Rada Evropy

szsmb.cz

Rada Evropy

Palác RE ve Štrasburku


Foto – RE – r.2009


Hlavní poslání REochrana lidských práv, demokracie azákonnostivyhledávat řešení problémů diskriminacemenšin, nesnášenlivosti, klonování lidí,obchod s drogami, terorismus, korupce …podpora evropské kulturní identity (vzdělání)podpora sociální soudržnosti a sociálníchprávpodpora politických, právních a ústavníchreforem na národní, regionální a místní úrovni


Výbor ministrů (47 ministrůzahraničí - ROZHODUJE)Parlamentní shromáždění (318+318 –PORADNÍ FUNKCE)Kongres místních a regionálních samosprávEvropský soud pro lidská práva (aplikujeEvropskou úmluvu o lidských právech, soudcivoleni PS na 6 letod 1999, rozvíjet výchovu, informovanost,zjišťovat nedostatky, podporovat činnostnárodních struktur apod.)


Česká republikačlenem Rady Evropy od:199330. červnapříspěvek na členství:cca 1,6 mil. € = 0,75 % rozpočtu RE (4,50Kč/ob.)ministr zahraničních věcíEvropský soud pro lidská práva18. 3. 1992 – Evropská úmluva o lidskýchprávech


z návštěvy v 10/2009


Evropský soud pro LPŠtrasburk - Francie


Evropská úmluva o LPJaká práva chrání Úmluva a její Protokoly?Úmluva chrání zvláště:• právo na život;• právo na spravedlivé projednání případu v občanských a trestních záležitostech;• právo na respektování soukromého a rodinného života;• svobodu projevu;• svobodu myšlení, svědomí a náboženství;• právo na účinnou nápravu;• právo na pokojné užívání majetku a• právo volit a být volen.Co Úmluva a její protokoly zakazují?Úmluva zakazuje zvláště:• mučení a nelidské či ponižující zacházení či tresty;• svévolné a nelegální zadržení;• diskriminaci v užívání práv a svobod uvedených v Úmluvě;• vypovězení vlastních státních příslušníků státem či odmítnutí jejich vstupu do země;• trest smrti; a• kolektivní vypovězení cizinců.


Může se sem obrátit občančlenského státu RE,pokud se domnívá, že jeholidská právaa základní svobodybyly porušeny– viz. Evrop. Úmluva o LPEvropský soud pro LP veŠtrasburku= orgán RE


Srovnání EU x RE27 zemí, cca 500 mil.hospodářský rozvojŠtrasburk, Brusel,Lucemburkvolby od 1979 přímoČR: 1,42 mld. €celkem: 134,4 mld. €sociální, „lidské“věciŠtrasburk47 zemí, přes 800mil.volení poslanci1,6 mil. €208 mil. €


Použité informační zdroje :Konig,P., Lacina L., Přenosil J., Učebnice evropské integrace,nakl.Barrister a Principal, s.r.o., Brno 2006Dudák a kol., Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2005Kovář a kol., Jak na EU ? Euroskop.czEvropská integrace pro pedagogy, EURION, o.s. 2006www.europa.euwww.radaevropy.czwww.coe.intwww.mzv.cz/coe.strasbourg/


Nejvíce informací oEvropěnajdete na :http://www.europa.eu/


Děkuji za pozornost !Rada Evropy.JPG

More magazines by this user
Similar magazines