to-nero-sti-zoi-mas

watermicro.gr
  • No tags were found...

to-nero-sti-zoi-mas

• Ποτάμια και ρεύματα πού περνούν από κατοικημένεςπεριοχές ρυπαίνονται με τοξικές ουσίες, φυτοφάρμακα-βαρέα μέταλλα.• Τα νερά μολύνονται από ακατέργαστα απόβλητα πουχύνονται στα ποτάμια και στα ρεύματα (διάρροιες,τύφο, ηπατίτιδα Α)• 1 εκατομ. Παιδιά πεθαίνουν από διάρροια κάθε χρόνοστην ΙνδίαΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 3 από 44


Ταραχές-Πόλεμοι• QUENS - LOS ANGELES 1924• ΙΝΔΙΑ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1947-1960• ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΣΟΥΔΑΝ 1958• ΙΣΡΑΗΛ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΣΥΡΙΑ - YARMOUK -ΙΟΡΔΑΝΗ ΙΡΑΚ-ΚΟΥΒΕΙΤ 1991ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 4 από 44


Αύξηση Των Υδατογενών ΕπιδημιώνΔιεθνώςΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:• ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ• ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣΧΩΡΙΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣΥΓΕΙΑΣ• ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 5 από 44


Για τον έλεγχο της μικροβιολογικής ποιότητας των νερώνχρησιμοποιούνται οι παρακάτω βακτηριακοί δείκτες:1. Ολικά κολοβακτηριοειδή2. Κοπρανώδη βακτηριοειδή3. Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοιΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 6 από 44


• ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ1. ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ2. ΚΟΛΑΒΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ3. ΚΟΠΡΑΝΩΔΕΙς ςΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ4. ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ ΠΥΟΚΥΑΝΙΚΗ• ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ1. ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ2. ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ3. ΚΟΠΡΑΝΩΔΕς ςΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ• ΝΕΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ1. ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ2. ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ3. ΚΟΠΡΑΝΩΔΕΙς ςΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ4. ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ ΠΥΟΚΥΑΝΙΚΗ5. ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟς ΧΡΥςΙΖΩΝΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 7 από 44


Ολικά Κολοβακτηριοειδή(TOTAL COLIFORMS-TC)• Περιλαμβάνουν όλα τα αερόβια και προαιρετικόςαναερόβια gram αρνητικά μη σπορογόνα βακτηρίδια ταοποία ζυμώνουν την λακτόζη και παράγουν αέριο ότανεπωασθούν στους 35°C για 48 ώρες• Περιλαμβάνουν τα είδη Escherichia, Citrobacter,Klebsiella και Enterobacter• Όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν αποικίζουναπαραιτήτως τον γαστρεντερικό σωλήνα τωνθερμόαιμων ζώων γι αυτό ο δείκτης αυτός έχει τεθεί υπόαμφισβήτηση και αρκετοί ερευνητές δεν τονχρησιμοποιούν πλέον για τον έλεγχο της κοπρανώδουςρύπανσης των νερών.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 8 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 9 από 44


Τα Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή(FEACAL COLIFORMS FC)• Αποτελούν υποομάδα των ολικών κολοβακτηριοειδώνκαι ευρίσκονται κυρίως στον γαστρεντερικό σωλήνατων θερμόαιμων ζώων·• Διαφέρουν από χα ολικά κολοβακτηριοειδή από τηνικανότητά χους να αναπχύσσονται σε υψηλέςθερμοκρασίες.• Το συχνότερο μέλος αυτής της ομάδας είναι χο E.coliαλλά δυνατόν να περιλαμβάνει και διάφορα είδηKlebsiella ή Enterobacter.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 10 από 44


Κοπρανώδεις Στρεπτόκοκκοι1. Η ύπαρξη τους στο νερό σημαίνει την ρύπανση τουαπό κόπρανα των θερμόαιμων ζώων2. Οι S.faecalis και S.faecium φαίνεται να προέρχονταικυρίως από τα ανθρώπινα κόπρανα3. Ο S.bovis, S.equinus και S.avium υπάρχουν σεμεγάλες πυκνότητες στα κόπρανα ζώων4. Οι εντερόκοκκοι αποτελούν σημαντικό βακτηριακόδείκτη για τον έλεγχο της κοπρανώδους ρύπανσηςτων επιφανειακών νερών.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 11 από 44


Οι μικροοργανισμοί Δείκτες οφείλουννα πληρούν ορισμένους όρους :• Να είναι μετρήσιμοι στα περιβαλλοντικά δείγματα μεεύκολες και μη δαπανηρές τεχνικές που ωστόσο πρέπει ναείναι ακριβείς και επαναλήψιμες.• Να είναι ανθεκτικοί στις περιβαλλοντικές πιέσεις• Να υπάρχουν σε ικανό αριθμό στο περιβαλλοντικό δείγμαχωρίς να πολλαπλασιάζονται ή να υφίστανται σημαντικέςγενετικές αλλαγές ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητικά ηεκτίμηση τους• Να έχουν σταθερή και αποκλειστική σχέση με την πηγή τωνπαθογόνων• Να έχουν σταθερά χαρακτηριστικάΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 12 από 44


Συγχότητα δειγματοληψιώνΗ συχνότητα των δειγματοληψιών σε ένα δίκτυο ύδρευσηςεξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:• Αρχική ποιότητα του νερού στην πηγή• Τρόπος απολύμανσης• Όγκος του παρεχόμενου νερού• Ηλικία του δικτύου• Μέγεθος του πληθυσμού που υδρεύεταιΗ δειγματοληψία δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο ώρεςΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 13 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 14 από 44


Δειγματοληψία πόσιμου νερού• Η λήψη του δείγματος πρέπει να είναι τυχαία και τα σημεία του δικτύου πρέπει να είναιαντιπροσωπευτικά του δικτύου (δείγμα από δεξαμενές παροχής, διάφορα σημείαδιακλαδώσεων του δικτύου παροχής, και από τελικό σημείο του δικτύου)• Χρησιμοποιούνται συνήθως σκουρόχρωμες φιάλες• Πλένονται προσεκτικά (κοινό νερό στην αρχή - με απεσταγμένο νερό μετά)• Αποστείρωση - υγρό κλίβανος 121° C για 30 λεπτά• - ξηρός κλίβανος 121° C για 1 ώρα• Εάν το νερό περιέχει χλώριο χρησιμοποιούμε φιάλες που περιέχουν αναγωγική ουσία (π.χ.Na 2 S0 3 5H 2 0) σε συγκέντρωση 18mg/l• ΣΕ κάθε φιάλη 100ml πρέπει να προστίθεται πριν την αποστείρωση 0,1 ml από το 18 w/vδιαλύματος αναγωγικής ουσίας• Η αναγωγική ουσία ουδετεροποιεί οποιοδήποτε απολυμαντικό και προφυλάσσει από τηνσυνεχιζόμενη αντιμικροβιακή του δράση κατά την διάρκεια της μεταφοράς του δείγματος.• Νερό που περιέχει χαλκό ή άλλα βαρέα μέταλλα τότε στις φιάλες προστίθεται EDTA πουελαττώνει την τοξικότητά τους ( χρόνος μεγαλύτερος 4 ωρών.• Η φιάλη συλλογής διατηρείται κλειστή μέχρι τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί• Αφαιρείται το πώμα με μεγάλη προσοχή για να αποφευχθεί η μόλυνση• Αποστείρωση της βρύση (φλόγα -1:10 χλωρίνης εμπορίου)• Ο όγκος του δείγματος δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 200ml (για μια ανάλυση ρουτίναςχρειάζονται 250ml δείγματος, για την ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων (Salmonella, Shigella)τουλάχιστο 1 It δείγματος.• Τοποθέτηση των φιαλών σε φορητό ψυγείο - να φθάσουν στο εργαστήρι εντός 1 hΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 15 από 44


Οδηγίες Εργαστηρίου• Ανάδευση της φιάλης του δείγματος• Πριν από την αρχή της διήθησης ή την αλλαγή δείγματος ή την διήθησημικρότερης αραίωσης του ίδιου δείγματος πρέπει να αποστειρώνεται η διηθητικήσυσκευή και η λαβίδα• ® Η αποστείρωση της διηθητικής συσκευής γίνεται είτε περνώντας την φλόγαελαφρά πάνω από τον* υποδοχέα και μέσα στη χοάνη (μεταλλικές χοάνες) είτεμε βράσιμο για το λεπτό (γυάλινες χοάνες)• Η λαβίδα διαβρέχεται με αλκοόλη και αποστειρώνονται στην φλόγα μέχρι ναερυθροπυρωθούν• Όλα τα μεταλλικά αντικείμενα μετά την αποστείρωση πρέπει ναχρησιμοποιούνται αφού κρυώσουν καλά• Αν διηθούνται ποσότητες μικρότερες από 10ml προστίθενται μέσα στην χοάνη15-20ml πεπτόνης 0,1% και μετά το δείγμα• Όλες οι διηθήσεις γίνονται εις διπλούν και το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ομέσος όρος δύο μετρήσεων• Η καταμέτρηση των αποικιών στις μικροβιοκρατείς μεμβράνες γίνεται στηναραίωση στην οποία έχουν αναπτυχθεί 4-80 αποικίες. Μεμβράνες μεδιαφορετικό αριθμό αποικιών δεν καταμετρούνται• Πριν από την επώαση ελέγχονται τα τρυβλιά εάν είναι σωστά μαρκαρισμέναΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 16 από 44


Δειγματοληψία θαλάσσιου νερού• Δειγματοληψία νερού για την αξιολόγηση της ποιότητας τωνακτών κολύμβησης πρέπει να γίνεται από σταθερά σημεία τηςακτής τα οποία έχουν επιλεγεί• Απόσταση των σημείων δειγματοληψία στην ίδια ακτή είναι 250m• ® Η ποιότητα του νερού σε κάποιο σημείο της ακτής αξιολογείταιαπό το σύνολο των αποτελεσμάτων μια σειρά δειγμάτων πουλαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο κατά την καλοκαιρινή περίοδο(Απριλίου - Οκτωβρίου) (Ώρα - σημείο)• Η δειγματοληψία στις ακτές κολύμβηση πρέπει να γίνεται σε• Απόσταση από την ακτή όπου το νερό έχει βάθος ένα περίπουμέτρο• Η φιάλη βυθίζεται σε βάθος 20-30cm κάτω από την επιφάνειατου νερού• Το στόμιο της φιάλης πρέπει να βρίσκεται σε αντίθετη φορά απότον βραχίονα του δειγματολήπτη, ώστε τα χέρια να μηξεπλένονται μέσα στη φιάληΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 17 από 44


Δειγματοληψία ΝερούΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 18 από 44


Δειγματοληψία με το χέριΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 19 από 44


Μικροβιολογικός χαρακτηρισμόςνερώνΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 20 από 44


Ανώτατα επιτρεπτά όρια για τακολοβακτηριοειδή κοπράνων• Πόσιμο νερό: 0 /100 mL• Νερά κολύμβησης: 200 /100 mL• Ψάρεμα: 1000 /100 mL• Επεξεργασμένα λύματα: 200 /100 mLΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 21 από 44


Ανώτατα όρια καταλληλότηταςΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 22 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 23 από 44


Δοκιμασία υποψίαςΓια την δοκιμασία αυτή χρησιμοποιείται ζωμός τρυπτόζης μαζί μεLactose. K 2 HPO 4 (Οξινοφωσφορικο κάλιο), ΚΗ 2 ΡΟ 4 ,(Δισοξινοφωσφορικό κάλιο) NaCl και Sodium Lairyl Sulfate.Η διαδικασία έχει ως εξής:• Εμβολιάζονται τα σωληνάρια που περιέχουν το ζωμό LsurylTryptose με ορισμένη ποσότητα νερό (πολλαπλάσια ήυποπολλαπλάσια του 1 ml ) και αναδεύονται καλά.• Επωάζονται στους 35°C + 0,5 για 24 + 2 ώρες. Επί αρνητικώναποτελεσμάτων το πρώτο 24ωρο αφήνονται προς επώαση άλλες24 ώρες.• Ανάγνωση αποτελεσμάτων; Εξετάζονται τα σωληνάρια γιαθολερότητα (ανάπτυξη μικροοργανισμών) και ύπαρξη αερίου(οποιαδήποτε ποσότητα) που έχει παγιδευθεί στα ανεστραμμένασωληνάρια. Επί απουσία παραγωγής αερίου μετά 48 ώρες το τέστθεωρείται αρνητικό.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 24 από 44


Δοκιμασία πολλαπλών σωληναρίωνH2 O10 ml 10 ml 10 mlH2 O1 ml 1 ml 1 mlH2 O0.1 ml 0.1 ml 0.1mlLauryl Tryptose BrothΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 25 από 44


Δοκιμασία ΕπιβεβαίωσηςH2 O10 ml 10 ml 10 mlH2 O1 ml 1 ml 1 mlH2 O0.1 ml 0.1 ml 0.1mlBrilliant Green Bile (2%) BrothΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 26 από 44


Δοκιμασία Πλήρης ΕπιβεβαίωσηςH2 O10 ml 10 ml 10 mlH2 O1 ml 1 ml 1 mlH2 O0.1 ml 0.1 ml 0.1mlE. C Medium 44 C = 24 ώρεςΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 27 από 44


Δοκιμασία επιβεβαίωσηςΓια την δοκιμασία αυτή χρησιμοποιείται ζωμός που περιέχειστίλβον πράσινο, λακτόζη, πεπτόνη, άλατα χολής.Η δοκιμασία αποτελείται ως εξής:1. Όλοι οι θετικοί για παραγωγή αερίου, ζωμοί της πρώτης δοκιμασίαςελέγχονται στην επιβεβαιωτική δοκιμή.2. Ανακινείτε ελαφρά το θετικό για αέριο σωληνάριο και μεταφέρεται μιαμικρή ποσότητα στα σωληνάρια με το ζωμό που περιέχει στίλβονπράσινο/λακτόζη/χολή όπου υπάρχουν επίσης ανεστραμμένασωληνάρια.3. Επωάζονται τα εμβολιασμένα σωληνάρια για 48 ώρες στους 35°C4. Ανάγνωση. Θετικό θεωρείται το τέστ εάν παραχθεί στασωληνάρια αέριο (οποιαδήποτε ποσότητα) .ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 28 από 44


Δοκιμασία Τελική(πλήρης επιβεβαίωση)ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 29 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 30 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 31 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 32 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 33 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 34 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 36 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 38 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 39 από 44


Slanetz and Bartley agarΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 40 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 41 από 44


Pseudomonas aeruginosaΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 42 από 44


ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 43 από 44


Staphylococcus aureus Growing on Mannitol Salt Agar.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ – Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Σελίδα 44 από 44

More magazines by this user
Similar magazines