305kB - Buderus

buderus.sk

305kB - Buderus

Kódy zobrazované na displejiKód Typ kódu Vysvetlivky OpatrenieE A 2 4 6 Pokazená automatika horáka alebo KIM. • Skontrolujte kabeláž a zástrčky automatiky2 5 22 5 3E C 2 5 12 5 6E F 2 5 4E H 2 5 02 5 82 6 2E L 2 5 92 7 9E L 2 9 0E P 2 8 7E Y 2 6 3H A -horáka.• Vymeňte automatiku horáka a skontrolujtesprávanie sa plynového kondenzačnéhokotla počas prevádzky.Prevádzkový kód: Sú aktivované údržbové • Reset nie je monžý, kód je možné zrušiť ibahlásenia [h/0/3| a/alebo [h/0/8| .na regulátore RC3x .H 0 1H 0 2H 0 3H 0 4H 0 5H 0 6H 0 7H 0 8Tab. 1 Kódy na displejiServisné hlásenie: Teplota spalín je vyššiaako zvyčajne.Servisné hlásenie: Ventilátor sa točípomalšie ako zvyčajne.Servisné hlásenie: Bol dosiahnutý početprevádzkových hodín pre ďalšiu údržbu.Servisné hlásenie: Ionizačný prúd je nižšíako je zvyčajná hodnota.Servisné hlásenie: Napätie pri zážihu jevyššie ako je zvyčajná hodnota.Hlásenie údržby:Počet nových štartov prenábeh horáka je vyšší ako je zvyčajne.Prevádzkový tlak (tlak vody vovykurovacom zariadení) je vpohotovostnom režime nižší ako 1,0 baralebo je počas prevádzky nižší ako 1,3bar. Odovzdávaný výkon sa obmedzí prevykurovaciu prevádzku aj pre prevádzkuTÚV.Servisné hlásenie: Uplynul nastavenýdátum pre vykonanie údržby.• Vyčistite výmenník tepla plynovéhokondenzačného kotla.• Vyčistite alebo vymeňte ventilátor.• Vykonajte údržbu plynového kondenzačnéhokotla.• Skontrolujte kontrolnú elektródu a pomerplynu a vzduchu.• Skontrolujte zapaľovanie plynovéhokondenzačného kotla.• Skontrolujte zapaľovanie plynovéhokondenzačného kotla.• Skontrolujte prevádzkový tlak. Odvzdušnitevykurovacie zariadenie a plynovýkondenzačný kotol.• Doplňte vodu do vykurovacieho zariadenia,kým nedosiahnete tlak 2 barov.• Vykonajte údržbu plynového kondenzačnéhokotla.126 720 615 589 (2010/12)


Kódy zobrazované na displejiB Skontrolujte, či pripojovacie potrubie správnezapadlo, aby ste tak zabránili jeho uvoľneniu.6 720 619 223-006.2TDObr. 36 720 619 223-004.2TDB Mierne namažte gumené tesnenia na potrubí výstupu[1] a spiatočky [2] zásobníka TÚV.B Potrubie výstupu zásobníka TÚV [1] s vloženýmplochým gumeným tesnením pripojte bez pnutia kprípojke výstupu zásobníka a k doskovému výmenníkutepla v zásobníku.B Potrubie spiatočky zásobníka TÚV [2] s vloženýmplochým gumeným tesnením pripojte bez pnutia kprípojke spiatočky zásobníka a k doskovémuvýmenníku tepla v zásobníku.Obr. 5Kotly s výkonom 15 kW a 25 kW sú vybavenézabudovanou expanznou nádobou.1 27 746 800 040-10.2TDObr. 4Pripojenie potrubí k zásobníku TÚV1 Potrubie výstupu zásobníka TÚV2 Potrubie spiatočky zásobníka TÚV146 720 615 589 (2010/12)

More magazines by this user
Similar magazines