Οι ΗΠΑ βλάπτουν και το Περιβάλλον! - On-line Εφαρμογές Τμήματος

aoatools.aua.gr
  • No tags were found...

Οι ΗΠΑ βλάπτουν και το Περιβάλλον! - On-line Εφαρμογές Τμήματος

ΤιφινΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - EΤΟΣ:5ο - Αρ.Φύλλου:55 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΤην παροχή γενναίων κινήτρων για την ανάπτυξητης ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα ζητάειη Greenpeace, με έμφαση στην προώθησητων καθαρών τεχνολογιών στον κτιριακότομέα και ιδιαίτερα στο υπό ανέγερση ΟλυμπιακόΧωριό.Όπως αναφέρει η Greenpeace, το ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”του υ-πουργείου Ανάπτυξης διαθέτει τα απαραίτητακονδύλια για την εφαρμογή καινοτόμωνπρογραμμάτων ηλιακής ενέργειας, αλλά καιμέτρων εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα,τα οποία όμως παραμένουν, προς το παρόν, ανενεργά. Μάλιστα κατά την οργάνωση, τηστιγμή που το 40% της ενέργειας καταναλώνεται στον κτιριακό τομέα, δεν υπάρχουνακόμη επαρκή κίνητρα για εξοικονόμηση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προςτην κατεύθυνση αυτή.Για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, η Greenpeace προτείνει στο Υπουργείο Ανάπτυξηςτρία σενάρια που προβλέπουν κίνητρα, δοκιμασμένα σε άλλες χώρες, όπως επιδότησητης αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων, επιδότηση της κιλοβατώρας, πράσινητιμολόγηση, χρηματοδότηση από άλλους κ.α. Παράλληλα για τη διερεύνηση των κινήτρων,η Greenpeace υποστηρίζει την πρόταση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειαςγια την προώθηση ηλιοθερμικών συστημάτων στην Κρήτη, η οποία όμως δεν έγινεαποδεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι σήμερα. Η πρόταση αφορά στη συντονισμένηπροσπάθεια για την εγκατάσταση 25.000 ηλιακών συλλεκτών στην Κρήτη.Σύμφωνα πάντα με την Greenpeace, στην Ελλάδα, η αγορά των φωτοβολταϊκών είναι σεεμβρυακή κατάσταση. Έως τα τέλη του 2001, η ισχύς των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκώνσυστημάτων αναμένεται να φτάσει τα 1.5 MW, παρά τις άριστες καιρικές συνθήκες, οιοποίες ευνοούν την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Η σχετική έκθεση της ΕυρωπαϊκήςΕνωσης, με τίτλο “Photovoltaics 2010”, αναφέρει ότι το δυναμικό των φωτοβολταϊκών σεοικιακές εφαρμογές αρκεί για να καλύψει το 1/3 των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρισμό.Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ηλιοθερμικά συστήματα, πάνω από 800.000 καταναλωτές στηχώρα μας κάνουν χρήση αυτών των συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού.ENERGY GLOBE AWARD 2002To Energy Globe Award 2002 είναι ένας διεθνές διαγωνισμός ο οποίος πρόκειται ναβραβεύσει τις καλύτερες και καινοτόμες ιδέες και λυσεις στον ενεργειακό τομέα. Ειδικά,πρόκειται να βραβεύσει τα καλύτερα προϊόντα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καιγενικά σε ολόκληρο τον τομέα της ενέργειας.Το Energy Globe Award 2002 διεξάγεταιστην στο Linz της Αυστρίας στις 6 Μαρτίου του 2002 υπό την αιγίδα του O.Oe. Επίσης τακαλύτερα προϊόντα που θα βραβευτούν, θα παρουσιαστούν και στο διεθνές συνέδριοWorld Sustainable Energy Day που θα πραγματοποιηθεί στο Wels της Αυστρίας στις 7-8 Μαρτίου 2002.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη ιστοσελίδα του O.Oe: www.esv.or.at/energyglobe.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑΣοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στους επενδυτέςπου σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στααιολικά πάρκα, η απόφαση της Ρυθμιστικής ΑρχήςΕνέργειας να εξαιρέσει από τη χορήγηση α-δειών τη Νότιο Εύβοια, την Ν. Λακωνία και τα διασυνδεδεμένανησιά των κυκλάδων, τις τρεις δηλαδήπεριοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση.Στην ανακοίνωση της η ΡΑΕ, η οποία προκάλεσετην δυσαρέσκεια των επενδυτών, αιτιολογεί τηνεξαίρεση με το σκεπτικό ότι με τις μονάδες παραγωγήςπου ήδη έχουν λάβει άδεια εγκατάστασηςή λειτουργίας έχει εξαντληθεί το δυναμικό παραγωγής που μπορεί να εγκατασταθεί λαμβανομένουυπόψη της υπάρχουσας δυναμικότητας του συστήματος μεταφοράς.Οι μονάδες όμως αυτές είναι εκείνες που είχαν άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης με τοπαλαιό καθεστώς. Αντίθετα η ΡΑΕ χορηγεί άδειες σε μία σειρά αιτήσεων στη Θράκη, με τηνπροοπτική επέκτασης - ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς, σύμφωνα με μελέτη πουεκπονεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, ενώ δεν δέχεται τις μελέτες ενίσχυσης του συστήματοςπου έχει κάνει η ΔΕΗ για την Εύβοια και τη Λακωνία.Επιπρόσθετα φαίνεται να εξαιρεί τη Θράκη από την ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού, πουπροτείνει όμως να ισχύσει για τις άλλες περιοχές. Ας σημειωθεί ότι για την Εύβοια και τηΛακωνία υπάρχει χωροταξική μελέτη του ΚΑΠΕ.Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες ζητούν την επανεξέταη του όλου θέματος.Οι ΗΠΑ βλάπτουν και τοΠεριβάλλον!Είναι γνωστό ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για το μεγαλύτεροποσοστό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.Οι αμερικάνοι, μολονότι αποτελούν το 5% του πληθυσμούτης Γης, καταναλώνουν το 25% της παγκόσμιαςενέργειας. Ο μέσος αμερικάνος καταναλώνειτη διπλάσια ενέργεια από το μέσο Ευρωπαίο και 20φορές περισσότερη σε σχέση με έναν Ινδό. Σε αντίθεσημάλιστα με την Κίνα, από τις χώρες με τις υψηλότερεςεκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα που ό-μως τις έχει μειώσει κατά 17% σε σχέση με το 1997,προβλέπεται ότι οι ΗΠΑ το 2008 θα έχουν αυξήσειτις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%σε σχέση με τις τιμές του 1990.Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη μόλυνση τοέχουν οι χαλυβουργίες, οι οποίες παράγουν το 50%του ηλεκτρικού ρεύματος, με τα αυτοκίνητα να βρίσκονταιστης δεύτερη θέση. Οι ρύποι τους οποίουςεκπέμπουν τα 217 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αμερικανική επικράτεια,αποτελούν “αμελητέα” ποσότητα συγκριτικά με τις πεπαλαιωμένες χαλυβουργίες τηςχώρας, τη χειρότερη πηγή μόλυνσης του πλανήτη.Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 594 πιο απαρχαιωμένες από τις 1.081 χαλυβουργίες των ΗΠΑεπιβάρυναν μέσα στο 1999 την ατμόσφαιρα με 2,3 δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιο τουάνθρακα, όσο δηλαδη εκπέμπει ολόκληρη η ευρωπαϊκή ήπειρος!Όσοι τρέφουν την αυταπάτη ότι ο Τζορτζ Μπους μπορεί την τελευταία στιγμή να αποκτήσειοικολογική ευαισθησία, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.Οι πολυεθνικές επένδυσαν 48 δις. δολάρια στην καμπάνια του νέου πλανητάρχη και τώραπεριμένουν να θερίσουν τους καρπούς της επένδυσής τους εκείνης. Την οχταετία τους ωςκυβερνήτης του Τέξας, κατήργησε τους ελέγχους των εκπομπών των ρύπων από τις βιομηχανίες,έτσι οι βιομηχανίες δεν υπόκεινταν πλέον σε κανένα κρατικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τηρύπανση που προκαλούν στο περιβάλλον. Αποτέλεσμα: το Τέξας σήμερα είναι η πιο μολυσμένηπολιτεία των ΗΠΑ.Όπως μάλιστα σχολίαζαν και αμερικάνικα περιοδικά, ο Μπους φιλοδοξεί να μετατρέψει όχιμόνο τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη σε ένα απέραντο “Τέξας”.Σε αυτή την αποστολή ο πλανητάρχης δεν είναι μόνος του......EUROMED 2002Το Κέντρο Τεχνολογίας Αφαλάτωσης του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας σε συνεργασίαμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Αφαλάτωσης διοργανώνουν το EUROMED 2002 συνέδριομε θέμα: “Στρατηγικές Αφαλάτωσης στις Νότιες Μεσογειακές Χώρες”. Το Συνέδριοθα γίνει το Μάϊο του 2002.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://adst.sci.eg/euromed.htm.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣÇ ðñþôç ¸êèåóç Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò - ÓõóôÞìáôá ÐáñáãùãÞò êáéÅîïéêïíüìçóçò ÅíÝñãåéáò óôçí ÅëÝõèåñç ÁãïñÜ, ç ïðïßá åß÷å ðñïãñáììáôéóôåßíá äéåîá÷èåß óôçí ÁèÞíá áðü 20-30 Íïåìâñßïõ 2001 êáé åíþ Ý÷ïõíÞäç öôÜóåé 169 äçëþóåéò óõììåôï÷Þò áðü åôáéñåßåò êáé öïñåßò áðü ðïëëÝò÷þñåò åðéâÜëëåôáé íá áíáâëçèåß.Ç ¸êèåóç Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò ìå ôéò ðáñÜëëçëåò åêäçëþóåéò ôçòÝ÷åé ðñïêáëÝóåé ôï åíäéáöÝñïí, ðïëëþí õðïøÞöéùí ÷ñçóôþí, ïé ïðïßïéåêäÞëùóáí åíäéáöÝñïí ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí óõóêåõÝò Áíáíåþóéìùí ÐçãþíÅíÝñãåéáò, åíþ äåí Þôáí ëßãïé åêåßíïé ðïõ åðéèõìïýóáí íá æçôÞóïõíðëçñïöïñßåò ãéá ïëïêëçñùìÝíåò åöáñìïãÝò Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáòáðü ôïõò åéäéêïýòÏé äéïñãáíþôñéåò åôáéñåßåò ôïõ ïìßëïõ ÔÉÖÉÍ áíáêïéíþíïõí ôçí áíáâïëÞôçò Ýêèåóçò ãéá ôçí ßäéá çìåñïìçíßá ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò 2002. Ç áíáâïëÞáõôÞ ãßíåôáé þóôå íá äïèåß ÷ñüíïò ðñüóëçøçò åéäéêïý Óõìâïýëïõ åôáéñåßáòåêèÝóåùí êáé êõñßùò ãéá ôçí åîåýñåóç ÷þñïõ, ðïõ èá Ý÷åé ôçíäõíáôüôçôá íá éêáíïðïéåß ôéò áíÜãêåò ôùí åêèåôþí, ïé ïðïßïé ðñïòÝêðëçîç ìáò åßíáé ðïëëïß ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò áíáìåíüìåíïõò, óýìöùíáìå ôéò óõíôçñçôéêüôåñåò åêôéìÞóåéò.Ç ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ æçôÜ óõãíþìç ãéá ôçí áíáâïëÞ êáé ïñßæåé ôïñáíôåâïý ãéá 20-30 Íïåìâñßïõ 2002. Ó’åìÜò èá äïèåß ï áðáñáßôçôïòåêåßíïò ÷ñüíïò ôçò ðÜñá ðïëý êáëÞò ðñïåôïéìáóßáò ôùí õðçñåóéþí õðïäï÷ÞÓáò.Åðßóçò, åíçìåñþíïõìå üôé óå äýï ìÞíåò èá áíáêïéíþóïõìå ôéò åôáéñåßåòìå ôá ðñïúüíôá, õðçñåóßåò ôïõò, ðïõ èá ðáñïõóéáóôïýí ãéá ðñþôç öïñÜóôç ÷þñá ìáò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíÞóôå óôï E-mail:megoulis@internet.gr


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΤιφινΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑΣε κοινοπραξία με τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρισμού της Γαλλίας, την Electricitede France (EDF), η εταιρεία “Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη” (HE&D), των ομίλωνΕλληνική Τεχνοδομική - Άκτωρ και Ιντρακόμ και η ΒΦΛ προωθούν την κατασκευήκαι λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού 440MW, με καύσιμο το φυσικό αέριο.Ο σταθμός θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων(ΒΦΛ) στην Καβάλα.Οι επενδύσεις του έργου είναι της τάξης των 100 - 120 δις. δρχ. και έχουν ήδηαρχίσει οι επαφές για την εξασφάλιση του απαιτούμενο φυσικού αερίου και η προδέγγισηυποψήφιων πελατών.Η συνεργασία με την κρατική EDF, από τους Leader της αγοράς ηλεκτρισμού στηνΕυρώπη, με εγκατεστημένη ισχύ 140.000 MW στη Γαλλία και σε άλλες χώρες καικύκλο εργασιών 30 δις. ευρώ το 2000, σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στον τομέα τηςηλεκτροπαραγωγής και της αγοράς ενέργειας, καθώς οι μεγάλοι της Ευρώπης αρχίζουννα παίρνουν θέσεις στην ελληνική αγορά.Συνολικά έχει περισσότερους από 50 εκατ. πελάτες και στόχος της είναι το 2005 το50% των εσόδων του ομίλου να προέρχεται από δραστηριότητες από άλλες χώρεςκαι σε νέους τομείς. Επίσης, έχει υπογράψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίαςμε την τουρκική Enka, για μονάδα ισχύος 800MW στην Ανατολική Μακεδονία ή τηΘράκη.Στόχος της HE&D είναι να αποκτήσει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ενέργειας,συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων, όχιμόνο στον τομέα του ηλεκτρισμού αλλά και σε έργα υποδομής για τη μεταφορά καιαποθήκευση φυσικού αερίου.Τέλος η ΒΦΛ, η οποία ανήκει στις τρείς μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (Εθνική,Εμπορική και Alpha) και διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής λιπασμάτων και άλλωνχημικών προϊόντων, η κίνησή της αυτή είναι η πρώτη στον τομέα της ενέργειας.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUALΟλοκληρώθηκε ο πρώτο κύκλος που αφορά στην υποβολή προτάσεων για ένταξηφορέων στο πρόγραμμα Equal, μέσω του οποίου θα διατεθούν 25 δις. δρχ.για προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.Συνολικά υποβλήθηκαν 271 προτάσεις, εκ των οποίων θα επιλεγούν γιαχρηματοδότηση οι 40.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟΤΟΝ ΕΛΟΤΟ ΕΛΟΤ σε συνεργασία με τις εταιρείεςQ-Plan A.E και Τεχνόσημον Α.Ε,ανακοίνωσε ότι έχουν προγραμματιστείτρία σεμινάρια για τους προσεχείςμήνες με θέματα που αφορούντην ποιότητα.Τα σεμινάρια αφορούν- Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 -Σεμινάριο επιθεωρητών. Θαδιαρκέσει τρείς μέρες στην Αθήνα,από 17-19/10/2001, και 7-9/12/2001στη Θεσσαλόνίκη.- ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO 14001/EMAS -ΣεμινάριοΕσωτερικώνΕπιθεωρητών. Θα διαρκέσει 3 μέρες,16-18/11/2001, στη Θεσσαλονίκη.Περισσότερες πληροφορίες θαβρείτε στην ιστοσελίδαwww.qplan.gr.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”Κονδύλια της τάξεως άνω των 750δις. δρχ., πρόκειται να διατεθούν γιατον τομέα της βιομηχανίας από το Ε-πιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”του υπουργείου Ανάπτυξης,με στόχο έως το 2004 να ε-νισχυθούν περίπου 50.000 επιχειρήσειςκαθώς και να δημιουργηθούν νέεςθέσεις απασχόλησης.Τα στοιχεία αυτά γνωστοποίησε ο γ.γΒιομηχανίας κ. Ιωάννης Καλογήρου,μιλώντας σε ημερίδα του ΥΠΑΝΑ,που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.ΤΙΦΙΝΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)ΕΚΔΟΤΗΣ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΚΟΥΛΗΣΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΓΕΡΑΝΙΟΥ 10, 10552 ΑΘΗΝΑΤ.Θ. 3720, 10210 ΑθήναΤΗΛ.: 5248968-5246494FAX.: 5235319Οι θέσεις των συνεργατών μας δεν εκπροσωπούν υποχρεωτικάκαι τις θέσεις του εκδότη.ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ:ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΓΟΥΝΗΣΓΕΡΑΝΙΟΥ 7, 10552 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 5249755 - 5249886ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 15.000δρχΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΓΡΟΤΕΣ: 10.000δρχΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 60$Τραπεζικός λογαριασμός για συνδρομές:ΕFG EUROBANK062 000 816 444 621 01 50ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣΗ προοπτική να τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα περί τις 200.000 σπίτια στην ηλιόλουστηΑυστραλία πλησιάζει τη δυνατότητα υλοποίησης ύστερα από πρόταση να κατασκευαστεί γιγαντιαίοσύστημα συλλογής και μετατροπής της συσσωρευμένης, εντός θερμοκηπίου, θερμότηταςσε ηλεκτρικής ενέργεια. Ξεφεύγοντας από τα καθιερωμένα περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηεταιρεία EnviroMission Ltd. θεωρεί εφικτό να κατασκευαστεί συγκρότημα ύψους 990 μέτρων, τοοποίο στη βάση του θα έχει θερμοκήπιο όπου θα συσσωρεύεται η θερμότητα. Σε γενικές γραμμές,η σταθερά έντονη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλονθα προκαλεί συνεχή ροή αέρα μέσα από γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με στόχο(περί το 2005) τις 500 γιγαβατώρες.Φυσικό Αέριο από την1 η ΙανουαρίουΣχολιάζοντας την καθυστέρηση της απελευθέρωσης της αγοράςστην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, καθώς αυτήαποτελεί βασική προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών MultiUtilities, ο κ. Δημήτρης Κοπελούζος επεσήμανε κατ’ αρχήν ότιη απελευθέρωση των αγορών αυτών θα προχωρήσει με ταχύτατουςρυθμούς και έως το μικρότερο καταναλωτή, σύμφωναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η Προμηθέας Γκαζ, στην οποία οόμιλος Κοπελούζου συμμετέχει με 50% (το άλλο 50% ελέγχεταιαπό τη ρωσική Γκαζπρόμ) θα προχωρήσει σε πωλήσειςφυσικού αερίου προς καταναλωτές από την 1η Ιανουαρίουτου 2002. Πάντως τόσο ο κ. Μανάσης όσο και ο κ. Κοπελούζος,υπογράμμισαν ότι σε πρώτη φάση, οι υπηρεσίες που προσφέρειη Multicom θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, δηλαδή μεγάλους καταναλωτές οι οποίοισήμερα έχουν δικαίωμα να επιλέγουν τον προμηθευτή τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Στη συνέχεια δεκαι όσο ανοίγει η αγορά, θα αυξάνουν τον βαθμό διείσδυσης και σε μικρότερους καταναλωτές.ΤΑ ΥΔΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΩΖΟΥΝ ΤΙΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΤελικά τίποτα δεν είναι για πέταμα. Ακόμη και τα υγρά απόβλητατων πόλεων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν καιμάλιστα να αποδώσουν “καρπούς”, αφού με τις κατάλληλεςεπιστημονικές μεθόδους μετατρέπονται σε νερό για άρδευσητων αγροτικών καλλιεργειών.Συγκεκριμένα, σε μεθόδους που απαιτούν χαμηλό κόστοςσυντήρησηςκαι εφαρμογής βασίζεται τα τελευταία χρόνια ηεπιστημονική κοινότητα της χώρας μας ώστε τα αστικά υγράαπόβλητα να επαναδιοχετεύονται για πότισμα και υδρολίπανσητων καλλιεργειών.Ήδη στην Β. Ελλάδα έχουν τεθεί σε λειτουργία δύο εγκαταστάσεις Φυσικών Συστημάτων ΕπεξεργασίαςΥγρών Αποβλήτων στα χωριά Βεγόρα και Φαράγγι του Νομού Φλώρινας, ενώ υπό ολοκλήρωσηβρίσκεται ανάλογο έργο στη Λήμνο και σε συνέχεια σε Σέρρες, Σκύδρας, Πέλλας, Κορωνείας,Θεσσαλονίκης κλπ.Σύμφωνα με μελέτη των καθηγητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) κ.κ Αρ.Παπαδόπουλου, Γ. Παρισόπουλου και Φ. Παπαδόπουλου, οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται σε φυσικέςδιεργασίες (Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας) που κύριο γνώρισμά τους είναι οι χαμηλές ωςμηδενικές απαιτήσεις σε τεχνητή προσθήκη ενέργειας.Η εφαρμογή των συστημάτων αυτών καθίσταται ελκυστική λόγω του χαμηλού κόστους κατασκευήςκαι λειτουργίας, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας έχει εκδηλωθεί ζωηρό ενδιαφέροναπό μικρούς δήμους, οι οποίοι επιδιώκουν να εφαρμόσουν τέτοιου είδους συστήματα προκειμένουνα πετύχουν οικονομίες κλίματος σε σχέση με την αρδευτική περίοδο και όχι μόνο.Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, απόπ την επαναχρησιμοποίηση των υδρολυμάτων στη Θεσσαλονίκηαναμένεται ετήσια εξοικονόμηση 75.000.000 κυβ. μέτρων φρέσκου νερού που μέχρι σήμερααπόλήγει στο Θερμαϊκό Κόλπο, ενώ αντίστοιχα αποτελέσματα αναμένεται να υπάρξουν για τηνΑθήνα και άλλες πόλεις της χώρας μας.Τιφιν Εφημερίδα των Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΤ.Θ. 3720, 10210 Αθήνα, Τηλ. 5248968, Fax 5235319,Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή στη ΤιφινΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .........................................ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ................................. Τ.Κ. ............ΠΟΛΗ .......................... ΤΗΛ.............................E-MAIL ................................................................................ΕΠΑΓ. .................................. ΑΦΜ....................ΔΟΥ................................ ΗΜΕΡΟΜ.....................ΥΠΟΓΡΑΦΗ ..........................Ìçíîå÷íÜôåôçíóõíäñïìÞóáòóôçíåöçìåñßäáìáò.Åõ÷áñéóôïýìåΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑποστέλλω Ταχυδρομική επιταγήαριθ:.....................................Εσωκλείω τραπεζική επιταγήΤράπεζα .................................Μην ξεχνάτε την συνδροµή σας στην εφη-µερίδα µας. Ευχαριστούµε “Τιφιν”


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001 ΤιφινΣΕΛΙΔΑ 3Ενέργεια μπορεί να μην έχει αλλάαπό υπολογιστή “σκίζει”Κοστίζει 110 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται τοποθετημένοςσε πολλές μονάδες, που η κάθε μίαέχει τις διαστάσεις ενός μεγάλου ψυγείου. Καλύπτεισε εμβαδό ίσο με δύο γήπεδα του μπάσκετ. Ψύχεταιαπό κλιματισμό, ο οποίος θα μπορούσε να δροσίζει765 σπίτια. Κάνει υπολογισμούς σε ένα δευτερόλεπτο,που θα πάρουν δέκα εκατομμύρια χρόνια για ναγίνουν από ένα κομπιουτεράκι.Το όνομά του είναι ASCI White και είναι πο μεγαλύτερος υπολογιστής στον κόσμο. Το ενλόγω “τέρας” δημιουργήθηκε από την ΙΒΜ και είναι ο γρηγορότερος ηλεκτρονικός υπολογιστής.Εκτελεί 12,3 τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Διαθέτει 8.192 μικροεπεξεργαστές,6 τρισεκατομμύρια Bytes μνήμης και 160 τρισεκατομμύρια Bytes αποθηκευτικούχώρου. Το λειτουργικό του σύστημα είναι η έκδοση του Unix της IBΜ, το ΑΙΧ.Ο πελάτης ο οποίος θα χρησιμοποιήσει αυτό τον υπολογιστή - μαμούθ, είναι το ΥπουργείοΕνέργειας των ΗΠΑ. Θα χρησιμεύσει στην προσομοίωση πυρηνικών δοκιμών, οι οποίεςείχαν σταματήσει να γίνονται.ΕΙΔΕΣ Η ΔΕΗ;Την εγκατάσταση και νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο Λαύριο μελετά η ΔΕΗ, προκειμένουνα καλύψει τη ζήτηση ενέργειας, που αυξάνεται με ρυθμούς περίπου 55 ετησίωςαλλά με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στο σκέλος της ισχύος.Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ξεκίνησε συζητήσεις με ξένες εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού,για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων παράδοσης μιας μονάδας περίπου 400MW το καλοκαίριτου 2004. Μέχρι στιγμής από τις εταιρείες έχει απαντήσει θετικά η Siemens η οποία,υπο προυποθέσεις, είναι σε θέση να παραδώσει τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου μετίμημα περίπου 55 δις. δρχ.Η πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει εσπευσμένα στη μελέτη για νέα μονάδα στην Αττική,αποδεικνύει ότι αφ’ενός απομακρύνεται συνεχώς η πιθανότητα να κατασκευαστούν στοαμέσως επόμενο διάστημα σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από τους ιδιώτες οι οποίοι έλαβαντις σχετικές άδειες, ενώ αφ’ ετέρου οι ανάγκες που δημιουργεί η αύξηση της ζήτησηςείναι πλέον ασφυκτικές.Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, αξιοποιεί η ΔΕΗ η οποία μη θέλοντας να δει άλλουςανταγωνιστές στην εγχώρια αγορά προσπαθεί να την κλείσει καλύπτοντας τις επιπλέονανάγκες με δικές της μονάδες.Όσο για τον ιδιωτικό τομέα, μελέτες σκοπιμότητας για τις νέες μονάδες για τις οποίεςέλαβαν άδειες ιδιωτικές εταιρείες, δεν έχουν ξεκινήσει. Και αυτό επειδή η ΔΕΗ δενδημοσιοποιεί τα κοστολογικά στοιχεία των επιμέρους δραστηριοτήτων της, όπως έχειυποχρέωση από το νόμο 2773, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπ’ όψιν από τους υποψήφιουςεπενδυτές για τη σύνταξη των τεχνικοοικονομικών μελετών.Σε κάθε περίπτωση οι ιδιωτικές μονάδες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στις αρχέςή τα μέσα του 2004, το αργότερο μέχρι την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2002, να έχουνολοκληρώσει τις τεχνικοοικονομικές τους μελέτες, να έχουν συμφωνήσει πωλήσεις ηλεκτρικούκαι όρους δανεισμού από τις τράπεζες, επιπλέον δε να έχουν λάβει όλες τιςάδειες για την εγκατάσταση των εργοταξίων, κάτι που μέχρι στιγμή κρίνεται ανέφικτο.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΜε οικολογικά κριτήρια θα γίνονται στο εξής τα οικολογικά έργα. Σε διαφορετική περίπτωσηκινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν, αφού η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί πλέοναπαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενός έργου. Ουσιαστικά οι επιπτώσειςστο περιβάλλον καθίστανται πλέον καθοριστικές για την εκτέλεση ή όχι των δημόσιων έργωντης χώρας, σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου 1650/1986 για την προστασία τουπεριβάλλοντος που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη “μεταφορά τουσυντελεστή δόμησης”.Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα έργα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες και παρέχεταιπεριθώριο ενός έτους για την εφαρμογή του μέτρου. Η τροποποίηση του νόμου αποτελείκαι νομοθετική προσαρμογή στα κοινοτικά δεδομένα. Ειδικότερα με το άρθρο 28 του νομοσχεδίουτροποποιείται το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντοςκαι ορίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργωνκαι του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται εντός έτους από τη δημοσίευσητου παρόντος, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρείςκατηγορίες. Κάθε κατηγορία σε υποκατηγορίες και σε ομοειδείς ενότητες, ανάλογα με τιςεπιπτώσεις τους στο περιβάλλον.Αποστολές στο διάστημα μεπυρηνική ενέργειαΠεδίο διαμάχης θα γίνει, για μια ακόμη φορά, ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθούνοι μελλοντικές και πλέον φιλόδοξες διαστημικές αποστολές. Μπορεί να είχε μπεί στη ναφθαλίνηη πρόταση χρήσης πυρηνικών αντιδραστήρων στα διαστημικά σκάφη, κύριως λόγωτων αντιδράσεων από οργανώσεις και της κοινής γνώμης. Όμως η πραγματικότητα,τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται να οδηγεί στην επανεξέταση τουθέματος.Υπό το βάρος των απαιτήσεων, οι αποστολές οι οποίες σχεδιάζονται σήμερα, σε συνδυασμόμε την πιεστική ανάγκη μείωσης του κόστους και την ταυτόχρονη αύξηση της αποτελεσματικότητας,είναι πιθανόν και πάλι να υιοθετηθεί και πάλι η πυρηνική ενέργεια. Όμως με πολύσαφή και αυστηρά περιθώρια ασφάλειας, κυρίως κατά τη φάση της εκτόξευσης.Μία λύση που θα ήταν εξαιρετική, αν δεν υπήρχε η πιθανότητα ατυχήματος και συνακόλουθα,μόλυνσης του περιβάλλοντος και θανάτου ανθρώπων. Παρακάμπτοντας το ενδεχόμενοαυτό κατά τη φάση της εκτόξευσης και για όσο διάστημα το σκάφος βρίσκεται κοντά στη Γη,η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση, αφού από πολύ μικρή ποσότητακαυσίμου και μικρών διαστάσεων μονάδες παράγονται μεγάλα ποσά ενέργειας, όπως είναιαναγκαί, σε μία μη επανδρωμένη διαστημική αποστολή.Ίσως να μην είχαμε δώσει τόση σημασία, ενθουσιασμένοι από την επιτυχία και τη γοητείατης εξερεύνησης. Πάντως, ατυχήματα αυτού του είδους χρονολογούνται ήδη από το μέσοντης δεκαετίας του 60’.ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑΕπιχείρηση αναστροφής της τάσης φυγήςτων κατοίκων από τα ακριτικά νησιά ξεκινάειτι Υπουργείο Γεωργίας, με σειρά ε-πενδύσεων που θα τονώσουν τον αγροτοκτηνοτροφικότομέα.Το υπουργείο Γεωργίας ρίχνει στη μάχηκονδύλια που θα ξεπεράσουν τα 70 διςδρχ. για την υλοποίηση έργων άμεσης προτεραιότητας,ενώ θα παράσχει και οικονομικάκίνητρα για όσους παραμείνουν μέσωτων επιχειρησιακών προγραμμάτων “ΑγροτικήΑνάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου2000-6, Αλιεία, Leader και σχέδιο Α-γροτικής Ανάπτυξης”.Στόχος του υπουργείου Γεωργίας μέσα α-πό την εφαρμογή πρόσθετων διαρθρωτικώνμέτρων και κατά τη νέα προγραμματικήπερίοδο 2000-6 είναι η αναστροφή τηςτάσης εγκατάλειψης του αγροτικού πληθυσμούαπό τις μη αστικές περιφέρειες τωννησιών και η διατήρηση και συνέχιση τηςαγροτικής δραστηριότητας στα νησιά.Τα κυριότερα από τα μέτρα αυτά είναι:- Η ένταξη στα κοινοτικά προγράμματα μικρώνέργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενέςκ.α) σε όλα τα μικρά νησιά- Εφαρμογή δύο ερευνητικών προγραμμάτωνμέχρι το 2002, τα οποία θα αφορούνστη διερεύνηση των αναγκών της χώραςσε ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές, καθώς καισε αλιευτικά καταφύγια.- Ενταξη κατά προτεραιότητα των νησιώνστα προγράμματα “Ολοκληρωμένης Ανάπτυξηςτης Υπαίθρου”.- Διατήρηση και ανακατασκευή αναβαθμίδωνσε επικλινείς εκτάσεις για την προστασίατων εδαφών από τη διάβρωση.- Εφαρμογή του προγράμματος βιολογικήςγεωργίας και κτηνοτροφίας.- Εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας.- Διατήρηση ποικιλιών γεωργικών φυτών.- Στήριξη των τοπικών προϊόντων.- Οικονομική ενίσχυση των εξόδων μεταφοράςβασικών ειδών διατροφής του εκείπληθυσμού και των παραγωγικών ζώων.- Ενίσχυση επενδύσεων στις αγροτικές εκμεταλλεύσειςκαι στους τομείς εμπορίας καιμεταποίησης με υψηλότερη επιχορήγησηκεφαλαίου έναντι των παλιών περιοχών.ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΣΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΟΥΜΕΛΛΟΝΤΟΣΗ μείωση των εκπομπών των οξειδίων του α-ζώτου και η απουσία εκπομπής υδρογονανθράκωνύστερα από τη χρήση υγρού υδρογόνουστις μεταφορές θα οδηγήσουν στη βαθμιαίασταθεροποίηση και αργότερα στη μείωση τωνεπιπέδων του τροποσφαιρικού όζοντος, το ο-ποίο είναι γνωστό ότι αυξάνεται τις τελευταίεςδεκαετίες. Θα βοηθήσουν επίσης να μην επιδεινωθείη κατάσταση του όζοντος στη στρατόσφαιρα(τρύπα του όζοντος).Τα αεροσκάφη που θα κινούνται με υγρό υδρογόνο δεν θα προξενούν τοπικά προβλήματαρύπανσης διότι δεν εκπέμπουν μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστους υδρογονάναθρακες,καπνό κτλ. Παρ’ όλη τη μεγάλη εκπομπή υδρατμών θα συνεισφέρουν στο φαινόμενο τουθερμοκηπίου κατά πολύ λιγότερο συγκριτικά με τα συμβατικά αεροσκάφη. Η μηχανή υδρογόνουδουλεύει σε χαμηλότερη θερμοκρασία από εκείνη της κηροζίνης, άρα παράγει καιλιγότερα οξείδια του αζώτου.Το υδρογόνο έιναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και διαχέεται εύκολα, με αποτέλεσμα σε μίασύγκρουση ο κίνδυνος ανάφλεξης να είναι μικρότερος άρα και οι πιθανότητες επιβίωσης σεμιά τέτοια κατάσταση είναι μεγαλύτερες. Το υδρογόνο είναι ένα καύσιμο που θα μπορούσενα χαρακτηριστεί εξαιρετικά καθαρό. Τα προϊόντα της καύσης του είναι νερό και σε πολύμικρές ποσότητες οξείδια του αζώτου.Παράλληλα έχουν προχωρήσει και οι έρευνες στην τεχνολογία και των λεωφορείων μεκυψέλες καυσίμων υδρογόνου, τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους στην Ισλανδία. Η παραγωγήτους θα υποστηριχτεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECTOS.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΑΗ Ε.Ε μελετά τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν φυτά για την παραγωγή βιομάζας, σύμφωναμε τις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, κ. Φραντς Φίσλερ. Όπως είπε οεπίτροπος Γεωργίας “η παραγωγή βιοενέργειας είναι μια ξεκάθαρη ευκαιρία για τουςαγρότες να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Θα μπορούσε μάλιστα να γίνει το μανιφέστο τηςβιώσιμης γεωργίας”. Η αυξημένη τιμή της ενέργειας που προέρχεται από βιομάζα σε σχέσημε την ενέργεια από πετρέλαιο, σύμφωνα με τον επίτροπο, οφείλεται στο γεγονός ότι ητιμή της δεύτερης δεν αντανακλά το πραγματικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος. Ηψαλίδα θα μπορούσε να μικρύνει αν δια μέσου της φορολογίας στο κόστος της ενέργειαςαπόπετρέλαιο ενσωματωνόταν και το κόστος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τιςεκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ αντίθετα η βιοενέργεια τύγχανε φορολογικώνελφρύνσεων. Τόνισε βέβαια ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προώθηση των καλλιεργειώνγια παραγωγή ενέργειας είναι οι εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ε.Ε όπως ηBlair House (συμφωνία με τις ΗΠΑ) που της επιβάλλουν περιορισμούς στην καλλιέργειαφυτών που δεν προορίζονται για τρόφιμα.Σε ετοιμότητα η υπηρεσίαενέργειαςΗ Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας είναι έτοιμη να παρέμβει άμεσα σε περίπτωσηαναταραχής στις αγορές πετρελαίου όταν οι ΗΠΑ αναλάβουν δράση στη Μέση Ανατολή.Τα 26 μέλη της ΙΕΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για να απελευθερώσουν περίπου2 εκ. βαρέλια ημερησίως - για περιορισμένο χρονικό διάστημα - από τα στρατηγικά τουςαποθέματα σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των αγορών. Πρωταρχικό σκοπόςλειτουργίας της ΙΕΑ είναι η προφύλαξη των αγορών από πιθανές δυσλειτουργίες και ηδιαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου της Δύσης σε περιόδους κρίσεων.Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία είχε καθυστερήσει σημαντικά στην ανάληψη ανάλογηςδράσης στη διάρκεια του Πολέμου στον Περσικό με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ότι μετη στάση της άφησες τις τιμές του αργού να εκτιναχθούν στα ύψη οδηγώντας τηναμερικανική οικονομία σε ύφεση.


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΤιφινΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣΜια νέα οικολογική συνεργασία ξεκινάει στηχώρα μας. Η περιβαλλοντική οργάνωσηGreenpeace και η αλυσίδα καταστημάτωνBody Shop, που ανέκαθεν επιδείκνυε ευαισθησίασε περιβαλλοντικά θέματα, συνδυάζουν τιςδυνάμεις τους σε μια εκστρατεία, που έχει ή-δη ξεκινήσει στο εξωτερικό εδώ και μήνες.Στόχος της εκστρατείας αυτής έίναι να δεσμευτείη Διεθνής Κοινότητα στη Σύνοδο Κορυφήςγια το περιβάλλον του 2002 που θα γίνει στηΝότια Αφρική, ότι τα δύο δισεκατομμύρια ά-τομα που κατοικούν στις φτωχότερες χώρεςθα έχουν πρόσβαση σε ενέργεια από ανανεώσιμεςπηγές μέσα στα επόμενα 10 περίπουχρόνια.Είναι σχεδόν απίστευτο ότι στην αυγή του 21ου αιώνα, δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι -δηλαδή ένας στους τρείς - ζουν χωρίς τις βασικές ενεργειακές υπηρεσίες που ο υπόλοιποςκόσμος θεωρεί δεδομένες. Καθημερινά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ακριβές,ρυπογόνες και αναξιόπιστες λύσεις όπως λάμπες κηροζίνης, κεριά και καυσόξυλα, πουβλάπτουν την υγεία και συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτό πουυποστηρίζουν στη νέα τους καμπάνια η Greenpeace και τα Body Shop είναι ότι οι ανάγκεςσε ενέργεια των αναπτυσσόμενων χωρών μπορούν και πρέπει να καλυφθούν απόανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μόνοι λόγοι που θα μπορούσαν να απέτρεπαν κάτιτέτοιο είναι μόνο οι πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι.Η έκθεσή τους τονίζει το πόσο ανταγωνιστικές είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καιπόσο οικονομικότερες και ποιο συμφέρουσες μπορεί να αποδειχτούν αν οι χώρες επενδύσουνσοβαρά σε αυτές, καταρρίπτοντας το μύθο που λέει πως οι ανανεώσιμες πηγέςενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και τα υδροηλεκτρικά, είναι ακριβές. Επίσης στηνέκθεσή τους τονίζεται η ικανοποίηση των αναγκών μόνο 800.000 ανθρώπων, τη στιγμήπου δική τους έρευνα έχει αποδείξει πως είναι εφικτό να καλυφθούν οι ανάγκες και τωνδύο δισεκατομμυρίων φτωχών του πλανήτη.ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣΠρίν από 27 χρόνια, ο Ρόμπερτ Μπούσερ κατασκεύασε τα πρώτα μοντέλα αεροπλάνων ταοποία κινούνται με ηλιακή ενέργεια. Έπειτα από πολλά στάδια εξέλιξης και ανάπτυξης και,ενώ έχουν μεσολαβήσει δεκάδες δοκιμές με διάφορους τύπους πρωτότυπων αεροσκαφών,ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της NASA μάλλον θα κλείσει αυτόν το μεγάλο κύκλο.Επισήμως, η πρώτη γενιά τέτοιων αεροσκαφών αναπτύχθηκε στην αρχή της δεκαετίας του1980 και ενσαρκώθηκε το Pathfinder. Το σκάφος αυτό ήταν μια ενιαία πτέρυγα μήκουςπερίπου 33 μέτρων, με οχτώ ηλεκτρικούς κινητήρες, οι οποίοι αρχικά έπερναν ενέργειααπό μπαταρίες.Η NASA προχώρησε σε προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση ενός μη επανδρωμένουαεροσκάφους, το οποίο κινείται με ηλιακή ενέργεια.Πρόκειται για το Helios, ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος πτέρυγας, το οποίο έχειαναπτυχθεί, ώστε να υλοποιήσει δύο από τους σημαντικότερους στόχους του προγράμματοςERAST της NASA: Την πραγματοποίηση πτήσης σε υψόμετρο 100.000 ποδών καιτη διατήρηση αυτού του υψόμετρου, καθώς και την πραγματοποίηση πτήσης χωρίς στάσηγια τέσσερις συνεχόμενες μέρες σε υψόμετρο άνω των 50.000 ποδών.Το Helios, λαμβάνει ενέργεια για τους 14 κινητήρες του από τους ηλιακους συλλέκτες, οιοποίοι έχουν εγκατασταθεί δοκιμαστικά στην άνω πλευρά της πτέρυγας.Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών πτήσεων του αεροσκάφους, που προβλέπεται να ολοκληρωθούντο 2003, θα γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές, προκειμένου να επιτευχθεί καιο δεύτερος στόχος, αυτός της αυτονομίας. Με στόχο να επιτευχθεί η μεγάλη αυτονομία,απαιτείται ένα εξαιρετικά ελαφρύ σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο θα βασίζεταιστη λειτουργία των στοιχείων καυσίμου.Χρησιμοποιώντας μια συσκευή που ονομαζεται ηλεκτρολυτοξειδωτής, το σύστημα αυτόαποθηκεύει την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από τις ηλιακέςκυψέλες για τη διάσπαση των μορίων νερού. Τα αέρια του οξυγόνου και του υδρογόνου,τα οποία παράγονται από τη διάσπαση, συλλέγονται σε ξεχωριστές δεξαμενές.Τη νύχτα η διαδικασία αναστρέφεται. Το οξυγόνο και το υδρογόνο στην αέρια μορφή τουςδιοχετεύονται σε ένα στοιχείο καυσίμου και από εκεί παράγεται νερό και ηλεκτρισμός. Οηλεκτρισμός χρησιμοποιείται για να παρέχει ενέργεια στο αεροσκάφος μέχρι το επόμενοπρωϊ, όταν ο κύκλος ξεκινά εκ’ νέου.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥΣτη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε συνάντηση από εκπροσώπους του cluster φυσικούαερίου που συγκρότησαν 16 φορείς από την ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπ, για τηνάμεση διείσδυση στην αγορά συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας μικρής κλίμακας(ισχύος μικρότερης του 1MW) στον κτιριακό τομέα (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα,κτίρια γραφείων και δημόσια κτίρια). Οι μικρές μονάδες συμπαραγωγής είναι αυτέςπου θα αξιοποιηθούν στη διανομή του φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα για τιςανάγκες μεγάλων κτιρίων αλλά και ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων.Στη συνάντηση μετείχαν ο γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Μακεδονίας Α.Ε κ. ΘέμηςΚαρτσιώτης, το στέλεχος της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΤΒΑ Bank κ.Γιώργος Καρκασίνας, εκπρόσωπος της Slovac Energy Agency mr. Martin Bella, της BlackSea Regional Energy Center mr. L. Radulov, της MYY Energie mr. G. Eberhard, του ΕνεργειακούΚέντρου της Μπατισλάβας mr. V. Helc, της Sigma I κ. Τσικούση και της Speed κ. Ν.Γκούμας, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.Τέλος, να σημειωθεί ότι η διαδημοτική εταιρεία Φυσικό Αέριο Α.Ε, υπέβαλε πέρυσι στηνΕυρωπαϊκή Ενωση, από κοινού με έξι ενεργειακούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς, πρότασηγια την προώθηση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στην ενεργειακή αγοράτης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος SAVE. Υστερα από την πρόταση η Ε.Εαποφάσισε τη δημιουργία Cluster, με εννέα ακόμα ευρωπαϊκούς ενεργειακούς οργανισμούςκαι την ανάθεση της υλοποίησης του έργου στο διευρυμένο πλέον δίκτυο των 16φορέων. Επικεφαλής του συνολικού έργου είναι η ΕΤΒΑ Bank.ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣΗΠΕΙΡΟΥΗ αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Ηπείρου,κατά τρόπο που επιτυγχάνεται η πολλαπλή χρήση τουνερού, σε συνδυασμό με την ορθολογική εκμετάλλευσητου δασικού της πλούτου και τη διατήρηση καιπροβολή της φυσικής της ομορφιάς, αποτελούν προϋποθέσειςγια μια καλοσχεδιασμένη, ήπια ανάπτυξη,ώστε να εμποδιστεί η ερήμωση της υπαίθρου της.Ύστερα από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι στην Ήπειρομπορούν να κατασκευαστούν 18 υδροηλεκτρικά έργαμεγάλου και μεσαίου μεγέθους, καθώς και πανωαπό 50 μικρά υδροηλεκτρικά, τα οποία θα μπορούσαννα παράγουν κάθε χρόνο περί τις 5.000 γιγαβατώρες. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στο25% του τεχνικά εκμεταλλεύσιμου υδάτινου δυναμικού της χώρας μας και στο 15% περίπουτης ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται ετησίως στην Ελλάδα τα τελευταια χρόνια.Όμως, αν και από το 1915 υπήρχαν προτάσεις ξένων κατασκευαστών για την αξιοποίηση τουυδάτινου πλούτου της Ηπείρου, σε συνδυασμό με την κατασκευή ηλεκτρικών σιδηροδρόμων,που θα ένωναν τα Ιωάννινα με την Πρέβεζα, η κατασκευή των υδροηλεκτρικών έργων(ΥΗΕ) άρχισε πολύ αργά. Το 1955 λειτούργησε το ΥΗΕ Λούρου, το 1981 το ΥΗΕ Πουρναρίου,το 1991 το ΥΗΕ Πηγών Αώου και το 1999 λειτούργησε το δεύτερο ΥΗΕ Πουρναρίου.Τα έργα αυτά παράγουν ενέργεια που αντιστοιχεί στην αξιοποίηση του 13% περίπου τουυδάτινου δυναμικού της Ηπείρου.Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Ήπειρος για την υδροηλεκτρική εκμετάλλευση των νερώντης οφείλεται στις μεγάλες βροχοπτώσεις της Πίνδου και στο εξαιρετικά ευνοϊκό ανάγλυφοτης περιοχής, που δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του νερού μεγάλα ύψη υδατοπτώσεων.Τα μικρά υδροηλεκτρικά είναι ικανά να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τηνενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και σε ιδιώτες για όφελος της τοπικής οικονομίας.Τέλος στην Ήπειρο οι νερόμυλοι, οι νεροτριβές, τα νεροπρίονα, δηλαδή γενικά τα αντικείμεναπου χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού, σύμβαλλαν τα μέγιστα στην τοπική οικονομία.ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣΤΡΟΜΟΣΗ αιφνιδιαστική έκρηξη του ηφαιστείουΜαγιόν, 200 μίλια νοτιοανατολικά τηςπρωτεύουσας των Φιλιππίνων Μανίλα, α-νάγκασε περισσότερους από 40.000 ανθρώπουςνα εγκαταλείψουν τα σπίτιατους, αφού κάλυψε με τόνους στάχτη καιπυρακτωμένες πέτρες το χωριό Λεγκάζπι,που απέχει 11 χιλιόμετρα από τον κρατήρατου ηφαιστείου. Το ηφαίστειο είχεδραστηριοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Το ΙνστιτούτοΗφαιστειολογίας και Σεισμολογίαςτης χώρας κύρηξε την περιοχή σεκατάσταση έκτακτης ανάγκης μόλις τέσσεριςώρες πριν από την έκρηξη, κατά τηνοποία υλικά σε θερμοκρασία 900 ο C κάλυψαναπόσταση 3,4 μιλίων, φτάνονταςμε ταχύτητα δεκάδων χιλιομέτρων ανά ώ-ρα.ΝΕΡΟ ΣΤΟΝΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗΝέες αποδείξεις για την ύπαρξη νερού -του βασικού συστατικού της ζωής - στονπλανήτη Άρη προσέφεραν οι φωτογραφίεςυψηλής ανάλυσης που έστειλε το διαστημόπλοιοMars Global Surveyor το ο-ποίο χαρτογραφεί τον κόκκινο πλανήτηαπό το 1999.Σύμφωνα με εργασία που δημοσίευσανστο έγκυρο περιοδικό Nature, ερευνητέςαπό το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, ί-σως αποδεικνύουν την ύπαρξη νερού α-ποθηκευμένου με τη μορφή μεγάλωνστρωμμάτων πάγου κοντά στην επιφάνειατου πλανήτη. Σύμφωνα μάλιστα με τουςίδιους, από τη διαμόρφωση του εδάφουςπροκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι όγκοι πάγουέχουν μετακινηθεί από τους πόλουςπρος τον ισημερινό του πλανήτη, γεγονόςπου αποδεικνύει την ύπαρξη κλιματολογικώνμεταβολών.ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΣυνολικά 218 χιλιάδες τόνους αποβλήτων, περίπου το 5% του ετήσιου όγκουαπορριμμάτων της χώρας, υπολογίζεται ότι θα δεχτεί το Αττικό περιβάλλον κατά τη17ήμερη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς οι 600 χιλιάδες αθλητές,συνοδοί και επισκέπτες εκτός από συνάλλαγμα θα αφήσουν και πολλά απορρίμματα.Η ποσότητα απορριμμάτων που θα διαχειριστεί η πόλη έχει καταστήσει τον Αύγουστοτου 2004 ως ορόσημο όχι μόνο για την Αθήνα αλλά και για την Αττική. Και αυτό διότι οόγκος των αποβλήτων που θα δεχτεί το ήδη βεβαρημένο αττικό περιβάλλον θααποτελέσει ουσιαστικά την “κορύφωση” αλλά και τη γενική δομική για τον τρόπο με τονοποίο τα επόμενα χρόνια η μεγαλύτερη πόλη της χώρας οφείλει να διαχειρίζεται τααπόβλητα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων της.Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την οποίασυνέταξε για λογαριασμό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Γιώργος Πάνος.Σύμφωνα με την έκθεση με θέμα:”Ολυμπιακοί Αγώνες: Προετοιμασία και πρόληψη μεέμφαση τη διαχείριση αποβλήτων”, η διοργανώτρια πόλη θα κληθεί να αντιμετωπίσειδεκάδες περιβαλλοντικές προκλήσεις, αν ληφθεί υπόψη η ρύπανση του ατμοσφαιρικούαέρα, η ελλιπής ποσότητα και ποιότητα νερού, το βεβαρημένο και εύθραυστο φυσικόκαι αρχαιολογικό περιβάλλον, τα προβλήματα συγκοινωνίας μέσα στην πόλη, τοπρόβλημα της ηχορύπανσης και το βασικότερο αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτωνκαι των αποβλήτων.Η ιδιωτική πρωτοβουλία για άλλη μια φορά πιθανότατα να κληθεί να καλύψει το κενό.Ήδη οι πρώτες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων μεγάλης κλίμακας έκαναν την εμφάνισήτους και μάλιστα φαίνεται ότι είναι κερδοφόρες ακόμη και πριν το μεγάλο κύμα τωνολυμπιακών σκουπιδιών. Όμως η μάχη με τα σκουπίδια αναμένεται να δοθεί και σεεπιμέρους τομείς, στα βήματα των Ολυμπιακών του Σίδνεϊ, οι οποίοι άλλωστεχαρακτηρίστηκαν και ως “Πράσινοι Ολυμπιακοί”.Τέλος, η Οργανωτική Επιτροπή του 2004 έχει αποφασίσει σε ό,τι αφορά την προμήθειαυλικών, συστημάτων και προϊόντων να εφαρμοστεί η μείωση στο ελάχιστο των υλικώνσυσκευασίας, αποφυγή χρήσης προϊόντων ή παρασκευασμάτων που περιέχουν τοξικέςουσίες, οι οποίες καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος και η προτίμηση σε προϊόνταμακράς διερκείας, τα οποία είναι ανακυκλώσιμα.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001 ΤιφινΣΕΛΙΔΑ 5- Κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεωνγια δράσεις ΕΤΑ σχετικά με τις επιπτώσειςτων ενδοκρινικών διαταρακτών στην υ-γεία και το περιβάλλον στο πλαίσιο των ειδικώνπρογραμμάτων έρευνας, τεχνολογικήςανάπτυξης και επίδειξης με θέμα, Ποιότηταζωής και διαχείριση έμβιων πόρων, (1998-2002) και, Ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμηανάπτυξη, (1998-2002)Οι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν σε έμμεσεςδράσεις ΕΤΑ καλούνται δια της παρούσηςνα υποβάλουν προτάσεις για έργα ΕΤΑ, έργαεπίδειξης, συνδυασμένα έργα ΕΤΑ/επίδειξης,θεματικά δίκτυα και συντονισμένες δράσειςπου καλύπτουν το παράρτημα Ι του προγράμματοςεργασίας . Προθεσμία υποβολής προτάσεων15.02.2002- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων γιαέμμεσες δράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικούπρογράμματος έρευνας, τεχνολογικής α-νάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της βελτίωσηςτου ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικούκαι της κοινωνικοοικονομικής βάσηςγνώσεων. Προθεσμία υποβολής προτάσεων03.10.2001ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣτη Βελγική προεδρία μετατίθεται η λήψη αποφάσεων για τη φορολόγηση των ενεργειακώνπροϊόντων, θέμα το οποίο θα ρυθμίσει με τη θέσπιση ειδικής οδηγίας της Ε.Ε.Τα κράτη - Μέλη είναι ιδιαίτερα διστακτικά στα θέματα επιβολής του ενεργειακού φόρου,εκτιμώντας τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην ανταγωνιστικότητα τηςευρωπαϊκής οικονομίας.Ετσι, στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στο καθορισμό κοινής δομής στην φορολόγησητης ενέργειας, δηλαδή στην εφαρμογή ή όχι κοινών συντελεστών και στη φορολόγησητης ηλεκτρικής ενέργειας, διατυπώνονται σημαντικές διαφωνίες, ενώ οι εκτιμήσειςείναι ότι δύσκολα θα καταστεί δυνατόν να βρεθούν κοινές θέσεις.Όσον αφορά την ελληνική πλευρά, στο πρώτο θέμα υποστηρίζει, συντασσόμενη με τηνάποψη της προηγούμενη προεδρίας, της σουηδικής, ότι μια κοινή δομή στη φορολόγησητων ενεργειακών προϊόντων δεν θα πρέπει να συνδεθεί, τουλάχιστον στην παρούσαφάση, με το ζήτημα των φορολογικών συντελεστών, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί σεμεταγενέστερο στάδιο. Συγκεκριμένα, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι το ζήτημα των φορολογικώνσυντελεστών δεν θα πρέπει να αποτελεί θέμα άμεση προτεραιότητας για τηνπροώθηση της οδηγίας, ενώ ορισμένα θέματα όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και ηανταγωνιστικότητα της οικονομίας, θα πρέπει να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος.Τέλος, σε ότι αφορά τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η ελληνική πλευρά τάσσεταιυπέρ της φορολόγησης των εκροών κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας,τασσόμενη και πάλι με τη σουηδική πλευρά, που κατέθεσε σχετική πρόταση. Σύμφωνα μεαυτή, η φορολόγηση των εκροών στην παραγωγή ηλεκτρικού θα πρέπει να αποτελεί τογενικό κανόνα φορολόγησης του ηλεκτρισμού, με δυνατότητα εφαρμογής μηδενικούσυντελεστή φορολόγησης, για μια μεταβατική περίοδο.ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσεςδράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικούπρογράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξηςκαι επίδειξης για μια φιλική προς τοχρήστη κοινωνία των πληροφοριών (1998-2002). Προθεσμία υποβολής προτάσεων28.02.2002oΠρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσεςδράσεις Ε & ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικούπρογράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξηςκαι επίδειξης με αντικείμενο τη βελτίωσητου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού καιτης κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων, υ-ποστήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για τηνεπιστήμη και τεχνολογία στην ΕυρώπηΚοινή βάση δεικτών επιστήμης, τεχνολογίαςκαι καινοτομίαςΠροθεσμία υποβολής προτάσεων 15 Οκτωβρίου2001- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσεςδράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικούπρογράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξηςκαι επίδειξης, ενέργεια, περιβάλλονκαι βιώσιμη ανάπτυξη (1998-2002)Μέρος Α Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξηΠροθεσμίες υποβολής προτάσεωνΜΕΡΟΣ 1Κεντρική δράση 1 Αειφόρος διαχείριση καιποιότητα των υδάτων 15.10.2001Κεντρική δράση 2 Υδρογειακή μεταβολή, κλίμακαι βιολογική ποικιλότητα 15.10.2001Κεντρική δράση 3 Αειφόρα θαλάσσια οικοσυστήματα15.10.2001Κεντρική δράση 4 Η πόλη του μέλλοντος καιη πολιτιστική κληρονομιά 15.10.2001- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων γιαβραχυπρόθεσμες δράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιοτου ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικήςανάπτυξης και επίδειξης στον τομέαΕνέργεια, περιβάλλον και αειφόρος α-νάπτυξη (1998 - 2002) - Μέρος Β Ενέργεια -Global WindPower 2002Το Global WindPower 2002 είναι το μεγαλύτερο διεθνέςσυνέδριο για την αιολική ενέργεια. Το συνέδριο θα γινειστις 2 έως τις 5 Απριλίου 2002 στο Παρίσι. Το GlobalWindPower 2002 διοργανώνεται από κοινού, από τηνAmerican Wind energy Association (AWEA) και την Europeanwind energy Association (EWEA), και είναι η πρώτηφορά που οι δύο αυτές εταιρείες πρόκειται να συνεργαστούνγια ένα τόσο σημαντικό διεθνές γεγονός. Κύριοισπόνσορες του συνεδρίου είναι η Γαλλική αντιπροσωπείατης αιολικής ενέργειας EDEME και η Γαλλική ομοσπονδίαανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) SyndicatDes Energies Renouvelables. Στο συνέδριο θα συζητηθούνθέματα αιολικής αγοράς σε διαφορετικά επίπεδαανάπτυξης.Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης στις τεχνολογίεςαιολικής ενέργειας. Επίσης θα φέρει κοντά ειδικούς σε θέματα αιολικής ενέργειας και θαβοηθήσει την ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς σε ολόκληρο τον κόσμο.Τα συνέδρια Global WindPower είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που άρχισαν το Μάρτιοτου 2000 όταν αντιπροσωπεία της EWEA επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της AWEA στηWashington για να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους και έτσι από κοινού αποφάσισαννα σχεδιάσουν μια σειρά από συνέδρια που θα αφορούν την αιολική ενέργεια. Έτσι τονΙανουάριο του 2001 πολλές εταιρείες που ασχολούνται με θέματα αιολικής ενέργειας, πολλέςαπό τις οποίες ήταν μέλη της EWEA, αποφάσισαν να υποστηρίξουν τη προσπάθεια αυτή γιανα διοργανωθούν τα συνέδρια αυτά.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της EWEA: www.ewea.org/src/gwp.htmκεντρικές δράσεις 5 και 6 - Energy Open ST.Προθεσμίες υποβολής προτάσεων 14.12.2001- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μεσοπρόθεσμεςέως μακροπρόθεσμες έμμεσεςδράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματοςέρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξηςκαι επίδειξης στον τομέα Ενέργεια, περιβάλλονκαι αειφόρος ανάπτυξη (1998-2002)Μέρος Β Ενέργεια - κεντρικές δράσεις 5 και 6- Energy Open MTLΠροθεσμίες υποβολής προτάσεων 14.12.2001- Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεωνγια δράσεις Ε & Τ στο πλαίσιο του ειδικούπρογράμματος έρευνας και εκπαίδευσης(Euratom) στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας(1998 έως 2002)- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσεςδράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικούπρογράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξηςκαι επίδειξης στον τομέα της βελτίωσηςτου ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού καιτης κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεωνEπιστημονικές διασκέψεις υψηλού επιπέδου.Προθεσμίες για την παραλαβή των προτάσεων1.2.2002- Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεωνγια δράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικούπρογράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξηςκαι επίδειξης στον τομέα (Μέρος Β: Ενέργεια) C 77/29/20.3.1999, C73/12/14.3.2000Μέτρα ειδικά για ΜΜΕ (π.χ. διερευνητικά βραβεία,δραστηριότητες συνεργατικής έρευνας)υλοποιούνται μέσω του συστήματος συνεχούςυποβολής της παρούσας πρόσκλησης.Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ευρύτερουχαρακτήρα 1.2.2002Δραστηριότητες ΜΜΕ΄Ερευνα συνεργασίας 19.9.2001, Εκπαίδευση,Συνοδευτικά μέτρα 1.2.2002- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων γιαδράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματοςέρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξηςκαι επίδειξης στον τομέα


ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤιφινΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΟ Όμιλος Επιχειρήσεων Δ. Αγγελόπουλουέχει την έδρα του στους Θρακομακεδόνεςστα Βόρειο - Δυτικά προάστια της Αθήνας.Η Ιστορία του Ομίλου ξεκινά στης αρχές τηςδεκαετίας του 60’ με κύρια δραστηριότητατις μεταλλικές και πλαστικές κατασκευές.Σήμερα ο Όμιλος Δ’ Αγγελόπουλου περιλαμβάνειτις εξής εταιρείες:- Γεωβιολογική Α.Ε- Περιβάλλον ΑΕΒΕ- ID Systems Συστήματα Υψηλής ΤεχνολογίαςΑΕΒΕ- ΣΠΑ Ελλάς Τεχνική Α.Ε- Ακτοτεχνική Α.Ε- Δ.Ν Αγγελόπουλος Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ.Δ.Ν ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕ-ΤΕΜία από τις κυριότερες εταιρείες του ομίλουΔ. Αγγελόπουλου είναι η εταιρεία Δ.ΝΑγγελόπουλος Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ. Αμέσωςμε την ίδρυσή της το 2000 εστίσε το ενδιαφέρονκαι τις δραστηριότητές της στην παραγωγικήενεργειακή αξιοποίηση των φυσικώνδιαθεσίμων ολόκληρου του ελληνικούχώρου και ιδιαίτερα στον βέλτιστο ηλεκτρικόμετασχηματισμό της υδραυλικής ενέργειαςτων ανανεώσιμων υδατικών πόρων,σχεδιάζοντας, μελετώντας και προγραμματίζονταςτην υλοποίηση σειράς Μικρών Υ-δροηλεκτρικών Εργων αλλά και σειράς άλλωνέργων αειφορικής ανάπτυξης. Ένας α-πό τους κύριους στόχους της εταιρείας είναιη ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή από α-νανεώσιμους ενδογενείς φυσικούς πόρους.Η εταιρεία ήδη ανέπτυξε καινοτόμο μέθοδοηλεκτρικού μετασχηματισμού του μή συμβατικούεπιφανειακού αλλά και του υπόγειουυδροδυναμικού συγκεκριμένων περιοχώνμε κατάλληλη συστοιχία υδρογεννητριών σεστραγγιστικούς και μή στραγγιστικούς υδατολισθήρεςμεταβλητής γεωμετρίας, λαμβάνονταςκαι το αντίστοιχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.Στα πλαίσια της περαιτέρω βελτίωσηςΗ ΚΑΛΛΙΓΚΑΝΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡΟΑυξάνεται ο αριθμός των έργων για την επεξεργασίανερού από υδατοδεξαμενές τα ο-ποία έχουν ανατεθεί στην εταιρεία ΚάλλιγκανΕλλάς.Στον κατάλογο των παραπάνω έργων περιλαμβάνονταιέργα που έχουν υλοποιηθεί σενησιά όπως στη Μύκονο, Ίο, Νάξο αλλά καισε Ναύπλιο και Λαμία.Στην κατηγορία των έργων για την επεξεργασίαυφάλμηρου νερού με αντίστροφη ό-σμωση έχουν εκτελεσθεί έργα στο Βρόνταδο(Χίος) για 30 κ.μ την ώρα και στη Λέρο για10 κ.μ την ώρα. Επίσης από την εταιρεία παραδόθηκεέργο αφαλάτωσης θαλασσινού νερούστην Ερμούπολη της Σύρου για 500 κ.μ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣτης καινοτόμου αυτής μεθόδου, η εταιρείαεγκατέστησε, στην ορεινή Φθιώτιδα, μικρήμονάδα μηχανικής μηχανικής μετατροπήςτου υπόγειου υδροδυναμικού μέσα από υ-πόγειο στραγγιστικό αγωγό και υδροστροβιλοτροχόοριζοντίου άξονα, ως πρώτο βήμαυλοποίησης ενός πιλοτικού - επιδεικτικούέργου μιας συστοιχία υδρογεννητριώνμή συμβατικού υδροδυναμικού. Παράλληλα,σχεδιάσε μια νέα υδροστροβιλομηχανή,τύπου εγκάρσιας - διάμέσου ενδορροής, υ-ψηλών επιδόσεων και ενεργειακών στοχεύσεων,κατάλληλη για περαιτέρω τυποποίησηκαι για παραγωγή σε σειρά στις εγκαταστάσειςτου Ομίλου Επιχειρήσεων Δ. Αγγελόπουλος.Στα πλαίσια της άμεσης πραγμάτωσης τουενεργειακού της προγραμματισμού, η εταιρείαΔ.Ν ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α-ΒΕΤΕ βρίσκεται σε στάδιο πλήρους ωριμότηταςγια την υλοποίηση Μικρών ΥδροηλεκτρικώνΣταθμών για τους οποίους ολοκληρώθηκεη εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών.Πέραν των έργων αυτών, η εταιρείαεκπονεί για μια πλειάδα περιπτώσεων σειράμελετών βέλτιστης ενεργειακής αξιοποίησηςυδατικών πόρων, τεχνικοοικονομικών μελετώνΜικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, καθώςκαι μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,όπως επίσης και συστηματικές διασκοπήσειςπεδίου και εκτιμήσεις υδροδυναμικού, προγράμματαμετρήσεων της υδραυλικότηταςκαι με παράλληλη εκπόνηση υδρολογικώνμελετών.Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην αξιοποίησητου διαχεόμενου υδροδυναμικού, υ-φιστάμενων υδραυλικών δικτύων με την έ-νταξη των πλέον κατάλληλων Μικρών ΥδροηλεκτρικώνΜονάδων σε ήδη υφιστάμενα έργααστικής, περιαστικής και γεωργικής υ-δραυλικής, συμβάλλοντας τα μέγιστα με αυτάτα έργα πολλαπλής σκοπιμότητας στηνορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.ΜΟΝΑΔΑΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑΚεφάλαια ύψους 12 δις. δρχ. προτίθενται ναεπενδύσουν από κοινού η δανική Danel καιο Όμιλος Μυτιληναίου με συμμετοχή και τουδήμου Καβάλας, για τη δημιουργία συνδυασμένηςμονάδας παραγωγής ηλεκτρισμούκαι θερμότητας στη βορειοελλαδίτικη πόλη.Η απόφαση κατάθεσης της αίτησης προς τηΡΑΕ και τον δήμο Καβάλας λήφθηκε μετάαπό επισταμένη έρευνα της κοινοπραξίας σενοικοκυριά και επιχειρήσεις της πόλης η ο-ποία κατέδειξε ότι μια τέτοια επένδυση θαείναι συμφέρουσα για τους συμμετέχοντεςκαι θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα στηνηλεκτροδότηση της πόλης της Καβάλας.Η ALFA ALFA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΤην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει οΌμιλος Alfa Alfa Holdings.Η Alfa Power είναι θυγατρική του ομίλου, η οποία αξιοποιώντας την άδεια της ΡυθμιστικήςΑρχής Ενέργειας, θα ιδρύσει στη Βοιωτία ιδιωτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας, ισχύος 390MW.Εξάλλου, με εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα έκλεισε το πρώτο εξάμηνο 2001 γιατην ΕΣΧΑ Ελλάς ΑΒΕΕ, εταιρεία η οποία αποτελεί τον “πυρήνα” του κλάδου ενέργειας,ασφαλτικών και πετρελαιοειδών του ομίλου. Αυτή η σημαντική οικονομική αλλαγή οφείλεταιστην εξαγορά της ολλανδικής Esha Holding B.V, επιτρέποντας την ενσωμάτωσητων οικονομικών αποτελεσμάτων της από την τρέχουσα χρήση.Η Esha Holding B.V είναι η μία από τις ηγέτιδες εταιρείες της Ευρώπης στα ασφαλτικά -πετρελαιοειδή, με διυλιστήριο στο Άμστερνταμ, εργοστάσια στην Ολλανδία και στη Γερμανία,ισχυρό στόλο δεξαμενόπλοιων και υπερσύγχρονο κέντρο επιστημονικής έρευνας.Ο κλάδος που σύντομα θα μετονομαστεί σε Alfa Energy, καλύπτοντας τα πεδία, ασφαλτικών,πετρελαιοειδών, ηλεκτρικής ενέργειας, απαρτίζεται από τις εταιρείες Esha HoldingB.V, BITOYMINA, Esha Bulgaria και Alfa Power.5 ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΚΑΠΑΡΚΑΠέντε νέα αιολικά πάρκα, συνολικού δυναμικού40,2 MW και προϋπολογισμού 15δις. δρχ. πρόκειται να εγκαταστήσει και ναλειτουργήσει η Ελληνική Τεχνοδομική.Η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος, με μερίδιοπου στις περισσότερες περιπτώσειςφθάνει ή ξεπερνά το 90%, σε τέσσερις τοπικέςεταιρείες ανάπτυξης αιολικών πάρκωνστην Κεφαλλονιά, την Τροιζηνία καιτη Λέσβο. Πρόκειται για τις εταιρείες “ΤετράπολιςΑιολικά Πάρκα ΑΕ” στην Κεφαλλονιά,με μονάδα ισχύος 10,20MW, την“Αιολικά Πάρκα Ελλάδος Τροιζηνία ΑΕ”με δύο μονάδες ισχύος 15 MW και 8 MWαντίστοιχα, την “Αιολική Αντισσας ΑΕ” με3 MW στην Λέσβο και την “Τρίπανδος ΑιολικάΠάρκα ΑΕ” με 4MW, επίσης στη Λέσβο.Το πάρκο της Κεφαλλονιάς και τα δύο τηςΛέσβου έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστούντο 2002 και να λειτουργήσουντο 2003, ενώ τα υπόλοιπα θα κατασκευαστούντο 2003 με στόχο να τεθούν σε λειτουργίατο 2004. Και τα πέντε έχουν λάβειθετική γνωμοδότηση από τη ΡυθμιστικήΑρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την έκδοσηάδειας λειτουργίας.Τέλος ας σημειωθεί ότι συνολικά η ΕλληνικήΤεχνοδομική έχει καταθέσει αιτήσειςστη ΡΑΕ για αιολικά πάρκα ισχύος300MW.ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣΠΡΑΣΙΝΟΥΝέος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου καιαναψυχής, το πάρκο Παστέρ, εγκαινιάστηκεαπό τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. ΚώσταΛαλιώτη και τον υφυπουργό Κ. Νάσο Α-λευρά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων,στη Διασταύρωση της Βασιλίσσης Σοφίαςμε την Τσόχα.Στις πρωτοβουλίες του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ηαναβάθμιση και ανάδειξη παρόμοιων χώρωνστο Λεκανοπέδιο, προκειμένου να α-ποτελέσουν πνεύμονες ζωής για τους κατοίκους.Συγκεκριμένα, στην περιοχή τωνΑμπελοκήπων με συντονισμένες παρεμβάσειςτου υπουργείου τα τελευταία χρόνια,έχει χαρακτηρισθεί και αποδοθείστους κατοίκους των Αμπελοκήπων μιασειρά από ελεύθερους χώρους, ενώ προωθούνταιοι μεγάλες αναπλάσεις στα προσφυγικάτης Λ. Αλεξάνδρας και τα Κουντουριώτικα.ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟΣΤΟΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥΝέο αιολικό πάρκο θα εγκαταστήσειη εισηγμένη εταιρεία Πλαστικά Κρήτης.Το Πάρκο θα εγκατασταθεί σε ι-διόκτητη εγκατάσταση της εταιρείας,μετά από άδεια της ΡΑΕ, στον ΝομόΛασιθίου και θα έχει ισχύ 5,94MW.Η επένδυση θα φτάσει τα 2,5 δις. δρχ.και θα υποβληθεί αίτηση για υπαγωγήτης σε αναπτυξιακό νόμο.Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθητης Πλαστικά Κρήτης, ο κύκλος εργασιώντης εταιρείας διαμορφώθηκετο πρώτο εξάμηνο σε 8,3 δις. δρχ. παρουσιάζονταςαύξηση της τάξης του14% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινόδιάστημα.Παράλληλα, προχωρούν οι μελέτεςκαι αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωροη κατασκευή του εργοστασίουτης θυγατρικής της Πλαστικά Κρήτηςστη Σαγκάη, που θα παράγει φύλλακάλυψης θερμοκηπίων και γεωμεμβράνεςγια στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενώνκαι χώρων υγειονομικής ταφής α-πορριμμάτων.ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΗΧΡΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝΑπό το 2003 θα απαγορευτεί η χρήση τωντοξικων υφαλοχρωμάτων που περιέχουν τηνουσία ΤΒΤ, σύμφωνα με απόφαση του ΔιεθνούςΝαυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) πουπροκάλεσε την ικανοποίηση τηςGreenpeace και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων.Ο τριβουτυλοκασσίτερος (ΤΒΤ)είναι ένα ισχυρό βιοκτόνο που χρησιμοποιείταιως πρόσθετο σε υφαλοχρώματα πλοίωναπό τη δεκαετία του 197. Το ΤΒΤ προκαλείδιαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος σεοστρακοειδή φαινόμενο που είναι γνωστόως (imposex), και στην πράξη σημαίνει ότιθηλυκοί οργανισμοί αναπτύσουν αρσενικάχαρακτηριστικά λόγο διαταραχώ στο ορμονικόσύστημα. Εκφράζονται φόβοι ότι το ΤΒΤκαι άλλες συγγενείς του ενώσεις μπορούννα επηρεάσουν και το ανθρώπινο ενδοκρινικόσύστημα, όπως συμβαίνει και στους θαλάσσιουςοργανισμούς.ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤο κλίμα της Γης μπορούσε να εξαρτάται από μικρόβια που κατατρώγουν τα πετρώματακάτω από τον βυθό της θάλασσας, σύμφωνα με νέες έρευνες Αμερικανών επιστημόνων.Η ανάλυση δειγμάτων από βράχους του βυθού του Ατλαντικού και του Ειρηνικού, απέδειξετην ύπαρξη μικροοργανισμών που ζούν μέσα στα ηφαιστειακά πετρώματα και “σκάβουν”το εσωτερικό τους, αφήνοντας ίχνη όπως εκείνα των σκουλικών. Έτσι μεταβάλουτην χημική σύσταση των πετρωμάτων, απελευθερώνοντας τις χημικές ουσίες και ανόργανηύλη από θαλασσινό νερό.Η διαδικασία αυτή επηρεάζει συνολικά τις χημικές αλληλεπιδράσεις στον πλανήτη μας,μεταξύ των οποίων και τον κύκλο του άνθρακα, που παίζει σημαντικότατο ρόλο στονκαθορισμό του κλίματος της Γης.Πριν από τη συγκεκριμένη ανάλυση, οι περισσότεροι επιστήμονες πίστευαν ότι η μεταβολήτης σύστασης των ηφαιστειακών πετρωμάτων αποτελούσε καθαρά φυσικοχημική διαδικασία.ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟΗ Τεχνική Εταιρεία Μέτων Α.Ε του Ομίλου ΑΕΓΕΚ, ανεδείχθη ανάδοχος του έργου κατασκευήςτου φράγματος “Γαδουρά” για την ύδρευση της Ρόδου.Το έργο είναι προϋπολογισμού 15,4 δις. δρχ. και θα ολοκληρωθεί σε 42 μήνες από τηνυπογραφή της σύμβασης.Το έργο προβλέπει την κατασκευή φράγματος σε απόσταση 10 χλμ. από την εκβολή τουποταμού “Γαδουρά” στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της Ρόδου καθώς και η κατασκευήτων συναφών έργων (πρόφραγμα, σήραγγα εκτροπής - εκκένωσης - υδροληψίας,υπερχείλισης, διώρυγα φυγής, πύργος υδροληψίας, προσπελάσεις και τα απαραίτητακτιριακά έργα).Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης τηςΡόδου.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001 ΤιφινΣΕΛΙΔΑ 7ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝΖΗΤΑΕΙ Η COMMISSIONΕπιστροφή κονδυλίων ζητάει η Commission από τη χώρας μας για έργα υδροδότησης τωννησιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα. Αυτό προκύπτειαπό απάντηση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.Barnier, σε ερώτηση τουευρωβουλευτή του ΣΥΝ, κ. Αλαβάνου, σχετικά με τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίαςστο Αιγαίο και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες.Στην απάντησή του ο κ. Barnier επισημαίνει ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι ορισμένα από ταέργα αυτά έχουν καθυστερήσει ή παρουσίαζαν τεχνικά προβλήματα και για το λόγο αυτόπραγματοποίησε για 26 έργα του είδους αυτού (μικρά φράγματα και μικρές τεχνιτές λίμνεςπου ονομάζονται λιμνοδεξαμενές). Υπέβαλε τα συμπεράσματα της μελέτης στιςπεριφερειακές αρχές του Νοτίου Αιγαίου, ζητώντας να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τηνολοκλήρωση των έργων και την αξιοποίηση των υδάτων που συλλέγονται από αυτά.Ενημέρωσε επίσης ότι σε περίπτωση που ορισμένα από τα έργα αυτά δεν έχουνολοκληρωθεί και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, θα προβεί σε ανάκληση της κοινοτικήςσυνδομής που αφορά τα έργα αυτά.Τέλος υπογραμμίζει, ότι το πρόβλημα νερού στην Ελλάδα συνδέεται σημαντικά με τημέθοδο διαχείρισης των πόρων αυτών, για το λόγο αυτό τονίστηκε στις ελληνικές αρχέςότι η διαχείριση των υδάτων πρέπει να καταλαμβάνει σημαντική θέση στο πλαίσιο τωνδιαπραγματεύσεων για το Γ’ ΚΠΣ.ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΗ κυβέρνηση θέλει την είσοδο των ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπωςκαι την ισχυροποίηση της ΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τιςεταιρείες που έχουν λάβει άδειες για παραγωγή ηλεκτρικού προκειμένου να παρακαμφθούντα εμπόδια και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έναρξη των επενδύσεων.Αυτά απάντησε ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, απατώντας σε ερωτήσεις για τις δυσκολίεςστην υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή. Σύμφωνα με τονυπουργό, όλες οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού προχωρούνκανονικά, η τιμολόγηση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται στην τελικήφάση της μελέτης, ενώ η λήξη αυτής της εκρεμμότητας θα προσφέρει ακόμα ένα στοιχείοβεβαιότητας για τους επενδυτές. Ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείονται καινομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθεί η βεβαιότητα των επενδυτών για τιςεπενδύσεις αυτές που απαιτούν τη δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση δόθηκαν άδειες στις εταιρείες ΕΛ.ΠΕ, ΤΕΡΝΑ,ΕΝΕΛΚΟ και Alfa Alfa Holdings, ενώ κατά τη διάρκεια συναντήσεων που είχε ο υπουργόςΑνάπτυξης με εκπροσώπους των εταιρειών, εκφράσθηκαν εκ μέρους τους οι δυσκολίεςπου αντιμετωπίζουν στη σύνταξη των μελετών και στην εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων,καθώς συνεχίζει να υφίσταται ασάφεια σε θεμελιώδη δεδομένα από τα οποία εξαρτάται ηβιωσιμότητα των επενδύσεων, όπως είναι η τιμή αερίου, τα τέλη μεταφοράς αερίου καιηλεκτρισμού ρεύματος, καστολογικά στοιχεία του ανταγωνισμού κ.λπ.ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΤΩΝ ΗΠΑΔιαβάζοντας το νέο ενεργειακόνομοσχέδιο των ΗΠΑ, που πρόσφαταεγκρίθηκε εν μέρει από την αμερικανικήΒουλή, αποκομίζει κανείς την εντύπωσηότι είναι γραμμένο από την ίδια τηβιομηχανία ενέργειας. Αυτό ακριβώςφαίνεται ότι συμβαίνει, διότι οαντιπρόεδρος της χώρας Ντικ Τσέινιαρνείται να αποκαλύψει ποιά ήταν ταμέλη της “μυστικής ενεργειακήςεπιτροπής”, που έπαιξε καθοριστικόρόλο για τη σύνταξη του εν λόγωνομοσχεδίου.ΣΤΑΘΜΟΣΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ -ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΕγκαινιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου α-πό τον υπουργό Ανάπτυξης Ν. Χριστοδουλάκη,ο σταθμός συμπαραγωγήςηλεκτρισμού - θερμότητας στα Ά-νω Λιόσια.Ο σταθμός για την παραγωγή ηλεκτρισμούκαι θερμότητας αξιοποιεί τοβιοαέριο, το οποίο παράγεται κατάτην επεξεργασία των απορριμμάτωνκαι λειτουργεί στο χώρο ΔιαχείρισηςΑπορριμμάτων Άνω ΛιοσίωνΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΗ βιολογική γεωργία στην Τουρκία πάει καλά και αναμένεται να πάει ακόμα καλύτερα.Οι εκτιμήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της έρευνας που έκανε το Ινστιτούτο ΓεωργικώνΕρευνών των ΗΠΑ.Η Τουρκία “μπήκε” στην παραγωγή των οργανικών προϊόντων το 1984. Από τότε ηΤουρκία εμφανίζει μια διαρκή ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα που κατευθύνεται κυρίωςπρος τις αγορές του εξωτερικού. Η εσωτερική αγορά απορροφά πολύ λίγα προϊόντα ταοποία υπολογίζεται ότι καταναλώνουν το 14% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου10.000.000 άνθρωποι που όμως κατέχουν το 50% του πλούτου της χώρας.ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣυμφωνία συνολικού ύψους περίπου 11 δις. δολαρίων για τη μεταφορά φυσικού αερίου,στην Πολωνία υπέγραψαν η πολωνική και νορβηγική κυβέρνηση, μειώνοντας αισθητά τηρωσική κυριαρχία στην περιοχή.Βάσει της συμφωνίας, περίπου 74 δις. κυβικά μέτρα νορβηγικού αερίου θα μεταφερθείστην πολωνική πόλη του Νιεχόρτζε, μέσω ενός νέου αγωγού, το χρονικό διάστημα μεταξύ2008-2024. σύμφωνα με το πολωνικό μονοπώλιο φυσικού αερίου, PGNiG, το οποίο θααναλάβει και τη διαχέιριση του νορβηγικού αερίου, η εν λόγω συμφωνία θα μπορούσε νααποτελέσει μέρος ενός άλλου, σημαντικού έργου, την κατασκευή του αγωγού της Βαλτικής,την οποία η εταιρεία φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει έως το 2003 σε συνεργασία με τηνολλανδική DONG. Η ολλανδο - πολωνική συμμαχία δημιουργήθηκε τον περασμένο Ιούλιο,και προβλέπει την κατασκευή αγωγού 230 χιλιομέτρων μεταξύ των δύο χωρών.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑΚΤΙΡΙΑΟι απόψεις για τα γυάλινα κτίρια διίστανται. Από τηδεκαετία του 50’, όταν έκαναν για πρώτη φορά τηνεμφάνισή τους, τα γυάλινα κτίρια στην Αθήνα δενέπαψαν να προκαλούν αντιπαραθέσεις μεταξύ τωναρχιτεκτόνων αλλά και των απλών πολιτών.Πέραν όλων των αντιπαραθέσεων περί αισθητικήςκαι μοντέρνας αρχιτεκτονικής υπάρχει και ηοικολογική διάσταση. Σύμφωνα λοιπόν με μετρήσειςπου έγιναν πρόσφατα σε γυάλινα κτίρια της Αθήνας,τα οποία αποδείχτηκαν ότι είναι ενεργοβόρα.Οι μετρήσεις κατέδειξαν ότι απαιτείταιυπερδιπλάσια ηλεκτρική ενέργεια για τις ανάγκεςλειτουργίας ενός γυάλινου κτιρίου σε σχέση με αυτές ενός συμβατικού. Η κατανάλωσηενέργειας σε ένα γυάλινο κτίριο κυμαίνεται από 450 έως 800KW ανά τετραγωνικό μέτροτο χρόνο ενώ σε ένα συμβατικό δεν ξεπερνά τις 250KW. Επιπροσθέτως, του θερμούςμήνες το γυάλινο κτίριο χρειάζεται τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια από ό,τι ένακοινό κτίριο μόνο για κλιματισμό, ενώ το χειμώνα έχει απώλειες θερμικής ενέργειας περίπουέξι φορές περισσότερο, συγκρινόμενο ακόμη και με ένα συμβατικό, χωρίς μόνωση κτίριο.Οι ενεργειακές συνέπειες αποτελούν τη μία παράμετρο της χρήσης των γυάλιων κτιρίων.Η ποιότητα του εσψτερικού περιβάλλοντος αποδυκνείεται το άλλο μείζον θέμα, καθώςενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των ενοίκων τους, που στη συντριπτική πλειοψηφίαείναι υπαλληλοι γραφείων.Οι μετρήσεις έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις σε διοξείδιο του άνθρακα στο εσωτερικό ενώςγυάλινου κτιρίου κυμαίνονται από 1.600 έως 1.800 pmm (μονάδα μέτρησης τηςσυγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο), ενώ το όριο είναι 600 ppm. Οισυνθήκες αερισμού αποτελούν επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα για τα γυάλινα κτίρια. Ταμηχανικά συστήματα αερισμού και η κακή διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρωναποδείχθηκε ότι επιβαρύνουν το μικροκλίκα εντός των γυάλινων κτιρίων και ενοχοποιούνταιγια παθολογικά προβλήματα των ενοίκων. Θάμβωση αλλά και υπερφωτισμός καθώς καιυψηλή θερμοκρασία ακτινοβολίας, που αγγίζει του 45 0 κελσίου το καλοκαίρι, συμπληρώνουντην επίπλαστη εικόνα του γυάλινου κτιρίου.ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣΚτίρια εφοδιασμένα με ειδικές ανεμογεννήτριες θα μπορούν να παράγουν τουλάχιστοντο 20% των ενεργειακών τους αναγκών και σταδιακά ολόκληρου του ποσού τηςαπαιτούμενης ενέργειας.Όπως υποστηρίζουν ερευνητές από τη Μονάδα Ενεργειακών Ερευνών του ΕργαστηρίουΡάδερφορντ Άπλετον της Βρετανίας, οι μηχανισμοί αυτοί θα έχουν μεγαλύτερηαποδοτικότητα από τις συνηθισμένες ανεμογεννήτριες ή τις κατασκευές που αντλούνενέργεια από τον ήλιο. Η ίδια η αρχιτεκτονική των κτιρίων θα διοχετεύει τον άνεμο προςτις γεννήτριες, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα.Οι πρώτες δοκιμές σε πρωτότυπο μοντέλο, ύψους εφτά μέτρων, έδειξαν ότι τοσυγκεκριμένο σχέδιο θα μπορούσε να είναι δύο φορές απόδοτικότερο από μίαμεμονωμένη ανεμογεννήτρια, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη δυνατότητα ναπεριστρέφεται ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου.12ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑΤο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και ΈκθεσηΤεχνολογίας για τη Βιομάζα, τη Βιομηχανίακαι την Κλιματική Προστασία που θα γίνειστο Άμστερνταμ, στις 17-21 Ιουνίου 2001,θα είναι ένα από τα ποιο αξιοσημείωτα καιδιακεκριμένα συνέδρια, σε αυτό τον τομέαγια το έτος 2002.Το προηγούμενο, το οποίο έγινε στηΣεβίλη, το 2000, είχε συνολικά 1000συμμετοχές και τεράστια επιτυχία. Τοπρώτο συνέδριο έγινε πριν από 20 χρόνια.Ενίοτε και με τη καθοδήγηση τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής, ο τομέας τηςΒιομάζας αυξήθηκε σημαντικά σεεκτίμηση. Χωρίς αμφιβολία το συνέδριοτου Άμστερνταμ έγινε ορόσημο στοντομέα της Βιομάζας.Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούνείναι:- Βιομάζα (Παραγωγή, προμεταχείριση,πρώτες ύλες τροφοδοσίας βιομηχανία)- Έρευνα και Ανάπτυξη της Βιοενέργειας(Καύση, Πυρόληση, Παραγωγή ρευστώνκαυσίμων)- Επίδειξη και Εμπορία της Βιοενέργειας- Συνδυασμός και Εφαρμογή τηςΒιοενέργειας- Κλιματική Προστασία- Στρατηγικές και Πολιτικές για τηΒιοενέργεια- Η ανάπτυξη του κόσμου από τη Βιομάζα.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στιςιστοσελίδες:www.etaflorence.it, www.wip-munich.de.ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ OFFSETÄéá÷ùñéóìïßÖßëìÇëåêôñïíéêÞ ÅðåîåñãáóßáÅíôýðïõ¢øïãç&åêôÝëåóç ÓõíÝðåéáΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΓΟΥΝΗΣΠαντός Είδους Έντυπα• Εφημερίδες• Περιοδικά• Βιβλία• Αφίσσες• Αυτοκόλλητα• Προσπέκτους• Ημερολόγια• Ετικέττες• Εξώφυλλα• Φεϊγ - ΒολάνΓερανίου 7 Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ: 52 49 755 FAX: 52 49 886


ΣΕΛΙΔΑ 8 ΤιφινΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑΦ. ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝΑΛΓΕΡΙΑΣτην υπογραφή συμφωνίας αξίας 2,5 δις. δολαρίωνπροχώρησαν η BP Amoco και η Αλγερινήκρατική εταιρεία υδρογονάνθρακαSonatrach, για την απο κοινού εκμετάλλευσητων αποθεμάτων φυσικού αερίου In Salahτης χώρας, δήλωσαν εκπρόσωποι των δύοεταιρειών. Το In Salah αναμένεται να αποτελέσειτο δεύτερο μεγαλύτερο τομέα φυσικούαερίου στη βορειοαφρικανική χώρα μετάτο Hassi R’ mel, που το αξιοποιεί η εταιρείαSonatrach. Η εταιρεία BP Amoco θαχρηματοδοτήσει το 65% της ανάπτυξης των200 δις. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου γιατις επόμενες τρεις δεκαετίες και η Sonatrachθα συνεισφέρει κατά 35%, όπως ανακοίνωσανοι εταιρείες.ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣΠΑΡΑΛΙΕΣΤο σημαντικό στις μολυσμένες παραλίεςείναι ότι όσο περισσότερο ψάχνει τόσοπερισσότερο βρίσκεις. Αυτά υποστηρίζειη Χέδερ Χόρχελ, δικηγόρος της αμερικανικήςπεριβαλλοντικής οργάνωσης NRDC.Στη χώρα της, η διαπίστωση αυτή είναικάτι παραπάνω από αληθινή. Κατά το έ-τος 2000, ο αριθμός των παραλίων πουκρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση ήγια τις οποίες εκδόθηκαν προειδοποιήσειςαυξήθηκε κατά 83% σε σχέση με το1999 (από 6.160 σε 11.270). Αυτό συμβαίνειδιότι πέρυσι άρχισαν να πραγματοποιούνταιεντατικότερες μετρήσεις τηςρύπανσης και τα στάνταρντ για τους ε-λέγχους έγιναν πιο αυστηρά. Έτσι και στηχώρα μας γεννιέται η απορία αν αυτό ι-σχύει μόνο για τις ΗΠΑ ή μήπως υπάρχουνκαι εδώ παραλίες στις οποίες θα ή-ταν καλύτερα να μην κολυμπάμε και δεντο γνωρίζουμε;ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΠΕΝΤΑΓΩΝΟΑμερικανικές περιβαλλοντικές οργανώσειςπροσέφυγαν στη δικαιοσύνη για ναεμποδίσουν το Πεντάγωνο να πραγματοποιήσειπυραυλικές δοκιμές στην περιοχήτου Ειρηνικού Ωκεανού.Το επιχείρημά τους είναι ότι οι δοκιμέςέρχονται σε αντίθεση με τους ομοσπονδιακούςκανόνες για την προστασία τουπεριβάλλοντος. Επίσης υποστηρίζουν ότιπρέπει το Πεντάγωνο να ολοκληρώσειπρώτα μια εμπεριστατωμένη ανάλυση τωνπεριβαλλοντικών επιπτ’ώσεων των δοκιμώνστις περιοχές της Αλάσκας, της Χαβάηςκαι της Καλιφόρνιας, όπου πρόκειταινα διεξαχθούν στα πλαίσια των προετοιμασιώνγια την εγκατάσταση του συστήματοςαντιπυραυλικής προστασίας.ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΟΡΩΣΙΑ ΣΕ ΚΙΝΑΤο ρωσικό μονοπώλιο φυσικού αερίουΓκαζπρόμ φαίνεται να κινείται προς τηνκατεύθυνση της απόκτησης δικαιωμάτωνστα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Κόβικτα,στα σύνορα με την Κίνα.Ο Αλεξέι Μίλερ, επικεφαλής της εταιρείας,έχει ήδη συζητήσει την προοπτική παράδοσηςφυσικού αερίου στην Κίνα με τοναντιπρόεδρο της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαιοειδών,κ. Τσεν Γκεγκ.ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΠΕΡΗΜΩΣΗΗ Αττική, η κεντρική Θεσσαλία, η ανατολική Κρήτη,η δυτική Λέσβος, τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου καιη περιοχή του Κιλκίς στη Μακεδονία εντάσσονταιστις προτεραιότητες της κυβέρνησης για αποκατάστασητου περιβάλλοντος από το πρόβλημα της α-περήμωσης.Αυτό προβλέπεται στην απόφαση που υπέγραψαναπό κοινού οι υπουργοί Εσωτερικών, Εξωτερικών,Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, αποδεχόμενοιτο Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της ερημοποίησης.Οι έξι υπουργοί έδωσαν εντολή στις υπηρεσίες των υπουργείων τους να εντάξουν στονπρογραμματισμό τους τα μέτρα που προτείνει το σχέδιο της αρμόδιας επιτροπής.Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται απότο φαινόμενο της ερημοποίησης, σε συνδυασμό με τα βιογεωκλιματικά χαρακτηριστικάτης και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣτη συμφωνία της Βόννης, που υποτίθεται ότι διέσωσε το πρωτόκολλο του Κιότο, η ΕυρωπαϊκήΈνωση υποχώρησε και αποδέχτηκε πλήρως την αγοροπωλησία δικαιωμάτων στηρύπανση. Έτσι, οι σύμβουλοι της Arthur Andersen εκτιμούν ότι στη νέα αγορά θα διακινούνταιδικαιώματα αξίας 5 έως 10 δις δολάρια ετησίως. Αν η Ουάσιγκτον, ο μεγαλύτερορυπαντής του πλανήτη, αποφασίσει να ενταχθεί και αυτή στο πρωτόκολλο, η αγορά θαφτάσει στα 40 με 100 δις. δολάρια ετησίως. Αυτή είναι μια ακόμη παρενέργεια της απόσυρσηςτων ΗΠΑ από το πρωτόκολλο: επειδή δεν συμμετέχουν, η ζήτηση των δικαιωμάτωνμειώνεται, άρα πέφτει και η τιμή τους και έτσι είναι πιο συμφέροντα να τα αγοράσουν όλοιοι άλλοι, αντί να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου τουθερμοκηπίου. Και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι; Μέχρι στιγμής οι χώρες που έχουν εξαγγείλεισχέδια αγοράς δικαιωμάτων στη ρύπανση είναι αυτέ που θεωρούνται κορυφαίες σε ζητήματαπεριβαλλοντικής συνείδησης: η Δανία, η Νορβηγία και η Ολλανδία…ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΚΛΑΜΨΕΙΣΤις ηλιακές εκλάμψεις θα παρακολουθεί ο δορυφόρος GOES-M που εκτοξεύθηκεμε επιτυχία τοποθετημένος σε πύραυλο Atlas. Ανήκοντας στην κατηγορία τωνμετεωρολογικών δορυφόρων, προστίθεται στην ομάδα των πέντε προηγμένηςτεχνολογίας που χρησιμοποιούνται από την ΝΟΑΑ (National Oceanic and AtmosphericAdministration). Όμως ουσιαστικά με τα στοιχεία του, ο δορυφόροςαυτός θα βοηθήσει στην κατά το δυνατόν καλύτερη πρόγνωση του διαστημικούκαιρού, που ήδη έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις τηλεπικοινωνίες, τηδιανομή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες γενικευμένης κλίμακας δραστηριότητεςπου βασίζονται στην τεχνολογία αλλά επηρεάζονται από την ηλιακή δραστηριότητα.ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝΤο Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ)αριθμ. 1485/2001 με τον οποίο τροποποιείται προηγούμενος (ΕΚ 2158/92) για την πυροπροστασίατων κοινοτικών δασών. Ουσιαστικά με τον νέο κανονισμό επιβεβαιώνεται τοενδιαφέρον των δύο θεσμικών οργάνων της Ε.Ε για την προστασία των δασών και τη συνεργασίατων κρατών - μελών σε επίιπεδο αλληλοενημέρωσης για τα αίτια των πυρκαγιών και τηβελτίωση των συστημάτων πρόληψης και παρακολούθησής τους. Από το 1997 - 2001 διατίθενταισυνολικά 49,4 εκατ. ευρω. για τη συνεργασία αυτή και την κάλυψη των δαπανών τηςΜονιμης Δασικής Επιτροπής της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στο τεύχος L 196/4 τηςΕπίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Με άλλο κανονισμό (ΕΚ 1484/2001) του Συμβουλίου Υπουργών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτροποποιείται προηγούμενος (3528/86) που αφορούσε την προστασία των δασών απότην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στο νέο κανονισμό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι όπως έχειαποδειχθεί από το δίκυο συστηματικής παρακολούθησης της ρύπανσης στον κοινοτικόχώρο, η ατμοσφαιρική ρύπανση βλαπτει τα δάση και το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις καιστις γεωργικές δραστηριότητες και στη διαχείριση των αγροτικών περιοχών. Περισσότερεςπληροφορίες στο τεύχος L196/1ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΕυχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από τη μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις τουκόσμου την Νέα Υόρκη.Ο Κυβερνήτης της πολιτείας Ghorge Patakis Republican, αποφάσισε και ζήτησε απόόλες τις εταιρείες που ελέγχει η πολιτεία να καλύψουν τις ηλεκτρικές τους ανάγκες απόμονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Ο Κυβερνήτης στην οδηγία του από τις εταιρείες της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένηςκαι της NY City Metropolitan Transportation Authority, να αγοράσουν το 10% τουηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το έτος 2005 το οποίο θαανέλθει σε 20% έως το 2010.Η σημαντική αυτή απόφαση για την πολιτεία της ΝΥ θα δημιουργήσει την πρώτη σταθερήμακροπρόθεσμη αγορά αιολικών αλλά και θα προωθήσει τα φωτοβολταϊκά και τη χρήσητης βιομάζας.Ο κυβερνήτης εκτός από την οδηγία, δημιούργησε και μια ομάδα από στελέχη της βιομηχανίας,κρατικούς λειτουργούς και περιβαλλοντολόγους που θα ελέγχει την εφαρμογήτης και θα προτείνει μέτρα με γνώμονα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τονσυντονισμό του όλου εγχειρήματος θα έχει η ΝΥ State Energy Research and DevelopmentAuthority (NYSERDA).ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣΚΑΤΑΛΥΤΕΣΠολλοί κάτοχοι αυτοκινήτων, για ναγλιτώσουν λίγα χρήματα, αντικαθιστούν τουκαταλύτες με καινούργιους, αμφιβόλουποιότητας και προελεύσεως, αντί νααπευθυνθούν στις αντιπροσωπείες ή στουςσοβαρούς εισαγωγείς καταλυτών.Οι ειδικοί σημειώνουν πως οι καταλύτες,εκτός από τη χρονική γήρανση, κινδυνεύουναπό νοθευμένα καύσιμα κ.α. Επίσηςσυμπληρώνουν ότι οι απενεργοποιημένοικαταλύτες ρυπαίνουν πολύ περισσότερο σεσχέση με τους ρύπους των συμβατικώναυτοκινήτων.ΥΠΕΡ ΤΩΝΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝΜέχρι το 2010 το 12% της ενέργειαςπου καταναλώνεται στην ΕυρωπαϊκήΈνωση θα πρέπει να προέρχεταιαπό ανανεώσιμες πηγές, ενώ σε ότιαφορά τον ηλεκτρισμό το ποσοστόπρέπει να ανέρχεται στο 22%. Γιατην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά- στόχοι είναι το 8,6% και 20,1% α-ντιστοίχως. Η επισήμανση γίνεται α-πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με α-φορμή την υιοθέτηση από το ΣυμβούλιοΥπουργών της Ε.Ε της ΚοινοτικήςΟδηγίας υπέρς της ανάπτυξηςτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςστην Ε.Ε.Η οδηγία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων,στην ενίσχυση των προσπαθειώνπου καταβάλλουν τα κράτη - μέληγια να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικούχαρακτήρα δεσμεύσεις τουΠρωτοκόλλου του Κιότο.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕΣΩΔΟΡΥΦΟΡΟΥΔοροφόρους του Συστημάτος ΠαγκόσμιουΠροσδιορισμού Θέσης (GPS) σκοπεύουννα χρησιμοποιήσουν οι ΙταλικέςΑρχές για την καταπολέμηση των πυρκαγιώνσε δάση. Σε συνέντευξη που έδωσεο υπουργός Γεωργίας Τζιοβάνι Αλεμάνο,δήλωσε ότι με τη βοήθεια των δορυφόρωνο εντοπισμός των εστιών των πυρκαγιώνθα είναι άμεσος.Ο αριθμός των πυρκαγιών στη γειτονικήχώρα αυξήθηκε σημαντικά. Για παράδειγμα,σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τις δύοπρώτες εβδομάδες του Αυγούστου αναφέρθηκαν1.766 πυρκαγιές, σε σχέση με803 της ίδιας περιόδου το προηγούμενοκαλοκαίρι.ΑΥΞΗΜΕΝΗΡΥΠΑΝΣΗΤην ανεξέλεγκτη απόρριψη των ζωϊκώναπόβλήτων στο περιβάλλον από ελληνικέςμονάδες παραγωγής κρέατος, καταγγέλειμε ερώτησή του στην Κομισιόνο ευρωβουλευτής Κ. Χατζηδάκης.Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι δεν τηρούνταιοι κανόνες υγιεινής και προστασίαςτου περιβάλλοντος καθώς αρκετέςαπό τις επιχειρήσεις αυτές δεν διαθέτουνεγκαταστάσεις επεξεργασίαςτων ζωικών αποβλήτων.Για το λόγο αυτό, ζητεί την παρέμβασητης Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθείη χώρα μας με το κοινοτικό δίκαιοκαι να προστατευθεί η δημόσια υ-γεία και το περιβάλλον.

More magazines by this user
Similar magazines