PITANJA ZA SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA UVOD U ...

fms.tivat.me

PITANJA ZA SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA UVOD U ...

KAMATNI RAČUN Kamate su naknada koju plaća dužnik za posuđenu glavnicu (iznosnovca ili kakvog drugog dobra) na određeno vrijeme. Razdoblje ukamaćivanja je vremensko razdoblje za koje seobračunavaju kamate, npr. godišnji, polugodišnji, kvartalni... Obračun kamata može biti: dekurzivni anticipativni Kamatnjak (godišnja kamatna stopa) je iznos kamata od 100novčanih jedinica za neki vremenski interval. Kamate mogu biti: jednostavne složene

More magazines by this user
Similar magazines