ATC GIT a metabolismus

szsmb.cz
  • No tags were found...

ATC GIT a metabolismus

ATC zažívací trakt a metabolismus“Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropskéunie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje“Červenec 2010Mgr. Helena Kollátorová


Lékopis je státem vydávanýseznam léčiv. Předepisuje jejichsloţení a jakost podlenejnovějších poţadavků moderníterapie i současné praxe. Přinášídůleţitá ustanovení týkající sepřípravy, ukládání, předepisovánía vydávání léčiv, udává běţnéterapeutické dávky a dávkymaximální


ATC skupinaAnatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace lékůpodle doporučení SZO.Skupina léků, která se používá pro léčbu stejného typuonemocnění


Detail léčivého přípravku‣ LP Doplněk názvu Cesta‣ Léková forma, balení, síla‣ Typ balení‣ Reţim prodeje‣ Stav registrace‣ Drţitel rozhodnutí oregistraci‣ Země drţitele‣ ATC skupina‣ Účinná látkaSPC - Souhrnúdajů o přípravku PIL –‣ Příbalová informace‣ CELASKON TABLETY 250MGPOR TBL NOB 30X250MG,perorální podání Tableta30250MG. Obal na tablety‣ Volně prodejné léčivé přípravkyRegistrovaný‣ ZENTIVA, k.s., PrahaČESKÁ REPUBLIKAA11GA01Kyselina askorbová(vitamin C)‣ SPC98883.doc‣ PI98882.doc


Všechny léčivé přípravky, které jsou registrované v Českérepublice najdeme v databázi na internetové adresewww.leky.sukl.cz, kterou provozuje Státní ústav prokontrolu léčiv SÚKL. Vedle registrovaných léků je zde idatabáze registrovaných lékáren. O každém přípravkuzjistíme k čemu se používá a čemu musí uživatel věnovatpozornost, než ho začne užívat. Dále je uvedeno jak lékužívat a jaké jsou jeho nežádoucí účinky.


Zaţívací systém


Trávicí trakt se skládá z několika částí, které na sebepřímo navazují. Každá část má jinou anatomickoustrukturu i jinou funkci.Celkově tento komplex slouží k:‣ rozmělnění,‣ naředění,‣ připravení k vstřebávání,‣ vstřebávání,‣ zhuštění živin‣ vyloučení odpadních látek z těla.


Enterální podáníLéčivo vstupuje do organismu teprve po resorpci sliznicítrávícího ústrojí.Sublingvální podání: Některá léčiva se vstřebávají jižsliznicí ústní dutiny (např. nitroglycerín). Podáváme je vmalých tabletách, které necháme rozpouštět podjazykem. Resorpce z ústní dutiny bývá u těchto léčivrychlejší než ze žaludku a vzdálenějších partií trávicíhoústrojí; resorbované léčivo obchází játra.


Dosáhneme-li žádaného efektu nebo objeví-li sezávažnější nežádoucí příznaky, lze další resorpci látkypřerušit vynětím zbytku lingvety z úst.Perorální podání – léčivo se podává ústy, přičemž selátka obvykle resorbuje v trávicím ústrojí. Jde otechnicky nejjednodušší a v praxi nejčastěji používanoupřívodní cestou.


Parenterální podáníLéčivo vstupuje do organismu jinak, než enterálně.Injekce – používáme sterilních roztoků, suspenzí neboemulzí. intravenózní injekce – aplikace do žilintramuskulární injekce – aplikace do svalůsubkutánní injekce – aplikace pod kůži (např.adrenalin či inzulin)Inhalační podání – plyn, pára nebo aerosol přestupujesliznicí přímo do krve. Účinek je v tomto případě velmirychlý.


ATC zažívací trakt a metabolismusAntacida žaludkuAntiulcerózaStomachika, AmaraAnorektikaAcidaEmetikaAntiemetikaTrávicí enzymyCholagogaHepatoprotektivaObstipanciaStřevní adsorbencia a dezinficienciaProjímadla


► Antacida: jedlá soda, Anacitd, Maalox, Tums, Actal, Gasterin,Gastrogel, Antacidum-Rennie, Gelusil atd.► H2 blokátory: Cimetidin, Belomet, Primamet, Ranitidine,Ranisan, Ranital, Ulcosan, Zantac, Aciloc, Raniberl,Famotidine, Famosan, Quamatel, Ulfamid, Ulceran, Axid atd.► Inhibitory protonové pumpy: Losec, Ultop, Gasec, Helicid,Controloc, Ortanol atd..


STOMACHIKA (amara)svou hořkou chutí reflexně zvyšují chuť k jídlupodávají se v malých objemech před jídlem přinechutenstvívětšinou jde o čajové směsi, tinktury, výtažkyz rostlinných drog, např. z pelyňku, zeměžluči apod.ACIDApodávají se při nedostatečné žaludeční kyselostičástečně nahrazují deficit normální produkce žaludečníkyseliny chlorovodíkovépodávají se buď při nedostatečné produkci žaludečníšťávy celkově, nebo při nedostatečné produkcižaludeční kyseliny chlorovodíkové


DIGESTIVA podporují tráveníjde o léčiva nahrazující chybějící pankreatické enzymysubstituční léčbaléčiva obsahují pankreatin, což je komplex trávicích enzymů(lipázy, amylázy, proteázy)


PROKINETIKA- upravují sníženou motilitu gastrointestinálního traktuselektivně stimulují hladkou svalovinu v trávicím ústrojíurychlují vyprazdňování žaludku, jehož zpomalení vyvolávápocity plnosti a tlaku, škytavku, zejména pronikání kyseléhoobsahu žaludku zpět do jícnu urychlují průchod střevníhoobsahu, zvyšují peristaltikumetoklopramid, domperidonnežádoucí účinky:průjem, křečeospalost, únavajsou kontraindikována při střevní neprůchodnosti


KARMINATIVAslabě účinné spasmolytické silice např. z heřmánku, anýzu,fenyklu, kmínuusnadňují odchod střevních plynůDEFLATULENCIApůsobí proti nadměrné tvorbě a hromadění plynů v trávicímústrojípoužívají se chemicky stabilní polymerní silikonovésloučeniny, které se nevstřebávajísimetikon odstraňuje obtíže spojené se zvýšenou tvorbouplynů mechanizmus účinku spočívá ve snižovánípovrchového napětí – působí protipěnivě pouţití při pocituplnosti u obtíží s nadýmáním při orální endoskopii– zamezuje zpěnění sekretu


Antiulceróza (antacida)léčiva používaná k léčbě peptického vředu žaludku aduodena a refluxní choroby jícnuomezují komplikace a recidivy peptických vředůodstraňují bolesturychlují vyhojení vředuněkterá se podílejí na eradikaci Helicobacter pylori


Žaludek (řecky gaster nebo stomachos; lat. ventriculus) jevakovitý, dutý orgán, který je součástí trávicí soustavy ajehož funkcí je mechanický (peristaltické pohyby) a chemický(enzymatická úprava) rozklad tráveniny. Dále zpracování,smíšení a promíchání potravy před jejím přesunem dostřeva.


HCl je produkována v krycích buňkách žaludeční sliznicesekrece HCl je řízena 3 mediátoryhistaminem (lokální působek) acetylcholinem(neurotransmiter) gastrinem (hormon uvolňovaný buňkamižaludeční sliznice) - účinkem histaminu, acetylcholinu agastrinu dochází k aktivizaci protonové pumpy, která podporujesekreci žaludeční HCl.Sekreci HCl lze potlačit blokádou spouštěcích histaminovýchnebo acetylcholinových receptorů inhibicí protonové pumpy


inhibitory protonové pumpynejúčinnější léčiva k potlačení sekrece žaludeční HCljsou indikována jako součást eradikační léčby Helicobacterpyloriindikace u peptických vředů žaludku a duodenaomeprazol, pantoprazol, lansoprazolireverzibilně blokují enzymový mechanizmus při tvorbě HClv kyselém prostředí žaludku se přemění na aktivní derivát,který kovalentní vazbou na – SH skupiny protonové pumpyinhibuje její aktivitu


inaktivace protonové pumpy navodí dlouhotrvající blokádusekrece HCl do žaludku. Tvorba žaludeční HCl se obnoví ažpo syntéze nového enzymu (tj. po 18 hodinách)podávat po delším lačnění – tzn. v ranních hodinách 1 hodinupřed snídaní


Léčiva ochraňující gastroduodenální slizniciochranu žaludeční sliznice za normálních okolnostízajišťuje proti agresivnímu působení žaludeční šťávydostatečná sekrece hlenu při poruše její sekrece docházík poškození žaludeční sliznice používaná léčiva majíochranný vliv na žaludeční sliznici zvyšují tvorbu hlenu abikarbonátu zlepšují prokrvení sliznice


H2-antihistaminikablokují působení histaminu na receptorech krycích buněkžaludkutím inhibují účinky histaminu, který vyvolává sekreci HClcimetidin – nejstaršíSelektivní parasympatolytikapirenzepin inhibuje sekreci HCl blokádou M1-receptorůbuněk žaludku léčebné účinky se rovnají H2-antihistaminikůmmálo se používá


Antacidalátky, které na sebe váží nebo neutralizují žaludeční HCl,čímžtlumí aktivitu pepsinu a zvyšují pH na zásaditou stranu. Používajíse na začátku léčby k úlevě bolestí od nauzey, úleva od bolestí jekrátkodobá vyšší dávky urychlují hojeníčasto se používají v kombinaci s jinými léčivy, např. lokálnímanestetikem (oxetakainem)rozdělenísystémová antacidabikarbonát sodný (jedlá soda)uhličitan vápenatý


Ty, které obsahují sloučeniny hliníku jsou mimoto schopnyvázat žlučové kyseliny.Dlouhodobá aplikace může způsobit poruchu vstřebávánífosfátů, skrze mechanizmus reakce hliníku s fosfáty za vznikunerozpustných solí. Důsledkem může být osteomalacie.U kardiaků je dobré volit lék s nízkým obsahem sodíku .U nemocných s poruchou funkce ledvin je třeba dávatpozor na rozvoj hypermagnezémie (vysoká hladina hořčíku vplazmě) a hliníkové encefalopatie (poruchy činnosti CNS).


Eradikace Helicobacter - je základem léčby vředovéchorobyk léčbě se používají látky s antimikrobním účinkemterapie léčivy s antimikrobním účinkem má smysl pouzev případech, že byla prokázána jeho přítomnostamoxicilin, teracyklin, metronidazol, soli bizmutu


Helicobacter Pylori


Laxativa – projímadla, použití při terapii zácpy- léčiva urychlující střevní pasáž a navozující defekaci.Všeobecně je lepší se vyhnout medikamentózní léčbě.Nejlepším preventivním a terapeutickým prostředkem přizácpě je dieta bohatá na vlákninuLaxativa zvětšující a změkčující střevní obsah


objemová laxativaobsahují přirozeně se vyskytující nestravitelné polysacharidy(Semen psylli) nebo polysacharidy připravené polosynteticky– methylcelulóza, etulózave střevě bobtnají, zvětšují svůj objem, změkčují střevníobsah a dráždí střevní peristaltiku, dochází k defekacinevstřebávají se působí jako přirozená vlákninapodmínkou jejich účinku je dostatečný přívod vody


změkčující laxativaparafinový olej (tekutý parafin) olej sez gastrointestinálního traktu téměř nevstřebává působízměkčení stolice brání vstřebávání látek rozpustnýchv tucích (např. vitaminů)pouţití k jednorázovému a krátkodobému podánív případech bolestivé defekace, při zánětlivém postiženístřevní sliznice


glycerolsoučást glycerolových čípků působí lokálně vhodnéprojímadlo k obnovení vyhaslého defekačního reflexu


Laxativa snižující absorpci vody a elektrolytů ve střevní sliznicisalinická laxativasíran sodný Na2SO4– synonymum Glauberova sůlsíran hořečnatý Mg SO4neabsorbovatelné anorganické soliosmoticky zadržují vodu a tak zvětšují objem střevního obsahua následně stimulují motilitu střevasoučasně podávat dostatečné množství tekutinnástup účinku za 3 až 6 hodin


neţádoucí účinkyurčité množství kationtů se může vstřebávat (Mg2+)retence Na+ a tím i vody zhoršuje hypertenzipři ledvinovém selhání může dojít k intoxikaci Mg2+laktulóza syntetický nevstřebatelný disacharid v tlustém střevěje působením bakteriální mikroflóry rozkládána na organickékyseliny, které osmoticky váží vodu


obtnavá laxativaagar, tragant, lněná semena podávané s dostatečnýmmnožstvím tekutiny bobtnají, tím zvětšují svůj objemstřevního obsahu, dráždí střevní peristaltikuLaxativa zvyšující střevní motilitu kontaktní nebo stimulačníprojímadla určena jen ke krátkodobé aplikaci nedoporučujese jejich dlouhodobé užívání – může dojít k poškozenímotorické a sekreční funkce tlustého střevavyšší dávky mohou navodit až bolestivé spazmyi po odeznění účinků přetrvává zvýšená dráždivost střevnísliznice, a proto nejsou vhodná při intoxikacích – „překrvení“střevní sliznice zvyšuje absorpci toxických látek


antrachinony jsou rostlinného původu – listy senny,krušinová kůra, aloe antrachinony se působením střevníflóry rozkládají na účinné látky, které dráždí sliznici tlustéhostřeva účinek nastupuje za více než 6 hodinneţádoucí účinkyněkteré metabolity se vstřebávají a způsobují červenohnědézabarvení stolicepo průniku do mateřského mléka mohou vyvolat u kojencůprůjmydifenylmetanová laxativa bisakodyl, pikosulfát stimulujísenzitivní nervová zakončení v tlustém střevě a tím ovlivňujíreflexy zesilující motilitu střev


Cholagoga, hepatoprotektivaHepatoprotektivarůznorodá skupina léčivpoužívají se při hepatitidách a toxických i jinýchpoškozeních jatercholin, methionin, arginin, inositol mají ochranný vlivna jaterní buňky podávají se v kombinaci s vitaminykyselina thioktová, silymarin stabilizační účinek namembránu hepatocytůprednison, azathioprin u autonomních hepatitid ukompenzovaných autoimunitních cirhózinterferon α-2a a α-2b léčba chronické hepatitidy B a Cčasto v kombinaci s antivirotikem ribavirinem


Cholagogaléčiva zvyšující sekreci žlučemohou měnit i složení žlučeněkterá cholagoga mají selektivní spasmolytické účinky nasvalovinu žlučových cest a tím zlepšují vyprazdňování žlučníkurozeznáváme•choleretika působí zvýšení tvorby žluče – kyselinaursodeoxycholová choleretický účinek se nachází u řadylátek rostlinného původu, např. extrakty a čaje z fenyklu,boldovníku, máty peprné aj.


•cholekinetika zlepšují vyprazdňování žlučníkuléčbapři žlučníkových dyspepsiíchpo operaci žlučových cestneţádoucí účinkypocity plnosti v nadbřiškunauzea, zvracení


LÉČIVA POUŢÍVANÁ K ROZPOUŠTĚNÍ ŢLUČOVÝCHKAMENŮžlučové kameny vznikají ve žlučníku a žlučových cestáchcílem léčby je snížení tvorby cholesterolu a snížení jehosekrece do žluče tím se sníží tvorba kamenů, příp. se mohoukameny částečně rozpouštětnerozpustné pryskyřice snižují syntézu cholesterolukyselina ursodeoxycholová k rozpouštění cholesterolovýchkamenů, které mají velikost do 2 cm podmínkou léčby jefunkční žlučník


Antidiaroika léčiva používaná při terapii průjmůrozeznávámestřevní adsorbenciastřevní antiseptikaopiátová a opioidní antidiaroikaostatní antidiaroikaStřevní antiseptikanevstřebatelná chemoterapeutika, která působí na řadu patogenůbez výraznějšího ovlivnění normální střevní mikroflóryléčiva s antibakteriálními, antimykotickými a antiprotozoálnímiúčinky


Opiátová a opioidní antidiaroikasnižují peristaltiku střevní stěny a zvyšují tonus svěračůpožívají se při přetrvávající nadměrné defekaci i poodstranění původní příčinyzvláště u stařeckých průjmů – nemocného vysilují,dehydratují a demineralizujíTinktura opii, kodein, etylmorfin snižují střevní motilitucelá řada nežádoucích centrálních účinků


Ostatní antidiaroika - jejich terapeutický účinek jerůznorodýcholestyramin pryskyřice s vysoce adsorpčníkapacitou nevstřebává se používá se k zástavě průjmuvyvolaného nedokonalou absorpcí žlučových kyselinoctreotid inhibuje střevní sekreci tekutin a snižujestřevní motilitu


Spasmolytikauvolňují spazmy mimocévní hladké svaloviny, zejména hladkéhosvalstva trávicí trubice včetně žlučových cestvyužití i u spazmů u ledvinových kolik a u dysmenoreyDělení podle mechanizmu účinkuneurotropní spasmolytikamyotropní spasmolytikaspazmoanalgetika


neurotropní spasmolytikapůsobí prostřednictvím receptorů vegetativního nervovéhosystému ovlivňují zejména útrobní hladké svalstvozahrnují parasympatolytika a anticholinergikaatropin – parasympatolytikum uvolňují spazmymimocévní hladké svaloviny gastrointestinálního traktu,vliv na sfinktery je nespolehlivýofynenonium, otilonium, poldin, propanthelin,fenpiverin – anticholinergika navozují komplexníspazmolýzu včetně svěračů


spazmoanalgetikaoznačují se tak kombinované léčivé přípravky prokrátkodobou a intenzivní léčbu obsahují léčivas analgetickými a spasmolytickými účinky, která jejichúčinek potencují, např. metamizol, paracetamol, kodein,atropin


‣ http://spsprerov.draksoft.net/rocprace/Leciva/obec_farmakologie.html‣ http://www.ose.mmsw.cz/vyuka/terapie.aspx?tid=6‣ http://2.bp.blogspot.com/_O8LPPqIMOrc/Informati.jpg‣ http://www.insideouttherapies.co.uk/helicobacter_pylori_screen/‣ http://anatomiea.sweb.cz/551.jpg‣ http://www.vitarian.cz/images/colon.jpg‣ http://www.walgreens.com/marketing/library/graphics/images/en/19223.jpg

More magazines by this user
Similar magazines