Kosovske nevećinske zajednice u sistemima osnovnog i ... - OSCE

kryeministri.ks.net

Kosovske nevećinske zajednice u sistemima osnovnog i ... - OSCE

„Multikulturno obrazovanje podrazumeva obrazovnu politiku i praksu kojezadovoljavaju posebne obrazovne potrebe društvenih grupa koje pripadaju različitimkulturnim tradicijama, dok interkulturno obrazovanje podrazumeva obrazovnupolitiku i praksu uz pomoć kojih pripadnici različitih kultura, bilo da pripadajuvećinskom ili manjinskom stanovništvu, uče da konstruktivno komuniciraju jedni sdrugima. Interkulturno obrazovanje ima za cilj da istakne očuvanje identiteta svakegrupe, uz prihvatanje različitosti i tolerancije. U tu svrhu, interkulturno obrazovanjezahteva da i manjinske i većinske zajednice uče jedne o drugima, o određenimkulturnim karakteristikama, njihovoj istoriji i o vrednosti tolerancije i pluralizma.”Međunarodni seminar u Montrealu o interkulturnom i multikulturnom obrazovanju, 31. mart 2000, stav6, E/CN.4/Pod.2/AC.5/2000/WP.4, Komisija Ujedinjenih Nacija za ljudska prava, Potkomisija zaunapređenje i zaštitu ljudskih prava, Radna grupa za manjine, šesta sednica.iii

More magazines by this user
Similar magazines