Polohovanie a prevencia dekubitov

vusch.sk

Polohovanie a prevencia dekubitov

Polohovanie a prevenciadekubitovKrálikovliková Petra


Polohovaniesústava stava polôh s preventívnym vnym alebo liečebnýmebnýmvýznamomide o správne uloženie chorého v posteli, mámzabrániniť komplikáciciám m vznikajúcim pri dlhodobejnehybnosti- stuhnutie kĺbov, kdeformity, dekubityvyužívajú sa rôzne pomocné zariadenia postele,ktoré je potrebné vedieť správne používavať


Rozdelenie polôh• Aktívna prirodzená – pacient ju zaujímasám, môže e ju kedykoľvek meniť• Aktívna vynútentená – úľavová – pacientju vyhľadadáva z vlastnej vôle, mámv nejmenšie problémy• Liečebnebná – súčasť Th režimu• Vyšetrovacia• Pasívna– nie je ovládandaná vôľou, pacientju nemôže e zmeniť bez pomoci


Polohovanieby malozodpovedať týmtopožiadavkiadavkám:• musí umožniniťodbremenenie určitýchčastítela• musí zabrániniť sekundárnymzmenám m u pacienta• z dlhodobého hľadiska hmusíbyť prínosom prezachovanie a podporusamostatnosti pacienta


Antidekubitárnepolohovanie používa sa u pacientov ležiacich vo vynútenejpolohe alebo s porušeným vedomím platí zásada,že e každé 2 hodiny sa musí zmeniťtlak., resp. smer tlaku podložky pacienta platí najmä v extrémnych podmienkach – letnémesiace, nefungujúca klíma,febrilný pacient,pacient s nadmerným potením Polohovacie hodiny – viac ako 1 ležiacipacient na oddelení – všetci polohovaní narovnakú stranu v rovnakú hodinu


Rovná poloha, poloha nachrbte• Slúži i na všeobecnveobecné uvoľnenie aodbremenenie pohybov hrudného ho koša,chrbtice a panvy, uľahuahčenie dýchania auvoľnenie svalstva.• Horné končatiny súsflektované, , dolnékončatinyextendované, , lýtka podloženené,päty voľné a špičky neprepadávajvajú.


Poloha na boku• Odľahahčí chrbát, zárovezroveň však zaťažujeplece.• Horné končatiny súsflektované v lakťoch,vrchná je podloženená vankúšúšom. Spodnádolná končatina je vystretá, , vrchná dolnákončatina je flektovaná v bedrách akolenách a podloženená vankúšúšom.


30 o šikmá poloha• Uhol, ktorý zviera podložka a chrbát t pacienta je30 o• Najviac ohrozené časti v gluteálnejlnej a sakrálnejoblasti súsoslobodené od tlaku.• Hlava je podopretá menšíším m vankúšúšom.Podsunutím m 2 podušiek zboku dosiahnemenaklonenie tela o 30 o .• Spodnú dolnú končatinu podložíme tak, aby bolokoleno, lýtko a členok odľahahčené.• Poloha je správna vtedy, ak sa dlaňošetrujúceho dádľahko vsunúť pod kríže e a bokypacienta.


Funkčné polohy• Používajvajú sa u pacientov, kde bolaprimárne rne alebo sekundárne porušenenánervová regulácia a v budúcnosti hrozípoškodenie funkcie končatiny.• U pacientov, ktorí sú dlhodobo vbezvedomí.


Pomôcky na úpravu polohy• Podpera – podopiera chrbát t pacienta vsede alebo polosede• Opora nôh• Dlahy – drôtené, , obalené vatou a mulom.Používajvajú sa na spevnenie končatatín.


Pomôcky uľahuahčujúce pohyb naposteli• Hrazdička– slúži i pacientovi priposadzovaní sa na posteli, cvičenení a zmenepolohy.• Rebríčekek – uľahčujeposadzovaniepacienta na posteli a využívsavsa sa pri RHB.• Uzdička– nahrádza rebríček,ek, zhotovaná jez troch obväzov spletených do vrkoča.


Prevencia preležananín• Preležanina– miestne odumretietkaniva.• Postihuje kožu u a podkožienapredilekčnýchmiestach.Predilekčné miesta:• tŕň7. krčného stavca pätyp• hrebene lopatiek záhlaviez• lakťový kĺb k b krížovová kosť


• Intaktná koža a serytémom–začervenanie, edém,napätá a teplá koža.Štádiá dekubitu1. stupeň


2. stupeň• Deštrukcia kože e apodkožiaia.• Tvorba povrchovýchpľuzgierov.


3. stupeň• Deštrukcia tkanív v sašíri do podkožnéhotkaniva ažapo fasciu.


4. stupeň• Deštrukcia ažanekrózatkanív v s prenikanímdo svalov a kostí.


Prevencia dekubitov• pravidelné denné kontrolovanie kože – udržiavaiavaťkožu u suchú, čistú, , prekrvenú• podkladanie predilekčnýchmiestantidekubitárnymipomôckami• hladko ustlaná posteľ, , suchá posteľná bielizeň• dobre priloženená dlaha, protéza• polohovanie podľa časového harmonogramu


• aktívne cviky na posteli• denné umývanie ohrozených miest• masáž, , prekrvenie tkaniva• okamžitité umytie pokožky ky a prezlečenieeniemokrého a znečistenisteného chorého


Pomôcky na prevenciupreležananín• Podložné kolieska – sú vyrobené zmolitanu a podkladáme ich pod hlavu,lakte a päty ppacienta.• Antidekubitálnapodložka– kožušina,vkladáme ju na strednú časť postele,priamo pod sedaciu časť pacienta.• Antidekubitálnymatrac

More magazines by this user
Similar magazines