višnja maraska kao sastojak funkcionalne hrane

mrrfeu.hr
  • No tags were found...

višnja maraska kao sastojak funkcionalne hrane

VIŠNJA MARASKA (Prunus cerasus var.Marasca) KAO SASTOJAK FUNKCIONALNEHRANEProf.dr.sc. Verica Dragovid-Uzelacvdragov@pbf.hrZagreb, 07. lipnja 2013.


Razvoj i primjenasofisticiranijihtenologija uproizvodnjifunkcionalnihproizvoda ipoluproizvoda nabazi višnje maraskeOpremanjelaboratorija zaprocese sušenja iodređivanjebiološki aktivnihspojevaEdukacija iupoznavanje lokalnihuzgajivača te širedruštvene zajednice spotencijalom imogudnostimaprerade višnjemaraske


PRERADA U PRAH SOKA VIŠNJE MARASKE


Prah soka višnje Maraske40 % 4-7 DE, 180 o C


Labogene,CoolSafe Superior PRO 55-90)kapaciteta 4L/24 h


Proizvodnja čokolade- VITLOV/ Zadar


• izuzetno aromatični• slatkasto-kiselkastogokusa• dobre sočnosti prižvakanju• tamno crvene boje• proizvod dobretopljivosti• karakterističnogmirisa za višnju• nešto svjetlije boje• hramoničnog okusa.


Manufactured by:Distributed by:Mayo Clinic PET Radiochemistry Facility200 First Street SWRochester, Minnesota 55905-0001Mayo Clinic PET Radiochemistry Facility200 First Street SWRochester, Minnesota 55905-0001Reference ID: 3187688


HPLC UZ UV/VIS PDALC MS/MS


Koncentracija melatonina u višnjama uzgojenimu RHMaraska Montmorency Oblačinska Balaton10-20.52 13.46 4.36 2.06


1. RADIONICA


2. RADIONICA


3. RADIONICA


4. RADIONICA


Osnovan Laboratorij za procese sušenja imonitoring biološki aktivnih spojevaLiofilizirani plodovi višnje maraske, udjela vlagedo maksimalno 10 %, s visokim udjelom BAS-a(antocijani, flavonoli, fenolne kiseline, melatoninitd.) te visoke antioksidacijske aktivnosti i dobrihsenzorskih svojstava;


Prah soka višnje maraske proizveden sušenjemraspršivanjem, pri čemu su očuvane visokekoncentracije BAS-a (antocijani, flavonoli,fenolne kiseline, melatonin itd.), visokeantioksidacijske aktivnosti i dobrih senzorskihsvojstavaPotaknuto učinkovitije međusobno povezivanje isuradnja između lokalnih uzgajivača iproizvođača, prehrambene industrije teznanstvenih institucija s krajnjim ciljempovedanja konkurentnosti proizvoda na bazivišnje maraske.


Tijekom implementacije ovog projekta stvoreni su:•uvjeti za razvijanje koncepta funkcionalne hrane na bazi višnjemaraske, drugog voda te ostalih biljnih vrsta; širenja znanja opotencijalima proizvodnje visokovrijednih prehrambenihproizvoda te upoznavanje proizvođača s benifitima koji se moguostvariti plasmanom funkcionalne hrane na tržište•preduvjeti i mogudnosti suradnje između PBF-a, Centra Zadar telokalnog poljoprivrednog sektora, proizvođača i prerađivačavoda, povrda, mediteranskih kultura te prehrambene industrijena lokalnoj i nacionalnoj razini.


• osigurati učinkovit transfera znanja itehnologije u SMEu regiji• u suradnji sa mjerodavnim institucijamautjecati na povedanje konkurentnostiprehrambene industrije.• motivirati mlade znanstvenike i inženjereda se usavršavaju u području prehrambenetehnologije, biotehnologije i nutricionizmau razvijanju i primjeni novih inajsuvremenijim tehnologija

More magazines by this user
Similar magazines