Views
3 years ago

Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft

Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft

Ortoxylén (pdf, 252 kB) -

MOL Group CHEMICALSOrtho-xyleneO produkteOrtoxylén je číra a bezfarebná kvapalina charakteristického zápachu.Opakovaná alebo dlhodobejšia expozícia môže spôsobiť kožnévyrážky. Pri izbovej teplote je horľavý. Ortoxylén reaguje prudko sosilnými oxidačnými činidlami spôsobujúc požiar a výbuch.PoužitieZ troch obchodných izomérov xylénu je ortoxylén druhý najrozšírenejší.Väčšina ortoxylénu je určená pre výrobu ftalanhydridu (PAN). Hlavnépoužitie PAN je v zmäkčovadlách pre PVC pevne viazaných nadomáci trh a v nenasýtených polyesterových živiciach používanýchpri výrobe spevnených laminátov pre stavebníctvo a automobilovýpriemysel, rovnako ako v alkydových živiciach používaných vo farbáchzaložených na báze rozpúšťadiel. Všetci spracovatelia ortoxylénovýchvýrobkov sa musia riadiť „Kartou bezpečnostných údajov (KBÚ)“, azabrániť úniku ortoxylénu, pretože je vysoko horľavý a jedovatý.Požiadavky na kvalitu produktuProdukt ortoxylén sa vyrába v rafinérskej spoločnosti MOL(Százhalombatta, Maďarsko) a v rafinérii Slovnaft (Bratislava,Slovensko).Ich základné kvalitatívne vlastnosti sú uvedené v nasledujúcichtabuľkách:MOL rafinéria:Vlastnosti ednotka Metóda testovania LimityMinimumMaximumHustota pri 15 °C kg/cm 3 MSZ EN ISO 12185 882 885Obsah ortoxylénu % hm. ASTM D 3797 min. 98 -Celkový obsah nearomátov % hm. ASTM D 3797 - max. 0.5Obsah izopropylbenzénu mg/kg ASTM D 3797 - max. 0.6Obsah sírovodíka - ASTM D 853 neprítomnýOxid siričitý - ASTM D 853 neprítomnýFarba (HAZEN) - ISO 6271 - max. 10Rafinéria Slovnaft:Vl astnosti Jednotka Metóda testovania LimityMinimum MaximumHustota pri 15 °C kg/cm 3 STN EN ISO 12185 882 885Obsah ortoxylénu % hm. STN 66 2108 min. 98 -Celkový obsah nearomátov % hm. STN 66 2108 - max. 0.5Obsah m,p-xylénov % hm. STN 66 2108 - max. 0.2Farba (HAZEN) - STN 65 0340 - max. 10Obsah síry - STN EN ISO 20846 - max. 5

Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Motorové nafty (pdf, 1002 kB) - Slovnaft
Letak EVO (pdf, 754 kB) - Slovnaft
Automobilové benzíny TDS (pdf, 1 MB) - Slovnaft
Hronský Beňadik (pdf, 2 MB) - Slovnaft
Kapušany (pdf, 1.8 MB) - Slovnaft
ŤAŽKÝ VYKUROVACÍ OLEJ - Slovnaft
IVETA MALACHOVSKÁ - Slovnaft
Kľačany (pdf, 1.9 MB) - Slovnaft
PDF, 768 KB - Ministerstvo zemědělství
Stožok (pdf, 2 MB) - Slovnaft
Peter Janků Veľkonočné maškrty Technika a dizajn - Slovnaft
Horný Hričov (pdf, 1.9 MB) - Slovnaft
mhbl1964_9_10_0174_0176.pdf 1720 Kb
PDF, 2.318 kb - Kopf Gruppe