607_Bastijanic Zvonarić Upravljanje troškovima ... - HrOUG

hroug.hr
  • No tags were found...

607_Bastijanic Zvonarić Upravljanje troškovima ... - HrOUG

Upravljanje troškovimaputem upravljanja nabavomDario ZvonarićAmadeus JeansKsenija Bastijanić CvijanovićVintehVintehbussines solutions


Sadržaj prezentacije• O nama• Razlozi uvođenja sustava• Opis implementiranih funkcionalnosti• Rezultati – brzo i efikasno i bez papiraVintehbussines solutions


O nama – Amadeus Jeans• Inovativni proizvođač odjeće koja stvaradobar osjećaj generacijama, kvalitetom ipristupačnom modom• Vodeći brand jeans i casual odjeće uzemlji• 650 zaposlenika raznih profila te preko200 zaposlenih u mreži franšiznihpartnera• Ključ uspjeha – moderno ali racionalnoVintehbussines solutions


O nama – Vinteh• Informatička tvrtka ‘iz garaže’• Primjena tehnologija otvorenog kodau implementaciji rješenja koja upotpunosti odgovaraju poslovnimpotrebama• Specifični poslovni sustavi – Documentmanagement, BI, CRM• Baze podataka i infrastrukturavirtualizacija, nadzor sustavaVintehbussines solutions


Razlozi uvođenja sustava• Uredi na nekoliko lokacija otežavajukolanje dokumentacije• Proces nabave zahtjeva i do 10-takpotpisa i odobrenja, od iniciranja zahtjevado plaćanja i provođenja nabave• Odobrene nabave i troškovi nisu seevidentirali u poslovnom sustavu sve dokne nastane obveza plaćanja• Nemogućnost nadzora procesa nabave,isporuke robe, plaćanja po ponudi iračunuVintehbussines solutions


Izazovi pred novim sustavom• Implemetirati poslovna pravila i te‘pohvatati’ i uključiti iznimke• Integrirati novu komponentu u postojećiIT sustav – Integracija s ERP sustavom• Educirati djelatnike i olakšati im prijelazna digitalno prikupljanje dokumentacije,dodobrenje i provođenje nabaveVintehbussines solutions


Predmet nabave• Pojedinačna nabava reprezentirana je kaofascikla odnosno košuljica nabave• Osnovni dokument nabave je zahtjev zanabavom• Nabavu čine zajedno zahtjev, ponudedobavljača, odabrana ponuda, te kasnijeotpremnice, primke kao dokazi o isporuci,zapisnici, računiVintehbussines solutions


Odobrenje nabave• Provjera sadržaja predmeta nabave• Broj ponuda• Validacija iznimki• Vrijednost ponudeIniciranjenabavePrikupljanjeponudaOdobrenjevoditelj• Različit broj potpisa/odobrenja u ovisnostio parametrima nabave• Implementirana prava pregleda i izmjenepodataka ovisno o statusu nabaveOdobrenjevlasnikOdobrenjedirektorVintehbussines solutions


•Plaćanja po nabavi• Zahtjev za plaćanje• Kunski i devizni• Osnova za plaćanje• Ponuda• Račun s prilozima• Raspodjela troška po mjestima troška• Praćenje višestrukih plaćanja po nabavi• Plaćanje po ponudi• Plaćanje po računu• Višestruke isporukeVintehbussines solutions


•Odobrenje plaćanja• Ulazni račun ili ponuda vezani uz nabavu• Uz račun mora postojati dokaz o isporuci• Otpremnica• Zapisnik o izvršenim uslugama• Integracija sa ERP-om – knjiženje računa• Praćenje višestrukih plaćanja po računu• Evidencija plaćanja• Obavijest referentima nabave oprovedenim plaćanjimaVintehbussines solutions


•Režijski računi• Režijski računi nisu vezani uz nabavu• Likvidiraju se u računovodstu• Integracija sa ERP-om – knjiženje računa• Moguća promjena tipa u račun nabave, atime i poslovnog procesa likvidiranjaračunaVintehbussines solutions


Brzo, učinkovito i bez papiraOd definicije zahtjeva nabave doplaćanja bez papira, čak i van uredaNadzor nad izdacima i prije nastankatroškaPrimjena Vaših specifičnosti i poslovnihpravila na broj ponuda , odobrenjenabave, plaćanja i druge dijeloveprocesaPregled cjelokupnog predmeta nabave spojedinačnim plaćanjima eliminiramogućnost višestrukih plaćanja – poponudi i po računuVintehbussines solutions


Brzo, učinkovito i bez papiraIntegrirano likvidiranje ulaznih računaMogućnost likvidiranja računa općihtroškova poslovanja i bez nabave(režije)Pregled potencijalnih i odobrenihtroškova i prije nego je stvorena obvezau računovodstvu omogućuje kvalitetnoplaniranje sredstavaVintehbussines solutions


Pogled u aplikacijuVintehbussines solutions


Uvodni ekranVintehbussines solutions


Ulazni sandučić sa pristiglim zadacimaVintehbussines solutions


Pregled predmeta nabaveVintehbussines solutions


Opcije nad zadatkom nabaveVintehbussines solutions


Zahtjev za plaćanjeVintehbussines solutions


Ulazni računVintehbussines solutions


IzvještajiVintehbussines solutions


Hvala na pažnji!Vintehbussines solutions

More magazines by this user
Similar magazines