Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Donji Vakuf - REZ

rez.ba
  • No tags were found...

Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Donji Vakuf - REZ

Godina Rođeni Umrli Prirodni Broj Stopa Stopa Vitalniprirast stanovnika nataliteta mortaliteta index2003 160 129 31 13.388 11,95 9,64 1,242004 155 130 25 13.413 11,56 9,69 1,192005 173 134 39 14.140 12,23 9,48 1,292006 166 140 26 14.167 11,72 9,88 1,192007 170 132 38 14.195 11,98 9,30 1,292008 176 190 -14 14.154 12,43 13,42 0,932009 144 137 7 14.070 10,23 9,74 1,052010 152 153 -1 13.992 10,86 10,93 0,9913,512,511,510,59,511,959,64Donji Vakuf - Stope nataliteta i mortalitata13,4212,4311,729,889,3010,8610,931,41,31,21,11,01,241,19Donji Vakuf - Vitalni index1,291,291,191,050,998,52003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,90,93Natalitet Mortalitet Linear (Natalitet) Linear (Mortalitet)0,82003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010IzvoriFederalni zavod za statistiku; MEP Baza podataka


12,5812Godina Zaposleni Nezaposleni Radnasnaga2003 1.550 1.761 3.311 13.388 8.784 53,19 46,81 11,58 17,652004 1.605 2.043 3.648 13.413 8.801 56,00 44,00 11,97 18,242005 1.494 2.170 3.664 14.140 9.199 59,22 40,78 10,57 16,242006 1.508 2.362 3.870 14.167 9.217 61,03 38,97 10,64 16,362007 1.877 2.391 4.268 14.195 9.237 56,02 43,98 13,22 20,322008 1.965 2.407 4.372 14.154 9.209 55,05 44,95 13,88 21,342009 1.822 2.588 4.410 14.070 9.154 58,68 41,32 12,95 19,902010 1.760 2.673 4.433 13.992 9.103 60,30 39,70 12,58 19,33Stope(1) Nezaposlenosti WF = (Broj nezaposlenih / Radna snaga) x 100; (2) Zaposlenosti = (Broj zaposlenih / Radna snaga) x 100; (3) Zaposlenosti TP = (Broj zaposlenih /Ukupni broj stanovnika) x 100; (4) Zaposlenosti MG = (Broj zaposlenih / Broj stanovnika u dobnoj skupini 15 do 64) x 100Radna snaga = Broj zaposlenih + Broj nezaposlenih65605550BrojstanovnikaRadnosposobniStope u %NezaposlenostiWFStopaZaposlenosti ZaposlenostiWFTP60,30ZaposlenostiMG454039,703530252019,331510502003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Nezaposlenosti WF Zaposlenosti WF Zaposlenosti TP Zaposlenosti MGIzvoriFederalni zavod za statistiku; Federalni zavod za zapošljavanje; MEP Baza podataka


3Donji Vakuf Osnovno Srednje UkupnoPočetak školske godine Stanovnika Škola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000stanovnikaŠkola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000 Uč.na 1.000stanovnika stanovnika2007/2008 14.195 7 73 1.820 109 128 1 18 488 31 34 1622008/2009 14.154 7 76 1.859 111 131 1 16 427 31 30 1612009/2010 14.070 7 75 1.857 115 132 1 16 402 30 29 161Početak školske godine 2010/2011Donji VakufBroj stanovnika 13.992Broj Osnovno Srednje UkupnoŠkola 7 1 8Odjeljenja 73 16 89Učenika 1.775 408 2.183Nastavnika 119 31 150Učenika na 1.000 stanovnika 127 29 156IzvoriFederalni zavod za statistiku; Zavod za programiranje razvoja FBiH


4Bruto domaći proizvod po stanovniku u KM7.0006.5006.480 6.516 6.5826.0005.6445.9065.730 5.7975.5005.2245.1065.0004.5004.5334.4584.534 4.5454.0003.5003.6493.8583.1213.7093.5783.4683.0002.5882.5002.0002006 2007 2008 2009 2010NapomenaU obračun BDP uključena je neregistrirana ekonomija – NOE.Donji Vakuf CBiH FBiH RSIzvoriZavod za programiranje razvoja FBiHInvesticiono-razvojna banka Republike Srpske


5Općina/OpštinaPrisutno1991Prisutno2010Razlika20102010/1991( % )Bugojno 46.889 37.209 -9.680 -20,64Busovača 18.879 16.068 -2.811 -14,89Doboj Jug 3.259 4.529 1.270 38,97Donji Vakuf 24.544 13.992 -10.552 -42,99Gornji Vakuf-Uskoplje 25.181 19.112 -6.069 -24,10Kakanj 55.950 43.300 -12.650 -22,61Maglaj 43.388 23.381 -20.007 -46,11Novi Travnik 30.713 24.884 -5.829 -18,98Teslić 59.854 52.887 -6.967 -11,64Tešanj 44.372 48.266 3.894 8,78Travnik 70.747 54.878 -15.869 -22,43Usora 8.369 6.938 -1.431 -17,10Vitez 27.859 25.109 -2.750 -9,87Zavidovići 57.164 37.983 -19.181 -33,55Zenica 145.517 127.103 -18.414 -12,65Ţepče 22.966 31.056 8.090 35,23Regija CBiH 685.651 566.695 -118.956 -17,35NapomenaOpćina Usora formirana je nakon 1991. godine od naseljenih mjesta:Alibegovci i Usora (prije 1991. godine dijelovi općine Doboj), Omanjska,Sivša i Srednja Omanjska (prije 1991. godine dijelovi općine Tešanj).Prikazani broj prisutnih stanovnika 1991. godine predstavlja ukupni brojstanovnika navedenih naseljenih mjesta iz 1991.IzvoriZavod za programiranje razvoja FBiHFederalni zavod za statistikuRepublički zavod za statistiku Republike Srpske


KMGodina Donji Vakuf Regija CBiH FBiH RS BiH2003 388,98 415,48 524,18 379,00 484,002004 388,57 417,39 533,52 423,00 505,002005 406,29 430,41 557,55 465,00 538,002006 470,38 464,62 603,21 521,00 586,002007 498,69 514,96 662,10 585,00 630,002008 575,37 587,59 751,30 755,00 752,002009 615,56 632,25 792,08 788,00 790,002010 632,77 650,47 804,37 784,00 798,00800750Prosječne plate - Usporedni prikaz700650600550500498,69 575,37615,56632,77450470,38400350388,98 388,57406,293002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Regija CBiH FBiH RS BiH Donji VakufIzvoriFederalni zavod za statistiku, MEP Baza podataka


%Godina Sve kategorije Visoko i više Srednje OsnovnoUkupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%)2006 2.362 916 38,78 23 15 65,22 1.485 594 40,00 854 307 35,952007 2.391 915 38,27 37 27 72,97 1.453 594 40,88 901 294 32,632008 2.407 917 38,10 48 30 62,50 1.469 600 40,84 890 287 32,252009 2.588 990 38,25 56 32 57,14 1.654 681 41,17 878 277 31,552010 2.673 1.034 38,68 63 43 68,25 1.720 710 41,28 890 281 31,57Ukupna nezaposlenost - Procentualno učešće ţena (s logaritamskom linijomtrenda)39,038,7838,6838,538,3938,2738,038,1038,2537,537,037,02 37,2536,536,4136,02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010IzvoriFederalni zavod za zapošljavanje; MEP Baza podataka


Godina Spol Ukupno VSS Viša SSS NSS VKV KV PKV NKV2006 Oba spola 2.362 11 12 462 0 0 1.023 26 8282007 Oba spola 2.391 12 25 471 0 0 982 23 8782008 Oba spola 2.407 16 32 480 0 1 988 22 8682009 Oba spola 2.588 26 30 530 0 2 1.122 20 8582010 Oba spola 2.673 30 33 565 0 2 1.153 20 870Ukupna nezaposlenost 2010 - Kvalifikacijska strukturaPKV0,75%KV39,82%NKV32,55%VSS1,12%VKV0,07%NSS0,00%SSS21,14%Viša1,23%IzvoriFederalni zavod za zapošljavanje, MEP Baza podataka


Oblik organizacijeBroj12 - Javne ustanove 441 - Javna preduzeća 351 - Dioničarska društva 952 - Društva sa ograničenom odg. 5470 - Zadruge 281 - Političke organizacije 282- Humanitarne organizacije 183 - Udruţenja građana 985 - Sportska udruţenja 186 - Fondacije, zaklade 1Ukupno 861,16%2,33%2,33%Pravna lica po obliku organizacije - Procentualno učešće1,16%4,65%1,16%10,47%3,49%10,47%62,79%12 - Javne ustanove 41 - Javna preduzeća51 - Dioničarska društva 52 - Društva sa ograničenom odg.70 - Zadruge 81 - Političke organizacije82- Humanitarne organizacije 83 - Udruţenja građana85 - Sportska udruţenja 86 - Fondacije, zakladeIzvorAFIP Agencija Sarajevo


SektorBrojA Poljoprivreda, lov i šumarstvo 4C Rudarstvo 1D Prerađivačka industrija 22E Snabdijevanje električnom energijom, gasom i 1vodomF Građevinarstvo 5G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih 20vozila i motocikla, te predmeta za ličnu upotrebui domaćinstvoH Ugostiteljstvo 5I Saobraćaj, skladištenje i veze 1K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i5poslovne uslugeL Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno1osiguranjeN Zdravstvena i socijalna zaštita 4O Ostale javne, društvene, socijalne i lične usluţnedjelatnosti17Ukupno 864,65%1,16%5,81%1,16%5,81%Pravna lica po sektoru privrede - Procentualno učešće19,77%1,16%4,65%25,58%1,16%5,81%23,26%ACDEFGHIKLNOIzvorAFIP Agencija Sarajevo


Uvoz i izvoz po godinama ( u 000 KM ) Uvoz i izvoz po stanovniku ( u KM )Godina Uvoz Izvoz Saldo Uvoz+Izvoz Pokrivenost uvoza Stanovnika Uvoz Izvoz Uvoz+Izvozizvozom (%)2006 13.990 89 -13.901 14.079 0,64 14.167 988 6 9942007 5.104 11.982 6.878 17.086 234,76 14.195 360 844 1.2042008 4.813 12.783 7.970 17.596 265,59 14.154 340 903 1.2432009 1.811 8.441 6.630 10.252 466,10 14.070 129 600 7292010 2.061 8.309 6.248 10.370 403,15 13.992 147 594 741Uvoz i izvoz u 000 KM20102.0618.30920092008IzvozUvoz200720068913.9900 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000IzvorZavod za programiranje razvoja FBiH


Općina1 2 3 4 5Stopa Učenika osnovnih i BDP ponezaposlenosti srednjih škola na stanovniku%1.000 stanovnika KMStopazaposlenosti%Odsutnostanovništvo2010/1991Bugojno 11,63 55,67 140 3.517 -20,64Busovača 10,31 65,22 159 3.160 -14,89Doboj Jug 20,00 53,20 100 5.331 38,97Donji Vakuf 12,58 60,30 156 3.468 -42,99Gornji Vakuf-Uskoplje 12,54 56,26 152 4.213 -24,10Kakanj 20,10 41,31 135 7.579 -22,61Maglaj 13,28 63,66 150 3.583 -46,11Novi Travnik 11,71 56,78 150 3.783 -18,98Teslić 12,31 39,23 103 3.078 -11,64Tešanj 16,80 48,98 157 4.224 8,78Travnik 20,13 39,39 162 5.737 -22,43Usora 14,54 48,86 126 3.703 -17,10Vitez 20,41 44,05 160 4.949 -9,87Zavidovići 13,05 58,41 148 3.026 -33,55Zenica 19,38 47,24 134 6.194 -12,65Ţepče 12,05 55,61 153 2.911 35,23Centralna BiH 16,04 49,36 143 4.545 -17,35NapomenaBroj i vrsta indikatora razvoja po uzoru na “Nivo razvijenostiFederacije BiH po općinama u 2010. godini” Federalnog zavodaza programiranje razvoja”.


OpćinaRegija Centralna BiH = 1001 2 3 4 5Stopa Učenika osnovnih i BDP ponezaposlenosti srednjih škola na stanovniku%1.000 stanovnika KMStopazaposlenosti%Odsutnostanovništvo2010/1991IndexrazvijenostiRang uCBiHBugojno 72,50 112,79 97,90 77,38 81,01 88,32 12Busovača 64,25 132,14 111,19 69,52 114,18 98,26 8Doboj Jug 124,72 107,79 69,93 117,30 424,61 168,87 1Donji Vakuf 78,42 122,17 109,09 76,31 -47,80 67,64 15Gornji Vakuf-Uskoplje 78,16 113,99 106,29 92,70 61,08 90,44 11Kakanj 125,32 83,69 94,41 166,75 69,68 107,97 6Maglaj 82,79 128,99 104,90 78,84 -65,78 65,95 16Novi Travnik 73,01 115,04 104,90 83,23 90,61 93,36 9Teslić 76,73 79,49 72,03 67,72 132,91 85,78 13Tešanj 104,77 99,25 109,79 92,93 250,58 131,46 3Travnik 125,48 79,81 113,29 126,24 70,71 103,10 7Usora 90,67 98,99 88,11 81,48 101,44 92,14 10Vitez 127,28 89,24 111,89 108,89 143,10 116,08 4Zavidovići 81,38 118,34 103,50 66,57 6,60 75,28 14Zenica 120,81 95,71 93,71 136,28 127,06 114,71 5Ţepče 75,10 112,68 106,99 64,05 403,04 152,37 2Centralna BiH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00NapomenaIndexi razvijenosti po uzoru na “Nivo razvijenosti Federacije BiHpo općinama u 2010. godini” Federalnog zavoda zaprogramiranje razvoja”.

More magazines by this user
Similar magazines