• Logalux PNR750 E o objemu 750 l• Logalux PNR1000 E o objemu 1000 lDostatečně nadimenzovaná teplosměnná plochasolárního výměníku tepla zajišťuje velmi dobrý přenostepla, aby solární systém mohl pracovat s nízkýmiteplotami a tudíž vysokou účinností.Díky stratifikačnímu plechu u přípojek akumulačnínádrže, který je téměř přes celou výšku zásobníku, jezajištěno ideální rozvrstvení teplot. Tím je zajištěno, žeobjem zásobníku zůstává na vysoké teplotě po delšídobu.Obr. 32Konstrukce Logalux PNR… E; rozměry,připojení a technická data str. 331 Tepelná izolace2 Přípojka s trychtýřovým vyústěním3 Napájecí kanál (stratifikační plech)4 Nádoba zásobníku5 Solární výměník tepla (teplosměnná plocha)Teplota výstupu ze zásobníkuPři měření je teplota v zásobníku od 20 do 70 °C.ϑ [°C]70605040302010c123456 720 641 792-33.1il00 10 20 30 40 50bat [min]6 720 641 792-34.1ilObr. 33abctϑPorovnání teplot výstupu ze zásobníkuakumulační zásobník se stratifikačním plechemstandardní akumulační zásobníkzpátečka topné vodyčasteplotaPřípojka má speciální trychtýřové vyústění prostabilizaci proudění např. pro tepelná čerpadla. Toudržuje teplotní stratifikace v zásobníku i při vysokýchprůtocích.32Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Rozměry a technická data akumulačního zásobníku Logalux PNR… EHVS 2R 1 4VS 3R 1 4VS 4R 1 4VS 5R 1 4H VS2H VS3H VS4H VS5RS 3 /RS 4Ø D SP25°EHRp 1 5RS 2R 1 4VS 1R 1RS 1) 3R 1 4RS 1 RS 1) 4R 1 R 1 4H RS2H VS1H RS3H RS1 /H RS4Ø DEHRS 5R 1 4H RS56 720 641 792-35.2ilObr. 34Rozměry a připojení Logalux PNR… EEHPříruba pro elektrickou topnou tyč1) přípojky do stratifikačního plechuAkumulační zásobník Logalux jednotka PNR500 E PNR750 E PNR1000 ECelkový objem zásobníku – l 500 750 960Pohotovostní objem zásobníku V aux l 225 379 515Objem solární části zásobníku V sol l 275 371 445Průměr zásobníku s izolací 80 mmPrůměr zásobníku s izolací 120 mm∅D∅DPrůměr zásobníku bez izolace ∅D Sp mm 650 790 790Výška s izolací 80 mmVýška s izolací 120 mmHHKlopná výška – mm 1780 1790 2250Vstupy do zásobníkuH VS2H VS3H VS4H VS5mmmmmmmm164314681348118016311454133411652068189117711415Zpátečka ze zásobníkuH RS2H RS3H RS4H RS5Výstup solárního systému H VS1 mm 843 745 895Zpátečka solárního systému H RS1 mm 308 275 275Teplosměnná plocha solárního výměníku – m 2 2,0 2,2 2,7Objem solárního výměníku – l 17 18 23Pohotovostní ztráty: tepelná izolace 80 mm– kWh/24h 4,1 1)5,1 1)5,6 1) /tepelná izolace 120 mm2,12 2)2,53 2) 2,99 2)Pohotovostní ztráty dle DIN V 4701-10 3)– kWh/24h 1,26 1,63 1,89Počet kolektorů – – str. 93 str. 93 str. 93Hmotnost vč. tepelné izolace 80 mmHmotnost vč. tepelné izolace 120 mmmmmmmmmmmmmmmmmm– kgkg81589518051845Max. provozní tlak solární výměník – bar 8Max. provozní teplota solární výměník – °C 160Max. provozní tlak topná voda – bar 3Max. provozní teplota topná voda – °C 110Tab. 10 Technická data Logalux PNR… E1) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle DIN 4753-8 (celý zásobník nahřátý)2) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle EN 12897 (celý zásobník nahřátý)3) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy9634283081481351589551035179018308653952751331511779551035223022701015395275133186216Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 33


2 Technický popis a systémové komponenty2.2.7 Termosifonový akumulační zásobník Logalux PL…Vybrané charakteristiky a zvláštnosti• vhodný pro napojení až 8 (Logalux PL750 a PL1000)nebo 16 kolektorů (Logalux PL1500) a dalšíchalternativních zdrojů tepla• patentovaná termosifonová trubka pro vrstvenénabíjení zásobníku• samotížné silikonové klapky• vzhledem k velkému akumulačnímu objemuoptimálně vhodný jako vyrovnávač vytápění (např.u zařízení se dvěma zásobníky)• 100 mm silná tepelná fleecová izolace (ISO plus)Konstrukce a funkceTyto termosifonové akumulační zásobníky z ocelovéhoplechu jsou k dispozici ve třech provedeních:• Logalux PL750 o objemu 750 litrů• Logalux PL1000 o objemu 1000 litrů• Logalux PL1500 o objemu 1500 litrů.Termosifonový akumulační zásobník Logalux PL1500má dva solární výměníky tepla.Obr. 36VR6 720 641 792-37.1ilKonstrukce Logalux PL1500; rozměry,připojení a technická data str. 35Detailní popis termosifonové techniky str. 2212345Obr. 35Konstrukce Logalux PL750 a PL1000;rozměry, připojení a technická data str. 351 Tepelná izolace2 Nádoba zásobníku3 Termosifonová trubka4 Samotížná silikonová klapka5 Solární výměník tepla6 720 641 792-36.1il34Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Rozměry a technická data termosifonového akumulačního zásobníku Logalux PL…M1M2M3M4Ø DØ D SpVS2VS3MVS 4RS 4RS2RS3VS1R 6RS1R 6HH VS2H VS3H VS4H RS4H RS2H RS3H VS1H RS18MM 1–M 4ER 5RS1VS1RS1VS1A 1A 26 720 641 792-38.2ilObr. 37Rozměry a připojení Logalux PL…M Místo pro měření (hrdlo Rp½ )M1–M4 Místa měření teploty; osazení dle komponentů,hydrauliky a regulace systémuUpevňovací svorky M1 až M4 pro příložná teplotní čidla jsouv bočním pohledu zakresleny s přesazením.Termosifonový akumulační zásobník Logalux jednotka PL750 PL1000 PL1500Celkový objem zásobníku – l 750 1000 1500Pohotovostní objem zásobníku V aux l 329 417 750Objem solární části zásobníku V sol l 421 533 750Průměr zásobníku s izolacíPrůměr zásobníku bez izolace∅D∅D SpVýška H mm 1920 1900Klopná výška – mm 1780 1870 1800Zpátečka solárního systému H RS1 mm 100Výstup solárního systému H VS1 mm 170Zpátečka ze zásobníku∅RS2–RS4 palecR1¼R1½H RS2mm370522H RS3mm215284H RS4mm1033943Vstupy do zásobníkuRozteč nohou A 1A 2∅VS2–VS4H VS2H VS3H VS4mmmmpalecmmmmmmmmmmObjem solárního výměníku – l 2,4 5,4Teplosměnná plocha solárního výměníku – m 2 3 7,2Pohotovostní ztráty dle EN 12897 1)Pohotovostní ztráty dle DIN V 4701-10 2)1) Měřeno při teplotní diferenci 45 K (celý zásobník nahřátý)2) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy1000800R1¼166815131033555641110090014001200R1½16011363943850980– kWh/24h 2,73 3,08 4,21– kWh/24h 1,41 1,54 2,06Počet kolektorů – – str. 93Hmotnost vč. tepelné izolace – kg 187 275 370Max. provozní tlak solár/topná voda – bar 8/3Max. provozní teplota topná – °C 110Tab. 11 Technická data Logalux PL…Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 35


2 Technický popis a systémové komponenty2.3 Kompletní stanice Logasol KS…Obr. 38Logasol KS0105 SC206 720 641 792-41.1ilVybrané charakteristiky a zvláštnosti• Všechny nutné komponenty jako solární oběhovéčerpadlo, zpětná klapka, pojistný ventil, manometr,kulový kohout na výstupu a zpátečce s integrovanýmteploměrem, omezovač průtoku a tepelná izolacetvoří jednu montážní jednotku.• K dostání jako 1-trubková nebo 2-trubková solárnístanice• Čtyři různé výkonové stupně• 2-trubková solární stanice KS0105 k dostání také sintegrovanou solární regulací Logamatic SC20 nebosolárním modulem SM10Vybavení kompletní stanice Logasol KS01..Pro správnou volbu kompletní stanice a přizpůsobeníkolektorovému poli existuje kompletní stanice LogasolKS01.. ve dvou provedeních a čtyřech různýchvelikostech.U 2-trubkových solárních stanic, které lze použít prokolektorová pole až do 50 kolektorů, je již zabudovánodlučovač vzduchu. Nejmenší varianta KS0105 jedodávána také s integrovanou solární regulacíLogamatic SC20 nebo se solárním modulem SM10.Kompletní stanice Logasol KS0105 SM10 je pomocísběrnicového vedení BUS propojena s regulačnímsystémem Logamatic EMS a tudíž je zde inteligentnípropojení kotlové a solární regulace.Kompletní stanice Logasol KS01.. bez integrovanéregulace jsou určeny pro kombinaci se solárnímifunkčními moduly FM244, FM443 a SM10, které jsouzabudovány v regulaci zdroje tepla.1-trubková kompletní stanice bez odlučovače vzduchuobsahuje solární oběhové čerpadlo s uzávěrem prodruhou větev zpátečky u zařízení se dvěmakolektorovými poli (východ/západ) nebo dvěmaspotřebiči.Kompletní stanice Logasol KS01.. jsou koncipoványpro jeden spotřebič, např. zásobník TV neboakumulační zásobník. Jsou také vhodné pro dvaspotřebiče, je-li provozována 2-trubková solární staniceve spojení s 1-trubkovou solární stanicí. Díky tomutouspořádání jsou k dispozici dvě oddělená připojenízpátečky se dvěma čerpadly a omezovači průtoku( obr. 40). To umožňuje provádět hydraulickévyvážení dvou spotřebičů s různými tlakovými ztrátami.Neuvažuje-li se s tlakovým plněním, postačuje pro totouspořádání jedna pojistná skupina.Pro systém se dvěma spotřebiči lze alternativně místo1-trubkové stanici použít třícestný přepínací ventil pro2. spotřebič. Informace naleznete na str. 56.Další možnou společnou aplikací 1-trubkové a 2-trubkové solární stanice je realizace solárního zařízeníse dvěma různě orientovanými kolektorovými poli(regulace východ/západ). I zde je důležité, že jsouk dispozici dvě oddělená připojení zpátečky asamostatná čerpadla s omezovači průtoku ( obr. 40).Díky tomuto zapojení lze provést hydraulické vyváženídvou kolektorových polí s rozdílnými tlakovými ztrátami.Pro toto uspořádání jsou nutné dvě pojistné skupiny(součástí dodávky solární stanice) a dvě solárníexpanzní nádoby (MAG).Regulace dvou různě orientovaných kolektorových polízajišť uje solární regulátor Logamatic SC40 ve spojenís dodatečným čidlem teploty kolektoru FSK. Informacenaleznete na str. 66.Kompletní stanice je nutné osadit níže než kolektorovépole. Pokud to není možné (např. kotelna v podkroví),musí se výstupní potrubí přivést na výškovou úroveňpřipojení zpátečky a až poté připojit do kompletnístanice.Informace o návrhu kompletní stanicev závislosti na průtoku a tlakové ztrátěnajdete na ( str. 109 a dále.)36Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty2Potřebná membránová expanzní nádoba(MAG) není součástí dodávky kompletnístanice Logasol KS… . Expanzní nádobu jenutné pro každou instalaci dimenzovatzvlášť ( str. 117 a dále). Jakopříslušenství je nabízena připojovací sadaAAS/Solar s nerezovým vlnovcem,rychlospojka ¾ " a nástěnný držák proexpanzní nádobu o objemu max. 25 l. Pronádoby o objemu 35 až 50 l nelze nástěnnýdržák použít. Připojovací sada AAS/Solarse nehodí pro expanzní nádoby o objemuvětším než 50 l, protože její nátrubek jevětší než ¾ ".213456710682RLVL12RL345676928RLVLRLVL12RL6 720 641 792-42.1il211092Obr. 39VLKonstrukce Logasol KS01… bez integrovanésolární regulace; rozměry a technická data str. 381 kulový kohout s teploměrem a integrovanou zpětnouklapkoupoloha 0° = zpětná klapka ve funkční poloze,kulový kohout otevřenýpoloha 45° = zpětná klapka manuálně otevřenápoloha 90° = kulový kohout uzavřený2 svěrné šroubení (všechny přípojky výstupu a zpátečky)3 pojistný ventil4 manometr5 připojení pro expanzní nádobu (MAG a AAS/Solarnejsou součástí dodávky)6 plnicí a vypouštěcí ventil7 solární oběhové čerpadlo8 průtokoměr9 odlučovač vzduchu (není u 1-trubkových solárníchstanic)10 regulační/uzavírací ventilRL zpátečka od spotřebiče ke kolektoruVL výstup od kolektoru ke spotřebičiRL345676286 720 640 359-03.1ilObr. 40Konstrukce 2-trubkové stanice LogasolKS01… s 1-trubkovou stanici LogasolKS01… E; rozměry a technická data str. 381 kulový kohout s teploměrem a integrovanou zpětnouklapkoupoloha 0° = zpětná klapka ve funkční poloze,kulový kohout otevřenýpoloha 45° = zpětná klapka manuálně otevřenápoloha 90° = kulový kohout uzavřený2 svěrné šroubení (všechny přípojky výstupu a zpátečky)3 pojistný ventil4 manometr5 připojení pro expanzní nádobu (MAG a AAS/Solarnejsou součástí dodávky)6 plnicí a vypouštěcí ventil7 solární oběhové čerpadlo8 průtokoměr9 odlučovač vzduchu (není u 1-trubkových solárníchstanic)10 regulační/uzavírací ventilRL zpátečka od spotřebiče ke kolektoruVL výstup od kolektoru ke spotřebičiProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 37


2 Technický popis a systémové komponentyRozměry a technická data kompletní stanice Logasol KS…93 130 80Obr. 41KS0105 EKS0110 EKS0105KS0105 SM10KS0110KS0120KS0150Rozměry Logasol KS… (rozměry v mm)KS0105 SC206 720 641 792-43.1ilKompletní stanice Logasol jednotky KS0105E KS0110EKS0105KS0105 SM10KS0105 SC20 KS0110 KS0120 KS0150Provedení – 1-trubkové 2-trubkovéPočet kolektorů 1)– 1–5 6–10 1–5 6–10 11–20 21–50Solární oběhové čerpadlo Grundfos Typ Solar15-40Solar15-70Solar15-40Solar15-70UPS25-80Solar25-120Elektrické připojení V AC 230Stavební délka mm 130 180Frekvence Hz 50Max. příkon W 60 125 60 125 195 230Max. proud A 0,25 0,54 0,25 0,54 0,85 1,01Připojení – svěrné šroubení mm 15 22 15 22 28Pojistný ventil bar 6Manometr – +Uzavírání (výstup/zpátečka) – –/+ +/+Teploměr (výstup/zpátečka) – –/+ –/+ +/+ +/+ +/+ +/+Zpětná klapka (výstup/zpátečka) – –/+ +/+Rozsah nastavení omezovačeprůtokul/min 0,5–6 2–16 0,5–6 2–16 8–26 20–42,5Integrovaný odlučovač vzduchu – – + + 2)Připojení plnící stanice – +Připojení expanzní nádoby palec G¾ G1Rozměryšířka B mm 185 185290290 290 290výška H mm 355 355355355 355 355hloubka T mm 180 180235235 235 235Hmotnost kg 5,4 8,0 7,1 9,3 10,0Tab. 12 Technická data a rozměry Logasol KS…1) Konkrétní výběr kompletní stanice závisí na průtoku a tlakové ztrátě2) V závislosti na kolektorovém poli je nutné další odvzdušnění na střeše+ integrováno– není integrovánoVolba kompletní stanice Logasol KS…Informace k výběru vhodné kompletnístanice naleznete na str. 116.38Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty22.4 Další systémové komponenty2.4.1 Odlučovač vzduchu LA1 pro 1-trubkovoukompletní staniciPři plnění solárního zařízení plnicí stanicí se používáodlučovač vzduchu LA1 ( str. 125). Během provozuodlučuje LA1 zbytky vzdušného kyslíku (mikrobubliny)a stará se tak o průběžné odvzdušnění solárníhosystému. Odvzdušňovací ventil v nejvyšším místězařízení poté může odpadnout.LA1 se v solárním okruhu nainstaluje pomocí svěrnéhošroubení. K dispozici jsou dva připojovací rozměry:• LA1 ∅18• LA1 ∅222.4.2 Připojení s Twin-TubeTwin-Tube je tepelně izolovaná dvoutrubkas ochranným pláštěm odolným vůči UV-zářenía s integrovaným kabelem k čidlu. Tepelné ztrátyodpovídají dvojici samostatně zaizolovaných trubek,a 100% splňují požadavky dle EnEV. Kompletní stanicea zásobník obsahují připojovací sady šroubení vhodnák různým typům kolektorů pro připojení k Twin-TubeDN15 nebo Twin-Tube DN 20. Vhodnou připojovacísadu pro Twin-Tube, skládající se ze 4 oválných sponse šrouby a hmoždinkami, je třeba objednat zvlášť.K instalaci potrubí Twin-Tube 15 je třeba na stavběponechat místo pro ohyb o minimálním poloměru110 mm ( obr. 43).Vlnitou nerezovou trubku Twin-Tube DN20 lze ohnoutaž do úhlu 90°, aniž by odpružila zpět.r ≥ 110Ar ≥ 110BObr. 426 720 641 792-78.1ilOdlučovač vzduchu LA1Obr. 436 720 641 792-79.1ilPoloměr ohybu Twin-Tube 15 (rozměry vmm)Twin-Tube jednotky 15 (DN12) DN20Rozměry A mm 73 105B mm 45 62Materiál potrubí – – měkká měď (F22) dleDIN 59753vlnitá trubka z ušlechtilé ocelič. 1.4571Rozměry potrubí potrubí – 2×DN15×0,8mm 2 × DN20(vnější ∅ = 26,6 mm)délka m 12,5 12,5Materiál izolace – – EPDM – Kaučuk EPDM – KaučukTřída protipožární ochrany – – DIN 4102-B2 DIN 4102-B2λ izolace – W/m·K 0,04 0,04Tloušťka izolace – mm 15 19Tepelná odolnost do – °C 190 190Ochranná fólie – – PE, odolný proti UV PE, odolný proti UVKabel čidla – – 2 × 0,75 mm 2 , VDE 0250 2 × 0,75 mm 2 , VDE 0250Tab. 13Technická data Twin-TubeProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 39


2 Technický popis a systémové komponenty2.4.3 Solární kapalinaSolární zařízení musí být chráněno před zamrznutím.Z tohoto důvodu se používají ochranné nemrznoucíkapaliny a to buď solární kapalina Solarfluid L nebo LS.Solarfluid LSolarfluid L je připravená směs z 45 % PP-glykolu a55 % vody určená k okamžitému použití. Bezbarvásměs je biologicky odbouratelná.Solarfluid L chrání solární zařízení před mrazem akorozí. Na diagramu na obr. 53 je vidět, že Solarfluid Lnabízí protimrazovou ochranu až do venkovní teploty–30 °C. U zařízení s kolektory Logasol CKN1.0,SKN4.0 a SKS4.0 zaručuje Solarfluid L bezpečnýprovoz od –30 °C do +170 °C.Obr. 44ϑ Aϑ A [°C]0–10–20–30–40–500 10 20 30 40 45 50 60PP-Glykol [Vol.-%]Závislost protimrazové ochrany Solarfluid Lv závislosti na koncentraci glykoluvenkovní teplotaSolarfluid L6 720 641 792-81.1ilSolarfluid LSSolarfluid LS je připravená směs z 43 % PP-glykolu a57 % vody určená k okamžitému použití. Červenorůžovásměs je biologicky odbouratelná. Specifickéinhibitory v Solarfluid LS zajišť ují bezpečné odpařovánía umožňují vysoké tepelné zatížení u solárníchinstalací.Solarfluid L chrání solární zařízení před mrazem akorozí. Z tab. 14 je vidět, že Solarfluid LS nabízíprotimrazovou ochranu až do venkovní teploty – 28 °C.U solárních zařízení zaručuje Solarfluid LS bezpečnýprovoz od –28 °C do +170 °C.Hotová směs solární kapaliny Solarfluid LS se nesmíředit. Hodnoty v tab. 14 platí v případě, pokud nedojdek nežádoucímu naředění solární kapaliny zbylou vodouz proplachu potrubí.V solárních zařízeních s vakuovýmitrubicovými kolektory Logasol SKR sepoužívá výhradně Solarfluid LS.Hodnota odečtenáz glykomatu pro Solarfluid L[°C]Tab. 14Odpovídá nemrznoucísměsí Solarfluid LS[°C]–23 –28–20 –25–18 –23–15 –20–13 –18Převod protimrazové ochrany naSolarfluid LSKontrola solární kapalinyTeplonosné kapaliny na bázi směsi propylenglykolua vody podléhají stárnutí během provozu v solárníchzařízeních. Kontrola by proto měla probíhat nejméněkaždé 2 roky. Navenek lze změnu rozeznat tmavějšímzabarvením až zakalením. Při dlouhotrvajícím vysokémtepelném zatížení (> 200 °C) se vytváří charakteristickýostrý spálený zápach. Zvýšený výskyt pevných částipropylenglykolu či inhibitorů, které se již nerozpouštějív kapalině, způsobuje, že se kapalina zabarví až téměřdočerna.Důležitými ovlivňujícími faktory jsou vysoké teploty, tlaka délka zatížení. Tyto faktory jsou silně ovlivněnyi geometrií absorbéru.Dobrý výkon vykazuje harfový absorbér u CKN1.0 aSKN4.0 nebo absorbér ve tvaru dvojitého meandruu SKS4.0.Uspořádání připojovacího potrubí kolektoru má vliv nastagnační chování a tím i na stárnutí solární kapaliny.U výstupního a vratného potrubí kolektorového pole jedoporučeno se vyhnout dlouhým úsekům s klesáním kekolektorům, protože během stagnace stéká solárníkapalina z potrubí do kolektoru a zvyšuje tak objempáry. Stárnutí kapaliny rovněž negativně ovlivňujei (vzdušný) kyslík a nečistoty, jako např. měděné neboželezné úlomky.Pro kontrolu nemrznoucí kapaliny na místě instalace jetřeba zjistit hodnotu pH a protimrazovou ochranu.Vhodné papírky pro měření hodnoty pH a refraktometr(protimrazová ochrana) se nachází v servisnímsolárním kufříku firmy Buderus.Solární kapalinahotovásměshodnota pH přinapouštěníhraniční hodnotapro výměnuSolarfluid L 45/55 cca 8 ≤ 7Solarfluid LS 43/57 cca 10 ≤ 7Tab. 15Hodnoty pH pro kontrolu hotové směsisolární kapaliny40Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Technický popis a systémové komponenty22.4.4 Termostatický směšovač teplé vodyOchrana proti opařeníJe-li nastavená maximální teplota v zásobníku vyššínež 60 °C, je nutné učinit vhodná opatření k ochraněproti opaření.Možné je:• zabudovat jeden termostatický směšovač teplé vodyna výstupu teplé vody ze zásobníku nebo• na všech odběrných místech omezit výstupní teplotunapř. termostatickými bateriemi nebopřednastavitelnými jednopákovými směšovacímibateriemi (běžně se používají maximální teplotyv rozmezí 45 až 60 °C).Při dimenzování zařízení s termostatickýmsměšovačem teplé vody je nutné postupovat podlegrafu na obr. 45. Termostatický směšovač teplé vodyR¾ s K VS hodnotou 1,6 se doporučuje pro max. 5bytových jednotek.Výstupní teplotu směšované vody lze nastavit v 6krocích po 5 °C v teplotním rozsahu 35 až 60 °C.V [l/min]3020Zapojení v kombinaci s cirkulací teplé vodyTermostatický směšovač teplé vody míchá výstupníteplou vodu ze zásobníku se studenou vodou azajišť uje, že teplota nepřekročí nastavenou teplotu. Přizapojení s cirkulací teplé vody je nutné osadit zkrat(bypass) mezi vstupem cirkulace do zásobníku avstupem studené vody do termostatického směšovače( obr. 46, [2], str. 41).Pokud je výstupní teplota ze zásobníku vyšší nežnastavená hodnota na termostatickém směšovači,cirkulační čerpadlo část průtoku posílá přes zkrat(bypass) do přívodu studené vody do směšovače.Teplá voda na výstupu ze zásobníku se míchás chladnější vodou z cirkulace. Aby se zamezilosamovolné cirkulaci, je třeba termostatický směšovačteplé vody nainstalovat pod výstup teplé vody zezásobníku. Není-li to možné, je třeba osadit zpětnouklapku na výstupu teplé vody (AW). Toto opatřenízamezuje ztrátám samovolnou cirkulací. Zpětné klapkyje třeba osadit, aby se zabránilo chybné cirkulaci a tímvychlazování a promíchávání objemu zásobníku.V důsledku cirkulace teplé vody vznikají pohotovostníztráty. Cirkulace by proto měla být použita jen vevětších a delších rozvodech teplé vody. Nesprávnédimenzování cirkulačního potrubí a oběhovéhočerpadla může silně omezit solární zisky.10TPZPSObr. 45ΔpV540 60 80 100 200 400 600 800 1000Δp [mbar]6 720 641 792-82.1ilTlaková ztráta termostatického směšovačeteplé vody R¾ při teplotě teplé vody 80 °C,teplotě směšované vody 60 °C a teplotěstudené vody 10 °Ctlaková ztráta termostatického směšovače TV R¾průtokFSSFWLogalux SM ...6 720 641 792-276.1TObr. 46Příklad napojení cirkulace teplé vodys termostatickým směšovačem teplé vodyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 41


3 Solární regulace3 Solární regulace3.1 Pomoc při návrhuV závislosti na zvolené regulaci vytápění a kotle, lzezvolit z několika různých solárních funkčních modulů azajistit tak optimální provoz celého zařízení.Samostatné solární regulace a solární funkční modulyjako doplněk regulátorů Logamatic:• zdroj tepla s regulačním systémem Logamatic EMS:– solární zařízení pro ohřev teplé vody:regulátor RC35 se solárnímmodulem SM10 ( str. 53)– solární zařízení k ohřevu teplé vody a podpořevytápění:regulace Logamatic 4121 se solárnímmodulem FM443 ( str. 53)• zdroj tepla s regulačním přístrojem Logamatic 2107:solární modul FM244 ( str. 54)• zdroj tepla s regulačním přístrojem Logamatic 4000:solární modul FM443 ( str. 54)• zdroj tepla s cizí regulací:regulace Logamatic SC20 nebo SC40 ( str. 46 adalší.)Součástí dodávky solárních modulů a samostatnýchsolárních regulátorů SC20 a SC40 je vždy čidlo teplotykolektoru FSK (NTC 20 K, ∅6 mm, 2,5m kabel) a čidloteploty zásobníku FSS (NTC 10 K, ∅9,7 mm, kabel 3,1m). Je možné prodloužení kabelů standardním 2-žilovým kabelem až do délky 50 m (2 x 0,75 mm 2 ).V jednoduchých případech je řízen pouze jeden solárníspotřebič. V systémech se dvěma zásobníky, dvěmakolektorovými poli a/nebo podporou vytápění jsoupožadavky na regulaci vyšší. Dle typu zařízení je nutnépoužít regulaci s odpovídajícími funkcemi. Největšípotenciál poskytují regulace s funkcí optimalizacesystému. Integrace solární regulace do regulace kotleumožňuje například potlačení dohřevu teplé vodyv případě, pokud je zásobník nabíjen solárnímsystémem. Tím je zajištěna snížená spotřeba paliva.42Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


VVSolární regulace33.2 Způsoby regulace3.2.1 Regulace dle teplotní diferenceSolární regulace při provozu "Automatika" kontroluje,zda lze ukládat solární energii do solárního zásobníku.K tomuto účelu regulace porovnává teplotu nakolektoru pomocí čidla FSK a teplotu ve spodní částizásobníku (čidlo FSS). Při dostatečném slunečnímzáření a při překročení nastaveného teplotního rozdílumezi kolektorem a zásobníkem, se spíná solárníoběhové čerpadlo a zásobník se nabíjí.Při dlouhodobém slunečním záření a nízké spotřeběteplé vody v zásobníku budou vysoké teploty.Dosáhne-li se během nabíjení maximální teplotyzásobníku, vypne solární regulace solární oběhovéčerpadlo. Nastavení maximální teploty zásobníku lzenastavit na regulaci.Aby bylo možné udržet konstantní teplotní rozdíl i připoklesu slunečního záření, regulace sníží otáčkysolárního čerpadla. Při nižší spotřebě elektrickéenergie je umožněno další nabíjení zásobníku. Solárníregulace vypíná čerpadlo teprve tehdy, jestliže teplotnídiference klesla pod nastavenou minimální teplotnídiferenci a otáčky oběhového čerpadla byly již solárníregulací sníženy na minimální hodnotu.Pokud teplota v zásobníku nestačí k zajištění komfortuteplé vody, zajistí regulace vytápěcího okruhu dohřevzásobníku běžným zdrojem tepla.FSKFSKSP1SKN4.0SKS4.0AWSP1SKN4.0SKS4.0AWTwin-TubeTwin-TubeLogasol KS...RWWMLogasol KS...RWWMMAGFSXVSMAGFSXVS230 V50 HzRS230 V50 HzRSFSSEKFSSEKFELogaluxSL300-2, SL400-2, SL500-2FELogaluxSL300-2, SL400-2, SL500-26 720 641 792-200.1Obr. 47AWEKFEFSKFSSFSXKS...MAGRRSSP1VVSWWMFunkční schéma solárního ohřevu teplé vody s regulací dle teplotní diference SC20 a deskovými kolektorypři aktivním solárním systémem (vlevo) a dohřev kotlem při nedostatečném slunečním záření (vpravo)Výstup teplé vodyVstup studené vodyPlnící a vypouštěcí kohoutKolektorové čidloČidlo v zásobníku (dole)Čidlo v zásobníku (nahoře, volitelné)Kompletní stanice Logasol KS0105 s integrovanouregulací SC20Membránová expanzní nádobaZpátečkaZpátečka ze zásobníkuOchrana proti přepětíVýstupVstup do zásobníkuTermostatický směšovač TVProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 43


3 Solární regulace3.2.2 Double-Match-FlowSolární moduly SM10, FM443 a solární regulace SC20a SC40 jsou díky funkci High-Flow-/Low-Flow určenypro optimální nabíjení termosifonových zásobníků. Zapomoci prahového čidla umístěného uprostředzásobníku kontroluje solární regulace stav nabíjenízásobníku. Podle stavu nabití přepíná regulace druhprovozu High-Flow nebo Low-Flow, který je v danéchvíli nejvhodnější. Tento způsob změny průtoku seoznačuje jako Double-Match-Flow.V provozu Low-Flow ( obr. 48, část 1) se regulacesnaží dosáhnout teplotní diference mezi kolektorem(čidlo FSK) a zásobníkem (čidlo FSS) 30 K. Mění setedy průtok změnou otáček solárního oběhovéhočerpadla.Vysokou výstupní teplotou, které se takto dosáhne, sepřednostně nabíjí pohotovostní část termosifonovéhozásobníku. Díky tomu se minimalizuje dohřevzásobníku, čímž se šetří primární energie (např. plyn).Je-li pohotovostní část zásobníku ohřátá na 45 °C(prahové čidlo FSX), zvýší solární regulace otáčkyčerpadla do provozu High-Flow ( obr. 48, část 2).Cílová teplotní diference mezi kolektorem (čidlo FSK) aspodní částí zásobníku (čidlo FSS) činí 15 K. Zařízenítedy pracuje s nižší výstupní teplotou. Během tohotoprovozu dochází ke snížení tepelné ztráty v solárnímokruhu a optimalizuje se využití solárního systému přinabíjení zásobníku. Při dostatečném výkonu kolektorůbude dosaženo cílové teplotní diference a dále budenabíjet zásobník při optimálním stupni účinnostikolektoru.Není-li možno dosáhnout cílovou teplotní diferenci,bude regulace snižovat otáčky solárního čerpadla,dokud se dosáhne kritéria pro vypnutí ( obr. 48,část 3). Termosifonový zásobník ukládá ohřátou vodudo správné teplotní vrstvy. Jestliže teplotní rozdíl klesnepod 5 K, vypne regulace čerpadlo solárního okruhu.AWVSAWVSAWVSϑ ≤ 45 °CFSXϑ > 45 °CFSXϑ > 45 °CFSXRSRSRSObr. 48ΔϑAWEKFSS1FSS1VS1Δϑ = 30 KRS11Nabíjení termosifonového zásobníku s Double-Match-Flowteplotní rozdíl mezi kolektorem (čidlo FSK) a dolníčástí zásobníku (čidlo FSS1)výstup teplé vodyvstup studené vodyčidlo zásobníku TVRegulace průtoku (regulace otáček)Regulace průtoku (regulace otáček) solárního čerpadlaPSS1 pomocí polovodičového relé. Je provedenovynecháním půlvlny při průchodu fází nulou bezelektrických ztrát. Proto není možné použít elektronickyřízené čerpadlo (s frekvenčním měničem). Maximálníspínací proud solárního čerpadla PSS1 je omezen na2 A. Je také možné zvýšit výkon zapojením přesstykač.EKΔϑ = 15 KFSS1VS1RS12FSXRS1RSVS1VSEKFSS1VS1Δϑ < 15 KRS1EKprahové čidlo v zásobníku (nahoře, volitelné)zpátečka ze zásobníku (solární)zpátečka ze zásobníkuvstup do zásobníku (solární)vstup do zásobníku36 720 641 792-45.1il44Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.3 Samostatné solární regulace3.3.1 Solární regulátor Logamatic SC10Charakteristické znaky a zvláštnosti• Samostatný solární regulátor s regulací dle teplotnídiference pro jednoduchá solární zařízení• Snadná obsluha a kontrola funkce regulace dleteplotní diference se dvěma vstupy pro čidla a jednímspínacím výstupem• Regulátor určen k montáži na stěnu, zobrazenífunkcí a teplot prostřednictvím LCD displeje• Regulátor je možné použít k přečerpání mezi dvěmazásobníky, např. využití tepla akumulovanéhov předehřívacím zásobníku lze přečerpat dopohotovostního zásobníku• Regulátor je možné použít pro ovládání bypassuu akumulačního zásobníku u solárních zařízeník podpoře vytápění. Prostřednictvím porovnáníteplot je průtok přiváděn do akumulačního zásobníkunebo přímo do zpátečky vytápění. Funkci lze využíti ve spojení s kotli na tuhá paliva.Regulace teplotní diferencePožadovanou teplotní diferenci lze nastavit mezi 4 Ka 20 K (nastavení z výroby je 10 K). Při překročenínastavené teplotní diference mezi kolektorem (čidloFSK) a zásobníkem dole (čidlo FSS) se zapnečerpadlo. Při poklesu pod tuto teplotní diferenciregulátor čerpadlo vypne.Lze také nastavit maximální teplotu zásobníku mezi20 °C a 90 °C (nastavení z výroby je 60 °C). Dosáhne-liteplota v zásobníku nastavenou maximální teplotu(čidlo FSS), regulátor čerpadlo vypne.PoužitíDoporučená teplotnídiference[K]Provoz solárního systému 10Ovládání bypassu u akum.6zásobníku (3cestný ventil)Přečerpávání u 2 zásobníků 10Tab. 16 Doporučené teplotní diferenceZvláštní zobrazovací a ovládací prvkyNa displeji regulátoru lze vyvolat nastavené hodnotyteplot. S udáním příslušného čísla čidla se zobrazujíaktuální hodnoty připojených teplotních čidel 1 a 2.5Obr. 49Logamatic SC101 LCD displej2 tlačítko „nahoru“3 funkční tlačítko „SET“4 tlačítko „dolů“5 tlačítka druhů provozu (skryto)16 720 641 792-48.1ilRozsah dodávkyV rozsahu dodávky SC10 jsou:• čidlo teploty kolektoru FSK(NTC 20 K, ∅6 mm, kabel délky 2,5 m)• čidlo teploty zásobníku FSS(NTC 10 K, ∅9,7 mm, kabel délky 3,1 m)234Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 45


3 Solární regulace3.3.2 Solární regulátor Logamatic SC20Charakteristické znaky a zvláštnosti• Samostatná regulace solárních zařízení určenýchk ohřevu teplé vody nezávisle na regulaci zdrojetepla• Přednostní nabíjení pohotovostní částitermosifonových zásobníků a energetickyoptimalizované řízení provozu prostřednictvímDouble-Match-Flow (dodatečné čidlo FSX jek dostání jako příslušenství připojovací sadyzásobníku AS1 nebo AS1.6)• Různá provedení:– Logamatic SC20 integrovaná v kompletní staniciLogasol KS0105– Logamatic SC20 k montáži na stěnu ve spojení sestanicí Logasol KS01...• Snadná obsluha a kontrola funkce solárního zařízenís jedním spotřebičem se třemi vstupy pro čidla ajedním spínacím výstupem pro solární oběhovéčerpadlo s řízenými otáčkami• Podsvícený LCD displej s animovaným piktogramemzařízení. V automatickém provozu lze vyvolat různéhodnoty zařízení (teploty, provozní hodiny, otáčkyčerpadla).• Při překročení maximální teploty kolektoru sečerpadlo odpojí. Při poklesu pod minimální teplotukolektoru (20 °C) se čerpadlo nerozběhne ani tehdy,jsou-li splněny ostatní spínací podmínky.• U funkce trubicového kolektoru se od teplotykolektoru 20 °C každých 15 minut na krátkou dobuaktivuje solární oběhové čerpadlo, aby přečerpaloteplou solární kapalinu k čidlu.Zvláštní zobrazovací a ovládací prvkyDigitální displej umožňuje zobrazit dodatečně k jižpopsaným parametrům i otáčky solárního oběhovéhočerpadla v procentech.Pomocí čidla FSX jako příslušenství (připojovací sadazásobníku AS1 nebo AS1.6) lze alternativně snímat:• teplotu zásobníku nahoře v pohotovostní částizásobníku teplé vody nebo• teplotu uprostřed zásobníku pro Double-Match-Flow(FSX zde prahové čidlo).Obr. 50Logamatic SC201 piktogram zařízení2 displej LCD3 otočný knoflík4 tlačítko „OK“5 tlačítko „zpět“Obr. 5161min/max512T1T3maxT2LCD-displej Logamatic SC202ΔT T on1 zobrazení „maximální teplota kolektoru nebo minimálníteplota kolektoru“2 symbol „teplotní čidlo“3 LCD displej4 multifunkční indikace (teplota, provozní hodiny atd.)5 zobrazení „maximální teplota zásobníku“6 animovaný solární okruh-i+36 720 641 792-49.1il43maxDMF❄reset°C%h456 720 641 792-50.1ilRozsah dodávkyV rozsahu dodávky SC20 jsou:• čidlo teploty kolektoru FSK(NTC 20 K, ∅6 mm, kabel délky 2,5 m)• čidlo teploty zásobníku FSS(NTC 10 K, ∅9,7 mm, kabel délky 3,1 m)46Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace3Funkce regulátoru Logamatic SC20V automatickém provozu lze požadovanou teplotnídiferenci mezi oběma připojenými čidly nastavit mezi 7K a 20 K (nastavení z výroby je 10 K). Při překročenítéto teplotní diference mezi čidlem teploty kolektoru(čidlo FSK) a zásobníkem dole (čidlo FSS) se zapnesolární oběhové čerpadlo. Na displeji se znázorníanimací transport solární kapaliny ( obr. 51, poz. 6).Zásluhou možnosti regulace počtu otáčekprostřednictvím regulátoru Logamatic SC20 se zvýšíúčinnost solárního zařízení. Kromě toho lze do pamětiuložit minimální otáčky. Při poklesu pod nastavenoudolní mez teplotní diference regulátor čerpadlo vypne.Za účelem ochrany čerpadla dojde 24 hodin po jehoposledním chodu k automatickému protočení čerpadlana cca 3 sekundy.Otočným knoflíkem ( obr. 50, poz. 3) lze vyvolatrůzné hodnoty zařízení (teplota, provozní hodiny, početotáček čerpadla). Hodnoty teplot jsou přitom přiřazenynad čísla pozic v piktogramu.Solární regulátor SC20 kromě toho umožňujenastavení maximální teploty zásobníku mezi 20 °Ca 90 °C, která se případně zobrazí v piktogramuzařízení. Na LCD displeji se rovněž opticky zobrazídosažení maximální a minimální teploty kolektoru ačerpadlo se při překročení vypne. Při poklesu teplotypod minimální teplotu kolektoru se čerpadlonerozběhne ani tehdy, jsou-li splněny všechny ostatníspínací podmínky.Funkce trubicového kolektoru integrovaná v SC20 seprostřednictvím protočení čerpadla stará o optimálníprovoz vakuových trubicových kolektorů.Funkce Double-Match-Flow (možné pouzes dodatečným čidlem FSX jako připojovací sadazásobníku AS1 nebo AS1.6) slouží společně s funkcíregulace počtu otáček k rychlému nabití pohotovostníčásti zásobníku, aby se minimalizoval dohřev teplévody dodatečným zdrojem tepla.3.3.3 Solární regulátor Logamatic SC40Charakteristické znaky a zvláštnosti• Samostatná solární regulace pro různé aplikacenezávisle na regulaci zdroje tepla, obsahuje 27volitelných solárních zařízení od ohřevu teplé vodypřes podporu vytápění až po ohřev bazénové vody• Logamatic SC40 k montáži na stěnu ve spojenís kompletní stanicí Logasol KS01..• Snadná obsluha a kontrola funkce zařízení s max.třemi spotřebiči s osmi vstupy pro čidla a pětispínacími výstupy, z toho dva jsou pro solárníoběhová čerpadla s řízeným počtem otáčeks nastavitelnou spodní hranicí modulace• Podsvícený grafický LCD displej se znázorněnímzvoleného solárního systému. V automatickémprovozu lze vyvolat různé hodnoty zařízení (statusčerpadel, teploty, zvolené funkce, poruchováhlášení).• Integrovaný obvod pro zapojení bypassuakumulačního zásobníku u solárních zařízení propodporu vytápění• Denní ohřev (termická dezinfekce) předehřívacíhozásobníku z důvodu ochrany proti Legionelle• V solárních systémech s předehřívacím zásobníkema pohotovostním zásobníkem se provádí převrstveníobjemů zásobníků aktivací přečerpávacího čerpadla,jakmile teplota pohotovostního zásobníku klesnepod teplotu zásobníku předehřívacího• Stanovení priority u dvou spotřebičů v solárnímsystému a nabíjení 2. spotřebiče prostřednictvímčerpadla nebo třícestného přepínacího ventilu• Možnost ovládání dvou solární oběhových čerpadelpro separátní provozu dvou kolektorových polí, např.orientace východ/západ ( str. 66)• Ovládání sekundárního čerpadla ve spojenís externím deskovým výměníkem tepla pro nabíjenízásobníku nebo ohřevu bazénové vody• Chlazení kolektorového pole pro snížení dobystagnace prostřednictvím přizpůsobeného provozusolárního oběhového čerpadla• U funkce trubicového kolektoru se od teplotykolektoru 20 °C každých 15 minut na krátkou dobuaktivuje solární oběhové čerpadlo, aby přečerpaloteplou solární kapalinu k čidlu.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 47


3 Solární regulaceZvláštní zobrazovací a ovládací prvkyZ 27 naprogramovaných systémových hydraulik jenutné zvolit a uložit do paměti příslušný piktogramzařízení. Tato zvolená hydraulika je pak v regulátorupevně uložena.Obr. 52Logamatic SC401 piktogram zařízení2 displej LCD3 otočný knoflík4 tlačítko „OK“5 tlačítko „zpět“1Rozsah dodávkyV rozsahu dodávky SC40 jsou:• čidlo teploty kolektoru FSK(NTC 20 K, ∅6 mm, kabel délky 2,5 m)• čidlo teploty zásobníku FSS(NTC 10 K, ∅9,7 mm, kabel délky 3,1 m)236 720 641 792-51.1il45Funkce regulátoru Logamatic SC40Regulátor je rozdělen do dvou obslužných rovin.V zobrazovací rovině lze zobrazovat různé hodnotyzařízení (teploty, provozní hodiny, otáčky čerpadla,množství tepla a polohu ventilu bypassu). V servisnírovině lze volit funkce a měnit nastavení.Prostřednictvím funkce Volba systému se na solárnímregulátoru SC40 zvolí hydraulika solárního zařízení.Zvolenou hydraulikou se nastaví konfigurace zařízení afunkce. Dá se volit ze systémů pro ohřev teplé vody,podpory vytápění nebo ohřevu bazénové vody( tab. 17 na str. 49 a dále). Nastavení obsahujevšechny důležité hodnoty teplot pro provoz zařízení,teplotní diference, otáčky čerpadel, další alternativnífunkce, např. funkci trubicových kolektorů, měřenímnožství tepla, převrstvení zásobníků, termickoudezinfekci předehřívaného obsahu, Double-Match-Flow atd. Lze také zadat okrajové podmínky proregulaci dvou různě orientovaných kolektorových polí anabíjení zásobníku prostřednictvím externího výměníkutepla.Kromě regulačních možností solárního regulátoruLogamatic SC20 nabízí regulátor Logamatic SC40 tytorozšiřující funkce:• Podporu vytápění s ovládáním bypassuakumulačního zásobníku• Ohřev bazénové vody prostřednictvím deskovéhovýměníku tepla• Ovládání 2. spotřebiče přes čerpadlo nebo třícestnýpřepínací ventilu. Při ovládání přes třícestný ventil jespotřebič 1 vždy otevřen (B)• Ovládání přečerpávacího čerpadla pro převrstvenízásobníků zapojených v sérii• Regulace východ/západ pro provoz dvousamostatných kolektorových polí• Denní ohřev (termická dezinfekce) předehřívacíhozásobníku pro ochranu proti Legionelle• Integrované měření množství tepla s měřenímprůtoku• Nabíjení zásobníku a bazénu přes externí výměníktepla• Chlazení kolektorového pole za účelem redukcečasů stagnace• Rychlou diagnostiku a snadné provádění funkčníchtestů48Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace3Přehled hydraulik a funkcíOznačeníhydraulikyOhřev teplé vodyPiktogram systémuDouble-Match-FlowT1 S1+(S4)Volitelné dodatečné funkceFunkcechlazení+(S1, S2)Termickádezinfekce+(S2, S3)Protimrazováochranavýměníku–S3R1S7S4R3WMZS8S2T2S1 S5+(S4)+(S1, S2, S5)+(S2, S3)–R1R2S3WMZS8S7S4S2R3T3 S1+(S4)+(S1, S2)+(S2, S3)+(S6)S7S6S3S4R3R1WMZS8R5R2 S2T4 +S1 S5(S4)+(S1, S2, S5)+(S2, S3)+(S6)WMZR1S7R4S6S3S4R3S8R5R2S2T5 S1+(S3)+(S1, S2)+(S2, S3, S4)–R3R1S3WMZS8S7S2S4T6 +S1 S5(S3)+(S1, S2, S5)+(S2, S3, S4)–R3R1R2S3WMZS8S7S2S4T7 +S1(S3)+(S1, S2)+(S2, S3, S4)+(S6)R3WMZR1S7S6S3S8R5R2S2S4Tab. 17Přehled hydraulik a funkcí Logamatic SC40Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 49


3 Solární regulaceOznačeníDouble-MatchhydraulikyPiktogram systémuFlowT8S1 S5+(S3)Volitelné dodatečné funkceFunkcechlazení+(S1, S2, S5)Termickádezinfekce+(S2, S3, S4)Protimrazováochranavýměníku+(S6)S7R3R1R4S6S3WMZS8R5R2S2 S4Podpora vytápěníH1 S1+(S4)+(S1, S2)– –S4R1S7S6S3WMZS2R5S8H2S1 S55+(S4)+(S1, S2, S5)– –R1R2S4WMZS7S6S3S8S2R5H3 S1– +(S1, S2)– +(S7)R1S7S4S6S3WMZS2R5R4S8R2H4 – +S1 S5(S1, S2, S5)– +(S7)WMZS8R1R4S7R3S4S6R2S2R5S3H5 S1+S4(S4)S7R3+(S1, S2, S5)+(S2, S4)–S2S6R1S3WMZS8R4S5R5H6 +S1S4(S4)S7R3+(S1, S2, S5)+(S2, S4)–WMZS8R1S2S6R2S5R5S3Tab. 17Přehled hydraulik a funkcí Logamatic SC4050Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace3OznačeníDouble-Match- FunkcehydraulikyPiktogram systémuFlow chlazeníH7 – +S1 S5(S1, S2, S4,S7R3S5)Volitelné dodatečné funkceTermickádezinfekce+(S2)Protimrazováochranavýměníku–S2R1R2S6S8S3WMZR5R4 S4H8 S1– +(S1, S2, S5)S7S8R1 WMZ R4S2S6S4S3R3S5R5R2H9S1– +(S1, S2, S5)S7– +(S4)– +(S4)WMZS8R1S2S4S6R4S3R3R2S5R5H10 +S1S6(S6)S7R3+(S1, S2, S4)+(S2)–S2S3R1WMZS8R4S4H11 S1 S5+S6(S6)S7R3+(S1, S2, S4,S5)+(S2)–S2R1R2S3S8WMZR4S4H12 S1+(S5)S5S7R3+(S1, S2, S3)+(S2)+(S6)S8S6S2S4R1WMZR4R5R2S3H13 S1 S5– +(S1, S2, S3,S7S5)R1S8R3S2S6S4– +(S6)Tab. 17WMZR4 R5 S3R2Přehled hydraulik a funkcí Logamatic SC40Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 51


3 Solární regulaceOznačeníDouble-MatchhydraulikyPiktogram systémuFlowOhřev bazénové vodyS1 S1+S4(S4)S7R3Volitelné dodatečné funkceFunkcechlazeníTermickádezinfekce– +(S2, S4)Protimrazováochranavýměníku+(S6)S6S2S3R1 WMZ S8 R4 R5 R2S2 +S1(S4)S7S4R3– +(S2, S4)+(S6)WMZS2R1S8S6R4S3R5R2S3 – – – +S1 S5(S6)S7S4R1R3S2S6S3WMZS8R4 R5 R2S4 S1– – – +(S4)S6S7S3S2R5S4S5R1 WMZS8R4 R3 R2S5 – – – +S1(S4)S6S7S3WMZS2R5S8 R1S4R4S5R3 R2S6 +S1 S4S7(S4)– – +(S6)S2S6S3Tab. 17R1 WMZ R4 R5S8Přehled hydraulik a funkcí Logamatic SC40+ volitelná funkce– funkce není k dispozici(S..) potřebná dodatečná čidlaR3R2 S552Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.4 Solární moduly pro regulační přístroje Buderus3.4.1 Regulační systém Logamatic EMS se solárním modulem SM10Charakteristické znaky a zvláštnosti• Regulace solárního ohřevu teplé vody pro zdroj teplas EMS a regulátorem RC35• úspora až 10 % primární energie a až o 24 % méněstartů hořáku ve srovnání se samostatnými solárnímiregulacemi díky integraci systému do regulacevytápění (solární optimalizační funkce)• přednostní nabíjení pohotovostní částitermosifonového zásobníku a energetickyoptimalizovaný způsob provozu díky Double-Match-Flow (jako prahové čidlo se užívá čidlo FSX)• Různá provedení:– SM10 inside: SM10 je integrovaný v kompletnístanici Logasol KS0105 SM10.– SM10: modul pro montáž na stěnu nebo integracido kotle (dbejte pokynů výrobce!) určenývýhradně pro kombinaci s kompletní stanicíLogasol KS01.. bez regulaceObr. 531 2 3 4SM10 pro nástěnnou montáž6 56 720 641 792-52.1il1 přístup k pojistce přístroje2 solární modul SM103 přístup k náhradní pojistce4 kontrolka (LED) pro provozní a poruchová hlášení5 nástěnný držák6 kryt přívodních kabelůSolární ziskObr. 54 Křivka „Solární zisky“Přes "info-menu" na regulátoru RC35 lze grafickyznázornit solární zisky.Výpočet se provádí podle vzorce 1, dle následujícího:Každou minutu je teplotní diference mezi kolektorem azásobníkem vynásobena modulací čerpadla a výsledkyshrnuty. Každých 15 minut je kumulovaná hodnotapodělena 10000 a přidána k poslední 15minutovéhodnotě. Takto je každých 15 minut získána nováhodnota pro zobrazení.Teplotní diference mezi kolektorem a zásobníkemmůže být od 0 K do 40 K. Při vyšších hodnotách je stáleomezení na 40 K.Platné hodnoty pro modulace čerpadla jsou mezi 0 a100 %. Při regulaci čerpadla ZAP-VYP jsou hodnotypouze 0 % nebo 100 %.Každý den v 0:00 hodin a změně času jsou ziskyvymazány. Neplatné hodnoty teplotního rozdílu amodulace čerpadla vedou k časovému posunu křivky,ale ne na nulové hodnoty.Vzorec 1( T K – T S ) ⋅ P------------------------------------ M10000Výpočet solárního ziskuT K Teplota kolektoru (střední hodnota) [K]T S Teplota zásobníku (střední hodnota) [K]P M Modulace čerpadla [%]6 720 641 792-27.1ilProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 53


3 Solární regulace3.4.2 Regulační systém Logamatic 4000 sesolárním modulem FM443Vybrané vlastnosti a zvláštnosti• Solární modul FM443 umožňuje regulaci ohřevuteplé vody nebo ohřev teplé vody ve spojenís podporou vytápění v zařízeních s max. dvěmaspotřebiči (zásobníky)• úspora až 10 % primární energie a až o 24 % méněstartů hořáku ve srovnání se samostatnými solárnímiregulacemi díky integraci systému do regulacevytápění (solární optimalizační funkce)• přednostní nabíjení pohotovostní částitermosifonového zásobníku a energetickyoptimalizovaný způsob provozu díky Double-Match-Flow (jako prahové čidlo se používá čidlo FSX)• integrovaná funkce měření množství tepla ve spojeníse sadou WMZ 1.2 (příslušenství)• obsluha celého zařízení včetně solární regulacepomocí ovládací jednotky MEC2 z obývacího pokoje• určen ke kombinaci s kompletní stanicí LogasolKS01.. bez regulace• vrstvený bivalentní zásobník a zařízení se dvěmazásobníky pro ohřev teplé vody• inteligentní akumulační management a funkcestatistiky11 kontrolka LED - třícestný přepínací ventil v chodu„podpora vytápění přes akumulační zásobník zapnuto“nebo „čerpadlo v provozu“ (provoz přes akumulačnízásobník)12 kontrolka LED – aktivní čerpadlo solárního okruhu 113 kontrolka LED - maximální teplota v zásobníku 13.4.3 Regulační přístroj Logamatic 2107 sesolárním modulem FM244Vybrané vlastnosti a zvláštnosti• Kombinace kotlové a solární regulace pronízkoteplotní kotle malých a středních výkonů a proohřev teplé vody• úspora až 10 % primární energie a až o 24 % méněstartů hořáku ve srovnání se samostatnými solárnímiregulacemi díky integraci systému do regulacevytápění Logamatic 2107 (solární optimalizačnífunkce)• solární zařízení k podpoře vytápění možné vespojení s hlídačem zpátečky RW• varianta se dvěma zásobníky (sériové zapojenízásobníků) k ohřevu teplé vody je možné pouze vespojení s Logamatic SC10• určený pro kombinaci s kompletní stanicíLogasol KS01.. bez regulace• solární modul FM244 bude integrovánv regulaci 2107112 3 4131211109234567Obr. 55FM4436 720 641 792-273.1T1 připojovací konektor2 kontrolka LED - porucha modulu3 kontrolka LED - maximální teplota v kolektoru4 kontrolka LED – solární čerpadlo 2 (sekundárníčerpadlo) aktivní5 kontrolka LED – solární čerpadla 2 aktivní nebotřícestný přepínací ventil v pozici solární okruh 26 kontrolka LED - třícestný přepínací ventil v pozicisolárního okruhu 17 ruční volba solárního okruhu8 deska plošných spojů9 ruční volba funkce solární okruhu 110 kontrolka LED - třícestný přepínací ventil v chodu„podpora vytápění přes akumulační zásobník vypnuto“nebo „čerpadlo mimo provoz“ (provoz bypass)8Obr. 5610 9 8 7 6 5Logamatic 2107 s modulem FM244Komponenty potřebné pro solární provoz (s modulemFM244):1 digitální displej2 obslužný panel s krytem3 otočný knoflík4 ovládací tlačítkaDalší komponenty potřebné k regulaci kotle:5 spínač zap/vyp regulačního přístroje6 spínač volby regulace hořáku7 jištění regulačního přístroje8 tlačítko spalinového testu (kominické tlačítko)9 regulátor teploty kotle10 bezpečnostní omezovač teploty kotle6 720 641 792-53.1il54Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.4.4 Optimalizace solárního zisku moduly SM10, FM443 a FM244Hlavním úkolem solárního systému je ohřev teplé vody.Hlavní výhodou funkčních modulů systému je integracesolárního systému do regulace systému vytápění tak,že dohřev teplé vody je díky integraci do celéhosystému optimalizován.VSPSRSTato funkce optimalizuje dohřev teplé vody kotlemsnížením nastavené teploty teplé vody v závislosti nasolárních ziscích a na kapacitě bivalentního zásobníku.Pro zajištění komfortu požadované teplé vody lzenastavit minimální teplotu v zásobníku ( obr. 57).FSXFSSVS1Funkční modul FM443 je potřeba pro optimalizaciRS1dohřevu a všechny ostatní obecné funkce ohřevu tepléϑvody (termická dezinfekce, denní ohřev vody, včetněSp [°C]apředehřívání) jsou vždy ovládané z řídicí jednotkyb(regulace) teplé vody.60• Solární zisky:– V dopoledních hodinách, tj. na počátku denníchcsolárních zisků, je snížení žádané hodnoty teplé45vody při solárních ziscích velmi důležité, protoževzhledem k potenciálním odběrům TV je teplota udsolární čidla FSS na úrovni studené vody. Pro5:30 8:00 10:10 17:00 22:00výpočet solárního zisku regulačním přístrojem,a b c djsou sledovány vzestupy teplot na čidle teplé vodyFB a na solárním čidle FSS. Díky těmto hodnotámdojde ke snížení žádané hodnoty teplé vody.Obr. 57 Funkce „Optimalizace nabíjení“Snížená teplota teplé vody zabraňuje zbytečnému a sluneční zářeníspínání kotle pro dohřev TV.b čidlo teplé vody nahoře (FSX)• Kapacita solárního zásobníku:c solární čidlo dole (FSS)d žádaná teplota teplé vody– Stanovení stávajícího množství tepla (kapacity) nabíjenísolárního zásobníku je druhý postup pro výpočet dohřevsnížení žádané hodnoty teplé vody, který je solární ziskyparalelní k výpočtu solárního zisku. Tento postup solární ziskymá vliv na žádanou hodnotu teplé vody, ale spíše t časv odpoledních hodinách při snižujícím seϑ Sp teplota teplé vody v zásobníkuslunečním záření. Pokud teplota na solárním čidle FSS solární čidlo (dole)FSS dosáhne nastavené minimální teploty,FSX čidlo teplé vody (nahoře)vypočte se hodnota pro snížení nastavené teplotyPS nabíjecí čerpadlo TVRS1 zpátečka ze zásobníku (solární)teplé vody. Tento druhý postup pro sníženíRS zpátečka ze zásobníkužádané teploty je paralelní s předchozímVS1 vstup do zásobníku (solární)postupem "solární zisky".VS vstup do zásobníkut [h]6 720 641 792-55.1ilProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 55


V3 Solární regulace3.5 Regulace zařízení se dvěma spotřebičiPokud obsahuje solární systém navíc k zásobníku takédruhý zásobník nebo bazén, musí být regulace ahydraulické komponenty pro přepínání pro toto určeny.Se solárním modulem FM443 a solárním regulátoremSC40 lze za pomoci sady pro 2. spotřebič a čidla FSS2nabíjet dva solární spotřebiče (zásobníky).Přepínání mezi oběma zásobníky je realizováno přestřícestný přepínací ventil ( obr. 58) nebo přessamostatné čerpadlo druhého spotřebiče ( obr. 62na str. 58).První spotřebič má přitom přednost (v SC40 volitelné).Při překročení nastavené teplotní diference 10 K zapnesolární regulace čerpadlo v solárním okruhu 1 (režimHigh-Flow/Low-Flow u termosifonového zásobníku str. 44).Solární regulace přepíná na druhý spotřebič pokud:• první spotřebič dosáhl maximální teploty zásobníkunebo• teplotní diference v solárním okruhu 1 i přes nejnižšíotáčky čerpadla již nestačí nabít první spotřebičKaždých 30 minut se přeruší ohřev druhého spotřebičena 2 minuty, aby se zkontroloval vzestup teplotyv kolektoru. Pokud vzroste teplota kolektoru během1 minuty o více než 1 K, opakuje se tato kontrola dokud:• vzrůst teploty v kolektoru činí méně než 1 K zaminutu nebo• rozdíl teplot v solárním okruhu 1 opět dovolujenabíjení přednostního spotřebiče.Funkční modul FM443 a solární regulátor SC40zobrazují, který spotřebič se právě nabíjí.FSKSP1SKN4.0SKS4.0FVRPHAWSHWWMMAGLogasolKS...WMZPSFSXFPFSW1FSW2FSS1VS-SUFEEKLogalux SM...FSS2HZGA BABFRMAGLogamatic 4121+ FM443FELogalux PL...Logano G1256 720 641 792-201.1TObr. 58 Solární zařízení s deskovými kolektory s přepínacím ventilem pro 2 spotřebičeAW Výstup teplé vodyPS Nabíjecí čerpadlo TVEK Vstup studené vodyR ZpátečkaFE Plnící a vypouštěcí kohoutSH Směšovací ventil otopného okruhuFP Čidlo akumulačního zásobníkuSP1 Ochrana proti přepětíFR Čidlo teploty zpátečkyV VýstupFSK Čidlo teploty kolektoruVS-SU Třícestný přepínací ventilFSS1 Čidlo zásobníku (spotřebič 1)WMZ Sada měřiče teplaFSS2 Čidlo zásobníku (spotřebič 2)WWM Termostatický směšovač TVFSW1 Čidlo na výstupu měřiče teplaFSW2 Čidlo na zpátečce měřiče teplaFSX Čidlo zásobníku (nahoře)FV Čidlo teploty na výstupuHZG Sada HZG pro podporu vytápěníKS... Kompletní stanice LogasolMAG Membránová expanzní nádobaPH Oběhové čerpadlo vytápění56Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.5.1 Modul SBU pro přepínání mezi 2 spotřebičiModul pro 2 spotřebiče jednotka SBUHmotnost kg 2,6Připojení – svěrné šroubení15 mmMax. provozní tlak bar 6K VS hodnota třícestnéhoventilu– 4,5Elektrický pohon – bez prouduzavřenoPříkon W 2,5Tab. 18 Technická data SBU3.5.2 Třícestný přepínací ventil VS-SUTřícestný přepínací ventil VS-SU je určen pro přepínánímezi dvěma spotřebiči tepla s pohonem a vratnoupružinou.Třícestný přepínací ventil jednotka VS-SU6 720 641 792-58.1ilObr. 59 SBU (bez krytu) v kombinaci s Logasol KS…Modul SBU je určen pro přepínání mezi 2 spotřebičitepla. Tento kompaktní modul obsahuje přepínací ventils elektrotermickým pohonem. Součástí dodávky je takédvoudílná izolace pro rychlou a snadnou instalaci.Rozměry a design modulu předurčují pro montáž přímopod 2-trubkovou kompletní stanici KS0105 neboKS0110. Ve spojení s KS0110 je nutné použít sadusvěrných kroužků 22 mm, které se nabízejí jakopříslušenství. Modul SBU je vhodný pro solární systémydo max. 10 deskových kolektorů nebo 90 trubics kolektory SKR6 nebo SKR12.130Připojení palec Rp1Max. uzavírací tlak bar (kPa) 0,55 (55)Max. statický tlak bar (kPa) 8,6 (860)Max. teplota média °C 95 1)Max. teplota okolí °C 50K VS hodnota – 8,2Napájení V/Hz 230/50Tab. 19 Technická data VS-SU1) Krátkodobě 110 °CΔp [mbar]40030020020065100Obr. 60Rozměry SBU (rozměry v mm)6 720 641 792-59.1il01000 2000 3000 4000 5000V [l/h]6 720 641 792-60.1ilObr. 61 Tlaková ztráta VS-SU a sady HZGΔp Tlaková ztráta třícestného přepínacího ventilu(VS-SU nebo sady HZG str. 60)V PrůtokProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 57


V3 Solární regulace3.5.3 Kombinace 1-trubkové a 2-trubkové solární stanice v zařízení se 2 spotřebičiMísto přepínacího ventilu je možné použít pro přepnutína druhý spotřebič také druhé solární čerpadlo( obr. 62). Snadno to lze realizovat přes 1-trubkovoukompletní stanici KS0105 E nebo KS0110 E. Díkykombinaci 2-trubkové a 1-trubkové stanice jsouk dispozici dvě samostatné zpátečky se samostatnýmičerpadly a omezovači průtoku. Díky tomu je možnéhydraulické vyvážení dvou spotřebičů s různýmitlakovými ztrátami.Další informace ke kompletní staniciLogasol KS… najdete na str. 36 a dále.FSKSP1SKN4.0SKS4.0FVPHRSHMAGLogasolKS... EPSS2PSS1LogasolKS...AWLogamatic 4121+ FM443WWMPSFPFSXMAGFSS2Logalux PL...A BABFRFSS1FELogalux SM...EKLogano G1256 720 641 792-258.1TObr. 62 Solární zařízení s deskovými kolektory s 2 solárními čerpadly pro 2 spotřebičeAW Výstup teplé vodyMAG Membránová expanzní nádobaFP Čidlo akumulačního zásobníkuPH Oběhové čerpadlo vytápěníFR Čidlo teploty zpátečkyPSS1 Solární oběhové čerpadloFSK Čidlo teploty kolektoruPSS2 Solární oběhové čerpadloFSS1 Čidlo zásobníku (spotřebič 1)PS Nabíjecí čerpadlo TVFSS2 Čidlo zásobníku (spotřebič 2)R ZpátečkaFV Čidlo teploty na výstupuSH Směšovací ventil otopného okruhuKS... Kompletní stanice LogasolSP1 Ochrana proti přepětíV Výstup58Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.6 Regulace solárního zařízení s podporou vytápění3.6.1 Přepínání trojcestného ventilu před akumulacíVyužití solárního systému k podpoře vytápění sehydraulicky realizuje přes 3-cestný přepínací ventil nazpátečce před akumulačním zásobníkem. Pokudteplota v akumulačním zásobníku dosáhne nastavenéhodnoty teplotního rozdílu (ϑ Ein ) nad teplotou zpátečkyze systému, 3-cestný přepínací ventil přepne směremk akumulaci. Akumulační zásobník tedy „přihřívá“zpátečku ze systému před kotlem. Pokud teplotnídiference mezi akumulačním zásobníkem a zpátečkouklesne pod nastavenou hodnotu (ϑ Aus ) přepne3-cestný ventil směrem ke kotli.3-cestný přepínací ventil ve spojení se dvěmateplotními čidly lze ovládat pomocí funkčního moduluFM443 nebo solární regulace Logamatic SC40.Provozní stav 3-cestného ventilu je zobrazen naFM443 nebo SC40.Jako přepínací ventil lze použít Logasol SBH, saduHZG nebo standardní 3-cestný přepínací ventils pohonem. Jako kritérium při výběru je nutné vzítv úvahu průtok.Alternativně je možné použít samostatný poměrovýregulátor SC10, který funguje nezávisle na regulacisolárního systému a regulaci kotle.Pro zajištění optimálního solárního využití by měly býtotopné plochy navrženy s ohledem na co nejnižšímožnou teplotu systému. Vhodné je tedy využití např.podlahové či stěnového vytápění. Hydraulickynevyvážené otopné plochy mohou výrazně snížitsolární využití.VS1RS1Obr. 63EKLogalux P750 SVS2VS4AWWWMTřícestný přepínací ventil na zpátečcev kombinaci s Logalux P750 S1 RegulaceAW Výstup teplé vodyEK Vstup studené vodyPS Nabíjecí čerpadloRS1 Zpátečka zásobníku (solární)VS1 Vstup do zásobníku (solární)VS2 Vstup do zásobníku pro ohřev TVVS4 Zpátečka zásobníku pro ohřev TVWWM Termostatický směšovač TVAABB1PS6 720 641 792-61.1ilProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 59


3 Solární regulace3.6.2 Podpora vytápění s Logasol SBHModul SBH pro podporu vytápění je kompaktní modulskládající se z 3-cestného ventilu s elektrotermickýmpohonem, potrubím a izolací. Montáž lze provést buďvertikálně nebo horizontálně.Pro řízení elektrotermického pohonu je možné využítLogamatic SC10, SC40, nebo funkční modul FM443.Teplotní čidla nejsou součástí dodávky modulu SBH.Ve spojení modulem FM443 nebo regulátoremLogamatic SC40 je nutné použití dodatečně dvouteplotních čidel, například AS1 a FV/FZ.174Obr. 6457130Rozměry Logasol SBH (rozměry v mm)Logasol jednotky SBH6 720 641 792-62.1ilHmotnost kg 1,8Připojení – svěrné šroubení22 mmMax. provozní tlak bar 6K VS hodnota ventilu – 4,5Elektrický pohon – bez prouduotevřenoPříkon W 2,5Tab. 20 Technická data Logasol SBH3.6.3 Sada HZGSada HZG je určena pro kombinaci se solárnímmodulem FM443 nebo solární regulátor SC40.V rozsahu dodávky sady HZG je:• dvě čidla teploty FSS (NTC 10 K ∅9,7 mm, kabeldélky 3,1 m) pro napojení do FM443 nebo SC40• třícestný přepínací ventil (závitové připojení Rp 1)Obr. 65Součást dodávky sady HZG1 Čidlo teploty zásobníku (dvě teplotní čidla v sadě HZG,k dispozici je toto čidlo také samostatně označené jakoFSS)2 Třícestný přepínací ventil (obsažen v sadě HZG,samostatně jako přepínací ventil pro 2. spotřebičVS-SU, technická data str. 57)3.6.4 Hlídání zpátečky RW pro podporu vytápěníPokud není u solárního systému na podporu vytápěnípoužita regulace Logamatic SC40 nebo solární modulFM443 lze použít samostatné hlídání zpátečky RW.V rozsahu dodávky hlídání zpátečky RW je:• solární regulátor Logamatic SC10 (regulátor teplotnídiference vč. dvou čidel teploty zásobníku NTC 10 K,∅9,7 mm, kabel délky 3,1 m a NTC 20 K, ∅6 mm,kabel délky 2,5 m)• třícestný přepínací ventil VS-SU s pohonem(závitové připojení Rp 1)12216 720 641 792-63.1il3Obr. 666 720 641 792-202.1TSoučást dodávky hlídání zpátečky RW1 Solární regulátor SC102 Třícestný přepínací ventil (samostatně jako přepínacíventil pro 2. spotřebič VS-SU, technická data str. 57)3 Čidla teploty3.6.5 Třícestný směšovací ventil s pohonemV kombinaci se solárním modulem FM443 a LogamaticSC40 lze alternativně k třícestnému přepínacímuventilu ovládat také třícestný směšovací ventils pohonem (230 V).60Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.7 Regulace solárního systému pro přečerpávání a převrstvování zásobníků teplévody3.7.1 Přečerpání zásobníků teplé vodyPři sériovém zapojení zásobníků bývá předehřívacízásobník ohříván solárním zařízením. Pro regulacitohoto solárního systému lze použít solární modulFM443 nebo solární regulátor SC40.Při sepnutí se předehřátá voda přes výstup teplé vodypředehřívacího zásobníku dostane na vstup studenévody pohotovostního zásobníku, kde může být dohřátakotlem.Během velkých solárních zisků může nastat, žepředehřívací zásobník bude mít vyšší teplotu nežpohotovostní zásobník. Pro využití celé objemuzásobníků pro solární systém, je nutné propojitpotrubím výstup teplé vody z pohotovostního zásobníkua vstupu studené vody do předehřívacího zásobníku.Oběh vody je zajištěn čerpadlem ( obr. 68).Aby byl systém navržen v souladu s technickou normouDVGW, pracovní list W 551 ( tab. 25 na str. 71) musíbýt celý předehřívací zásobník ohřán jednou denně na60 °C. Teplota pohotovostního zásobníku musí být vždy≥ 60 °C. Denní ohřev předehřívacího stupně je zajištěnsolárním systémem nebo primárním zdrojem tepla(např. kotlem).Ve spojení se solárním regulátorem SC40 jsou nutnédvě dodatečná teplotní čidla, která se umístí do horníčásti předehřívacího zásobníku a do spodní částipohotovostního zásobníku. Zásobník s odnímatelnouizolací umožňuje umístění čidla na plášť pomocíupínacích pásů. Čidlo teploty zásobníku FSX je vhodnéumístit do pohotovostního zásobníku.Solární modul FM443 nebo solární regulátor SC40sleduje pomocí teplotního čidla teploty v předehřívacímzásobníku. Pokud nebyla dosažena požadovanáteplota 60 °C předehřívacího zásobníku solárnímsystémem, sepne regulace přečerpávací čerpadloPUM mezi výstupem teplé vody pohotovostníhozásobníku a vstupem studené vody předehřívacíhozásobníku. Tento ohřev se aktivuje v předevšímv nočních hodinách. Regulátor kotle musí tuto funkcipodporovat a ohřát pohotovostní zásobník spředstihem. Spínací čas kotle pro ohřev by měl být 30minut před spínacím časem regulátoru SC40. ČerpadloP UM zůstane zapnuté, dokud není dosaženapožadovaná teplota na dvou teplotních čidlechv předehřívacím zásobníku (SC40) nebo na čidle FFS(FM443) nebo bude v chodu maximálně 3 hodiny.Další informace k přečerpávání naleznete na str. 101.3.7.2 Převrstvení zásobníkuDVGW pracovní list W 551 ošetřuje prevenci protilegionelle ve velkých systémech se solárnímpředehřevem. Když jsou solární zisky nedostatečnépro ohřev zásobníku na teplotu min. 60 °C, musí býtzajištěn dohřev kotlem a převrstvení objemu zásobníku( obr. 67). Tato funkce může být připojena na solárnímodul FM443 s funkcí čerpadla "převrstvení".Solární regulátor Logamatic SC40 nabízí volitelnoufunkci "denní ohřev" pro různá hydraulická zapojení.Teplota zásobníku je kontrolována a převrstvovacíčerpadlo se zapne v daném čase, pokud v průběhuposledních 24 hodin nebyla dosažena požadovanáteplota (volitelná mezi 60 a 70 °C). Regulátor kotle musítuto funkci podporovat a ohřát pohotovostní částzásobníku s předstihem. Spínací čas kotle pro ohřev byměl být 30 minut před spínacím časem regulátoruSC40. Po dosažení požadované teploty nebo po3 hodinách chodu se čerpadlo vypne.Obr. 67FSSFSXP UMFSXFSSPřevstvení zásobníkuP UMČidlo zásobníku (dole)Čidlo zásobníku (nahoře, volitelně)Převrstvovaní čerpadloM6 720 641 792-66.1ilPři sériovém zapojení zásobníkůdoporučujeme dostatečně zaizolovatpotrubní vedení mezi zásobníky pro sníženítepelných ztrát.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 61


3 Solární regulace3.7.3 Modul Logasol SBL pro převrstvováníModul pro převrstvování SBL je kompaktní jednotkas čerpadlem na teplou vodu pro převrstvování jednohozásobníku nebo přečerpávání dvou sériově zapojenýchzásobníků teplé vody. Je určen pro předehřívacízásobníky o maximálním objemu do 750 l.Modul pro převrstvování SBL obsahuje čerpadlo teplévody, teploměr, zpětnou klapku, uzavírací ventil,tepelnou izolaci a připojení svěrným šroubením 15 mmpro měď. Pro přechod na 18 nebo 22 mm jsou nabízenyjako příslušenství sady svěrných kroužků. Montáž seprovádí vertikálně.Pro ovládání čerpadla může být použit solární regulátorLogamatic SC10 nebo SC40 a solární modul FM443.V kombinaci s Logamatic SC40 v závislostina zvolené hydraulice jsou nutná2 dodatečná čidla zásobníku (AS1 neboAS1.6).PS2FSXObr. 69Rozměry SBL (míry v mm)288,66 720 641 792-68.1ilΔp [mbar]5004504003503002502001501005000 500 1000 1500 2000 2500V [l/h]6 720 641 792-69.1ilFSS1 2Obr. 68 Přečerpávání objemů zásobníků1 Předehřívací zásobník2 Dohřívací zásobníkFSS Čidlo zásobníku (dole)FSX Čidlo zásobníku (nahoře, volitelně)PS2 Přečerpávací čerpadlo6 720 641 792-67.1ilObr. 70ΔpVTlaková ztráta SBLTlaková ztrátaPrůtokModul jednotka SBLVýška/šířka/hloubka mm 376/185/180Čerpadlo – Wilo ZRS 15/4 KuHmotnost kg 3,0Připojení – svěrné šroubení15 mmMax. provozní tlak bar 10Tab. 21 Technická data SBL62Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.8 Regulace solárního zařízení pro nabíjení zásobníku přes externí výměník teplaHydraulické zapojení na obr. 71 bude zvoleno, pokudnapř. je k dispozici relativně malý solární zásobníks vysokou potřebou vody a relativně velké kolektorovépole nebo je k dispozici několik solárních zásobníků(akumulačních zásobníků) nebo se solární systémdodatečně připojuje ke stávajícímu zásobníku.U prvních dvou případů je nutný velký výkon výměníkutepla, který nemůže být integrovaný v zásobníku.Hydraulicky na sekundární straně výměníku tepla jedalší čerpadlo, které musí být spínáno dle potřeby. Tatofunkce je integrována pro vybrané hydrauliky solárníhoregulátoru SC40.S modulem FM443 lze ovládat také druhý spotřebič,např. akumulační zásobník nebo ohřev bazénu, přesoddělovací výměník. Tato funkce využívá výstup PS2,takže funkce převrstvení nebo přečerpání zásobníkůteplé vody není možné realizovat.V této hydraulice je vhodné hydraulické vyvážení(shodné průtoky) mezi primární a sekundární stranouvýměníku tepla.PSSObr. 71FSKFSSFSX1FSX2WTFSW1FSW2PSSPWTP UMSUWMZFSKWMZFSW1 WTFSW2SUPWTFSX1FSX2FSSP UM6 720 641 792-70.1ilSchéma hydrauliky T3 solárního regulátoruSC40 ( tab. 17, na str. 49 a dále) pronabíjení zásobníku přes externí deskovývýměníkČidlo teploty kolektoruČidlo teploty zásobníku (dole)Čidlo teploty zásobníku (nahoře; volitelné – nutnépro převrstvení)Čidlo teploty zásobníku (uprostřed; volitelné – nutnépro funkci Double-Match-Flow)Čidlo externího výměníku teplaČidlo teploty měřiče tepla na výstupu (volitelné)Čidlo teploty měřiče tepla na zpátečce (volitelné)Solární oběhové čerpadloSekundární oběhové čerpadloČerpadlo pro převrstvení (volitelné – např. modulSBL)Přepínací ventilSada měřiče teplaProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 63


3 Solární regulace3.8.1 Logasol SBT pro oddělení systémů13040 84,51306 720 641 792-72.1ilObr. 73Rozměry Logasol SBT (rozměry v mm)Δp [mbar]3006 720 641 792-71.1ilObr. 72 Logasol SBT (bez izolace) v kombinacis Logasol KS0105Modul Logasol SBT je určen pro napojení solárníhozařízení na akumulační zásobník (topné vody) bezintegrovaného výměníku tepla. Modul není určen proinstalace pro ohřev teplé vody.Sada obsahuje deskový výměník tepla, sekundárníoběhové čerpadlo, uzavírání a dvoudílnou tepelnouizolaci pro snadnou a rychlou montáž. Díkyintegrovanému omezovači průtoku lze nastavit průtokna sekundáru na stejnou hodnotu jako na primáru(solárním systému).Rozteč připojení odpovídá 2-trubkové kompletní staniciKS0105 nebo KS0110 a pomocí Cu trubek je možnépřipojení přímo pod kompletní stanici KS nebo podpřepínací modul SBU. V kombinaci s KS0110 je nutnépoužít sadu svěrných kroužků 22 mm (jakopříslušenství). Sadu SBT pro oddělení systémů lzepoužít pro solární systém s max. 8 deskovými kolektorynebo 72 trubicemi s SKR6 nebo SKR12.Pro ovládání sekundárního čerpadla lze použít solárníregulaci Logamatic SC40 nebo solární modul FM443.Při použití Logamatic SC40 je nutné použít dodatečnéčidlo zásobníku (čidlo WT jako AS1 nebo AS1.6).Obr. 74abΔpV20010000 200 400 600Tlaková ztráta Logasol SBTSekundární okruhPrimární okruhTlaková ztrátaPrůtokLogasol jednotka SBTVýška/šířka/hloubka mm 374/290/217Čerpadlo – Grundfos UPS15-40Hmotnost kg 7,5Připojení – svěrné šroubení15 mmMax. provozní tlak bar 6Tab. 22 Technická data Logasol SBTba800V [l/h]6 720 641 792-199.1il64Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.9 Regulace solárního zařízení s bazénovým výměníkemSolární systémy pro ohřev teplé vody případně podporuvytápění mohou být využity také pro ohřev bazénovévody přes externí výměník tepla. V závislosti nakonstrukci je možné výměník instalovat do filtračníhookruhu (trubkové výměníky) nebo paralelněk filtračnímu okruhu (SWT6/SWT10).Modul FM443 umožňuje řízení solárního ohřevubazénu jako druhého spotřebiče tepla přes oddělovacíbazénový výměník. Ovládání sekundárního čerpadlabude na výstup PS2. Solární regulátor Logamatic SC40nabízí šest možných hydraulik pro ohřev bazénu.Přídavné čidlo teploty, které je instalováno na primárnístraně výměníku tepla, se využívá pro zpoždění sepnutísekundárního čerpadla. Sekundární čerpadlo se sepnepouze tehdy, pokud průtok na primární straněvýměníku tepla dosáhne vhodné teploty. Pokud jsouinstalovány dlouhé úseky potrubí ve venkovnímprostředí, používá se čidlo teploty v kombinaci s 3-cestným ventilem (obtokovým) jako ochrana výměníkuproti zamrznutí. Při snížení teploty pod 10 °C solárníkapalina neprochází výměníkem. Pokud teplotadosáhne 15 °C, dojde k přepnutí solární kapaliny zpětdo výměníku tepla. Pro bezpečný provoz jednotky byměl mít obtokový 3-cestný ventil dobu chodu max. 45sekund.3.9.1 Bazénový výměník SWT• deskový výměník tepla z nerezové oceli• odnímatelná tepelná izolace• protiproudý výměník tepla, který přenáší teplo zesolárního okruhu do bazénové vody• připojení na bazén musí být osazeno zpětnouklapkou a filtrem nečistotBazénový výměník tepla by měl být zapojen paralelněs ohřevem kotlem. Takto pak může solární systémsamostatně ohřívat bazén nebo být v současnémchodu s ohřevem z kotle.LBTV1R2R1V26 720 641 792-73.1ilObr. 75SWT6 a SWT10; rozměry a technická data tab. 23Bazénový výměník jednotka SWT6 SWT10Délka L mm 208 208Šířka B mm 78 78Hloubka T mm 55 79Max. počet kolektorů 6 10Připojení (výstup/zpátečka) V/R palec G¾ (vnější) G¾ (vnější)Max. provozní tlak bar 30 30Tlaková ztráta na sekundárupři průtokumbarm 3 /h1601,52102,6Hmotnost (netto) kg cca. 1,9 cca. 2,5Výkon výměníku při teplotní spáduprimársekundárkW°C°C748/3124/281248/3124/28Tab. 23Technická data SWT6 a SWT10Dimenzování čerpadla v sekundárním okruhuPrůtok na primární straně je dán počtem kolektorů.Regulace v kompletní stanici řídí jak solární oběhovéčerpadlo (primární), tak i bazénové čerpadlo(sekundární). Sekundární čerpadlo musí být odolnévůči chlóru.Překročí-li celkový proud maximální hodnotuvýstupního proudu regulace, je nutné připojit bazénovéčerpadlo přes relé. Oběhové čerpadlo na sekundárnístraně je nutné dimenzovat na potřebný průtok podlenásledujícího vzorce:Vzorec 2m SP= n ⋅ 0,23Průtok sekundárního čerpadlam SP Průtok sekundárního čerpadla [m 3 /h]n Počet kolektorůProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 65


V3 Solární regulace3.10 Regulace kolektorových polívýchod/západPři nevhodné orientaci či malé ploše plochy je možnézvolit zapojení 2 samostatných kolektorových polívýchod/západ. Při tomto zapojení se kolektory rozdělína dvě kolektorová pole, což klade zvýšené nároky nahydrauliku a regulaci.Pro každé kolektorové pole je použito samostatnéčerpadlo. Výhodou je, že kolem poledne lze oběkolektorová pole provozovat současně. Lze tedy využítzapojení se dvěma solárními stanicemi (2-trubkovástanice v kombinaci s 1-trubkovou stanicí).Regulace solárního systému s dvěma kolektorovýmipoli je možná pomocí regulátoru Logamatic SC40s jedním doplňkovým čidlem kolektoru FSK.3.11 Ochrana regulace proti přepětíČidlo teploty v kolektoru díky své odkryté poloze nastřeše je vystaveno za bouřky nebezpečí přepětí. Totopřepětí může zničit kolektorové čidlo.Ochrana proti přepětí není bleskosvod. Je určena propřípad, že v blízkosti kolektorového pole udeří blesk, atím dojde k přepětí. Ochranná dioda zabrání poškozeníregulace přepětím. Připojovací skříňka by se mělainstalovat v blízkosti kolektorového čidla FSK( obr. 77).FSKSP1SKN4.0SKS4.0Pro každý solární okruh je nutné instalovatsamostatnou expanzní nádobu. Přívodnípotrubí se provádí na jmenovitý průtok proobě kolektorová pole dohromady.Twin-TubeRMAGFSKFSKLogasolKS...VR230 V50 Hz6 720 641 792-277.1TPSS PSS FSX1WMZFSW1FSX2FSW2FSSP UM6 720 641 792-75.1ilObr. 76 Regulace východ/západ pro 2 solární staniceFSK Čidlo teploty kolektoruFSS Čidlo teploty zásobníku (dole)FSX1 Čidlo teploty zásobníku (nahoře; volitelné – nutnépro převrstvení)FSX2 Čidlo teploty zásobníku (uprostřed; volitelné – nutnépro funkci Double-Match-Flow)FSW1 Čidlo teploty měřiče tepla na výstupu (volitelné)FSW2 Čidlo teploty měřiče tepla na zpátečce (volitelné)PSS Solární oběhové čerpadloP UM Čerpadlo pro převrstvení (volitelné – např. modulSBL)WMZ Sada měřiče teplaObr. 77FSKKS...MAGRSP1VOchrana regulace proti přepětí (příkladzapojení)Čidlo teploty kolektoru (dodávka regulátoru)Kompletní stranice Logasol KS0105 s integrovanouregulací SC20Expanzní nádobaZpátečkaOchrana proti přepětíVýstup66Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Solární regulace33.12 Měření množství tepla se solárníregulací3.12.1 Sada měřiče tepla WMZ 1.2 (příslušenství)Solární modul FM443 a solární regulátor LogamaticSC40 mají v sobě zabudovanou funkci měřiče tepla. Připoužití sady měřiče tepla WMZ 1.2 lze přímo zjistitmnožství tepla v závislosti na obsahu glykolu(nastavitelný od 0 % do 50 %) v solárním okruhu. Lzesledovat množství tepla a aktuální výkon solárníhosystému (pouze s FM443) a také průtok. V solárníchsystémech se dvěma spotřebiči rozpozná modulFM443 množství tepla pro jednotlivé spotřebiče.Četnost impulzů průtokoměru je z výroby nastavena na1 litr na puls.V rozsahu dodávky sady měřiče tepla WMZ 1.2:• průtokoměr se dvěma šroubeními ¾ "• dvě příložná teplotní čidla (NTC 10 K, ∅9,7 mm, 3,1m kabel) se sponami k umístění na výstup azpátečku a k připojení na FM443 nebo na LogamaticSC40Vzhledem k rozdílným jmenovitým průtokům jsouk dispozici tři různé sady měřiče tepla WMZ 1.2:• pro maximálně 5 kolektorů SKN/SKSnebo 36 trubic SKR6/SKR12(jmenovitý průtok 0,6 m 3 /h)• pro maximálně 10 kolektorů SKN/SKSnebo 72 trubic SKR6/SKR12(jmenovitý objemový průtok 1,0 m 3 /h)• pro maximálně 15 kolektorů SKN/SKSnebo 108 trubic SKR6/SKR12(jmenovitý objemový průtok 1,5 m 3 /h)Průtokoměr se instaluje na solární zpátečku. Příložnáčidla se upevňují na výstup a zpátečku.Při dimenzování kompletní stanice je třeba započítattlakové ztráty průtokoměru ( obr. 79).Obr. 781 Šroubení ¾ "2 Průtokoměr3 Příložná čidlaΔp [bar]10,50,10,05110208WMZ 1.2 (rozměry v mm)Obr. 79 Tlaková ztráta průtokoměru WMZ 1.2a WMZ1.2 do 5 kolektorůb WMZ1.2 do 10 kolektorůc WMZ1.2 do 15 kolektorůΔp Tlaková ztráta průtokoměruV Sol Průtok1236 720 641 792-76.1ila b c0,01 0,1 0,5 1 5V Sol [m 3 /h]6 720 641 792-77.1ilProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 67


124 Pokyny pro solární systémy4 Pokyny pro solární systémy4.1 Všeobecné pokynyFSK213PSS1Logasol KS01...54WWM7 8FR11FVPHSHFA6FBPZPS9 10 13FPFPOSPBFKFAGLogamatic2114Logamatic 4121FM443912FSS1FSS2FPUSWRPPFARVS-SULogalux SM... Logalux PL... Logano S16114Logano G1256 720 641 792-203.1TObr. 80Vzor schématu solárního systému( tab. 24)Legenda k obr. 80 a příkladům zapojení v kapitole 5 na str. 72 a dále:FA Čidlo venkovní teplotyFAG Čidlo teploty spalinFAR Čidlo na zpátečceFB/FW Čidlo teplé vodyFK Kotlové čidlo/THRFP Čidlo akumulačního zásobníkuFPO Čidlo akumulačního zásobníku horníFPU Čidlo akumulačního zásobníku dolníFR Čidlo na zpátečceFSB Čidlo bazénuFSK Čidlo teploty kolektoruFSS1 Čidlo zásobníku (spotřebič 1)FSS2 Čidlo zásobníku (spotřebič 2)/bazénuFV Výstupní teplotaFW/FB Čidlo teplé vodyFWG Čidlo teploty spalinKS01... Kompletní stanice LogasolPH Čerpadlo vytápěníPK Kotlové čerpadloPP Čerpadlo zdroje teplaPS Nabíjecí čerpadlo teplé vodyPS2 Přečerpávací čerpadlo/bazénové čerpadloPSB Bazénové čerpadloPSS1 Solární čerpadloPZ Cirkulační čerpadloRSB Bazénová regulaceSBHSBLSBTSBUSC...SHSPBSUSWESWRSWTTWHVS-SUWTWWMSada pro podporu vytápěníPřečerpávací modulSada pro oddělení systémuPřepínací modulSolární regulátorTřícestný směšovací ventilTřícestný přepínací ventilTřícestný přepínací ventilTřícestný přepínací ventilTermostatický směšovací ventilBazénový výměník teplaMěřič teplaTřícestný přepínací ventilVýměník teplaTermostatický směšovač teplé vodyTato schémata jsou pouze schematická anezávazná. Bezpečnostní zařízení musí býtv souladu s platnými normami a místnímipředpisy.68Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny pro solární systémy4Poz. Komponenty Pokyny k návrhuDalšípokyny1 Kolektory Velikost kolektorového pole se navrhne nezávisle na hydraulice. str. 90 a dále2 Potrubí se stoupáním kodvzdušňovači(Logasol KS…)V nejvyšším místě systému je nutné umístit celokovový odvzdušňovací ventil, pokudnebude zařízení odvzdušňováno pomocí „plnící stanice a odlučovače vzduchu“ nebo zapomoci kompletní stanice KS0150 (příslušenství kolektorů v Technickém katalogu,kapitola 10). Při každé změně směru dolů a opět nahoru je vhodné v tomto místě osaditodvzdušňovač.2-trubková kompletní stanice je vybavena odlučovačem vzduchu.str. 1243 Připojovací potrubíTwin-TubePro jednoduchou montáž připojovacího potrubí nabízíme dvojitou měděnou trubku Twin-Tube 15 nebo nerezovou vlnitou trubku Twin-Tube DN20 vč. tepelné izolace a ochranoupřed UV zářením a také i s integrovaným kabelem k teplotnímu čidlu kolektoru FSK.Nelze-li použít Twin-Tube nebo jsou-li zapotřebí větší průřezy nebo delší potrubí je nutnéze strany stavby instalovat vhodné potrubí a prodloužení kabelů čidel (např. 2 x0,75 mm 2 ).4 Kompletní stanice Kompletní stanice Logasol KS... obsahuje všechny důležité hydraulické a regulačníkomponenty pro solární systém. Je nutné ji instalovat pouze pod kolektorové pole. Pokudto není možné (např. střešní kotelna), výstupní potrubí musí být položeno pouze doúrovně připojení zpátečky, před tím než je přiveden do kompletní stanice. Výběr kompletnístanice je dán počtem spotřebičů, počtem kolektorů a tlakovou ztrátu solárního okruhu.Kompletní stanice Logasol KS… bez regulace se doporučuje, pokud lze regulacesolárního okruhu integrovat pomocí solárního funkčního modulu FM244, SM10 neboFM443 do regulačního přístroje kotle nebo se použije solární regulace pro montáž nastěnu SC20 či SC40.U vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR musí být potrubí na výstupu a zpátečcemezi kolektory a kompletní stanice minimálně 10 metrů dlouhé. Mezi kompletní stanicí aspodní hranou kolektorového pole je minimální výškový rozdíl 2 m.5 Membránová expanznínádobaMembránovou expanzní nádobu je třeba dimenzovat v závislosti na objemu solárníhosystému a otevíracím tlaku pojistného ventilu, aby mohla zachycovat změny objemu vzařízení. U systémů východ/západ je pro druhé kolektorové pole požadována přídavnáexpanzní nádoba.Při použití vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR musí být membránová expanznínádoba umístěna 20-30 cm nad kompletní stanicí. Také je nutná předřadná nádoba prosystémy na ohřev TV pokrývající více než 60 % potřeby a nebo pro podporu vytápění.str. 39str. 114str. 123str. 36 a dálestr. 46 a dálestr. 53 a dálestr. 116str. 117 a dálestr. 1206 Zásobník Velikost zásobníků je nutné stanovit nezávisle na hydraulice. str. 82 a dále7 TermostatickýsměšovačBezpečnou ochranu před vysokými teplotami teplé vody (nebezpečí opaření!) zajišť ujetermostaticky řízený směšovač teplé vody (WWM).Aby se zabránilo samotížné cirkulaci, je třeba termostatický směšovač teplé vodynainstalovat pod výstup teplé vody ze zásobníku. Není-li to možné, je třeba nainstalovatzpětnou klapku.8 Cirkulace teplé vody Instalací potrubí cirkulace teplé vody se výrazně zvýší tepelné ztráty. Proto by se mělacirkulace používat pouze u rozlehlých rozvodů teplé vody. Nesprávný návrh cirkulačníhopotrubí a cirkulačního čerpadla může výrazně snížit solární zisky.Informace o návrhu cirkulačního potrubí jsou uvedeny v DVGW pracovních listech W551,W553 a DIN 1988.9 Dohřev kotlem(regulace kotle)Hydraulické zapojení tepelného zdroje (kotle) a solární regulace je závislé na typu kotle apoužité regulaci.Rozlišují se následující skupiny kotlů.Nástěnné s EMS: např. Logamax plus GB072, GB172 a GB162Stacionární s EMS: např. Logano G125 a GB312Stacionární: např. Logano G215, G124 a G23410 Akumulační zásobník Do akumulační části pro podporu vytápění u kombinovaného zásobníku neboakumulačního zásobníku by mělo být přiváděno pouze teplo ze solárního systému a –pokud jsou – od jiných alternativních zdrojů tepla. Ohřívá-li se akumulační část solárníhozásobníku kotlem, je tato část blokována pro příjem energie solárním zařízením.11 Návrh a regulaceotopných plochTab. 24Při návrhu otopných těles pro vytápění vnitřních prostor je nutné dbát na nízké teplotyzpátečky.Velká pozornost by měla být věnována kromě návrhu otopných ploch také jejichsprávnému vyvážení. Čím nižší bude navržená teplota zpátečky, tím vyšší solární využitílze očekávat.Je důležité, aby všechny otopné plochy byly v souladu s místními platnými předpisy (VOBčást C: DIN 18380). Jedno špatně zaregulované otopné těleso může způsobit výraznésnížení solární zisků pro vytápění.Všeobecné pokyny pro solární zařízenístr. 41 a dálestr. 41 a dálestr. 72 a dálestr. 75 a dálestr. 42str. 59Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 69


4 Pokyny pro solární systémyPoz. Komponenty Pokyny k návrhu12 Regulace otopnýchokruhů13 Přepínací ventil nazpátečce při podpořevytápěníMožnost použití regulace musí být v souladu s počtem otopných okruhů.Integrace tepla ze solárního systému na podporu vytápění se provádí pomocí 3-cestnéhoventilu na zpátečce. Při vysokých teplotách zpátečky z otopných okruhů 3-cestný ventilpřepne, aby nedošlo k ohřevu solárního zásobníku zpátečkou.14 Kotle na tuhá paliva Občasné vytápěníJsou-li krbová vložka nebo kotel na tuhá paliva provozovány jen občasně, lze vyrobenýmteplem nabíjet solární akumulační zásobník nebo kombinovaný zásobník. Během tohojsou však omezeny solární zisky. Aby byly solární zisky sníženy jen dočasně, je třebaminimalizovat současný provoz solárního systému a kotle na tuhá paliva. Předpokládá seodborný návrh zařízení.Trvalé vytápěníMá-li být krbová vložka nebo kotel na tuhá paliva provozován trvale při příležitostnémprovozu olejového/plynového kotle pro vytápění, je třeba v přechodném období počítat sesnížením solárního zisku v důsledku vyšších teplot v akumulační části.Tab. 24Všeobecné pokyny pro solární zařízeníDalšípokynystr. 42 a dálestr. 59str. 75 a dálestr. 75 a dále70Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny pro solární systémy44.2 Předpisy a směrnice pro návrh zařízení se solárními kolektoryZde uvedené předpisy jsou pouze výběrem– bez nároku na úplnost. Dodržujtevšechny předpisy platné v Českérepublice.Montáž a uvedení do provozu zařízení musí provéstodborná a proškolená firma. Při všech montážníchpracích na střeše je potřeba provést potřebná opatření,aby nedošlo k úrazu. Je třeba dodržovat všechnybezpečnostní předpisy pro předcházení úrazům!Technická pravidla pro instalaci termických solárních systémůPři realizaci je nutné dodržovat příslušná technickápravidla. Bezpečnostní opatření se musí provádět dlemístních předpisů. Při instalaci a provozu zařízení sesolárními kolektory je třeba kromě toho respektovatustanovení místních stavebních předpisů, nařízení opamátkové ochraně a případně místní stavebnínařízení.PředpisPředmětDIN 18338DIN 18339DIN 18451DIN 1055DIN-EN 12976DIN EN 12977VDI 6002DIN 1988DIN 4753-1DIN 18380DIN 18381DIN 18421AVB 2)DVGW W 551Montáž na střešeVOB 1) ; práce na střešních krytinách a utěsnění střechVOB 1) ; klempířské práceVOB 1) ; lešenářské prácePřejímka břemen na stavbáchPřipojování termických solárních systémůTepelná solární zařízení a jejich díly – prefabrikovaná zařízeníTepelná solární zařízení a jejich díly – zařízení dle přání zákazníkůSolární ohřev teplé vodyInstalace a vybavení ohřívačů vodyTechnická pravidla pro instalace pitné vody (TRWI)Ohřívače vody a zařízení k ohřevu teplé vody; požadavky, označování,vybavení a odzkoušeníVOB 1) ; vytápěcí zařízení a zařízení k centrálnímu ohřevu vodyVOB 1) ; instalační práce na plynu, vodě a odpadní vodě uvnitř budovVOB 1) ; izolační práce na technických zařízeníchVodaZařízení pro ohřev a rozvod teplé vodyTechnická opatření k potlačení růstu legionellyElektrická zapojeníZřizovaní silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím do 1000 VZařízení k ochraně proti bleskuVyvážení potenciálu elektrických zařízeníDIN VDE 0100DIN EN 62305/VDE 0185VDE 0190DIN VDE 0855 Anténní zařízení – použití podle účelu –DIN 18382VOB 1) ; elektrická kabelová a rozvodná zařízení v budováchTab. 25Důležité normy, předpisy a EG-směrnice pro instalaci systémy se solárními kolektory1) VOB = Pravidla pro zadávání stavebních prací – část C: Všeobecné technické smluvní podmínky pro stavební práce (ATV)2) Předlohy výpisu stavebních prací pozemních staveb, se zaměřením na obytné budovyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 71


5 Příklady zapojení5 Příklady zapojení5.1 Solární systémy pro ohřev teplé vody v kombinaci s kotli na plyn/olej5.1.1 Solární systém pro ohřev teplé vody: stacionární kotel a bivalentní zásobník TVFSKMM10MM10Logasol KS01...IFVFVPHPHSHSHPSS1WWMFAPZPSFWLogamatic EMSRC35SM10FSSLogalux SL.../SM... Logano G1256 720 641 792-175.1ilObr. 81Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS.Otopný systém: Kotel vytápí otopné okruhy.Dohřev teplé vody: V případě potřeby je realizovánpomocí kotle dohřev teplé vody požadovanou teplotuna čidle FW. Malé zařízení podle DVGW pracovní listW551.Stacionární kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogano s EMSLogamatic EMS RC35 SM10 Logasol KS01.. ILogano plus s EMSLogamatic 4000 4121 FM443Logano Logamatic 2000 2107 FM244 Logasol KS01.. ILogamatic 4000 4211 FM443Cizí Cizí Cizí SC20 Logasol KS01.. SC.. ISC40 (Hydraulika T1 str. 49)Tab. 26Možné varianty solární regulace72Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Příklady zapojení55.1.2 Solární systém pro ohřev teplé vody: nástěnný kotel a bivalentní zásobník TVFSKLogamax plus GB072, GB172 a GB162 (15-45 kW)Logasol KS01...IPKSM10PSS1WWMRC35FAPZFWFSSLogalux SL.../SM...6 720 641 792-176.1ilObr. 82Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS.Otopný systém: Kotel vytápí otopné okruhy.Dohřev teplé vody: V případě potřeby je realizovánpomocí kotle dohřev teplé vody požadovanou teplotuna čidle FW. Malé zařízení podle DVGW pracovní listW551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax mit EMS Logamatic EMS RC35 SM10 Logasol KS01.. ILogamax plus mit EMSLogamatic 4000 4121 FM443LogamaxLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01.. ILogamax plusCizí Cizí Cizí SC20 Logasol KS01.. SC.. ISC40 (Hydraulika T1 str. 49)Tab. 27Možné varianty solární regulaceProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 73


5 Příklady zapojení5.1.3 Solární systém pro ohřev teplé vody: kompaktní kotel s integrovaným zásobníkemFSKWM10MM10FV1) PHPHFKSHPSS1FAPZLogamatic EMSRC35SM10Logamax plus GB172 T210 SR6 720 641 792-245.1TObr. 831)Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Integrováno v GB172 T210SRSolární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS.Dohřev teplé vody: Zásobník s vrstevným nabíjenímTV přes deskový výměník je součástí kompaktníhokondenzačního kotle.74Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


12Příklady zapojení55.2 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění s kotli na plyn či olej5.2.1 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel a kombinovaný zásobníkLogamax plus GB072/172FSKLogasol KS01...IPKTWHFVPHWWMFKSHPSS1PZSUFBFAFPFSSLogamatic 4121FM443SPBLogalux P750 SIIFR6 720 641 792-205.1TObr. 84Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS. Takto probíhá ohřevTV a podpora vytápění.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRkombinovaným zásobníkem. Dohřev na potřebnouvýstupní teplotu zajišť uje případně nástěnný kotel.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část kombinovanéhozásobníku je ohřívána plynovým kotlem v závislosti načidle FB. Je nutné použít externím přepínací ventil SU(230 V) na výstupu a demontovat pohon integrovanéhotrojcestného ventilu ( str. 88).Dodatečně je nutné výstup a zpátečku do zásobníkuTV uzavřít záslepkami (jako příslušenství). Malézařízení podle DVGW pracovní list W 551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plusGB072/GB172Logamatic EMS RC35 SM10 Logasol KS01..Hlídání zpátečky RWIIILogamax mit EMSLogamax plus mit EMSLogamaxLogamax plusLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHIIIIIICizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika H1 str. 49)Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHIIITab. 28Možné varianty solární regulaceProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 75


125 Příklady zapojení5.2.2 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel a termosifonovýkombinovaný zásobníkLogamax plus GB162 (15–45 kW)FSKLogasol KS01...IPKTWHFVPHWWMFKSHPSS1PZFBFAFPLogamatic 4121FM443FSSSPBIIFRLogalux PL.../2S6 720 641 792-206.1TObr. 85Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS. Takto probíhá ohřevTV a podpora vytápění.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRkombinovaným zásobníkem. Dohřev na potřebnouvýstupní teplotu zajišť uje případně nástěnný kotel.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část kombinovanéhozásobníku je ohřívána plynovým kotlem v závislosti načidle FB. Malé zařízení podle DVGW pracovní listW551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plusGB162 V3Logamatic EMS RC35 SM10 Logasol KS01...Hlídání zpátečky RWIIILogamax s EMSLogamax plus s EMS 1)LogamaxLogamax plusLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHIIIIIICizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika H1 str. 49)Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHIIITab. 29Možné varianty solární regulace1) Tato hydraulika s Logamax plus GB072/172 pouze s externím přepínacím ventilem ( obr. 84)76Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


12Příklady zapojení55.2.3 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: plynový/olejový stacionární kotela termosifonový kombinovaný zásobníkFSKLogasol KS01...IFVPHWWMSHPSS1PZPSFBFAFSSFPFRSPBIILogamatic 4121FM443Logalux PL.../2SLogano G1256 720 641 792-207.1TObr. 86Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS. Takto probíhá ohřevTV a podpora vytápění.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRkombinovaným zásobníkem. Dohřev na potřebnouvýstupní teplotu zajišťuje případně kotel. Všechnyotopné okruhy by měly být vybaveny trojcestnýmsměšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část kombinovanéhozásobníku je ohřívána kotlem v závislosti na čidle FB.Malé zařízení podle DVGW pracovní list W 551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogano s EMSLogano plus s EMSLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHLogamatic EMS RC35 SM10 Logasol KS01..Hlídání zpátečky RWLogano Logamatic 2000 2107 FM244 Logasol KS01..Hlídání zpátečky RWLogamatic 4000 4211 FM443 Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHCizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika H1 str. 49)Logasol KS01..HZG-Set / Logasol SBHIIIIIIIIIIIIIIITab. 30Možné varianty solární regulaceProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 77


125 Příklady zapojení5.2.4 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel, termosifonový/bivalentnízásobník TV a termosifonový akumulační zásobníkFSKLogasol KS01...IFVPHSHPSS1WWMPZ PSFPIIISPBFRFALogamax plus GB162(15–45 kW)FBLogamatic 4121FM443PKFSS1FSS2FKIISULogalux SL.../SM...Logalux PL.../PNR... E6 720 641 792-182.1ilObr. 87Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS1. Jestliže již nenímožné nabíjet 1. spotřebič, nabíjí se v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS2 2. spotřebič.V krátkých intervalech se kontroluje možnost nabíjení1. spotřebiče.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedena vzávislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRakumulačním zásobníkem. Dohřev na potřebnouvýstupní teplotu zajišťuje případně nástěnný kotel.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část kombinovanéhozásobníku je ohřívána plynovým kotlem v závislosti načidle FB. Malé zařízení podle DVGW pracovní listW551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plus GB172Logamax plusGB162 V3Logamax s EMSLogamax plus s EMSLogamaxLogamax plusLogamatic EMS RC35 SC40 (Hydraulika H5 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-Set / Logasol SBHLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-Set / Logasol SBHLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-Set / Logasol SBHCizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika H5 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-Set / Logasol SBHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITab. 31Možné varianty solární regulace78Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


12Příklady zapojení55.2.5 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel, předehřívací apohotovostní zásobník TV a termosifonový akumulační zásobníkFSKLogasol KS01...IFVPHSHWWMPSS1IVPS2PZPSFPIIISPBFRFALogamax plus GB162(15–45 kW)FSS1FBLogamatic 4121FM443PKFSS2SUIIFKLogalux SULogalux SULogalux PL.../PNR... E6 720 641 792-208.1TObr. 88Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič (předehřívací zásobník) senabíjí v závislosti na teplotní diferenci mezi FSK aFSS1. Je-li pohotovostní zásobník chladnější nežpředehřívací zásobník, dojde k přečerpání teplé vodypomocí čerpadla PS2. Jestliže již není možné nabíjet 1.spotřebič, nabíjí se v závislosti na teplotní diferencimezi FSK a FSS2 2. spotřebič. V krátkých intervalechse kontroluje možnost nabíjení 1. spotřebiče.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRakumulačním zásobníkem. Dohřev na potřebnouvýstupní teplotu zajišťuje případně nástěnný kotel.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část kombinovanéhozásobníku je ohřívána plynovým kotlem v závislosti načidle FB. Malé zařízení podle DVGW pracovní list W551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plus GB172Logamax plusGB162 V3Logamax s EMSLogamax plus s EMSLogamaxLogamax plusLogamatic EMS RC35 SC40/SC10(Hydraulika H5 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-Set / Logasol SBHLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-Set / Logasol SBHLogasol SBLCizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika H5 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-Set / Logasol SBHIIIIIIIIIIIIIVSC10 Logasol SBL IVIIIIIITab. 32Možné varianty solární regulaceProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 79


5 Příklady zapojení5.3 Solární zařízení pro ohřev teplé vody v kombinaci s kotlem na tuhá paliva5.3.1 Solární systém pro ohřev teplé vody: stacionární kotel, kotel na tuhá paliva termosifonový/bivalentnízásobník TV a akumulační zásobníkFSKLogasol KS01...IFVPHSHPSS1WWMFBPZPSFPOSC10FRSPBIIFKFWGLogamatic2114FALogamaticEMSRC35MM10SM10FSSFPUSWRPPObr. 891)Logalux SL.../SM... Logalux PR... 1) Logano S161 Logano G125(18 kW)Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)2 zásobníky Logalux PR.. paralelně zapojenySolární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS.Otopný systém: Stacionární kotel nebo kotel na tuhápaliva vytápí otopný okruh. Všechny otopné okruhy byměly být vybaveny trojcestným směšovacím ventilem.6 720 641 792-239.1TDohřev teplé vody: Horní část zásobníku TV jeohřívána plynovým kotlem v závislosti na čidle FB.Malé zařízení podle DVGW pracovní list W 551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogano s EMSLogano plus s EMSLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..HZG-SetLogamatic EMS RC35 SM10 Logasol KS01..Hlídání zpátečky RWLogano Logamatic 2000 2107 FM244 Logasol KS01..Hlídání zpátečky RWLogamatic 4000 4211 FM443 Logasol KS01..HZG-SetCizí Cizí Cizí SC20 Logasol KS01..SC40 (Hydraulika T1Hlídání zpátečky RW str. 49)Tab. 33Možné varianty solární regulaceIIIIIIIIIIIIIII80Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


12Příklady zapojení55.3.2 Solární systém pro ohřev teplé vody: nástěnný kotel, kotel na tuhá paliva termosifonový/bivalentnízásobník TV a akumulační zásobníkFVFSKLogasol KS01...IPHSHPSS1WWMFRLogamatic 4121FM443FALogamax plusGB162 (15–45 kW)PZPSSPBFAGLogamatic2114PKFBFPOFKFKFSSFPUSWRPPLogalux SL.../SM... Logalux PR... Logano S161 (18 kW)6 720 641 792-240.1TObr. 90 Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS.Otopný systém: Stacionární kotel nebo kotel na tuhápaliva vytápí otopný okruh. Všechny otopné okruhy byměly být vybaveny trojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část zásobníku TV jeohřívána plynovým kotlem v závislosti na čidle FB.Malé zařízení podle DVGW pracovní list W 551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plus GB162 V3 Logamatic EMS RC35 SM10 KS01.. ILogamax s EMSLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01.. ILogamax plus s EMSLogamaxLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01.. ILogamax plusCizí Cizí Cizí SC20 Logasol KS01.. ISC40 (Hydraulika T1 str. 49)Tab. 34Možné varianty solární regulaceProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 81


125 Příklady zapojení5.4 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění s kotlem na tuhá paliva5.4.1 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: stacionární kotel, kotel na tuhá palivabivalentní zásobník TV a akumulační zásobníkFSKLogasol KS01...IFVPHSHPSS1WWMFRFBPZPSFPOIIIFPSPBFKFAGLogamatic2114FALogamatic 4121FM443FSS1FSS2FPUSWRPPIISULogalux SM... Logalux PL.../PNR... E Logano S161(18 kW)Logano G1256 720 641 792-242.1TObr. 91 Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS1. Jestliže již nenímožné nabíjet 1. spotřebič, nabíjí se v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS2 2. spotřebič.V krátkých intervalech se kontroluje možnost nabíjení1. spotřebiče.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRzásobníkem. Dohřev na potřebnou výstupní teplotuzajišť uje případně stacionární kotel. Využití solárníhosystému při provozu kotle na tuhá paliva klesá.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část zásobníku TV jeohřívána plynovým kotlem v závislosti na čidle FB.Malé zařízení podle DVGW pracovní list W 551.Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogano s EMSLogano plus s EMSLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-SetLogano Logamatic 4000 4211 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-SetCizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika H5 str. 49)Tab. 35Možné varianty solární regulaceLogasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-SetIIIIIIIIIIIIIIIIII82Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


12Příklady zapojení55.4.2 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel, bivalentní zásobník TV atermosifonový akumulační zásobníkFVFSKLogasol KS01...IPHSHPSS1IISUWWMLogalux SM...FBObr. 92 Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS1. Jestliže již nenímožné nabíjet 1. spotřebič, nabíjí se v závislosti teplotnídiferenci mezi FSK a FSS2 2. spotřebič. V krátkýchintervalech se kontroluje možnost nabíjení 1.spotřebiče.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRPZFSS1PSFPOFSS2FPUIIIFPLogalux PL.../PNR... EFRSPBSWRPPFKLogamatic 4121FM443FAGLogamatic2114Logano S161 (18 kW)FALogamax plusGB162(15–45 kW)zásobníkem. Dohřev na potřebnou výstupní teplotuzajišť uje případně nástěnný kotel. Využití solárníhosystému při provozu kotle na tuhá paliva klesá.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část zásobníku TV jeohřívána plynovým kotlem v závislosti na čidle FB.Malé zařízení podle DVGW pracovní list W 551.FKPK6 720 641 792-243.1TNástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plus GB172Logamax plusGB162 V3Logamax s EMSLogamax plus s EMSLogamaxLogamax plusLogamatic EMS RC35 SC40 (Hydraulika H5 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-SetLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-SetCizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika H5 str. 49)Tab. 36Možné varianty solární regulaceLogasol KS01..VS-SU / Logasol SBUHZG-SetIIIIIIIIIIIIIIIIIIProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 83


125 Příklady zapojení5.5 Solární systém pro ohřev teplé vody a ohřev bazénu s kotlem plyn/olej5.5.1 Solární systém pro ohřev teplé vody a ohřev bazénu: stacionární kotel a bivalentní zásobníkFSKFSS2Logasol KS01...IWTPSBFSBFVPHPS2RSBPSS1WWMSHSWTIIIPZPSLogamatic 4121FM443FAFBFSS1IISULogalux SM... Logano G1256 720 641 792-191.1ilObr. 93 Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS1. Jestliže již nenímožné nabíjet 1. spotřebič, nabíjí se v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS2 2. spotřebič (bazén)pomocí deskového výměník SWT a sekundárníhooběhového čerpadla PS2. V krátkých intervalech sekontroluje možnost nabíjení 1. spotřebiče.Dohřev teplé vody: Horní část zásobníku TV jeohřívána plynovým kotlem v závislosti na čidle FB.Malé zařízení podle DVGW pracovní list W 551.Ohřev bazénu: Stacionární kotel dohřívá bazén přesvytápěcí okruh s výměníkem tepla (WT).Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogano mit EMSLogano plus s EMSLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSWTLogano Logamatic 4000 4211 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSWTCizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika S1 str. 49)Tab. 37Možné varianty solární regulaceLogasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSWTIIIIIIIIIIIIIIIIII84Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


12Příklady zapojení55.5.2 Solární systém pro ohřev teplé vody a ohřev bazénu: nástěnný kotel a bivalentní zásobníkFSKLogasol KS01...IFSS2PSBWTSWTFSBFVIIIRSBPHPSS1SHWWMPZLogamax plus GB162(15–45 kW)Logamatic 4121FM443PKFBFSS1FKIISULogalux SM...6 720 641 792-209.1TObr. 94Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS1. Jestliže již nenímožné nabíjet 1. spotřebič, nabíjí se v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS2 2. spotřebič (bazén)pomocí trubkového výměníku SWT. V krátkýchintervalech se kontroluje možnost nabíjení 1.spotřebiče.Dohřev teplé vody: Horní část zásobníku TV jeohřívána plynovým kotlem v závislosti na čidle FB.Malé zařízení podle DVGW pracovní list W 551.Ohřev bazénu: Nástěnný kotel dohřívá bazén přesvytápěcí okruh s výměníkem tepla (WT).Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plus mit EMS Logamatic EMS RC35 SC40 (Hydraulika S1 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10IIIIIILogamax s EMSLogamax plus s EMSLogamaxLogamax plusLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10Logamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10IIIIIIIIIIIICizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika S1 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10IIIIIITab. 38Možné varianty solární regulaceProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 85


5 Příklady zapojení5.6 Solární systém pro ohřev teplé vody, podporu vytápění a ohřev bazénu s kotlemplyn/olej5.6.1 Solární systém pro ohřev teplé vody, podporu vytápění a ohřev bazénu: nástěnný kotel akombinovaný termosifonový zásobníkFSKLogasol KS01...IWTFSS2PSBSWTFSBFV1FV2IIIRSBPHPHPSS1WWMSHSHFAPZLogamax plusGB162 (15–45 kW)FBFRLogamatic 4121FM443PKFPFKIIIVSPBFSS1SULogalux PL.../2S6 720 641 792-264.1TObr. 95Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS1. Jestliže již nenímožné nabíjet 1. spotřebič, nabíjí se v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS2 2. spotřebič (bazén)pomocí trubkového výměníku SWT. V krátkýchintervalech se kontroluje možnost nabíjení 1.spotřebiče.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FRkombinovaným zásobníkem. Dohřev na potřebnouvýstupní teplotu zajišťuje případně nástěnný kotel.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část kombinovanéhozásobníku je ohřívána plynovým kotlem v závislosti načidle FB. Malé zařízení podle DVGW pracovní listW551.Ohřev bazénu: Nástěnný kotel dohřívá bazén přesvytápěcí okruh s výměníkem tepla (WT).Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plus GB162 V3 Logamatic EMS RC35 SC40 (Hydraulika S4 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10HZG-SetIIIIIIIVLogamax s EMSLogamax plus s EMSLogamaxLogamax plusLogamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10HZG-SetIIIIIIIVCizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika S4 str. 49)Logasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10HZG-SetIIIIIIIVTab. 39Možné varianty solární regulace86Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Příklady zapojení55.6.2 Solární systém pro ohřev teplé vody, podporu vytápění a ohřev bazénu: nástěnný kotel, bivalentnízásobník TV a akumulační termosifonový zásobníkFSKLogasol KS01...ISC40WTFV1FSS2PSBSWTIIIRSBFSBPHFV2PSS1WWMSC10FRSHFAPZSPBIVLogamax plusGB162 (15–45 kW)PSFBFPLogamatic 4121PKFSS1FPUFKIISUIISULogalux SM...Logalux PL.../PNR... EObr. 96 Schéma zapojení s krátkým popisem (všeobecné pokyny a zkratky na str. 68 a dále)Solární okruh: 1. spotřebič se nabíjí v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FSS1. Jestliže již nenímožné nabíjet 1. spotřebič, nabíjí se v závislosti nateplotní diferenci mezi FSK a FPU 2. spotřebič(akumulační zásobník). Jestliže již není možné nabíjet2. spotřebič, nabíjí se v závislosti na teplotní diferencimezi FSK a FSS2 3. spotřebič (bazén). V krátkýchintervalech se kontroluje možnost přepnutí do 1.spotřebiče s vyšší prioritou.Otopný systém: Zpátečka ze systému je vedenav závislosti na kladné teplotní diferenci mezi FP a FR6 720 641 792-194.1ilkombinovaným zásobníkem. Dohřev na potřebnouvýstupní teplotu zajišťuje případně nástěnný kotel.Všechny otopné okruhy by měly být vybavenytrojcestným směšovacím ventilem.Dohřev teplé vody: Horní část kombinovanéhozásobníku je ohřívána plynovým kotlem v závislosti načidle FB. Malé zařízení podle DVGW pracovní listW551.Ohřev bazénu: Nástěnný kotel dohřívá bazén přesvytápěcí okruh s výměníkem tepla (WT).Nástěnný kotel Regulace vytápění Solární regulaceřada regulace typ typ kompletní staniceLogamax plus GB172Logamax plus GB162 V3Logamax s EMSLogamax plus s EMSLogamaxLogamax plusLogamatic EMS RC35 SC40 (Hydraulika S6 str. 49)Logamatic 4000 4121 SC40 (Hydraulika S6 str. 49)Cizí Cizí Cizí SC40 (Hydraulika S6 str. 49)Tab. 40Možné varianty solární regulaceLogasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10Hlídání zpátečky RWLogasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10Hlídání zpátečky RWLogasol KS01..VS-SU / Logasol SBUSBS10Hlídání zpátečky RWIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 87


5 Příklady zapojení5.7 Detailní hydraulika nástěnných kondenzačních kotlůHydraulika nástěnných kondenzačních kotlů se liší dletypu kotle. Například třícestný přepínací ventil pro ohřevteplé vody může být umístěn na výstupu nebo nazpátečce.Systém pro solární ohřev teplé vodyNa obr. 97 a obr. 98 je ukázáno hydraulické zapojenírůzných typů nástěnných kondenzačních kotlů.Logamax plus GB172/072Logamax plus GB162 (15–45 kW)PHMAGSVSVPHMMVVRRVS RSVS RSObr. 97 Hydraulika pro nástěnný kondenzační kotel pro solární ohřev TVMAG Expanzní nádobaSV Pojistný ventilPH Integrované oběhové čerpadloV VýstupR ZpátečkaVS Výstup do zásobníkuRS Zpátečka ze zásobníkuSystém pro solární ohřev teplé vody a podporu vytápěníMAG6 720 641 792-195.1ilLogamax plus GB172/072Logamax plus GB162 (15–45 kW)Logamax plus GB162 (15–45 kW)PHSVMAGSVSV1)MMPHMPHVMVSRMAGMAGVVRR1VS 126 720 641 792-196.1ilObr. 98 Hydraulika pro nástěnný kondenzační kotel pro solární ohřev TV a podporu vytápění1 Systém s kombinovaným zásobníkemVS Výstup do zásobníku2 Systém s oddělenými zásobníkyMAG Expanzní nádoba1) Integrovaný třícestný ventil (musí se odpojit pohon)PH Integrované oběhové čerpadloR ZpátečkaSV Pojistný ventilV Výstup88Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66 Dimenzování6.1 Zásady dimenzování6.1.1 Solární ohřev teplé vodyTermické solární systémy se nejčastěji používajík ohřevu teplé vody. Bude-li se kombinovat stávajícívytápění s termickým solárním systémem, je nutnékaždý případ prověřit. Kotel musí být schopennezávisle na solárním systému pokrýt potřebu teplévody v budově. I při špatném počasí je samozřejměnutné zajistit komfort teplé vody.U ohřevu teplé vody v jedno- a dvougeneračníchrodinných domech bývá obecně pokrytí energeticképotřeby solárními kolektory 50 až 60 %. Avšaki dimenzování pod 50 % má význam, pokud hodnotyenergetické potřeby, které jsou k dispozici, nejsouověřeny. V bytových domech se navrhuje úroveňpokrytí energetické potřeby menší než 50 %.6.1.2 Solární ohřev teplé vody a podpora vytápěníTermické solární systémy se dají realizovat také jakokombinovaný systém pro ohřev teplé vody a propodporu vytápění. Také solární ohřev bazénu lzevhodně kombinovat s ohřevem teplé vody a podporouvytápění.Pro solární zařízení k ohřevu teplé vody a podpořevytápění se úroveň pokrytí pohybuje mezi 15 až 35 %celkové roční spotřeby tepla pro ohřev teplé vody avytápění. Dosažitelná hodnota pokrytí je závislá natepelné ztrátě dané budovy.Pro solární systémy s podporou vytápění se doporučují,zejména vzhledem k vysoké výkonnosti a dynamickýmschopnostem, vysoce výkonné solární deskovékolektory Logasol SKS4.0 a vakuové trubicovékolektory Logasol SKR…CPC.6.1.3 Dimenzování za pomoci počítačovésimulaceSolární systém je vhodné dimenzovat za pomocipočítačové simulace:• při potřebě prvních odhadů očekávaných solárníchzisků a návratnosti systému• při významnější odchylce od výpočtových podkladůna základě diagramů ( obr. 99 až obr. 101 nastr. 91 a obr. 102 až obr. 104 na str. 95) a• jako potvrzení splnění požadavků pro dotační tituly.Správné dimenzování a vypovídající hodnota simulaceje závislá na přesnosti informace o skutečné spotřeběteplé vody.Důležité jsou následující hodnoty:• spotřeba teplé vody za den• denní a týdenní profil spotřeby teplé vody• vliv roční doby na spotřebu teplé vody (např. sníženíodběru přes léto)• požadovaná teplota teplé vody• zdroj tepla k ohřevu teplé vody (při rozšířenístávajícího zařízení)• ztráty cirkulací teplé vody• tepelná ztráta objektu (pro solární systémy napodporu vytápění)• místo instalace (lokalita)• orientace a úhel sklonu kolektorůPro návrh solárních zařízení pro ohřevu teplé vody lzepoužít např. simulační program T-SOL. Simulačníprogramy vyžadují, aby se předem zadaly základníúdaje pro návrh a zvolila hydraulika solárního systému.Velikost kolektorové plochy a objem zásobníkunenavrhne simulační program, ale pouze simulujenavržené řešení. Údaje o spotřebě teplé vody jedoporučené zjistit dotazem na skutečné hodnoty,neboť hodnoty uváděné v literatuře nejsou přílišsměrodatné.Pro počítačovou simulaci je nutné předem dimenzovatpočet kolektorů a objemu solárního zásobníku( str. 90 a další). Postupnými kroky se lze přiblížitpožadovanému výkonnostnímu výsledku.Výstupem simulačního programu T-SOL jsou grafyprůběhu teploty na kolektorech, získané energie,solárního pokrytí atd. Tyto výsledky se mohouv různých podobách zobrazit na obrazovce a lze je takévytisknout pro další vyhodnocení.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 89


6 Dimenzování6.2 Dimenzování velikosti kolektorového pole a solárního zásobníku6.2.1 Zařízení pro ohřev teplé vody v jedno- či dvougeneračním doměPočet kolektorůDimenzování menšího solárního systému k ohřevuteplé vody vychází z mnohaletých zkušeností s jednoadvougeneračními rodinnými domy.Pro optimální návrh velikosti kolektorového pole,zásobníku a kompletní stanice pro zařízení se solárnímikolektory pro ohřev teplé vody mají vliv následujícífaktory:• místo instalace• sklon střechy (úhel sklonu kolektorů)• orientace střechy (orientace střechy na jih)• profil spotřeby teplé vodyJe rovněž vhodné zaměřit se na teplotu v místě odběrupodle vybavení v odběrném místě. Běžně se řídímeznámým počtem osob v domě a průměrnou spotřebouteplé vody na osobu a den. Ideální jsou informace ospeciálních požadavcích a nárocích na komfort teplévody.Příklad• Dáno– čtyřčlenná domácnost se spotřebou 200 litrů teplévody za den– solární systém pouze pro ohřev TV• Hledáme– počet kolektorů• Výsledek– Dle diagramu na obr. 99, křivka b, je vhodnépoužít 2 deskové kolektory Logasol SKS4.0.Podklady pro výpočetDiagramy na obr. 99 až obr. 101 na str. 91 vycházíz modelového výpočtu s následující skladbou systému:• Logasol SKS4.0:bivalentní termosifonový zásobník Logalux SL300-2(pro více než tři kolektory: Logalux SL400-2)• Logasol SKN4.0:bivalentní zásobník Logalux SM290 nebo SM300(pro více než tři kolektory: Logalux SM400)• Logasol SKR6.1R CPC:bivalentní termosifonový zásobník Logalux SL300-2(pro více jak tři kolektory: Logalux SL400-2)• orientace střechy na jih(korekční faktor str. 93 a další)• sklon střechy 45° (korekční faktor str. 93 a další)• stanoviště Würzburg• teplota odběru 45 °CPři určování počtu kolektorů nebo počtu trubic podlediagramů na obr. 99 až obr. 101 na str. 91 vycházíhodnota solárního pokrytí cca 60 %.90Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Logasol SKS4.0Logasol SKR6.1R CPCn P8an P8a776b6b54c54c3322Obr. 99n SKS4.0n P1 1 2 3 4 5n SKS4.06Graf k přibližnému určení počtu kolektorůLogasol SKS4.0 k ohřevu teplé vody (vizpříklad)počet kolektorůpočet osob6 720 641 792-91.1ilObr. 101 Graf k přibližnému určení počtu kolektorůLogasol SKR6.1R CPC k ohřevu teplé vody(viz příklad)n SKR6n P16 12 18 24 30 36počet trubicpočet osobn SKR66 720 641 792-211.1TabcKřivky podle spotřeby teplé vody:nízká (< 40 l na osobu a den)průměrná (50 l na osobu a den)vysoká (75 l na osobu a den)abcKřivky podle spotřeby teplé vody:nízká (< 40 l na osobu a den)průměrná (50 l na osobu a den)vysoká (75 l na osobu a den)Logasol SKN4.0n P876ab54c3211 2 3 4 5 6n SKN4.06 720 641 792-210.1TObr. 100 Graf k přibližnému určení počtu kolektorůLogasol SKN4.0 k ohřevu teplé vody (vizpříklad)n SKN4.0n Pabcpočet kolektorůpočet osobKřivky podle spotřeby teplé vody:nízká (< 40 l na osobu a den)průměrná (50 l na osobu a den)vysoká (75 l na osobu a den)Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 91


6 DimenzováníVliv orientace a sklonu kolektorů na využití solární energieOptimální úhel sklonu kolektorůSolární systém proOptimální úhelsklonu kolektorůTeplou vodu 30°–45°Teplou vodu + vytápění 40°–50°Teplou vodu + bazén 30°–45°Teplou vodu + vytápění + bazén 40°–50°Tab. 41 Úhel sklonu kolektorů dle typu využití solárníenergieOptimální úhel sklonu závisí na použití solárníhozařízení. Menší úhly sklonu kolektorů pro ohřev teplévody a bazénu vyplývají z vyšší polohy slunce běhemléta. Větší úhly sklonu kolektorů pro podporu vytápěníjsou doporučeny v závislosti na nižší poloze sluncev přechodném a zimním období.Orientace kolektorůOrientace a úhel sklonu solárních kolektorů ovlivňujízískanou energii kolektorovým polem. Orientace polekolektorů k jihu s odchylkou do 10° na západ nebovýchod a úhlem sklonu od 35° do 45° jsoupředpokladem pro maximální využití solární energie prosystémy na ohřev teplé vody. U zařízení na podporuvytápění je doporučen větší úhel sklonu a je závislý naorientaci kolektorů.Při montáži kolektorů na šikmé střeše nebo fasádě jeorientace kolektorů identická s orientací střechy nebofasády. Odchyluje-li se pole kolektorů na západ čivýchod, nedopadají sluneční paprsky optimálně naplochu absorbéru. To vede k menšímu výkonukolektorového pole.Podle tabulky 42 a 43 na str. 92 a tabulky 45 a 46 nastr. 96 se určuje korekční faktor pro každou odchylkukolektorového pole od jižní orientace v závislosti naúhlu sklonu kolektorů. Touto hodnotou je třeba násobitplochu kolektorů stanovenou za ideálních podmínek,aby se bylo dosaženo stejného energetického ziskujako při optimální jižní orientaci.Korekční faktor solárních kolektorů Logasol SKN4.0 a SKS4.0 při ohřevu teplé vodyKorekční faktory při odchylce orientace kolektorů od jihuÚhelOdchylka na západ o Jih Odchylka na východ osklonu 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° –15° –30° –45° –60° –75° –90°60° 1,26 1,19 1,13 1,09 1,06 1,05 1,05 1,06 1,09 1,13 1,19 1,26 1,3455° 1,24 1,17 1,12 1,08 1,05 1,03 1,03 1,05 1,07 1,12 1,17 1,24 1,3250° 1,23 1,16 1,10 1,06 1,03 1,02 1,01 1,04 1,06 1,10 1,16 1,22 1,3045° 1,21 1,15 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,14 1,20 1,2840° 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,13 1,19 1,2635° 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,01 1,02 1,04 1,08 1,12 1,18 1,2530° 1,19 1,14 1,09 1,06 1,03 1,02 1,01 1,03 1,05 1,08 1,13 1,18 1,2425° 1,19 1,14 1,10 1,07 1,04 1,03 1,03 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,22Tab. 42Rozsah korekce:1,00 ... 1,051,06 ... 1,101,10 ... 1,151,16 ... 1,201,21 ... 1,25> 1,25Korekční faktory při odchylce od jihu solárních kolektorů Logasol SKN4.0 a SKS4.0 pro různé úhly sklonu92Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Korekční faktor vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6.1R/SKR12.1R CPC při ohřevu teplé vodyKorekční faktory při odchylce orientace kolektorů od jihuÚhelOdchylka na západ o Jih Odchylka na východ osklonu 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° –15° –30° –45° –60° –75° –90°90° 2,4 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,480° 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 2,070° 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,760° 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,650° 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,440° 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,330° 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,320° 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,215° 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2Tab. 43Rozsah korekce:1,0 ... 1,11,2 ... 1,31,4 ... 1,61,7 ... 2,4Korekční faktory při odchylce od jihu vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6.1R/SKR12.1R CPCpro různé úhly sklonuPříklad pro ohřev teplé vody• Dáno– čtyřčlenná domácnost se spotřebou 200 litrů teplévody za den– úhel sklonu kolektorů 25° při montáži solárníchkolektorů Logasol SKS4.0 na střechu nebo dostřechy– odchylka 60° na západu• Odečteno– 1,8 kolektoru Logasol SKS4.0( obr. 99 na str. 91)– korekční faktor 1,10 ( tabulka 42)– výsledek: 1,8 × 1,10 ≈ 2,0• Z toho vyplývá– Aby se docílilo stejného energetického zisku jakopři orientaci k jihu, je třeba navrhnout dva solárníkolektory Logasol SKS4.0.Výběr zásobníkuPro správnou funkci solárního systému je nutnénavrhnout správný poměr mezi výkonemkolektorového pole (počtem kolektorů) a kapacitouzásobníku (objemem zásobníku). Kapacita zásobníkuomezuje velikost kolektorového pole ( tabulka 44).Běžně by měl být solární systém pro ohřev teplé vodyv jednogeneračním rodinném domě provozován pokudmožno s bivalentním zásobníkem TV. Bivalentnízásobník je vybaven výměníkem pro solární systém avýměníkem pro dohřev kotlem. Při tomto konceptuslouží horní část zásobníku jako pohotovostní. Toto jenutné zohlednit při volbě zásobníku.Pouze při větší spotřebě teplé vody, kterou již nenímožné pokrývat bivalentním zásobníkem, je vhodnépoužít zařízení se dvěma zásobníky. U tohoto zařízeníse před pohotovostní zásobník nainstalujemonovalentní zásobník, který je napojen na solárnísystém. Pohotovostní zásobník musí být schopenpokrýt spotřebu teplé vody. Solární zásobník lze tedynavrhnout menší.Tento koncept je možný i pro dodatečnou instalacisolárního systému do stávajícího zařízení.Z energetických a ekonomických důvodů by se všakvždy mělo zvážit použití bivalentního zásobníku.PravidloV praxi se osvědčilo, aby objem zásobníku byl rovendvojnásobku denní spotřeby teplé vody. V tab. 44 jsouzobrazeny směrné hodnoty pro volbu zásobníku teplévody v závislosti na spotřebě teplé vody na den av závislosti na počtu osob. Předpokladem je teplotazásobníku 60 °C a teplota odběru 45 °C. U systémus více zásobníky by mělo být předzásobené množstvíteplé vody schopné pokrýt dvojnásobek denní spotřebypři stupni odběru 85 %.Při zapojení zásobníků v solárních systémech by mělbýt poměr mezi plochou kolektorů a teplosměnnouplochou v tomto poměru:• 0,25 m 2 výměník tepla z žebrovaných trubek na 1 m 2kolektorové plochy• 0,2 m 2 výměník tepla z hladkých trubek na 1 m 2kolektorové plochyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 93


6 DimenzováníZásobníkLogaluxSM290SM300SM400 ESMH400SM500SMH500Spotřeba teplé vodyza den při teplotězásobníku 60 °C ateplotě odběru 45 °C1) Návrh počtu kolektorů str. 90Počet osob při spotřebě teplévody na osobu a den40 lNízká50 lStřední75 lVysokáObjemzásobníkuPočet 1) kolektorůLogasol SKN4.0nebo SKS4.0Počet trubicsLogasolSKR6/SKR12[l][l]až 200/250 cca 5–6 cca 4–5 cca 3 290 2–3 18až 250/300 cca 6–8 cca 5–6 cca 3–4 390 3–4 24až 300/400 cca 8–10 cca 6–8 cca 4–5 490 4–5 30SL300 až 200/250 cca 5–6 cca 4–5 cca 3 300 2–3 18SL400 až 250/300 cca 6–8 cca 5–6 cca 3–4 380 3–4 24SL500 až 300/400 cca 8–10 cca 6–8 cca 4–5 500 4–5 30Tab. 44Směrné hodnoty pro volbu bivalentního zásobníku teplé vody94Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66.2.2 Zařízení pro ohřevu teplé vody a podporu vytápění v jedno- a dvougeneračních rodinných domechPočet kolektorůNávrh kolektorového pole pro solární systém pro ohřevteplé vody a podporu vytápění je přímo závislý napotřebě tepla dané budovy a požadovaném solárnímpokrytí. Během otopného období se obvykle dosahujejen částečného pokrytí potřeby.Pro ohřev teplé vody je předpokládána v diagramechna obr. 102 až obr. 104 pro čtyřčlennou domácnoststřední spotřeba teplé vody 50 l na osobu a den.Podklady pro návrhDiagramy na obr. 102 až obr. 104 vycházíz modelového výpočtu na základě následujícíchvstupních parametrů:• Logasol SKS4.0:termosifonový kombinovaný zásobník PL750/2S(pro více než 6 kolektorů: Logalux PL1000/2S)• Logasol SKN4.0:termosifonový kombinovaný zásobník PL750/2S(pro více než 6 kolektorů Logalux PL1000/2S)• Logasol SKR6.1R/SKR12.1R CPC:termosifonový kombinovaný zásobník PL750/2S(pro více než 42 trubic: Logalux PL1000/2S)• čtyřčlenná domácnost se spotřebou 200 litrů teplévody za den• orientace k jihu• sklon střechy 45°• stanoviště Würzburg• nízkoteplotní vytápění přiϑ V =40°C, ϑ R =30°C• odběrová teplota 45 °CLogasol SKS4.0Obr. 102 Diagram k přibližnému určení počtu kolektorůLogasol SKS4.0 pro ohřev teplé vody apodporu vytápění (viz. příklad)n SKS4.0Q HQ H [kW]1816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10n SKS4.0počet kolektorůpotřeba tepla (tepelná ztráta)Křivky pokrytí celoroční potřeby tepla pro ohřevteplé vody a vytápění:a pokrytí okolo 15 %b pokrytí okolo 20 %c pokrytí okolo 25 %d pokrytí okolo 30 %e pokrytí okolo 35 %abcde6 720 641 792-95.1ilPříklad• Dáno– čtyřčlenná domácnost se spotřebou 200 litrů teplévody za den– solární systém pouze pro ohřev TV a podporuvytápění s podlahovým vytápěním– potřeba tepla (tepelná ztráta) 8 kW– předepsané solární pokrytí 25 %• Hledáme– potřebný počet kolektorů• Výsledek– Dle diagramu na obr. 102, křivka c, je vhodnépoužít 6 deskových kolektorů Logasol SKS4.0.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 95


6 DimenzováníLogasol SKN4.0Logasol SKR6.1R/SKR12.1R CPCQ H [kW]181614aQ H [kW]181614a1210864bcde1210864bcde2201 2 3 4 5 6 7 8 9 10Obr. 103 Diagram k přibližnému určení počtu kolektorůLogasol SKN4.0 pro ohřev teplé vody apodporu vytápěnín SKN4.0 počet kolektorůQ H potřeba tepla (tepelná ztráta)n SKN4.06 720 641 792-213.1TKřivky pokrytí celoroční potřeby tepla pro ohřevteplé vody a vytápění:a pokrytí okolo 15 %b pokrytí okolo 20 %c pokrytí okolo 25 %d pokrytí okolo 30 %e pokrytí okolo 35 %Obr. 104 Diagram k přibližnému určení počtu kolektorůLogasol SKR6.1R/SKR12.1 CPC pro ohřevteplé vody a podporu vytápěnín CPCQ H06 12 18 24 30 36 42 48 54 60počet trubicpotřeba tepla (tepelná ztráta)n CPC6 720 641 792-97.1ilKřivky pokrytí celoroční potřeby tepla pro ohřevteplé vody a vytápění:a pokrytí okolo 15 %b pokrytí okolo 20 %c pokrytí okolo 25 %d pokrytí okolo 30 %e pokrytí okolo 35 %Korekční faktor solárních kolektorů Logasol SKN4.0 a SKS4.0 při ohřevu teplé vody a podpoře vytápěníKorekční faktory při odchylce orientace kolektorů od jihuÚhelOdchylka na západ o Jih Odchylka na východ osklonu 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° –15° –30° –45° –60° –75° –90°60° 2,43 1,74 1,41 1,23 1,12 1,07 1,06 1,08 1,15 1,28 1,51 1,99 3,0055° 2,28 1,66 1,36 1,18 1,09 1,04 1,02 1,04 1,11 1,23 1,45 1,87 2,7250° 2,15 1,61 1,33 1,16 1,07 1,02 1,01 1,03 1,10 1,20 1,40 1,76 2,5245° 2,06 1,57 1,31 1,15 1,06 1,01 1,00 1,02 1,08 1,19 1,38 1,70 2,3740° 2,00 1,54 1,30 1,15 1,07 1,02 1,01 1,03 1,09 1,19 1,37 1,66 2,2535° 1,95 1,54 1,30 1,17 1,09 1,04 1,02 1,05 1,10 1,20 1,37 1,64 2,1530° 1,93 1,55 1,33 1,20 1,11 1,07 1,06 1,08 1,13 1,23 1,39 1,63 2,1025° 1,91 1,58 1,37 1,25 1,17 1,12 1,11 1,12 1,18 1,27 1,42 1,64 2,04Tab. 45Rozsah korekce:1,00 ... 1,051,06 ... 1,101,11 ... 1,291,30 ... 1,591,60 ... 2,00> 2,00Korekční faktory při odchylce od jihu solárních kolektorů Logasol SKN4.0 a SKS4.0 pro různé úhly sklonu96Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Korekční faktor vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6.1R/SKR12.1R CPC při ohřevu teplé vody apodpoře vytápěníKorekční faktory při odchylce orientace kolektorů od jihuÚhelOdchylka na západ o Jih Odchylka na východ osklonu 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° –15° –30° –45° –60° –75° –90°90° 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,880° 2,0 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,7 2,070° 2,3 1,8 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,8 2,360° 1,9 1,6 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,6 1,950° 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,840° 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,730° 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,720° 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,715° 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7Tab. 46Korekční faktory při odchylce od jihu vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6.1R/SKR12.1R CPCpro různé úhly sklonuRozsah korekce:1,01,1 ... 1,21,3 ... 1,41,5 ... 2,0> 2,0Výběr zásobníkuSolární systém pro ohřev teplé vody a podporuvytápění jsou doporučeny provozovat s kombinovanýmzásobníkem. Při volbě zásobníku je třeba zohlednit,aby pohotovostní část zásobníku teplé vody odpovídalaspotřebě teplé vody.Kromě dostatečné zásoby teplé vody je u solárníhosystému k ohřevu teplé vody a podpoře vytápění nutnézohlednit i tepelnou ztrátu objektu.Tabulka 47 znázorňuje směrné hodnoty pro volbukombinovaného zásobníku v závislosti na spotřeběteplé vody na den, počtu osob a doporučeném počtukolektorů. Na jeden kolektor by mělo být k dispoziciminimálně 100 l objemu zásobníku, aby byly sníženydoby stagnace na minimum. Doporučujeme celkovýobjemu zásobníku od 70 do 100 l na m 2 plochy aperturykolektoru.Návrh celkového podílu pokrytí lze provést dlediagramů na obr. 102 až obr. 104. Přesnější výsledekposkytne odpovídající simulační program (např. T-SOL).ZásobníkLogaluxSpotřeba teplé vody zaden při teplotězásobníku 60 °C ateplotě odběru 45 °C[l]1) Návrh počtu kolektorů str. 95Počet osobObjem zásobníkuteplé vody/celkový[l]Počet 1) kolektorůLogasol SKN4.0nebo SKS4.0Počet 1)trubic s LogasolSKR6/SKR12P750 S až 200/250 cca 3–5 160/750 4–6 36–48PL750/2S až 250/350 cca 3–9 300/750 4–8 36–48PL1000/2S až 250/350 cca 3–9 300/940 6–10 48–60Tab. 47Směrné hodnoty pro volbu kombinovaného zásobníkuProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 97


6 DimenzováníJako alternativu je možné místo kombinovanéhozásobníku instalovat 2 samostatné zásobníky. Tatomožnost je vhodná zejména tehdy, je-li zvýšenáspotřeba teplé vody nebo zvýšená potřeba akumulacev důsledku dalšího spotřebiče. V takovém případě jenutné přizpůsobit počet kolektorů potřebě přidanéhospotřebiče (např. bazénu nebo akumulačníhozásobníku).ZásobníkLogaluxSM290SM300SM400SMH400SM500SMH500Spotřeba teplé vody zaden při teplotězásobníku 60 °C ateplotě odběru 45 °C1) Návrh počtu kolektorů str. 95Počet osob při spotřebě teplévody na osobu a den40 lNízkáMaximální nastavená teplota zásobníku je 75 °C, abybylo možné zaručit přenos tepla bez stagnacekolektoru.50 lStřední75 lVysokáObjemzásobníkuPočet 1) kolektorůLogasol SKN4.0nebo SKS4.0Počet 1) trubics LogasolSKR6/SKR12[l][l]až 200/250 cca 5–6 cca 4–5 ca. 3 290 max. 8 max. 72až 250/300 cca 6–8 cca 5–6 ca. 3–4 390 max. 9 max. 90až 300/400 cca 8–10 cca 6–8 ca. 4–5 490 max. 12 max. 108SL300 až 200/250 cca 5–6 cca 4–5 ca. 3 300 max. 6 max. 60SL400 až 250/300 cca 6–8 cca 5–6 ca. 3–4 380 max. 6 max. 60SL500 až 300/400 cca 8–10 cca 6–8 ca. 4–5 500 max. 8 max. 72Tab. 48Směrné hodnoty pro volbu zásobníku teplé vody pro zapojení se 2 zásobníkyZásobník LogaluxTab. 491) Návrh počtu kolektorů str. 95Objem zásobníkuPočet 1) kolektorů Logasol SKN4.0nebo SKS4.0Počet 1) trubic s LogasolSKR6/SKR12[l]PL750 750 4–8 36–60PL1000 1000 4–10 48–72PL1500 1500 6–16 72–108PNR500 E 500 4–6 36–48PNR750 E 750 4–8 36–60PNR1000 E 1000 4–10 36–72Směrné hodnoty pro volbu akumulačního zásobníku pro zapojení se 2 zásobníky98Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


12Dimenzování66.2.3 Bytové domy s 3 až 5 bytovými jednotkamiU větších zařízení ve smyslu německého předpisuDVGW musí mít teplá voda na výstupu ze zásobníkuteplé vody stále teplotu 60 °C. Celý objem zásobníků semusí alespoň jednou denně ohřát na ≥ 60 °C.U menších bytových domů se mohou předehřívací část,tj. objem zásobníku ohřívaný pouze solárnímsystémem, a pohotovostní část, tj. objem zásobníkudohřívaný kotlem, sloučit rovněž do jednohobivalentního zásobníku. Termická dezinfekce jeumožněna převrstvením mezi pohotovostní apředehřívací části. Pro tento účel je mezi výstupemteplé vody a vstupem studené vody bivalentníhozásobníku umístěno spojovací potrubí s převrstvovacímčerpadlem. Spínání čerpadla se uskutečňuje pomocísolárního modulu FM443 nebo regulátoru SC40( str. 61).U systému se zásobníkem Logalux SM500 nebo SL500se čtyřmi nebo pěti kolektory může být spotřeba teplévody až 100 l při 60 °C na 1 bytovou jednotku. Může býtdosaženo pokrytí cca 30 %.Při návrhu zásobníku je třeba uvažovat, že celáspotřeba teplé vody musí být pokryta i bez solárníhozisku dohřevem z kotle.Denní ohřev / ochrana proti legionelleAby bylo možné úspěšně provádět termickoudezinfekci (ohřev proti výskytu legionelly), musí sedodržovat tytéž podmínky jako u bytových domů do30 bytových jednotek ( str. 101).FSKLogasol KS...FVPSS1PHPHSHWWMFBFSSP UMPZPSLogamatic 4121FM443FALogalux SM.../SL...Logano G125Obr. 105 Příklad hydraulického zapojení bivalentního zásobníku u větších zařízení pro bytové domy se 3 až 5bytovými jednotkami; řízení převrstvení zásobníku a spínání termické dezinfekce podle DVGW-pracovnílist W 551 pomocí solárního modulu FM443FAFBFSKFSSFVKS...PHPSPSS1P UMPZSHČidlo venkovní teplotyČidlo teplé vodyČidlo kolektoruČidlo zásobníkuČidlo na výstupuKompletní stanice LogasolOběhové čerpadlo vytápěníNabíjecí čerpadlo TVSolární oběhové čerpadloPřevrstvovací čerpadloCirkulační čerpadloSměšovací ventilSUWWMPřepínací ventilTermostatický směšovač TV6 720 641 792-265.1TToto schéma je pouze schematickéa nezávazné. Bezpečnostní zařízení musíbýt v souladu s platnými normami amístními předpisy.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 99


126 Dimenzování6.2.4 Bytové domy do 30 bytových jednotekZařízení se dvěma zásobníky s předehřívacím stupněmSystémy se zásobníky teplé vody jsou vhodné prododatečné rozšíření systému, neboť předehřívací apohotovostní zásobníky jsou oddělené. Předehřívacía pohotovostní zásobník lze tedy dimenzovatsamostatně. Požadovaná teplota pohotovostníhozásobníku by měla být minimálně 60 °C. Aby mohlosolární zařízení využívat celý objem zásobníku, jemožné solární nabíjení až do teploty 75 °C. Má-lipředehřívací zásobník vyšší teplotu než pohotovostnízásobník, sepne solární modul FM443 nebo solárníregulátor SC40 čerpadlo PS2 pro přečerpání mezioběma zásobníky. Tento způsob umožňuje nabíjet obazásobníky na požadovanou teplotu a zároveň i solárnípokrytí tepelných ztrát při cirkulaci.Jestliže nebylo dosaženo požadované teploty 60 °Cběhem dne, bude spuštěno přečerpání během noci.FSKLogasol KS...FVPHSHPSS1PS2PZFAPSLogamatic 4121FM443FSSFB1Logalux SU...Obr. 106 Schéma zapojení předehřívacího a pohotovostního zásobníku u větších zařízení; řízení převrstvenízásobníků a spínání termické dezinfekce podle DVGW-pracovní list W 551 pomocí solárního moduluFM4431 Předehřívací zásobník:Solární část (předehřev)2 Pohotovostní zásobníkDohřev teplé vodyFA Čidlo venkovní teplotyFB Čidlo teplé vodyFSK Čidlo kolektoruFSS Čidlo zásobníkuFV Čidlo na výstupuKS... Kompletní stanice LogasolPH Oběhové čerpadlo vytápěníPS Nabíjecí čerpadlo TVPS2 Převrstvovací čerpadloPSS1 Solární oběhové čerpadloPZ Cirkulační čerpadlo2Logalux SU...SHSměšovací ventilLogano G1256 720 641 792-214.1TToto schéma je pouze schematickéa nezávazné. Bezpečnostní zařízení musíbýt v souladu s platnými normami amístními předpisy.100Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Termická dezinfekce / ochrana proti legionelleAby mohla být úspěšně provedena termická dezinfekce(ochrana proti legionelle), musí být dodrženynásledující podmínky:• Ohřev předehřívacího stupně se musí provádětv době, v němž není žádný odběr TV. Tentopožadavek lze nejlépe splnit v noci.• Nastavení průtoku při termické dezinfekci jedoporučeno provést tak, aby došlo k propláchnutípředehřívacího zásobníku minimálně dvakrát zahodinu. Doporučuje se použití třístupňovéhočerpadla, které má dostatečnou zbytkovou dopravnívýšku.• Teplota pohotovostního zásobníku nesmí v doběprovádění termické dezinfekce proti výskytu bakterielegionella klesnout pod hranici 60 °C.• Je nutné pečlivě zaizolovat potrubí mezipohotovostním a předehřívacím zásobníkem. Tímjsou zajištěny minimální tepelné ztráty, což odpovídázvýšenému tepelně-izolačnímu standardu.• Délka potrubí pro termickou dezinfekci by měla býtco nejkratší (malá vzdálenost mezi předehřívacíma pohotovostním zásobníkem).• V době zapnutí termické dezinfekce je nutné vypnoutcirkulaci teplé vody (žádné ochlazování zpátečkyv důsledku cirkulace do pohotovostního zásobníku).• Je-li regulace pro nabíjení pohotovostního zásobníkuvybavena funkcí dočasného zvýšení požadovanéteploty v zásobníku, musí časový interval této funkceprobíhat (např. 0,5 h) před časem sepnutí termickédezinfekce předehřívacího zásobníku (je nutnásynchronizace obou časů).• Během uvádění systému do provozu musí býtprovedeno odzkoušení funkce spínání termickédezinfekce. Podmínky při tom musí být zvoleny tak,aby odpovídaly pozdějšímu provozu.Dimenzování plochy kolektorůU objektů s rovnoměrným spotřebitelským profilem,např. bytové domy, je možné předpokládat pro návrhplochy kolektorů denní spotřebu cca 70 l až 75 l teplévody o teplotě 60 °C na m 2 plochy kolektorů.Nutné je věnovat pozornost stanovení spotřeby teplévody, neboť poddimenzovaná spotřeba TV vede utakového systému k nežádoucím stagnačním stavům.Pro správný návrh velikosti kolektorového polev závislosti na spotřebě TV doporučujeme vždy provéstsimulace celého systému ( str. 89).Při zohlednění okrajových podmínek lze kezjednodušení použít následující vzorce:Vzorec 3n SKS4.0 = 0,6 ⋅ n WEn SKN4.0 = 0,7 ⋅ n WEn SKR12 = 0,5 ⋅ n WEVzorce pro výpočet počtu solárníchkolektorů Logasol SKS4.0, SKN4.0 neboSKR12 v závislosti na počtu bytovýchjednotek (zohledněte okrajové podmínky!)n SKS4.0 počet solárních kolektorů Logasol SKS4.0n SKN4.0 počet solárních kolektorů Logasol SKN4.0n SKR12 počet solárních kolektorů Logasol SKR12n WE počet bytových jednotekOkrajové podmínky pro vzorec 3• spínání termické dezinfekce v 2:00 hod.• náklady na cirkulaci:– novostavba: 100 W na bytovou jednotku– u starší zástavby: 140 W na bytovou jednotku• stanoviště Würzburg• teplota předehřívacího zásobníku max. 75 °C,převrstvení aktivní• 100 l na bytovou jednotku při 60 °CProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 101


6 DimenzováníDimenzování objemu zásobníkůZásobníky teplé vody zapojené v sérii by měli mítmožnost převrstvení objemů. Musí být zajištěnatermická dezinfekce stejně jako převrstvení teplejšívody z předehřívacího do pohotovostního zásobníku.Objem zásobníků pro solární zařízení se pak skládáz objemu předehřívacího a z objemu pohotovostníhozásobníku.Při výběru zásobníku je třeba nutně dbát na umístěníčidel. Zásobník s odnímatelnou izolací z měkké pěnyposkytuje možnost připevnění příložných čidel, např.pomocí upínacích pásů.Předehřívací zásobníkMinimální objem předehřívacího zásobníku by měl činitcca 20 l na m 2 plochy kolektorů:Vzorec 4V VWS,min= A K ⋅ 20 l/m²Vzorec pro výpočet minimálního objemupředehřívacího zásobníku v závislosti naploše kolektorůA K plocha kolektorů [m 2 ]V VWS,min minimální objem předehřívacího zásobníku [l]Zvětšení objemu zásobníků sice navýší využitelnýobjem (ochrana proti stagnaci), ale stojí zvýšený podílkonvenční energie na denní ohřev (termickádezinfekce).Maximální počet kolektorů pro předehřívací zásobníkLogalux SU dle tab. 50 platí pro maximální teplotuzásobníku do 75 °C a pokrytí solárního zařízení od25 % do 30 %. Při překročení maximální teplotyzásobníku není možné zaručit přenos tepla zesolárního systému. Pomocí simulace lze dokázat, zdabude či nebude docházet ke stagnaci. Toto je zvláštědůležité u objektů, které mají omezené využití běhemléta (např. školy).Pohotovostní zásobníkPohotovostní zásobník je solárním zařízením nabíjensice pouze o malou teplotní diferenci (maximální teplotamínus teplota dohřevu) oproti předehřívacímuzásobníku tento zásobník poskytuje díky svémuvelkému objemu zhruba třetinu potřebné kapacityzásobníků. Kromě toho umožňuje zásobník solárnípokrytí energetické potřeby pro cirkulaci teplé vodyv době pohotovostního nabíjení zásobníku.Dimenzování pohotovostního zásobníku probíháv závislosti na běžné spotřebě teplé vody bezzohlednění solárního systému a předehřívacíhozásobníku.Specifický objem všech zásobníků by měl být cca 50 lna m 2 plochy kolektorů:Vzorec 5V BS + V------------------------------- VWS≥ 50 l/m²A KVzorec pro výpočet minimálního celkovéhoobjemu předehřívacího a pohotovostnízásobníku na m 2 plochy kolektorůA K plocha kolektorů [m 2 ]V BS objem pohotovostního zásobníku [l]V VWS objem předehřívacího zásobníku [l]PředehřívacízásobníkPočet kolektorůTab. 50LogaluxLogasolSKN4.0LogasolSKS4.0LogasolSKR12SU400 16 14 11SU500 20 16 13SU750 22 18 15SU1000 25 21 17Maximální počet kolektorů pro předehřívacízásobník Logalux SU (při maximální teplotězásobníku 75 °C a podílu solárního pokrytí od25 % do 30 %)102Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66.2.5 Zařízení pro ohřev bazénuSolární technika je vhodná zejména pro ohřevbazénové vody, protože voda v bazénu se ohřívá napoměrně nízké teploty. Běžné teploty jsou 22 až 25 °Cpro venkovní bazény a 26 až 30 °C pro vnitřní bazény.Sezónní venkovní bazény mají tu výhodu, že solárníenergie je třeba pouze v letním období.Tepelná bilanceBazén ztrácí drtivou část tepla přes vodní hladinu.Tyto ztráty závisí především na:• teplota bazénové vody ϑ WČím vyšší je teplota bazénové vody ϑ W , tím většíjsou tepelné ztráty odpařováním.• teplota vzduchu ϑ LČím větší je rozdíl teplot ϑ W – ϑ L , tím větší jsoutepelné ztráty. U bazénu je pravidlo, že teplotavzduchu by měla být o 1 až 3 K teplejší nežbazénová voda.• relativní vlhkost vzduchuSušší vzduch u vnitřního bazénu způsobuje většítepelné ztráty odpařováním. U vnitřních bazénů jerelativní vlhkost mezi 55 a 65 %.• povrch bazénu.Tepelné ztráty mohou být významně sníženy, pokud sebude bazén zakrývat v době, kdy není používán.66 %17 %12 %K1 V2 S3Obr. 107 Tepelné ztráty bazénu1 Konvekce (proudění)2 Odpařování3 Sálání4 Vedení5 %Vzhledem k tomu, že tepelná ztráta přes stěny bazénuje nízká, solární systémy pro ohřev bazénové vody sedimenzuje podle plochy bazénu. Pro venkovní bazénynelze dimenzovat žádnou konkrétní definovanouteplotu bazénové vody, protože teplotní rozdíl mezibazénovou vodou a vzduchem a relativní vlhkost jsouzávislé na počasí.47 181 465 266-120.2OKromě tepelné ztráty bazénu vznikají také tepelné ziskyslunečním zářením, teplem od uživatelů bazénu avedením tepla během teplého počasí. Tyto hodnoty alenejsou uvažovány při výpočtu.U rodinných domů může být solární zařízení pro ohřevteplé vody a podporu vytápění ideálně použito také proohřev bazénu. Letní přebytky solárního systémumůžeme využít pro ohřev bazénu. Pro ohřev bazénovévody je vhodné použít bazénový výměník ( str. 65 adále). Trubkové bazénové výměníky tepla je možnéintegrovat přímo do okruhu filtrace, deskový bazénovývýměník SWT6 a SWT10 je nutné napojit přes bypass.Výměník tepla je druhým spotřebičem tepla pobivalentním zásobníku TV nebo kombinovaný čiakumulační zásobník. Přepínání mezi spotřebiči jezajištěno třícestným přepínacím ventilem nebo druhýmčerpadlem solárního okruhu. Příklady zapojení najdetena str. 84 a dále.DimenzováníPokud se kombinuje solární ohřev bazénové vodys ohřevem teplé vody, doporučujeme použít bivalentnízásobník Logalux SM s velkou teplosměnnou plochou,jako i omezení maximální teploty zásobníku (maximálnípočet kolektorů tab. 48 na str. 98).Povětrnostní vlivy a tepelné ztráty bazénuodpařováním a vedením do zeminy silně ovlivňujínávrh. Z tohoto důvodu lze solární systém pro ohřevbazénové vody navrhnout pouze s přibližnýmihodnotami. Návrh se v podstatě provádí na základěpovrchové plochy bazénu. Z těchto důvodů není možnézaručit teplotu bazénové vody během některýchměsíců.Pro ohřev bazénové vody během letního období díkynízké teplotě na kolektoru není solární zisk téměřnezávislý na použitém typu kolektoru. Pokuduvažujeme solární systém na podporu vytápění, jevhodné použít vysoce výkonné kolektory LogasolSKS4.0.Simulační softwary (např. T-SOL) mohou pomoci přinávrhu. Simulační program T-SOL umožňuje zadatdalší parametry, jako např. zakrytí, barvu bazénu,dopouštěnou čerstvou vodu, které se pak berouvúvahu.U stávajících bazénů s vytápěním (vnitřní či venkovní)se při návrhu dá vycházet z naměřených ztrát přichladnutí bazénu. Je možné během dvou až tří dnívolna odstavit ohřev bazénu a změří se pokles teplotybazénové vody. Poté na základě poklesu teplotybazénu a objemu bazénu se určí spotřeba energie zaden. Pro předběžný návrh lze uvažovat výtěžnostsolárního systému během slunečného letního dne cca4 kWh/m 2 na plochu apertury (orientace na jih, bezzastínění, střední teplota kolektoru 30 až 40 °C).Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 103


6 DimenzováníPříklad• Dáno– plocha bazénu 32 m 2– hloubka bazénu 1,5 m– výtěžnost solárního systému 4 kWh/m 2– pokles teploty bazénu během 2 dnů: 2 K• Hledáme– denní spotřebu energie– plochu kolektorů• Výpočet32 m² ⋅ 1,5 m ⋅ 1,163 kWh/m³K ⋅ 1 K = 55,9 kWh55,9 kWh------------------------ = 14 m²4 kWh/m²Je-li solární systém navržen pro venkovní bazén, proohřev teplé vody a/nebo podporu vytápění, přidá sepožadovaná plocha kolektorů pro bazén a teplou vodu.Pro podporu vytápění se nepřidávají další kolektory.V létě je solární systém využíván pro venkovní bazén,v zimě pro vytápění. Ohřev teplé vody je využívánceloročně.Návrh je platný pro malé, izolované a v suché zemiinstalované bazény. Pokud je bazén bez izolaceinstalován ve vlhké zemi, musí být bazén dodatečnězaizolován.Při návrhu velkých vnitřních i venkovních bazénů lzepoužít předpis VDI 2089.Vnitřní bazén se zakrýváním povrchuPro teplotu bazénové vody 28 °C je doporučená plochaapertury kolektorů 50 % plochy povrchu bazénu.PovrchbazénuTab. 51LogasolSKN4.01 kolektorna 4–5 m 2Návrh s kolektoryLogasolSKS4.01 kolektorna 4–5 m 2S tímto návrhem můžeme dosáhnout až 100%solárního pokrytí v letních měsících.LogasolSKR...CPC12 trubicna 5 m 2Směrné hodnoty k určení počtu kolektorů proohřev vody ve vnitřním bazénu sezakrývaným povrchemVnitřní bazén bez zakrývání povrchuChybějícím krytem povrchu bazénu se zvýší ztrátyodpařováním. Pro stejnou cílovou teplotu bazénovévody (28 °C), doporučujeme plochu apertury kolektorů75 % plochy povrchu bazénu.PovrchbazénuTab. 52LogasolSKN4.01 kolektorna 3 m 2Návrh s kolektoryLogasolSKS4.01 kolektorna 3 m 2LogasolSKR...CPC12 trubicna 3–4 m 2Směrné hodnoty k určení počtu kolektorů proohřev vody ve vnitřním bazénu bez zakrývánípovrchuVenkovní bazén se zakrýváním povrchuZde uvažujeme shodný návrh jako u vnitřních bazénůse zakrývaným povrchem. V úvahu se bere nižší cílováteplota bazénové vody cca 24 °C.PovrchbazénuTab. 53LogasolSKN4.01 kolektorna 4–5 m 2Návrh s kolektoryLogasolSKS4.01 kolektorna 4–5 m 2LogasolSKR...CPC12 trubicna 5 m 2Směrné hodnoty k určení počtu kolektorů proohřev vody ve venkovním bazénu sezakrýváním povrchuVenkovní bazén bez zakrývání povrchuVzhledem k výrazným ztrátám odpařováním z povrchubazénu je vhodná větší kolektorová plocha.Doporučujeme plochu totožnou s plochou bazénu.PovrchbazénuTab. 54LogasolSKN4.0Návrh s kolektoryLogasolSKS4.0LogasolSKR...CPC1 kolektor 1 kolektor 12 trubic2–2,5 m 2 2–2,5 m 2 2,5–3 m 2nananaSměrné hodnoty k určení počtu kolektorů proohřev vody ve venkovním bazénu bezzakrývání povrchu104Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66.3 Návrh hydrauliky6.3.1 Hydraulické zapojeníKolektorové poleKolektorová pole by se měla realizovat pouzes kolektory stejného typu a stejné orientace (pouzesvislé nebo vodorovné). Toto uspořádání je nutné, jinaknebude zajištěn rovnoměrný průtok kolektory. V jednéřadě smí být hydraulicky sériově zapojeno maximálnědeset deskových kolektorů Logasol SKN4.0 neboSKS4.0. U kolektoru Logasol SKS4.0 lze využítjednostranného zapojení pro sériové řady s maximálněpěti kolektory.Vakuové trubicové kolektory LogasolSKR6.1R CPC nebo SKR12.1R CPC můžebýt zapojeno do jedné řady maximálně 36trubic.U menších solárních systémů by se měloupřednostňovat sériové zapojení kolektorů. U většíchsystémů by se mělo použít paralelního zapojeníkolektorů. Takto lze zaručit rovnoměrné rozloženíprůtoku v celém kolektorovém poli.Zapojení v řadě (sériové)Řady Max. počet deskových kolektorů v řadě1 102 53 3(pouze pro kolektory Logasol SKN4.0)Tab. 55 Možnost sériového napojení kolektorů (prosvislé a vodorovné kolektory)Sériové zapojeníHydraulické sériové zapojení řad kolektorů je snadnoproveditelné díky jednoduchému propojení. Díkysériovému zapojení lze nejjednodušším způsobemdosáhnout rovnoměrného rozložení průtoku kolektory.I při nesymetrickém rozdělení řad kolektorů lze tímtozpůsobem dosáhnout rovnoměrného prouděníjednotlivými kolektory.Počet kolektorů v řadě by měl být pokud možno stejný.Počet kolektorů jednotlivé řady se však může odlišovatmaximálně o jeden kolektor od počtu kolektorů v řadědruhé.Maximální počet deskových kolektorů v jedné sériovéřadě je omezen na 9 nebo 10 a max. 3 řady( tabulka 55).U Logasol SKS4.0 je nutné zohlednit při zapojení dosérie vyšší tlakové ztráty ( tabulka 57 na str. 109)a eventuálně zvolit větší kompletní stanici.Hydraulické zapojení je na následujících příkladechznázorněno na příkladu montáže na střechu. Není-limožné instalovat odvzdušnění na nejvýše položenouřadu (např. montáž na plochou střechu) je v případěpotřeby nutné nainstalovat přídavné odvzdušňovacíventily ( str. 124). Alternativně může být zařízeníodvzdušňováno i odlučovačem vzduchu v technickémístnosti (separátně nebo integrované v kompletnístanici Logasol KS), je-li zařízení plněno plnicí stanicí( str. 119).Paralelní zapojeníMax. početdeskovýchŘady kolektorů v řadě1 Při oboustranném2napojení max. 10kolektorů SKN4.03 nebo SKS4.0 v řadě4nebopři jednostranném…napojení max. 5… kolektorů SKS4.0nvřaděTab. 56Max. počet vakuovýchtrubicových kolektorůvřaděMax. 36 trubic s SKR6nebo SKR12Možnost paralelního napojení kolektorů (prosvislé a vodorovné kolektory)Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 105


6 DimenzováníEFSKSKN4.0-s/-wSKR12.1R CPCFSKV1 R2V REFSKSKS4.0-s/-wEFSKSKS4.0-s/-wVObr. 108 Zapojení jedné kolektorové řady1 Oboustranné napojení s 1 až 10 SKN4.02 Jednostranné napojení s až 36 trubicemi SKR6/123 Oboustranné napojení s 1 až 10 SKS4.04 Jednostranné napojení s 1 až 5 SKS4.03 R V RE OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV Výstup4 6 720 641 792-215.1TEFSKSKN4.0-s/-w, SKS4.0-s/-wSKR12+SKR6FSK1)Obr. 109 Zapojení dvou kolektorových řad1 1 až 5 kolektorů v řadě2 Propojení max. 36 trubic s SKR6/12E OdvzdušněníVR12 V RFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV Výstup1) Propojovací sada6 720 641 792-216.1TESKN4.0-s/-wFSKSKR12FSK1)1)V1 R2VR6 720 641 792-217.1TObr. 110 Zapojení tří kolektorových řad1 1 až 3 kolektorů v řadě2 Propojení max. 36 trubic s SKR6/12E OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV Výstup1) Propojovací sada106Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Paralelní zapojeníBude-li použito více než 10 deskových kolektorů nebo36 vakuových trubic je nutné zvolit paralelní zapojeníkolektorových řad. Paralelně zapojené řady musí býttvořeny shodným počtem kolektorů a hydraulicky semusí spojit do tzv. Tichelmanna ( obr. 111). Při tom jenutné dbát na stejný průřez potrubí. Z důvoduminimalizace tepelných ztrát se Tichelmannovasmyčka umisťuje na zpátečce. Kolektorová poleinstalovaná vedle sebe mohou být uspořádánazrcadlově, takže obě pole mohou být připojenauprostřed.Pokud díky různým velikostem kolektorových polí nenímožné využít zapojení do Tichelmanna, je nutné použíthydraulického vyvážení. Omezovač průtoku (např.Taco Setter Solar HT) musí být instalován na výstupuz kolektorů, aby nemohlo dojít k uzavření potrubík pojistnému ventilu ( obr. 112).Je třeba dbát na to, aby byly použity pouze kolektoryjednoho typu, protože svislé a vodorovné kolektory majírůzné tlakové ztráty.Každá řada vyžaduje svůj vlastní odvzdušňovací ventil( str. 124). Alternativně může být zařízeníodvzdušňováno i odlučovačem vzduchu v technickémístnosti (separátně nebo integrované v kompletnístanici Logasol KS), je-li zařízení plněno plnicí stanicí( str. 119). Pak je nutné pro každou řadu instalovatuzavírací ventil na výstupu.EFSKSKN4.0-s/-w, SKS4.0-s/-wSKR12FSK1)EFSKSKS4.0-s/-wEE1)EE1)V1R2V R RV36 720 641 792-219.1TObr. 111 Paralelní zapojení kolektorových řad dle Tichelmanna1 Oboustranné napojení max. 10 kolektorů v řadě2 Max. 36 trubic s SKR6/12 v řadě3 Jednostranné napojení s max. 5 kolektory SKS4.0vřaděE OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR Zpátečka V Výstup1) Pro lepší odvzdušnění kolektorových polí je instalovánuzavírací ventil na výstupu.EFSKSKN4.0-s/-w, SKS4.0-s/-wSKR12FSKEFSKSKS4.0-s/-wEE1)EEV R12 R V RObr. 112 Paralelní zapojení kolektorových řad s hydraulickým vyvážením1 Oboustranné napojení max. 10 kolektorů v řadě2 Max. 36 trubic s SKR6/12 v řadě3 Jednostranné napojení s max. 5 kolektory SKS4.0vřaděE OdvzdušněníV36 720 641 792-274.1TFSK Kolektorové čidloR Zpátečka V Výstup1) Pro lepší odvzdušnění kolektorových polí je instalovánuzavírací ventil na výstupu .Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 107


6 DimenzováníKolektorové pole s vikýřemNásledující hydraulika nabízí možnost řešení problémuse střešním vikýřem (střešní oknem či jinoupřekážkou). V zásadě tato hydraulika odpovídásériovému zapojení dvou řad kolektorů. Je nutnépamatovat na maximální počet kolektorů při sériovémzapojení řad kolektorů. Alternativně může být zařízeníodvzdušňováno i odlučovačem vzduchu v technickémístnosti (separátně nebo integrované v kompletnístanici Logasol KS), je-li zařízení plněno plnicí stanicí( str. 119).SKN4.0-s/-w / SKS4.0-s/-wEESKS4.0-s/-wEFSKEFSK11VRRV6 720 641 792-221.1TObr. 113 Hydraulické zapojení kolektorových polí se střešním vikýřem1 Vikýř, střešní okno, atd.E OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloRV1)ZpátečkaVýstupPropojovací sadaKombinované sériové a paralelní zapojeníJe-li nutné zapojit hydraulicky více než tři kolektory nadsebou nebo za sebou, lze to provést pouze tehdy,zkombinuje-li se paralelní zapojení se sériovým. Vtomto případě se propojí dva spodní kolektory (1 + 2) adva horní kolektory (3 + 4) do série ( obr. 114).Dále je nutné paralelně zapojit řadu 1 + 2 s řadou 3 +4. I zde je však zapotřebí dbát na polohuodvzdušňovacího ventilu.Budou-li paralelně zapojeny dvě řady kolektorů, jepovoleno do jedné řady připojit maximálně 5 kolektorů.Při výběru kompletní stanice je nutno zohlednittlakovou ztrátu kolektorových polí.EVSKN4.0-s/-w/SKS4.0-s/-wFSKER1)1)4321EVE1)1)SKS4.0-s/-wFSK4321R6 720 641 792-222.1TObr. 114 Zapojení více jak tří vodorovných kolektorůnad sebouE OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV Výstup1) Propojovací sada108Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66.3.2 Průtok kolektorovým polem pro deskové kolektoryPři návrhu malých a středně velkých solárních systémůse uvažuje jmenovitý průtok na jeden kolektor 50 l/h.Snadno lze tedy vypočítat jmenovitý průtok celýmzařízením dle vzorce 6.Vzorec 6Průtok nižší o 10 až 15 % (při plném výkonu čerpadla)v praxi ještě nevede k podstatnému snížení výkonnosti. n KVyšším jmenovitým průtokům je naopak lepší seV Avyhnout, aby byla minimalizována spotřeba elektrickéV K,Nennenergie pro solární čerpadlo.6.3.3 Výpočet tlakových ztrát kolektorových polí s deskovými kolektoryTlaková ztráta jedné kolektorové řady narůstá s počtemkolektorů v řadě. Tlakovou ztrátu jedné řady včetněpřipojovacího příslušenství je možné najít v závislostina počtu kolektorů v řadě v tab. 57.V A = V K,Nenn ⋅ n K = 50 l/h ⋅ n KRovnice pro výpočet celkového jmenovitéhoprůtoku zařízeníPočet kolektorůCelkový průtok zařízení [l/h]Jmenovitý průtok na kolektor [l/h]V tab. 57 jsou uvedeny tlakové ztráty kolektorů LogasolSKN4.0 a SKS4.0 pro solární kapalinu Solarfluid L přistřední teplotě 50 °C.PočetkolektorůnvřaděSKN4.0svislýTlaková ztráta řady s n kolektory LogasolSKN4.0vodorovnýSKS4.0svislý a vodorovný– počet kolektorů je nepřípustný[mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar]Při průtoku na kolektor (jmenovitý průtok 50 l/h)50 l/h 100 l/h 1) 150 l/h 2) 50 l/h 100 l/h 1) 150 l/h 2) 50 l/h 100 l/h 1) 150 l/h 2)3)1 2,1 4,7 7,9 0,9 1,6 2,4 30 71 1312 2,8 7,1 13,1 2,6 6,4 11,6 31 73 1333 4,1 11,7 23,0 5,0 14,1 27,8 32 82 1534 6,0 19,2 – 8,1 24,9 – 39 96 –5 8,9 29,1 – 12,0 38,8 – 44 115 –6 13,2 – – 16,6 – – 49 – –7 18,2 – – 21,9 – – 61 – –8 24,3 – – 28,0 – – 73 – –9 31,4 – – 34,9 – – 87 – –10 39,4 – – 42,5 – – 101 – –Tab. 57 Tlakové ztráty kolektorové řady Logasol SKN4.0 a SKS4.0 včetně odvzdušňovacího ventilu a připojovacísady; Tlakové ztráty platí pro solární kapalinu Solarfluid L při střední teplotě 50 °C.1) Průtok na kolektor při sériovém zapojení dvou řad ( str. 110)2) Průtok na kolektor při sériovém zapojení tří řad ( str. 110)3) Sériové zapojení 3 řad s SKS4.0 se nedoporučuje z důvodu vyšších tlakových ztrátProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 109


6 DimenzováníSériové zapojení kolektorových řadTlaková ztráta kolektorových polí je dána součtemcelkových ztrát potrubního vedení a tlakových ztrát nakolektorovou řadu. Tlaková ztráta kolektorových řadzapojených sériově se přičítá.Δp Feld = Δp Reihe ⋅ n ReiheΔp Feld Tlaková ztráta pole kolektoru [mbar]Δp Reihe Tlaková ztráta jedné řady kolektorů [mbar]n Reihe Počet řad kolektorůV tabulce 57 na str. 109 je třeba dbát na to, že skutečnýprůtok jednotlivým kolektorem při sériovém zapojení sevypočítá z počtu řad kolektorů a jmenovitého průtokuna kolektor (50 l/h).Příklad• Dáno– Sériové zapojení 2 řad kolektorů s 5 solárnímikolektory Logasol SKN4.0-s• Hledáme– Tlaková ztráta kolektorového pole• Výpočet– průtok jedním kolektoremV K = V K,Nenn ⋅ n ReiheV K = 50 l/h ⋅ 2V K=100 l/hn ReiheV KV K,NennV K = V K,Nenn ⋅ n Reihe = 50 l/h ⋅ n ReihePočet řad kolektorůPrůtok jednotlivým kolektorem [l/h]Jmenovitý objemový průtok kolektoru [l/h]– hodnoty z tab. 57 na str. 109:29,1 mbar na jednu řadu kolektorů– tlaková ztráta pole:Δp Feld = Δp Reihe ⋅ n ReiheΔp Feld = 29,1 mbar ⋅ 2Δp Feld=58,2 mbar• Výsledek– Tlaková ztráta kolektorového pole je 58,2 mbar.EFSKVR6 720 641 792-117.1ilObr. 115 Sériové zapojení dvou řad kolektorů LogasolSKN4.0E OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV Výstup110Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Paralelní zapojení kolektorových řadTlaková ztráta kolektorového pole je dána součtemtlakové ztráty potrubního vedení k řadě kolektorů atlakové ztráty jedné řady kolektorů.Δp FeldΔp Feld Tlaková ztráta pole kolektoru [mbar]Δp Reihe Tlaková ztráta jedné řady kolektorů [mbar]Na rozdíl od sériového zapojení odpovídá skutečnýprůtok jednotlivým kolektorem jmenovitému průtoku nakolektor (50 l/h).V KV K Průtok jednotlivým kolektorem [l/h]V K,Nenn Pmenovitý objemový průtok kolektoru [l/h]==Δp ReiheV K,NennPříklad• Dáno– Paralelní zapojení 2 řad kolektorů s 5 solárnímikolektory Logasol SKN4.0-s• Hledáme– Tlaková ztráta kolektorového pole• Výpočet– Průtok jedním kolektoremV K = V K,Nenn = 50 l/h– hodnoty z tab. 57 na str. 109:11,1 mbar na jednu řadu kolektorů– tlaková ztráta pole:Δp Feld = Δp Reihe = 8,9 mbar• Výsledek– Tlaková ztráta kolektorového pole je 8,9 mbar.EFSKEVR6 720 641 792-118.1ilObr. 116 Paralelní zapojení dvou řad kolektorůLogasol SKN4.0E OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV VýstupProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 111


6 DimenzováníKombinované sériové a paralelní zapojeníObrázek 117 ukazuje příklad kombinace sériového aparalelního zapojení. Do série jsou zapojeny vždy oběspodní a horní řady kolektorů tak, že se sčítají pouzetlakové ztráty kolektoru s řadou, která je v sérii s danýmkolektorovým polem.Δp Feld = Δp Teilfeld = Δp Reihe ⋅ n ReiheΔp Feld Tlaková ztráta pole kolektoru [mbar]Δp Reihe Tlaková ztráta jedné řady kolektorů [mbar]Δp Teilfeld Tlaková ztráta kolektorů (část pole), které jsouzapojeny v sérii [mbar]n Reihe Počet řad kolektorůPřitom je třeba dbát na to, že skutečný průtokjednotlivým kolektorem se vypočítá při sériovémzapojení z počtu řad kolektorů zapojených v sérii ajmenovitého průtoku na kolektor (50 l/h).V K = V K,Nenn ⋅ n Reihe = 50 ⋅ n ReihePříklad• Dáno– Paralelní zapojení 2 polí vždy se 2 řadamikolektorů, které se každé skládá z 5 solárníchkolektorů Logasol SKN4.0• Hledáme– Tlaková ztráta kolektorového pole• Výpočet– průtok jedním kolektoremV K = V K,Nenn ⋅ n ReiheV K = 50 l/h ⋅ 2V K=100 l/h– hodnoty z tab. 57 na str. 109:29,1 mbar na jednu řadu kolektorů– tlaková ztráta pole:Δp Feld = Δp Teilfeld = Δp Reihe ⋅ n Reihen ReiheV KV K,NennPočet řad kolektorůPrůtok jednotlivým kolektorem [l/h]Jmenovitý objemový průtok kolektoru [l/h]Δp Feld = 29,1 mbar ⋅ 2Δp Feld=58,2 mbar• Výsledek– Tlaková ztráta kolektorového pole je 58,2 mbar.EFSKEVR6 720 641 792-119.1ilObr. 117 Kombinace sériového a paralelního zapojeníjednoho pole kolektorů s Logasol SKN4.0E OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV Výstup112Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66.3.4 Výpočet tlakových ztrát kolektorového pole s vakuovými trubicovými kolektoryTlaková ztráta vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6.1R CPC, SKR12.1R CPC; teplonosné médium:Solarfluid LS; teplota média 40 °CΔp [mbar]908070a60504030bObr. 118 Tlaková ztráta vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6, SKR12ab2010SKR12.1R CPCSKR6.1R CPC00 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300V K [l/h]ΔpV KTlaková ztráta kolektoruPrůtok6 720 641 792-120.1ilTlaková ztráta jednoho kolektorového poleTlaková ztráta pole je rovna přibližně součtu tlakovýchztrát každého kolektoru. Popř. je třeba zahrnout tlakovéztráty spojovacích potrubí.Vzorec 7ΔpΔp FeldnVýpočet tlakové ztráty kolektorového poleTlaková ztráta pole kolektoru [mbar]Tlaková ztráta jedné řady kolektorů [mbar]Počet řad kolektorůPrůtok jednotlivým kolektorem se vypočte ze sumyprůtoku celou kolektorovou řadou.Vzorec 8Δp Feld = Δp ⋅ nV K = V K,Nenn ⋅ nVýpočet průtoku jedním kolektoremn Počet řad kolektorůV K Průtok jednotlivým kolektorem [l/h]V K,Nenn Jmenovitý objemový průtok kolektoru [l/h]V K,Nenn,Logasol SKR6 = ca. 46 l/hV K,Nenn,Logasol SKR12 = ca. 92 l/hPříklad• Dáno– 1x Logasol SKR6 a 2x SKR12 v sériovémzapojení• Hledáme– Tlaková ztráta kolektorového pole• Výpočet– průtok jedním kolektoremV K = V K,Nenn,SKR6 ⋅ n SKR6 + V K,Nenn,SKR12 ⋅ n SKR12V K = 46 l/h ⋅ 1 + 92 l/h ⋅ 2V K = 230 l/h– hodnoty z diagramu na obr. 118:Δp SKR6(230 l/h) =30mbarΔp SKR12(230 l/h) =60mbar– tlaková ztráta poleΔp Feld = Δp SKR6 ⋅ n SKR6 + Δp SKR12 ⋅ n SKR12Δp Feld = 30 mbar ⋅ 1 + 60 mbar ⋅ 2Δp Feld = 150 mbar• Výsledek– Tlaková ztráta kolektorového pole je 150 mbar.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 113


6 Dimenzování6.3.5 Tlakové ztráty v potrubí solárního okruhuRychlost proudění v potrubí by měla být vyšší než0,4 m/s, aby vzduch obsažený v teplonosném médiubyl transportován k odlučovači v potrubích se sklonem.Pro rychlosti proudění vyšší než 1 m/s mohou vznikatrušivé zvuky. Při výpočtu tlakové ztráty potrubní sítě jenutné vzít v úvahu dodatečné odpory (jako např.kolena). V praxi se často používá navýšení o 30 až 50% vůči tlakové ztrátě v přímém potrubí. Podleprovedení potrubí se mohou skutečné tlakové ztrátyvýrazněji lišit.U zařízení, kde jsou kolektorová pole různě orientována(např. východ/západ), je nutno vzít v úvahu celkovýprůtok pro dimenzování společného výstupního vedení.Tlaková ztráta nerezového vlnovkového potrubí Twin-Tube DN20 odpovídá Cu potrubí 18x1.Početkolektorů Průtok Rychlost proudění v a měrná tlaková ztráta R v Cu potrubíTab. 58v R v R v R v R v R[l/h] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m]daná dimenze potrubí15 × 1 18 × 1 22 × 1 28 × 1,5 35 × 1,52 100 0,21 0,93 – – – – – – – –3 150 0,31 1,37 – – – – – – – –4 200 0,42 3,41 0,28 0,82 – – – – – –5 250 0,52 4,97 0,35 1,87 – – – – – –6 300 0,63 6,97 0,41 2,5 – – – – – –7 350 0,73 9,05 0,48 3,3 0,31 1,16 – – – –8 400 0,84 11,6 0,55 4,19 0,35 1,4 – – – –9 450 0,94 14,2 0,62 5,18 0,4 1,8 – – – –10 500 – – 0,69 6,72 0,44 2,12 – – – –12 600 – – 0,83 8,71 0,53 2,94 0,34 1,01 – –14 700 – – 0,97 11,5 0,62 3,89 0,4 1,35 – –16 800 – – – – 0,71 4,95 0,45 1,66 – –18 900 – – – – 0,8 6,12 0,51 2,06 0,31 0,6220 1000 – – – – 0,88 7,26 0,57 2,51 0,35 0,7522 1100 – – – – 0,97 8,65 0,62 2,92 0,38 0,8624 1200 – – – – – – 0,68 3,44 0,41 1,0226 1300 – – – – – – 0,74 4,0 0,45 1,2128 1400 – – – – – – 0,79 4,5 0,48 1,3530 1500 – – – – – – 0,85 5,13 0,52 1,56Rychlost proudění a měrná tlaková ztráta na 1 metr v přímém měděném potrubí pro Solarfluid L při teplotě50 °CPro zapojení s trubicovými kolektory závisí jmenovitýprůtok na počtu kolektorů.Jmenovitý průtok je:• Logasol SKR6 cca 46 l/h• Logasol SKR12 cca 92 l/h114Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66.3.6 Tlaková ztráta solárních zásobníkůTlaková ztráta solárního zásobníku je závislá na počtukolektorů a tudíž na průtoku. Výměníky tepla(teplosměnné plochy) v solárních zásobnících mají nazákladě své odlišné dimenze odlišné tlakové ztráty.Pro určení tlakových ztrát zásobníků lze použíttabulku 59. Tlakové ztráty v tabulce platí proSolarfluid L při teplotě 50 °C.nVnVSL300-1SL300-2Počet kolektorůPrůtokSL400-2SL500-2SM290/5ESM300/5SM400/5ESM500SMH400 ESMH500 ETlaková ztráta ve výměnících solárních zásobníků LogaluxP750 SPNR500E PL750/2S PL1000/2SPL750PL1000 PL1500 PNR750 E PNR1000 E[l/h] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar]2 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 103 150 21


6 Dimenzování6.3.7 Výběr kompletní stanice Logasol KS…Výběr vhodné kompletní stanice lze při předběžnémnávrhu určit podle počtu kolektorů. Pro finální volbu jenezbytné znát tlakovou ztrátu (dopravní výška) a průtokv solárním okruhu.Je nutné započítat následující tlakové ztráty:• tlakové ztráty v poli kolektorů ( str. 109)• tlakové ztráty potrubní sítě ( str. 114)• tlakové ztráty solárních zásobníků ( str. 115)• dodatečné tlakové ztráty způsobené např. měřičemtepla, ventily apod.Δp [mbar]120011001000900800KS0150700600KS0120500KS0110400300KS010520010000 250 500 750 1000 1250 1500 1750V [l/h]0 5 10 1520 25 3035n SKN/SKS0 2 4 6 8 10 12 14 16n SKR126 720 641 792-238.1TObr. 119 Zbytková dopravní výška a oblast použití kompletní stanice Logasol KS… v závislosti na průtoku resp.počtu kolektorů (rozsah použití omezovače průtoku je znázorněn modrou barvou)Δpn SKR12n SKN/SKSVTlaková ztrátaPočet vakuových trubicových kolektorůPočet deskových kolektorůPrůtok116Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování66.4 Výpočet membránové expanzní nádoby6.4.1 Výpočet objemu zařízeníObjem solárního zařízení s kompletní stanicí LogasolKS… je důležitý pro dimenzování expanzní nádoby apro stanovení množství solární kapaliny.Pro plnící objem solárního zařízení s kompletní stanicíLogasol KS… platí následující rovnice:Vzorec 9V A = V K ⋅ n K + V WT + V KS + V R + V VVýpočet plnícího objemu solárního zařízenís kompletní stanicí Logasol KS…n K Počet kolektorůV A Plnící objem zařízení [l]V K Objem kolektoru [l]V KS Objem kompletní stanice Logasol KS… (cca 1 l) [l]V R Objem potrubí [l]V V Objem vodní předlohy v expanzní nádobě [l](2 % z plnícího objemu zařízení – min. 3 l)V WT Objem výměníku v solárním zásobníku [l]Objem potrubíDimenze potrubí ∅× tloušťka stěny Specifický objem potrubí[mm][l/m]15 × 1,0 0,13318 × 1,0 0,20122 × 1,0 0,31428 × 1,5 0,49135 × 1,5 0,804Tab. 60 Specifický plnící objem vybraného Cu potrubíObjem kolektorůKolektory Typ Provedení Objem kolektoru [l]Deskový kolektor SKN4.0 svislý 0,94vodorovný 1,35Vysoce výkonný SKS4.0 svislý 1,43deskový kolektorvodorovný 1,76Vakuový trubicový SKR6 6 trubic 1,19kolektorSKR12 12 trubic 2,36Tab. 61Plnící objem kolektorůObjem výměníků solárních zásobníkůPoužití Typ Logalux Objem výměníkuSM290/5 E 8,6Pro ohřev teplé vodybivalentníSM300/5 8,8SM400/5 E 12,1SMH400 E 9,5SM500/SMH500 E 13,2SL300-2 0,9SL400-2/SL500-2 1,4monovalentní SU160, SU200 4,5SU300/5 8,8SU400/5 12,1SU500 16,0SU750 23,0SU1000 28,0Pro ohřev teplé vody a podporu vytápěníP750 S 16,4(kombinované zásobníky)PL750/2S 1,4PL1000/2S 1,6Akumulační zásobníky PL750, PL1000 2,4PL1500 5,4PNR500 E 17,0PNR750 E 18,0PNR1000 E 23,0Tab. 62 Plnící objem výměníku tepla solárních zásobníků Logalux[l]Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 117


6 Dimenzování6.4.2 Membránová expanzní nádoba pro solární zařízení s deskovými kolektoryPředtlakPředtlak membránové expanzní nádoby (MAG) musíbýt nastaven před plněním solárního zařízenív závislosti na statické výšce systému.Požadovaný předtlak v systému lze vypočítat dlenásledující rovnice:p V = 0,1 ⋅ h stat + 0,4 barVzorec 10 Výpočet předtlaku v membránové expanznínádoběPlnicí tlakPři plnění zařízení zachycuje expanzní nádoba „vodnípředlohu“, neboť se na membráně vytvoří rovnováhamezi tlakem kapaliny a tlakem plynu. Vodní předlohaV V se za studena plní do zařízení a kontroluje seprostřednictvím plnicího tlaku na tlakoměru zařízení nastraně vody po odvzdušnění zařízení ve studenémstavu. Plnicí tlak zařízení by se měl pohybovat 0,3 barnad předtlakem MAG. Takto lze při stagnaci dosáhnoutkontrolované odpařovací teploty 120 °C.Plnicí tlak lze vypočítat pomocí následující rovnice:p 0 = p V + 0,3 barVzorec 11 Výpočet plnícího tlaku membránovéexpanzní nádobyV Vp V6 720 640 359-29.1ilObr. 120 Předtlak membránové expanzní nádobyLegenda pro vzorec 10 a obr. 120:h stat Statická výška mezi MAG a nejvyšším bodem systému[m]p V Předtlak MAG [l]; min. předtlak = 1,2 barObr. 121 Plnící tlak membránové expanzní nádobyp 06 720 640 359-30.1ilLegenda pro vzorec 11 a obr. 121:p 0 Plnící tlak MAG [bar]p V Předtlak MAG [bar]V V Vodní předloha [l]Odchylka od optimálního předtlaku či plnicího tlaku mávždy za následek snížení užitného objemu. Tím můžedojít k provozním poruchám zařízení.118Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Konečný tlakPři maximální teplotě kolektorů se roztažností objemuteplonosného média V e zkomprimuje plyn na konečnýtlak.Konečný tlak v solárním zařízení a tím i tlakový stupeňa velikost potřebné MAG je určen otevíracím tlakempojistného ventilu.Konečný tlak se vypočítá dle následujících rovnic:p e ≤ p SV – 0,2 bar pro p SV ≤ 3 barp e ≤ 0,9 ⋅ p SVpro p SV > 3 barVzorec 12 Výpočet konečného tlaku expanzní nádobyv závislosti na otevíracím tlaku pojistnéhoventiluZabezpečení solárního zařízeníSolární zařízení pracuje bezpečně, zachycuje-limembránová expanzní nádoba změnu objemuv důsledku odpaření solární kapaliny v kolektoru av připojovacím potrubí (stagnace). U nezabezpečenýchsolárních zařízení dochází při stagnaci k odfouknutípojistného ventilu. Solární zařízení musí být následnědopuštěno a opět uvedeno do provozu.Pro dimenzování MAG jsou k dispozici následujícírovnice:V D = n K ⋅ V K + V DRVzorec 13 Výpočet objemu odpařovánín K Počet kolektorůV D Objem odpařování [l]V DR Objem připojovacího vedení (cca 5 m) [l]V K Objem jednoho kolektoru [l] ( tab. 61)( p e + 1)V n,min = ( V A ⋅ n + V D + V V ) ⋅ ----------------------( p e – p 0 )VV + VepeVzorec 14 Výpočet minimálního objemu MAGn Koeficient roztažnosti (= 7,3 % při Δϑ = 100 K)V A Plnící objem zařízení [l] ( vzorec 9)V D Objem odpařování [l]V n,min Minimální objem MAG [l]V V Objem vodní předlohy v expanzní nádobě [l](2 % z plnícího objemu zařízení – min. 3 l)p e Konečný tlak MAG [bar]p 0 Plnící tlak MAG [bar]Obr. 122 Konečný tlak expanzní nádobyLegenda pro vzorec 12 a obr. 122:p e Konečný tlak MAG [bar]p SV Otevírací tlak pojistného ventilu [bar]V e Objem díky roztažnosti [l]Vodní předloha [l]V V6 720 640 359-31.1ilProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 119


6 DimenzováníPříklad• Dáno– 4 kolektory Logasol SKS4.0-s– termosifonový kombinovaný zásobník LogaluxPL750/2S– jednoduchá délka potrubí: 15 m– dimenze Cu potrubí: 15 x 1 mm– statická výška: 10 m– pojistný ventil: 6 bar• Hledáme– velikost membránové expanzní nádoby• Výpočet– plnící objem zařízení6.4.3 Membránová expanzní nádoba pro solárnízařízení s vakuovými trubicovými kolektoryK zabezpečení solárního okruhu je nutné použítpojistný ventil 6 barů. Návrh jednotlivých navrženýchkomponentů je třeba provést s ohledem na tento tlak.Pro ochranu kompletní stanice před vysokými teplotamije nutné namontovat expanzní nádobu 20 až 30 cm nadkompletní stanici na zpátečce. Dále je nutné dodržetminimální délku potrubí 10 m (na výstupu i zpátečce)mezi kompletní stanicí a kolektory. Statická výška mezikolektory a kompletní stanicí musí být min. 2 m.FSKV A = V K ⋅ n K + V WT + V KS + V R + V VV A = 1,43 l ⋅ 4 + 1,4 l + 1 l + 2 ⋅ 15 m ⋅0,133 l/m + 3 lV A = 15,11 l– předtlakp V = 0,1 ⋅ h stat + 0,4 bar≥ 20,2–0,3p V = 0,1 ⋅ 10 m + 0,4 barp V = 1,4 barVSPSSLogasolKS...– plnící tlakRSp 0 = p V + 0,3 barp 0 = 1,4 bar + 0,3 barp 0=1,7 bar– objem odpařováníV D = n K ⋅ V K + V DRLogalux SM... (SL...)Obr. 123 Příklad zařízení (rozměry v m)FSK Kolektorové čidloKS... Kompletní stanice Logasol KS…PSS Solární oběhové čerpadloRS Zpátečka ze zásobníku (solární)VS Vstup do zásobníku (solární)6 720 641 792-223.1TV D = 4 ⋅ 1,43 l + 5 m ⋅ 0,133 l/mV D=6,39 l– min. objem expanzní nádobyV n,min=( p e + 1)( V A ⋅ n + V D + V V ) ⋅ ----------------------( p e – p 0 )=( 0,9 ⋅ 6 bar + 1)( 15,11 l ⋅ 0,073 + 6,39 l + 3 l ) ⋅ -------------------------------------------------------( 0,9 ⋅ 6 bar – 1,7 bar)V n,min=18,15 l• Výsledek– Navržena je expanzní membránová nádoba oobjemu 25 l.120Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Dimenzování6Výpočtový pro stanovení velikosti expanznínádobyPro následující vzorce je předpokládán pojistný ventil6 barů.K přesnému výpočtu velikosti expanzní nádoby jenejprve nutné stanovit objemy celého zařízení,abychom následně dle uvedeného vzorce mohlivypočítat velikost expanzní nádoby:V Nenn ≥ ( V A ⋅ 0,1 + V Dampf ⋅ 1,25) ⋅ DFVzorec 15 Výpočet jmenovité velikosti expanznínádobyDF Tlakový faktor ( tab. 63 na str. 122)V A Plnicí objem zařízení (objem celého solárníhookruhu)V Dampf Objem kolektorů a potrubí ležících nad spodníhranou kolektorůV Nenn Jmenovitá velikost expanzní nádoby• Dáno– 2 kolektory Logasol SKR12.1R CPC– dimenze Cu potrubí: 15 x 1 mm, délka = 2 x 15 m– statická výška: H = 9 m– objem výměníku a solární stanice: 6,4 l– Cu potrubí nad hranou kolektorů: 15 mm,délka = 2 x 2m– V A : 15,11 l– V Dampf : 5,25 lObjemy komponentů zařízení lze odečístz tabulek 60 až 62 na str. 117.Potrubí nad spodní hranou kolektoru (u několikakolektorů nad sebou platí nejníže položený kolektor)mohou být při klidovém stavu zařízení naplněny parou.V celkovém objemu páry V Dampf jsou tudíž započtenyobjemy kolektorů a příslušných potrubí nad hranoukolektoru.Výpočet objemu zařízení, předtlak a provozní tlakPro stanovení potřebného množství solární kapaliny jek objemu zařízení nutno ještě připočíst příslušnou vodnípředlohu expanzní nádoby.Vodní předloha v expanzní nádobě vznikne naplněnímsolárního zařízení z předtlaku na provozní tlak(v závislosti na statické výšce „H“).Z tabulky 63 lze odečíst procentní míru vodní předlohy,vztaženou na jmenovitou velikost nádoby a stanovenétlaky.Pro statickou výšku 9 m platí:V Vorlage = V Nenn ⋅ Faktor vodní předlohyFaktor vodní předlohy (9 m) = 7,7 %V Vorlage = 25 l ⋅ 0,077V Vorlage=1,9 lVýpočet potřebného množství solární kapalinyV ges = V A + V VorlageV ges = 15,11 l + 1,9 lV ges=17,01 lVýsledekExpanzní nádoba o objemu 25 l je dostatečná. Předtlakčiní 2,6 baru, provozní tlak 2,9 baru a obsah solárníkapaliny cca 17 l.Výpočet velikosti expanzní nádobyV Nenn ≥ ( V A ⋅ 0,1 + V Dampf ⋅ 1,25) ⋅ DFDF (9 m) = 2,77V Nenn ≥ ( 15,11 l ⋅ 0,1 + 5, 25 l ⋅ 1,25) ⋅ 2,77V Nenn ≥ 22,4 l• Výsledek– Navržena je expanzní membránová nádobao objemu 25 l.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 121


6 DimenzováníStanovení tlakového faktoruStatická výška H Tlakový faktor DF Faktor vodní předlohy Předtlak Plnicí tlak zařízení[m] [%] [bar] [bar]2 2,21 9,4 1,9 2,23 2,27 9,1 2,0 2,34 2,34 8,8 2,1 2,45 2,41 8,6 2,2 2,56 2,49 8,3 2,3 2,67 2,58 8,1 2,4 2,78 2,67 7,9 2,5 2,89 2,77 7,7 2,6 2,910 2,88 7,5 2,7 3,011 3,00 7,3 2,8 3,112 3,13 7,1 2,9 3,213 3,28 7,0 3,0 3,314 3,43 6,8 3,1 3,415 3,61 6,7 3,2 3,516 3,80 6,5 3,3 3,617 4,02 6,4 3,4 3,718 4,27 6,3 3,5 3,819 4,54 6,1 3,6 3,920 4,86 6,0 3,7 4,0Tab. 63 Stanovení tlakového faktoruVýpočet velikosti předřadné nádobyZa účelem tepelného zabezpečení expanzní nádobyhlavně při solární podpoře vytápění a u zařízeník ohřevu teplé vody s podílem pokrytí nad 60 %, jedoporučeno před expanzní nádobu nainstalovatpředřadnou nádobu.Velikost předřadnénádoby Jednotka 5 l 12 lVýška mm 270 270Průměr mm 160 270Přípojka palec 2 × R¾ 2×R¾Max. provozní tlak bar 10 10Tab. 64Technické údaje předřadné nádobyPro velikost předřadné nádoby platí následující vzorec:V Vor ≥ V Dampf – V RohrVzorec 16 Vzorec pro výpočet velikosti předřadnénádobyV VorV DampfV RohrJmenovitá velikost předřadné nádobyObjem kolektorů a potrubí ležících nad spodníhranou kolektoruPotrubí pod spodní hranou kolektoru až pokompletní stanici122Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži77 Pokyny k montáži7.1 Potrubí, tepelná izolace a kabel k teplotnímu čidlu kolektoruTěsnění odolné proti glykolu a teplotámVšechny části solární soustavy (elastické těsnění nasedle ventilů, membrána v expanzních nádobáchapod.) musí být vyrobeny z materiálu odolného vůčiglykolu a je nutné pečlivé utěsnění, protože nemrznoucísměs glykol-voda je mnohem těkavější než voda.Praxe prokázala vhodnost použití kovových těsnění(např. svěrná spojení). Těsnění musí mít odolnost vůčiglykolu, tlaku a vyšší teplotě. Těsnění s konopím jenevhodné použít.Jednoduché a bezpečné utěsnění připojení kolektorůposkytují hadicové přechodky u kolektorů LogasolSKN4.0 a nerezové připojení u kolektorů LogasolSKS4.0. Ke spolehlivému připojení ke speciální dvojitétrubce Twin-Tube jsou k dispozici připojovací sady proTwin- Tube 15 (DN12) nebo Twin-Tube DN20.Instalace potrubíVšechna spojení v solárním okruhu musí být pájenanatvrdo. Alternativně lze použít i lisovací fitinky, jsou-liodolné vůči směsi glykolu a vody a odpovídajícímvysokým teplotám (200 °C). Veškerá potrubí se musípokládat se stoupáním ke kolektorovému poli čik odvzušňovači. Při instalaci potrubí je nutné zohlednittepelnou dilataci. Aby se zabránilo škodám anetěsnostem, je nutné ponechat potrubí možnostroztažnosti (kolena, dilatační spony, kompenzátory).Plastové potrubí a pozinkované konstrukční díly nejsouvhodné pro solární zařízení.Tepelná izolacePřipojovací potrubí lze vést nevyužívanými komíny,větracími šachtami nebo drážkami ve zdi(u novostaveb). Otevřené šachty je třeba utěsnitvhodnými opatřeními, aby nedocházelo k vyššímtepelným ztrátám prouděním vzduchu (konvekcí).Tepelná izolace připojovacích potrubí musí býtdimenzována na provozní teplotu solárního zařízení.Proto se musí používat izolační materiály odolné protivysokým teplotám, jako např. izolační hadice z kaučukuodolného vysokým teplotám – EPDM. Ve venkovnímprostředí musí být tepelná izolace odolná proti UVzáření a povětrnostním vlivům. Připojovací sady prosolární kolektory Logasol SKS4.0 mají tepelnou izolaciodolnou proti UV záření a vysokým teplotám z kaučuku- materiál EPDM. Solární kolektory, kompletní stanice asolární zásobníky firmy Buderus jsou již od výrobcevybaveny vhodnou tepelnou izolací.Tabulka 65 znázorňuje směrné hodnoty tloušťkyizolace potrubí u solárních zařízení. Minerální vata sepro venkovní montáž nehodí, neboť nasává vodu a pakjiž neposkytuje tepelnou ochranu.Twin-Tube AEROLINE(dvojitá dvojitá nmc INSUL-TUBE solar nmc HT insul tubePrůměr trubka) trubka typ – (dvojitá trubka) ∅ potrubí – tloušťka Minerální vata tloušťkapotrubí tloušťka tloušťka tloušťka izolace-∅izolace(vztaženo provnější izolace 1) izolace(nominal)(λ =0,045W/m·K) λ = 0,035 W/m · K) 1)[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]15 15 CU15–15 – 15–19 2018 – CU18–16 – 18–192018–2520 – INOX16–17 13–16 22–192022–2522 – – – 22–192022–2525 19 INOX20–19 13–20 – 3028 – – – 28–193028–2532 – INOX25–25 13–25 – 3035 – – – 35–19 3042 – – – – 40Tab. 65 Tloušť ka tepelné izolace pro připojovací potrubí solárních zařízení1) Požadavky podle nařízení o úsporách energie (EnEV)Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 123


7 Pokyny k montážiKabel od teplotního čidla kolektoruPro teplotní čidlo kolektoru by měl být současněpoložen společně s instalací potrubní i dvoužilový kabel(do délky 50 m kabel 2 × 0,75 mm 2 ). V předizolovanémspeciálním potrubí Twin-Tube je veden odpovídajícíkabel. Jestliže se kabel teplotního čidla kolektorupokládá společně s kabelem 230 V, musí být kabelodstíněn. Teplotní čidlo kolektoru FSK musí býtumístěno na výstupu sběrného potrubí v jímce čidlakolektorů Logasol SKN4.0 nebo SKS4.0.7.2 Odvzdušnění7.2.1 Automatický odvzdušňovačPokud se solární systém s deskovými kolektory neplní„plnicí stanice s odlučovačem vzduchu“, provádí seodvzdušňování systému pomocí rychloodvzdušňovačev nejvyšším bodě zařízení. Po ukončení procesu plněníje nutné odvzdušňovač uzavřít, aby v případě stagnacenedocházelo k úniku solární kapaliny (páry). Systéms vakuovými trubicovými kolektory je nutné vždy plnitpomocí „plnicí stanicí s odlučovačem vzduchu“.V nejvyšším místě zařízení se musí umístitodvzdušňovač (obr. 124, detail E), stejně jako přikaždé změně směru dolů a následně opět nahoru(např. u vikýřů, obr. 112 na str. 107). U více řadkolektorů se pro každou řadu kolektorů musí navrhnoutjeden odvzdušňovač ( obr. 125), pokud není možnéodvzdušňovat přes horní řadu ( obr. 126). Jakopříslušenství lze objednat odvzdušňovací sadus automatickým celokovový odvzdušňovačem.Pro solární zařízení nelze kvůli vysokým teplotámpoužít odvzdušňovače s plastovými plováky. Není-limísto pro automatický celokovový odvzdušňovačs předřazeným kulovým kohoutem, je třeba navrhnoutruční odvzdušňovač.RObr. 124 Hydraulické schéma s odvzdušňovačemv nejvyšším bodě systému1 Jednostranné připojeníE OdvzdušněníFSK Kolektorové čidloR ZpátečkaV VýstupObr. 125 Hydraulické schéma s odvzdušňovači prokolektorové řady na ploché střeše (sériovénapojení)ERVRSKN4.0FSKOdvzdušněníZpátečkaVýstupEEVSKS4.01FSKEEREV6 720 641 792-224.1TV6 720 641 792-124.2OEObr. 126 Hydraulické schéma s odvzdušněním přeshorní kolektorovou řadu na šikmé střeše(sériové napojení)ERVOdvzdušněníZpátečkaVýstupRV6 720 641 792-125.3T124Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži77.2.2 Plnící stanice s odlučovačem vzduchuSolární systém lze plnit pomocí plnící stanice, čímž sez velké části vytlačí vzduch ze zařízení během plnění.Instalován je také centrální odlučovač ve 2-trubkovékompletní stanice Logasol KS01.. . Tento odlučovačběhem provozu odloučí vzduchové mikrobubliny, kterév médiu zůstaly. Na menších solárních systémechmůže být pak odvzdušňovací ventil na střeševynechán. V systémech s více než dvěma paralelnězapojenými kolektorovými poli je nutné instalovatautomatický odvzdušňovací ventil pro každou řadu.Také při instalacích s kompletní stanicí KS0150 jeautomatický odvzdušňovací ventil vhodný pro každoukolektorovou řadu.Přednosti systému jsou následující:• snížené náklady na montáž, neboť nejsou třebaodvzdušňovače na střeše• jednoduché a rychlé uvedení do provozu, tj. naplněnía odvzdušnění v jediném kroku• optimálně odvzdušněné zařízení• provoz nevyžadující téměř žádnou údržbuJe-li kolektorové pole tvořeno více paralelnímikolektorovými řadami, musí se každá řada opatřit navýstupu uzavíracím ventilem. Během plnění se každářada jednotlivě naplní a odvzdušní.Při vyšších výškách systému (od 20 m mezi kompletnístanicí a kolektorovým polem) je doporučeno, aby bylona střeše umístěny komponenty pro plnění aproplachování. Skládá se z uzavíracího ventilu navýstupu, plnicího a vypouštěcího ventilu před a pouzavírací ventil a plnicí a vypouštěcí ventil na zpátečce.U větších výměníků v solárních zásobnících je vhodnéinstalovat v blízkosti zásobníku plnící a vypouštěcíventil ( obr. 127). To platí zejména pro zásobníkyLogalux SM…, SMH… E, P750S a PNR… E.Proplachování solárního systému probíhá zpočátkupod kompletní stanici, nad následně. V systémechs externím výměníkem tepla v solárním systému seproplachování realizuje dle obrázku 128.12 3 6 720 641 792-126.1ilObr. 127 Plnění systému se zásobníky SM…, SMH…E, P750S nebo PNR… E1 Plnící a vypouštěcí ventil (ze strany stavby)2 Hadice zpátečky3 Hadice výstupu1236 720 641 792-127.1ilObr. 128 Plnění standardního systému1 Hadice výstupu2 Hadice zpátečky3 Plnící staniceProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 125


7 Pokyny k montáži7.3 Upozornění k montážním systémům pro solární kolektory Logasol7.3.1 Dovolené zatížení sněhem a větrem dle DIN 1055V následující tabulce jsou uvedeny přípustná zatíženísněhem a větrem pro různé varianty uchycení. Přinávrhu je nutné uvedené upozornění bezpodmínečnědodržet, aby byla zaručena správná instalace azamezilo se případnému poškození kolektorovéhopole.Kolektor/MontážSKN4.0-s/SKS4.0-sMontáž na střechuSKN4.0-w/SKS4.0-wMontáž na střechuSKN4.0/SKS4.0Montáž nad střechuSKN4.0/SKS4.0Montáž do střechySKN4.0/SKS4.0Montáž na plochou střechuSKN4.0-w/SKS4.0-wMontáž na fasáduSKR6/SKR12Montáž na šikmou střechuSKR6/SKR12Montáž na fasáduPřípustný sklonstřechy/Krytina25°-65° pro tašky, břidlice,šindel, bobrovka; 5°-65° provlnovcový eternit, plech abitumen0°-36° pro břidlici, šindel,vlnovky, plech, bitumen,tašky 3) , bobrovky 3)25°-65° tašky, šindel,břidlice, bobrovka0° (pro střechy s malýmsklonem až 25°s příslušenstvím)V závislosti na typu kolektoru a hydraulickém propojeníse liší propojovací materiál a montážní systémyuchycení.Podrobný průvodce návrhem uchycení kolektorůnaleznete v Technickém katalogu Buderus.Přípustné zatížení větremdle DIN 1055-4SKN4.0-s: max. 151 km/h 1)SKS4.0-s: základníprovedení max. 129 km/h 2) ;s příslušenstvím pro většízatížení max. 151 km/h 1)Přípustné zatížení sněhemdle DIN 1055-5SKN4.0-w: max. 151 km/h 1) max. 2 kN/m 2SKS4.0-w: max. 129 km/h 2)max. 151 km/h 1)SKN4.0: max 151 km/h 1) max. 3,8 kN/m 2SKS4.0: max. 129 km/h 2)Zohlednit zajištěníkonstrukce!SKN4.0-s/w: max.151 km/h 1)SKS4.0-s/w: základníprovedení max. 129 km/h 2) ;s příslušenstvím pro většízatížení max. 151 km/h 1)sklon kolektorů 45°-60° max. 129 km/h 2) max. 2 kN/m 215°-65° pro tašky, šindel,břidlici, bobrovky, vlnovcovéplechysklon kolektorů 45°, 60°nebo 90°max. 129 km/h 2) max. 1,5 kN/m 2max. 129 km/h 2) max. 2 kN/m 2SKR6/SKR120°Montáž na plochou střechumax. 129 km/h 2) max. 2 kN/m 2(se sklonem 30° nebo 45°)Tab. 66 Přípustné zatížení větrem a sněhem1) odpovídá 1,1 kN/m 22) odpovídá 0,8 kN/m 23) uchycení na střechu pomocí vrutů pro vlnitou krytinu a eternitzákladní provedení max. 2 kN/m 2 ;s příslušenstvím pro větší zatíženímax. 3,1 kN/m 2SKN4.0-s: základní provedenímax. 2 kN/m 2 ; s příslušenstvímpro větší zatížení max. 3,1 kN/m 2SKN4.0-w: max. 3,1 kN/m 2SKS4.0-s/w: základní provedenímax. 2 kN/m 2 ; s příslušenstvímpro větší zatížení max. 3,1 kN/m 2SKN4.0-s: základní provedenímax. 2 kN/m 2 ; s příslušenstvímpro větší zatížení max. 3,8 kN/m 2SKN4.0-w: max. 3,8 kN/m 2SKS4.0-s/w: základní provedenímax. 2 kN/m 2 ; s příslušenstvímpro větší zatížení max. 3,8 kN/m 2126Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Výškové rozdíly mezi střechamiU výškových rozdílů mezi střechami může dojít ksesunutí sněhu u střech se sklonem α > 15°.Doporučená vzdálenost kolektorů od střechy je závislána výškovém rozdílu a délce zatížení ( obr. 129):l s = 2 × h▲ Vyhnout se instalaci kolektorů pod výškovýmrozdílem střech.▲ Při montáži pod výškovým skokem:– použít doplňkové sady pro vyšší střechy– zohlednit vyšší zatížení při instalaciaa = h10aba = b 10E CFaah6720640298.18-1.STl s1Obr. 129 Výškový rozdíl mezi střechami1 Zatížení od sesunutého sněhu2 Běžné zatížení sněhemα Sklon střechyh Výškový rozdíll s Délka zatížení27.3.2 Instalace deskových kolektorů na šikmoustřechuAby nedošlo k poškození střechy,doporučujeme konzultovat instalacis pokrývačem.6720647803-43.1TPotřeba místa pro montáž Logasol SKN4.0 aSKS4.0Solární kolektory Logasol lze instalovat na šikmýchstřechách ve dvou montážních variantách. Se sklonemod 25° do 65° s uchycením pro tašky, břidlice, šindel,bobrovky. Montáž na střechu z vlnité krytiny nebo naplechovou střechu lze provést v rozmezí sklonu 5° až65°. Při montáži vodorovných kolektorů je nutné, abyrozteč latí byla maximálně 420 mm.Při návrhu je třeba zohlednit kromě potřeby místa nastřeše i potřebu místa pod střechou.hObr. 130 Potřeba místa pro montáž deskovýchkolektorů na šikmou střechu (vysvětlenívtextu)Rozměr a: lze použít oba vzorce. Lze použít menšíhodnotu.Rozměry A a B odpovídají potřebě místa pro zvolenýpočet a uspořádání kolektorů ( obr. 131 a tab. 67).Tyto rozměry je třeba brát jako minimální. K usnadněnímontáže pro dvě osoby je výhodné dodatečně odkrýtkolem pole kolektorů jednu až dvě řady tašek. Přitomplatí rozměr C jako horní ohraničení.Rozměr C znamená minimálně dvě řady tašekk hřebenu. U tašek pokládaných za mokra je rizikopoškození krytiny u hřebenu.Rozměr D odpovídá přesahu střechy včetně tloušťkyštítové stěny. Vedle toho je ještě zapotřebí podlevarianty připojení počítat odstup 0,5 m k poli kolektorůvpravo nebo vlevo pod střechou.Rozměr E je minimální vzdálenost od horní hranykolektoru ke spodní montážní liště, která se montujejako první.Rozměr F pokud je na střeše instalovánodvzdušňovací ventil, je nutné ponechat na výstupu0,4 m.Ponechat 0,5 m vpravo a/nebo vlevo vedlekolektorového pole pro připojovací potrubí (podstřechou!).Ponechat 0,3 m pod kolektorovým polem (podstřechou!) pro instalaci připojovacího potrubí zpátečky.Potrubí zpátečky musí být instalováno se spádemk odvzdušňovači, pokud solární systém není plněnplnící stanicí.Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 127


7 Pokyny k montážiPotřeba místa pro montáž na střechuJednotkaRozměry kolektorových polí s deskovými kolektory LogasolRozměrSKN4.0SKS4.0svislý vodorovný svislý vodorovnýA pro 1 kolektor m 1,18 2,02 1,15 2,07pro 2 kolektory m 2,38 4,06 2,32 4,17pro 3 kolektory m 3,58 6,11 3,49 6,26pro 4 kolektory m 4,78 8,15 4,66 8,36pro 5 kolektory m 5,98 10,19 5,83 10,45pro 6 kolektory m 7,18 12,23 7,00 12,55pro 7 kolektory m 8,38 14,27 8,17 14,64pro 8 kolektory m 9,58 16,32 9,34 16,74pro 9 kolektory m 10,78 18,36 10,51 18,83pro 10 kolektorů m 11,98 20,40 11,68 20,93B m 2,02 1,18 2,07 1,15E m 1,8 1,0 1,9 1,0Tab. 67Obr. 131 Potřeba místa pro víceřadá kolektorová polepři montáži na střechuABCXYCRozměry kolektorových polí s deskovými kolektory Logasol SKN4.0 a SKS4.0B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10YB1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ADélka kolektorové řadyVýška kolektorové řadyOdstup od hřebenu (minimálně 2 řady tašek obr. 156)Vzdálenost mezi 2 kolektorovými řadami vedle sebe(min. 0,2 m)Vzdálenost mezi nad sebou uspořádanýmikolektorovými řadami, je závislá na typu střechy (roztečílatí)Sada pro montáž na střechuKolektory se sadou pro montáž na střechu jsouupevněny ve stejném úhlu sklonu, jako je sklon šikméstřechy. Střešní krytina si zachovává svou těsnicífunkci.Sada pro montáž na střechu pro deskové kolektoryLogasol SKN4.0 a SKS4.0 se skládá ze základnímontážní sady pro první kolektor kolektorové řadykolektorů a rozšiřovací montážní sady pro každý dalšíkolektor v řadě ( obr. 137 na str. 130).Rozšiřovací montážní sadu pro montáž na střechu lzepoužít pouze ve spojení se základní montážní sadou.Rozšiřovací montážní sada obsahuje místojednostranných upínačů kolektorů ( obr. 137, poz. 1)oboustranné upínače kolektorů ( obr. 137, poz. 5)pro zajištění správného odstupu a upevnění dvou vedleX6 720 641 792-102.1ilsebe ležících deskových kolektorů Logasol SKN4.0nebo SKS4.0.Uchycení na různé typy krytinyProfilové lišty a upínače kolektorů různých montážníchsad na střechu jsou různé pro každý typ kolektoru.Provedení montážních sad se odlišují v provedenístřešních háků pro střešní krytinu z tašek, vlnovek,bobrovek, šindele, břidlice nebo pro krytinu z vlnitéhomateriálu a pro plechové střechy ( obr. 132 ažobr. 136) případně se liší montážními možnostmi( obr. 137 až obr. 147).128Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7289,5404,38,596358,571,545-7833-6571,51 2Obr. 132 Uchycení na střešní krytinu z tašek, vlnovek a bobrovek SKN4.0 (rozměry v mm)1 Střešní hák 2 Ukotvení na krokev6 720 641 792-253.1T28540715593335123950–8038–5971,671,61 2Obr. 133 Uchycení na střešní krytinu z tašek, vlnovek a bobrovek SKS4.0 (rozměry v mm)1 Střešní hák 2 Ukotvení na krokev6 720 641 792-225.1T78 241,76640224Ø935962672,8 49 6 720 641 792-254.1TObr. 134 Speciální střešní hák pro střešní krytinu z břidlice a šindele pro SKN4.0 a SKS4.0 (rozměry v mm)M125518075M1255180756 720 641 792-255.1TObr. 135 Kombivrut pro uchycení na vlnovcovou aplechovou krytinu pro SKN4.0 (rozměryv mm)6 720 641 792-130.2TObr. 136 Kombivrut pro uchycení na vlnovcovou aplechovou krytinu pro SKS4.0 (rozměryv mm)Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 129


7 Pokyny k montážiUchycení na střechy z pálených či betonovýchtašekNa obr. 137 vidíme montážní sadu pro Logasol SKS4.0na šikmou střechu s krytinou z tašek. Střešní háky( obr. 133 a obr. 133, poz. 2) jsou zavěšeny nastřešní latě ( obr. 139) a jsou sešrouboványprofilovými lištami. Alternativně lze střešní hákpřišroubovat i na krokev či na tvrdý podklad( obr. 141). Pro tento účel se spodní část střešníhoháku otočí. Je-li zapotřebí dodatečné výškovévyrovnání, může se spodní část střešního hákupodložit.Při návrhu uchycení na střechu s krytinou z tašek jetřeba zkontrolovat a dodržet rozměry dle obr. 137,detail A.Dodávané střešní háky lze použít jen tehdy,• jestliže zapadají mezi tašky a• sahají-li přes střešní tašku i přes střešní lať .Maximální překrytí tašek by nemělo překročit 120 mm.Obr. 138 Střešní háky pro SKN4.01 Šestihranná matice2 Ozubená podložka3 Střešní lať4 Střešní hák, spodní část12346 720 641 792-260.1TA3550–86B15512712346543Obr. 139 Střešní háky pro SKS4.0 (rozměr v mm)1 Šestihranná matice2 Ozubená podložka3 Střešní lať4 Střešní hák, spodní část6 720 641 792-132.1il6 720 641 792-131.1ilObr. 137 Základní montážní sada pro montáž nastřechu a rozšiřovací montážní sada (modřezvýrazněno) pro další deskový kolektorLogasol SKS4.0 (detail A: rozměry v mm)1 Jednostranný upínač kolektorů (pouze v základnímontážní sadě)2 Střešní háky nastavitelné3 Profilová lišta4 Protiskluzová pojistka pro kolektory (2x pro každýkolektor)5 Oboustranný upínač kolektorů (pouze v rozšiřovacímontážní sadě)6 Vsuvka (pouze v rozšiřovací montážní sadě)7 Tvrdý podklad (bednění)130Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži751234Uchycení na střechy z bobrovekObrázek 142 a 143 znázorňuje upevnění střešníhoháku (poz. 2) na střešní krytině z bobrovek. Přiříznutí aupevnění bobrovek musí být provedeno ze stranystavby.Vodorovné profilové lišty je třeba sešroubovat sestřešními háky, jako u krytiny z vlnitých tašek neboz pálených tašek ( obr. 137).V případě potřeby je třeba přizvat pokrývače k montážina střechu z bobrovek.6 720 641 792-261.1TObr. 140 Střešní háky přichycené na krokev proSKN4.0 (rozměr v mm)1 Šestihranná matice2 Ozubená podložka3 Upevňovací šrouby4 Střešní hák, spodní díl5 Krokev/tvrdý podklad1512Obr. 142 Střešní háky pro SKN4.0 pro krytinuz bobrovek1 Bobrovky (seříznutí podél vyznačené čáry)6720640298-30.1ST43Obr. 141 Střešní háky přichycené na krokev proSKS4.0 (rozměr v mm)1 Šestihranná matice2 Ozubená podložka3 Upevňovací šrouby4 Střešní hák, spodní díl5 Krokev/tvrdý podklad6 720 641 792-133.1il12Obr. 143 Střešní háky pro SKS4.0 pro krytinuz bobrovek6 720 641 792-134.1il1 Bobrovky (seříznutí podél vyznačené čáry)2 Střešní hák, spodní část přišroubovaný na krokevProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 131


7 Pokyny k montážiUchycení na střechy z břidlice nebo šindeleMontáž speciálních střešních háků pro břidlicové nebošindelové krytiny musí provést pokrývač.Obr. 144 ukazuje příklad vodotěsné montážespeciálních střešních háků (poz. 5) s potřebnýmtěsněním a plechy, které musí být provedeno ze stranystavby, pro břidlicové nebo šindelové krytiny.Vodorovné profilové lišty je třeba sešroubovat sespeciálními střešními háky jako u krytiny z tašek( obr. 137).41Uchycení na střechy s krokvemiObr. 145 znázorňuje uchycení na střechu s izolací nakrokvích pomocí speciálních střešních háků. Ze stranystavby musí být zajištěno pokrývačem sešroubovánídřevěné fošny s minimálním průřezem 28 mm x 200mm s krokví. Přes tuto fošnu se pak musí odvádět sílyvyvinuté na střešní hák na nosné krokve.Pro tento účel je třeba rozvrhnout při předpokládanémax. sněhové zátěži 2 kN/m 2 (bez příslušenství)nebo 3,1 kN/m 2 (s příslušenstvím) na střešní háknásledující síly:• vodorovně se střechou F sx = 0,8kN• svisle ke střeše F sy =1,8kNVodorovné profilové lišty se sešroubují se speciálnímistřešními háky jako u krytiny z tašek ( obr. 137 nastr. 130).25612F syFsxObr. 144 Speciální střešní hák s vodotěsnýmprovedením pro upevnění montážní sady nastřechu pro SKN4.0 a SKS4.0 s krytinouz břidlice nebo šindele1 Šroub (ze strany stavby)2 Těsnění (ze strany stavby)3 Plech pod hákem (ze strany stavby)4 Namontovaný střešní hák36720640298.20-1.ST56≥ 281≥ 200234346 720 641 792-136.1ilObr. 145 Instalace ze strany stavby přídavnýchdřevěných fošen na izolaci na krokvích, naněž se přišroubují speciální střešní hákyk upevnění montážní sady na střechu(rozměry v mm)1 Střešní taška2 Speciální střešní hák(v montážní sadě pro břidlici/šindel)3 Izolace na krokvích4 Krokev5 Uchycení šrouby ze strany stavby6 Dřevěná fošna (minimálně 28 mm × 200 mm)F sx Zatížení na střešní hák vodorovně (paralelně) sestřechouF sy Zatížení na střešní hák svisle ke střeše132Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Uchycení na střechu s vlnitou krytinouMontáž na střeše z vlnité krytiny je přípustná pouzetehdy, mohou-li být stavěcí šrouby zašroubovány min.do hloubky 40 mm do nosné dřevěné konstrukce( obr. 146).Montážní sada pro vlnitou krytinu obsahuje stavěcíšrouby včetně přídržných bloků a těsnicích kroužků.Obr. 146 ukazuje, jak se na přídržné bloky stavěcíchšroubů upevňují profilové lišty.Uchycení na střechu s plechovou krytinouObr. 147 ukazuje uchycení na plechovou střechupomocí montážní sady pro vlnitou krytinu/plechovoustřechu. Ze strany stavby musí být na střeše zajištěnovodotěsné upevnění objímky. Pro tento účel sezpravidla připájejí na jeden kolektor čtyři objímky.Objímkou se sešroubují stavěcí šrouby M12 × 180s podkladovou konstrukcí (krokví nebo nosnýmhranolem, minimálně 40 × 40 mm).12105< 603452105< 60645373> 401> 40340Obr. 146 Příklad uchycení profilových lišt při montážina střechu pro SKS4.0 z vlnité krytiny(rozměry v mm)1 Šrouby s vnitřním šestihranem M8 × 162 Profilová lišta3 Přídržný blok4 Šestihranná matice5 Těsnicí kroužek6 720 641 792-137.1il6456 720 641 792-138.1ilObr. 147 Připevnění objímek ze strany stavbyk vodotěsnému upevnění stavěcích šroubůpři montáži na střechu na střeše s plechovoukrytinou (rozměry mm)1 Profilová lišta2 Šrouby s vnitřním šestihranem M8 × 163 Přídržný blok4 Stavěcí šroub M125 Objímka (ze strany stavby)6 Plechová střecha7 Podkladová konstrukce (hranol, minimálně 40 × 40 mm)7Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 133


7 Pokyny k montážiDoplňková sada pro větší sněhovou zátěžPři montáži na střechu svislých deskových kolektorův oblastech s větší sněhovou zátěží (od 2 kN/m 2 do3,1 kN/m 2 ) se musí dodatečně nainstalovat dva svisléprofily a jeden přídavný profil (příslušenství). Tytosoučásti mají za úkol lepší rozdělení zvýšených zátěžína střeše. Toto příslušenství také zajišť uje u kolektorůSKS4.0-s uchycení při vyšší zatížení od větru (rychlostivětru od 129 do 151 km/h).Obr. 148 znázorňuje montáž dvou profilů pro vyššísněhové zátěže a přídavné lišty na příkladu střešníkrytiny z tašek. Obojí příslušenství lze použít i promontážní sady pro jiné střešní krytiny.Vzdálenost mezi profilovými lištamiBA16 720 641 792-65.1ilObr. 149 Vzdálenost mezi horní a dolní profilovoulištou / délka protiskluzových držáků23416 720 641 792-139.1ilObr. 148 Sada pro montáž na střechu s přídavnýmiprofily pro vyšší sněhové zátěže1 Profilové lišty z montážní sady na střechu2 Přídavná profilová lišta (vč. upínačů kolektorů)3 Přídavné uchycení na střechu (v rámci dodávkydoplňkové sady)4 Svislé profilové lišty (v rámci dodávky profilu doplňkovésady)Montážní varianta SKN4.0 SKS4.0Rozměr A Rozměr B Rozměr A Rozměr B[mm] [mm] [mm] [mm]svisletaška/bobrovka 1360 – 1745 160 1320 – 1710 160břidlice/šindel160 1320 – 1710 160vlnovka/plech1455 – 1645160 1320 – 1710 160vodorovnětaška/bobrovka 590 – 900 160 600 – 820 160břidlice/šindel 685 – 805 160 600 – 820 160vlnovka/plech 685 – 805 160 600 – 820 160Tab. 68Rozestupy mezi horní a dolní profilovou lištou / délka protiskluzových držáků134Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Hydraulické připojeníPro hydraulické připojení kolektorů u montáže nastřechu se doporučují připojovací sady pro montáž nastřechu ( obr. 150 a obr. 151).4521331146 720 641 792-140.1ilObr. 150 Připojovací sada SKN4.0 pro montáž nastřechu1 Připojovací potrubí 1000 mm2 Záslepka3 Pružné páskové spony4 Hadicová průchodka s přípojkou R¾“ nebo svěrnýmpřipojením 18 mm2333323Obr. 151 Připojovací sada SKS4.0 montáž na střechu /do střechy1 Připojovací potrubí 1000 mm s přípojkou R¾“ na stranězařízení nebo svěrným připojením 18 mm, izolováno2 Záslepka3 SvorkaPro výstupní a zpětné potrubí jsou zapotřebí průchodystřechou, protože se přípojky kolektorů nachází nadúrovní střechy. Jako průchod střechou pro výstupní azpětné potrubí lze použít větrací tašku (podle obr. 152).Horní větrací taškou se vede výstupní potrubí střešníkrytinou se stoupáním směrem k odvzdušňovači. Toutovětrací taškou vede i kabel od teplotního čidlakolektoru. Zpětná potrubí by se měla instalovat sespádem ke kompletní stanici. Použitelná je pro tentoúčel větrací taška, jestliže zpětné potrubí vede podnebo ve stejné výšce od přípojky zpátečky polekolektorů přes střechu ( obr. 152). I přes změnusměru v tašce není obvykle zapotřebí žádný přídavnýodvzdušňovač.312316 720 641 792-141.1il34Obr. 152 Vedení připojovacího potrubí pod střechu1 Výstupní potrubí2 Potrubí zpátečky3 Kabel k čidlu4 Větrací taška5 Odvzdušnění2Požadavky na statikuSada pro montáž na střechu je výhradně určenak bezpečnému uchycení solárních kolektorů.Uchycování jiných střešních nástaveb, jako např. anténk sadě pro montáž na střechu není přípustné.Střecha a její spodní konstrukce musejí mítdostatečnou nosnost. Na jeden deskový kolektorLogasol SKN4.0 nebo SKS4.0 je zapotřebí počítats vlastní hmotností asi 50 až 55 kg. Kromě toho je třebapřihlédnout k zátěžím specifickým pro daný region dleDIN 1055.Jako obvyklé sněhové zátěže a povolené výšky budovpro případ montáže na střechu jsou přípustné hodnotyuvedeny v tab. 66 na str. 126.346 720 641 792-142.1ilProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 135


7 Pokyny k montáži7.3.3 Montáž na střechu s přizvedávacíkonstrukcí pro deskové kolektoryPotřeba místa na střeše pro deskové kolektoryVe spojení se speciálními šrouby je možné uchytitpřizvedávací konstrukci na ploché střechy s malýmsklonem. Takto je možné nastavit sklon kolektorů na15°, 20° nebo 35°, aby se dosáhlo vyšších solárníchzisků.Jak je znázorněno na obr. 153 a obr. 154 je nutnédodržet minimální odstupy od kraje střechy.Rozměr z: lze využít oba vzorce. Použije se menšíhodnota.zzz = w 10z =106720616592.22-1.SDObr. 154 Minimální vzdálenosti od hrany šikmé střechywy6720616592.30-1.SDObr. 153 Vzorce pro výpočet minimální vzdálenosti odhrany střechyA6720616592.21-1.SDObr. 155 Rozměry přizvedávací konstrukce prodeskové kolektory LogasolBRozměry kolektorových polí s deskovými kolektory LogasolSKN4.0SKS4.0RozměrJednotka svislý vodorovný svislý vodorovnýpro 1 kolektor m 1,18 2,02 1,15 2,07ABTab. 69pro 2 kolektory m 2,38 4,06 2,34 4,18pro 3 kolektory m 3,58 6,10 3,51 6,28pro 4 kolektory m 4,78 8,14 4,68 8,38pro 5 kolektory m 5,98 10,19 5,85 10,48pro 6 kolektory m 7,18 12,23 7,02 12,58pro 7 kolektory m 8,38 14,27 8,19 14,68pro 8 kolektory m 9,58 16,31 9,36 16,78pro 9 kolektory m 10,78 18,35 10,53 18,88pro 10 kolektorů m 11,98 20,40 11,70 20,98β = 15° m 1,95 1,14 2,03 1,13β = 20° m 1,94 1,11 1,98 1,11β = 35° m 1,96 1,11 1,97 1,10Rozměry kolektorových polí s deskovými kolektory Logasol s přizvedávací konstrukcí136Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Minimální rozestup řadPři montáži několika kolektorových řád za sebou jsouminimální rozestupy uvedené v tabulce 70 vypočtenytak, aby se zabránilo stínění.X6720616592.19-1.SDObr. 156 Rozestupy pro více kolektorových řadMinimální odstup mezi kolektorovými řadami s deskovými kolektory LogasolÚhel sklonu střechyLogasol SKN4.0 nebo Logasol SKS4.0svislývodorovnýβ = 15° β = 20° β = 35° β = 15° β = 20° β = 35°δ X X[m][m]0° 3,94 4,47 5,85 2,13 2,42 3,175° 3,49 3,88 4,86 1,89 2,10 2,6310° 3,20 3,50 4,22 1,73 1,90 2,2915° 3,00 3,23 3,77 1,62 1,75 2,0420° 2,84 3,03 3,43 1,54 1,64 1,8625° 2,72 2,87 3,16 1,48 1,55 1,7130° 2,62 2,73 2,94 1,42 1,48 1,5935° 2,54 2,62 2,75 1,38 1,42 1,49Tab. 70 Pokyny pro minimální vzdálenosti mezi kolektorovými řadami s přizvedávací konstrukcí na střechuProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 137


7 Pokyny k montážiMontáž přizvedávací konstrukce pro deskové kolektoryMontážní systémy s přizvedávací konstrukcí umožňují Při zvýšeném zatížení od větru nebo sněhu musí býtkorekci úhlu sklonu o 15°, 20° nebo 35 ° na plochých montážní sady vyztuženy vhodným příslušenstvím. Prostřechách s max. sklonem 36°.svislé kolektory se konstrukce posiluje o další dvěukotvení do střechy, jednu horizontální profilovou lištuna kolektor a trojúhelníkovou podpěru ( tab. 66,str. 126). Více informací o přizvedávací konstrukcinaleznete v montážním návodu.(max. 36°)(max. 15°)= + =6720616592.05-1.SDObr. 157 Úhel na šikmé střešeSestava pro jeden kolektor je tvořena základní neborozšiřovací sadou, 2 trojúhelníkové podpěry propřizvednutí a čtyři speciální šrouby nebo speciálnístřešní háky uchycení na střechu. Kotvení do šikméstřechy závisí na typu střešní krytiny a je dovolenépouze se speciálními háky nebo šrouby ( obr. 144na str. 132 a obr. 158).1236720616592.27-1.SDObr. 158 Uchycení konstrukce na šikmou střechuspeciálními šrouby1 Šrouby M8 × 202 Možné uchycení pro vyšší zatížení3 Montážní sada se speciálními šrouby138Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži77.3.4 Montáž deskových kolektorů na ploché střešePotřeba místa při montáži na plochou střechuLogasol SKN4.0 a SKS4.0Montáž na plochou střechu je možná pro svislé ivodorovné kolektory Logasol SKN4.0 nebo SKS4.0.Potřeba místa pro kolektory odpovídá ploše proinstalaci stojanů na plochou střechu s uvažovánímpřipočtením rozestupů pro potrubní vedení. Tytominimální rozestupy od okrajů střechy na obr. 159.Rozměr a: lze využít oba vzorce. Použije se menšíhodnota.Rozměr A, B a C: tab. 71hObr. 159 Minimální přípustné odstupyABCRozměry kolektorových polí s deskovými kolektory LogasolSKN4.0SKS4.0Rozměr Jednotka svislý vodorovný svislý vodorovnýpro 1 kolektor m 1,18 2,02 1,17 2,08pro 2 kolektory m 2,38 4,06 2,34 4,18pro 3 kolektory m 3,58 6,11 3,51 6,28pro 4 kolektory m 4,78 8,15 4,68 8,38pro 5 kolektory m 5,98 10,19 5,85 10,48pro 6 kolektory m 7,18 12,23 7,02 12,58pro 7 kolektory m 8,38 14,27 8,19 14,68pro 8 kolektory m 9,58 16,32 9,36 16,78pro 9 kolektory m 10,78 18,36 10,53 18,88pro 10 kolektorů m 11,98 20,40 11,70 20,98β = 25° m – – 1,84 1,06β = 30° m 1,77 1,04 1,75 1,02β = 35° m 1,67 0,98 1,68 0,96β = 40° m 1,57 0,93 1,58 0,91β = 45° m 1,50 0,88 1,48 0,85β = 50° m 1,50 0,89 1,48 0,85β = 55° m 1,52 0,90 1,48 0,85β = 60° m 1,53 0,91 1,48 0,85β = 25° m – – 1,10 0,71β = 30° m 1,21 0,79 1,26 0,80β = 35° m 1,36 0,87 1,41 0,89β = 40° m 1,49 0,95 1,56 0,97β = 45° m 1,62 1,02 1,69 1,04β = 50° m 1,73 1,09 1,81 1,10β = 55° m 1,83 1,15 1,91 1,16β = 60° m 1,92 1,19 2,00 1,21Tab. 71Rozměry kolektorových polí s deskovými kolektory Logasol při montáži na plochou střechuProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 139


7 Pokyny k montážiMinimální odstup mezi kolektorovými řadamiVíce řad kolektorů za sebou musí být uspořádáno sminimálním odstupem, aby nebyly zadní kolektorovéřady zastíněny. Pro tyto minimální odstupy platí směrnéhodnoty, které jsou dostatečné pro běžné případynávrhu ( tab. 72).sin γX = L ⋅ ( + cos γ)tan εPodpěry pro kolektoryPodpěry pod kolektory jsou určeny pro montáž naploché střechy. Jsou vhodné i pro střechy s malýmsklonem do 25° ( obr. 161). Pak je nutné zajistitpodpěry proti skluzu vhodnými stavebními opatřeními.Uchycení kolektorů šikmo ke sklonu střechy nenídovoleno. Vodorovné kolektory lze pomocí podpěruchytit také na fasádu ( kapitola 7.3.5, str. 149).LObr. 160 Výpočet minimálního rozestupu řadε Minimální výška slunce k horizontále bez zastíněníγ Úhel sklonu kolektorů k horizontále ( tab. 72)L Délka solárních kolektorůX Minimální odstup kolektorových řad ( tab. 72)Úhelsklonu 1) Minimální odstup kolektorových řad 2)SKN4.0SKS4.0svislé vodorovné svislé vodorovnéδ X X X X[m] [m] [m] [m]25° 3) – – 4,74 2,6330° 4) 5,05 2,94 5,18 2,8735° 5,44 3,17 5,58 3,0940° 5,79 3,37 5,94 3,2945° 6,09 3,55 6,26 3,4650° 6,35 3,70 6,52 3,6155° 6,56 3,82 6,74 3,7360° 6,72 3,92 6,90 3,82Tab. 72 Směrné hodnoty pro minimální odstupkolektorových řad pro odlišné úhly sklonu1) Výrobcem jsou povoleny pouze tyto úhly sklonu. Jinépolohy nastavení mohou vést k poškození zařízení.2) Minimální výška slunce bez zastínění 17° jakoprůměrná hodnota pro města Münster a Freiburgu 21.prosince v 12.00 hodin3) Nastavitelné zkrácením teleskopické podpěry4) Nastavitelné zkrácením teleskopické podpěry uvodorovných kolektorůX6 720 641 792-105.1il30°45°Obr. 161 Příklady pro skutečný úhel sklonu deskovýchkolektorů při použití podpěr na ploché střešes malým sklonem (< 25°)1 Úhel sklonu kolektoru2 Nastavený úhelMontáž na ploché střechy pro kolektory LogasolSKN4.0 a SKS4.0 je tvořena jednou základní montážnísadou pro první kolektor v řadě a jednou rozšiřovacímontážní sadou pro každý další kolektor v kolektorovéřadě a případně doplňkové příslušenství pro vyššízátěže. Základní sada obsahuje montážní materiál proprvní kolektor v řadě. Pro každý další kolektor v řadě sepoužije rozšiřovací sada. Je také možné využítuchycení se zatěžovacími vanami. Pro vyšší zatížení( tab. 66, str. 126) se použijí dodatečné podpěryvodorovné profilové lišty. Vše potřebné naleznetev Technickém katalogu Buderus.45°15° 15°30°Obr. 162 Základní montážní sada a rozšiřovacímontážní sada (modře) pro jeden deskovýkolektor SKN4.0-s nebo SKS4.0-s26 720 641 792-150.1il6 720 641 792-151.1il1140Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Úhel sklonu podpěr na plochou střechu je nastavitelnýv 5°-krocích následujícím způsobem:• svislý stojan na plochou střechu: 30° až 60°(pro SKS4.0 nastavitelný 25° zkrácenímteleskopické lišty)• vodorovný stojan na plochou střechu: 35° až 60°(30°(pro SKS4.0 od 25°) zkrácením teleskopické lišty)Stojany na plochou střechu je možné zatížitzatěžovacími vanami nebo ukotvením nastřeše ze strany stavby.Vzdálenost mezi podporami kolektorů závisí na:• typu kolektoru– SKN4.0– SKS4.0• variantě– svislý– vodorovný• uchycení– zatěžovací vany– uchycení ze strany stavby• zatížení– standardní provedení– vyšší zatížení větrem a sněhemUpevnění pomocí zatěžovacích vanPro upevnění pomocí zatížení se na podpěry naplochou střechu zavěsí čtyři zatěžovací vany(rozměry: 950 mm x 350 mm x 50 mm) ( obr. 164 aobr. 163). Tyto vany se pro zatížení naplní betonem,štěrkem nebo podobnou zátěží. Potřebná hmotnost (přinaplnění štěrkem je možné maximálně 320 kg) jeuvedena v tabulce 73.6 720 641 792-100.1ilObr. 163 Montáž na plochou střechu pro jedenvodorovný kolektor Logasol SKN4.0 neboSKS4.0 se zatěžovacími vanami6 720 641 792-157.1ilObr. 164 Montáž na plochou střechu pro dva svislékolektory Logasol SKN4.0 nebo SKS4.0 sezatěžovacími vanami a dodatečnýmzajištěním lanyMěrnézatížení qRychlostvětru Uchycení bez jištění lany Uchycení s zajištěním lanySKN4.0 SKS4.0 SKN4.0 SKS4.0Hmotnost v zatěžovacívaněHmotnostvzatěžovacívaněZajištění nalanoHmotnostv zatěžovací vaněZajištění nalano[kN/m 2 ] [km/h] [kg] [kg] [kg] [kN] [kg] [kN]0,50 102 278 270 180 2,0 180 1,60,80 129 481 450 320 3,0 320 2,51,10 151 695 – 450 4,0 450 3,4Tab. 73 Zajištění kolektorůProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 141


7 Pokyny k montážiMontáž na plochou střechu se zatěžovacími vanami s Logasol SKN4.0-sV základním provedení do zatížení od sněhu do2kN/m 2 musí být použita pro svislé kolektory SKN4.0-spro 3., 5., 7. a 9. kolektor v řadě přídavná podpěra.Obr. 165 Základní provedení: rozestupy podpěr kolektorů s uchycením s montážními vanami pro 10 svislýchkolektorů SKN4.0 (rozměry v mm), přídavné podpěry šedivéPočet kolektorůSKN4.0-sRozměrA B C D[mm] [mm] [mm] [mm]3 355 — — —4 440 — — —5 440 355 — —6 440 440 — —7 440 440 355 —8 440 440 440 —9 440 440 440 35510 440 440 440 440Tab. 74Rozstupy podpěr pro základní provedení sezatěžovacími vanami a svislé kolektoryPro vyšší zatížení sněhem do 3,1 kN/m 2 je základníprovedení doplněno o doplňkovou montážní sadu tak,že každý svislý kolektor má dvě podpěry( obr. 166).Doplňková sada také obsahuje vodorovnou profilovoulištu pro vyztužení konstrukce.Obr. 166 Rozstupy podpěr pro tři svislé kolektorySKN4.0-s pro vyšší zatížení (rozměry v mm)Při určování zatížení střechy je třeba uvažovathmotnosti v tabulce 75. Navíc je třeba uvažovat takénáplň zatěžovacích van.Počet kolektorů SKN4.0-s1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Základní provedeníPočet podpěr 1)Hmotnost materiálu 2)Provedení pro vyšší zatíženíkg26331205182623883009357114191247614537Počet podpěr 1)2 4 6 8 10 12 14 16 18Hmotnost materiálu 2)kg 64 127 189 252 315 378 441 503 566Tab. 75 Hmotnost kolektorů a montážního materiálu pro SKN4.0-s1) Zastavěná plocha na kus (profil) 1171 cm 22) Hmotnost vč. kolektorů, solární kapaliny, připojovací sady, komponentů pro uchycení vč. zatěžovacích van (bez náplně)1559420629142Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Montáž na plochou střechu se zatěžovacími vanami s Logasol SKN4.0-wV základním provedení pro vodorovné kolektory jeuvažováno zatížení od sněhu do 3,8 kN/m 2 . Prouchycení se zatěžovacími vanami musí být použita pro3., 6., 9. a 10. kolektor v řadě přídavná podpěra( obr. 167). Pro jednu řadu se sedmi kolektory sepoužije jedna podpěra.Podrobný výběr připojovacího příslušenství amontážních systémů naleznete v Technickém kataloguBuderus.6. 5.4. 3.2. 1.980980980 980980 980A980980980 98098098010.9.8. 7.1980 980C980980980 980980980B6720647803-49.1TObr. 167 Základní provedení: rozestupy podpěr kolektorů s uchycením s montážními vanami pro 10 vodorovnýchkolektorů SKN4.0-w (rozměry v mm), přídavné podpěry šedivéPočet kolektorůSKN4.0-wRozměr A Rozměr B Rozměr C[mm] [mm] [mm]4 164 – –5 164 – –6 328 – –7 328 – –8 328 164 –9 328 164 –10 328 164 164Tab. 76 Rozstupy podpěr pro základní provedení sezatěžovacími vanami a vodorovné kolektoryZákladní provedeníPočet podpěr 1)Hmotnost materiálu 2)kg3655126718710251Tab. 77 Hmotnost kolektorů a montážního materiálu pro SKN4.0-wPři určování zatížení střechy je třeba uvažovathmotnosti v tabulce 77. Navíc je třeba uvažovat takénáplň zatěžovacích van.Počet kolektorů SKN4.0-w1 2 3 4 5 6 7 8 9 101) Zastavěná plocha na kus (profil) 663 cm 22) Hmotnost vč. kolektorů, solární kapaliny, připojovací sady, komponentů pro uchycení vč. zatěžovacích van (bez náplně)123121437316434194982155924623Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 143


7 Pokyny k montážiMontáž na plochou střechu se zatěžovacími vanami s Logasol SKS4.0V základním provedení pro zatížení od sněhu do2kN/m 2 musí být použita pro svislé kolektorySKS4.0-s pro 4., 7., a 10. kolektor v řadě přídavnápodpěra.Uchycení vodorovných kolektorů je s jednoudodatečnou podporou k montážní sadě tak, že prokolektor musí být použity tři podpěry ( obr. 169).Tato přídavná podpěra je nezbytná pro bezproblémovéuchycení.Podrobný výběr připojovacího příslušenství amontážních systémů naleznete v Technickém kataloguBuderus.1 1 1Rozměr A Rozměr B Rozměr CPočet kolektorů[mm] [mm] [mm]4 381 – –5 381 – –6 571 – –7 571 381 –8 571 381 –9 571 571 –10 571 571 381Tab. 78 Rozestupy podpěr pro SKS4.0-s( obr. 168)980 C 980 980 980 B 980 980 980 A980980980Obr. 168 Rozestupy podpěr kolektorů s uchycením s montážními vanami (základní provedení) pro 10 svislýchkolektorů SKS4.0-s (rozměry v mm)1 přídavné podpěry6 720 641 792-158.1il980 980 135 980 9806 720 641 792-159.1ilObr. 169 Rozestupy podpěr kolektorů s uchyceníms montážními vanami pro 2 vodorovnékolektory SKS4.0-w (rozměry v mm)980 190 980 1909806 720 641 792-197.1ilObr. 170 Rozestupy podpěr pro tři svislé kolektorySKS4.0-s pro vyšší zatížení (rozměry v mm)144Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Hmotnost SKS4.0 a montážního materiáluPři určování zatížení střechy je třeba uvažovathmotnosti v tabulce 79. Navíc je třeba uvažovat takéhmotnost náplně zatěžovacích van.Počet kolektorů SKS4.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10Základní provedení, svislýPočet podpěr 1)Hmotnost materiálu 2)Provedení pro vyšší zatížení, svislýkg27031334196626573288391114601152312586Počet podpěr 1)2 4 6 8 10 12 14 16 18Hmotnost materiálu 2)kg 76 152 227 303 378 454 529 605 680Základní provedení, vodorovnýPočet podpěr 3)3 5 7 10 12 14 16 19 21Hmotnost materiálu 2)kg 73 145 217 289 361 433 505 577 649Tab. 79 Hmotnost kolektorů a montážního materiálu pro SKS4.01) Zastavěná plocha na kus (profil) 1171 cm 22) Hmotnost vč. kolektorů, solární kapaliny, připojovací sady, komponentů pro uchycení vč. zatěžovacích van (bez náplně)3) Zastavěná plocha na kus (profil) 663 cm 2136552075624721Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 145


7 Pokyny k montážiUchycení ze strany stavbyUpevnění podpěr na plochou střechu ze strany stavbyse může provést např. na podkladové konstrukciz I-profilů ( obr. 171). Podpěry na plochou střechumají pro tento účel otvory na patních profilových lištách.Podkladová konstrukce ze strany stavby musí býtdimenzována tak, aby kolektory mohly zachytit náporyvětru.Rozestupy podpěr jsou zobrazeny na obrázku 172 ažobr. 177. Umístění otvorů pro upevnění podpěr naplochou střechu k podkladové konstrukci ze stranystavby je uvedeno na obr. 171. Za návrh a provedenípodkladové konstrukce je odpovědný statik.Měrné zatížení q[kN/m 2 ]Max. rychlostvětru [km/h]Počet a typšroubů napodpěry0,80 129 2xM8/8.81,10 1)151 3xM8/8.8Tab. 80 Zajištění kolektorů ze strany stavby1) Pro Logasol SKS4.0 je nutné příslušenství pro vyššízatížení. Pro SKN4.0-s je použito příslušenství provyšší zatížení od 2 do 3,8 kN/m 2 . Žádné příslušenstvípro SKN4.0-w.Pro vyšší zatížení ( tab. 66) je třeba každou základnímontážní sadu pro svislé kolektory doplnit o jednupřídavnou podpěru (doplňková sada) a také každourozšiřovací montážní sadu doplnit o přídavnou lištua o přídavnou podpěru. U vodorovných kolektorůLogasol SKS4.0 se musí všechny montážní sadydoplnit o jednu přídavnou lištu (příslušenství prozákladní a rozšiřující montážní sadu). Základníuchycení pro vodorovné kolektory Logasol SKN4.0-wbez doplňkové sady do zatížení 3,8 kN/m 2 .563(353)563(353)6 720 641 792-152.1ilObr. 171 Uchycení podpěr na plochou střechu zestrany stavby s patním ukotvením napodkladovou konstrukci z I-profilů (rozměryv m); hodnota v závorce je pro vodorovnéprovedení; střední profil (modře) jepožadován jen pro vyšší zatížení146Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Příklady uchycení kolektorových podpěr ze strany stavby805635631464563563980 190 980 1909806 720 641 792-155.1il980 9806 720 641 792-153.2TObr. 172 Rozestupy podpěr pro dva svislé kolektoryLogasol SKN4.0-s nebo SKS4.0-s pro běžnézatížení (rozměry v mm)Obr. 175 Rozestupy podpěr pro tři svislé kolektoryLogasol SKS4.0-s pro vyšší zatížení(rozměry v mm)563563563563980 220 980 2209806720647803-18.2T98011709806 720 641 792-154.1ilObr. 173 Rozestupy podpěr pro tři svislé kolektoryLogasol SKS4.0-s pro běžné zatížení(rozměry v mm)Pro více než tři kolektory SKS4.0-s se rozměr 1170 mmopakuje.Obr. 176 Rozestupy podpěr pro tři svislé kolektoryLogasol SKN4.0-s pro vyšší zatížení(rozměry v mm)353353808295631820 275182098012005639806 720 641 792-156.2TObr. 177 Rozestupy podpěr pro dva vodorovnékolektory Logasol SKS4.0-w pro běžnézatížení (rozměry v mm)6720647803-16.2TObr. 174 Rozestupy podpěr pro tři svislé kolektoryLogasol SKN4.0-s pro běžné zatížení(rozměry v mm)Pro více než tři kolektory SKN4.0-s se rozměr 1200 mmopakuje.1860 16235335318606720647803-17.2TObr. 178 Rozestupy podpěr pro dva vodorovnékolektory Logasol SKN4.0-w pro běžnézatížení (rozměry v mm)Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 147


7 Pokyny k montážiHydraulické připojeníPro hydraulické připojení kolektorů u montáže naplochou střechu se používají připojovací sady naplochou střechu ( obr. 179 a obr. 180). Výstupnípotrubí se při tom vede paralelně ke kolektoru, aby sezabránilo poškození přípojky pohybem kolektorův důsledku poryvů větru ( obr. 181).41142 356 720 641 792-160.1ilObr. 179 Připojovací sada SKN4.0 na plochou střechu1 Koleno s přípojkou na straně systému R¾“ nebo svěrnéšroubení 18 mm2 Svěrná objímka3 Matice G14 Záslepka5 Pružné páskové spony54321Obr. 181 Potrubní vedení výstupu u SKS4.01 Třmen trubky (ze strany stavby)2 Závit M 83 Podpěra (rozsah dodávky, připojovací sada)4 Výstupní potrubí326 720 641 792-162.1il23313236 720 641 792-161.1ilObr. 180 Připojovací sada SKS4.0 na plochou střechu1 Koleno s přípojkou na straně systému R¾“ nebo svěrnéšroubení 18 mm2 Záslepka3 Svorka1148Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži77.3.5 Montáž deskových kolektorů na fasáduPotřeba místa při montáži na fasádu Logasol SKN4.0 a SKS4.0Montáž na fasádu je určena pouze pro vodorovnédeskové kolektory Logasol SKN4.0-w a SKS4.0-wa pouze do montážní výšky 20 m. Fasáda musí býtdostatečně robustní ( str. 151)! Pro montáž nafasádu jsou dovoleny úhly sklonu mezi 45° a 60°( obr. 187, str. 153).1Potřeba místa na fasádě pro montáž kolektorové řadyje závislá na počtu kolektorů. Kromě samotné šířkykolektorového pole ( tab. 81) je nutné počítats odstupem 0,5 m vpravo a vlevo pro potrubní připojení.Doporučený odstup kolektorové řady od hrany fasádynaleznete obr. 183.A0,856 720 641 792-107.1ilObr. 182 Rozměry při montáži na fasádu deskovýchkolektorů Logasol (rozměry v mm)Obr. 183 Doporučené odstupyRozměr a: lze využít oba vzorce. Použije se menšíhodnota.ARozměry kolektorové řadys deskovými kolektoryPočet kolektorů(vodorovnými)SKN4.0 SKS4.0pro 1 kolektor 2,02 2,07pro 2 kolektory 4,06 4,17pro 3 kolektory 6,10 6,26pro 4 kolektory 8,14 8,36pro 5 kolektory 10,19 10,45pro 6 kolektory 12,23 12,55pro 7 kolektory 14,27 14,64pro 8 kolektory 16,31 16,74pro 9 kolektory 18,35 18,83pro 10 kolektorů 20,40 20,93Tab. 81Rozměry kolektorové řady s vodorovnýmideskovými kolektory Logasol s fasádnímontážní sadouProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 149


X7 Pokyny k montážiMinimální rozestupy kolektorůFasádní montážní sada je ideální pro budovy, jejichžorientace střechy je hodně odchýlena od jihu. Takmůže být z technického hlediska dosaženo optimálníhovyužití slunečního záření a také ideálního řešeníz pohledu architektonického.V letním období slouží kolektory jako ideální zastíněníoken, a tak udržují místnosti chladnější. V zimě, kdy seslunce nachází níže nad obzorem, může slunečnízáření volně pronikat okny a zajistit tak přirozené ziskydo místnosti.Mezi několika nad sebou umístěných kolektorů je nutnéponechat předepsané rozestupy, aby si kolektorynestínily vzájemně ( tab 82).αMontáž na fasádu pro Logasol SKN4.0-w aSKS4.0-wMontáž na fasádu je určena pouze pro vodorovnédeskové kolektory Logasol SKN4.0-w a SKS4.0-w.Max. hodnoty zatížení od větru a sněhu jsou shrnutyv tabulce 66 na str. 126.Podpěry kolektorů se musí upevnit ze strany stavby nanosném podkladu vždy třemi šrouby na jednu podpěru( tab. 83).Instalace nastěněželezobetonmin. B25 (min0,12 m)železobetonmin. B25 (min.0,12 m)spodníkonstrukcez oceli (např.I-profily)Tab. 83Šrouby/hmoždinky pro jednu podpěrukolektoru (ze strany stavby)3x UPAT MAX Express-Anker, TypMAX 8 (A4) 1) a3x podložky 2) dle DIN 90213x Hilti HST-HCR-M8 1) a3x podložky 2) dle DIN 90213x M8 (4.6) 1) a 3x podložky 2) dle DIN9021Upevňovací prostředky1) Každý šroub/hmoždinka musí být schopen snésttažnou sílu min. 1,63 kN a vertikální (střižnou) sílumin. 1,56 kN.2) 3x průměr šroubu = vnější průměr podložkyMontáž na fasádu se provádí pomocí podpěr naplochou střechu. První kolektor v řadě se uchytí pomocízákladní montážní sady na fasádu. Každý další kolektorv řadě se uchycuje pomocí rozšiřovací montážní sadyna fasádu. Pro kolektorovou řadu s více než třemivodorovnými SKN4.0-w jsou požadovány dodatečnépodpěry ( obr. 167, str. 143)6720647803-01.1TObr. 184 Rozestupy a stínění při fasádní montážiαXÚhel sklonuRozestup mezi kolektoryÚhel sklonuαSKN4.0-wRozestup XSKS4.0-w[m][m]45° 2,33 2,2750° 2,26 2,2055° 2,18 2,1260° 2,08 2,02Tab. 82 Rozestup mezi kolektory na fasádě pronejvyšší polohu slunce (61°)150Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Obr. 185 Montáž na fasádu dvou kolektorů SKN4.0-w se základní sadou na fasádu a rozšiřovací sadou (modře);(rozměry v mm)980 980 135 980 9803533536 720 641 792-163.1ilObr. 186 Montáž na fasádu dvou kolektorů SKS4.0-w se základní sadou na fasádu a rozšiřovací sadou (modře);(rozměry v mm)Úhel sklonu podpěr může být nastaven pro montáž nafasádu pouze v rozmezí od 30° do 45° ( obr. 187).A1A2[mm][mm]30°45°SKN4.0 790 1020SKS4.0 800 1035Tab. 84 Odstupy od zdiA 1A 26 720 641 792-227.1TObr. 187 Úprava sklonu podpěr na fasáděProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 151


7 Pokyny k montáži7.3.6 Montáž do střechy pro deskové kolektoryAby nedošlo k poškození zařízení,doporučujeme dle potřeby přizvatpokrývače pro návrh a montáž.Potřeba místa při montáži do střechy pro LogasolSKN4.0 a SKS4.0Při návrhu potřeby místa na střeše je nutné vzít v úvahutaké potřebný prostor pod střechou.a = h10ba a = b 10aCaaADBEh6 720 641 792-143.1ilObr. 188 Pohled na kolektory ve střešeMontážní systém do střechy je určen pro svislé ivodorovné kolektory SKN4.0 a SKS4.0. Kolektoryspolečně s oplechováním zaručují těsnost střechy(potažený hliník, barva antracit).Tyto montážní systémy se dělí dle použité krytiny:• Tašky, vlnovky, bobrovky se sklonem 25° - 65°• Břidlice a šindel se sklonem 25° - 65°• Vypouklá falcová taška se sklonem 17° - 65° (pouzepro SKN4.0)Montážní systémy do střechy jsou navrženy promaximální zatížení sněhem do 3,8 kN/m 2 ( tab. 66,str. 126).6720647804-02.1TObr. 189 Potřeba místa při montáži do střechy prodeskové kolektoryRozměr a: lze použít oba vzorce. Lze použít menšíhodnotu.Rozměry A a B: odpovídají potřebě místa pro zvolenýpočet a uspořádání kolektorů. Tyto rozměry je třebabrát jako minimální. K usnadnění montáže pro dvěosoby je výhodné dodatečně odkrýt kolem polekolektorů jednu až dvě řady tašek.Rozměr C: znamená minimálně dvě řady tašek odhřebenu. U tašek pokládaných za mokra je rizikopoškození krytiny u hřebenu.Rozměr D: minimální odstup 0,5 m pro připojenívpravo nebo vlevo kolektorového pole.Rozměr E: pokud je na střeše instalovánodvzdušňovací ventil, je nutné ponechat na výstupu0,4 m.152Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Potřeba místa pro kolektorová pole s více řadamiPro Logasol SKS4.0 s více řadami se instalují prokaždou kolektorovou řadu pouze montážnípříslušenství "přídavná sada".Při instalaci do střechy s několika řadami kolektorůLogasol SKN4.0 tvoří každá řada samostatnékolektorové pole vzdálené od sebe nejméně 3 řadytašek.Obr. 190 Potřeba místa pro kolektorové pole s víceřadami s kolektory SKS4.0 pro instalaci dostřechyABCXYCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10YB1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ADélka kolektorové řadyVýška kolektorové řadyOdstup od hřebenu (minimálně 2 řady tašek)Vzdálenost mezi 2 kolektorovými řadami vedle sebe(3 řady tašek)Vzdálenost mezi nad sebou uspořádanýmikolektorovými řadami (cca 0,11 m pro Logasol SKS4.0,3 řady tašek pro SKN4.0)X6 720 641 792-102.1ilRozměry kolektorových polí s deskovými kolektory Logasolvč. krycích plechů (m)SKN4.0SKS4.0Taška/vlnovka/bobrovka Břidlice/šindelVypouklá falcovátaškaRozměry Jednotka svislý vodorovný svislý vodorovný svislý vodorovný svislý vodorovnýA pro 1 kolektor m 1,54 2,38 1,54 2,38 1,61 2,45 1,50 2,42pro 2 kolektory m 2,74 4,42 2,74 4,42 2,81 4,49 2,67 4,52pro 3 kolektory m 3,94 6,46 3,94 6,46 4,01 6,53 3,84 6,61pro 4 kolektory m 5,14 8,50 5,14 8,50 5,21 8,57 5,01 8,71pro 5 kolektory m 6,34 10,55 6,34 10,55 6,41 10,62 6,18 10,80pro 6 kolektory m 7,54 12,59 7,54 12,59 7,61 12,66 7,35 12,90pro 7 kolektory m 8,74 14,63 8,74 14,63 8,81 14,70 8,52 14,99pro 8 kolektory m 9,94 16,67 9,94 16,67 10,01 16,74 9,96 17,09pro 9 kolektory m 11,14 18,71 11,14 18,71 11,21 18,78 10,86 19,18pro 10 kolektorů m 12,34 20,76 12,34 20,76 12,41 20,83 12,03 21,28B 1-řadé m 2,59 1,75 2,61 1,77 2,86 2,02 2,80 1,872-řadé m – – – – – – 5,02 3,173-řadé m – – – – – – 7,25 4,47Tab. 85 Rozměry kolektorových polí s deskovými kolektory Logasol při montáži do střechyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 153


7 Pokyny k montážiMontáž do střechy s SKN4.0Sady pro montáž do střechy s Logasol SKN4.0 jsouurčeny pro zapojení kolektorů do jedné řady vedlesebe. Instalace obou krajních kolektorů jedné řady jepomocí základní montážní sady, každý další kolektorkolektorové řady se instaluje za pomoci rozšiřovacímontážní sady mezi oběma krajní kolektory. V nabídcejsou různé konstrukce pro různé střešní krytinys různými rozměry olověných plátů, krycích plechů arůzných těsnění.Pro upevnění krycích plechů a kolektorů je nutné zestrany stavby namontovat přídavné střešní latě.Detailní informace o vzdálenostech a rozměrechnaleznete v montážním návodu.2425 2622231811923462116201517141359 871211106 720 641 792-278.1TObr. 191 Základní a rozšiřovací (modře vyznačená) montážní sada pro řadu s třemi SKN4.0-s1 Horní krycí plech vlevo (1x)2 Horní krycí plech střed (1x)3 Horní krycí plech vpravo (1x)4 Boční krycí plech horní vlevo (1x)boční krycí plech horní vpravo (1x)5 Boční krycí plech dolní (2x)6 Boční podpěrný plech (2x)7 Dolní krycí plech vpravo (1x)8 Dolní krycí plech střed (1x)9 Dolní krycí plech vlevo (1x)10 Kryt, vpravo (1x)11 Kryt střed (1x)12 Kryt vlevo (1x)13 Montážní držák (6x)14 Propojení pro spodní krycí plech, spodní díl (2x)15 Propojení pro spodní krycí plech, horní díl (2x)16 Protiskluzová pojistka (6x)17 Oboustranný držák kolektoru (6x)18 Rozpěrky (6x)19 Střední krycí plech (2x)20 Jednostranný držák kolektorů (6x)21 Držák (18x)22 Těsnící páska (role) pro falcovky/tašky (1x)23 Trojúhelníková těsnící páska pro falcovku (7x)trojúhelníková těsnící páska pro tašku (4x)24 Podložka pod tašky (3x)25 Spojka horního krycího plechu, horní díl (2x)26 Spojka horního krycího plechu, spodní díl (2x)154Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Montáž do střechy jednotlivých kolektorů Logasol SKN4.0Pro montáž do střechy jednotlivých kolektorů jsoudostupné montážní sady pro svislé a vodorovnéprovedení a různé střešní krytiny. Tyto sady ale nejsoukompatibilní s dříve popsaným řešením.2412223421624252620531613721201151464a1091216b137106720647804-60.1TObr. 192 Montážní sada do střechy pro jednotlivé kolektory SKN4.0; svislé nebo vodorovné provedení1 Horní krycí plech vlevo3 Horní krycí plech vpravo4 Boční krycí plech5 Boční krycí plech dolní6 Boční podpěrný plech7 Dolní krycí plech vpravo9 Dolní krycí plech vlevo10 Kryt vpravo12 Kryt vlevo13 Montážní držák14 Propojení pro spodní krycí plech, spodní díl15 Propojení pro spodní krycí plech, horní díl16 Protiskluzová pojistka20 Jednostranný držák kolektorů21 Držák22 Těsnící páska (role) pro falcovky/tašky23 Trojúhelníková těsnící páska pro falcovkutrojúhelníková těsnící páska pro tašku24 Podložka pod tašky25 Spojka horního krycího plechu, horní díl26 Spojka horního krycího plechu, spodní dílProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 155


7 Pokyny k montážiHydraulické připojení SKN4.0Pro kolektory umístěné na střešních latích nebobednění se hydraulické připojení provádí pomocípřipojovací sady do střechy. Připojovací potrubí semůže vést uvnitř bočních krycích plechů pod střechou.Pokud bude kolektorové pole s odvzdušněním, pak jemožné umístit odvzdušňovač pod střechu. Výstupnípotrubí bude vedeno se stoupáním nahoru podstřechou. Zpátečka je vedena se spádem ke kompletnístanici.652 3 443525157155791086 720 641 792-279.1TObr. 193 Připojovací sada do střechy pro LogasolSKN4.0poz. 1 připojovací potrubí (1000 mm) 2 xpoz. 2 koleno 2 xpoz. 3 svěrná podložka 2 xpoz. 4 matice G1 2 xpoz. 5 pružná pásková spona 5 xpoz. 6 záslepka 2 xpoz. 7 přípojka se svěrným kroužkemR¾ nebo 18 mm2 xpoz. 8 návod k montáži 1 xpoz. 9 imbusový klíč SW5 1 xpoz. 10 záslepky do jímek (kolektorového čidla) 6 xTab. 86 Připojovací sada do střechy pro LogasolSKN4.0156Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Montáž do střechy s SKS4.0Montáž do střechy kolektorů Logasol SKS4.0 je možnái do několika kolektorových řad, ale řady musí mít stejnýpočet kolektorů.Instalace obou krajních kolektorů jedné řady je pomocízákladní montážní sady, každý další kolektorkolektorové řady se instaluje za pomoci rozšiřovacímontážní sady mezi oběma krajní kolektory( obr. 194). Pro variantu břidlice/šindel nemá spodníkrycí plech olověnou zástěnu.Pro upevnění krycích plechů a kolektorů je nutné zestrany stavby namontovat přídavné střešní latě.Detailní informace o vzdálenostech a rozměrechnaleznete v montážním návodu.Montáž do střechy s více řadami Logasol SKS4.0Při montáži do střechy s více kolektorovými řadami sestejným počtem kolektorů se může namontovat přímonad první řadu. Pro tento účel jsou k dispozici propřídavnou řadu odpovídající základní a rozšiřovacímontážní sady. Prostor mezi spodní a horní řadoukolektorů se uzavře krycím plechem ( obr. 195).211 2312 4 13 146 720 641 792-147.1il111516171854Obr. 195 Krycí plech mezi 2 kolektorovými řadami nadsebou1 Střední krycí plech2 Gumové těsnění109Obr. 194 Základní a rozšiřovací (modře vyznačená)montážní sada pro řadu s třemi SKS4.0-s1 Horní krycí plech vlevo2 Horní krycí plech střední3 Horní krycí plech vpravo4 Držák5 Boční krycí plech vpravo6 Spodní krycí plech vpravo7 Lišta pro protiskluzovou pojistku8 Protiskluzová pojistka9 Spodní krycí plech střed10 Spodní krycí plech vlevo11 Role těsnicího pásu12 Boční krycí plech vlevo13 Podložka levá14 Oboustranný dolní držák15 Krycí lišta16 Šroub M6 x 40 s podložkou17 Jednostranný dolní držák18 Podložka pravá876 720 641 792-144.1ilMontáž do střechy jednotlivých kolektorů LogasolSKN4.0Pro montáž do střechy jednotlivých kolektorů jsoudostupné montážní sady pro svislé a vodorovnéprovedení a různé střešní krytiny. S montážními sadamipro kolektory Logasol SKS4.0 pro další řadu je možnéinstalovat kolektory nad sebou. Výše popsané rozšířenínení kompatibilní s komponenty pro jednotlivékolektory.6Dvě řady přímo nad sebou je možnérealizovat pouze se stejným počtemkolektorů. Jestliže se nad sebe instalují dvěřady s různým počtem kolektorů, je nutnédodržet rozestup mezi řadami minimálnědvou tašek.Hydraulické připojení SKS4.0Pro hydraulické připojení kolektorů při montáži dostřechy se doporučují připojovací sady do střechy( obr. 196).Pomocí připojovací sady se může vést výstupnía vratné potrubí uvnitř bočních krycích plechů.23326 720 641 792-149.1ilObr. 196 Připojovací sada do střechy pro LogasolSKS4.0Pokud je na kolektorové pole nutné instalovatodvzdušňovač, je možné ho umístit pod střechu.3131Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 157


7 Pokyny k montáži7.3.7 Montáž na střechy vakuových trubicových kolektorů SKR6 a SKR12Bez ohledu na typ zařízení, doporučujeme uspořádánípanelů vedle sebe. Instalace kolektorových řad nadsebou je také dovoleno. Trubicové kolektory jsoupřipojeny s hlavním sběrným potrubím v horní části.Maximální přípustné zatížení pro montáž a požadovanévzdálenosti od okraje střechy je nutné dodržet dleDIN1055.Potřeba místa při montáži na střechu pro LogasolSKR6 a SKR12Aby bylo možné zajistit samočištění skleněných trubica CPC-zrcadla, je nutné mít sklon střechy minimálně15°.Potřeba místa je určena plochou kolektorového pole( tab. 87). Při návrhu polohy kolektorového pole jenutné respektovat minimální odstupy od okraje střechy( obr. 197).Horizontální rozestup mezi kolektorovýmiřadami musí být min. 15 cm, z důvodubezproblémové montáže hydraulickéhopřipojení.PočetkolektorůRozměrASKR6.1RRozměrBRozměrASKR12.1RRozměrB[m] [m] [m] [m]1 0,70 2,08 m 1,40 2,082 1,40 4,32 1) 2,80 4,32 1)3 2,10 6,55 1) 4,20 6,55 1)4 2,80 -- -- --5 3,50 -- -- --6 4,20 -- -- --Tab. 87 Potřeba místa pro kolektorovou řadu1) Kolektory montované nad seboua = h10bC, a a = b 10aah6720646203-10.1STObr. 197 Potřeba místa při montáži na střechu provakuové trubicové kolektory SKRRozměr a: lze použít oba vzorce. Lze použít menšíhodnotu.Rozměry A a B odpovídají potřebě místa pro zvolenýpočet a uspořádání kolektorů ( tab. 87).Rozměr C: minimálně tři řady tašek k hřebenu nebokomínu. U tašek pokládaných za mokra je rizikopoškození krytiny u hřebenu.Rozměr D odpovídá přesahu střechy včetně tloušťkyštítové stěny. Vedle toho je ještě zapotřebí podlevarianty připojení počítat odstup 0,5 m k poli kolektorůvpravo nebo vlevo pod střechou.158Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Montáž na střechu SKR6 a SKR12Pro montáž Logasol SKR6 a SKR12 na střechu jek dispozici 9 montážních sad pro různé typy krytiny arůzné délky profilových lišt.Pro krytinu z tašek/bobrovek a břidlice/šindele sepoužívají různé uchycovací prvky (háky). Montážnísada pro vlnitou krytinu obsahuje speciální šrouby.Háky lze použít také pro montáž vakuových kolektorůsvisle na fasádu.Při umisť ování háků nebo šroubů nastřechu je nutné brát v úvahu polohu krokví.21554045,31255801702406 720 641 792-267.1TObr. 198 Uchycení pro Logasol SKR na krytinu z tašek, vlnovek a bobrovek97,312 9,585,920408573,45227,7601537,5556 720 641 792-266.1TObr. 199 Uchycení pro Logasol SKR na krytinu z břidlice a šindele585616102540 202006 720 641 792-268.1TObr. 200 Šrouby pro Logasol SKR na vlnitou krytinuProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 159


7 Pokyny k montážiMontážní sada pro jeden kolektor Logasol SKR12obsahuje 4 háky a 2 svislé lišty ( obr. 201). Tatomontážní sada je také určena pro SKR6 ( obr. 202).Montážní sada pro dva kolektory SKR6 obsahuje4 háky a 4 lišty a alternativně lze použít také pro SKR12( obr. 203).Montážní sada pro tři kolektory SKR6 obsahuje6 háků a 5 lišt. Lze také použít také pro uchycení 1xSKR12 a 1x SKR6 ( obr. 204). Z toho vyplývá, že přikombinaci Logasol SKR6 a SKR12 v jedné řadě, jenutné použít pouze montážní sadu obsahujícívodorovné kolejnice. To znamená, že montážní sadapro SKR12 lze použít pro dva kolektory SKR6( obr. 203).1953130013951395xx700 - 9306 720 641 792-231.1T2060x x x x x xObr. 203 Montážní sada pro dva kolektory LogasolSKR6 nebo jeden Logasol SKR12 prostandardní zatížení max. 1,5 kN/m 2(rozměry v mm)700 –1050 700 –1050700 –10506 720 641 792-228.1T2007Obr. 201 Umístění háků pro 1 až 3 kolektory LogasolSKR12 pro standardní zatížení max.2,0 kN/m 2 (rozměry v mm)Rozměr x představuje stejné rozestupy.Max. odchylka těchto rozměrů je 100 mm.19532022x650 - 800x650 - 8006 720 641 792-232.1T450 450260 2606 720 641 792-229.1TObr. 202 Umístění háků pro 1 až 3 kolektory LogasolSKR6 pro standardní zatížení max.2,0 kN/m 2 (rozměry v mm)Obr. 204 Montážní sada pro tři kolektory LogasolSKR6 nebo jeden Logasol SKR6 a SKR12pro standardní zatížení max. 1,5 kN/m 2(rozměry v mm)160Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Hydraulické připojeníU vakuových trubicových kolektorů SKR6 a SKR12 jezpětné potrubí již integrováno v horním sběrné částikolektoru, takže je možné jednostranné připojeníkolektorové řady vpravo nebo vlevo. Při montáži nastřechu je možné použít připojovací sadu na střechunebo sadu pro připojení dvojité Cu trubky (2x 15 mm)Twin-Tube 15 SKR.1 23476 51 2 36 720 647 042-19.1ITL4Obr. 206 Připojovací sady na střechu Twin-Tube15 proSKRPoz. Díl Počet1000Obr. 205 Připojovací sady na střechu pro SKR6 720 647 042-07.1ITLPoz. Díl Počet1 Krytka, izolace 12 Návod k montáži 13 Obratové koleno 14 Připojovací potrubí (vč. nerezové2vlnovkové trubky, izolace a svěrnýmšroubením s připojením na kolektor)Tab. 88 Připojovací sada na střechu pro SKR1 Návod k montáži 22 Solární dvojitá trubka (Cu, 2x 15 mm, 1není součástí)3 Krytka, izolace 14 Obratové koleno 15 Svěrné šroubení 15 mm 26 Převlečná matice 27 Pouzdro 15 mm 4Tab. 89 Připojovací sada na střechu Twin-Tube15 proSKRProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 161


7 Pokyny k montážiPropojení kolektorůHydraulické propojení kolektorů umístěných vedle sebese provádí svěrným šroubením a převlečnou maticí(součást dodávky kolektorů). Za účelem zlepšenívzhledu spojených několika kolektorů, lze použítpropojovací sadu pro SKR.Požadavkem na montáž je přesnévyrovnání panelů.7.3.8 Montáž na plochou střechu s vakuovýmitrubicovými kolektory Logasol SKR6 aSKR12Potřeba místa při montáži na plochou střechus Logasol SKR6 a SKR12Potřebná plocha kolektorů odpovídá ploše na střešepro kolektorové řady plus odstup pro připojení. Přiurčování polohy kolektorového pole je nutné dbát naminimální vzdálenost od okraje střechy ( obr. 208).1Ca =h10a = b 102ABabaah3Obr. 207 Propojení kolektorů6 720 641 792-233.1TPoz. Díl Počet1 Zakrytí 12 Izolace (45 mm šířka) se samolepícím 1zakončením3 Propojení s kovovým čepem 2Tab. 90 Propojovací sada pro SKR6/SKR12Obr. 208 Minimální odstup od kraje střechy (rozměr a);výpočet vzorcem (oba jsou možné)Rozměr a: lze použít oba vzorce. Lze použít menšíhodnotu.Rozměr A, B a C: tab. 91Počet kolektorůSKR6.1R[m]SKR12.1R[m]1 0,70 1,402 1,40 2,803 2,10 4,20A4 2,80 --5 3,50 --6 4,20 --B β = 30° 1,82 1,82β = 45° 1,19 1,19C β = 30° 1,20 1,20Tab. 91β = 45° 1,55 1,55Potřeba místa6 720 641 792-234.1T162Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Minimální rozestupyPři instalaci několika kolektorových řad za sebou jenutné dodržet minimální rozestupy mezi řadami, abynedocházelo ke stínění. Pro tyto minimální rozestupyplatí směrné hodnoty pro běžné případy ( tab. 92)αObr. 209 Zobrazení stínění při minimální výšce slunceTab. 92xSklon kolektorů6720646552-03.1STRozměr X [m]30° 5,2045° 6,28Minimální rozestupy kolektorových řad přivýšce slunce 17°Montáž Logasol SKR6 a SKR12Montáž na plochou střechu je určena pro rovinnéstřechy. Na jeden kolektor SKR6 nebo SKR12 připadajídvě trojúhelníkové podpěry se dvěma betonovýmideskami. Minimální hmotnost jednotlivých betonovýchdesek najdete v tabulce 94.D1GGELogasol SKR6.1RU plochých střech se štěrkovou vrstvou je nutné z místaumístění betonových desek odstranit štěrk.U plochých střech je vhodné pod betonové deskypoložit ochranné stavební rohože, aby nedošlok poškození střechy ( obr. 233, poz. 1).Hmotnost podpěr kolektorůPři stanovení zatížení střechy je nutné brát v úvahutaké hmotnost podpěr kolektorů:• Montážní sada na plochou střechu 30°: 26,3 kg• Montážní sada na plochou střechu 45°: 26,3 kg• Vakuové trubicové kolektory Logasol (vč. solárníkapaliny):– SKR6.1R: 25,2 kg– SKR12.1R: 46,4 kgHmotnosti betonových desekLogasol SKR12.1Rα = 30° α = 45° α = 30° α = 45°Rozměr D 450 450 800 800Rozměr E 408 303 408 303Rozměr G 408 305 408 305Tab. 93Rozestupy otvorů pro upevnění podpěr(rozměry v mm)JednotkaRychlost větru [km/h]až 102 až 129Zatížení [kN/m 2 ] 0,5 0,8Počet podpěrkolektoruPočet betonovýchdesek na kolektorMin. hmotnostbetonové desky proSKR6.1R– 2 2– 4 4[kg] 47,5 77,5Min. hmotnost[kg] 95 155betonové desky proSKR12.1RTab. 94 Požadovaná hmotnost betonových deseks podpěramiObr. 210 Trojúhelníkové podpěry s betonovýmideskami1 Ochrana ploché střechy6720646552-04.1STProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 163


7 Pokyny k montážiMontáž kolektorů na rámyPro upevnění kolektorů SKR6 a SKR12 na rámy sloužílišty s upevňovacími háky. Tyto lišty jsou dlouhé2022 mm a jsou součástí montážní sady na plochoustřechu.12230232306 720 641 792-235.1TObr. 211 Montáž uchycovacích lišt na konstrukci; podpěra 45°1 Horní držák2 Dolní držák3 T-šroubPropojení kolektorůHydraulické propojení kolektorů umístěných vedle sebese provádí svěrným šroubením a převlečnou maticí(součást dodávky kolektorů). Za účelem zlepšenívzhledu spojených několika kolektorů, lze použítpropojovací sadu pro SKR.12Požadavkem na montáž je přesnévyrovnání panelů.36 720 641 792-233.1TObr. 212 Propojení kolektorů1 Zakrytí2 Izolace (45 mm šířka) se samolepícím zakončením3 Propojení s kovovým čepem (2x)164Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Pokyny k montáži7Hydraulické připojeníU vakuových trubicových kolektorů SKR6.1R aSKR12.1R je zpětné potrubí již integrováno v hornímsběrné části kolektoru, takže je možné jednostrannépřipojení kolektorové řady vpravo nebo vlevo. Přimontáži na střechu je možné použít připojovací sadu nastřechu nebo sadu pro připojení dvojité Cu trubky (2x15 mm) Twin-Tube15 SKR.1 234276 5136 720 647 042-19.1ITL6 720 647 043-01.1ITLObr. 213 Připojovací sada na plochou střechu pro SKRPoz. Díl Počet1 Krytka, izolace 12 Obratové koleno 13 Návod k montáži 14 Připojovací koleno 25 Svěrné šroubení 18 mm 26 Převlečná matice 2Tab. 95 Připojovací sada na plochou střechu pro SKR456Obr. 214 Připojovací sada na střechu Twin-Tube15 proSKRPoz. Díl Počet1 Návod k montáži 22 Solární dvojitá trubka (Cu, 2x 15 mm, 1není součástí)3 Krytka, izolace 14 Obratové koleno 15 Svěrné šroubení 15 mm 26 Převlečná matice 27 Pouzdro 15 mm 4Tab. 96 Připojovací sada na střechu Twin-Tube15 proSKRProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 165


7 Pokyny k montáži7.3.9 Montáž na fasádu vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6 a SKR12Vakuové trubicové kolektory Logasol SKR6 a SKR12lze pomocí stojanů na plochou střechu montovat nafasádu se sklonem 45° případně 60°.Svislá montáž (90°) je možná pomocí sady pro montážna střechu. Fasáda musí být dostatečně nosná. Prorůzné druhy fasády (stěny) jsou vhodné různé šrouby ahmoždinky (nejsou součástí dodávky). Sběračkolektoru je bezpodmínečně nutné montovat nahoru(svisle).Potřeba místa při montáži na fasádu s LogasolSKR6 a SKR12Potřeba místa na fasádě pro montáž kolektorové řadyje závislá na počtu a sklonu kolektorů Při určovánípolohy kolektorového pole je nutné dbát minimálnívzdálenost od okraje fasády.ABCPočet kolektorůSKR6.1R[m]SKR12.1R[m]1 0,70 1,402 1,40 2,803 2,10 4,204 2,80 –5 3,50 –6 4,20 –α = 45° 1,52 1,52α = 60° 1,14 1,14α = 90° 1)0,34 0,34α = 45° 1,55 1,55α = 60° 1,86 1,86Pod kolektory je nutné ponechat volný prostor, aby bylomožné vyměnit vakuovou trubici o délce 1,92 mv případě servisního zásahu.α = 90° 2,08 2,08Tab. 97 Potřeba místa1) Montáž s držáky namísto trojúhelníkových podpěrHorizontální rozestup mezi kolektorovýmiřadami musí být min. 15 cm, z důvodubezproblémové montáže hydraulickéhopřipojení.CbACh6 720 641 792-270.1TObr. 216 Potřeba místa pro fasádní montáž kolektorůSKR6 nebo SKR12 s montážní sadou nastřechuaBAaa =h5a = b 56 720 641 792-236.1TObr. 215 Potřeba místa pro fasádní montáž kolektorůSKR (vysvětlení v textu)Rozměr a: lze použít oba vzorce. Lze použít menšíhodnotu.90°90°1,65 mRozměry A, B a C odpovídají potřebě místa prozvolený počet a uspořádání kolektorů ( tab. 97). Tytorozměry jsou minimální doporučené.Obr. 217 Pozice držáků (SKR6: G=450 mm; SKR12:G=800 mm)G6 720 641 792-281.1T166Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


xPokyny k montáži7Minimální rozestupy kolektorůFasádní montážní sada je ideální pro budovy, jejichžorientace střechy je hodně odchýlena od jihu. Takmůže být z technického hlediska dosaženo optimálníhovyužití slunečního záření a také ideálního řešeníz pohledu architektonického.Z energetického pohledu by při montáži na fasádu byměla být preferována varianta s držáky na plochoustřechu. Pokud se použije svislá montáž (90°)trubicových kolektorů je nutné počítat s nižšímisolárními zisky.Mezi několika nad sebou umístěných kolektorů je nutnéponechat předepsané rozestupy, aby se kolektorynestínily vzájemně.Montáž kolektorůPro upevnění kolektorů SKR6 a SKR12 na rámy sloužílišty s upevňovacími háky. Tyto lišty jsou dlouhé 2022mm a jsou součástí montážní sady na plochou střechu( obr. 211, str. 164).Při montáži na fasádu se sklonem 45° musí býtnastaven horní odstup lišty na cca 160 mm.GαGE6720646552-14.1STDObr. 219 Pozice otvorů pro uchycení rámůSKR6.1RSKR12.1RObr. 218 Rozestupy a stínění při fasádní montážiSklonkolektorů α6 720 641 792-257.1TMin. rozestup kolektorů X s SKR6 neboSKR12 [m]45° 4,1260° 3,68Tab. 98 Minimální rozestup kolektorů s SKR6 neboSKR12DEGTab. 99Úhel sklonu [mm] [mm]α = 45° 450 800α = 60° 450 800α = 45° 303 303α = 60° 408 408α = 45° 305 305α = 60° 408 408Rozestupy otvorů pro uchycení rámůProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 167


7 Pokyny k montáži7.3.10 Směrné hodnoty montážních časů pro deskové kolektoryPotřeba pracovníkůPro montáž solárních kolektorů je třeba počítat alespoňse dvěma montážníky. Každá instalace na/do šikméstřechu vyžaduje zásah do střešní krytiny. Předmontáží je proto vhodné konzultovat s patřičnýmiodborníky (pokrývači, klempíři) a případně je přizvat.Pro všechny montážní varianty se dodávají potřebnékonstrukční sady včetně příslušenství s odpovídajícímmontážním návodem. Ten je třeba před začátkempráce na zvolené montážní variantě důkladně pročíst.Čas potřebný pro montáž kolektorůČasy v tabulce 100 platí pouze pro čistou montážkolektorů s montážními systémy a přípojkami k jednéMontážní variantakolektorové řadě. Předpokládají se přesné znalostipříslušného montážního návodu.Nejsou zohledněny časy na zabezpečovací opatření,dopravu kolektorů a montážních systémů na střechuani přípravné práce na střeše (např. přizpůsobovánía řezání tašek). Ty by měly být vyhodnoceny pokonzultaci s pokrývačem.Časová kalkulace k návrhu systému se solárnímikolektory vychází z empirických hodnot. Ty závisejí napodmínkách na stavbě. Proto se mohou skutečnémontážní časy na stavbě podstatně lišit od časůuvedených v tabulce 100.Směrné hodnoty montážních časů2 kolektory SKN4.0/SKS4.0 pro každý další kolektormontáž na střechu 1,0 h na montéra 0,3 h na montéramontáž do střechy 3,0 h na montéra 1,0 h na montéramontáž na plochou střechu se zatěžovacími1,5 h na montéra 0,5 h na montéravanamimontáž na plochou střechu na konstrukci1,5 h na montéra 0,5 h na montérapřipravenou ze strany stavbymontáž na fasádu 45° 2,5 h na montéra 1,5 h na montéraTab. 100 Montážní časy pro dva montážníky pro malé solární systémy (do 8 kolektorů) na střechu, bez dopravy,zajištění ani přípravných prací7.4 Ochrana proti blesku a vyrovnání potenciálu u tepelných solárních zařízeníNutnost ochrany před bleskemNutnost ochrany proti zásahu blesku je definovánastavebními řády příslušného státu. Často se ochranaproti blesku vyžaduje u budov, jejichž• výška přesahuje 20 m• které výrazně převyšují okolní budovy• které jsou cenné (památky) a/nebo• kde by při úderu blesku mohla vzniknout panika(školy atp.)Pokud je solární zařízení umístěno na budově, jež mábýt zvláště chráněná (např. výškový dům, nemocnice,shromažďovací a prodejní místa), měly by ses odborníkem na ochranu před bleskem as provozovatelem budovy projednat požadavky natakovou ochranu. Tato konzultace by měla proběhnoutjiž během návrhu solárního zařízení.Jelikož solární zařízení – kromě zvláštních případů –nepřevyšují hřeben střechy, je pravděpodobnostpřímého zásahu bleskem u obytného domu dleDIN VDE 0185-100 se solárním zařízením nebo bez nějstejně velká.Vyrovnání potenciálu u solárního zařízeníNezávisle na tom, zda je instalováno zařízení k ochraněproti úderu blesku, musí být výstup a zpátečkasolárního zařízení uzemněny měděným kabelemo průřezu minimálně 6 mm 2 na lištu pro vyrovnánípotenciálu.Je-li zařízení k ochraně před bleskem instalováno, jetřeba zjistit, zda se kolektor a montážní systémnenacházejí mimo ochranný prostor zařízeník zachycování blesků. Je-li tomu tak, pak musí odbornáelektrikářská firma solární zařízení do stávajícíhozařízení pro ochranu před zásahem blesku zapojit. Zdeby se elektricky vodivé díly solárního okruhu mělyuzemnit na lištu pro vyrovnání potenciálu pomocíměděného kabelu o průřezu nejméně 6 mm 2 .168Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


Formulář pro solární zařízení pro rodinné domy88 Formulář pro solární zařízení pro rodinné domyNávrh solárního systému (strana 1/2)ProjektPartner Buderus Návrh proPan / paníPan / paníTelefonTelefonE-mailE-mailMísto instalace kolektorůMísto umístění:PSČMěstoOrientace kolektorů:OrientaceSklon90Západ+ –90Východ+předpoklady,nebyly-li uvedenyžádné údajeJihSkica střechyPole východ-západ?0 Jihne ano neTyp kolektoru: SKN4.0 SKS4.0 SKR6/SKR12Zastínění kolektorového pole? ne anoneVolná plocha střechy:mdélka× šířkamdostatek místak dispoziciProvedení kolektorového pole:Do střechyNa střechumontáž na střechuNa plochou střechuNa fasáduStřešní krytiny:taškyPotrubí solárního systémuJednoduchá délka potrubí:mvně budovymuvnitř budovy1 m / 8 mPotrubí:materiálmmprůměr18 mmStatická výška:mmezi nejvyšším bodem systémua expanzní nádobou solárního systému8 mKotelna / místnost se zásobníkyRozměry místnosti:mvýška> 2 mmdélka× šířkamdostatek místak dispoziciNejmenší transportní otvor (dveře):mvýška× šířkam2,00 m × 1,20 mVyužití solární systémuTeplá voda (TV)Podpora vytápěníTeplá voda (TV)Ohřev bazénuProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 169


8 Formulář pro solární zařízení pro rodinné domyNávrh solárního systému (strana 2/2)Příprava teplé vodyPočet osob v domácnosti:osobpředpoklady(pokračují)4 osobyDenní spotřeba TV (45 °C):(spotřeba v litrech na osobu)nízká střední vysoká(40 l/osobu) (50 l/osobu) (75 l/osobu)50 l na osobuDenní spotřeba TV (45 °C):l(počet osob x litry na osobu)200 lPračka napojena na teplou vodu? ne anoMyčka nádobí napojena na teplou vodu? ne anoTeplota teplé vody zásobníku: °CMaximální teplota zásobníku: °C(45 °C pro jedno/dvougenerační domy,60 °C pro bytové domy)Cirkulace teplé vody? ne ano Ztráty cirkulací: Wnene45 °C / 60 °C60 °CžádnéPotrubí cirkulace:mdélkammprůměrZdroj teplaTyp kotle:Výkon kotle:kWÚčinnost kotle: %GB16225 kW97 %Zdroj tepla v letním provozu? ne ano, s ... ano, s ...Dodatečný zásobník?lÚčinnost kotle (letní provoz): %70 %bivalentnímonovalentní žádnýPalivo:olej plyn propan biomasa elekt. CZTplynPodpora vytápění120 m 2Vytápěná plocha: m 2 24 °CTepelná ztráta:Potřeba tepla (vypočteno/změřeno): kWhVýstupní teplota: °C Teplota zpátečky:°CTeplota pro přepnutí do letního provozu: °CSpotřeba oleje za rok: l/a Spotřeba plynu za rok: m 3 /akW6 kW10000 kWh35 / 30 °C18 °C1160 m 3 /aOhřev bazénové vodyDoba provozu: od dosoukromý veřejný soukromýkvěten-záříTyp:vnitřní bazénvnitřní bazénvenkovní bazén nechráněný chráněnýchráněný protivětrubarva bazénuchráněnýmodráBazén: (délka x šířka x hloubka) m × m ×mprosíme uvéstZakrytí bazénu? žádné k dispozici druh zakrytí k dispoziciPožadovaná teplota bazénu:°CDohřev z kotle přes deskový výměník (WT)? ne ano, s ... ano, s WTDatum:Podpis:170Projekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013)


PoznámkyPoznámkyProjekční podklady Solární technika Logasol – 6 720 803 657 (01/2013) 171


Sídlo obchodní divize Buderus pro ČRa Buderus Technická topenářské podpora centrumPrůmyslováPRO projektanty372/1108 00 Praha 10 - ŠtěrboholyTel.: tel: (+420) 272 191 111 105Fax: e-mail: (+420) technika@buderus.cz272 700 618info@buderus.czBuderus topenářské centrum ProstějovProstějov Topenářská - Kralice prodejní na Hané centra BuderusHáj 327400 07 Ústí nad Labemtelefon: +420 387 330 699798Topenářské12 Kralicecentrumna HanéPrahaTopenářské telefon: centrum +420 Hradec 475 Králové 208 574 Topenářskéfax:centrum+420 387Ostrava330 709Sídlo obchodní divize Buderus pro ČR Bratří Štefanů 499Novinářská 1254/7Tel.: (+420) 582 302 911fax: +420 475 208 575mobil: +420 720 168 198Průmyslová 372/1500 03 Hradec Králové709 00 Ostrava – Mariánské HoryFax:108(+420)00 Praha58210 – Štěrboholy302 930mobil: +420 721 210 936 prodejcb@buderus.cztel.: +420 495 544 182tel.: +420 591 133 833mobil: tel.: +420 +420 272724 191 110 269 963mobil: +420 prodejul@buderus.cz721 210 935mobil: +420 702 003 598prodejpv@buderus.cze-mail: prodejpraha@buderus.cze-mail: prodejhk@buderus.czProdejní sklad Hradec Královée-mail: prodejov@buderus.czBuderus topenářské centrum Plzeň Kovová 962Topenářské centrum Ústí n/LabemTopenářské centrum ProstějovPřístavní 432/8Háj 327400 07 Ústí nad Labem798 12 Kralice na Hanétel.: +420 475 208 574tel.: +420 582 302 911mobil: +420 721 210 936mobil: +420 724 269 963e-mail: prodejul@buderus.cze-mail: prodejpv@buderus.czTopenářské centrum PlzeňKoterovská 177326 00 Plzeň20 tel.: +420 377 535 938mobil: +420 721 111 055e-mail: prodejplzen@buderus.czwww.buderus.czKoterovská 177326 00 Plzeňtelefon: +420 377 535 938fax: +420 377 532 796mobil: +420 721 111 055prodejplzen@buderus.czBuderus topenářské centrumÚstí n/LPřístavní 432/8Prodejní sklad České BudějoviceNemanická 5370 10 České Budějovicetel.: +420 387 330 699mobil: +420 720 168 198e-mail: prodejcb@buderus.cz500 03 Hradec Královételefon: +420 495 544 182fax: +420 495 544 612mobil: +420 721 210 935prodejhk@buderus.czProdejní sklad České BudějoviceNemanická 5370 10 České Budějovice01/12 Grafika: DENOC s.r.o. Tisk: DENOC s.r.o. Technické změny vyhrazenyteplna_cerp_09_2011.p65 2011.1.2012, 15:34www.buderus.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!