Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Zenica - REZ

rez.ba

Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Zenica - REZ

SektorBrojA Poljoprivreda, lov i šumarstvo 4C Rudarstvo 2D Prerađivačka industrija 133E Snabdijevanje električnom energijom,3gasom i vodomF Građevinarstvo 59G Trgovina na veliko i malo; popravak289motornih vozila i motocikla, tepredmeta za ličnu upotrebu idomaćinstvoH Ugostiteljstvo 16I Saobraćaj, skladištenje i veze 42J Finansijsko posredovanje 5K Poslovanje nekretninama,105iznajmljivanje i poslovne uslugeL Javna uprava i odbrana; obavezno1socijalno osiguranjeM Obrazovanje 19N Zdravstvena i socijalna zaštita 45O Ostale javne, društvene, socijalne ilične usluţne djelatnosti236Ukupno 95924,61%4,69%1,98%0,10%10,95%0,52%Pravna lica po sektoru privrede - Procentualno učešće0,42% 0,21%13,87%0,31% 6,15%30,14%4,38%1,67%ACDEFGHIJKLMNOIzvorAFIP Agencija Sarajevo

More magazines by this user
Similar magazines