Prezentacja Pani prof. dr hab. Iwony Sagan, Uniwersytet Gdański

defs.pomorskie.eu

Prezentacja Pani prof. dr hab. Iwony Sagan, Uniwersytet Gdański

RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiStarzenie się społeczeństwajako wyzwanie dla polityki regionalnej i lokalnej PomorzaIwona Sagan1. Zmiany demograficzne w regionie2. Konsekwencje zmian demograficznych3. Kluczowe obszary działańIwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiZmiany demograficzneLiczba ludności w regionie pomorskim w latach 1991-20102,2502,2002,1502,1002,0502,000millionŹródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostat 201219911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010W roku 2010 województwo pomorskie odnotowało największy przyrost ludności(0.39) w kraju (średnia krajowa: 0.10). Oba podstawowe elementy przyrosturzeczywistego ludności: przyrost naturalny (3,4 przy średniej krajowej: 0.9) i saldomigracji (1.3 przy średniej krajowej: -0.9) mają w regionie wartość dodatnią.Iwona Sagan 30 października 2012year


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiZmiany demograficznePiramida płci i wieku ludności regionu pomorskiego w 2010 r.age85 years and more80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-39menwomensurplus of mensurplus of women30-3425-2920-2415-1910-145-90-4-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100populationin thousandsŹródło: opracowanie własne na podst. danych GUS, 2012Iwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiZmiany demograficznePrognoza liczby ludności i ludności w wieku 50+w regionie pomorskim do roku 2035millionmillion2.2901.202.2802.2702.2601.000.802.2500.602.2402.2302.2200.400.202.2102010 2020 2030 2035year0.002010 2020 2030 2035yearŹródło: opracowanie własne na podst. danych GUS 2012Iwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiKonsekwencje zmian demograficznychProces starzenia się ludności jest efektem dwóch zasadniczychtrendów demograficznych:- rosnącej długości życia- spadku poziomu dzietności poniżej poziomu zastępowalności pokoleńDługoterminowa, kompleksowa polityka rodzinna jest konieczna abyodwrócić ten negatywny trend.Iwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiKonsekwencje zmian demograficznychStarzenie się społeczeństwa negatywnie oddziałuje na gospodarkęponieważ:- podnosi wskaźnik obciążenia demograficznego,- spowalnia wzrost PKB,- podnosi koszty opieki zdrowotnej,- podnosi koszty opieki społecznej.Negatywne skutki zmian demograficznych dla gospodarki regionumogą być łagodzone korzystnym bilansem migracyjnym,który zależy m.in. od atrakcyjności rynków pracy w regionie orazwarunków i jakości życia w regionie.Iwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiKluczowe obszary działańKonieczna jest nowa polityka kształtowania rynku pracy dla ludzi w wieku 50+związana m.in. z:na poziomie makroekonomicznym- różnicowaniem grup wiekowych pracowników starszychna poziomie mikroekonomicznym- rozwojem umiejętności zarządzania wiekiemna poziomie indywidualnego pracownika- rozpoznawaniem i rozwojem kompetencji zawodowych pracowników- stymulowaniem aktywności zawodowej ludzi starszychIwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiKluczowe obszary działańSfera edukacjiRegionalna polityka wzmacniania systemu edukacji w regionie mastrategiczne znaczenie dla:• budowania i wzmacniania edukacji typu ustawicznego, która służy:- dłuższej aktywności zawodowej (ludzie z wyższymwykształceniem są skłonni pracować dłużej);- kształtowaniu aktywnego i zdrowego stylu życia także w wiekuemerytalnym• rozwoju systemu kształcenia oraz treningów umiejętności i kompetencjiIwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiGdański Uniwersytet Trzeciego WiekuŹródło: http://www.ug.edu.plProjektIwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiKluczowe obszary działańSfera małej i średniej przedsiębiorczościPromocja, finansowe i instytucjonalne wsparcie rozwoju sektora MŚPw regionie służy:- wydłużeniu aktywności zawodowej - samo-zatrudniający sięoraz zatrudnieni w przedsiębiorstwach rodzinnychpozostają aktywni na rynku pracy znacznie dłużej niż ma tomiejsce w innych sektorach;- wykorzystaniu możliwości rosnącego popytu na usługi zw.‘srebrnej gospodarki’ - rynek usług opiekuńczych, paramedycznychale także turystycznych, hotelarskich.Iwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiStarzenie się społeczeństwa nie jest stanem chorobowym,jest naturalnym procesem ewolucji społeczeństw.Trzeba zatem przygotować się do tej zmiany demograficznejbędąc w okresie pełni sił i zdrowia społecznego, w którymbez wątpienia jest dziś region pomorski.Iwona Sagan 30 października 2012


RECOURSEResearch and Education Centre for Urban Socio-Economic DevelopmentKatedra Geografii EkonomicznejUniwersytet GdańskiDziękuję za uwagęIwona Sagan 30 października 2012

More magazines by this user
Similar magazines