Zarz.X z 2013_zał.1_od 01.07..pptx - Akademia Morska w Szczecinie

am.szczecin.pl
  • No tags were found...

Zarz.X z 2013_zał.1_od 01.07..pptx - Akademia Morska w Szczecinie

AKADEMIA MORSKAw SZCZECINIERektor/ R /SenatZałącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego AMw Szczecinie (zarządzenie nr 13/2009 r. RektoraAM w Szczecinie z dn. 05.05.2009 r. z późn. zm.)Dziekan WydziałuInż.-Ekon.Transportu / DT /Dziekan WydziałuNawigacyjnego/ DN /Dziekan WydziałuMechanicznego/ DM /Prorektor ds. Nauki/ RB /Prorektor ds. Morskich/ RM /Prorektor ds.Nauczania/ RN /Kanclerz/ A /Dziekanat WIETPracownia Analiz iPrognoz Ekon.Sektora Gosp. Mor.Instytut InżynieriiTransportuZ-d TechnikiTransportuZ-d TechnologiiTransp. Zintegrow.i Ochr. Środow.Z-d Towaroznaw. iZarządz. JakościąZ-d Metod Komp.Instytut ZarządzaniaTransportemZ-d Nauk Ekonom.i SpołecznychZ-d Organizacjii ZarządzaniaZ-d Logistykii SystemówTransportowychZ-d Gosp. Morsk. iPolityki Transport.Z-d MetodIlościowych iPrognozowaniaZ-d Finansówi MarketinguZ-d InżynieriiProdukcjiDziekanat WNInstytut NawigacjiMorskiejZ-d NawigacjiMorskiejZ-d Budowyi StatecznościStatkuZ-d Meteorologiii OceanografiiZ-d Ratown.i Ochr. ŻeglugiCentrumTechnologiiPrzewozów LNGInstytut InżynieriiRuchu MorskiegoZ-d Manewrowaniai PilotażuMorskiegoZ-d Bezpiecz.NawigacyjnegoZ-d UrządzeńNawigacyjnychZ-d RybołówstwaMorskiegoCentrum InżynieriiRuchu MorskiegoInstytut TechnologiiMorskichZ-d Informat.Technol. Morsk.Z-d Komunikac.Technol. Morsk.Z-d MatematykiKatedraGeoinformatykiDziekanat WMInstytutPodstawowychNauk TechnicznychZ-d MechanikiTechnicznejZ-d InżynieriiMateriałów Okręt.Z-d PodstawBudowy i Ekspl.MaszynInstytut EksploatacjiSiłowni OkrętowychZ-d Maszyn iUrządzeń Okręt.Z-d SiłowniOkrętowychLaboratoriumSiłowni Okręt.WydziałoweLaboratoriumBadawczeInstytutElektrotechniki iAutomatykiOkrętowejZ-d Elektrotechnikii ElektronikiOkrętowejZ-d Automatyki iRobotykiKatedra Diagnostykii Remontów MaszynKatedra Fizyki iChemiiBiuro Rektora / RR /Rzecznik Prasowy/ RPR /Dział Organizacyjno–Prawny / ROP /Dział Promocji/ RP /Dział Kadr / RK /Samodz. Stan. ds.Audytu Wewn. / RA /Samodz. Stan. ds.Inwentaryzacjii Kontroli / RI /Samodz. Stan. ds.BHP / RBHP /Samodz. Stan. ds.Obronnych –Pełnomocnik OchronyInformacjiNiejawnych / RO /Obowiązuje od01.07.2013 r.Dział Nauki / BB /Uczelniane CentrumInformatyczne / BI /Dział ZamówieńPublicznych/ BZP /Sekcja Aparatury/ BA /Dział Wydawnictw/ BW /Centrum TransferuTechnologii Morskich /BC /WydawnictwoNaukowe / WN /Biblioteka Główna/ BG /Sekcja InformacjiNaukowejSekcjaGromadzenia iOpracowywaniaZbiorówSekcjaUdostępnianiaZbiorówSekcja CzytelńArchiwumZakładoweDział Spraw Morskichi Praktyk / MM /Sekcja EksploatacjiStatku / MS /Biuro Karier /MK/Statek „NawigatorXXI”Centrum ŻeglugiŚródlądowej / CZŚ /StudiumDoskonalenia KadrOficerskich /SDKO/Ośrodek SzkoleniowyRatownictwaMorskiego / OSRM /Morski OśrodekSzkoleniowy / MOS /Morski OśrodekSzkoleniowy wKołobrzegu / MOSK /Ośrodek SzkoleniowyRybołówstwaBałtyckiego /OSRB/Maritime EnglishCenter /MEC/Dział Nauczania iCertyfikacji / NN /BiuroPersonalizacjiDanych Studenta /NB/Dział ds.Obcokrajowców iWymiany Międzynar./ NM /Centrum KształceniaUstawicznego/ CKU /Studium NaukiJęzyków Obcych /SNJO /Studium WychowaniaFizycznego i Sportu/ SWFiS /Samodz. Stan. ds.Ochrony Ppoż./ AOP /Dom Pracy Twórczejw Świnoujściu / AW /Osiedle Akademickie/ ADS /Studencki Dom MarynarzaKORAB / ADS – 1 /Studencki Dom MarynarzaPASAT/ ADS – 2 /Obiekt Dydakt.ul. H. PobożnegoPływalnia / ADS – P /SekretariatKanclerza /AS/Zastępca Kanclerzads. Rozwoju/ A-2 /Dział Inwestycji iRozwoju / AR /Dział Techniczny/ AT /Kwestor / AF/Dział Finansowy/ FF /Dział Księgowości/ FK /Dział Obsługi Księg.Proj. Międzyn. / FZ /Dział Płac / FP /Dział Administr. –Gospodarczy / AG /Obiekt Dyd.-Adm.ul. Wały ChrobregoObiekt Dydakt.ul. PodgórnaObiekt Dydakt.ul. Żołnierska


AKADEMIA MORSKAw SZCZECINIERektor/ R /SenatZałącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego AMw Szczecinie (zarządzenie nr 13/2009 r. RektoraAM w Szczecinie z dn. 05.05.2009 r. z późn. zm.)Dziekan WydziałuInż.-Ekon.Transportu / DT /Dziekan WydziałuNawigacyjnego/ DN /Dziekan WydziałuMechanicznego/ DM /Prorektor ds. Nauki/ RB /Prorektor ds. Morskich/ RM /Prorektor ds.Nauczania/ RN /Kanclerz/ A /Dziekanat WIETPracownia Analiz iPrognoz Ekon.Sektora Gosp. Mor.Instytut InżynieriiTransportuZ-d TechnikiTransportuZ-d TechnologiiTransp. Zintegrow.i Ochr. Środow.Z-d Towaroznaw. iZarządz. JakościąZ-d Metod Komp.Instytut ZarządzaniaTransportemZ-d Nauk Ekonom.i SpołecznychZ-d Organizacjii ZarządzaniaZ-d Logistykii SystemówTransportowychZ-d Gosp. Morsk. iPolityki Transport.Z-d MetodIlościowych iPrognozowaniaZ-d Finansówi MarketinguZ-d InżynieriiProdukcjiDziekanat WNInstytut NawigacjiMorskiejZ-d NawigacjiMorskiejZ-d Budowyi StatecznościStatkuZ-d Meteorologiii OceanografiiZ-d Ratown.i Ochr. ŻeglugiCentrumTechnologiiPrzewozów LNGInstytut InżynieriiRuchu MorskiegoZ-d Manewrowaniai PilotażuMorskiegoZ-d Bezpiecz.NawigacyjnegoZ-d UrządzeńNawigacyjnychZ-d RybołówstwaMorskiegoCentrum InżynieriiRuchu MorskiegoInstytut TechnologiiMorskichZ-d Informat.Technol. Morsk.Z-d Komunikac.Technol. Morsk.Z-d MatematykiKatedraGeoinformatykiDziekanat WMInstytutPodstawowychNauk TechnicznychZ-d MechanikiTechnicznejZ-d InżynieriiMateriałów Okręt.Z-d PodstawBudowy i Ekspl.MaszynInstytut EksploatacjiSiłowni OkrętowychZ-d Maszyn iUrządzeń Okręt.Z-d SiłowniOkrętowychLaboratoriumSiłowni Okręt.WydziałoweLaboratoriumBadawczeInstytutElektrotechniki iAutomatykiOkrętowejZ-d Elektrotechnikii ElektronikiOkrętowejZ-d Automatyki iRobotykiKatedra Diagnostykii Remontów MaszynKatedra Fizyki iChemiiBiuro Rektora / RR /Rzecznik Prasowy/ RPR /Dział Organizacyjno–Prawny / ROP /Dział Promocji/ RP /Dział Kadr / RK /Samodz. Stan. ds.Audytu Wewn. / RA /Samodz. Stan. ds.Inwentaryzacjii Kontroli / RI /Samodz. Stan. ds.BHP / RBHP /Samodz. Stan. ds.Obronnych –Pełnomocnik OchronyInformacjiNiejawnych / RO /Obowiązuje od01.07.2013 r.Dział Nauki / BB /Uczelniane CentrumInformatyczne / BI /Dział ZamówieńPublicznych/ BZP /Sekcja Aparatury/ BA /Dział Wydawnictw/ BW /Centrum TransferuTechnologii Morskich /BC /WydawnictwoNaukowe / WN /Biblioteka Główna/ BG /Sekcja InformacjiNaukowejSekcjaGromadzenia iOpracowywaniaZbiorówSekcjaUdostępnianiaZbiorówSekcja CzytelńArchiwumZakładoweDział Spraw Morskichi Praktyk / MM /Sekcja EksploatacjiStatku / MS /Biuro Karier /MK/Statek „NawigatorXXI”Centrum ŻeglugiŚródlądowej / CZŚ /StudiumDoskonalenia KadrOficerskich /SDKO/Ośrodek SzkoleniowyRatownictwaMorskiego / OSRM /Morski OśrodekSzkoleniowy / MOS /Morski OśrodekSzkoleniowy wKołobrzegu / MOSK /Ośrodek SzkoleniowyRybołówstwaBałtyckiego /OSRB/Maritime EnglishCenter /MEC/Dział Nauczania iCertyfikacji / NN /BiuroPersonalizacjiDanych Studenta /NB/Dział ds.Obcokrajowców iWymiany Międzynar./ NM /Centrum KształceniaUstawicznego/ CKU /Studium NaukiJęzyków Obcych /SNJO /Studium WychowaniaFizycznego i Sportu/ SWFiS /Samodz. Stan. ds.Ochrony Ppoż./ AOP /Dom Pracy Twórczejw Świnoujściu / AW /Osiedle Akademickie/ ADS /Studencki Dom MarynarzaKORAB / ADS – 1 /Studencki Dom MarynarzaPASAT/ ADS – 2 /Obiekt Dydakt.ul. H. PobożnegoPływalnia / ADS – P /SekretariatKanclerza /AS/Zastępca Kanclerzads. Rozwoju/ A-2 /Dział Inwestycji iRozwoju / AR /Dział Techniczny/ AT /Kwestor / AF/Dział Finansowy/ FF /Dział Księgowości/ FK /Dział Obsługi Księg.Proj. Międzyn. / FZ /Dział Płac / FP /Dział Administr. –Gospodarczy / AG /Obiekt Dyd.-Adm.ul. Wały ChrobregoObiekt Dydakt.ul. PodgórnaObiekt Dydakt.ul. Żołnierska

More magazines by this user
Similar magazines