Návrh a realizace ovládání měniče Taian TECO v prostředí LabView ...

www1.fs.cvut.cz
  • No tags were found...

Návrh a realizace ovládání měniče Taian TECO v prostředí LabView ...

12110 - Ústav přístrojové a řídící technikyBakalářská diplomová práce:Návrh a realizace ovládání měniče TaianTECO v prostředí LabViewDiplomant: Martin Sedlák IV / 5Vedoucí diplom. práce: Doc.Ing Jan Chyský, CSc.


Schéma zapojení systémuLaboratorní PCModem RS-232(seriový port PC)Frekvenční měničTECO 7300 CV0,75kWUživatelský interfaceNI LabView 8.63f asynchronní motor0,55kW


Parametry●●●Komunikace:protokolem MODBUS (RTU mód)Rychlost 9.6 kbps, bez parity, timeout 100 msMotor:3f asynchr. 4 pólový motor P = 0,55kWmaximální otáčky f=50Hz n = 1430 ot/minMěnič:vstup 1fázový 220-240V 50/60 Hzmaximální výkon motoru P = 0,75 kW (1HP)rozsah regulace frekvence 0-650 Hz


Ovládací panel – Settings PagePřenosová rychlostList pro výběr komunikačníhorozhraní (seriový port)Nastavení parity(standardně žádná)Výběr komunikačního móduAdresa zařízení skterým komunikujeme(lze měnit za běhu)Řízení toku dat(ochrana dat)Nastavení timeoutu(rozhodující pro plynulost)POZN.: Všechna zařízení standardně podporují MODBUS RTU mód, ASCIIvíce zatěžuje komunikaci


Ovládací panel – Chart PageLegenda zobrazenínačtených parametrůZobrazení historiezaznamenaných hodnotPOZN.: Ve finální verzi bude zobrazení jednotlivýchnaměřených veličin ve separátních oknech


Ovládací panel – LOG filePřepínač pro ukládánínačtených hodnot dotextového souboruNastavení intervalusekvence zapisováníVýběr názvu a umístěnívýstupního souboru


Výstup (LOG) programu●Tabulka parametrů výstupního souboruTime Freq [Hz] BWD/FWD Voltage [V] Current [A] Torque [Nm]00:00:10 16 0 180,0 1,3 1700:00:15 35 0 205,3 1,8 1500:01:32 50 0 223,1 2,2 1001:00:00 40 1 211,9 2,0 2401:59:06 30 1 189,4 1,7 26Time,Freq [Hz],BWD/FWD,Voltage [V],Current [A]00:00:10,16,0,180.0,1.3,1700:00:15,35,0,205.3,1.8,1500:01:32,50,0,223,1,2.2,1001:00:00,40,1,211.9,2.0,2401:59:06,30,1,189.4,1.7,26 // konec00:01:32,50,0,223,1,2.2,10POZN.: V tomto případě se interval záznamu hodnot měnil.


Vstup (režim AUTO) programu●●Jako vstupní soubor lze použít ivýstupní (LOG) soubor.Program čte první 3 sloupce:● TIME (formát HH:MM:SS)●FREQ (Hz)●BWD/FWD (0 = Zpět)Time Freq [Hz] BWD/FWD00:00:10 16 000:00:15 35 000:01:32 50 0


Blokový diagram – hlavní programVýstupIncializaceČtení registrůVstup Zapisovani do registrů


Vstupní blokManuálně/Automaticky


Zápis do registrůWrite Single Registerzápis frekvence do 102HZápis smyslu otáčení,Vypínání měniče doregistru 101HMezi jednotlivými zápisyje třeba čekat nejméně 10msPři vzniku chyby přizápisu, indikuje chybu


Čtení registrůDle události timeout - čtenídat registrů 120H až 129HIndikace stavového slovaNačítání jednotlivýchbitů stavového slovaNačítání dat zjednotlivých registrůZobrazení parametrů


Výstupní blok (LOG)Zapnout loga nastavitinterval zápisuPříprava tabulky prozápisZapis do spreadsheetsouboru


Závěr●●Zjištěno EMC rušení v okolí měniče:Měnič a motor jsou spojeny RS-232 standardnímnestíněným dvoužilový kabelem. Vzhledem k malémuvýkonu ovládanému stačí pouze vhodně změnit prostorovérozvržení komunikačního kabelu a frekvenčního měničepřípadně zkrácení timeoutu.Využítí aplikace:- Dálkové řízení jednoduchých pohonů (do cca 50m).- Programování řídících systémů pro účely měření (využitísekvencí v souboru).- Využití při zátěžových testech asynchronních motorů,záznam a vyhodnocení výsledků.


Konec prezentaceDěkuji za pozornost.

More magazines by this user
Similar magazines