Informator AWF - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

awf.wroc.pl
  • No tags were found...

Informator AWF - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1Akademia Wychowania Fizycznegowe WrocławiuInformatorAWF29. 11. 2012 r.Wrocław


2Akademia Wychowania Fizycznegowe Wrocławiu51-612 WrocławNIP: 896-000-75-19Regon: 000327860Numer konta bankowego42 1060 0076 0000 3210 0014 7743www.awf.wroc.pl


Spis treściSkład Senatu ........................................................................................................................ 8Komisje Senackie ................................................................................................................. 9Komisja Dydaktyczna ..................................................................................................... 9Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich ................................................... 9Komitet Wydawniczy ...................................................................................................... 9Komisja Oceny Nauczycieli Akademickich ..................................................................... 9Odwoławcza Komisja Oceniająca .................................................................................. 9Komisja ds. Studenckich, Sportu i Rekreacji ................................................................ 10Komisja Historii Akademii ............................................................................................. 10Komisja Dyscyplinarna dla Studentów ......................................................................... 10Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów .................................................... 10Komisja Nauki .............................................................................................................. 10Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ..................................................................... 10Komisja ds. Etyki Badań Naukowych ............................................................................ 11Komisja ds. Odznaczeń................................................................................................. 11Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów ....................................................................... 11Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów .................................................. 11Komisja ds. Oceny Funkcjonowania Administracji ........................................................ 11Komisja Nagród ............................................................................................................ 12Komisja ds. wykorzystania bazy lokalowej AWF .......................................................... 12Komisja Doktorancka Wydziału Wychowania Fizycznego ............................................ 12Odwoławczą Komisję Stypendialną .............................................................................. 12Rektor ................................................................................................................................. 13Rektorat ........................................................................................................................ 13Pełnomocnicy Rektora ................................................................................................. 13Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku ............................................ 13Pełnomocnik Rektora ds. Europejskiej Karty Naukowca .............................................. 13Pełnomocnik Rektora ds. Akredytacji i Certyfikacji ....................................................... 13Pełnomocnik Rektora ds. Środowiskowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ....... 13Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego .............................. 13Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą ...................................................... 13Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych ........................................... 13Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Niepełnosprawnych .......................................... 13Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Uzdolnionych Artystyczne .................................. 13Pełnomocnik Rektora ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki .......................................... 14Pełnomocnik Rektora ds. Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Olejnicy .................... 14Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość .................................................... 14Administrator Bezpieczeństwa Informacji ..................................................................... 14Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego .......................................................... 14Doradca Rektora ds. Organizacyjnych ......................................................................... 14Jednostki Administracji podległe bezpośrednio Rektorowi ................................................. 15Obsługa Prawna ........................................................................................................... 15Dział Spraw Pracowniczych i Płac ............................................................................... 15Sekcja Spraw Obronnych ............................................................................................. 15Inspektorat BHP i P-poż. .............................................................................................. 15Audytor Wewnętrzny .................................................................................................... 15Centrum Doskonalenia Kadr ........................................................................................ 15Uniwersytet Trzeciego Wieku ....................................................................................... 16Biuro Promocji Uczelni ................................................................................................. 16Obsługa strony internetowej ......................................................................................... 16Zespół Tańca Ludowego AWF we Wrocławiu „Kalina”.................................................. 16Ośrodek Dydaktyczno – Sportowy w Olejnicy ............................................................. 16„Życie Akademickie” ..................................................................................................... 163


Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej ...................................... 17Jednostki podległe Prorektorowi ds. Badań Naukowych i WspółpracyMiędzynarodowej ......................................................................................................... 17Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowej ....................................................... 17Archiwum ..................................................................................................................... 17Centrum Historii Uczelni ............................................................................................... 17Wydawnictwo AWF ...................................................................................................... 18Redakcja kwartalnika „Fizjoterapia” ............................................................................. 18Kwartalnik „Human Movement” .................................................................................... 18Rocznik „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” ..................................................... 18Prorektor ds. Nauczania ............................................................................................... 19Jednostki podległe Prorektorowi ds. Nauczania ........................................................... 19Centrum Języków Obcych ............................................................................................ 19Centrum Informatyczne ................................................................................................ 19Zespół Infrastruktury Informatycznej ............................................................................ 19Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego ...................................................... 20Jednostki podległe Prorektorowi ds. Studenckich i Sportu Akademickiego .................. 20Dom Studencki „Spartakus” ......................................................................................... 20Samorząd Studencki .................................................................................................... 20Studenckie Towarzystwo Naukowe .............................................................................. 20Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu ......................................... 20Stanowiska funkcyjne ................................................................................................... 22WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ......................................................................... 23Rada Wydziału Wychowania Fizycznego ..................................................................... 24Komisje Wydziału Wychowania Fizycznego ................................................................. 25Wydziałowa Komisja Nauki .......................................................................................... 25Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia .............................................................. 25Wydziałową Komisję Oceniającą ................................................................................. 25Wydziałowa Komisja Konkursowa ................................................................................ 25Wydziałowa Komisja Konkursowa Prac Magisterskich ................................................ 25Wydziałowa Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i Akredytacji KierunkówStudiów......................................................................................................................... 25Wydziałowa Komisja ds. Rekrutacji .............................................................................. 26Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ................................................................ 27Prodziekan ds. Nauki ................................................................................................... 27Prodziekan ds. Nauczania ............................................................................................ 27Prodziekan ds. Studenckich ......................................................................................... 27Pełnomocnicy Dziekana ............................................................................................... 28Pełnomocnik Dziekana do spraw zawodowych praktyk studenckich na kierunkuTurystyka i Rekreacji oraz specjalności Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieżyna kierunku Wychowanie Fizyczne .............................................................................. 28Pełnomocnika Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego do spraw obozówzimowych i letnich na Wydziale Wychowania Fizycznego ........................................... 28Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego ............................................................. 29INSTYTUT TURYSTYKI i REKREACJI .............................................................................. 30Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji ........................................................................ 31Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym ............................................... 32Zakład Teorii i Metodyki Pływania................................................................................. 32Zespół Rekreacyjnych Form Ruchu w Środowisku Wodnym ....................................... 32Zespół Edukacji Ratowniczej i Sportu Pływackiego ...................................................... 32Zespół Sportu i Rekreacji Wodnej ................................................................................ 32Pracownia Badań Ruchu w Środowisku Naturalnym ................................................... 324


Katedra Rekreacji ......................................................................................................... 33Zakład Teorii i Metodyki Rekreacji ................................................................................ 33Zakład Projektowania Gier dla Wszystkich ................................................................... 33Zespół Zimowych i Turystycznych Form Rekreacji Ruchowej ...................................... 33Katedra Turystyki ......................................................................................................... 34Zakład Geograficznych Podstaw Turystyki ................................................................... 34Zakład Organizacji i Zarządzania w Turystyce ............................................................. 34Zakład Społeczno – Kulturowych Podstaw Turystyki .................................................... 34Pozostałe Katedry wchodzące w skład Wydziału Wychowania Fizycznego ....................... 35Katedra Biomechaniki .................................................................................................. 36Zakład Biomechaniki .................................................................................................... 36Zakład Biomechaniki Sportu ......................................................................................... 36Pracownia Analiz Biomechanicznych ........................................................................... 36Katedra Biostruktury ..................................................................................................... 37Katedra Biostruktury ..................................................................................................... 37Zakład Anatomii ............................................................................................................ 37Zakład Antropokinetyki ................................................................................................. 37Pracownia Biokinetyki .................................................................................................. 37Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego ................................................................ 38Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego .................................................................. 38Zakład Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznego ................................................. 38Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego ................................................. 38Zespół Metodyki Wychowania Fizycznego Specjalnego .............................................. 38Zespół Technologii Kształcenia - Pracownia Multimedialna ......................................... 38Pracownia Praktyk Pedagogicznych ............................................................................ 38Katedra Fizjologii i Biochemii ....................................................................................... 39Zakład Fizjologii ........................................................................................................... 39Zespół Biochemii .......................................................................................................... 39Pracownia Badań Wysiłkowych .................................................................................... 39Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia .................................................... 40Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych ..................................................... 40Zakład Pedagogiki ........................................................................................................ 40Zakład Psychologii ....................................................................................................... 40Pracownia badań Stresu i Psychospołecznych Aspektów Zdrowia .............................. 40Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki .............................................................................. 41Zakład Teorii i Metodyki Lekkoatletyki .......................................................................... 41Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki ............................................................................. 41Zespół Tańców ............................................................................................................. 41Katedra Zespołowych Gier Sportowych ....................................................................... 42Zakład Gier z Piłką ....................................................................................................... 42Zespół Piłek Edukacyjnych ........................................................................................... 42Zespół Piłki Ręcznej i Piłki Nożnej ............................................................................... 42Zespół Koszykówki i Piłki Siatkowej ............................................................................. 42Pracownia Badań Gier z Piłką ...................................................................................... 42WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ................................................................................................... 43Rada Wydziału Fizjoterapii ........................................................................................... 44Komisje Wydziału Fizjoterapii ....................................................................................... 45Wydziałową Komisję Oceniającą ................................................................................. 45Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia ............................................................. 45Dziekan Wydziału Fizjoterapii ...................................................................................... 46Prodziekan ds. Nauki ................................................................................................... 46Prodziekan ds. Nauczania ............................................................................................ 46Prodziekan ds. Studenckich ......................................................................................... 46Dziekanat Wydziału Fizjoterapii ................................................................................... 475


Katedra Podstaw Fizjoterapii ........................................................................................ 48Zakład Biologii Człowieka ............................................................................................. 48Zakład Promocji Zdrowia .............................................................................................. 48Zespół Kosmetologii ..................................................................................................... 48Zespół Filozofii i Socjologii ........................................................................................... 48Pracownia Biomonitoringu ............................................................................................ 48Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej ....................................................................... 49Zakład Kinezyterapii ..................................................................................................... 49Zakład Terapii Zajęciowej ............................................................................................. 49Zakład Metod Kinezyterapii .......................................................................................... 49Zespół Fizykoterapii i Masażu ...................................................................................... 49Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej ... 50Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowe w Medycynie Zabiegowej i Onkologii ............... 50Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Chorobach Wewnętrznych ........................... 50Pracownia Badań Czynnościowych ............................................................................. 50Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu ................... 51Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Reumatologii ............................................................. 51Zakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu ................................................... 51Zakład Fizjoterapii w Neurologii ................................................................................... 51Pracownia badawcza ................................................................................................... 51Katedra Kinezjologii ..................................................................................................... 52Zakład Fizjologii Stosowanej ........................................................................................ 52Pracownia Kinezjologii ................................................................................................. 52WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE ............................................................................................ 53Komisje Wydziału Nauk o Sporcie ............................................................................... 55Wydziałowa Komisja Nauki .......................................................................................... 55Wydziałowa Komisja Dydaktyki .................................................................................... 55Wydziałowa Komisja Oceniająca ................................................................................. 55Wydziałowa Komisja Konkursowa Prac Magisterskich ................................................ 55Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie ............................................................................... 56Dziekanat Wydziału Nauk o Sporcie ............................................................................ 57Zakład Treningu w Grach Zespołowych ....................................................................... 58Katedra Dydaktyki Sportu ............................................................................................. 59Zakład Teorii Treningu Sportowego .............................................................................. 59Zakład Sportów Indywidualnych ................................................................................... 59Zespół Sportów Walki ................................................................................................... 59Pracownia Badań w Sporcie Wyczynowym .................................................................. 59Katedra Motoryczności Sportowca ............................................................................... 60Zakład Treningu Motoryczności .................................................................................... 60Zakład Antropologii Fizycznej ....................................................................................... 60Katedra Biologicznych Podstaw Sportu........................................................................ 61Zakład Dietetyki ............................................................................................................ 61Zakład Medycyny Sportu .............................................................................................. 61Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie ............................................................. 62Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów ..................................................................... 62Zakład Organizacji i Zarządzania ................................................................................. 62Zespół Coachingu Sportowego .................................................................................... 62Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych ................................................................... 63Zakład Treningu w Sportach Osób Niepełnosprawnych ............................................... 63Zespół Odnowy Biologicznej ........................................................................................ 636


ADMINISTRACJA ............................................................................................................... 64Administracja Ogólna ................................................................................................... 65Kanclerz ....................................................................................................................... 65Kwestor - Zastępca Kanclerza ..................................................................................... 65Zastępca Kanclerza ds. Technicznych ......................................................................... 65Dział Administracyjno – Gospodarczy .......................................................................... 66Dział Eksploatacji Obiektów Sportowych i Dydaktycznych ........................................... 66Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji ............................................................................. 66Biuro Zamówień Publicznych ....................................................................................... 66Sekcja Projektów i Funduszy Unijnych ......................................................................... 67Biuro Projektu – „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” ............................................. 67DS. „Spartakus” ............................................................................................................ 67Kryta Pływalnia ............................................................................................................. 67Hala Tenisowa .............................................................................................................. 67Hala Wielofunkcyjna i Specjalistyczna Hala Sportów Walki .......................................... 67Jednostki podległe bezpośrednio Kwestorowi .............................................................. 68Jednostki podległe bezpośrednio Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych .................... 69Dział Techniczny........................................................................................................... 69Organizacje Społeczne i Związkowe .................................................................................. 70Stowarzyszenie Absolwentów AWF .............................................................................. 70Związek Młodzieży Chrześcijańskiej ............................................................................ 70Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ...................................................................... 70Koło Uczelniane Uomo AWF ........................................................................................ 70Klub Górski OLIMP, im. Tomka Nowaka ....................................................................... 70Klub Seniora ................................................................................................................. 70Klub Żeglarski „DAL” – AWF Wrocław .......................................................................... 70Klub Sportowy AZS AWF .............................................................................................. 70Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa ............................................................ 70Obiekty Sportowe Uczelni ............................................................................................ 71Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska .................................................. 71Administratorzy obiektów ............................................................................................. 71Portiernie i szatnie ........................................................................................................ 72„CREATOR” Spółka z o. o. ........................................................................................... 72Telefony alarmowe: ...................................................................................................... 72Służbowe telefony komórkowe ..................................................................................... 73Pracownie, sale dydaktyczne i sale sportowe funkcjonujące w AWF ........................... 75SPIS IMIENNY ............................................................................................................. 81SYMBOLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ......................................................... 917


8Skład SenatuRektor:prof. dr hab. Juliusz MigasiewiczProrektorzy:prof. dr hab. Zofia Ignasiak,dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocławdr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF WrocławDziekani:prof. dr hab. Krystyna Zatońdr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocławdr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF WrocławNauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesorazwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadającystopień naukowy doktora habilitowanego:prof. dr hab. Tadeusz Koszczycprof. dr hab. Gabriel Łasińskiprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochlaprof. dr hab. Marek Woźniewskidr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocławdr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF WrocławPozostali nauczyciele akademiccy:dr Agnieszka Pisula-Lewandowskadr Ryszard Jasiński, doc.dr Bogdan Pietraszewskidr Jacek Stodółkadr Kazimierz Witkowski, doc.Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:mgr inż. Elżbieta Bukowskamgr inż. Krzysztof GrzegorczykStudenci i doktoranci:mgr Katarzyna Kropielnickamgr Patryk CzermakKarolina KłosAdam PawlukiewiczPaweł Zostawa


9Komisje SenackieKomisja DydaktycznaPrzewodniczący: prof. dr hab. Jan ChmuraCzłonkowie:dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF Wrocławdr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF Wrocławdr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocławdr Kazimierz Witkowski, doc.Piotr CzechAndrzej WnękKomisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli AkademickichPrzewodniczący: prof. dr hab. Gabriel ŁasińskiCzłonkowie:prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewiczprof. dr hab. Andrzej Pawłuckidr hab. Jerzy Zawadzki, prof. AWF Wrocławdr Ryszard Jasiński, doc.Michał RorbachBartosz CzajkaKomitet WydawniczyPrzewodniczący: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF WrocławCzłonkowie:dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocławprof. dr hab. Kazimierz Perechudaprof. dr hab. Marek Woźniewskiprof. dr hab. Andrzej Pawłuckidr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocławdr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocławdr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocławdr hab. Ryszard Bartoszewiczmgr Bogusława Idzik-Ćwikowska - sekretarzKomisja Oceny Nauczycieli AkademickichPrzewodniczący: dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF WrocławCzłonkowie:prof. dr hab. Gabriel Łasińskiprof. dr hab. Marek Woźniewskiprof. dr hab. Tadeusz Koszczycprof. dr hab. Marek ZatońOdwoławcza Komisja OceniającaPrzewodniczący: prof. dr hab. Juliusz MigasiewiczCzłonkowie:prof. dr hab. n. med. Marek Mędraśprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochladr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF Wrocławdr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocławdr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocławdr Mieczysław Lewandowski


10Komisja ds. Studenckich, Sportu i RekreacjiPrzewodniczący: dr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF WrocławCzłonkowie:prof. dr hab. Eugeniusz Bolachdr Ryszard Jasiński, doc.dr Grzegorz ŻurekMarta GórkaJakub GąciarzKomisja Historii AkademiiPrzewodniczący: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF WrocławCzłonkowie:dr Grażyna Dąbrowska, doc.dr Henryk Nawaradr Kazimierz Kurzawskidr Rafał SzubertKomisja Dyscyplinarna dla StudentówPrzewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof SobiechZ-ca Przewodnicz.Członkowie:dr hab. Alicja Rutkowska Kucharska, prof. AWF Wrocławdr Jan KosendiakAleksandra SzyrwielKarolina OśkaOdwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla StudentówPrzewodniczący: prof. dr hab. Marek ZatońZ-ca Przewodnicz.Członkowie:prof. dr hab. Eugeniusz Bolachprof. dr hab. Anna Jaskólskadr Magdalena KüblerMonika WróblewskaAnna ŁacwikKomisja NaukiPrzewodniczący:Członkowie:prof. dr hab. Tadeusz Koszczycprof. dr hab. Marek Woźniewskiprof. dr hab. Jan Chmuraprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochlaprof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowskadr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF WrocławKomisja Bezpieczeństwa i Higieny PracyPrzewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej MilewiczZ-ca Przewodnicz..Członkowie:Małgorzata Mazur-Brzyskainż. dr hab. Felicja Fink-Lwowdr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF Wrocławdr n. med. Janusz Bolanowskidr Eugenia Murawska-Ciałowiczinż. Andrzej RaszowskiElżbieta Jodłowska


11Komisja ds. Etyki Badań NaukowychPrzewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek MędraśCzłonkowie:.prof. dr hab. Zofia Ignasiakprof. dr hab. Anna Jaskólskaprof. dr hab. Tadeusz Koszczycprof. dr hab. Jan Chmuraprof. dr hab. Zdzisława Wrzosekprof. dr hab. Marek Zatońprof. dr hab. Krzysztof Sobiechprof. dr hab. Andrzej Szmajkedr hab. Małgorzata Sekułowicz, prof. AWF WrocławKomisja ds. OdznaczeńPrzewodniczący: dr hab. Małgorzata SoberaCzłonkowie:prof. dr hab. Eugeniusz Bolachprof. dr hab. Krzysztof Sobiechdr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF Wrocławdr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocławdr Kazimierz Kurzawskimgr Maria ZielińskaKomisja Dyscyplinarna dla DoktorantówPrzewodniczący: prof. dr hab. n. med. Joanna RymaszewskaZ-ca Przewodnicz,Członkowie:prof. dr hab. Kazimierz Perechudadr hab. Jerzy Zawadzki, prof. AWF WrocławAleksandra ChudobinaAnna PilchMaciej WolnyOdwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla DoktorantówPrzewodniczący: prof. dr hab. Andrzej SzmajkeZ-ca Przewodnicz.Członkowie:prof. dr hab. n. med. Zdzisława Wrzosekdr Adam KawczyńskiEwa ŻeligowskaKatarzyna KropielnickaKatarzyna BulińskaKomisja ds. Oceny Funkcjonowania AdministracjiPrzewodniczący: dr hab. Anna Skrzek, prof. AWFCzłonkowie:dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocławdr Kazimierz Witkowski, docdr Bogdan Pietraszewskidr Dorota Wójtowiczmgr Maciej Suboczewski


12Komisje StałeKomisja NagródPrzewodniczący:Członkowie:dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocławprof. dr hab. Zofia Ignasiakdr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocławprof. dr hab. Krystyna Zatońdr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocławdr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocławmgr Maria ZielińskaKomisja ds. wykorzystania bazy lokalowej AWFPrzewodniczący: dr Zdzisław PaligaZ-ca Przewodniczącego: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF WrocławSekretarz:inż. Andrzej RaszowskiCzłonkowie:dr Kazimierz Witkowski, doc.dr Agnieszka Pisula - Lewandowskadr Jacek Stodółkamgr inż. Elżbieta Bukowskamgr inż. Janusz GaczkowskiRyszard HadamKomisja Doktorancka Wydziału Wychowania FizycznegoPrzewodniczący:Członkowie:prof. dr hab. Tadeusz Koszczycprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochladr hab. Alicja Rutkowska – Kucharska, prof. AWF Wrocławmgr Jakub RogowskiOdwoławczą Komisję StypendialnąPrzewodniczący: dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF WrocławCzłonkowie:Karolina DensiukAnna ŁacwikMichał Rorbach


13Rektorrektor@awf.wroc.plRektorat, 51-617 Wrocław, ul. Banacha 11prof. dr hab. Juliusz MigasiewiczRektoratrektor@awf.wroc.pl51-617 Wrocław, ul. Banacha 11 tel. 71347-3101, 71347-3114, fax 71347-3181mgr Izabela Kawulak – Kierownik Rektoratu tel. 71347-3101, 71347-3114Iwona Hetman – specjalista administr. tel. 71347-3113mgr inż. Grażyna Hubala-Rożek – specjalista administr. tel. 71347-3125mgr inż. Monika Ilecka-Folcik – specjalista administr. tel. 71347-3103Grzegorz Langner – kierowca tel. 71347-3277Izabela Pawelczyk – samodzielny referent administr. tel. 71347-3178mgr Ligia Poniatowska - specj. administr. tel. 71347-3131mgr Janina Smolińska-Mlak – specjalista ds. rekrutacji tel. 71347-3561mgr Katarzyna Sobańska – gł. specjalista tel. 71347-3127mgr Iwona Stężały – gł. specjalista tel. 71347-3113Marlena Wójcik – specjalista ds. administr. tel. 71347-3153Pełnomocnicy RektoraPełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wiekudr Grażyna Dąbrowska, doc. tel. 71347-3513Pełnomocnik Rektora ds. Europejskiej Karty Naukowcadr Grzegorz Żurek tel. 71347-3366Pełnomocnik Rektora ds. Akredytacji i Certyfikacjidr Bogdan Pietraszewski tel. 71347-3307Pełnomocnik Rektora ds. Środowiskowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiejmgr inż. Jarosław Mazur - specjalista tel. 71347-3031Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowegodr inż. Sławomir Winiarski tel. 71347-3283Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicądr Krzysztof Maćkała tel. 71347-3147Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnychpłk dr Włodzimierz Reczko tel. 71347-3271Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Niepełnosprawnychmgr Wojciech Wiliński tel. 71347-3111Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Uzdolnionych Artystycznedr Henryk Nawara tel. 71347-347-3349, 71347-347-3503


14Pełnomocnik Rektora ds. Dolnośląskiego Festiwalu Naukidr hab. Jerzy Zawadzki, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3240Pełnomocnik Rektora ds. Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Olejnicyprof. dr hab. Tadeusz Koszczyc tel. 71347-3164Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległośćprof. dr hab. Gabriel Łasiński tel. 71347-3376Administrator Bezpieczeństwa Informacjimgr inż. Krzysztof Grzegorczyk tel. 71347-3473Inspektor Bezpieczeństwa TeleinformatycznegoElżbieta Jodłowska tel. 71347-3256Doradca Rektora ds. Organizacyjnychdr hab. Ryszard Bartoszewicz tel. 71347-3126, 71347-3185, 71347-3101


15Jednostki Administracji podległe bezpośrednio RektorowiObsługa Prawna tel. 71347-327551-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)Dział Spraw Pracowniczych i Płacdzial.kadr@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)mgr Maria Zielińska – gł. specjalista, Kierownik Działu tel. 71347-3218mgr inż. Beata Janiszewska – Z-ca Kierownika tel. 71347-3229, fax 71347-3239mgr Mirosława Sperzyńska – st. specj. ds. zatrudnienia tel. 71347-3284mgr Danuta Pisula – specj. ds. socjalnych i zatrudnienia tel. 71347-3226mgr Agnieszka Chaińska-Bieniek - specjalista ds. płac tel. 71347-3257Ewa Bolczak – st. ref. ds. płac tel./ fax 71347-3257Krystyna Skubicka – specjalista ds. płac tel. 71347-3205Małgorzata Sobania - specjalista ds. płac tel. 71347-3205Sekcja Spraw Obronnychsekcja.so@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (budynek WOSS)płk dr Włodzimierz Reczko – Pełnomocnika Rektorads. Ochrony Informacji Niejawnych tel. 71347-3271Elżbieta Jodłowska – Kierownik Kancelarii Tajnej tel. 71347-3271Pracownik ds. Obrony CywilnejZdzisław Żukowski – magazynier tel. 71347-3384Inspektorat BHP i P-poż. (budynek WOSS)bhp@awf.wroc.plRyszard Hadam – specjalista ds. BHP i P-poż. tel. 71347-3256Elżbieta Jodłowska – inspektor ds. BHP tel. 71347-3256Audytor Wewnętrzny51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)audytor@awf.wroc.plmgr Maciej Suboczewski tel. 71347- 3275Centrum Doskonalenia Kadrcdk@awf.wroc.pl51-617 Wrocław, ul. Witelona 25dr hab. Ryszard Bartoszewicz – Dyrektor tel./fax 71347-3185Kursy Instruktorskie i Studia Podyplomowemgr Jadwiga Dąbrowska–Szaflik - st. referent tel./fax 71347-3175


16Uniwersytet Trzeciego Wiekuutw@awf.wroc.pl51-617 Wrocław, ul. Witelona 25dr Marta Koszczyc – Kierownik tel. 71347-3193Biuro Promocji Uczelni51-617 Wrocław, ul Banacha 11dr Kazimierz Kurzawski – Kierownik tel. 71347-3129dr Andrzej Nowak – referent ds. techn. tel. 71347-3197Obsługa strony internetowejAdam Stępień – specjalista tel. 71347-3343Zespół Tańca Ludowego AWF we Wrocławiu „Kalina”kalina@awf.wroc.pl51-629 Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4 tel. 71347-3615, 71347-3614mgr Aleksander Sobera – Kierownikdr Maria Grabowska – instruktormgr Helena Tomaszek – Plewa – instruktormgr Janusz Pietrzyk - instruktormgr Agata Michalska – pracownik gospodarczyOśrodek Dydaktyczno – Sportowy w Olejnicy67-418 Przemęt, ul. Leśna 2Biuro tel./fax 65549-6070dr Edward Caban - Kierownik Ośrodka i Przystani tel. 65549-7186Ryszard Ludkiewicz - gł. Specjalista tel. 65549-7186Sekretariat Obozów Studenckich tel. 65549-6144Krystyna Bejmowicz – sam. magazynier tel./fax 65549-6070Andrzej Bryl - konserwatorBogusław Ratajczak - robotnik wykwalif.- szkutnik tel. 65549-7180„Życie Akademickie”zycie@awf.wroc.pl51-617 Wrocław, ul. Witelona 25adr Anna Kiczko – Redaktor Naczelny tel. 71347-3146


17Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej51-617 Wrocław, ul Banacha 11 tel./fax 71347-3179prorektor.nauki@awf.wroc.plprof. dr hab. Zofia Ignasiak tel. 71347-3157Jednostki podległe Prorektorowi ds. Badań Naukowych i WspółpracyMiędzynarodowejBiblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowejbiblioteka@awf.wroc.plhttp://bg.awf.wroc.pl/51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98, tel. 71347-3204, fax 71347-3053mgr Teresa Sobczak – kustosz., p. o. Dyrektor tel. 71347-3401mgr Jadwiga Lach – Górecka – kustosz, Z-ca Dyrektora tel. 71347-3386Ośrodek Informacji NaukowejMgr Ewa Jaroszek – kustosz tel. 71347-3233mgr Agata Owczarek – mł. bibliotekarz tel. 71347-3233Sekcja Gromadzenia i Opracowania Druków Zwartych i Ciągłychmgr Barbara Jeska – st. bibliotekarz tel. 71347-3315mgr Wioletta Saduś - kustosz tel. 71347-3387mgr Anna Sawicka - kustosz tel. 71347-3387Sekcja Udostępniania Zbiorówmgr Anna Olejnik – kustosz, Kierownik tel. 71347-3266mgr Małgorzata Białek – mł. Bibliotekarz tel. 71347-3314mgr Grażyna Gołębiewska – mł. bibliotekarz tel. 71347-3314mgr Julia Kuczyńska - kustosz tel. 71347-3266Małgorzata Grygiel - magazynier biblioteczny tel. 71347-3314Danuta Jasek – magazynier biblioteczny tel. 71347-3314Archiwumarchiwum@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Budynek WOSS)lek. wet. Arno Szymański – Kierownik tel. 71347-3228Maria Guz – samodz. referent tel. 71347-3228mgr Eunika Osławska – specjalista tel. 71347-3228Centrum Historii Uczelnicentrum.historii@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-2)Elżbieta Radziwon – specjalista tel. 71347-3349dr Henryk Nawara – specjalista tel. 71347-3349


18Wydawnictwo AWFwydawnictwo@awf.wroc.pl51-617 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-2)dr hab. Krystyna Rożek – Piechura, prof. AWF Wrocław – Redaktor Naczelnytel. 71347-3050prof. dr hab. Tadeusz Bober – Z-ca Redaktora Naczelnego tel. 71347-3050mgr Bogusława Idzik-Ćwikowska - Sekretarz Wydawnictwa tel. 71347-3050mgr Beata Irzykowska – st. redaktor tel. 71347-3049mgr Anna Miecznikowska – red. techn. tel. 71347-3048Krystyna Guz – operator kserografu tel. 71347-3267Redakcja kwartalnika „Fizjoterapia”fizkwart@awf.wroc.plprof. dr hab. Marek Woźniewski – Redaktor Naczelny tel. 71347-3079mgr Magdalena Zagrobelna – sam. referent tel. 71347-3079, fax 71347-3081Kwartalnik „Human Movement”hum_mov@awf.wroc.pl51-617 Wrocław, ul. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-2)dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław– Redaktor Naczelnytel. 71347-3051mgr Dominika Niedźwiedź – referent ds. wydawnictw tel. 71347-3051Rocznik „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”rozprawynaukowe@awf.wroc.pl51-617 Wrocław, ul. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-2)prof. dr. hab. Andrzej Pawłucki – Redaktor Naczelny tel. 71347-3051– sam. referent tel. 71347-3048


19Prorektor ds. Nauczania51-617 Wrocław, ul. Banacha 11prorektor.nauczania@awf.wroc.pldr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3166Jednostki podległe Prorektorowi ds. NauczaniaCentrum Języków Obcychcentrum.jezykow@awf.wroc.pl51-629 Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4mgr Astrid Mogilnicka – Kierownik tel. 71347-3621Sekretariat:mgr Agnieszka Słychań – specjalista tel. 71347-3620Pracownicy lektoratulektorat@awf.wroc.plJęzyk angielskidr Agnieszka Frankowska – asystent tel. 71347-3619mgr Katarzyna Dobrucka – lektor tel. 71347-3619mgr Maciej Erbert – lektor tel. 71347-3619mgr Marta Grygiel – lektor tel. 71347-3619mgr Gabriela Jakubowicz – lektor tel. 71347-3619mgr Magdalena Kordas-Doros – lektor tel. 71347-3619mgr Kornelia Leja – lektor tel. 71347-3619mgr Beata Mazurek-Przybylska – lektor tel. 71347-3619mgr Agnieszka Sikorska – lektor tel. 71347-3619mgr Bronisław Wilczopolski – lektor tel. 71347-3619Język niemieckimgr Ewa Książek-Kempa - wykładowca tel. 71347-3619mgr Astrid Mogilnicka – lektor tel. 71347-3621sala seminaryjna tel. 71347-3632Centrum Informatycznecentrum.informatyczne@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-2)mgr inż. Krzysztof Grzegorczyk – Kierownik tel. 71347-3473; tel./fax 71347-3322Alicja Kołodziej - specjalista tel. 71347-3473Zespół Infrastruktury Informatycznejmgr inż. Jarosław Mazur – Z-ca kierownika tel. 71347-3031Jarosław Wojciechowski – sam. informatyk - Koordynator tel. 71347-3060Andrzej Jodłowski - technik informatyk tel. 71347-3025inż. Grzegorz Napieraj – informatyk tel. 71347-3025mgr inż. Izabela Ubowska - informatyk tel. 71347-3059Piotr Witczak - informatyk tel. 71347-3316mgr inż. Aneta Wójtowicz–Zawierucha – sam. informatyk tel. 71347-3060


20Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego51-617 Wrocław, ul. Banacha 11prorektor.sport@awf.wroc.pldr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3154Jednostki podległe Prorektorowi ds. Studenckich i Sportu Akademickiegomgr Janina Jasińska – gł. specjalista, Kier. działu tel. 71347-3115Dom Studencki „Spartakus”51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98 tel. 71347-3292 (portiernia)mgr Dorota Dankiewicz-Pęzioł – gł. specj., Kierownik tel. 71347-3286, fax 71347-3385Stołówka „Spartakus” tel. 71347-3296Samorząd Studencki tel. 71347-3295dr Maciej Kochański - Opiekun Samorządu Studenckiego tel. 71347-3396Aleksandra Szyrwiel – Przewodniczący tel. 71347-3295Anna Łacwik – Z-ca przewodniczącegoPaweł Zostawa – Z-ca przewodniczącegoPaulina Mańkowska - SekretarzKomisja Dydaktyczno-Socjalna – vacat - przewodniczącyKomisja ds. Kultury i Współpracy z Zagranicą – Katarzyna Kropielnicka - przewodniczącaKomisja ds. Sportu Akademickiego – Kinga Kuszelewska - przewodniczącaStudenckie Towarzystwo Naukowe51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-1)dr inż. Sławomir Winiarski – Opiekun STN tel. 71347-3283Olga Domagała – PrzewodniczącaMartyna Kumorek – WiceprzewodniczącaTomasz Drewniak - SekretarzUniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportuucwfis.uniwroc@poczta.onet.pl51-151 Wrocław, ul. Przesmyckiego 10 tel./fax 71375-6262dr Włodzimierz Reczko – Kierownik tel. 71375-6266vacat - Z-ca ds. sportowych tel. 71375-6261mgr Anna Ciszek - Z-ca ds. dydaktycznych tel. 71375-6261SekretariatJoanna Kaplukiewicz - referent tel./fax 71375-6262Nauczyciele tel. 71375-6254dr Włodzimierz Reczkomgr Zdzisław Burzyńskimgr Anna Ciszekmgr Wojciech Ciuramgr Izabella Gizelewska-Nowakmgr Tomasz Hermanmgr Bogna Jakubowiczmgr Tomasz Jaworskimgr Monika Jędrychmgr Mirosław Koncewiczmgr Anna Korybut-Barskamgr Andrzej Mulka


mgr Aleksandra Stankiewiczmgr Leszek Szczurekmgr Joanna Teperowskamgr Rafał Tomczakmgr Jędrzej Wilczyński21


22Stanowiska funkcyjneOpiekun Studentów Olimpijczykówprof. dr hab. Zbigniew Naglak tel. 71347-3395Opiekun Studentów Zamieszkałych w DS. ”Spartakus”dr Jacek Stodółka tel. 71347-3147Opiekun Samorządu Studenckiegodr Maciej Kochański tel. 71347-3396Opiekun Studentów i Doktorantów Obcokrajowcówvacat tel. 71347-3505Kierownik Studiów Doktoranckichprof. dr hab. Tadeusz Koszczyc tel. 71347-3164Redaktor Naczelny „Życia Akademickiego”dr Anna Kiczko tel. 71347-3146Redaktor Naczelny Wydawnictwadr hab. Krystyna Rożek – Piechura, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3050Redaktor Naczelny „Rozpraw Naukowych”prof. dr hab. Andrzej Pawłucki tel. 71347-3180Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieliprof. dr hab. inż. Małgorzata Słowińska-Lisowska tel. 71 347-3553Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentówdr hab. Anna Justyna Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3313


23WYDZIAŁWYCHOWANIAFIZYCZNEGO


25Komisje Wydziału Wychowania FizycznegoWydziałowa Komisja NaukiPrzewodniczący prof. dr hab Andrzej PawłuckiCzłonkowie prof. dr hab. Tadeusz Boberdr hab. Edyta Jakubowicz, prof. AWF Wrocławdr Eugenia Murawska – Ciałowiczdr Adam SiemienieckiWydziałowa Komisja ds. Jakości KształceniaPrzewodniczący prof. dr hab. Marek ZatońCzłonkowie dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. AWF Wrocław dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław dr Jarosław Domaradzki dr Iwona Wierzbicka - DamskaWydziałową Komisję OceniającąPrzewodniczący prof. dr hab. Krystyna ZatońCzłonkowie prof. dr hab. Ryszard Panfil dr hab. Edyta Jakubowicz, prof. AWF Wrocław dr hab. Jerzy Zawadzki, prof. nadzw dr hab. Małgorzata Sobera dr Kamila Czajka dr Michał Załęski przedstawiciel związków zawodowychWydziałowa Komisja KonkursowaPrzewodniczący prof. dr hab. Krystyna ZatońCzłonkowie dr hab. Alicja Rutkowska–Kucharska, prof. AWF Wrocław dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław dr Marek Rejman dr Grzegorz Żurek Kierownik Katedry/ZakładuWydziałowa Komisja Konkursowa Prac MagisterskichPrzewodniczący dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF WrocławCzłonkowie dr hab. Dariusz Ilnicki, prof. AWF Wrocław dr Anna Romanowska - Tołoczko dr Jacek Borkowski dr Jarosław Domaradzki dr Marta KoszczycWydziałowa Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i Akredytacji KierunkówStudiówPrzewodniczący dr Jolanta Barbara JabłonowskaCzłonkowie dr Bogumiła Hnatkowska dr Regina Kumala dr Piotr Oleśniewicz dr Małgorzata Pstrocka - Ptak dr Mariusz Sołtysik dr Grzegorz Żurek


26Wydziałowa Komisja ds. RekrutacjiPrzewodniczący dr Jacek StodółkaCzłonkowie dr Urszula Włodarczyk mgr Ewa Górska pracownik centrum informatycznego


27Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznegodziekan.wf@awf.wroc.pl51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98 (DS. Spartakus)prof. dr hab. Krystyna Zatoń tel. 71347-3425Prodziekan ds. Naukiprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla tel. 71347-3491Prodziekan ds. Nauczaniadr Ryszard Błacha tel. 71347-3427Prodziekan ds. Studenckichdr Jacek Stodółka tel. 71347-3426


Pełnomocnicy DziekanaPełnomocnik Dziekana do spraw pedagogicznych zawodowych praktyk studenckichkierunku Wychowanie Fizycznedr Agnieszka Wójcik-Grzyb tel. 71347-3186Pełnomocnik Dziekana do spraw zawodowych praktyk studenckich na specjalnościInstruktorsko-Trenerskiej na kierunku Wychowanie Fizycznedr Jarosław Nosal tel. 71347-3545Pełnomocnik Dziekana do spraw zawodowych praktyk studenckich na kierunkuTurystyka i Rekreacji oraz specjalności Organizacji czasu wolnego dzieci imłodzieży na kierunku Wychowanie Fizycznemgr Wojciech Fedyk tel. 71347-3345Pełnomocnik Dziekana do spraw zawodowych praktyk studenckich na specjalnościWychowanie fizyczne specjalne na kierunku Wychowanie Fizycznedr Marta Wieczorek tel. 71347-3111Pełnomocnika Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego do spraw obozówzimowych i letnich na Wydziale Wychowania Fizycznegodr Michał Załęski tel. 71347-319028


29Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznegodziekanat.wf@awf.wroc.pl51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98 (DS. Spartakus) fax 71347-3433Kierownik Dziekanatumgr Barbara Jabłonkowska – Kierownik dziekanatu tel. 71347-3485Sekretariatmgr Ewa Czernek – st. specjalista tel. 71347-3480, fax 71347-3437Studia stacjonarne WFEwa Flejszar – specjalista tel. 71347-3438Hanna Buck–Orlof - specjalista tel. 71347-3472mgr inż. Jadwiga Krajewska – st. specjalista tel. 71347-3462Studia stacjonarne TIREwa Flejszar – specjalista tel. 71347-3438Anna Skrzypczyk – referent ds. adm. tel. 71347-3475Studia niestacjonarne (zaoczne) WFmgr inż. Jadwiga Krajewska – st. specjalista tel. 71347-3462Studia niestacjonarne (zaoczne) TiREwa Flejszar – specjalista tel. 71347-3438Sporządzanie dyplomów i suplementówmgr Hanna Naleśniak – st. referent tel. 71347-3474Prowadzenie spraw naukowychmgr Janina Kurowska – gł. specjalista tel. 71347-3471Studia Doktoranckieprof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Kierownik tel. 71347-3164Sekretariat Studiów Doktoranckichmgr inż. Anna Koziatek – specjalista tel./fax 71347-3169


30INSTYTUTTURYSTYKIi REKREACJI


31Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacjiinstytut.tir@awf.wroc.pl51 – 612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Kryta Pływalnia)prof. dr hab. Krystyna Zatoń – Dyrektor Instytutu tel. 71347-3440dr Jolanta Barbara Jabłonowska – Z-ca Dyrektora Instytutu tel. 71347-3345(Pawilon P-1)Sekretariatmgr inż. Agnieszka Kolończyk – st. referent ds. adm. tel. 71347-3441fax 71347-3450Organizacja obozów, zajęć wyjazdowych, praktyk zawodowych (Pawilon P- 4):dr Krzysztof Olszewski – główny specjalista tel. 71347-3262


32Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnymkatedra.arsw@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Kryta Pływalnia)prof. dr hab. Krystyna Zatoń – Kierownik Katedry tel. 071347-3440Sekretariatmgr inż. Agnieszka Kolończyk – st. referent ds. adm. tel. 71347-3441fax 71347-3450Zakład Teorii i Metodyki Pływaniaprof. dr hab. Krystyna Zatoń – Kierownik Zakładu tel. 71347-3440dr Marcin Jaszczak – adiunkt tel. 71347-3407dr Marek Rejman – adiunkt tel. 71347-3406mgr Łukasz Smołka – asystent tel. 71347-3404mgr Stefan Szczepan – asystent tel. 71347-3404Zespół Rekreacyjnych Form Ruchu w Środowisku Wodnymdr Anna Kwaśna – Kierownik Zespołu tel. 71347-3408dr Krystyna Antoniak–Lewandowska – st. wykładowca tel. 71347-3405Zespół Edukacji Ratowniczej i Sportu Pływackiegodr Mirosław Fiłon – Kierownik Zespołu tel. 71347-3445dr Magdalena Chrobot – adiunkt tel. 71347-3408dr Andrzej Klarowicz – wykładowca tel. 71347-3409Zespół Sportu i Rekreacji Wodnej (Pawilon Adm. – ul. Banacha 11a)dr Ryszard Błacha – Kierownik Zespołu tel. 71347-3140dr Edward Caban – st. wykładowca tel. 71347-3190dr Ludwika Kosińska – adiunkt tel. 71347-3191dr Krzysztof Słonina – wykładowca tel. 71347-3191dr Michał Załęski – wykładowca tel. 71347-3190mgr Wojciech Bigiel – st. wykładowca tel. 71347-3190mgr Piotr Piwowarczyk - wykładowca tel. 71347-3191Pracownia Badań Ruchu w Środowisku Naturalnymmgr inż. Tadeusz Gancarek – Kierownik Pracowni tel. 71347-3442mgr inż. Kazimierz Woźniak – specjalista tel. 71347-3442


33Katedra Rekreacjikatedra.rekreacji@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław – Kierownik Katedry tel. 71347-3389SekretariatMałgorzata Kozakiewicz - Węgrzynowicz – sam. referent ds. adm. tel. 71347-3270fax 71347-3061Zakład Teorii i Metodyki Rekreacjidr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław – Kierownik Zakładu tel. 71347-3389dr hab. Walentyna Łozowiecka, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3505dr Beata Blachura – st. wykładowca tel. 71347-3304dr inż. Bogumiła Hnatkowska – st. wykładowca tel. 71347-3298dr Anita Kaik-Woźniak – adiunkt tel. 71347-3298mgr Urszula Sabat – wykładowca tel. 71347-3302Zakład Projektowania Gier dla Wszystkichprof. dr hab. Ryszard Panfil – Kierownik Zakładu tel. 71347-3508dr Jacek Grobelny – wykładowca tel. 71347-3311mgr Zofia Niekurzak - wykładowca tel. 71347-3505Zespół Zimowych i Turystycznych Form Rekreacji Ruchowejdr Piotr Zarzycki – Kierownik Zespołu tel. 71347-3507dr Piotr Kunysz – starszy wykładowca tel. 71347-3302dr Rafał Wołk – st. wykładowca tel. 71347-3304mgr Patryk Czermak – wykładowca tel. 71347-3311


34Katedra Turystykikatedra.turystyki@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-1)dr hab. Edyta Jakubowicz, prof. AWF Wrocław – Kierownik Katedry tel. 71347-3219SekretariatAdam Krawczyk – sam. referent ds. adm. tel. 71347-3250Zakład Geograficznych Podstaw Turystykidr hab. Edyta Jakubowicz, prof. AWF Wrocław – Kierownik Zakładu tel. 71347-3219dr Justyna Cieplik – adiunkt tel. 71347-3506dr Małgorzata Pstrocka-Rak – adiunkt tel. 71347-3506dr Mariusz Sołtysik – adiunkt tel. 71347-3230mgr Izabela Gruszka – asystent tel. 71347-3231mgr Henryk Kalinowskimgr Tomasz Smolarski – wykładowca tel. 71347-3231Zakład Organizacji i Zarządzania w TurystyceVacat – Kierownik Zakładu tel. 71347-3236mgr Anna Krajewska-Smardz – asystent tel. 71347-3345mgr Wojciech Fedyk – st. wykładowca tel. 71347-3345Zakład Społeczno – Kulturowych Podstaw Turystykidr hab. Dariusz Ilnicki, prof. AWF – Kierownik Zakładu tel. 71347-3235dr Jolanta Barbara Jabłonkowska – adiunkt tel. 71347-3345dr Marcin Dziedzic - adiunkt tel. 71347-3337mgr Paweł Kurylik - wykładowca tel. 71347-3337


35Pozostałe Katedry wchodzące w składWydziału Wychowania Fizycznego


36Katedra Biomechanikikatedra.biomechaniki@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, ul. Mickiewicza 58, (P-5)dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław- Kierownik Katedrytel. 71347-3370Sekretariatmgr Teresa Horyd – gł. specjalista tel. 71347-3248tel. 71347-3403, tel./fax 71347-3063Zakład Biomechanikidr hab. inż. Jerzy Zawadzki, prof. AWF Wrocław – Kierownik Zakładu tel. 71347-3240dr inż. Alicja Dziuba – Słonina – adiunkt tel. 71347-3276dr Agnieszka Szpala – adiunkt tel. 71347-3276dr Adam Siemieński – st. wykładowca tel. 71347-3307Zakład Biomechaniki Sportudr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu tel. 71347-3370prof. dr hab. Tadeusz Bober – profesor nadzwyczajny tel. 71347-3268dr Bogdan Pietraszewski – starszy wykładowca tel. 71347-3307dr inż. Sławomir Winiarski – adiunkt tel. 71347-3283Pracownia Analiz Biomechanicznychdr Bogdan Pietraszewski – Kierownik Pracowni tel. 71347-3307mgr Teresa Horyd – gł. specjalista tel. 71347-3403mgr Sebastian Jaroszczuk – st. ref. techniczny tel. 71347-3403tel. 71347-3432


37Katedra Biostrukturykatedra.biostruktury@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Pawilon P-2prof. dr hab. Zofia Ignasiak - Kierownik Katedry tel. 71347-3470SekretariatKrystyna Nowińska – specjalista tel. 71347-3361, fax 71347-3034Zakład Anatomiiprof. dr hab. Zofia Ignasiak - Kierownik Zakładu tel. 71347-3361dr Jarosław Domaradzki – wykładowca tel. 71347-3365dr Katarzyna Kochan -Jacheć – adiunkt tel. 71347-3365dr inż. Małgorzata Kołodziej – adiunkt tel. 71347-3367dr Grzegorz Żurek – adiunkt tel. 71347-3366mgr Jakub Pokrywka – asystent tel. 71347-3362Zakład Antropokinetykiprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla - Kierownik Zakładu tel. 71347-3364dr Kamila Czajka – adiunkt tel. 71347-3366dr Jarosław Fugiel – wykładowca tel. 71347-3363dr Paweł Posłuszny – adiunkt tel. 71347-3363mgr Anna Sebastjan – asystent tel. 71347-3366Pracownia Biokinetykidr Jarosław Fugiel – Kierownik Pracowni tel. 71347-3424mgr Marek Majewski – specjalista tel. 71347-3362, 71347-3461inż. Irena Waberzek – specjalista tel. 71347-3202


38Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznegokatedra.dydaktyki@awf.wroc.pl51 - 617 Wrocław, ul. Witelona 25prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Kierownik Katedry tel. 71347-3164Sekretariatmgr inż. Anna Koziatek – st. specjalista tel./fax 71347-3169Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznegodr hab. Ryszard Bartoszewicz - Kierownik Zakładu tel. 71347-3126prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - profesor zwyczajny tel. 71347-3164dr Stanisław Czyż – adiunkt tel. 71347-3162dr Tadeusz Niebudek – st. wykładowca tel. 71347-3151dr Piotr Oleśniewicz - adiunkt tel. 71347-3133mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska – st. wykładowca tel. 71347-3155Zakład Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznegodr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu tel. 71347-3145dr Regina Kumala – wykładowca tel. 71347-3187dr Magdalena Kübler – adiunkt tel. 71347-3186dr Anna Malska-Śmiałowska – adiunkt tel. 71347-3182dr Małgorzata Krzak – wykładowca tel. 71347-3182dr Aleksandra Skarul – wykładowca tel. 71347-3177dr Wojciech Starościak – wykładowca tel. 71347-3172dr Agnieszka Wójcik-Grzyb – adiunkt tel. 71347-3186Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnegoprof. dr hab. Andrzej Pawłucki – Kierownik Zakładu tel. 71347-3180dr Marta Koszczyc – adiunkt tel. 71347-3196dr Rafał Szubert – adiunkt tel. 71347-3184mgr Łukasz Koper – asystent tel. 71347-3184Zespół Metodyki Wychowania Fizycznego Specjalnego51 - 617 Wrocław, ul. Witelona 25 adr Marta Wieczorek – Kierownik Zespołu tel. 71347-3111mgr Wojciech Wiliński - asystent tel. 71347-3111Zespół Technologii Kształcenia - Pracownia Multimedialnadr Andrzej Nowak - Kierownik Zespołu tel. 71347-3197Marcin Lewandowski - specj. naukowo – techn. tel. 71347-3167Pracownia Praktyk Pedagogicznychmgr Dorota Łasicka – Kierownik Pracowni tel. 71347-3195


39Katedra Fizjologii i Biochemiikatedra.fb@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Pawilon P-3prof. dr hab. Marek Zatoń - Kierownik Katedry tel./fax 71347-3036Sekretariatmgr Ewa Górska - specj. ds. adm. tel. 71347-3359Zakład Fizjologiikatedra.bpkf@awf.wroc.plprof. dr hab. Marek Zatoń – Kierownik Zakładu tel./fax 71347-3036dr Paulina Hebisz – adiunkt tel. 71347-3358dr Rafał Hebisz – adiunkt tel. 71347-3358dr Agnieszka Jastrzębska - adiunkt tel. 71347-3269dr Eugenia Murawska-Ciałowicz – st. wykładowca tel. 71347-3360dr Bartosz Ochmann – adiunkt tel. 71347-3269dr Iwona Wierzbicka - Damska – st. wykładowca tel. 71347-3358Zespół Biochemiidr Ewa Bakońska - Pacoń - Kierownik tel. 71347-3353dr Jacek Borkowski – st. wykładowca tel. 71347-3422dr inż. Joanna Grobelna - adiunkt tel. 71347-3422Pracownia Badań WysiłkowychAnna Janicka – Kierownik Pracowni tel. 71347-3351mgr inż. Maciej Rymarczuk – sam. ref. techn. tel. 71347-3357mgr Jolanta Włodarczak – specjalista tel. 71347-3357


Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowiakatedra.hpkf@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego, 35 (Pawilon P-3)dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław - Kierownik Katedry tel. 71347-3326Sekretariatmgr Izabela Jędrysiak - sam. referent tel. 71347-3334Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych(Zameczek)dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław – Kierownik Zakładu tel. 71347-3618dr Krystyna Boroń – Krupińska - adiunkt tel. 71347-3624dr Małgorzata Czech – wykładowca tel. 71347-3614dr Agnieszka Surynt – wykładowca tel. 71347-3609mgr Katarzyna Torzyńska – asystent tel. 71347-3609Zakład Pedagogiki(Pawilon P-3, P-1)dr hab. Małgorzata Sekułowicz, prof. AWF Wrocław - Kierownik Zakładu tel. 71347-3329dr Irena Bartusiak – st. wykładowca tel. 71347-3335dr Agata Nowak – adiunkt tel. 71347-3335dr Anna Romanowska – Tołłoczko - adiunkt tel. 71347-3410dr Aleksander Smoliński – adiunkt tel. 71347-3410mgr Jolanta Gnitecka – asystent tel. 71347-3335mgr Karolina Zatoń – asystent tel. 71347-3335Zakład Psychologiiprof. dr hab. Andrzej Szmajke - Kierownik Zakładu tel. 71347-3332prof. dr hab. Dariusz Doliński tel. 71347-3326dr Katarzyna Bukowska – wykładowca tel. 71347-3439dr Mirosława Marks – wykładowca tel. 71347-3439mgr Katarzyna Kajdan - Kosiorek - asystent tel. 71347-3308mgr Sławomir Świtała – asystent tel. 71347-330840Pracownia badań Stresu i Psychospołecznych Aspektów Zdrowiamgr inż. Jolanta Such – Kierownik tel. 71347-3320


Katedra Lekkoatletyki i Gimnastykikatedra.lekkoatletyki@awf.wroc.pl51- 617 Wrocław, ul. Witelona 25adr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF Wrocław- Kierownik Katedry tel. 71347-3141,71347-3147, 71347-3148Sekretariatmgr Dorota Bielska – specjalista ds. adm. tel. 71347-3147, fax 71347-3149Zakład Teorii i Metodyki Lekkoatletykidr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF Wrocław - Kierownik Zakładu tel. 71347-3141dr Jan Alończyk – st. wykładowca tel. 71347-3141dr Anna Czeczkowska – wykładowca tel. 71347-3141dr Leszek Korzewa – st. wykładowca tel. 71347-3141dr Krzysztof Maćkała – adiunkt tel. 71347-3147dr Ryszard Michalski – st. wykładowca tel. 71347-3141dr Ewa Misiołek – wykładowca tel. 71347-3141dr Zdzisław Paliga – st. wykładowca tel. 71347-3147dr Jacek Stodółka – starszy wykładowca tel. 71347-3147dr Urszula Włodarczyk – wykładowca tel. 71347-3147Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki(WOSS – al. Ignacego Jana Paderewskiego 35)dr hab. Małgorzata Sobera – Kierownik Zakładu tel. 71347-3372dr Piotr Piestrak – st. wykładowca tel. 71347-3382dr Ryszard Serafin – st. wykładowca tel. 71347-3371dr Henryk Sienkiewicz – st. wykładowca tel. 71347-3382dr Aleksandra Sikora – wykładowca tel. 71347-3383dr Anna Tomaszewska – st. wykładowca tel. 71347-3381mgr Katarzyna Wysocka – asystent tel. 71347-3383Zespół Tańców(Zameczek)dr Wojciech Biliński – adiunkt tel. 71347-3613, fax 71 347-3612dr Bożena Siedlecka – st. wykładowca tel. 71347-3614mgr Janusz Pietrzyk – st. wykładowca tel. 71347-3613mgr Joanna Płachta – st. wykładowca tel. 71347-361441


42Katedra Zespołowych Gier Sportowychkatedra.zgs@awf.wroc.pl51- 617 Wrocław, ul. Mickiewicza 58 (P-5)dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław – Kierownik Katedry tel. 71347-3550Sekretariatmgr Janina Smolińska-Mlak - specjalista tel. 71347-3561, fax 71347-3562Zakład Gier z Piłkądr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław - Kierownik Zespołu tel. 71347-3550dr Krzysztof Kałużny – st. wykładowca tel. 71347-3551dr Maciej Majorowski – wykładowca tel. 71347-3551dr Stanisław Solnik – adiunkt tel. 71347-3551Zespół Piłek Edukacyjnychdr Ireneusz Cichy – adiunkt tel. 71347-3549dr Maciej Majorowski – wykładowca tel. 71347-3551dr Tadeusz Rzepa – st. wykładowca tel. 71347-3564Zespół Piłki Ręcznej i Piłki Nożnejdr Andrzej Dudkowski – Kierownik Zespołu tel. 71347-3547dr Jarosław Nosal – st. wykładowca tel. 71347-3545dr Tadeusz Rzepa – st. wykładowca tel. 71347-3564mgr Paweł Chmura – asystent tel. 71347-3549Zespół Koszykówki i Piłki Siatkowejdr Marek Popowczak – adiunkt tel. 71347-3548mgr Karolina Naglak – asystent tel. 71347-3564mgr Marcin Ściślak – asystent tel. 71347-3564Pracownia Badań Gier z Piłkądr Marek Popowczak – Kierownik Pracowni tel. 71347-3548mgr inż. Marek Majewski - specjalista tel. 71347-3038


43WYDZIAŁFIZJOTERAPII


44Rada Wydziału Fizjoterapii1. dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław - Dziekan2. dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław - Prodziekan3. dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław - Prodziekan4. dr Agnieszka Pisula - Lewandowska - Prodziekan5. dr hab. Piotr Dzięgiel, prof. AWF Wrocław6. prof. dr hab. Marian Golema7. dr hab. Felicja Fink-Lwow8. prof. dr hab. Anna Jaskólska9. prof. dr hab. Artur Jaskólski10. prof. dr hab. Leszek Koczanowicz11. dr hab. Michał Kuczyński, prof. AWF Wrocław12. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. AWF Wrocław13. prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz14. prof. dr hab. Halina Milnerowicz15. prof. dr hab. Halina Podbielska16. dr hab. Krystyna Rożek- Piechura, prof. AWF Wrocław17. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska18. prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski19. dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocław20. prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech21. prof. dr hab. Marek Woźniewski22. dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof. AWF Wrocław23. prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek23. dr Czesław Giemza24. dr Katarzyna Kisiel-Sajewicz25. dr Joanna Kowalska26. dr Tomasz Michaluk27. dr Małgorzata Stefańska29. mgr Aleksandra Chudobina30. mgr Iwona Dobrzańska31. mgr Danuta Jóźwiak32. mgr Karolina Kłosowska33. Paweł Gruszczyk34. Łukasz Kamiński35. Maja Kanecka36. Karolina Kłos37. Agata Stankiewicz38. Andrzej Wnęk39. Natalia Uścinowicz


45Komisje Wydziału FizjoterapiiWydziałową Komisję OceniającąPrzewodnicząca:Członkowie:- dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław- prof. dr hab. Anna Jaskólska- dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław- dr Tomasz Michaluk- Kierownik KatedryWydziałową Komisję ds. Jakości KształceniaPrzewodnicząca:Członkowie:- dr Agnieszka Pisula-Lewandowska- dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF Wrocław- prof. dr hab. Krzysztof Sobiech- dr Dorota Wójtowicz- przedstawiciel studentów- przedstawiciel Katedry


46Dziekan Wydziału Fizjoterapiidr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3070Prodziekan ds. Naukidr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3047, 71347-3071Prodziekan ds. Nauczaniadr Agnieszka Pisula-Lewandowska tel. 71347-3072Prodziekan ds. Studenckichdr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3072


47Dziekanat Wydziału Fizjoterapii51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pltel. 71 347-3082, fax 71 347-3081Kierownik Dziekanatumgr Urszula Bartkiewicz - gł. specjalista tel. 71 347-3080Studia niestacjonarne I° i II° kier. fizjoterapia, I° kier. terapia zajęciowamgr Iwona Dobrzańska – st. specjalista tel. 71 347-3073Studia stacjonarne II° kier. fizjoterapia, I° kier. kosmetologiaAgnieszka Kostrzewa – specjalista tel. 71 347-3028Studia stacjonarne I° kier. fizjoterapiaMagdalena Dereń – specjalista tel. 71 347-3078Przewody naukowe, studia doktoranckiemgr Anna Bąk – specjalista tel. 71 347-3071Pracownicy Wydziału:Sekretariat WydziałuMałgorzata Święcicka–Pawęzka - sam. referent tel. 71 347-3082Praktyki studenckiemgr Izabella Gizelewska-Nowak – st. specjalista tel./fax 71347-3029Redakcja czasopisma „Fizjoterapia”fizkwart@awf.wroc.plmgr Magdalena Zagrobelna – specjalista tel. 71 347-3079


48Katedra Podstaw Fizjoterapiikatedra.kpf@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech – Kierownik Katedry tel. 71 347-3352Sekretariatmgr Katarzyna Gruszka – specjalista tel. 71 347-3356, fax 71347-3350Zakład Biologii Człowiekaprof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech – Kier. Zakładu tel. 71347-3352dr Agnieszka Chwałczyńska – adiunkt tel. 71347-3354dr Lucyna Górska-Kłęk - wykładowca tel. 71347-3355dr Dorota Jakubiec – adiunkt tel. 71347-3413dr Małgorzata Socha – wykładowca tel. 71347-3342mgr Wiesława Jonak – wykładowca tel. 71347-3355mgr Katarzyna Kubicka – wykładowca tel. 71347-3413Zakład Promocji Zdrowiainż. dr hab. Felicja Fink–Lwow – Kierownik Zakładu tel. 71347-3465prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz tel. 71347-3465dr n. med. Katarzyna Dunajska – adiunkt (urlop wych.) tel. 71347-3455dr n. med. Joanna Syrycka – adiunkt tel. 71347-3354mgr Katarzyna Kolaćkow – wykładowca tel. 71347-3455mgr Maurycy Pawlak - asystent tel. 71347-3455Zespół Kosmetologiiprof. dr hab. Halina Milnerowicz tel. 71347-3355dr Zdzisław Lewandowski - adiunkt tel. 71347-3342dr n. med. Danuta Nowicka - adiunkt tel. 71347-3354dr Piotr Załęcki – adiunkt tel. 71347-3413Zespół Filozofii i Socjologiiprof. dr hab. Leszek Koczanowicz tel. 71347-3453dr Rafał Bugaj – asystent tel. 71347-3455dr Robert Dobrowolski - adiunkt tel. 71347-3455dr Miłosz Kuśnierz – adiunkt tel. 71347-3413dr Tomasz Michaluk – adiunkt tel. 71347-3455dr Krzysztof Pezdek – adiunkt tel. 71347-3455dr Katarzyna Salamon-Krakowska – wykładowca tel. 71347-3455dr Elżbieta Wojtaś – st. wykładowca tel. 71347-3455Pracownia Biomonitoringudr Agnieszka Chwałczyńska – Kierownik Pracowni tel. 71347-3354


49Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowejkatedra.fizjoterapii@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)dr hab. Ewa Demczuk - Włodarczyk, prof. AWF Wrocław - Kierownik Katedrytel. 71 347-3022Sekretariatmgr Danuta Jóźwiak – specjalista tel. 71 347-3074, fax 71 347-3016mgr inż. Maciej Kosim – specj. informatyk tel. 71 347-3538, 71 347-3093Zakład Kinezyterapiiprof. dr hab. Tadeusz Skolimowski – Kierownik Zakładu tel. 71 347-3092dr Joanna Anwajler – wykładowca tel. 71 347-3083dr Czesław Giemza – st. wykładowca tel. 71 347-3086dr Arletta Hawrylak - adiunkt tel. 71 347-3085dr Marta Sidorowska - adiunkt tel. 71 347-3087dr Dorota Wojna – wykładowca tel. 71 347-3083Zakład Terapii Zajęciowejdr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu, tel. 71 347-3086dr hab. inż . Michał Kuczyński, prof. AWF Wrocław tel. 71 347-3088dr Anna Konieczna- Gorysz - adiunkt tel. 71 347-3087dr Beata Skolimowska – adiunkt tel. 71 347-3027dr Dominika Zawadzka - adiunkt tel. 71 347-3565Zakład Metod Kinezyterapiidr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu, tel. 71 347-3022dr Katarzyna Barczyk–Pawelec - adiunkt tel. 71 347-3085dr Ewa Bieć – st. Wykładowca tel. 71 347-3084dr Monika Małachowska-Sobieska - asystent tel. 71 347-3565dr Tomasz Sipko – st. wykładowca tel. 71 347-3084dr Adam Paluszak - asystent tel. 71 347-3538Zespół Fizykoterapii i Masażuprof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska tel. 71 347-3075dr Waldemar Andrzejewski – adiunkt tel. 71 347-3089dr Ewa Boerner – st. wykładowca tel. 71 347-3090dr Agnieszka Ciszek - adiunkt tel. 71 347-3569, 71 347-3120dr Aneta Demidaś – adiunkt tel. 71 347-3091dr Krzysztof Kassolik – st. wykładowca tel. 71 347-3089dr Agnieszka Pisula-Lewandowska - adiunkt tel. 71 347-3091, 71 347-3120dr Barbara Ratajczak – adiunkt tel. 71 347-3090mgr Elżbieta Jackowska – asystent tel. 71 347-3091, 71 347-3120mgr Agnieszka Migasiewicz – asystent tel. 71 347-3569, 71 347-3120mgr Jarosław Rodzeń – asystent tel. 71 347-3569, 71 347-3120mgr Iwona Wilk – asystent tel. 71 347- 3091


50Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczeji Zabiegowejkatedra.fmzz@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)prof. dr hab. Marek Woźniewski - Kierownik Katedry tel. 71 347-3055SekretariatDanuta Kwiatkowska – specjalista tel. 71 347-3522,fax 71 347-3081Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowe w Medycynie Zabiegowej i Onkologiiprof. dr hab. Marek Woźniewski – Kier. Zakładu tel. 71 347-3055dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel - prof. AWF Wrocław tel. 71 347-3517dr Ryszard Jasiński – docent tel. 71 347-3518dr Maciej Mraz – st. wykładowca tel. 71 347-3518dr Iwona Malicka – adiunkt tel. 71 347-3519dr Dominika Markowska – st. wykładowca tel. 71 347-3520dr Renata Markowska – st. wykładowca tel. 71 347-3520dr Katarzyna Pawłowska – adiunkt tel. 71 347-3519dr Eliza Rudzińska – adiunkt tel. 71 347-3542dr Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk - adiunkt tel. 71 347-3542dr Joanna Wojcieszczyk – st. wykładowca tel. 71 347-3542mgr Roman Hawro – st. wykładowca tel. 71 347-3520Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Chorobach Wewnętrznychdr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu, tel. 71 347-3514prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska tel. 71 347-3512dr Grażyna Dąbrowska - docent tel. 71 347-3513dr Wioletta Dziubek-Rogowska - adiunkt tel. 71 347-3520dr Joanna Kowalska – adiunkt tel. 71 347-3515dr Iwona Krysiak-Zielonka – adiunkt tel. 71 347-3520dr Urszula Pilch – adiunkt tel. 71 347-3517dr Joanna Szczepańska –Gieracha – adiunkt tel. 71 347-3515mgr Małgorzata Kowalska-Superlak – st. wykładowca tel. 71 347-3542mgr Teresa Nowak – st. wykładowca tel. 71 347-3520mgr Władysław Wierzejski – st. wykładowca tel. 71 347-3520Pracownia Badań Czynnościowychdr Wioletta Dziubek-Rogowska – Kierownik Pracowni tel. 71 347-3520Sala seminaryjna Katedry tel. 71 347-3521Doktoranci tel. 71 347-3521


51Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchukatedra.fdnr@af.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek – Kierownik Katedry, tel. 71 347-3076, 71 347-3096Sekretariatmgr Karolina Kłosowska – specjalista ds. administracyjnych tel. 71 347-3076Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Reumatologiiprof. dr hab. Zdzisława Wrzosek – Kier. Zakładu tel. 71 347-3096dr n. med. Janusz Bolanowski – st. wykładowca tel. 71 347-3027dr Grzegorz Konieczny – adiunkt tel. 71 347-3099dr n. med. Leszek Morasiewicz – st. wykładowca tel. 71 347-3369mgr Mieczysława Bienias-Jędrzejewska - wykładowca tel. 71 347-3027mgr Izabela Jaszczur - wykładowca tel. 71 347-3099mgr Łukasz Pawik - asystent tel. 71 347-3099mgr Aleksandra Schabowska – wykładowca tel. 71 347-3099Zakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchudr hab. Anna Skrzek, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu tel. 71 347-3097prof. dr hab. Marian Golema tel. 71 347-3044dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof. AWF Wrocław tel. 71 347-3369dr Agnieszka Dębiec–Bąk – adiunkt tel. 71 347-3537dr n. med. Jacek Kleszczyński – st. wykładowca tel. 71 347-3076dr Jerzy Piechura – wykładowca tel. 71 347-3046dr Małgorzata Stefańska – adiunkt tel. 71 347-3046dr Dorota Wójtowicz – adiunkt tel. 71 347-3046mgr Agnieszka Ptak - wykładowca tel. 71 347-3537mgr Katarzyna Zarzecka - wykładowca tel. 71 347-3537Zakład Fizjoterapii w Neurologiidr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu tel. 71 347-3047dr hab. n. med. Janusz Mierzwa, prof. AWF Wrocław tel. 71 347-3369dr Dagmara Chamela-Bilińska – adiunkt tel. 71 347-3045dr Marzena Chantsoulis – adiunkt tel. 71 347-3045mgr Marzena Kobylańska – wykładowca tel. 71 347-3076mgr Przemysław Wdowiak – wykładowca tel. 71 347-3047Pracownia badawczadr Agnieszka Dębiec–Bąk – Kierownik prac. tel. 71 347-3537


52Katedra Kinezjologiikatedra.kinezjologii@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)prof. dr hab. Artur Jaskólski – Kierownik Katedry tel. 71 347-3057Sekretariatmgr Katarzyna Gruszka – specjalista tel. 71 347-3356, fax 71 347-3431Zakład Fizjologii Stosowanejprof. dr hab. Artur Jaskólski - Kier. Zakładu tel. 71 347-3057dr Renata Maria Andrzejewska – adiunkt tel. 71 347 3430dr Ewa Jarocka – adiunkt tel. 71 347-3532mgr Damian Janecki – asystent tel. 71 347-3532mgr inż. Łukasz Szumowski - referent techniczny tel. 71 347-3535Pracownia Kinezjologiidr Katarzyna Kisiel–Sajewicz – Kier. Pracowni tel. 71 347-3534prof. dr hab. Anna Jaskólska tel. 71 347-3533dr Jarosław Marusiak – adiunkt tel. 71 347-3544mgr Joanna Mencel – asystent tel. 71 347-3531mgr inż. Wojciech Najwer – st. specj. nauk.-techn. tel. 71 347-3535Pracownia tel. 71 347-3541


53WYDZIAŁNAUK O SPORCIE


54Skład Rady Wydziału Nauk o Sporcie1. dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław - Dziekan2. prof. dr hab. Małgorzata Słowińska -Lisowska - Prodziekan3. dr Kazimierz Witkowski, doc. - Prodziekan4. prof. dr hab. Eugeniusz Bolach5. prof. dr hab. Jan Chmura6. prof. dr hab. Gabriel Łasiński7. prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś8. prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz9. prof. dr hab. Zbigniew Naglak10. prof. dr hab. Kazimierz Perechuda11. prof. dr hab. n. med. Roman Rutowski12. dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław13. dr Adam Kawczyński14. dr Jan Supiński, doc.15. Alina Rozmus16. Kmetko Anna17. Pawlukiewicz Adam18. Sobolewska Paulina19. Szyrwiel Aleksandra


55Komisje Wydziału Nauk o SporcieWydziałowa Komisja NaukiPrzewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska - LisowskaCzłonkowie:prof. dr hab. Jan Chmuraprof. dr hab. n. med. Marek MędraśWydziałowa Komisja DydaktykiPrzewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz BolachCzłonkowie:dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF Wrocławdr inż. Jan Kosendiakdr Aneta StosikWydziałowa Komisja OceniającaPrzewodniczący: dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF WrocławCzłonkowie:prof. dr hab. Gabriel Łasińskidr Kazimierz Witkowski, docdr Katarzyna GajekWydziałowa Komisja Konkursowa Prac MagisterskichPrzewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew NaglakCzłonkowie:dr hab. Wojciech Cieślińskidr Adam Kawczyński


56Dziekan Wydziału Nauk o Sporciedr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław tel. 71347-3451, 71347-3478Prodziekan ds. Badań Naukowychprof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska tel. 71347-3553Prodziekan ds. Studenckich i Sportudr Kazimierz Witkowski tel. 71347-3380


57Dziekanat Wydziału Nauk o Sporcie51 – 612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)Kierownik Dziekanatumgr Elżbieta Nowak – Kierownik Dziekanatu tel. 71347-3476, fax 71347-3477Obsługa studentówmgr Ewa Kołodziej – Specjalista tel.(71) 347-34-28


Zakład Treningu w Grach Zespołowychprof. dr hab. Zbigniew Naglak – Kierownik Zakładu tel. 71347-3395dr Edward Superlak – starszy wykładowca tel. 71347-3393dr Krzysztof Paluszek – wykładowca tel. 71347-3464mgr Łukasz Becella – wykładowca tel. 71347-346458


59Katedra Dydaktyki Sportukatedra.ds@awf.wroc.pl51 – 612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz - Kierownik Katedry tel. 71347-3377SekretariatAlina Rozmus – specjalista ds. adm. tel. 71347-3379,tel./fax 71347-3039Zakład Teorii Treningu Sportowegoprof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, - Kierownik Zakładu tel. 71347-3377dr Piotr Cych – adiunkt tel. 71347-3417dr Małgorzata Kałwa – adiunkt tel. 71347-3511dr inż. Jan Kosendiak – st. wykładowca tel. 71347-3417Zakład Sportów Indywidualnychdr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław – Kierownik Zakładu tel. 71347-3398,71347-3451dr Ziemowit Bańkosz – adiunkttel. 71347-3503 (Hala Tenisowa)dr Kazimierz Kurzawski – st. wykładowcatel. 71347-3318 (Pawilon P-2)dr Mieczysław Lewandowski – st. wykładowcatel. 71347-3502 (Hala Tenisowa)dr Henryk Nawara – st. wykładowcatel. 71347-3503 (Hala Tenisowa)dr Mariusz Nowak – st. wykładowcatel. 71347-3503(Hala Tenisowa)dr Jan Supiński – starszy wykładowcatel. 71347-3411 (Pawilon P-3)mgr Dariusz Harmaciński – asystent tel. 71347-3451mgr Andrzej Kijowski - wykładowcatel. 71347-3318 (Pawilon P-2)mgr Renata Mauer-Różańska – wykładowcatel. 71347-3318 (Pawilon P-2)mgr Anna Medyńska-Tercjak – wykładowca tel. 71347-3511Zespół Sportów Walkidr Kazimierz Witkowski, docent – Kierownik Zespołu tel. 71347-3380dr Jarosław Maśliński – adiunkt tel. 71347-3511mgr Rafał Kubacki - wykładowca tel. 71347-3511mgr Maciej Kostrzewa - wykładowca tel. 71347-3511Pracownia Badań w Sporcie Wyczynowymdr Wiesław Błach – Kierownik Pracownitel. 71347-3498 (Pawilon P-5)dr Bartosz Bolach – adiunkt tel. 71347-3137 (Witelona 25a)


60Katedra Motoryczności Sportowcakatedra.ms@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-2)prof. dr hab. Jan Chmura - Kierownik Katedry tel. 71347-3390Sekretariatmgr inż. Lidia Dąbik - st. ref. ds. adm. tel. 71347-3391, fax 71347-3397mgr Joanna Malinowska - st. ref. ds. adm. tel. 71347-3391Zakład Treningu Motorycznościprof. dr hab. Jan Chmura – Kierownik Zakładu tel. 71347-3390dr Adam Kawczyński – adiunkt tel. 71347-3394dr Dariusz Mroczek – adiunkt tel. 71347-3394Zakład Antropologii Fizycznejdr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław – Kier. Zakładu tel. 71347-3313dr Justyna Andrzejewska – adiunkt tel. 71347-3263dr Krystyna Chromik – adiunkt tel. 71347-3263dr Jadwiga Pietraszewska – adiunkt tel. 71347-3344dr Aleksandra Stachoń – adiunkt tel. 71347-3344


Katedra Biologicznych Podstaw Sportu51 – 612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P – 2)prof. dr hab. inż. Małgorzata Słowińska-Lisowska - Kierownik Katedry tel. 71347-3553Zakład Dietetykiprof. dr hab. inż. Małgorzata Słowińska-Lisowska - Kierownik Zakładu tel. 71347-3553mgr inż. Aleksandra Kopeć – asystent tel. 71347-3463mgr Krzysztof Solarz - asystent tel. 71347-3463Zakład Medycyny Sportuprof. dr hab. n. med. Marek Mędraś - Kierownik Zakładu tel. 71347-3305prof. dr hab. n. med. Roman Rutowski – prof. nadzwycz. tel. 71347-3305dr n. med. Paweł Jóźków - adiunkt tel. 71347-3463dr n. med. Eliza Kubicka – adiunkt tel. 71347-346361


62Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporciekatedra.kzs@awf.wroc.pl51 – 612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P – 2)prof. dr hab. Gabriel Łasiński – Kierownik Katedry tel. 71347-3376Sekretariatmgr Joanna Kleczek – specjalista ds. adm. tel./fax 71347-3306Adam Stępień – specjalista tel. 71347-3343Zakład Komunikacji Społecznej i Mediówprof. dr hab. Gabriel Łasiński – Kierownik Zakładu tel. 71347-3376dr Katarzyna Gajek – adiunkt tel. 71347-3509dr Piotr Głowicki – adiunkt tel. 71347-3509dr Katarzyna Kopecka-Piech - adiunkt tel. 71347-3509Zakład Organizacji i Zarządzaniaprof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Kierownik Zakładu tel. 71347-3312dr hab. Wojciech Cieśliński – adiunkt tel. 71347-3348dr Marcin Kowalewski – st. wykładowca tel. 71347-3348mgr Wojciech Idzikowski - asystent tel. 71347-3348Zespół Coachingu Sportowegodr Aneta Stosik – Kierownik Zespołu tel. 71347-3418dr Tomasz Seweryniak – adiunkt tel. 71347-3412mgr Aleksandra Leśniewska – asystent tel. 71347-3418mgr Radosław Wyrzykowski – asystent tel. 71347-3412


63Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnychzsiron@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)prof. dr hab. Eugeniusz Bolach - Kierownik Katedry tel. 71 347-3525, 71347-3137Sekretariatmgr Dorota Szarafińska-Juszczak – specj. adm. tel. 71 347-3568Zakład Treningu w Sportach Osób Niepełnosprawnychprof. dr hab. Eugeniusz Bolach – Kier. Zakładu tel. 71 347-3525dr Wojciech Seidel – asystent tel. 71 347-3523, 347-3108mgr Jerzy Mysłakowski – wykładowca tel. 71 347-3523Zespół Odnowy Biologicznejdr Maciej Kochański – wykładowca tel. 71 347-3396dr Ryszard Pawelec – st. wykładowca tel. 71 347-3539, 347-3108dr Tetyana Prystupa – adiunkt tel. 71 347-3539dr Rafał Szafraniec – adiunkt tel. 71 347-3539dr Edyta Szczuka – st. wykładowca tel. 71 347-3396


ADMINISTRACJA64


65Administracja Ogólna51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; fax 71347-3032Kanclerzkanclerz@awf.wroc.pl(Hala Wielofunkcyjna)dr Zdzisław Paliga tel. 71347-3215Kwestor - Zastępca Kanclerzakwestor@awf.wroc.pl(Hala Wielofunkcyjna)mgr inż. Barbara Drewniak tel. 71347-3214Zastępca Kanclerza ds. Technicznychz-ca.kanclerza@awf.wroc.pl(Baza Transportowa)mgr inż. Janusz Gaczkowski tel. 71347-3327Sekretariatsekret.da@awf.wroc.pl(Hala Wielofunkcyjna)Krystyna Szmaj - specjalista tel. 71347-3213, fax 71347-3032


Jednostki podległe bezpośrednio KanclerzowiDział Administracyjno – Gospodarczydzial.ag@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-1)inż. Andrzej Raszowski – Kierownik Działu Adm.- Gosp. tel. 71347-3234inż. Andrzej Borkowski - Z-ca Kierownika (Baza Transportu) tel. 71347-3277Beata Francikiewicz – referent ds. administracji tel. 71347-3590 (Pawilon P-2)Halina Franczak – specjalista ds. adm.tel./fax 71347-3232 (Pawilon P-1)Marian Grabarski – sam. elektronik tel. 71347-3171 (Banacha 11)Danuta Kiełbusiewicz – specjalista ds. adm. tel. 71347-3293 (Pawilon P-1)Maciej Kosiorek – st. referenttel. 71347-3277 (Baza Transportu)Monika Kowalska – referent ds. adm.tel. 71347-3206 (Kancelaria - P-1)Zbigniew Piastowski – specj. ds. zaopatrzenia tel./fax 71347- 3224 (Baza Transportu)Kazimiera Płóciennik – samodzielny ref. tel. 71347-3171, fax 71347-3110Bartłomiej Raszowski – referent ds. technicznych tel. 71347-3035 (Pawilon P-4)Aneta Stasiak–Płonka – specjalista ds. adm. tel. 71347-3206 (Kancelaria - P-1)Krzysztof Stawski – sam. referent tel. 71347-3616 (Rzeźbiarska 4)Wiesław Stonoga - referent ds. technicznych tel. 71347-3400 (Pawilon P-2)Jerzy Tauer - specj. ds. zaopatrzeniatel./fax 71347-3224 (Baza Transportu)Warsztat samochodowytel. 71347-3237 (Baza Transportu)Dział Eksploatacji Obiektów Sportowych i Dydaktycznychdzial.eksploatacji@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Stadion LA) fax 71347-3278mgr inż. Elżbieta Bukowska - gł. specjalista- Kierownik Działu tel. 71347-3279mgr inż. Bogdan Bednarski – specjalista tel. 71347-3319Jolanta Markiewicz – specjalista tel. 71347-3260Bogdan Skrzypczyk – specjalista tel./fax 71347-3278Obsługa Stadionu LA tel. 71347-3341Obsługa Hali Sportowej WOSS tel. 71347-3201Samodzielna Sekcja Inwentaryzacjiinwentaryzacja@awf.wroc.pl51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98 (DS. Spartakus)Maria Zubrzycka – specjalista ds. administracji tel. 71347-3272Biuro Zamówień Publicznychzamowienia@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)mgr inż. Beata Gawron – specjalista ds. zam. publ. tel. 71347-3554mgr Katarzyna Krutyj – referent ds. zam. publ. tel. /fax 71347-344866


Sekcja Projektów i Funduszy Unijnychdr Małgorzata Miszkurka – specj. ds. pozyskiwania funduszy unijnych tel. 71347-3251mgr Joanna Skrzypiciel – specj. ds. spraw funduszy unijnych tel. 71347-3251Biuro Projektu – „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”dr Stanisław Czyż – Kierownik projektu tel. 71347-3170dr Wojciech Starościak – specj. ds. obsługi praktyk i szkoleń tel. 71347-3170mgr Agnieszka Fedyk – specj. ds. monitoringu i ewaluacji projektu tel. 71347-3170DS. „Spartakus”mgr Dorota Dankiewicz-Pęzioł – Kierownik tel. 71347-3286, fax 71347-3385Kryta PływalniaRecepcja tel. 71347-3444dr Mirosław Fiłon – administrator obiektu tel. 71347-3445Jerzy Markiewicz – technik tel. 71347-3447, fax 71347-3331Anna Mazur – referent ds. adm. tel. 71347-3444Agnieszka Olejnik – referent ds. adm. tel. 71347-3444Dorota Kosior – referent ds. adm. tel. 71347-3444Hala Tenisowadr Mieczysław Lewandowski – Kierownik tel. 71347-3502Recepcja tel. 71347-3501, fax 71347-3500mgr Ewa Busz – referent ds. adm. tel. 71347-3501Małgorzata Sawicka – referent ds. adm. tel. 71347-3501Marta Lewandowska – referent ds. adm. tel. 71347-3501Hala Wielofunkcyjna i Specjalistyczna Hala Sportów Walkidr Kazimierz Witkowski, doc. – Kierownik tel. 71347-3380Andrzej Bąk - gospodarz – specjalista ds. adm.-techn. tel. 71347-338867


68Jednostki podległe bezpośrednio KwestorowiDział Księgowościkwestura@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, (Hala Wielofunkcyjna)mgr Barbara Pisarska - Zastępca Kwestora tel. 71347-3285, fax 7134732-44Eliza Błaszczyk - specjalista ds. finansowych tel. 71347-3253Bożena Filipiak - specjalista ds. kosztów tel. 71347-3258mgr Iwona Komornicka - specjalista ds. finansowych tel. 71347-3255Małgorzata Kostera – specjalista kasjer tel. 71347-3452Agnieszka Lenczewska-Krawczyk – st. referent tel. 71347-3253Grażyna Rzepecka - specjalista ds. rozliczeń tel. 71347-3245mgr Adriana Wróblewska – specj. ds. finansów i księg. tel. 71347-3255Kasa tel. 71347-3452


69Jednostki podległe bezpośrednio Zastępcy Kanclerza ds. TechnicznychDział Technicznydzial.techniczny@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Baza Transportu)mgr inż. Janusz Gaczkowski - Z-ca Kanclerza ds. Techn. tel. 71347-3327Małgorzata Mazur-Brzyska – sam. referent tel. 71347-3261, fax 71347-3056Sekcja Inwestycjiinwestycje@awf.wroc.pl; sekcja.inwestycji@awf.wroc.plmgr inż. Alicja Bożena Widańska – Gł. specjalista, Kierownik Sekcji tel. 71347-3504inż. Justyna Kmieciak – specjalista ds. technicznych tel. 71347-3220inż. Zbigniew Lasoń - Kierownik Sekcji - gł. specjalista tel. 71347-3282Halina Świder – specjalista ds. rozliczeń tel. 71347-3280Sekcja Infrastrukturyenergetyk@awf.wroc.plmgr inż. Zbigniew Zięba – Kier. Sekcji - Gł. Energetyk tel. 71347-3449Mariola Domowicz - sam. referent tel. 71347-3378Stanisław Stryjski – mistrz elektryk tel. 71347-3249Warsztaty:Elektryczny tel. 71347-3249Hydrauliczny tel. 71347-3225Stolarski tel. 71347-3246Ślusarski tel. 71347-3217


70Organizacje Społeczne i ZwiązkoweStowarzyszenie Absolwentów AWF51 - 617 Wrocław, ul. Witelona 25dr Władysław Kopyś - Przewodniczący tel. 71347-3123Związek Młodzieży ChrześcijańskiejPolska YMCA – Ognisko Wrocław tel. 71347-331151-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)dr Jacek Grobelny - Dyrektor Programowymgr Wojciech Bigiel - Prezesdr Piotr Zarzycki - Asystent ProgramowyKomisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)dr Kazimierz Witkowski, doc. – Przewodniczący tel. 71347-3259Koło Uczelniane Uomo AWF51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35Klub Górski OLIMP, im. Tomka Nowaka51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35Klub Seniora51 - 617 Wrocław, ul. Witelona 25mgr Urszula Bilińska – Przewodnicząca tel. 71347-3123Klub Żeglarski „DAL” – AWF Wrocław51-617 Wrocław, ul Banacha 11adr Krzysztof Słonina – komandor klubu tel. 71347-3191Klub Sportowy AZS AWFazs@awf.wroc.pl51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)Sekretariat tel. 71347-3223, 71348-3928dr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF Wrocław – Prezes tel. 71348-5461Camping AZS tel. 71348-4651Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna)Krystyna Skubicka tel. 71347-3205


71Obiekty Sportowe UczelniHala Tenisowa, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 ; tel. 71347-3501, fax 71347-3500Hala Wielofunkcyjna, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 tel. 71347-3380Korty Tenisowe, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 tel. 71347-3020Kryta Pływalnia, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; tel. 71347-3444, fax 71347-3331Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy tel. 65549-6070Przystań Żeglarska w Olejnicy tel. 65549-7180Pole Marsowe, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 tel. 71347-3319Sale Sportowe, ul. Witelona 25a tel. 71347-3278Sala Sportowa WOSS, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 tel. 71347-3260Stadion Lekkoatletyczny, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 tel. 71347-3319Stadion Lekkoatletyczny, ul. Witelona 25a tel. 71347-3319Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarskaim. prof. E. Jokla i prof. L. Guttmanna51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35dr Adam Frąckiewicz – lek. med. – Kierownik tel. 71347-8204Rejestracja tel. 71348-3734, 71347-3300Administratorzy obiektówBaza Transportowa, WOSS, BibliotekaDanuta Kiełbusiewicz - specjalista ds. adm. tel. 71347-3293Pawilon P-1, P-2, P-3Beata Francikiewicz tel. 71347-3590Pawilon P-4Bartłomiej Raszowski – referent ds. technicznych tel. 71347-3035Pawilon P-5dr Jarosław Nosal - specjalista administracyjny tel. 71347-3545ul. Banacha 11 , ul. Witelona 25 , 25aKazimiera Płóciennik - samodzielny ref. tel. 71347-3171„Zameczek” ul. Rzeźbiarska 4Krzysztof Stawski - sam. referent tel. 71347-3616DS. „Spartakus”mgr Dorota Dankiewicz-Pęzioł – Kierownik tel. 71347-3286, 71347-3385Kryta Pływalniadr Mirosław Fiłon – specj. admin. tel. 71347-3445Jerzy Markiewicz – technik tel. 71347-3447, fax 71347-3331Hala Tenisowadr Mieczysław Lewandowski – Kierownik tel. 71347-3502Hala Wielofunkcyjnadr Kazimierz Witkowski, doc. – Kierownik tel. 71347-3380Andrzej Bąk - gospodarz – specjalista ds. adm.-techn. tel. 71347-3388Paweł Falkiewicz – pracow. gospodarczy tel. 71347-3388Budynek dydaktyczny, ul. Bartla 5ainż. Andrzej Borkowski - Z-ca Kierownika (Baza Transportu) tel. 71347-3277Obsługa Stadionu LA tel. 71347- 3341Sekretariat nr 21tel. 71347- 3041 (tylko w czasie zawodów l.a.)Sekretariat nr 22tel. 71347- 3042 (tylko w czasie zawodów l.a.)Pomiar czasutel. 71347- 3043 (tylko w czasie zawodów l.a.)


72Portiernie i szatnieBrama Główna Stadion Olimpijski – wjazd tel. kom. 60008-1792Brama od ul. Mickiewicza tel. 71347-3434P-1 tel. 71347-3290P-2/P-3 (Portiernia Główna) tel. 71347-3221P-4 tel. 71347-3040P-5 tel. 71347-3005Baza Transportu tel. 71347-3238Biblioteka tel. 71347-3299DS. „Spartakus” tel. 71347-3292, kom. 600008-1787Hala Tenisowa tel. 71347-3501Hala Wielofunkcyjna tel. 71347-3294Hala WOSS tel. 71347-3201Kryta Pływalnia tel. 71347-3444ul. Witelona 25 tel. 71347-3152ul. Witelona 25a tel. 71347-3142„Zameczek” – ul. Rzeźbiarska 4 tel. 71347-3611Szatnia Witelona 25a tel. 71347-3128Szatnia P-2 tel. 71347-3419Szatnia P-5 tel. 71347-3094Portiernia MCS – Korona Stadionu tel. 71347-3346„CREATOR” Spółka z o. o.Pawilon P-4, rejestracja tel. 71347-3574Telefony alarmowe:Miejskie:Pogotowie Ratunkowe tel. 999Straż Pożarna tel. 998Policja tel. 997Komisariat Policji Wrocław – Śródmieście tel. 71340-4358, 71340-3290,71322-2217Straż Miejska tel. 71 347-1645Uczelniane w godzinach pracy:Awarie c.o., wod. – kan., gazowe, inst. elektryczneDział Techniczny tel. 71347-3449Awarie wod. - kan. tel. kom. 60910-1768Awarie telefonów tel. 71347-3400, kom. 60910-9765Zgłaszanie włamań , kradzieży mienia Uczelni i innych zdarzeń losowychDział Administracyjno-Gospodarczy tel. 71347-3293, 3234Zgłaszanie wypadków przy pracy:Inspektorat BHP i P-poż. tel. 71347-3256Poza godzinami pracy:tel. 71347-3221 (Portiernia Dyrekcja)W wypadku awarii należy zawiadomić:Gospodarza ObiektuKierownika Administracyjno Gospodarczego 60008-1794Kanclerza 60693-4000


73Służbowe telefony komórkowedr Andrzejewski Waldemar 60008-1779dr hab. Bartoszewicz Ryszard 60008-1777mgr inż Bednarski Bogdan 60008-1793dr Błacha Ryszard 60955-0534inż. Borkowski Andrzej 66849-1837mgr inż. Bukowska Elżbieta 60008-1798dr Caban Edward 69119-0133prof. dr hab. Chmura Jan 69390-3501mgr Dankiewicz-Pęzioł Dorota 66849-1845dr hab. Demczuk-Włodarczyk Ewa, prof. AWF 60008-1783mgr inż. Wrocław Drewniak Barbara 60008-1795mgr inż. Gaczkowski Janusz 60008-1791mgr inż. Grzegorczyk Krzysztof 60008-1782prof. dr hab. Ignasiak Zofia 60008-1774prof. dr hab. Jaskólska Anna 66591-7801dr Kiczko Anna 60269-5221Kosiorek Maciej 66849-1815prof. dr hab. Koszczyc Tadeusz 60699-5577dr Kurzawski Kazimierz 60008-1780Langner Grzegorz 60008-1788dr Lewandowski Mieczysław 60008-1775Markiewicz Jerzy 60269-5237prof. dr hab. Migasiewicz Juliusz 60008-1776dr Miszkurka Małgorzata 60910-9764dr hab. Mraz Małgorzata, prof. AWF Wrocław 60955-0769dr Nosal Jarosław 60910-9769dr. hab Ostrowska Bożena, prof. AWF Wrocław 60955-0632dr Paliga Zdzisław 60693-4000Piastowski Zbigniew 60008-1786dr Pisula-Lewandowska Agnieszka 60978-0003inż. Raszowski Andrzej 60008-1794Raszowski Bartłomiej 60910-9766dr Reczko Włodzimierz 69882-5287dr hab. Rokita Andrzej, prof. AWF Wrocław 69390-3595dr hab. Skrzek Anna, prof. AWF Wrocław 69390-3594prof. dr hab. Słowińska-Lisowska Małgorzata 69390-3596prof. dr hab. Sławińska-Ochla Teresa 60008-1789dr hab. Stefaniak Tadeusz, prof. AWF Wrocław 60008-1785Stępień Adam 60008-1778dr Stodółka Jacek 60955-0393Stonoga Wiesław 60910-9765Stryjski Stanisław 60008-1797Szmaj Krystyna 60630-0391Szyrwiel Aleksandra 69390-5830Tauer Jerzy 66849-1998Walkowicz Michał 60910-9768mgr inż. Widańska Alicja Bożena 60008-1796dr Witkowski Kazimierz, doc. 60008-1781dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław 69190-4261Wojciechowski Jarosław 60630-1297Woźniak Krzysztof 69190-0981


74prof. dr hab. Woźniewski Marek 60008-1790prof. dr hab. Zatoń Krystyna 66591-0088mgr Zielińska Maria 60269-5212mgr. inż. Zięba Zbigniew 66849-1840Zubrzycka Maria 60910-9125dr Żurek Grzegorz 60008-1799Portiernia główna (P – 3) 69864-7287Brama Główna Stadion Olimpijski – wjazd 60008-1792 tel. kom. 600081792Portiernia D.S. Spartakus 60008-1787AWF – centrala 60644-1700 60644-1900 66844-6600


Pracownie, sale dydaktyczne i sale sportowe funkcjonujące w AWFL.p Obiekt NrsaliMetrażm 2IlośćmiejscPracownie, sale ćwiczeń – tylko dla użytku Katedr1 Pracownia BadańBiokinetyki042 40,5Wyposażenie Użytkownik UwagiSpecjalistyczneKatedraBiostrukturyPawilon P-22 Sala dydaktyczna 044 40,5 20KatedraTV, rzutnikBiostrukturyPawilon P-23 Sala ćwiczeń 047 39,5 18 Rzutnik KatedraBiostruktury Pawilon P-24 Pracownia BadańBiokinetyki048 40,40 Specjalistyczne KatedraBiostruktury Pawilon P-25 Sala dydaktyczna 140 39,71 20 TV, ekran KatedraBiostruktury Pawilon P-26 Sala dydaktyczna 141 41,31 20 Ekran KatedraBiostruktury Pawilon P-27 Pracownia 258 19,5 Specjalistyczne Katedra MotorycznościSportowca Pawilon P-28 Pracownia BadańWysiłkowych2112099 Pracownia 024 19,6010 Pracownia 025 19,6011 Pracownia 011 39,9012 Pracownia 012 21,7013 Pracownia analiz 015 14,3114 Pracownia 020 18,9015 Sala Rady Wydziału2/783,30 specjalistyczne Katedra Fizjologiii Biochemii Pawilon P-3SpecjalistyczneSpecjalistyczneSpecjalistyczneSpecjalistyczneSpecjalistyczneSpecjalistyczne50,27 40 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacji,rejestrator audio16 Sala seminaryjna 2/10 50,20 36 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacji17 Sala seminaryjna2/1318 Pracownia AnalizBiomechanicznych 1/849,60 24 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacji92 Sprzęt specjalistyczny,rzutnikKatedra Fizjologiii BiochemiiKatedra Fizjologiii BiochemiiKatedra Fizjologiii BiochemiiKatedra Fizjologiii BiochemiiPawilon P-3Pawilon P-3Pawilon P-3Pawilon P-375Katedra FizjologiiPawilon P-3i BiochemiiKatedra HumanistycznychPodstaw Kultury Pawilon P-3FizycznejWydział Fizjoterapii Pawilon P-4Katedra KinezjologiiKatedra PodstawFizjoterapiiPawilon P-4Pawilon P-4Katedra Biomechaniki Pawilon P-5


19Pracownia BadańRuchu20 PracowniaMultimedialna2124912Specjalistyczne209 65 20/40 Specjalistyczne,rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputery, odtwarzaczDVDKatedra AktywnościRuchowej w ŚrodowiskuWodnymKatedra DydaktykiWychowania FizycznegoKrytaPływalniaWitelona 2521 Pracownia 41/42 80 Specjalistyczne Katedra Fizjoterapii Witelona25a76Sale dydaktyczne – w 1-szej kolejności na użytek Katedry22 Sala dydaktyczna 33 43,50 30 Projektor multimedialny,TV,rzutnik pisma,ekran, video23 Sala dydaktyczna 010 63 50 Rzutnik pisma,projektor, komputerstcjon., TV24 Sala dydaktyczna 85 42 36 Rzutnik pisma,projektor25 Sala dydaktyczna 108 39 35 TV, video,Katedra DydaktykiSportuCentrum DoskonaleniaKadrKatedra ZGSKatedra LekkoatletykiRzutnik pisma i Gimnastyki26 Sala dydaktyczna 114 47,70 32 Ekran Katedra HumanistycznychPodstawKultury Fizycznej27 Sala dydaktyczna 057 22,04 24 Ekran Katedra BiostrukturyHalaWielofunkcyjnaWitelona 25Witelona25aWitelona25aPawilon P-1Pawilon P-228 Sala dydaktyczna 252 46,60 24 Ekran, rzutnik Katedra Komunikacji iZarządzania w Sporcie29 Sala dydaktyczna 260 37 24 Ekran, rzutnik Katedra BiostrukturyTV, magnetowid30 Sala dydaktyczna 261 36,10 24 TV, magnetowid Katedra Biostrukturyekran31 Sala dydaktyczna 213 83,30 36 Rzutnik, ekran Katedra Fizjologii32 Sala dydaktyczna 117 64,40 18 TV, rzutnik,video, ekan,mikroskop33 Sala dydaktyczna 119 64,40 18 Projektor multimedialnymontowanyna stałe34 Sala seminaryjna 2/9 50,27 36 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacji35 Sala seminaryjna 1/9 108,95 24 Instalacja dorzutnika, nagłośnienie36 Sala seminaryjna 2/5 52,30 40 Instalacja dorzutnika, nagłośnieniePawilon P-2Pawilon P-2Pawilon P-2Pawilon P-3i BiochemiiKatedra Fizjologiii Biochemii Pawilon P-3Katedra HumanistycznychPodstawKultury FizycznejKatedra KinezjologiiKatedra BiomechanikiKatedra ZespołowychGier Sport., ZakładTreningu w GrachZespołowych37 Pracownia informatyczna2/7 70,65 20 Rzutnik, komputery38 Sala seminaryjna 3/30 21,1 10 Katedra ZespołowychGier Sport.Pawilon P-3Pawilon P-4Pawilon P-5Pawilon P-5Pawilon P-5Pawilon P-5


7739 Sala dydaktyczna 38 60 55 TV, rzutnik multimedialny40 Sala dydaktyczna 55 31 18 TV, rzutnik,video41Rzutnik pisma,Sala dydaktyczna A 166 75,50 50ekran42171/Sala dydaktyczna172Sale dydaktyczne ogólnodostępne4344Zakład PływaniaZakład PływaniaBHPKrytaPływalniaKrytaPływalniaWOSS54,88 45 Tablica Zakład Gimnastyki WOSSSala Błękitna 24 73 45 Projektor multimedialny,TV,rzutnik pisma,ekran, videoSala dydaktyczna 103/10445 Sala dydaktyczna4647302 198 Magnetowid,rzutnik, ekran,tablica interaktywna,nagłośnienie,zaciemnienie106 47,7 40Projektor, ekran,nagłośnienie,tablicaSala komputerowa 156 80,11 40 Projektor, ekran,nagłośnienie,komputerySala dydaktycznaSala Rady Wydziału,HalaWielofunkcyjnaPawilon P-1Pawilon P-1Pawilon P-2262 49,88 36 Monitor LCD Pawilon P-248 Sala seminaryjna 2/3 49,59 36 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacji49 Sala seminaryjna 2/4 49,73 50 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacjiSala seminaryjna 2/5 50,21 36 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,50komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacji51 Sala seminaryjna 2/6 50,22 36 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczcombo,nagłośnienieprezentacji52 Sala wykładowa 2/8 235,06 198 Projektor multimedialny,wizualizer,tablicainteraktywna,nagłośnienie zmożliwościąrejestracji, komputerPawilon P-4Pawilon P-4Pawilon P-4Pawilon P-4Pawilon P-4


53 Sala seminaryjna 2/11 50,22 36 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczPawilon P-4combo,nagłośnienie54 Sala seminaryjna 2/12 49,72 50 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,komputer, odtwarzaczPawilon P-4combo,nagłośnienieprezentacji55 Sala wykładowa 2/2 122,90 60 Instalacja dorzutnika multimedialnego,Pawilon P- 5nagłośnienie56Projektor, nagłośnienie,tablicaSala wykładowa 4 72,21 60Banacha 11a57 Sala seminaryjna 22 32,01 20 Tablica Banacha 11a58 Sala dydaktyczna 9 24 20 Tablica Banacha 11a59 Sala dydaktyczna 56 59 40 TablicaDVD+video,TVWitelona 25a60 Sala „Kominkowa” 106 57 40 Sala konferencyjna –udostępniana za zgodąKierownika KatedryDydaktyki WychowaniaWitelona 25Fizycznego61 Sala dydaktyczna 107 58 52 Projektor, nagłośnienie,rzutnikpisma, komputerstacjonarny,Witelona 25comboDVD/VHS62 Sala dydaktyczna 111 90 100 Projektor, nagłośnienie,rzutnikpisma, wizualizer,comboWitelona 25DVD/VHS,komp. stacjonarny63 Sala dydaktyczna 205 55 48 projektor, nagłośnienie,rzutnik,komp., comboWitelona 25DVD/VHS64 Sala dydaktyczna 30 37 24 Tablica Witelona 25a65 Sala seminaryjna 1/2B 58,50 40 Rzutnik multimedialnymontowanyna stałe,rzutnik pisma,tablica, TV, odtwarzacz66 Sala seminaryjna 2/13 65,40 26 Rzutnik pisma,tablica67 Sala seminaryjna 2/14 58,35 26 Rzutnik pisma,tablica68 Sala seminaryjna 2/15 54,60 26 Rzutnik pisma,ekran, tablica,TVZameczekZameczekZameczekZameczek69 Sala seminaryjna 2/17 24,62 15 Tablica Zameczek78


79Sale sportowe na użytek Katedr70 Sala Tańców 17/18 194,40 Pianino,nagłośnienieZespół TańcówZameczek71 Sala relaksacyjna 3/17 52,00 Specjalistyczne Katedra PromocjiZdrowiaZameczek72 Sala sportowa 89 167 Specjalistyczne Zespół MetodykiWychowania FizycznegoSpecjalnego73 Sala sportowa 1/21 87,86 Specjalistyczne Katedra FizjoterapiiOsób Niepełnosprawnych74 Sala sportowa 1/22 100,66 Specjalistyczne Katedra Fizjoterapii wMedycynie Zachowawczeji Zabiegowej75 Sala sportowa(wynajęta)1/23 100,66 Specjalistyczne Katedra Fizjoterapii wDysfunkcjach NarząduRuchu76 Sala sportowa 1/24 92,27 Specjalistyczne Katedra Fizjoterapii P-4(wynajęta)77 Gabinet masażu 1/25 44,52 Specjalistyczne Katedra Fizjoterapii P-4(wynajęta)78 Gabinet masażu 1/25A 49,7 Specjalistyczne Katedra Fizjoterapii P-4(wynajęta)79 Sala sportowa 1/42 328,1 Specjalistyczne Katedra Fizjoterapii P-4Witelona 25aP-4P-4P-4Sale Sportowe – w 1-szej kolejności na użytek Katedr80 Sala gimnastyki 154 692 SpecjalistycznenagłośnienieZespół GimnastykiWOSS81 Sala sportowa 104 615 Katedra Lekkoatletykii GimnastykiWitelona25a82 Sala sportowa 82 818 Katedra ZGS Witelona25a83WitelonaSiłownia 61 238,72 Specjalistyczne25a84 Sala sportowa 87 1783 59/800 Specjalistyczne,nagłośnienieKatedra ZespołowychGier Sporto-HalaWielofunk-wych85 Sala Siłowni 65 244 Specjalistyczne Katedra ZespołowychGier Sportowych86 Sala Szermierki 68 392,80 Specjalistyczne Katedra ZespołowychGier Sportowych87 Sala Boksu 85 261,70 Specjalistyczne Katedra ZespołowychGier Sportowych89 Hala Tenisowa 2.505,6 3 kortytenis.2 kortydo squashaSpecjalistyczneZespół Tenisa iBadmintonacyjnaHalaWielofunkcyjnaHalaWielofunkcyjnaHalaWielofunkcyjna88 Sala Sportów Walki 1138 Specjalistyczne Katedra ZespołowychGier SportowychSpecjalistycznaHalaSportówWalkiHalaTenisowa


8090 Pawilon P- 5 1/7 498 Specjalistyczne Katedra ZespołowychGier Sportowych.,Zakład Treninguw Grach ZespołowychPawilonP- 5


81SPIS IMIENNYAAlończyk Jan, dr, (s. 41) ............................................................................................ 71347-3141Andrzejewska Justyna, dr, (s. 60)............................................................................... 71347-3263Andrzejewska Renata Maria, dr, (s. 52) ..................................................................... 71347-3430Andrzejewski Waldemar, dr, (s. 49) ......................................................... ................. 71347-3089Antoniak -Lewandowska Krystyna, dr, (s. 32) ........................................................... 71347-3405Anwajler Joanna, dr, (s. 49) ..................................................................... ................. 71347-3083BBakońska - Pacoń Ewa, dr, (s. 39) ............................................................................. 71347-3353Bańkosz Ziemowit, dr, (s. 59) .................................................................................... 71347-3503Barczyk-Pawelec Katarzyna, dr, (s. 49) ................................................... …………..71347-3085Bartkiewicz Urszula, mgr, (s. 47)............................................................. 71347-3080, 71347-3081, fax 71347 3081Bartoszewicz Ryszard, dr hab., (s. 9,14,15,24,38) ...................71347-3101, 71347-3126,71 347-3185Bartusiak Irena, dr, (s. 40) .......................................................................................... 71347-3335Bąk Anna mgr, (s. 47) ................................................................................................ 71347-3071Bąk Andrzej, (s. 67,70) .............................................................................................. 71347-3388Becella Łukasz, mgr, (s. 58) ....................................................................................... 71347-3464Bednarski Bogdan, mgr inż., (s. 66) ........................................................................... 71347-3319Bejmowicz Krystyna, (s. 16) .............................................................. ....................... Olejnica 65549-6070Białek Małgorzata, mgr, (s. 17) ................................................................ ................. 71347-3314Bieć Ewa, dr, (s. 49) ................................................................................. ................. 71347-3084Bielska Dorota, mgr (s. 41) ................................................................. fax 71347-3149, 71347-3147Bienias-Jędrzejewska Mieczysława, mgr (s. 51) ........................................................ 71347-3027Bigiel Wojciech, mgr, (s. 32,70) ................................................................................. 71347-3190Bilińska Urszula, mgr (s. 70) ..................................................................................... 71347-3123Biliński Wojciech, dr, (s. 41) ...................................................................................... 71347-3613, fax71347-3612Blachura Beata, dr, (s. 24,33) ..................................................................................... 71347-3304Błach Wiesław, dr, (s. 59) .......................................................................................... 71347-3498Błacha Ryszard, dr, (s. 24,27,32) ............................................................. ................. 71347-3426, 71347-3140Błaszczyk Eliza, (s. 68) .............................................................................................. 71347-3253Bober Tadeusz , prof. zw. dr hab., (s. 18,24,25,36) .................................................... 71347-3050, 71347-3268Boerner Ewa, dr, (s. 49) ............................................................................................. 71347-3090Bolach Bartosz, dr, (s. 59) .......................................................................................... 71347-3523Bolach Eugeniusz, prof. dr hab., (s. 10,54,55,63) .................................... 71347-3137, 7147-3525Bolanowski Janusz, dr n. med., (s. 10,51) .................................................................. 71347-3027Bolczak Ewa, (s. 15) ........................................................................................ tel/fax 71347-3257Borkowski Andrzej, inż., (s. 66) ................................................................................ 71347-3277Borkowski Jacek, dr, (s. 25,39) .................................................................................. 71347-3422Boroń-Krupińska, dr, (s. 40) ...................................................................................... 71347-3624Bryl Andrzej, (s. 16) ................................................................................................... 65549-6070Buck - Orlof Hanna, (s. 29) ........................................................................................ 71347-3472Bugaj Rafał, dr, (s. 48) ............................................................................................... 71347-3455Bukowska Elżbieta, mgr inż. (s. 8,66) .......................................... ............................ tel./fax 71347-3278, 71347-3279Bukowska Katarzyna, dr, (s. 40) ................................................................................ 71347-3439Burdukiewicz Anna, Justyna dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 10,22,54,55,60) ......... 71347-3313Burzyński Zdzisław, mgr, (s. 20) ............................................................................... 7175-6254Busz Ewa, mgr, (s. 67) ........................................................................ ...................... fax 7147-3500, 71347-3501CCaban Edward, dr, (s. 16,32) ...................................................................................... 65549-7186, 71347-3190Chaińska - Bieniek Agnieszka, mgr, (s. 15) ............................................................... 71347-3257Chamela - Bilińska Dagmara, dr, (s. 51) .................................................................... 71347-3045Chantsoulis Marzena, dr, (s. 51)................................................................................. 71347-3045Chmura Jan, prof. dr hab., (s. 9,10,11,55,60) ............................................................. 71347-3390Chmura Paweł, mgr., (s. 42) ....................................................................................... 71347-3549Chrobot Magdalena, dr, (s. 32) .................................................................................. 71347-3408Chromik Krystyna,dr, (s. 60) ..................................................................................... 71347-3263Chwałczyńska Agnieszka, dr, (s. 48) ......................................................................... 71347-3354Cichy Ireneusz, dr, (s. 42) .......................................................................................... 71347-3549Cieplik Justyna, dr, (s. 34).......................................................................................... 71347-3406Cieśliński Wojciech, dr hab., (s. 55,62) ...................................................................... 71347-3348Ciszek Agnieszka, dr, (s. 49) ...................................................................................... 71347-3569, 71347-3120


82Ciszek Anna, mgr, (s. 20) ......................................................................... ................. 71375-6261, 71375-6254Ciura Wojciech, mgr, (s. 20) ...................................................................................... 71375-6254Cych Piotr, dr, (s. 59) ................................................................................................. 71347-3417Czajka Kamila, dr, (s. 25,37) ..................................................................................... 71347-3366Czeczkowska Anna, dr, (s. 41) ................................................................................... 71347-3141Czermak Patryk, mgr, (s. 33) ..................................................................................... 71347-3311Czernek Ewa, mgr, (s. 29) .......................................................................................... 71347-3480, fax 71347- 3437Czech Małgorzata, dr, (s. 40) ..................................................................................... 71347-3614Czyż Stanisław, dr, (s. 38, 67) .................................................................................... 71347-3162, 71347-3170DDankiewicz-Pęzioł Dorota mgr, (s. 20,67,70) ............................................................ 71347-3286, fax 71347-3385Dąbik Lidia, mgr inż., (s. 60) ..................................................................................... 71347-3391, fax 71347-3397Dąbrowska Grażyna, dr, doc., (s. 10,13,50) .............................................................. 71347-3513Dąbrowska – Szaflik Jadwiga, mgr, (s. 15) ..................................................... tet/fax 71347-3175Demczuk - Włodarczyk Ewa, dr hab., prof. AWF Wrocław, (s. 8,12,44,45,46,49) .... 71347-3070, 71347-3072, 71347-3022Demidaś Aneta, dr, (s. 49) .......................................................................................... 71347-3091Dereń Magdalena, (s. 47) ........................................................................................... 71347-3078Dębiec - Bąk Agnieszka, dr, (s. 51) ............................................................................ 71347-3537Dobrowolski Robert, dr, (s. 48) ................................................................ …………..71347-3455Dobrucka Katarzyna, mgr, (s. 19) .............................................................................. 71347-3619Dobrzańska Iwona, (s. 44,47) ................................................................. ………….71347-3073Doliński Dariusz, prof. dr hab., (s. 40) ....................................................................... 71347-3326Domaradzki Jarosław, dr, (s. 24,25,37) ...................................................................... 71347-3365Domowicz Mariola, (s. 69) ........................................................................................ 71347-3378Drewniak Barbara, mgr inż. (s. 65) ............................................................................ 71347-3214Dunajska Katarzyna, dr n. med. (s. 48) ...................................................................... 71347-3455Dudkowski Andrzej, dr, (s. 42) .................................................................................. 71347-3547Dziedzic Marcin, dr, (s. 34) ........................................................................................ 71347-3337Dzięgiel Piotr, dr hab. n. med. prof. AWF Wrocław, (s. 44,50) .................................. 71347-3517Dziuba-Słonina Alicja, dr inż., (s. 36) ........................................................................ 71347-3276Dziubek-Rogowska Wioletta, dr, (s. 50) .................................................................... 71347-3520EErbert Maciej, mgr, (s. 19) ......................................................................................... 71347-3619FFalkiewicz Paweł, (s. 70) ........................................................................................... 71347-3388Fedyk Agnieszka, mgr, (s. 67) .................................................................................... 71347-3170Fedyk Wojciech, mgr, (s. 28,34) ................................................................................ 71347-3345Filipiak Bożena, (s. 68) .............................................................................................. 71347-3258Fiłon Mirosław, dr, (s. 32,67,71) ................................................................................ 71347-3445Fink - Lwow Felicja inż. dr hab. (s. 10,44,48) ........................................................... 71347-3465Flejszar Ewa, (s. 29) ........................................................................................ .......... 71347-3438Francikiewicz Beata, (66,71) .......................................................................... .......... 71347-3590Franczak Halina, (s. 66) .................................................................................. tel/fax71 347-3232Frankowska Agnieszka, dr, (s. 19) ............................................................................. 71347-3619Frąckiewicz Adam, dr, lek. med., (s.71) ..................................................................... 71347-8204Fugiel Jarosław, dr, (s. 37) ......................................................................................... 71347-3363, 71347-3424GGaczkowski Janusz, mgr inż., (s. 12,65,65,69) .......................................................... 71347-3327Gajek Katarzyna, dr, (s. 55,62) .................................................................................. 71347-3509Gancarek Tadeusz, mgr inż., (s. 32) ........................................................................... 71347-3442Gawron Beata, mgr inż., (s. 66) ................................................................................. 71347-3554, fax 71347-3339Giemza Czesław, dr, (s. 44,49) ................................................................. ................. 71347-3086Gizelewska - Nowak Izabella, mgr, (s. 21,47) ........................................................... tel./fax 71347-3029Głowicki Piotr, dr, (s. 62) ........................................................................................... 71347-3509Gnitecka Jolanta, mgr, (s. 39) .................................................................................... 71347-3335Golema Marian, prof. dr hab., (s. 44,51) .................................................................... 71347-3044Gołębiewska Grażyna, mgr, (s. 17) ............................................................................ 71347-3314Górska Ewa, mgr, (s. 24,26,39) ..................................................... tel./fax 71347-3036, 71347-3359Górska - Kłęk Lucyna, dr, (s. 48) ............................................................................... 71347-3355Grabarski Marian, (s. 66) ........................................................................................... 71347-3171Grabowska Maria, dr, (s. 16) .................................................................... ................. 71347-3615


83Grobelna Joanna, dr inż., (str. 39) .............................................................................. 71347-3422Grobelny Jacek, dr, (s. 33,70) .................................................................................... 71347-3311Gruszka Izabela, mgr (s. 34) ...................................................................................... 71347-3231Gruszka Katarzyna, mgr, (s. 48,52)............................................................................ 71347-3356, fax 71347-3350Grygiel Małgorzata, (s. 17) ........................................................................................ 71347-3314Grygiel Marta, mgr, (s. 19) ........................................................................................ 71347-3619Grzegorczyk Krzysztof, mgr inż., (s. 8,14,19) .............................. tel./fax 71347-3322,71 347-3473Guła - Kubiszewska Halina, dr hab. prof. AWF Wrocław (s. 24,25,38) .................... 71347-3145Guz Krystyna, (s. 18) ............................................................................... ................. 71347-3267Guz Maria, (s. 17) .................................................................................... ................. 71347-3228HHadam Ryszard, (s. 12,15) ......................................................................................... 71347-3256Harmaciński Dariusz, mgr, (s. 59) ............................................................................. 71347-3451Hawro Roman, mgr, (s. 50) ..................................................................... ................. 71347-3520Hawrylak Arletta, dr, (s. 49) .................................................................... ................. 71347-3085Herman Tomasz, mgr, (s. 20) ..................................................................................... 71375-6254Hebisz Paulina, dr, (s. 39) .......................................................................................... 71347-3358Hebisz Rafał, dr, (s. 39).............................................................................................. 71347-3358Hetman Iwona, (s. 13) ................................................................................................ 71347-3113Hnatkowska Bogumiła, dr inż., (s. 25,33) .................................................................. 71347-3298Horyd Teresa, mgr, (s. 36) ……………………………………..71347-3248, tel/fax 71347-3063, 71347-3403Hubala – Rożek Grażyna, mgr inż., (s. 13) ................................................................ 71347-3125IIdzik-Ćwikowska Bogusława, mgr, (s. 9,18) ............................................................. 71347-3050Idzikowski Wojciech, mgr, (s. 62) .............................................................................. 71347-3348Ignasiak Zofia, prof. dr hab., (s. 8,11,12,17,24,37) .................. 71347-3157, 71347-3470, 71347-3361Ilecka - Folcik Monika, mgr inż., (s. 13) .................................................................... 71347-3103Ilnicki Dariusz, dr hab. prof. AWF, (s. 24,25,34) ...................................................... 71347-3235Irzykowska Beata, mgr, (s. 18) .................................................................................. 71347-3049JJabłonkowska Barbara, mgr, (s. 29) ........................................................................... 71547-3485Jabłonkowska Jolanta Barbara, dr, (s. 25,31,34) ........................................................ 71347-3345Jackowska Elżbieta, mgr, (s. 49) ................................................................................ 71347-3091, 71347-3120Jakubiec Dorota, dr, (s. 48) ........................................................................................ 71347-3413Jakubowicz Bogna, mgr, (s. 20) ................................................................................. 71375-6254Jakubowicz Edyta, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 24,25,34) .................................. 71347-3219Jakubowicz Gabriela, mgr, (s. 19) .............................................................................. 71347-3619Janecki Damian, mgr, (s. 52) ...................................................................................... 71347-3532Janicka Anna, (s. 45) ..................................................................... .......... ................. 71347-3351Janiszewska Beata, mgr inż., (s. 15) .......................................................................... 71347-3229, fax 71347-3239Jarocka Ewa, dr, (s. 52) .............................................................................................. 71347-3532Jaroszczuk Sebastian, mgr, (s. 36) ............................................................................. 71347-3403, 71347-3432Jaroszek Ewa, mgr, (s. 17) ......................................................................................... 71347-3233Jasek Danuta, (s. 17) .................................................................................................. 71347-3314Jasińska Janina, mgr, (s. 20) ....................................................................................... 71347-3115Jasiński Ryszard, dr doc., (s. 8,9,10,50) ..................................................................... 71347-3518Jaskólska Anna, prof. dr hab. (s. 10,11,44,45,52) ........................ …………………..71 347-3533Jaskólski Artur, prof. dr hab., (s. 44,52) ..................................................................... 71347-3057Jastrzębska Agnieszka, dr, (s. 39)............................................................................... 71347-3269Jaszczak Marcin, dr, (s. 32) ........................................................................................ 71347-3407Jaszczur Izabela, mgr, (s. 51) ..................................................................................... 71347-3099Jaworski Tomasz, mgr, (s. 20) .................................................................................... 71375-6254Jeska Barbara, mgr, (s. 17) ......................................................................................... 71347-3315Jędrych Monika, mgr, (s. 21) ..................................................................................... 71375-6254Jędrysiak Izabela, mgr, (s. 40) .................................................................................... 71347-3334Jodłowska Elżbieta, (s. 10,14,15) ............................................................................... 71347-3256, 71347-3271Jodłowski Andrzej, (s. 19) .......................................................................................... 71347-3025Jonak Wiesława, mgr, (s. 48) ..................................................................................... 71347-3355Jonkisz - Gawrońska Magdalena, mgr, (s. 38) ........................................................... 71347-3155Jóźków Paweł, dr n. med., (s. 61) .............................................................................. 37147-3463Jóźwiak Danuta, mgr, (s. 44,49) .......................................................... ...................... 71347-3074, fax 71347-3016


KKaik -Woźniak Anita, dr, (s. 33)................................................................................. 71347-3298Kajdan-Kosiorek Katarzyna, mgr, (s. 46) .................................................................. 71347-3308Kałużny Krzysztof, dr, (s. 42) .................................................................................... 71347-3551Kałwa Małgorzata, dr, (s. 59) ..................................................................................... 71347-3511Kaplukiewicz Joanna, (s. 21) ......................................................................... tel./fax 71375-6262Kassolik Krzysztof, dr, (s. 49) .................................................................................... 71347-3089Kawczyński Adam, dr, (s. 11,54,55,60) ..................................................................... 71347-3394Kawulak Izabela, mgr, (s.13) ...................................................………………………71347-3101, 71347-3114Kiczko Anna, dr, (s. 16,22) ........................................................................................ 71347-3146Kiełbusiewicz Danuta, (s. 66,70) .................................................. ............................ tel./fax 71347-3232, 71347-3293Kijowski Andrzej, mgr, (s. 59) ................................................................................... 71347-3318Kisiel - Sajewicz Katarzyna, dr, (s. 44,52) ................................................................. 71347-3534Klarowicz Andrzej, dr, (s. 32) .................................................................................... 71347-3409Kleczek Joanna, mgr, (s. 62) ...................................................................................... 71347-3306Kleszczyński Jacek, dr n. med., (s. 51) ...................................................................... 71347-3076Kłosowska Karolina, mgr, (s. 44,51) ......................................................................... 71347-3076Kmieciak Justyna, inż., (s. 69) ................................................................................... 71347-3220Kobylańska Marzena, mgr, (s. 51) ............................................................................. 71347-3076Kochan - Jacheć Katarzyna, dr, (s. 37) ....................................................................... 71347-3365Kochański Maciej, dr, (s. 20,22,63) ........................................................................... 71347-3396Koczanowicz Leszek, prof. dr hab. (s. 44,48) ............................................................ 71347-3453Kolaćkov Katarzyna, mgr, (s. 47) ....................................................... ...................... 71347-3455Kolończyk Agnieszka, mgr inż, (s. 31,32) .......................................... ...................... fax 71347-3450, 71347-3441Kołodziej Alicja, (s. 19) ............................................................................................. 71347-3473Kołodziej Ewa, mgr, (s. 57) ....................................................................................... 71347-3428Kołodziej Małgorzata, dr inż., (s. 37) ........................................................................ 71347-3509Komornicka Iwona, mgr, (s. 68) ................................................................................ 71347-3255Koncewicz Mirosław, mgr, (s. 21) ............................................................................. 71375-6254Konieczna-Gorysz Anna, dr, (s. 49) ......................................................... ................. 71347-3088Konieczny Grzegorz, mgr, (s. 51) .............................................................................. 71347-3099Kopecka-Piech Katarzyna, dr., (s. 62) ........................................................................ 71347-3463Kopeć Aleksandra, mgr, (s. 61) .................................................................................. 71347-3463Koper Łukasz, mgr, (s. 24,38) .................................................................................... 71347-3184Kopyś Władysław (s. 70) ........................................................................................... 71347-3123Korybut - Barska Anna, mgr, (s. 21) .......................................................................... 71375-6254Kordas – Doros Magdalena, mgr, (s. 19) ................................................................... 71347-3619Korzewa Leszek, dr, (s. 41) ........................................................................................ 71347-3141Kosendiak Jan, dr inż., (s. 10,55,62) .......................................................................... 71347-3417Kosim Maciej, mgr inż., (s. 49) ................................................................................. 71347-3538, 71347-3093Kosińska Ludwika, dr, (s. 32) .................................................................................... 71347-3191Kosior Dorota, (s. 67) ................................................................................................ 71347-3444Kosiorek Maciej, (s. 66) ............................................................................................. 71347-3277Kostera Małgorzata, (s. 68) ........................................................................................ 71347-3452Kostrzewa Agnieszka, (s. 47) ..................................................................................... 71347-3028Kostrzewa Maciej, (s. 59) .......................................................................................... 71347-3511Koszczyc Marta, dr, (s. 16,25,38) .............................................................................. 71347-3193, 71347-3196Koszczyc Tadeusz, prof. dr hab., (s. 8,9,10,11,12,13,22,24,29,38) ............................ 71347-3114, 71347-3164Kowalewski Marcin, dr, (s. 62) .................................................................................. 71347-3348Kowalska Monika, (s. 66) .......................................................................................... 71347-3293Kowalska Joanna, dr, (s. 44,50) ................................................................................. 71347-3515Kowalska –Superlak Małgorzata, mgr, (s. 50) ........................................................... 71347-3542Kowalski Paweł, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 8,9,10,11,24,41,70) ...................... 71347-3141, -3147, -3148, 71348-5461Kozakiewicz-Węgrzynowicz Małgorzata, (s. 33) ............................... ...................... 71347-3270, fax 71347-3061Koziatek Anna, mgr inż., (s. 29,38) ........................................................................... tel./fax 71347-3169Krajewska Jadwiga, mgr inż., (s. 29) ......................................................................... 71347-3462Krajewska – Smardz Anna, mgr, (s. 34) ..................................................................... 71347-3345Krawczyk Adam, (s. 34) ............................................................................................ 71347-3250Krutyj Katarzyna, mgr, (s. 66) ................................................................................... 71347-3448Krysiak - Zielonka Iwona, dr, (s. 50) ......................................................................... 71347-3520Krzak Małgorzata, dr, (s. 38) ..................................................................................... 71347-3182Książek-Kempa Ewa, mgr, (s. 19) ............................................................................. 71347-3619Kubacki Rafał, mgr, (s. 59) ................................................................................ 71347-3511Kubicka Eliza, dr n. med., (s. 48,61) .......................................................................... 71347-3463Kubicka Katarzyna, mgr, (s.43) ................................................................................. 71347-301384


85Kuczyńska Julia, mgr, (s. 17) ..................................................................................... 71347-3266Kuczyński Michał, dr hab. inż., prof. AWF Wrocław (s. 44,49) ................................ 71347-3088Kulmatycki Lesław, dr hab., prof. AWF Wrocław, (s. 9,10,24,25,40) ........................ 71347-3618Kumala Regina, dr, (s. 25,38) .................................................................................... 71347-3187Kunysz Piotr, dr, (s. 33) ............................................................................................. 71347-3302Kurowska Janina, mgr, (s. 29) .................................................................................... 71347-3471Kurylik Paweł, mgr, (s. 34) ........................................................................................ 71347-3337Kurzawski Kazimierz, dr, (s. 10,11,16,59) ................................................................. 71347-3318, 71347-3129Kuśnierz Miłosz, dr, (s. 48) ........................................................................................ 71347-3413Kübler Magdalena, dr, (s. 10,38)................................................................................ 71347-3186Kwaśna Anna, mgr, (s. 32) ......................................................................................... 71347-3408Kwiatkowska Danuta, (s. 50) ..................................................................................... 71347-3522, fax71347-3081LLach – Górecka Jadwiga, mgr, (s. 17) ........................................................................ 71347-3386Langner Grzegorz, (s. 13) .......................................................................................... 71347-3277Lasoń Zbigniew, inż., (s. 69) ...................................................................................... 71347-3282Leja Kornelia, mgr, (s. 19) ......................................................................................... 71347-3619Leśniewska Aleksandra, mgr, (s. 62) ......................................................................... 71347- 3418Lenczewska - Krawczyk Agnieszka, (s. 68) .............................................................. 71347-3253Lewandowski Marcin, (s. 38).............................................................. ...................... 71347-3167Lewandowska Marta, (s. 67) ............................................................... ...................... fax 71347-3500, 71347-3501Lewandowski Mieczysław, dr, (s. 9,59,67,70) ......................................... ................. 71347-3501, 71347-3502Lewandowski Zdzisław, dr, (s. 48) ............................................................................. 71347-3342Ludkiewicz Ryszard, (s. 16) ............................................................... ....................... Olejnica 65549-7186, fax 65 549-6070ŁŁasicka Dorota, mgr, (s. 38) ....................................................................................... 71347-3195Łasiński Gabriel, prof. dr hab. (s. 8,9,13,54,55,62) ................................................... 71347-3376Łozowiecka Walentyna, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 24,33) ............................... 71347-3505MMaćkała Krzysztof, dr, (s. 13,24,42) .......................................................................... 71347-3147Majewski Marek, mgr, (s. 38,42) ............................................................................... 71347-3362, 71347-3461Majorowski Maciej, dr, (s. 42) ................................................................................... 71347-3551Malicka Iwona, dr, (s. 50) .......................................................................................... 71347-3519Malinowska Joanna, mgr, (s. 60) ............................................................................... 71347-3391, fax 71347-3397Malska - Śmiałowska Anna, dr, (s. 38) ...................................................................... 71347-3182Małachowska – Sobieska Monika, dr, (s. 49) ............................................................ 71347-3565Markiewicz Jerzy, (s. 66,67,70) .......................................................... ...................... 71347-3447, fax 71347-3331Markiewicz Jolanta, (s. 62) ........................................................................................ 71347-3260Markowska Dominika, dr, (s. 50)............................................................................... 71347-3520Markowska Renata, dr, (s. 50) ................................................................................... 71347-3520Marks Mirosława, dr, (s. 40) ...................................................................................... 71347-3439Marusiak Jarosław, dr, (s. 52)..................................................................................... 71347-3544Maśliński Jarosław, dr, (s. 59) .................................................................................... 71347-3511Mauer - Różańska Renata, mgr, (s. 59) ...................................................................... 71347-3318Mazur Anna, (s. 67).................................................................................................... 71347-3444Mazur Jarosław, mgr inż., (s. 13,19) .......................................................................... 71347-3031Mazur-Brzyska Małgorzata, (s. 10,69) ..................................................... ................. 71347-3261, 71347-3056Mazurek-Przybylska Beata, mgr, (s. 19) .................................................................... 71347-3619Medyńska - Tercjak Anna, mgr, (s. 59) ...................................................................... 71347-3511Mencel Joanna, mgr, (s. 52) ....................................................................................... 71347-3531Mędraś Marek, prof. dr hab. n. med., (s. 9,11,54,55,61) ............................................ 71347-3305Michalska Agata, mgr, (s. 16) .................................................................. ................. 71347-3615Michalski Ryszard, dr, (s. 41) .................................................................................... 71347-3141Michaluk Tomasz, dr, (s. 44,48) ................................................................................. 71347-3455Miecznikowska Anna, mgr, (s. 18)............................................................................. 71347-3048Mierzwa Janusz, dr hab. prof. AWF Wrocław (s. 44,51) ........................................... 71347-3369Migasiewicz Agnieszka, mgr, (s. 49) ......................................................................... 71347-3569, 71347-3120Migasiewicz Juliusz, prof. dr hab.., (s. 8,9,13,54,59) ................................................ 71347-3101, 71347-3377Milewicz Andrzej, prof. dr hab. n. med., (s. 9,10, 44,48) .......................................... 71347-3465Milnerowicz Halina, prof. dr hab., (s. 44,48) ............................................................. 71347-3355Misiołek Ewa, dr, (s. 42) ............................................................................................ 71347-3141Miszkurka Małgorzata, dr, (s. 67) .............................................................................. 71347-3251


86Mogilnicka Astrid, mgr, (s. 19) .................................................................................. 71347-3621Morasiewicz Leszek, dr n. med., (s. 51) .................................................................... 71347-3369Mraz Maciej, dr, (s. 50) .............................................................................................. 71347-3518Mraz Małgorzata, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 8,9,10,44,45,46,50,51) ............... 71347-3071, 71347-3047Mroczek Dariusz, dr, (s. 60) ....................................................................................... 71347-3394Mulka Andrzej, mgr, (s. 21) ....................................................................................... 71375-6254Murawska - Ciałowicz Eugenia, dr, (s. 10,25,39) ...................................................... 71347-3360Mysłakowski Jerzy, mgr, (s. 63) ................................................................................. 71347-3523NNaglak Karolina, mgr, (s. 42) ..................................................................................... 71347-3564Naglak Zbigniew, prof. dr hab., (s. 22,54,55,58) ....................................................... 71347-3395Najwer Wojciech, mgr inż., (s. 52) ............................................................................. 71347-3535Naleśniak Hanna, mgr, (s. 29) .................................................................................... 71347-3474Napieraj Grzegorz, inż., (s. 19) .................................................................................. 71347-3025Nawara Henryk, dr, (s. 10,13,17,59) ........................................................ ................. 71347-3503, 71347-3349Niebudek Tadeusz, dr, (s. 38) ..................................................................................... 71347-3151Niedźwiedź Dominika, mgr, (s. 18) ........................................................................... 71347-3051Niekurzak Zofia, mgr, (s. 33) .................................................................................... 71347-3505Nosal Jarosław, dr, (s. 28,42,70) ................................................................................ 71347-3545Nowak Agata, dr, (s. 40) ............................................................................................ 71347-3335Nowak Andrzej, dr, (s. 16,38) .................................................................................... 71347-3197Nowak Elżbieta, mgr, (s. 57) .................................................................... ................. 71347-3476, fax 71347-3477Nowak Mariusz, dr, (s. 59) ......................................................................................... 71347-3503Nowak Teresa, mgr, (s. 50) ........................................................................................ 71347-3520Nowicka Danuta, dr n. med., (s. 48) .......................................................................... 71347-3354Nowińska Krystyna, (s. 37) ...................................................................... ................. 71347-3361, 71347-3034OOchmann Bartosz, dr, (s. 39) ...................................................................................... 71347-3269Olejnik Agnieszka, (s. 67) .......................................................................................... 71347-3444Olejnik Anna, mgr, (s. 17) .......................................................................................... 71347-3266Oleśniewicz Piotr, dr, (s. 25,38) ................................................................................. 71347-3133Olszewski Krzysztof, dr, (s. 31) ................................................................................. 71347-3262Osławska Eunika, mgr, (s. 17) ................................................................................... 71347-3228Ostrowska Bożena, dr hab., prof. AWF (s. 9,11,44,46,49) ....................... ................. 71347-3072, 71347-3086Owczarek Agata, mgr, (s. 17) ................................................................... ................. 71347-3233PPaliga Zdzisław, dr, (s. 12,65) .................................................................. ................. 71347-3215, 71347-3147Paluszak Adam, dr, (s. 49).......................................................................................... 71347-3538Paluszek Krzysztof, dr, (s. 58,34) .............................................................................. 71347-3464Panfil Ryszard, prof. dr hab., (s. 24,25,33) ................................................................ 71347-3508Pawelczyk Izabela, (s. 19) .......................................................................................... 71347-3178Pawelec Ryszard, dr, (s. 63) ..................................................................... ................. 71347-3108, 71347-3539Pawik Łukasz, mgr, (s. 51) ...................................................................... ................. 71347-3099Pawlak Maurycy, mgr, (s.48) ..................................................................................... 71347-3455Pawłowska Katarzyna, dr, (s. 50) ............................................................................... 71347-3519Pawłucki Andrzej, prof. dr hab., (s. 9,18,22,24,25) ................................................... 71347-3180Perechuda Kazimierz, prof. dr hab., (s. 9,11,54,62,32) .............................................. 71347-3312Pezdek Krzysztof, dr, (s. 48) ...................................................................................... 71347-3455Piastowski Zbigniew, (s. 66) ........................................................................... tel/fax 71347-3224Piechura Jerzy, dr, (s. 51) .......................................................................................... 71347-3046Piestrak Piotr, dr, (s. 41) ............................................................................................. 71347-3382Pietraszewska Jadwiga, dr, (s. 60) .............................................................................. 71347-3344Pietraszewski Bogdan, dr, (s. 8,11,13,36) .................................................................. 71347-3307Pietrzyk Janusz, mgr, (s. 16,41) ............................................................... 71347-3614, 71347-3615Pilch Urszula, mgr, (s. 50).......................................................................................... 71347-3517Pisarska Barbara, mgr, (s. 68) ................................................................................... 71347-3285Pisula - Lewandowska Agnieszka, dr, (s. 8,12,44,45,46,49) .............. 71347-3072, 71347-3092, 71347-3091, 71347-3120Pisula Danuta, mgr, (s. 15) ......................................................................................... 71347-3226Piwowarczyk Piotr, (s.32) .......................................................................................... 71347-3191Płachta Joanna, mgr, (s. 41) ....................................................................................... 71347-3614Płóciennik Kazimiera, (s. 66,70) ......................................................... ………………fax 71347-3110, 71347-3171Podbielska Halina, prof. dr hab. inż. lek. med. (s. 44,54) .......................................... 71347-3075


87Pokrywka Jakub, mgr, (s. 37)..................................................................................... 71347-3362Poniatowska Ligia, mgr, (s. 13) ............................................................... ................. 71347-3131Popowczak Marek, dr, (s. 24,42)................................................................................ 71347-3548Posłuszny Paweł, dr, (s. 37) ....................................................................................... 71347-3363Prystupa Tetyana, dr, (s. 63) ....................................................................................... 37147-3539Pstrocka – Rak Małgorzata, dr, (s. 25,34) .................................................................. 71347-3506Ptak Agnieszka, mgr, (s. 51) ...................................................................................... 71347-3537RRadziwon Elżbieta, (s. 17) ......................................................................................... 71347-3349Raszowski Andrzej, inż., (s.10,11,66) ........................................................................ 71347-3234Raszowski Bartłomiej, (s. 66,70) ................................................................... ………71347-3035Ratajczak Barbara, dr, (s. 49) ..................................................................................... 71347-3090Ratajczak Bogusław, (s. 16) ............................................................... ....................... Olejnica 065549-7180Reczko Włodzimierz, płk dr, (s. 13,15,20) ............................................... 71375-6254, 71375-6266, 71347-3271Rejman Marek, dr, (s. 25,32) ..................................................................................... 71347-3406Rodzeń Jarosław, mgr, (s. 49) .................................................................................... 71347-3569, 71347-3120Rokita Andrzej, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 8,12,20,24,42) ............................... 71347-3550, 71347-3154Romanowska - Tołłoczko Anna, dr, (s. 25,40) ......................................... 71347-3334, 71347-3410Rozmus Alina, (s. 54,59) ............................................................... 71347-3379, tel./fax 71347-3039Rożek - Piechura Krystyna, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 9,18,44,45,50) ............. 71347-3514Rudzińska Eliza, dr, (s. 50) ........................................................................................ 71347-3542Rutkowska - Kucharska Alicja, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 9,10,12,18,24,25,36) 71347-3370, 71347-3051Rutowski Roman, prof. dr hab. n. med., (s. 54,61) .................................................... 71347-3305Rymarczuk Maciej, mgr inż., (s. 39) .......................................................................... 71347-3357Rymaszewska Joanna, prof. dr hab. n. med., (s. 11,44,50) ........................................ 71347-3512Rzepa Tadeusz, dr, (s. 42) .......................................................................................... 71347-3564Rzepecka Grażyna, (s. 68) ......................................................................................... 71347-3245SSabat Urszula, mgr, (s. 33) ......................................................................................... 71347-3302Saduś Wioletta, mgr, (s. 17) ....................................................................................... 71347-3387Salamon-Krakowska Katarzyna, dr, (s. 48)................................................................ 71347-3455Sawicka Anna, mgr, (s. 17) ........................................................................................ 71347-3387Sawicka Małgorzata, (s. 67) .......................................................... ..... .... fax71347-3500, 71347-3501Schabowska Aleksandra, mgr, (s.51) ....................................................... ................. 71347-3099Seidel Wojciech, dr, (s. 63) ...................................................................... 71347-3108, 71347-3523Sebastjan Anna, mgr, (s.37) ..................................................................... ................. 71347-3366Sekułowicz Małgorzata, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 11,24,40) .......................... 71347-3329Serafin Ryszard, dr, (s. 41) ......................................................................................... 71347-3371Seweryniak Tomasz, dr, (s. 62) .................................................................................. 71347-3412Sidorowska Marta mgr. (s. 49) .................................................................................. 71347-3087Siedlecka Bożena, dr, (s. 41) ...................................................................................... 71347-3614Siemieński Adam, dr, (s. 25, 36) ................................................................................ 71347-3307Sienkiewicz Henryk, dr, (s. 41) .................................................................................. 71347-3382Sikora Aleksandra, dr, (s. 41) ..................................................................................... 71347-3383Sikorska Agnieszka, mgr, (s. 19) ................................................................................ 7147-3619Sipko Tomasz, dr, (s. 49) .......................................................................... ................. 71347-3084Skarul Aleksandra, dr, (s. 38) ..................................................................................... 71347-3177Skolimowska Beata, dr, (s. 49) .................................................................................. 71347-3027Skolimowski Tadeusz, prof. dr hab., (s. 44,49) ........................……… 71347-3157, 71347-3074, 71347-3092Skrzek Anna, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 8,9,11,12,19,44,51) ........................... 71347-3166, 71347-3097Skrzypczyk Anna, (s. 28) ............................................................. ............................ 71347-3475Skrzypczyk Bogdan, (s. 66) ....................................................................................... 71347-3278Skrzypiciel Joanna, mgr, (s. 67) ................................................................................. 37147-3251Skubicka Krystyna, (s. 15,70) .................................................................. ................. 71347-3205Sławińska-Ochla Teresa, prof. dr hab. (s. 8,9,10,12,22,24,27,37) ............ …………..71347-3364Słonina Krzysztof, dr, (s. 32,70) ................................................................................ 71347-3191Słowińska-Lisowska Małgorzata, prof. dr hab. inż. (s. 10,54,55,56,61) .................... 71347-3491,71347-3553Słychań Agnieszka, mgr, (s. 19) ................................................................................. 71347-3620Smolarski Tomasz, mgr, (s. 34) ................................................................................. 71347-3231Smolińska-Mlak Janina, mgr, (s. 13,42) .................................................. ................. 71347-3561, fax 71347-3562Smoliński Aleksander, dr, (s. 40) ............................................................................... 71347-3410Smołka Łukasz, mgr, (s. 32) ...................................................................................... 71347-3404Sobania Małgorzata, (s. 15) ....................................................................................... 71347-3205


Sobańska Katarzyna, mgr, (s. 19)............................................................................... 71347-3127Sobczak Teresa, mgr, (s. 17) ...................................................................................... 71347-3401Sobera Aleksander, mgr, (s. 16) ............................................................... ................. 71347-3615Sobera Małgorzata, dr hab., (s. 9,11,24,41) ............................................................... 71347-3372Sobiech Krzysztof, prof. dr hab., (s. 10,11,44,45,48)................................................. 71347-3352Socha Małgorzata, dr, (s. 48) ..................................................................................... 71347-3342Solarz Krzysztof, mgr, (s.61) ..................................................................................... 71 347-3463Solnik Stanisław, dr, (s. 42) ........................................................................................ 71347-3551Sołtysik Mariusz, dr, (s. 25,34) .................................................................................. 71347-3230Sperzyńska Mirosława, mgr, (s. 15) ........................................................................... 71347-3284Stachoń Aleksandra, dr, (s. 60) ................................................................................... 71347-3391Stankiewicz Aleksandra, mgr, (s. 21) ......................................................................... 71375-6254Starościak Wojciech, dr, (s. 38,67) ............................................................................. 71347-3172, 71347-3170Stasiak - Płonka Aneta, (s. 66) ................................................................................... 71347-3206Stawski Krzysztof, (s. 66,70) ..................................................................................... 71347-3616Stefaniak Tadeusz, dr hab., prof. AWF Wrocław, (s. 8,12,54,55,56,59) . …………..713473478, 71347-3398, 7147-3451Stefańska Małgorzata, dr, (s. 44,51) ........................................................................... 71347-3046Stępień Adam, (s. 16,62) ............................................................................................ 71347-3343Stężały Iwona, mgr, (s. 13)............................................................ ............................ 71347-3113Stodółka Jacek, dr, (s. 8,12,24,26,27,41) ................................................................... 71347-3427, 71347-3147Stnoga Wiesław, (s. 66) .............................................................................................. 71347-3400Stosik Aneta, dr, (s. 55,62) ......................................................................................... 71347-3418Stryjski Stanisław, (s. 69) ........................................................................................... 71347-3249Suboczewski Maciej, mgr, (s. 11,15) ......................................................................... 71347-3275Such Jolanta, mgr inż., (s. 40) .................................................................................... 71347-3320Superlak Edward, dr, (s. 58) ....................................................................................... 71347-3393Supiński Jan, dr, (s. 54,59) ......................................................................................... 71347-3411Surynt Agnieszka, dr, (s. 40) ...................................................................................... 71347-3609Syrycka Joanna, dr n. med., (s.48) ............................................................................. 71347-3354Szafraniec Rafał,dr, (s. 63) ......................................................................................... 71347-3539Szarafińska-Juszczak Dorota, mgr, (s. 63) ................................................................. 71347-3568Szczepan Stefan, mgr, (s. 32) ..................................................................................... 71347-3404Szczepańska-Gieracha Joanna, dr, (s. 56) .................................................................. 71347-3515Szczuka Edyta, dr, (s. 63) ........................................................................................... 71347-3396Szczurek Leszek, mgr, (s. 21) ....................................................... ............................ 71375-6254Szmaj Krystyna, (s. 65) ................................................................. ............................ 71347-3213, tel./fax71347-3032Szmajke Andrzej, prof. dr hab., (s.11,24,40) .............................................................. 71347-3332Szpala Agnieszka dr, (s. 36) ....................................................................................... 71347-3276Szubert Rafał, dr, (s. 10,38) ....................................................................................... 71347-3184Szumowski Łukasz, mgr inż., (s. 51) ......................................................................... 71347-3535Szymański Arno, lek. wet., (s. 17) ............................................................................. 71347-3228Szyrwiel Aleksandra, (s. 10, 20) ..................................................................... .......... 71347-3295ŚŚciślak Marcin mgr, (s. 42) ........................................................................................ 71347-3564Świder Halina, (s. 69) ................................................................................................ 71347-3280Święcicka – Pawęska Małgorzata, (s. 47) .................................................................. 71347-3082Świtała Sławomir, mgr, (s. 40) ................................................................................... 71347-3308TTauer Jerzy, (s. 66) ......................................................................................... tel/fax 71347-3224Teperowska Joanna, mgr, (s. 21) ................................................................................ 71375-6254Torzyńska Katarzyna, mgr, (s. 40) ............................................................................. 71347-3609Tomaszek - Plewa Helena, mgr, (s. 16) .................................................... ................. 71347-3615Tomaszewska Anna, dr, (s. 41)................................................................. ................. 71347-3381Tomczak Rafał, mgr, (s. 21) ....................................................................................... 71375-6254UUbowska Izabela, mgr inż., (s. 19) ............................................................................. 71347-305988


89WWaberzek Irena, inż., (s. 37)....................................................................................... 71347-3202Walkowicz Michał, (s. 73) ....................................................................... …tel. kom. 609109768Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga, dr, (s. 50) ........................................................... 71347-3542Wdowiak Przemysław, mgr, (s. 51) ........................................................................... 71347-3047Widańska Alicja Bożena, mgr inż. (s. 69) .................................................................. 71347-3504Wieczorek Marta, dr, (s. 28,38) .................................................................................. 71347-3111Wilczopolski Bronisław, mgr, (s. 19) ......................................................................... 71347-3619Wilczyński Jędrzej, mgr, (s. 21) ................................................................................. 71375-6254Wierzbicka–Damska Iwona, dr, (s. 25,39) ................................................................. 71347-3358Wierzejski Władysław, mgr, (s. 50) ........................................................................... 71347-3520Wiesner Wojciech, dr hab. prof. AWF Wrocław, (s. 9,24,25,33) ................................ 71347-3389Wiliński Wojciech, mgr, (s. 13,38) ............................................................................. 71347-3111Winiarski Sławomir, dr inż., (s. 13, 20, 36) ............................................................... 71347-3283Wilk Iwona, mgr, (s.49) ............................................................................................. 71 347-3091Witczak Piotr, (s. 19) .................................................................................................. 71347-3316Witkowski Kazimierz, dr, doc., (s. 8,9,11,12,54,55,56,59,67,70,71) ....... ................. 71347-3380, 71347-3259Włodarczak Jolanta, mgr, (s. 39) ................................................................................ 71347-3357Włodarczyk Urszula, dr, (s. 26,41) ............................................................................ 71347-3147Wojciechowski Jarosław, (s. 19) ................................................................................ 71347-3060Wojcieszczyk Joanna, dr, (s. 50) ................................................................................ 71347-3542Wojna Dorota, dr, (s. 49) ............................................................................................ 71347-3083Wojtaś Elżbieta, dr, (s. 48) ......................................................................................... 71347-3455Wołk Rafał, dr, (s. 33) ................................................................................................ 71347-3304Woźniak Kazimierz, mgr inż., (s. 32)......................................................................... 71347-3442Woźniewski Marek prof. dr hab., (s. 8,9,10, 18,44,50) ............................ ................. 71347-3079, 71347-3055Wójcik - Grzyb Agnieszka, dr, (s. 28,38) ................................................................... 71347-3186Wójcik Marlena, (s. 12) ........................................................................... ................. 71347-3153Wójtowicz-Zawierucha Aneta, mgr inż., (s. 19) ........................................................ 71347-3060Wójtowicz Dorota, dr, (s. 11,45,51) ........................................................................... 71347-3046Wronecki Krzysztof, dr hab. n. med. prof. AWF Wrocław, (s. 44,51) ....................... 71347-3369Wróblewska Adriana, mgr, (s. 68) .............................................................................. 71347-3255Wrzosek Zdzisława, prof. dr hab., (s. 11,44,51) ......................................................... 71347-3096Wysocka Katarzyna, mgr, (s. 41) ............................................................................... 71347-3383Wyrzykowski Radosław, mgr, (s. 62) ......................................................................... 71347-3412ZZagrobelna Magdalena, mgr, (s. 18,49) ..................................................................... 71347-3079, fax 71347-3081Załęski Michał, dr, (s. 25,28,32) ................................................................................ 71347-3190Załęcki Piotr, dr, (s. 50) .............................................................................................. 71347-3413Zarzecka Katarzyna, mgr, (s. 51) ............................................................................... 71347-3537Zarzycki Piotr, dr, (s. 33,70)....................................................................................... 71347-3507Zatoń Karolina, mgr, (s. 40) ..................................................................... ................. 71347-3335Zatoń Krystyna, prof. dr hab., (s. 8,12,24,25,27,31,32) ........................... ................. 71347-3425, 71347-3440Zatoń Marek, prof. dr hab., (s. 9,10,11,24,25,39) .......................................... tel./fax 71347-3036Zawadzka Dominika, dr, (s. 49) ................................................................................. 71347-3565Zawadzki Jerzy, dr hab. inż. prof. AWF Wrocław (s. 9,11,13,24,25,36) ....................... 71347-3240Zielińska Maria, mgr, (s. 11,12,15) ............................................................................ 71347-3218Zięba Zbigniew, mgr inż., (s. 69) ............................................................................... 71347-3449Zubrzycka Maria, (s. 66) ............................................................................................ 71347-3272ŻŻukowski Zdzisław, (s. 15) ........................................................................................ 71347-3384Żurek Grzegorz, dr, (s. 10,13,25, 37) ....................................................... ................. 71347-3366


Każdy z pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada adresinternetowy wg następującego klucza:np.:imie.nazwisko@awf.wroc.pl( Łucja Iksińska )lucja.iksinska@awf.wroc.plUwaga: używamy tylko liter alfabetu łacińskiego, przy nazwiskach złożonych dwa nazwiskaoddzielone znakiem „ – ” (znak minus) np. Maria.Kowalska-Nowak@awf.wroc.pl90


SYMBOLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHSymbolRRSRPRORNRTRBRARCDRWURURUTKRDORKŻRAKRPNPNBPNAPNWPNWRPNCPNFPNHPDPDJPDIPSPSDPSSSPSTNPSUKKSKAKEKIKUKUEUETZKZKDSKKPKHTKHWKFKFZKFOKTFFJednostka organizacyjnaRektorSekretariat RektoraDział Spraw Pracowniczych i PłacObsługa PrawnaPełnomocnik ds. Ochrony Informacji \ NiejawnychKancelaria TajnaInspektorat BHP i P. poż.Audytor WewnętrznyCentrum Doskonalenia KadrUniwersytet Trzeciego WiekuBiuro Promocji UczelniZespół Tańca Ludowego „Kalina”Ośrodek Dydaktyczno – Sportowy w OlejnicyKwartalnik „Życie Akademickie”Akademicka Komisja RekrutacyjnaProrektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z ZagranicąBiblioteka Główna i Ośrodek Informacji NaukowejArchiwumWydawnictwo AWFRozprawy naukoweCentrum Historii UczelniKwartalnik „Fizjoterapia”Półrocznik „Human Movement”Prorektor ds. NauczaniaCentrum Języków ObcychCentrum InformatyczneProrektor ds. Studenckich i Sportu AkademickiegoDS. ”Spartakus”Samorząd StudenckiStudenckie Towarzystwo NaukoweUniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i SportuKanclerzSekretariatDział Administracyjno - GospodarczyDział EksploatacjiSamodzielna Sekcja InwentaryzacjiSekcja Projektów i Funduszy UnijnychProjekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”Projekt „Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresieterapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”Biuro Zamówień PublicznychDom Studencki „Spartakus" – w zakresie bytowym studentówKryta PływalniaHala TenisowaHala Wielofunkcyjna i Specjalistyczna Hala Sportów WalkiKwestor – Zastępca KanclerzaZastępca KwestoraDział KsięgowościZ-ca Kanclerza ds. Technicznych


KTTKTIKTRWWFDWDWDDWPNDWPDDWPSDWSDWITWITDWITSITKAITKAPITKAZPITKAZRITKAZWITKAPRITKTITKTGITKTOITKTPITKRITKRTITKRPITKRZTWKBWKBBWKBFF WKBPAWKAWKAAWKAKWKAPBWKDWKDWWKDMWKDTWKDZFWKDZKWKDPPWKFWKFFWKFBWKFPWWKHWKHZWKHPWKHDWKHPSWKLDział TechnicznySekcja InwestycjiSekcja InfrastrukturyWydział Wychowania FizycznegoDziekan Wydziału Wychowania FizycznegoDziekanat Wydziału Wychowania FizycznegoProdziekan ds. NaukiProdziekan ds. NauczaniaProdziekan ds. StudenckichStudia DoktoranckieInstytut Turystyki i RekreacjiDyrektor Instytutu Turystyki i RekreacjiSekretariat Dyrektora Instytutu Turystyki i RekreacjiKatedra Aktywności Ruchowej w Środowisku WodnymZakład Teorii i Metodyki PływaniaZespół Rekreacyjnych Form Ruchu w Środowisku WodnymZespół Edukacji Ratowniczej i Sportu PływackiegoZespół Sportu i Rekreacji WodnejPracownia Badań Ruchu w Środowisku NaturalnymKatedra TurystykiZakład Geograficznych Podstaw TurystykiZakład Organizacji i Zarządzania w TurystyceZakład Społeczno – Kulturowych Podstaw TurystykiKatedra RekreacjiZakład Teorii i Metodyki RekreacjiZakład Projektowania Gier dla WszystkichZespół Zimowych iTurystycznych Form Rekreacji RuchowejKatedra BiomechanikiZakład BiomechanikiZakład Biomechaniki SportuPracownia Analiz BiomechanicznychKatedra BiostrukturyZakład AnatomiiZakład AntropokinetykiPracownia BiokinetykiKatedra Dydaktyki Wychowania FizycznegoZakład Dydaktyki Wychowania FizycznegoZakład Metodyki Szkolnego Wychowania FizycznegoZakład Teorii Wychowania Fizycznego i ZdrowotnegoZespół Metodyki Wychowania Fizycznego SpecjalnegoZespół Technologii Kształcenia - Pracownia MultimedialnaPracownia Praktyk PedagogicznychKatedra Fizjologii I BiochemiiZakład FizjologiiZespół BiochemiiPracownia Badań WysiłkowychKatedra Nauk Humanistycznych i Promocji ZdrowiaZakład Promocji Zdrowia i Technik RelaksacyjnychZakład PsychologiiZakład PedagogikiPracownia badań Stresu i Psychologicznych Aspektów ZdrowiaKatedra Lekkoatletyki92


WKLLWKLGWKLZTWKZWKZGWKZEWKZRWKZZSWKZPGWFTDFDFDDFDPDFPNDFPDDFPSDFFFKFFKFKFKFTFKFMFKFZFFKDFKDOFKDPFKDNFKDPBFKMFKMWFKMOFKMPCFKKFKKFFKKPKFKPFKPBFKPZFKPZKFKPZFFKPPBWNSDNDNDDNPSDNPDNSZTNKDSNKDZTNKDZSZakład Teorii i Metodyki LekkoatletykiZakład Teorii i Metodyki GimnastykiZespół TańcówKatedra Zespołowych Gier SportowychZakład Gier z PiłkąZespół Piłek EdukacyjnychZespół Piłki Ręcznej i Piłki NożnejZespół Koszykówki i Piłki SiatkowejPracownia Badań Gier z PiłkąWydział FizjoterapiiDziekan Wydziału FizjoterapiiDziekanat Wydziału FizjoterapiiDział Praktyk StudenckichProdziekan ds. NaukiProdziekan ds. NauczaniaProdziekan ds. StudenckichKwartalnik „Fizjoterapia”Katedra Fizjoterapii i Terapii ZajęciowejZakład KinezyterapiiZakład Terapii ZajęciowejZakład Metod KinezyterapiiZespół Fizykoterapii i MasażuKatedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach NarząduRuchuZakład Fizjoterapii w Ortopedii i ReumatologiiZakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu RuchuZakład Fizjoterapii w NeurologiiPracownia badawczaPracownia Katedra Fizjoterapii badawcza i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczeji ZabiegowejPracownia Zakład Fizjoterapii badawcza I Terapii Zajęciowej w ChorobachWewnętrznychPracownia Zakład Fizjoterapii badawcza i Terapii Zajęciowe w Medycynie Zabiegoweji OnkologiiPracownia Badań CzynnościowychKatedra KinezjologiiZakład Fizjologii StosowanejPracownia KinezjologiiKatedra Podstaw FizjoterapiiZakład Biologii I Ekologii CzłowiekaZakład Promocji ZdrowiaZespół KosmetologiiZespół Filozofii i SocjologiiPracownia BiomonitoringuWydział Nauk o SporcieDziekan Wydziału Nauk o SporcieDziekanat Wydziału Nauk o SporcieProdziekan ds. Studenckich i SportuProdziekan ds. StudiówZakład Treningu w Grach ZespołowychKatedra Dydaktyki SportuZakład Teorii Treningu SportowegoZakład Sportów Indywidualnych93


NKDZSWNKDPSNKMSNKMTNKMZANKBNKBZDNKBZMNKKNKKZKNKKZONKKZCNKSNKSZTNKSZTOSAANSZZZespół Sportów WalkiPracownia Badań w Sporcie WyczynowymKatedra Motoryczności SportowcaZakład Treningu MotorycznościZakład Antropologii FizycznejKatedra Biologicznych Podstaw SportuZakład DietetykiZakład Medycyny SportuKatedra Komunikacji i Zarządzania w SporcieZakład Komunikacji Społecznej i MediówZakład Organizacji i ZarzadzaniaZespół Coachingu SportowegoKatedra Sportu Osób NiepełnosprawnychZakład Treningu w Sportach Osób NiepełnosprawnychZespół Odnowy BiologicznejStowarzyszenie Absolwentów AWFNSZZ „Solidarność” – Komisja Zakładowa94

More magazines by this user
Similar magazines