Views
3 years ago

Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS

Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS

Čítať celý článok [PDF] -

efocus_04_2009:eFOCUS_04_2009_print 19. 12. 2009 13:24 Page 68projektové riadenie | trendyTrendy v projektovom riadeníOtázka budúcnosti patrí medzi dôležité otázky každého jednotlivca, odvetviači profesie. Nie je to inak ani v oblasti prognóz vývoja projektového riadeniaa profesie projektový manažér/projektová manažérka.Rudolf Christopher TakáčRiaditeľ spoločnosti 2BCognitustakac.rudolf@2bcognitus.comSkutočnosť, do akej miery sa jednotlivé tren -dy naplnia, je vždy otázkou mnohých faktorov.Dnes sa len s úsmevom pozastavímenad vyjadrením vizionárov z éry začiatkovčiernobielych televízorov. Predpokladalo satotiž , že nový technický výmysel (televízor)bude zaujímať ľudí maximálne pár týždňov.„Veď koho z normálnych ľudí bude baviť pozeraťsa do nejakej drevenej skrinky...“ Ver me,že dnešní vizionári sú vo veci trendov v projektovomriadení predvídavejší.SPÔSOBILOSTI PROJEKTOVÉHOMANAŽÉRAV budúcnosti sa očakáva ešte väčšídôraz na rozvoj sociálnych prvkov spôsobilostíprojektového manažéra. Spôsobilostibu dovať, rozvíjať a udržiavať flexibilnýa kreatívny projektový tím budú nevyhnutnýmpredpokladom pre úspech riadeniaprojektu aj pre úspech projektu. Je nepostačujúce,ak projektový manažér je iba technickyzdatným manažérom, ktorý výborneovláda techniky a postupy projektového riadenia.Navyše každý zamestnanec bude musieťpoznať princípy projektového riadenia,pretože rovnako ako vonkajšie činnosti ajvšetky zmeny v organizácii sa budú prevažnevyko návať prostredníctvom projektov.Vyvstáva tu otázka aktívneho zapojenia sastredných škôl do procesu prípravy v tejtooblasti.Metodiky projektového riadenia budú v budúcnostiširoko známe, ale budú ich aj použí -vať samotní manažéri na rôznych úrovniachriadenia stálych organizácií. Projektové riadeniema byť vyjadrovacím jazykom efektívnehoriadenia.TRENDY V OBLASTI TECHNÍKA PODPORNÝCH NÁSTROJOV(SW, WEBOVÉ APLIKÁCIE)Podporné techniky, SW nástroje a webo -vé aplikácie budú aj naďalej hrať významnúúlohu pre pro-aktívne rozhodovanie projekto -68eFOCUS 4|2009

Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Celý článok vo formáte PDF - Mazda
Stiahnuť celý článok - compass pools