wykaz remontów - Lublin

lublin.eu

wykaz remontów - Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w LublinieInformacja o istniejących i planowanych utrudnieniachw ruchu(stan na 20 września 2011 rok)Lp. Ulica Rodzaj robót Utrudnienia od Utrudnieniado1 ul. Zamojska remont mostuna rzeceBystrzycykontynuacja 2012 z uwagi naśrodki finansowe2 ul. Radziwiłłowska– ul. 3 Majaul. 3 Maja od ul.Krakowskiego Przedmieściawyłączona z ruchu –16.08.20113 al. Solidarności,ul. BolesławaPrusa, ul. Dolna 3Majaprzebudowaskrzyżowaniakontynuacja 31.10.2011przebudowaskrzyżowaniakontynuacja 30.11.2011jezdnia al.Solidarności30.09.201110-11.09.2011przełożenie ruchu najezdnię północną4 ul. Krochmalna remont ulicy, kontynuacja 31.10.20115 al. MieczysławaSmorawińskiego(Chodźki -wiadukt)6 ul. Diamentowa(Krochmalna -Medalionów)7 ul. Mełgiewska (ododcinkadwujezdniowegodo granicy miasta)remont ulicy 09.2011 do końca rokuremont ulicy 09.2011 do końca rokubudowa drogikontynuacjaod 20.09.20112012rprzełożenie ruchuna jezdnię nowowybudowaną8 ul. Stalowa budowa drogi kontynuacja 30.09.20119 Przedłużenie ul. budowa drogi 24.06.2011 30.11.2011Antoniny Grygowej10 ul. Domeyki budowa drogi kontynuacja 20.12.201111 ul. Hiacyntowa budowa drogi 20.11.201212 ul. Węglarzaodul. Bazylianówkido ul. Walecznych13 ul. KoryznowejMarii od ul. Wł.Andersa doul. Ponikwoda iul. Niepodległości14 ul. Cyda,ul. Guliwera,ul. Beatryczebudowa drogi kontynuacja 30.06.2012remont ulic 20.09.2011 31.12.2011przebudowa ulic kwartał IV 31.12.2011


15 ul. Przeskok na remont ulic kwartał IV 31.12.2011odcinku od ul.Piekarskiej doul. Dzierżawnej16 ul. Wielkopolska, remont ulicy kwartał IV 30.10.2011dokończenieasfaltowania odul. Wrocławskiejdo ul. Roztocze17 ul. Krężnicka od budowa chodnika kwartał IV 30.10.2011pos. 71 w kierunkuul. Letniskowej18 ul. Generała budowa chodnika kwartał IV 15.10.2011Zajączka odul. Sobieskiego doul. PowstańcówŚląskich19 ul. Parysa, remont chodnika kwartał IV 30.10.2011ul. Judyma20 ul. Podwale remont chodnika kwartał IV 30.10.201121 ul. Ponikwoda, polewej stronie odul. Walecznych doul. MariiKoryznowej22 ul. Diamentowa odul. Energetykówdoul. Olszewskiego23 ul. Nowomiejskaodul. Nadbystrzyckiejdo ul. SowińskiegoJózefa24 ul. Młyńska Remontkanalizacji sanit.I wodoc.25 ul. Lipowa,ul. Sztajna Józefa,ul. ChopinaFryderyka26 ul. Lwowska odul. Okrzei Stefanado ronda gen.LeonaBerbeckiego27 ul. Orla,ul. Krucza,ul. Konopnickaremont chodnika kwartał IV 30.10.2011remontkanalizacjisanitarnejbezrozkopowo31.08.2011 20.09.2011remont sieci CO 22.08.2011 17.09.201122.07.2011 30.09.2011Remont sieci CO 29.08.2011 30.09.2011Przebudowa ulicy(budowa Lidl)remont sieci wod.- kan.28 ul. Graniczna remont sieci wod.kan.1.07.2011 30.09.201120.08.2011 15.10.201122.08.2011 31.10.2011

More magazines by this user
Similar magazines