Výroční zpráVa - Sedmikráska

sedmikraska.cz

Výroční zpráVa - Sedmikráska

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/20121. Charakteristika organizace1.1 Identifikační údajeNázev: Základní škola Sedmikráska, o.p.s.Organizační forma: obecně prospěšná společnostStatutární orgán – ředitel: Mgr. Pavel SumecManažer: Ing. Jaroslav PolášekPředseda správní rady o.p.s.: Pavel ŠtorekPředseda školské rady: RNDr. Ivana ProcházkováDatum založení organizace: 1. 9. 1993Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 1993Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2011Škola sdružuje:1. Základní škola – cílová kapacita 135 žáků2. Školní družina – cílová kapacita 30 žákůAdresa: Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kraj ZlínskýTelefon kancelář: 575753923Telefon ředitelna: 571117317e-mail: skola@sedmikraska.czweb: http://www.sedmikraska.czDIČ: CZ25853708IČO: 25853708IZO: 049582071Oddíl a vložka o.p.s. v obchodním rejstříku: oddíl O, vložka číslo 113Den zápisu: 7. 3. 2000Datum poslední aktualizace: 27. 7. 2011Bankovní spojení: č.ú. 164779815/0300 ČSOB, a.s. – obchodní síť IPB, pobočka Rožnov p.R.Správní rada obecně prospěšné společnostiJméno funkce délka působeníPavel Štorek předseda 7 letJakub Jalůvka člen 7 letBohdan Kyšák člen 3 rokyV roce 2011 a 2012 proběhla 4 jednání, na kterých byli členové správní rady informováni o postupu vedenípři organizaci školy, výsledcích vzdělávání, fundraisingové politiky, realizaci evropských projektůa společně plánovali procedurální kroky vedoucí ke změně zřizovací listiny a statutu obecně prospěšnéspolečnosti. SR schválila rozpočet a výsledky hospodaření Sedmikrásky za rok 2011.Dozorčí rada obecně prospěšné společnostiJméno funkce délka působeníMarek Brzobohatý předseda 3 rokyIngrid Stavárková členka 3 rokyOldřich Kramoliš člen 7 letPočet jednání: 4 × ročně. Členové dozorčí rady byli srozuměni s výsledkem auditu hospodaření školy za rok2011.4


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/20122006Dlouhodobá nájemní smlouva se ZŠ Pod Skalkou.2007Tvorba Školního vzdělávacího programu ZŠ Sedmikráska.2008Realizace projektu Můžeme být spolu podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.Tvorba hodnotových pilířů školy.200915. výročí založení školy. Ukončení tříletého mezinárodního projektu Comenius – partnerství škol ČR, Slovenska,Francie a Anglie.2010–2011Realizace projektu Můžeme být spolu II. podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.2011–2012Realizace projektu Spolu podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.Současný zřizovatel – OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOSTPůvodní Nadace Sedmikráska ukončila podle zákona o přeměně nadací svou činnost. Škola bylaod března 2000 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudemv Ostravě, pod názvem SEDMIKRÁSKA – Soukromá základní škola o. p. s. V roce 2004 byl změněn název školyna Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Zřizovatel školy, obecně prospěšná společnost, je právnickou osoboua ze zákona poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatelestejných podmínek. Její hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánůnebo zaměstnanců a musí být upotřeben na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla o. p. s.založena. V tomto případě ke vzdělávání na úrovni základní školy.1.3 Základní údaje o škole a součástech, které sdružujePovinná školní docházka našich žáků je zajištěna v objektu pavilonu D, ZŠ Pod Skalkoupočet tříd počet žáků z toho chlapci z toho dívky počet žáků na třídu1. stupeň 5 80 42 38 162. stupeň 4 48 24 24 12školní družina 1 30 17 13 301.4 Vzdělávací programy školyvzdělávací programŠkolní vzdělávací programpro základní vzděláváníSedmikráskaposkytovanýobor vzdělávání79-01-C/01Základní škola,studium denní,délka studia 9 letškolní rok 2011/2012v ročnícíchpočet žáků1.–9. 1286


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/20122.2 Výpravy po České a Slovenské republiceVýuka prvouky, vlastivědy, přírodopisu a zeměpisu – poznávání přírodních, historických a vlastivědnýchtémat prožitkovými metodami (žáci vyšších ročníků pak mohou absolvovat exkurze do reálných provozůvybraných řemesel a pracovních prostředí, které jim napomohou při rozhodování o budoucím studiu nebopři volbě povolání). Výpravy se zúčastňují 2–4 žáci a učitel, trvá 2–3 dny a obsahově se zaměřujena jednotlivé kapitoly probíraného učiva. Spaní je zajištěno ve stanech, tělocvičnách nebo v podobnýchfinančně nenáročných objektech, stravování a vaření si členové výpravy s pomocí učitele zajišťujía připravují sami, obvyklá doprava je vlakem, autobusem nebo pěšky. Během roku se žáci z jednotlivých třídprostřídají, ze svých záznamů z cest následně vypracovávají zprávy a referáty, připravují pokusy, pozorování avýkladové panely, dokumentují fotografiemi nebo video snímky.2.3 Ročníkové práceŽáci 5.–9. ročníku vypracovávají v průběhu roku práci na dané téma. Téma si mohou zvolit sami(po konzultaci s učitelem), nebo si vybírají z témat nabízených učiteli jednotlivých předmětů. V průběhu rokupostup práce konzultují s učitelem; ročníková práce je slovně ohodnocena. V páté a v deváté třídě žáciprezentují ročníkové práce před učiteli a rodiči.2.4 Nabídka volitelných a nepovinných předmětůVolitelný předmět na II. stupni:InformatikaŠpanělský jazykPráce s textemCvičení z matematikyZájmové útvary:Angličtina pro 1. a 2. ročníkKytaraFotokroužekZájmová informatikaVýtvarný kroužekRukodělný kroužekKeramikaMalováníPohybovkyPsaní všemi desetiTuristický kroužek3. Údaje o pracovnících školyPedagogický sbor je sestaven z kvalifikovaných učitelů, specializovaných pracovníků, odborníků z praxe,speciálních pedagogů, školního psychologa a asistentů pedagoga. Celý tým odpovídá za kvalitní výuku,jejíž rámec základního vzdělání svou prací často obohacuje a přesahuje. To je patrné z jedinečného vedeníznevýhodněných žáků, re-edukačních programů a individuálních plánů pro jejich zařazení do běžné třídy, vpřípravě projektového vyučování v VI. až IX. třídě, na vlastivědných a přírodovědných výpravách po České aSlovenské republice, při tvůrčích hudebních, výtvarných a literárních dílnách, kde se mezi sebou setkávají žáci zrůzných tříd a učí se tak komunikaci a spolupráci nebo na slavnostech Sedmikrásky, které slouží jako celoškolnísetkávání žáků a rodičů a poskytují možnost otevřeně nahlédnout do dění ve třídách. Všichni učitelé se dále8


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012průběžně vzdělávají; každoročně se zúčastňují akreditovaných seminářů, výukových programů a pedagogickýchaktivit.Učitelé, kteří nemají potřebnou odbornou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004Sb. se aktivně zajímají o možnostech kombinovaného studia na vysokých školách.3.1 Kmenoví zaměstnanci školy v roce 2011/2012Mgr. Pavel SumecIng. Jaroslav PolášekHelena JurečkováRNDr. Ivana ProcházkováMgr. Pavel SedlákMgr. Stanislava TeturováMgr. Lenka FiedlerováIng. Jiří KrajčaMgr. Ladislav KrajčaLudmila DoležalováBc. Kateřina JoklováMgr. Jana ZrníkováMgr. Jolana SobotkováBc. Daniel StiborMgr. Gabriela BrezinováMartina SumcováJitka SkotnicováPavla JalůvkováLucie OharkováBc. Petr JakubPhDr. Andrea BernátkováIng. Martina NovosádováLibuše Juřicováředitel školy, TV, Pohybovkymanažer, Informatika, Fotokroužek, Zájmová informatikaúčetní, asistentkazástupce ředitele, M, F, VZ, výchovná poradkyněpředměty ve II. třídě, TV II. stupeňpředměty ve III. třídě, speciální pedagogpředměty ve IV. tříděpředměty ve V. třídě, Turistický kroužek, koordinátor EVVOpředměty v I. třídě, Kytara, školní webvychovatelka ve školní družině, speciální pedagogAnglický jazyk III.–IX. třídaDějepis, Občanská, Rodinná výchova, TV, metodik prevenceZeměpis, MatematikaČeský jazyk, Hudební výchova, Kytara, knihovnaChemie, Přírodopis, koordinátor EVVOVV, PČ, Keramika, Rukodělný kroužek, asistentka pedagogaasistentka pedagogaasistentka pedagogaasistentka pedagogaŠpanělský jazyk v VII.–IX. tříděškolní psychologprojektová manažerka projektu SpoluuklízečkaPedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012počet fyzických osob přepočtené úvazkyInterní pracovníci 22 18,67Externí pracovníci * 1 0,2* Ing. Jana Báčová – Angličtina pro I. a II. třídu (zájmový útvar)9


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012PedagogickýpracovníkPracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor,aprobaceDélka pedagog.praxe v letech1 ředitel 1 VŠ – učitelství pro I. st. ZŠ, HV 202 učitel informatiky 0,23 VŠ – technic. 93 učitel na I. stupni ZŠ 1 VŠ – učitelství pro I. st. ZŠ 104 učitel na I. stupni ZŠ 1 VŠ – technic., ped. minimum 185 učitel na I. stupni ZŠ 1 VŠ – učitelství pro I. st. ZŠ 156 učitel na I. stupni ZŠ 0,95 VŠ – učitelství pro I. st. ZŠ 117 učitel na I. st. ZŠ 1 VŠ – učitelství I. st. ZŠ 108 učitelka na II. st. ZŠ 0,62 VŠ – ochrana krajiny, ped. min. 59 učitelka na II. stupni ZŠ 1 VŠ – technic., ped. minimum 1410 učitelka na II. stupni ZŠ 0,95 VŠ – BC Aj 411 učitelka na II. stupni ZŠ 0,6 + 0,15 SŠ – RŠ 412 učitel na II. stupni ZŠ 1 VŠ – lit. věda (Bc) 1013 učitelka na II. stupni ZŠ 0,77 VŠ – dějepis 414 učitelka na II. stupni ZŠ 1 VŠ – zeměpis, matematika 1915 učitel na II. stupni ZŠ 0,27 VŠ – Bc, španělský jazyk 316 asistentka pedagoga 1 SŠ 817 asistentka pedagoga 0,75 ZŠ 418 speciální pedagog+ vychovatelka ŠD0,1 + 0,9 SŠ 1319 asistentka pedagoga 0,8 SŠ 220 školní psycholog 0,06 VŠ 23.2 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilostiv %Požadovaný stupeň vzdělání 90Aprobovanost výuky 63Na prvním stupni vyučuje 1 učitel bez požadované odborné a pedagogické způsobilosti, je však u rodičovskéveřejnosti a v pedagogickém sboru považován za kvalitního učitele. Má vysokoškolské vzdělání v technickémoboru, vysvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů na středních školách, certifikátyo absolvování akreditovaných kursů a seminářů v oblastech re-edukace specifických poruch učení a tyflopedie.Má za sebou více než 18 let praxe ve výchovně-vzdělávacím procesu na prvním stupni základní školya jeho výsledky jsou motivující i pro aprobované učitele. Nezanedbatelný je však hlavně kladný ohlas žáků zjeho tříd, dosažené výsledky a podpora ze strany vedení školy a správní rady obecně prospěšné společnosti.Učitel, který vyučuje na druhém stupni předmětům český jazyk a literární výchova dosáhl v oboruliterární věda na Filozofické fakultě Ostravské univerzity bakalářského titulu. Na druhém stupni vyučujív předmětech přírodovědného a jazykového zaměření a výtvarné výchovy 6 učitelů bez úplné pedagogické10


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/20124. Údaje o žácíchŽáci jsou partnery a jedinečnými osobnostmi – spoluvytvářejí a naplňují hodnotové a koncepční pilíře Sedmikrásky.Úmluva o právech dítěte je pak tím nejlepším rámcem pro vztahy mezi žáky a učiteli.4.1 Zapsaní a zařazení žáci a děti v 2011/2012 a v 2012/2013Zapsaní do1. třídy 2011/2012Počet žádostío odkladNastoupili do1. třídy 2011/2012Zapsaní do1. třídy 2012/13Počet žádostío odklad19 3 16 18 2 164.2 Výsledky výchovy a vzděláváníCelkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012Nastoupí do1. třídy 2012/13RočníkPočet žákůcelkemProspělo svyznamenánímProspělo Neprospělo Hodnocenoslovně1. 16 11 5 0 162. 16 13 3 0 163. 15 12 3 0 154. 17 8 9 0 175. 16 10 5 1 16Celkem 1. stupeň 80 54 25 1 806. 13 8 5 0 137. 13 5 8 0 138. 10 5 5 0 09. 12 5 7 0 0Celkem 2. stupeň 48 23 25 0 26Škola celkem 128 77 51 0 864.3 Hodnocení žáků1. Učitelé hodnotí žáky: v 1.–6. ročníku slovně, v 7. ročníku se známkuje se slovním komentářem, v 8.–9.ročníku se známkuje; kromě zápisů v žákovské knížce mají rodiče možnost prohlédnout si konkrétnívýsledky žáků – pro každého žáka je vedeno portfolio jeho prací s komentáři.2. sebehodnocení žáků (velmi důležitá součást hodnocení; žáci mají příležitost lépe a konkrétněji siuvědomit své silné i slabší stránky, učí se samostatně si stanovit cíle, jichž by měly dosáhnout).Na I. stupni hodnotící hodiny (klima třídy) a týdenní zápisy (probírané učivo + chování).Na II. stupni sebehodnotící formuláře po uzavření etapy učiva v jednotlivých předmětech a komunitní kruhy(klima třídy, vztahy).Na II. stupni pololetní hodnocení učitelů žáky.12


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/20124 x za rok probíhaly třídní schůzky a konzultace s rodiči.Dotazníky pro žáky, rodiče a zaměstnance školy s důrazem na atmosféru školy, vztahy, chování (Pro-školy.cz– Klima tříd a Klima školy – dělali žáci).3.Vědomosti, logické schopnosti a praktické dovednosti 5., 7., a 9. ročníků jsou pravidelně prověřo vány akreditovanýmitesty SCIO, Kalibro apod.Testování, dotazníky 2011/20129. ročník SCIO – matematika, český jazyk, anglický jazyk a obecné studijní dovednosti (OSP)Testování se účastnilo se 24 621 žáků v ČR. Celkový výsledek 9. třídy naší školy byl ve všech oblastech nadprůměrem. Výrazný nadprůměr byl v matematice o 23%, naše třída 63% (průměr všech ZŠ 46%), dále v jazyceanglickém o 14%, naše třída 60 % (průměr všech ZŠ 46%), v jazyce českém o 5%, naše třída 54% (průměrvšech ZŠ 39%), v OSP o 13%, naše třída 67% (průměr všech ZŠ 54 %). Celkově dle výsledků obecných studijníchdovedností byl potenciál žáků využíván optimálně a výsledky žáků v testech odpovídaly jejich studijnímpředpokladům.Hlavním cílem bylo zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů. Na základě výsledků pak zapracovatna slabých místech. Žáci pak prošli stejným testováním v dubnu 2012 během přijímacích zkoušek nastřední školy a všichni uspěli.5. a 9. ročník matematika, český jazyk, anglický jazyk obecné studijní dovednosti – testování ČŠIJednalo se o generální zkoušku celoplošného testování žáků na konci jednotlivých období. Cílem projektuNIQES (Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy) bylo poskytnout informaci o tom, nakolikkaždý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Výsledky našichžáků odpovídali prokazovaným znalostem během roku v jednotlivých oblastech. Výsledky testů byly předányrodičům. Přínosem bylo srovnání s celostátním průměrem, ačkoliv průběh testování byl poznamenán technickýmichybami ze strany zadavatele.13


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/201214


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/201215


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/20126. 7. a 8. ročník – SCIO testování anglického jazyka – Ověřovací testy k předem daným standardům (SERRJ– Společný evropský referenční rámec pro jazyky, úrovně A1, A2…).Testování potvrdilo nízkou úspěšnost u žáků s poruchami učení, ale i nadání žáků, kteří dosáhli úrovně B1 iv 6. ročníku.Klima tříd a klima školyVyužili jsme portál Proškoly.cz, který umožnil ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť,prostorová představivost, vnímání, koncentrace), test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měřenítřídního a školního klimatu.Výsledek dotazníku Klima třídy v 2.–9. ročníku byl nápomocen učitelům spolu s výchovným poradcem aškolním psychologem k rozboru atmosféry a vztahů v jednotlivých třídách, pohledu na výrazné osobnostitřídy, vůdčí či osamocené jedince i jako nástroj diagnostiky skupin žáků.4.4 Přehled žáků přijatých ke studiu do středních škol a umístění absolventů v roce2011/20125. ročníkGymnázium Rožnov p. Radhoštěm, osmileté studium9. ročníkGymnázium Rožnov p. RadhoštěmGymnázium Rožnov p. RadhoštěmGymnázium Rožnov p. RadhoštěmGymnázium Rožnov p. RadhoštěmGymnázium Rožnov p. RadhoštěmSPŠ stavební Valašské Meziříčí, studijní obor Technická zařízení budovSŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, studijní obor Elektronickézpracování informacíObchodní akademie Karviná, s. r. o. – studijní obor Ekonomické lyceumStřední škola hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm, obor Hotelnictví – gastronomieStřední průmyslová škola elektrotechnická Brno, obor Silnoproudá elektrotechnikaSŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, obor Elektrikář silnoproudSPŠ stavební Valašské Meziříčí, obor Tesař4.5 Hodnocení výsledků výchovného působeníPověřením 2 pedagogických pracovníků škola zabezpečuje výchovné poradenství a prevenci sociálněpatologickýchjevů. Tito odevzdávají řediteli školy své plány a návrhy své činnosti a jsou v úzkém kontaktus potřebnými žáky, jejich zákonnými zástupci a případně se školním psychologem. S výsledky a údaji o řešenýchproblémech pravidelně seznamují vedení, třídní učitele a ostatní pedagogy na jednání pedagogické rady.17


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/2012Počet% ze všech žáků školy2 – uspokojivé 0 03 – neuspokojivé 0 0Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011Počet% ze všech zameškaných hodin1. pololetí 0 02. pololetí 20 0,3za školní rok 20 0,15. Integrace znevýhodněných žáků...každý člověk není jen on sám, je také jedinečným, zcela zvláštním, ve všech případech důležitým a podivuhodnýmbodem, v němž se kříží jevy světa, jen jedinkrát takto a už nikdy znovu. Proto je příběh každéhočlověka důležitý, věčný, božský a proto je každý člověk, dokud nějak žije a plní vůli přírody, úžasný a hodnýveškeré pozornosti.(Demian, Hermann Hesse)Integrace znevýhodněných žáků je postavena na soužití žáků znevýhodněných zdravotně, sociálně čivýukově spolu s žáky, jež podobné problémy nemají. Nevzniká však oddělený kolektiv „problémových“žáků, znevýhodnění žáci chodí do třídy spolu s ostatními žáky a jsou jejich rovnocennými partnery. Integrovanížáci získávají uznání za svůj přínos k jakékoliv lidské činnosti právě pro svou odlišnost (nehledě na to,že sami žáci mezi sebou nacházejí častěji více společného než odlišného).Projekt integrovaného vzděláváníZŠ Sedmikráska se integraci znevýhodněných žáků věnuje systematicky již od roku 1993. Po několikaletech hledání pedagogicky únosné míry (vyvážení třídního kolektivu, volby vhodných pedagogickýchmetod, finanční limity…) jsme dospěli do současného stavu, kdy při přijímání každého žáka bereme zřetelna kolektiv dané třídy a naše reálné možnosti. Je možné integrovat jen žáky s takovým znevýhodněním,pro které můžeme zajistit odpovídající péči (některé druhy znevýhodnění, jež vyžadují práci asistentapedagoga, popřípadě využití zvláštních prostor a pomůcek, nejsme dosud schopni z finančnícha organizačních důvodů uskutečňovat). Také počet integrovaných žáků musí být zvládnutelný́ (nemělo by býtnarušeno vzdělávání žáků neznevýhodněných).Styl práce s integrovanými dětmi:––– znevýhodněným žákům je vypracován individuální vzdělávací plán (s přihlédnutím ke konkrétnímuznevýhodnění je z učiva daného ročníku vybrána látka, již má žák šanci zvládnout);––– žáci se spolu se speciálními pedagogy několikrát týdně účastní tzv. reedukací (hodiny, v nichž jsou znovu,individuálně a úměrně tempu žáka, opakovány a upevňovány základy učiva);––– žáci mohou také navštívit školního psychologa.5.1 Asistence pedagogaRole a postavení asistenta pedagoga vychází z idejí Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se18


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012zdravotním postižením a z doporučení mezinárodních deklarací a norem považovat za přirozené a prioritníumístění dítěte s postižením v prostředí běžné školy se speciálně-pedagogickou podporou.Asistence pedagoga žákům výrazně fyzicky či smyslově postiženým napomáhá k nerušenému aneboaspoň uspokojivému průběhu komunikativního procesu – jak pro výměnu informací, osvojování poznatkůa dovedností, společnou činnost, výuku, tak pro uspořádávání mezilidských vztahů. Možnost komunikaceje jednou ze základních potřeb člověka, bez uspokojivých komunikativních dovedností je člověk izolován.Osobní asistent se dále stará o dopravní a pracovní obslužnost klienta, v době dlouhodobé nemoci žákaspolupracuje s rodinou a zastává svou roli i v jeho domácím prostředí. V případě naší školy spadá pracovnínáplň asistenta mnohdy i k volnočasovým aktivitám klientů, k víkendovým a relaxačním pobytům. Asistentpedagoga má stanovenou pevnou pracovní dobu – 8 hodin denně, jež koresponduje s rozvrhem hodina požadavky klientů.Ve školním roce 2011/2012 byly u nás zaměstnány 3 asistentky pedagoga – poskytovaly péči 4 klientůms diagnózami: autismus, zraková vada, imobilita, epilepsie a dyspraxie.5.2 Integrovaní a mimořádně nadaní žácižáci tělesně postižení 2žáci se specifickou poruchou učení 6žáci s více vadami 3žáci smyslově postižení 1žáci s vadami řeči 1autisté 1integrovaní žáci celkem 14ČŠI a speciální pedagogové SPC a PPP hodnotili kvalitu poskytovaných služeb a soulad se standardy apotřebami integrovaných a nadaných žáků. Závěrečné evaluační i inspekční zprávy a ohlasy na poskytovanéslužby jsou kladné.5.3 Re-edukaceJedná se o 25–45 minutové vyučovací jednotky, na kterých se 1–2 x týdně při individuálních sezeních setkávajíspeciální pedagog, logoped, popřípadě školní psycholog spolu s jedním nebo dvojicí žáků, jež mají vzhledemke svému znevýhodnění vzdělávací nebo výchovné problémy a za pomocí speciálních re-edukačních metod akompenzačních pomůcek pomáhají tyto jednotlivé případy řešit.6. Významné výchovně-vzdělávací akce,události a mimoškolní aktivityCeloškolní akceSlavnostní zahájení školního roku – RYTMUS ŠKOLNÍHO ROKU, společné bubnováníKlíčení - kurz pro žáky 8. a 9. ročníku zaměřený na občanské kompetencePodzimní slavnost - (celoškolní setkání v kině Panorama)Bruslení v rámci tělesné výchovy napříč třídamiMikuláš – deváťáci pro I. stupeň19


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012Vánoční slavnost – Horní park, koledy kolem sochy Lodě, pouštění lodiček po BečvěCeloškolní PFSněhové království – socha Siamčat a socha z Velikonočních ostrovůBěh za zdravím - běh žáků a učitelů v rožnovském parkuJarní slavnost – Výsadba zeleně kolem školy, Jarní pokrmyRočníkové práce - prezentace a obhajoba pro rodiče a spolužáky (žáci 5. a 9. ročníku)Exkurze Jeseníky - tematická zeměpisně-přírodovědně-historická výprava žáků II. stupněExkurze k volbě povolání - 6. - 9. ročník - Cabot, Robe, Hyundai, Nošovice - pivovarOdlišnosti - kurz pro II. stupeň na téma Jak zvládat šikanuZimní škola v přírodě škola na Horní Bečvě – 3. - 5. ročník, výuka v přírodě, sport a společné hryZávěrečná letní slavnost – pasování budoucích prvňáčků, rozloučení se školou, absolventy…I.stupeňVycházky a cyklovýlety - Beskydy, rožnovské okolí, Pátrání po pilotovi - detektivní vycházkaSplutí Odry, Bečvy a Moravy - žáci s rodiči a učiteliVečerní školy - setkání s rodiči, divadlo, písničkyMěstská knihovna – poznávací a motivační návštěvy, pasování prvňáčků – čtenářů, besedyNávštěvy Ekocentra v RožnověDobrodružné večerní a noční výpravy s nocováním ve školeVánoční besídky - s rodiči, sourozenci, kamarády..Plavecký výcvik – 3. a 4. ročník a 1. a 2. ročníkVýzkumný ústav sněhový – projekt I. stupněProjekt Čtení pomáháDěti učí děti - vzájemné učení mladších a starších žáků SedmikráskyRozhlasová vysíláníNávštěvy kina a noční kino ve školeDivadelní představeníBruslení – rozšíření TVUkázkové hodiny pro rodiče a další zájemceKarnevalový den - školní den v maskáchValašské muzeum v přírodě – programy pro žáky v tématech valašských tradicMuzeum ve Valašském Meziříčí - archeologické přednáškyVelikonoční den a vítání jara - pletení tatarů, malování vajíček, jarní zvyky na dědiněDen Země – úklid břehů BečvyTřídní výletyTáboráky – setkání s rodiči, společné čtení vysvědčeníII.stupeňPoprázdninový výšlap na beskydské kopceDopisování s dětmi ze španělských škol v Salamance a MadriduVaření ve školní kuchyňce (ZŠ Pod Skalkou) – zdravě i nezdravěVánoční večírky a nocování ve školeBesedy v knihovněProjekt Jeden světSplouvání MoravyTerénní geologické programyPřírodovědné a přírodopisné výstavyMalování na ploty - vyzdobení venkovních prostor Brasserie AvionTřídní výlety6.1 Soutěže v roce 2011/2012Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2012, získání nejvyššího ocenění – Medaile Lidická růže. Za svéloutky byli oceněni Klára Stiborová, Jan Holiš, Vendula Barošová, Florián Kitzberger, Kamila Malinovská a NatáliePoljaková (ta získala nejvyšší ocenění výstavy – medaili Lidická růže). Dále byli oceněni za své obrázky JakubDostál, Hynek Lajšner, Ota Repák, Kristýna Sumcová, Štěpán Štorek a Matěj Štorek. Porota posuzovala více než26 000 prací od dětí ze 67 zemí světa.20


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012Matematická soutěž Klokánek – Marek Kozlovský (3. třída): 1. – 4. místo / kat. CvrčekTobiáš Krupa (5. třída): 2.–4. místo / kat. Klokánek, Marek Kozlovský zvítězil v této mezinárodní soutěži vkategorii Cvrček na 1. místě v celostátním měřítku.Krajské kolo Dějepisné olympiády – 1. místo obsadila Anežka Kozlovská (9. třída). Postoupila do celostátníhokola, kde obsadila nádherné 4. místo ze 30 účastníků.Olympiáda z ČJ – v okrskovém a okresním kole obsadila 1. místo Anežka Kozlovská (9. třída).Žákyně měla také jeden z nejlepších výsledků ve Zlínském kraji v testování AJ devátých tříd ZŠ a víceletýchgymnázií.Závody branné všestrannosti – 1. místo, vítězné družstvo ve složení Vendula Barošová, Michelle Matochová,Vladimír Kozlovský, Štěpán Štorek, Vojtěch Křištof, Štěpánka RuskováMiniházená – třídy I. stupněHeart2beat Dancer Cup 2012 – 1. místo7. Publicita, veřejná jednání, ohlasyKabelová televize Beskyd – reportáže ze školyČlánky v celoplošných denících (MF Dnes)Články ve Spektru Rožnovska a JalovciRožnovský prostor, článek k projektu žáků 9. ročníku - Kam s vláčkem RožnováčkemSlavnosti školy – pro rodiče a veřejnostVydávání školního časopisu ČervotočInformační nástěnka v areálu pošty v Rožnově p. RadhoštěmMateriály v rámci publicity projektu SpoluVýroční zpráva o činnosti a hospodařeníWebové stránky školy www.sedmikraska.cz8. Zdroje financování––– Dotace MŠMT, KU Zlín na neinvestiční výdaje jsou nejvýznamnějším finančním zdrojem naší organizace,jako subjektu působícího v resortu školství. Škola na každý školní rok uzavírá smlouvu o základnía zvýšené dotaci (podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolníma školským zařízením). Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je vázáno na splnění řady požadavků( zařazení školy do sítě škol MŠMT, správné vyúčtování dotací, předložení kladného výroku auditora,průměrné a lepší hodnocení České školní inspekce atd.). Dotace slouží především na úhradu mzdovýchnákladů a příslušných odvodů zaměstnanců organizace, popř. na zajištění základních školních pomůcek.––– Školné je zdroj finančních prostředků získaný od rodičů žáků. Jeho výše je citlivě stanovena tak,aby nepůsobil výrazně jako překážka pro vzdělávání žáků z různých sociálních a profesních struktur.Výše školného činí 11 000,- Kč za rok, sourozenci platí 9 000,- Kč, vzrůstající náklady jsou kompenzoványaktivitou v dárcovství a grantových řízeních. Školné slouží k úhradě velké části provozních nákladůškoly: nájmů objektů, energií, správy školy a části kompenzačních a výtvarných pomůcek.––– Grantová řízení – Průběžně se zúčastňujeme grantových řízení pro neziskový sektor v sociální,vzdělávací a kulturní oblasti, neboť se jedná o velmi důležitý zdroj financování organizace s trvale rostoucímpodílem na celkovém rozpočtu. Tento finanční zdroj společně s dárcovstvím umožňuje zajistitvíce, než jen nutný provoz – umožňuje rozvoj, obohacení naši činnosti o nové prvky, nebo lepší zajištění21


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012aktivit probíhajících. V posledních 3 letech se jedná o následující úspěšná grantová řízení: Konto BariéryNadace Charty 77, Nadace Děti – kultura – sport, město Rožnov pod Radhoštěm, Krajský úřad Zlín, OPVKEU.––– Dárcovství – Pro ZŠ SEDMIKRÁSKA, o.p.s. jako neziskovou organizaci je dárcovství také nezbytnásoučást finančních zdrojů. Na získávání finančních zdrojů dárcovstvím se v současnosti podílí ředitel amanažer školy za podpory správní rady školy. Úspěšnost závisí především na aktivitě vedení společnostia časovému prostoru vyčleněnému této činnosti. Podpora úspěšných podnikatelských subjektů (zejménav regionu) svědčí o prospěšnosti práce a jistých schopnostech vedení organizace. Pro tuto práciale není vytvořen dostatečný prostor a zasluhuje si profesionalizaci a zvětšení akčního rádia oslovenýchpotenciálních dárců.––– Vedlejší činnost představuje nový druh příjmu do rozpočtu organizace a souvisí s řemeslnou dílnouškoly. Pod vedením odborných pedagogů vznikají v arteterapeutických dílnách a zájmových útvarechvýrobky převážně z přírodních materiálů. Na akcích pro veřejnost a prostřednictvím prodejní plochy seu části této tvorby realizuje prodej. Jedná se o doplňkový zdroj příjmů a kromě motivace samotnýchžáků k další tvorbě se získají finanční prostředky pro pokrytí části nákladů spojených s touto činností(materiál, energie).8.1 Příklady úspěšných projektůOsobní asistence, kompenzační pomůcky, dopravní obslužnost a zvyšování kvalifikace pedagogů v projektuinkluzivního vzdělávání žáků se specifickými potřebami z evropského programu ACCESS, rozpočtovélinie Phare 2000-02-01.Řemeslná dílnaPředmětem projektu byla rekonstrukce sklepních prostor objektu ve Viganticích na řemeslnou aarteterapeutickou dílnu ve školním roce 2001/2002. Hlavním dárcem tohoto projektu byl stavební firma HB-Real kom. spol.Studijní návštěva, zahraniční partnerPředmětem projektu bylo získání a výměna zkušeností s partnerskou organizací v zahraničí.Projekt byl financován z programu Socrates Arion.Dokument natočený dětmiPředmětem projektu bylo natočení dokumentu o dětech na Sedmikrásce samotnými dětmi. Spolu s odbornoupomocí filmaře a s použitím technického filmařského zázemí se podíleli na scénáři, natáčení, výrobě a veřejnéprojekci vlastního filmu. Projekt byl financován z KÚ Zlínského kraje.Domov a Příběhy dvou generacíSpolečné projekty rožnovských seniorů a našich žáků. Vznikly bulletiny se zachycenými příběhy babiček adědečků, výstava výtvarných prací na téma Domov a dokumentární film.ComeniusTříletý partnerský zahraniční projekt. ZŠ Sedmikráska spolu se dvěmi anglickými školami, jednou slovenskoua jednou francouzskou školou vydala dětskou knížku, deskovou hru, napsala scénář nové divadelní pohádkyLittle Star, představení odehrála a natočila na DVD.Můžeme být spoluDvouletý projekt spolufinancovaný z ESF a státním rozpočtem ČR. Klíčové aktivity projektu: inkluzivnívzdělávání, školní psycholog, kompenzace interaktivní výukou, učebnice angličtiny, školní klub, partnerstvíškol, DVPP.Můžeme být spolu IIBěhem 21 projektových měsíců na škole proběhly klíčové aktivity zaměřené na integraci znevýhodněných žáků,práci s nadanými žáky, zavedení a ověřování nových metod hodnocení žáků, inovaci školního vzdělávacího22


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012programu v oblasti průřezových témat, zlepšení klimatu tříd, spolupráci školy a rodiny v oblasti volnočasovýchaktivit a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Materiálně byly vybaveny třídy včetně učebny Informatiky,částečně jsme odstranili stávající bariéry pro imobilní žáky a učitelé a pracovníci projektu se dále vzdělávali.Spolu – Základní škola Sedmikráska realizovala od července 2011 do června 2012 projekt SPOLU. Projekt bylpodpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název SPOLU je zkratkou složenouze slov označujících pět klíčových aktivit: Setkávání, Příklady dobré praxe, Odlišnosti, Leporela a Učení mimolavice. Projekt pokračoval v 5 systematické práci ZŠ Sedmikráska zaměřenou na práci se znevýhodněnými a nadanýmižáky. Tentokrát jsme se zaměřili na shromáždění a sdílení příkladů dobré praxe, podporu asistenčnícha psychologických služeb, prevenci šikany a využití dostupných nástrojů zabraňujících předčasnému odchodužáků ze systému vzdělávání. Rozšířili jsme nabídku aktivit žáků ve volném čase, pomáhali znevýhodněnýmžákům a rozšířili možnosti cest k učení pro žáky nadané. Část projektu byla věnována i dovybavení učeben aškolních prostor. Dalším vzděláváním jsme zvýšili kompetence pedagogů k rovnému přístupu ve vzdělávání.Na projektu se podílelo 21 zaměstnanců Sedmikrásky. Projekt trval od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012.23


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/20129. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI(Poslední provedené kontroly ze strany ČŠI)Termín konání poslední inspekce: 7. 9. 201124


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/201225


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/201226


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/201210. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ10.1 VÝSLEDOVKA v KčVýnosyŠkolné, kroužky, letní škola, ŠD 1 204 930Úroky 2 811Ostatní výnosy – přímá podpora MBS II 26 691Přijaté dary a jiné výnosy 48 000Tržby z prodeje škola 17 420Provozní a účelové dotace Zlínský kraj 6 746 701Grant projekt EU Spolu 514 152Grant projekt EU Můžeme být spolu II 1 772 369Grant Rožnov 10 000provozní dotace celkem 9 043 222VÝNOSY CELKEM 10 343 074NákladySpotřeba materiálu - učebnice 255 755Spotřeba materiálu - učební pomůcky, SW 181 625Spotřeba materiálu - sportovní potřeby 20 503Spotřeba materiálu - výtvarné potřeby 52 466Drobný hmotný majetek, vybavení tříd, ICT 404 602Spotřeba materiálu provoz, předplatné 402 272Spotřeba materiálu celkem 1 317 223Opravy a údržba 111 221Spotřeba energie elektřina, voda, teplo 344 793Cestovné zaměstnanci, správa 45 277Cestovné výpravy, projekty 35 237Cestovné celkem 80 514Náklady na reprezentaci 2 063Ostatní služby - doprava 117 626Ostatní služby - režie strava 130 522Ostatní služby - telefony, propagace 61 093Ostatní služby - plav. škola, školní akce 175 778Audity, právní pomoc, ICT podpora 102 674Ostatní služby - projekty 398 818Ostatní služby celkem 986 511Osobní náklady 26 691Mzdové náklady zaměstnanci 5 819 851Mzdové náklady celkem 5 819 851Zákonné soc. zabezpečení a pojištění 1 988 422Ost. soc. pojištění - penzijní pojištění 24 000Ostatní náklady - pojistné majetku 8 129Jiné ost. náklady - vedení a transakce účtů 13 622Odpisy nehm. a hmotného inv. majetku 2 581NÁKLADY CELKEM 10 726 311HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 383 23727


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/201210.2 ROZVAHA stav účtu k 1. 1. 2011 stav účtu k 31. 12. 2011Aktiva v tis. Kč v tis. KčA. Dlouhodobý majetek celkem 38 35I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0II. Dlouhodobý majetek celkem 650 650Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 617 617Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0Ostatní dlouhodobý hmotný majetek00Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 33 33III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 612 615Opráv. k samost. movit. věcem a souborům mov. věcí 612 615Oprávky k drobnému dlouhodobému hm. majetku 0 0B. Krátkodobý majetek celkem 1980 1346I. Zásoby celkem 0 0II. Pohledávky celkem 601 535Poskytnuté provozní zálohy 240 240Ostatní pohledávky 11 -3Pohledávky za zaměstnanci 0 0Jiné pohledávky 0 0Dohadné účty aktivní 350 297III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1379 810Pokladna 22 49Účty v bankách 1358 763Peníze na cestě -1 -2IV. Jiná aktiva celkem 0 0Náklady příštích období 0 1Příjmy příštích období 0 0AKTIVA celkem 2018 1381Pasiva v tis. Kč v tis. KčA. Vlastní zdroje celkem 585 202I. Jmění celkem 410 655Vlastní jmění 269 514Fondy 141 141II. Výsledek hospodaření celkem 175 -453Účet výsledku hospodaření X -383Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 175 XNerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 0 -70B. Cizí zdroje celkem 1433 1179I. Rezervy celkem 0 0Rezervy 0 0II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0III. Krátkodobé závazky celkem 1433 1179Dodavatelé 41 36Ostatní závazky 0 0Zaměstnanci 0 1Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. zabezpečení 212 211Daň z příjmů 11 39Ostatní přímé daně 37 37Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 467 260Závazky ze vztahu k rozpočtů org. ÚSC 0 0Jiné závazky 378 387Dohadné účty pasivní 287 245IV. Jiná pasiva celkem 192 0Výdaje příštích období 0 028PASIVA celkem 2018 1381


Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012Poznámka:Výsledovka a rozvaha charakterizuje hospodaření v účetním období – to je kalendářní rok 2011.Věrnost účetních výkazů je ověřena nezávislým auditorem v příloze zprávy o hospodaření.Veškerá činnost byla využita ve prospěch hlavní činnosti o.p.s.Zprávu o hospodaření zpracoval: Ing. Jaroslav Polášek, manažer11. ZPRÁVA AUDITORAo ověření účetní závěrky k 31. 12. 2011, zejména o ověření výkazu zisku a ztráty a způsobuvynaložení dosaženého hospodářského výsledku k 31. 12. 2012 zpracovaná s ohledem nazákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školskýmzařízením.29


12. ZávěrVýroční zpráva o činnosti a hospodaření 2011/2012Děkujeme za podporu, materiální a finanční pomoc úřadům a ministerstvům, nadacím, fondům, sponzorůma příznivcům školy.MÚ Rožnov pod RadhoštěmKÚ ZlínVitrum Rožnov, s.r.o.firma MONTELMIGER – reklamní agenturastavební firma MÁTL & KYŠÁKEvropský sociální fond a MŠMT ČRVelké poděkování patří také všem spolupracujícím organizacím, dobrovolníkům, rodičům, žákůma přátelům, kteří nám v tomto roce pomáhali.Datum zpracování zprávy: 5. 10. 2012Datum projednání na pedagogické radě: 8. 10. 2012Datum projednání se správní radou: 11. 10. 2012Datum schválení školskou radou: 11. 10. 2012Razítko školy a podpis ředitele:30

Similar magazines