Views
3 years ago

CENOVNIK za Pravna lica 2013-03.indd - ProCredit Bank

CENOVNIK za Pravna lica 2013-03.indd - ProCredit Bank

CENOVNIK za Pravna lica 2013-03.indd - ProCredit

CENOVNIK ZA PRAVNA LICAVaži od 15.04.2013.Broj I RAČUNI Naknada (RSD)1.1. Otvaranje tekućih računa bez naknade1.2. Zatvaranje tekućih računa 9801.3. Naknada za usluge vođenja tekućih računa 220 (mesečno)1.4. Generisanje izvoda1.4.1. Korisnici elektronskog bankarstva bez naknade1.4.2. Klijenti koji primaju izvod putem e mail-a 160 (mesečno)1.4.3. Ostali klijenti 180 (mesečno)1.5. Štampanje izvoda1.5.1. Korisnici elektronskog bankarstva 200 (po izvodu)1.5.2. Ostali klijenti – prvo štampanje na infoterminalu bez naknade1.5.3. Ostali klijenti – prvo štampanje na šalteru 100 (po izvodu)1.5.4. Ostali klijenti – dodatno 200 (po izvodu)1.6.Kamata na dinarska sredstva na tekućem računu (kamata se obračunava dnevno, a pripisuje mesečno zaminimalni dnevni saldo od RSD 2.000.000)1.7. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računuReferentna kamatnastopa Narodne bankeSrbije - 5%1.7.1. Kamata za korišćenje dozvoljenog prekoračenja (nominalna)21,27%-37,13% 1godišnje (EKS)1.8 Realizacija posla putem escrow računa 0.2%-0.5% min 10.000BrojII OROČENA SREDSTVAGodišnja EKS 2 za oročenjarezidenata2.1. Oročeni ulozi (dinarska i devizna sredstva) 3,42.1.1.Do 1 nedelje, 1 nedelja, 2 nedelje, 1 mesec2 meseca, 3 meseca, 6 meseci, 12 mesecina osnovu aktuelneponude banke2.2. Dinarska oročenja sa deviznom klauzulom (indeksirana oročenja) 4na osnovu aktuelne2.2.1. 1 mesec, 2 meseca, 3 meseca, 6 meseci, 12 meseciponude bankena osnovu aktuelne2.3. Oročenje dinarskih sredstava preko noći 5 ponude bankeBroj III PLATNI PROMET U ZEMLJI Naknada (RSD)3.1. Prilivi po računima pravnih lica bez naknade3.2.Transferi po računima koji se vode kod ProCredit banke – (interninalozi) primljeni do17:00hSvi iznosi 303.3. Odlivi – bezgotovinska plaćanja3.3.1. Kliring nalozi (plaćanje do 250.000 RSD) primljeni do 11:00h 13:00h 14:30h3.3.1.1. Iznosi do 3.000 RSD 25 32 423.3.1.2. Iznosi od 3.001 RSD do 30.000 RSD 30 42 523.3.1.3. Iznosi od 30.001 RSD do 250.000 RSD 0,07% min 40 0,085% min 47 0,11% min 601

CENOVNIK za Pravna lica 2012-08.indd - ProCredit Bank
Cenovnik usluga za pravna lica - ProCredit Bank
Cenovnik za pravna lica - ProCredit Bank
OUP Pravna lica 2013-03.indd - ProCredit Bank
Cenovnik za fizicka lica - ProCredit Bank
cenovnik za pravna lica 2012-03-26.indd - ProCredit Bank
OUP za pravna lica - ProCredit Bank
Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - ProCredit Bank
Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - ProCredit Bank
Cenovnik za pravna lica - ProCredit Bank
Strana 1 od 4 PRAVNA LICA - ProCredit
Cenovnik usluga za preduzetnike i pravna lica - ProCredit Bank
Cenovnik usluga za pravna lica i preduzetnike 28 09 2012 - Eurobank
Zahtev za izdavanje potvrde fizicka i pravna 13-7 ... - ProCredit Bank
TARIFA ZA PRAVNA LICA - Societe Generale Srbija
Cenovnik za fizicka lica 110412 - ProCredit Bank
OUP Fizicka lica deo koji regulise kreditne ... - ProCredit Bank
OUP Fizicka lica deo koji regulise kreditne ... - ProCredit Bank
OUP Fizicka lica deo koji regulise kreditne ... - ProCredit Bank
OUP za klijente fizicka lica i preduzetnike-deo koji ... - ProCredit Bank
Cenovnik usluga za fizička lica - ProCredit Bank
OUP Fizicka lica deo koji regulise otvaranje ... - ProCredit Bank
Fizicka lica deo koji regulise otvaranje, vodjenje i ... - ProCredit Bank
Oup za preduzetnike koji regulise otvaranj ... - ProCredit Bank