List br. 11

kbf.st.hr

List br. 11

LiST :: GODINA IV :: ožujak 2011. :: BROJ 5. (11) :: 4Biti animatorPiše: Ivana Jurić, 21.g., Pravni fakultetZavršila sam školu animatora imogu reći da mi je to bilo najljepšerazdoblje u životu! Škola animatoraje u velikoj mjeri utjecala na mene i naljude koji su sa mnom bili tamo. Promijenilanam je život. Osjećala sam se kao da samu raju i željela sam da to nikada ne završi.Bilo je savršeno, nešto što se riječima nemože opisati! Škola animatora je za menebila nešto posebno, davala mi je samopouzdanje,poticaj i jedan osjećaj zajedništva udruštvu. Svaki boravak u školi animatora jebio nešto novi i nikad se nisam osjećala dami je dosadno. Tamo sam upoznala predivneljude i s kojima se i danas rado družim.Nakon dolaska iz škole animatora osjećalabih se opuštenom i ispunjenom. Nijedanproblem mi nije bilo teško rješavati, i ja imoja ekipa smo jedva čekali ponovno doćitamo, živjeli smo za to, jer samo se tamoosjećali kao u raju, ispunjeni u punom smislu.Svi smo bili ravnopravni, nitko se nijeosjećao manje vrijedan jer je svatko za neštobio sposoban, a tu smo otkrivali svoje talente.Svi voditelji su bili predivni ljudi, trudilisu se da se svatko od nas bude zadovoljan ipokušali su nam približiti vjeru i usaditi temeljneljudske vrijednosti. Svi smo se osjećalikao jedna zajednica u kojoj pripadamo.Animator je osoba mlada duhom, kojarazumije mlade, osvještava njihove potrebe,prepoznaje se i ostvaruje u njima. Vješt animatortreba znati improvizirati. Ideja je daanimator instruktor treba znati raditi izakulisa i kad je potrebno, znati istupiti u zajednici..Animator potiče ljude da postajuzajednica, pozvan je izgrađivati, učvršćivatigrupu animatora. Svatko u zajednici imasvoje zaduženje.No prije svega, animator se u svomdjelovanju najviše oslanja na Krista. Dabismo to mogli, bitna je istinska vjera!Važna je svaka karika da lanac ostane nepuknut,važna je svaka kapljica da bi slapbio potpun, svaka travka da bi livada procvjetala,pa tako i svaki čovjek da bi zajednicaopstala!Piše: Mateja BuhaAnimirati znači ˝dati dušu˝, ˝dati život˝.Temeljni princip rada je ljubav premaživotu i ljudima. Sama riječ animatoru sebi krije njegove najbitnije oznake:LiST :: GODINA IV :: ožujak 2011. :: BROJ 5. (11) :: 3Iskustvo animatora…AnimatoranimiraAgapeNavjestitelj Evanđelja nizom zabavnihaktivnostiIskustvokoje imajuMolitvaodređeni cilj.AkcijaOn svojimTalentdjelovanjempotiče i podržavastvaralač-OrganizacijaRadostke djelatnostivažne za izgradnjupojedinca i zajednice.Animatori Šibenske biskupijeU Šibenskoj biskupiji je prilično razvijenoanimatorstvo. Veliku podršku nampruža naš biskup za mlade mons. Ante Ivas.Svake druge godine se u biskupiji održavaFormacija animatora. Ona se odvija kroztri jednodnevna i dva vikend susreta tijekomakademske godine. Nakon temeljneformacije pristupa se specijalizaciji animatorapreko ljeta u trajanju od tjedan dana.Kroz razna predavanja, radionice, molitvui zabavu, osposobljava se mlade za rad užupi i biskupiji. Ovim projektom animatoridobiju ideje za kreativan rad s djecomi mladima, postanu otvoreniji drugima iaktiviraju se za druge. Nakon dvije godineprakse imaju mogućnost pohađati specijalizacijuza instruktore koja se odvija kroz trivikend susreta tijekom akademske godinena nacionalnoj razini. Postavši instruktor,animator može podučavati nove kandidatena formaciji animatora.Animatori Šibenske biskupije animirajugodišnje susrete kao što su: biskupijski susretmladih, susret ministranata, susret krizmanika,jednodnevni ili dvodnevni križniput. Imaju i projekt zvan ˝češljanje biskupije˝.Tada posjećujemo mlade na župamau biskupiji sa određenim programom. Takođerodlazimo na duhovne obnove kakobi obnovljeni Kristom mogli drugima prenositinjegovu radost. Na župama animatorianimiraju zborove, ministrante, župnesusrete djece i mladih, pripremaju mladeza nacionalni susret, sudjeluju aktivno nasvetoj misi i dr. Bilo bi dobro da se što višestudenata laika i bogoslova našeg fakultetaupozna i prođe kroz Formaciju animatorajer će im to koristiti u budućem pozivu.

More magazines by this user
Similar magazines