Dodijeljene potpore u 2011. godini

mrrfeu.hr

Dodijeljene potpore u 2011. godini

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 88/01 i 11/02),Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijskepotpore programima i projektima udruga („Narodne novine“ 16/07), članka 6.Poslovnika o ustrojstvu, načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za procjenukvalitete projekata udruga i provjeru izvješća udruga od 10. srpnja 2008., Klasa:302-03/08-02/88, Urbroj: 530-06-08-3 i Natječaja za prijavu projekata udrugaza ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstavaDržavnog proračunu za 2011. godinu na poziciji Ministarstva mora, prometa iinfrastrukture od 12.04.2011. Klasa: 302-03/11-02/62, Urbroj: 530-06-11-1,ministar mora, prometa i infrastrukture donosiODLUKUo rezultatu Natječaja za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava nafinancijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračunu za2011. godinu na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastruktureI.Temeljem Izvješća o procjeni kvalitete projekata udruga dostavljenog od stranePovjerenstva za procjenu kvalitete projekata udruga i provjeru izvješća udrugaministar mora, prometa i infrastrukture donosi odluku o ostvarivanju prava nafinancijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za2011. godinu na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sljedećeudruge i projekte i u sljedećim iznosima:Naziv i adresa udruge Naziv projekta Odobreni iznosŠahovski klub Blato Utvrđivanje politike razvoja5.000,0020271 Blatošahovskog sportaNarodna glazba Blato,20271 BlatoV.U. Kumpanjija Blato,20271 BlatoHrvatska glazbenaudruga „SvetaVincenca“, 80. ulica 2,20271 BlatoBŠK Zmaj, Zlinje bb,20271 BlatoVaterpolo-plivački klub„Tornado“, Prigradica,Prigradica b.b., 20271BlatoUdruga mladeži VelaLuka, Ulica 27 br. 10/2,20270 Vela LukaLastovski Poklad, Dolacbb, 20290 LastovoStolnoteniski klubLučica, Obala 3, 20270Vela LukaTečaj za nove mlade glazbenike 10.000,00Folklorno društvo 15.000,00Glazbena edukacija mladih 10.000,00Rad s mlađim kategorijama15.000,00nogometašaŠkola vaterpola i plivanja 10.000,00Audio radionica (snimanjeglazbe i produkcija)10.000,00Informatizacija udruge 10.000,00Popularizacija stolnog tenisa nacijeli otok Korčulu i otok Lastovote polaganje trenerskog tečaja5.000,001


Vela Luka Event,Ulica 30 br. 15, 20270Vela LukaNarodna glazba VelaLuka, Ulica 26, br.2,20270 Vela LukaUdruga za očuvanjetradicijskog pjevanja,Centar za kulturu,Ulica 26, br. 2, 20270Vela LukaNogometni klub"Omladinac",Luža 2, 20290 LastovoBračera,Petra Krešimira IV, br.6,21400 SupetarTartaruga,Vlahe Bukovca bb,21460 Stari GradStudio Renata, 21403SutivanUdruga „Djeca duge“,Purtićeva 9, Srednje selo,Grohote, 2010 ŠoltaEkološka udruga Čuvita,Gustirna 7, 21430GrohoteJudo klub PivacPut Sv. Nikole 58, 21432StomorskaMeđunarodno prvenstvoHrvatske u daljinskomplivanju, Petra Skuterija5, 21460 Stari GradRadio klub Vidova gora,P. Jakšić 4, SupetarLavurat za poja,Zadružni dom, 21483PodšpiljeUdruga za održivi razvojotoka RaveMala Rava bb, 23283RavaDruštvo paških čipkarica"Frane Budak", AnteStarčevića 9, 23250 PagUdruga za promicanjeritmike i plesaTIM,Magazin 5, 23273PrekoEtno eko večer otoka Korčule 5.000,00Izobrazba mladih glazbara 5.000,00Velu Luku mala ne zaboravi … 10.000,00Rad sa mlađim kategorijamanogometaša10.000,00Projekt Bijelo 10.000,00Govorimo talijanski 5.000,00Ipak se kreće-mo 10.000,00Šarena crta duge 10.000,00Boje maslina, smilja i lavande 12.000,00I pivci su prvi 10.000,00Međunarodno prvenstvo udaljinskom plivanju- Stari GradFAROS MARATON 2011.30.000,00Hoćemo nešto novo 10.000,00Klapa Liket 10.000,00Čišćenje ravskog podmorja 10.000,00Drugi međunarodni festivalčipke u gradu PaguTimfest Preko 2011.treći županijski dječji festivalplesa10.000,0010.000,002


Udruga za zaštitu prirodei okoliša te promicanjeodrživog razvojaARGONAUTA, Pjacadruštva seoskeizobraženosti bb, 22243MurterUdruga za očuvanje iunapređenje prirodne igospodarske baštine iposjeda na otočnojskupini Gangaro-Žižanj-Košara, Butina 2, 22243MurterNaš mali festival,Žrtava ratova 17, 22243MurterUdruga Modrave Murter-Betina, Trg na moru bb,22244 BetinaGlazbena udruga "Prviglas", Put Reškova 5,22232 ZlarinRuža hrvatskaUlica II 25/b, 22236 ŽirjeVeslački klub Glagoljaš,Medrmuniće 21/a,OmišaljPlavi svijet Institut zaistraživanje i zaštitumora, Kaštel 24, 51551Veli LošinjZavičajno društvoPuntari, Punta Križa, TrgZagazinjine 1, 51550Mali LošinjCentar za održivi razvojGerbin, Lubenice 26,51557 CresRuta - grupa zakvalitetniji život na otokuCresu, Drevenik 28, CresŽenska klapa Teha,Šetalište 20. travnja 1,51557 CresKarnevalska udrugaVežgani, Šetalište XXtravnja 1, CresOtočko blago 18.000,00Doprinos uređenju pristaništa,bunara i kapelice, tekomunikacije među njima kaotriju ključnih mjesta života naotoku GangaroluMurtalije-festival komedije isatireDoprinos revitalizaciji maslinikana području ModravaVečer otočnih nota Bodulskabalada10.000,0015.000,0010.000,0015.000,00Izdavanje prve turističke10.000,00brošure-razglednice otoka Žirje imeđ. susreti turističkihnovinara 2011.Dynamic veslački trenažer 10.000,00Lošinjsko morsko blago 10.000,00„Puntarski fuoj“ br. 11 – glasiloUdrugeMuzej ovčarstva: vuna, aposlije?3.000,0012.000,00Tajna Masmalića 10.000,00Izdavanje nosača zvuka screskim narodnim napjevimaMeđunarodni Creski ljetnikarneval5.000,005.000,003


Športsko ribolovnodruštvo "Lopar", Lopar284, 51281 Lopar, RabMiris povijesti 10.000,00II.Ova Odluka je konačna. Svaka udruga koja je sudjelovala u Natječaju zaostvarivanje prava na financijske potpore od 12.04.2011. Klasa: 302-03/11-02/62, Urbroj: 530-06-11-1 može uputiti prigovor Upravi za otočni i priobalnirazvoj, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u roku od 8 (osam) dana oddana objave rezultata natječaja u slučaju da je uočila eventualne propuste uprimjeni utvrđenog postupka procjene svoje prijave. Uprava za otočni i priobalnirazvoj dužna je odgovoriti na prigovor u roku od 5 (pet) dana od danazaprimanja prigovora.III.U roku od 15 (petnaest) dana od dana objave rezultata o prihvaćenimprojektima udruge imaju obvezu potpisivanja Ugovora o financijskoj potporiudrugama u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračunu za 2011. godinuna poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U slučajunepotpisivanja ugovora u navedenom roku udruge gube pravo na financiranje.MinistarBožidar KalmetaKlasa: 302-03/11-02/62Urbroj: 530-06-11-54Zagreb, 05. srpanj 2011.4

More magazines by this user
Similar magazines