(gez) miasta lublin lp nazwa ulica nr adm.

lublin.eu
  • No tags were found...

(gez) miasta lublin lp nazwa ulica nr adm.

L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ107. Zbiorowe mogiły NN żołnierzy WP poległych 1939-44 (na terenie BiałaWEZcmentarza wpisanego do rejestru zabytków).108. Tablice poświęcone Polakom – żołnierzom Armii Czerwonej zm. BiałaWEZ1944-45 (na terenie cmentarza wpisanego do rejestruzabytków).109. Symboliczna mogiła ofiar Katynia (na terenie cmentarza BiałaWEZwpisanego do rejestru zabytków).110. Kwatera i mauzoleum żołnierzy radzieckich poległych w l. 1944-BiałaWEZ45 (na terenie cmentarza wpisanego do rejestru zabytków).111. Dom dozorcy na cmentarzu wojskowym. Biała 3112. Kamienica Bieczyńskiego Feliksa 4113. Kamienica Biernackiego1Mieczysława114. Budynek oddziału chorób zakaźnych w ZK Karmelitów Biernackiego5-9 WEZTrzewiczkowych.Mieczysława115. Dom schronienia staruszek i starców fundacji S. Wessla Biernackiego5-9 WEZi A. Vettera, ob. budynek szpitala przeciwgruźliczego.Mieczysława116. Łaźnia - pralnia w d. w ZK Karmelitów Trzewiczkowych. Biernackiego5-9 WEZMieczysława117. Budynek administracyjny szpitala, ob. magazyn apteki szpitalnej Biernackiego5-9 WEZw d. ZK Karmelitów Trzewiczkowych.Mieczysława118. Budynek dezynfekcyjny szpitala w d. ZK Karmelitów Biernackiego5-9 WEZTrzewiczkowych.Mieczysława119. Pozostałość ogrodzenia w d. ZK Karmelitów Trzewiczkowych. Biernackiego5-9Mieczysława120. Zespół d. klasztoru i kościoła Karmelitów Trzewiczkowych: Biernackiego9-9a A/197- kościół p.w. św. Eliasza Proroka z dzwonnicą i wyposażeniem- d. klasztor, otaczający drzewostan.Mieczysława121. Kapliczka z figurą NMP (w d. ZK Karmelitów Trzewiczkowych). BiernackiegoWEZ122. Kamienica BiernackiegoMieczysława/JaczewskiegoKazimierzaMieczysława 919123. Suszarnia chmielu. BiernackiegoWEZMieczysława 22124. Kamienica Biłgorajska 11125. Kamienica Biłgorajska 14126. Kamienica Biłgorajska 17127. Kamienica Biłgorajska 22128. Kamienica Boczna Lubomelskiej 1129. Willa Boczna Lubomelskiej 3130. Dom, tzw. willa Odillo Globocnika. Boczna Lubomelskiej 4131. Dom Gustawa Haberlau i Witolda Łobarzewskiego. Boczna Lubomelskiej 6132. Brama Krakowska Bramowa 1 A/146133. Tablica poświęcona pamięci Ludomira Rogowskiego. Bramowa 2 WEZ134. Miejski Park Bronowicki, w gran. wg zał. w decyzji planu. Bronowicka/1 A/848Fabryczna135. Łaźnia Miejska, ob. Hotel. Bronowicka 2 WEZ136. Miejska Szkoła Powszechna ob. Przedszkole nr 14. Bronowicka 3137. Pozostałości rzeźni, dom ogrodnika w Parku Bronowickim, ob. Bronowicka3anoclegownia dla mężczyzn.138. Kamienica Bronowicka 12139. Kamienica z oficyną. Bychawski Plac 6140. Oficyna wschodnia w ZZK. Bychawski Plac 65


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZTzw. baszta wodna i mur klasztoru pobrygidkowskiego – patrz: Dolna Panny Marii -ul. Narutowicza 6-10.224. Pałac Tarłów, w gran. zadrzewionej posesji. Dolna Panny Marii 3 A/625225. Ogrodzenie z murem oporowym w ZPP Tarłów. Dolna Panny Marii 3226. Zespół pobernardyński:Dolna Panny Marii/ 4/ A/221- kościół p. w. Nawrócenia św. Pawła z wyposażeniem w zabytki Bernardyńska5ruchome- klasztor- drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego- ogrodzenie posesji kościelnej.227. Kamienica Dolna Panny Marii 10228. Kamienica Dolna Panny Marii 12229. Kamienica Dolna Panny Marii 16230. Kamienica Dolna Panny Marii 18231. Kamienica Dolna Panny Marii 20232. Kamienica Dolna Panny Marii 24 WEZ233. Kamienica z oficyną. Dolna Panny Marii 26234. Oficyna wschodnia w ZZK. Dolna Panny Marii 26a235. Kamienica Dolna Panny Marii 28236. Kamienica Dolna Panny Marii 30237. Kamienica Dolna Panny Marii/ 37Graniczna238. Kamienica Dominikańska 3 WEZ239. Kamienica Dominikańska 5 A/870240. Kamienica zw. Myszkowskich w gran. posesji. Dominikańska 7 A/538241. Chlewnia w ZDP Felin. Doświadczalna 50242. Spichlerz w ZDP Felin. Doświadczalna 50243. Stajnia I w ZDP Felin. Doświadczalna 50244. Stajnia II w ZDP Felin. Doświadczalna 50245. Stodoła w ZDP Felin. Doświadczalna 50246. Zespół dworsko-parkowy Felin:Doświadczalna 50 A/967/1-3/- dwór- park z aleją dojazdową i przyległym trenem otuliny, w gran. wgplanu zał. w decyzji.Zespół podworski – patrz: ul. Malwowa 4. Dożynkowa -247. Kamienica Drewniana 4248. Kamienica Drewniana 6249. Kamienica Drewniana 12250. Kamienica Drewniana 13251. Kamienica Drewniana 14252. Kamienica Drewniana 15253. Kamienica Drewniana 16254. Kapliczka wnękowa z figurą św. Antoniego. Droga MęczennikówWEZMajdanka255. Aleja lipowo-kasztanowcowa (wzdłuż drogi, od ul. Grenadierów Droga Męczennikówdo granic miasta).Majdanka256. Kwatera b. żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Droga MęczennikówWEZMajdanka257. Pomnik „Synów Pułku Ziemi Lubelskiej”. Droga MęczennikówWEZMajdanka258. Pomnik Walki i Męczeństwa z drogą hołdu i pamięci oraz Droga MęczennikówWEZMauzoleum (na terenie wpisanym do rejestru zabytków). Majdanka (d. obóz, ob.Muzeum)8


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ259. Tablica upamiętniająca Męczenników Majdanka. Droga MęczennikówMajdanka (nawysokości domu nr 2)260. Kamienica Droga MęczennikówMajdanka261. Kamienica Droga MęczennikówMajdanka262. Teren byłego obozu hitlerowskiego na Majdanku wraz z Droga Męczennikówzabudowaniami poobozowymi, pomnikiem Walki i Męczeństwa Majdanka24WEZ67 A/1029(1-73)oraz Mauzoleum, w gran. wg planu zał. w decyzji.263. Dom Dubois Stanisława 3264. Dom Dubois Stanisława 6265. Zespół stacji Lublin. Dworcowy Plac 1 WEZ266. Dworzec w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1 WEZ267. Parowozownia w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1 WEZ268. Budynek administracyjny parowozowni w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1 WEZ269. Warsztaty w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1 WEZ270. Magazyn I w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1271. Magazyn II w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1272. Sprzężalnia gazu oświetleniowego w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1273. Bunkier I w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1274. Bunkier II w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1275. Bunkier III w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1276. Bunkier IV w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1277. Bunkier V w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1278. Bunkier VI w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1279. Bunkier VII w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1280. Bunkier VIII w zespole dworca PKP. Dworcowy Plac 1281. Tablica poświęcona rocznicy powołania DOKP. Dworcowy Plac 1 WEZ282. Tablica upamiętniająca powstanie Kolei Polskiej. Dworcowy Plac 1 WEZ283. Tablica upamiętniająca strajki kolejarzy w 1980r. Dworcowy Plac 1 WEZ284. Tablica upamiętniająca Ofiary Faszyzmu. Dworcowy Plac 1 WEZ285. Kamienica Dworcowy Plac 4a286. Kamienica Dworcowy Plac/4Dworcowa287. Zespół młynów Kraussego. Działkowa 45 WEZ288. Młyn parowy ob. elektryczny w zespole młynów Kraussego. Działkowa 45 WEZ289. Kaszarnia w zespole młynów Kraussego. Działkowa 45 WEZ290. Magazyn I w zespole młynów Kraussego. Działkowa 45 WEZ291. Magazyn II w zespole młynów Kraussego. Działkowa 45 WEZ292. Dom zarządcy w zespole młynów Kraussego. Działkowa 47293. Pałacyk właścicieli w zespole młynów Kraussego. Działkowa 49 WEZ294. Kamienica Dzierżawna 1295. Budynek suszarni na terenie cukrowni „Lublin”. Dzierżawna 9296. Kamienica Dzierżawna 30297. Dom Dziesiąta 4298. Dom Dziesiąta 7299. Dom Dziesiąta 10300. Budynek elektrowni. Elektryczna 2301. Kościół ewangelicko-augsburski p.w. Świętej Trójcyz wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome- plebania (ul. I Armii WP 10),- d. cmentarz grzebalny z nagrobkami i drzewostanem obokkościoła.Ewangelicka/KrakowskiePrzedmieście1/45A/2299


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ302. Willa Ewangelicka 4 WEZ303. Kamienica z dwiema oficynami. Ewangelicka 6304. Oficyna północna w ZZK. Ewangelicka 6305. Oficyna południowa w ZZK. Ewangelicka 6306. Kamienica Ewangelicka 8a307. Kamienica z oficyną. Ewangelicka 8308. Oficyna południowa w ZZK. Ewangelicka 8Park Bronowicki – patrz: Bronowicka 1. Fabryczna -309. Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła. Fabryczna 19310. Dwór Sachsów w ZK. Fabryczna 19a WEZ311. Kamienica Farbiarska/2Misjonarska312. Wieża ciśnień z d. zespołu fabryki „Eternit”, w gran, murów Firlejowska 32 A/1092zewn., na działce wg zał. w decyzji planu.313. Magazyn I północny w zespole d. fabryki „Eternit” Rylskiego. Firlejowska 32314. Hala produkcyjna w d. fabryce „Eternit” Rylskiego. Firlejowska 32c-d315. Młyn w zespole d. fabryki „Eternit” Rylskiego. Firlejowska 32i316. Magazyn II południowy w zespole d. fabryki „Eternit” Rylskiego. Firlejowska 32j317. Narzędziownia w zespole d. fabryki „Eternit” Rylskiego. Firlejowska 32k318. Hala kształtek wytłaczanych w zespole d. fabryki „Eternit” Firlejowska32lRylskiego.319. Stolarnia w zespole d. fabryki „Eternit” Rylskiego. Firlejowska 32l320. Dom v-ce dyrektora w zespole d. fabryki „Eternit” Rylskiego. Firlejowska 32ł-n321. Kapliczka Floriańska 24 WEZ322. Kamienica, w gran. działki określonej w decyzji. Furmańska 2 A/1021323. Kamienica Furmańska 3/7324. Kamienica Furmańska/6 WEZCyrulicza325. Kamienica Furmańska/8 WEZCyrlulicza326. Kamienica Furmańska 9/11327. Kamienica z dwiema oficynami. Furmańska 10 WEZ328. Oficyna północna w ZZK. Furmańska 10 WEZ329. Oficyna zachodnia w ZZK. Furmańska 10a WEZ330. Kamienica Garbarska 5331. Kamienica Garbarska 7332. Dom mieszkalny. Garbarska/Długa12/11333. Kamienica Garbarska 15334. Apteka kolejowa w zespole dworca PKP. Gazowa 2 WEZ335. Policja Kolejowa i Noclegownia Konduktorów, ob. SOK w Gazowa 4 WEZzespole dworca PKP.336. Budynek administracyjny ob. mieszkalny w zespole dworca Gazowa 8 WEZPKP.337. Kamienica Gliniana 10338. Kamienica Gliniana 21339. Kamienica Głowackiego Bartosza 7340. Kamienica Głowackiego Bartosza 8341. Kamienica Głowackiego Bartosza 11342. Kamienica Drewnowskiego. Głowackiego Bartosza15343. Kamienica Głowackiego Bartosza 16344. Kamienica Głowackiego Bartosza 18345. Kamienica Głowackiego Bartosza 2010


- 10 -The performance review process is disclosed annually in the Corporation’s proxy circularwith sufficient detail.36. Assessment of Board and Individual Director PerformanceThe Governance Committee will oversee the an annual assessment of the overallperformance and effectiveness of the Board and each committee, the Chairman, eachcommittee chairman and each director. The results of these assessments will bereported to the Board as follows: the chairman of the Governance Committee will reporton the overall performance and effectiveness of the Board and each committee; thechairman of the Governance Committee will report on the performance of the Chairman;and the Chairman will report on the individual performance of each director (except theChairman). The objective of the assessments is to ensure the continued effectivenessof the Board in the execution of its responsibilities and to contribute to a process ofcontinuing improvement.CHARTER OF DIRECTOR EXPECTATIONSThe roles, responsibilities, qualifications and procedures of the board of directors of theCorporation (the “Board”) are set out in the Mandate for the Board of Directors of theCorporation (the “Mandate”) and the Corporation’s Corporate Governance Guidelines(the “Guidelines”). This Charter supplements the Mandate and the Guidelines byspecifying certain expectations the Board places on its directors. This Charter ofDirector Expectations will be published annually in the Corporation’s proxy circular.37. Personal AttributesThe Board considers a diverse group of candidates in the evaluation incumbent directorsand potential candidates for election to the Board. The Board believes that the bestdirectors exhibit the following qualities:(a)(b)(c)they have demonstrated integrity and high ethical standards;they have a proven track record of sound business judgment and good businessdecisions;; andthey have loyalty to the Corporation and are dedicated to its success.38. Professional StandardsIn discharging his or her responsibilities, each director must act honestly and in goodfaith with a view to the best interests of the Corporation and exercise the care, diligenceand skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.In keeping with these standards, the directors should demonstrate the following keytraits:(a)the director brings outstanding and relevant business or other valuableexperience, such as:(i)holds or has recently held a position of high-level responsibility;orporate Governance Guidelines November 2011


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ389. Dom Grodzickiego Tadeusza 21390. Dom Grodzickiego Tadeusza 23391. Dom Grodzickiego Tadeusza 48392. Dom Grodzickiego Tadeusza 57393. Dom Grodzickiego Tadeusza 63394. Budynek gospodarczy. Grodzickiego Tadeusza 66395. Dom Grodzickiego Tadeusza 71396. Dom Grodzickiego Tadeusza 73397. Dawna brama miejska, tzw. Brama Grodzka. Grodzka A/222398. Kamienica w gran. działki określonej w decyzji. Grodzka/2/ A/1027Rybna1399. Kamienica z oficyną. boczną, w gran. posesji. Grodzka 3 A/518400. Kamienica w gran. działki, złożona z: kamienicy zw. „Czerwoną” Grodzka 5 A/503lub „Szpitalną” - nr 5a i kamienicy zw. „Skinderowską” - nr 5b.5a5b401. Kamienica Grodzka 6402. Zabudowa działki w gran. posesji: dwie kamienice i dwie oficyny.Grodzka 7 A/631403. Tablica upamiętniająca miejsce urodzenia Wincentego Pola. Grodzka 7 WEZ404. Kamienica, w gran. parceli. Grodzka 8 A/666405. Pozostałości zabudowy związanej z d. farą p.w. św. Michała: Grodzka/9-11/ A/273fundamenty kościoła przy ul. Grodzkiej 9, tzw. dom Archidiakońskamansjonarski przy ul. Archidiakońskiej 9, kamienica (d. plebania)przy Grodzkiej 11.9406. Kamienica, w gran. posesji Grodzka 10 A/552Kamienica (d. plebania) – patrz: ul. Grodzka 9,11,Grodzka 11 -Archidiakońska 9407. Tablica upamiętniająca dzieci żydowskiego domu sierot. Grodzka 11 WEZ408. Kamienica, w gran. posesji. Grodzka 12 A/619409. Kamienica Grodzka 13 A/289410. Kamienica w gran. działki. Grodzka 14 A/501411. Kamienica w gran. posesji. Grodzka 15 A/511412. Zabudowa posesji przy ul. Grodzkiej 16: kamienica nr 16 a, Grodzka/16/ A/648kamienica nr 16b, dwie oficyny boczne, oficyna od ul. Ku Farze. Ku Farze1413. Kamienica, w gran. parceli. Grodzka 17 A/519414. Kamienica, w gran. parceli. Grodzka 18 A/965415. Kamienica, w gran. ścian zewn. Grodzka 19 A/520416. Kamienica w gran. posesji, obejmująca dwie budowle (nr 20a i Grodzka 20 A/52120b).417. Kamienica, w gran. parceli. Grodzka 21 A/966418. Kamienica, w gran. posesji. Grodzka 22 A/647419. Kamienica, w gran, parceli. Grodzka 23 A/959420. Kamienica frontowa, w gran. parceli. Grodzka 24 A/995421. Kamienica w obrębie działki. Grodzka 26 A/513422. Kamienica z oficyną., w gran. parceli. Grodzka 28 A/522423. Kamienica, (obejmująca dwie kamienice i oficynę), w granicach Grodzka 30 A/523posesji.424. Kamienica wraz z pozostałościami wystroju, z niezabudowanym Grodzka 32 i 34 A/460terenem na tyłach działki, w gran. parceli.425. Kamienica wraz z pozostałościami wystroju, z niezabudowanym Grodzka 36 A/485terenem w gran. działki.426. Dwie kamienice: od ul. Grodzkiej z 2 alkierzami (ul. Grodzka 36a Grodzka/36a/ A/645i Kowalska 19) oraz od ul. Kowalskiej (nr 17).Kowalska17 i 19427. Kamienica Grodzka 36a428. Kamienica Grottgera Artura 912


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ429. Budynek mieszkalny (chałupa). Handlowa 4430. Dom Handlowa 7431. Młyn Handlowa 8 WEZ432. Budynek mieszkalny (chałupa). Handlowa 9433. Kamienica Handlowa 21434. Budynek gospodarczy murowany w ZZK. Handlowa 21435. Budynek gospodarczy drewniany w ZZK. Handlowa 21436. Brama wjazdowa w ZZK. Handlowa 21437. Kamienica Hipoteczna 3438. Kasa Chorych, ob. przychodnia. Hipoteczna 4439. Apteka Hipoteczna 4440. Kamienica Hipoteczna 5441. Kamienica Hrubieszowska 7442. Pomnik żołnierzy polskich poległych w walce ze Szwedami. Jaczewskiego WEZ443. Pomnik Marii i Piotra Curie. Jaczewskiego 8 WEZ444. Kapliczka Jagiellońska WEZ445. Dom Antoniego Guniewicza. Jasna 3446. Dom Jasna 5447. Dom Jasna 8Patrz: część d. fortyfikacji miasta. Jezuicka 1-5, 5-7 -448. Kamienica Jezuicka/1/3Bramowa449. Kamienica Jezuicka/2Bramowa450. Kamienica Jezuicka 6451. Kamienica Jezuicka 8452. Kamienica Jezuicka 10453. Kamienica Jezuicka/12Gruella TeodoraBudynek d. szkół jezuickich – patrz: ul. Królewska 10. Jezuicka 13 (11) -454. Kamienica Jezuicka/14Gruella TeodoraKamienica – patrz: ul. Królewska 10. Jezuicka 15 (13) -455. Kamienica z tylną oficyną, w gran. posesji. Jezuicka 17 A/622456. Budynek Teatru Starego. Jezuicka 18 A/224457. Kamienica z oficynami. Jezuicka 19 A/239458. Kamienica, w gran. posesji. Jezuicka 21 A/646459. Dom Junoszy 3460. Dom Junoszy 9461. Dom Junoszy/Popiełuszki10/12462. Miejsce straceń więźniów Zamku Lubelskiego. Kalinowszczyzna WEZ463. Płyta upamiętniająca miejsce egzekucji wmurowana w mur KalinowszczyznaWEZcmentarny od strony ul. Kalinowszczyzna.464. Zdrój uliczny. Kalinowszczyzna465. Zespół klasztorny:- kościół p.w. MB Wspomożenia Wiernych- d. klasztor franciszkański.(Słomiany Rynek)Kalinowszczyzna 3 (13) A/266466. Ogród klasztorny d. OO. Franciszkanów, ob. OO. Salezjanów. Kalinowszczyzna 3467. Dwór Wincentego Pola, na działce w gran. wg zał. w decyzji Kalinowszczyzna 13 A/1095planu.468. Dom w gran. posesji. Kalinowszczyzna 19 A/598469. Kamienica Kalinowszczyzna 5813


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ470. Kamienica Kalinowszczyzna 60471. Zespół klasztorny poaugustiański:Kalinowszczyzna 62 A/139- kościół paraf. p.w. św. Agnieszki- klasztor- dzwonnica- drzewostan w gran. cmentarza kościelnego- studni- d. szpital przykościelny (ob. dom mieszk. Nr 62b)- kolumna, w gran. wg zał. planu w decyzji.62b472. Chałupa Kamienna 12473. Chałupa Kamienna/Żelazna18/57474. Tablica upamiętniająca 70-lecie powstania ZHP. KapucyńskaWEZ(na elewacji TeatruOsterwy)Kamienica – patrz: ul. Krak. Przedmieście 38. Kapucyńska 2 -475. Kamienica z dwiema oficynami. Kapucyńska 4 WEZ476. Oficyna północna w ZZK. Kapucyńska 4 WEZ477. Oficyna południowa w ZZK. Kapucyńska 4 WEZ478. Kamienica z oficyną, w gran. parceli, określonej w decyzji. Kapucyńska 6 A/1044/1-2/Kamienica – patrz: ul. Staszica 7. Karmelicka 2 -479. Kamienica z trzema oficynami wraz z działką, wg planu zał wdecyzji.Karmelicka 3 A/1052/1-4/480. Cmentarz rzym.-kat. w granicach ogrodzenia cmentarnego. Kleeberga A/943481. Kaplica cmentarna p.w. św. Maksymiliana Kolbe na cmentarzu Kleeberga Franciszkaparafialnym.482. Dom Kochanowskiego JanaMatejki Jana2/13483. Dom Kochanowskiego Jana 24484. Dom Kochanowskiego Jana 41485. Dom Kochanowskiego Jana 47486. Dom Kochanowskiego Jana 60-62487. Dom Kochanowskiego Jana 68Kamienica – patrz: ul. Krak. Przedm. 56 Kołłątaja Hugo 1 -488. Kamienica w gran. ścian zewn., na działce określ. w decyzji. Kołłątaja Hugo 2 A/1010489. Kamienica z trzema oficynami. Kołłątaja Hugo 3 WEZ490. Oficyna północna w ZZK. Kołłątaja Hugo 3 WEZ491. Oficyna południowa w ZZK. Kołłątaja Hugo 3 WEZ492. Oficyna zachodnia w ZZK. Kołłątaja Hugo 3 WEZ493. Kamienica w gran. ścian zewn., na działce określ. w decyzji. Kołłątaja Hugo 4 A/1015494. Oficyna wschodnia w ZZK. Kołłątaja Hugo 4a495. Oficyna północna w ZZK. Kołłątaja Hugo 4 WEZ496. Kamienica z trzema oficynami. Kołłątaja Hugo 5 WEZ497. Oficyna północna w ZZK. Kołłątaja Hugo 5 WEZ498. Oficyna południowa w ZZK. Kołłątaja Hugo 5 WEZ499. Oficyna zachodnia w ZZK. Kołłątaja Hugo 5 WEZ500. Kamienica z oficyną. w granicach działki określonej w decyzji. Kołłątaja Hugo 6 A/1028/1-2/501. Stacja pomp „Wrotków”. Koło 46a WEZ502. Kamienica Konopnicka 3 WEZ503. Kamienica Konopnicka 4 WEZ504. Kamienica Konopnicka 5 WEZ505. Kamienica Konopnicka 6 WEZ14


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ506. Kamienica Konopnicka 8 WEZ507. Kamienica Konopnicka/13 WEZChopina508. Zespół dworsko-parkowy Konstantynów. Konstantynów 1 WEZ509. Park w ZDP Konstantynów - pozostałości z aleją i szpalerem Konstantynów 1lipowym.510. Dwór w ZDP Konstantynów. Konstantynów 1511. Kamienica z dwiema oficynami. Kościuszki Tadeusza 3 WEZ512. Oficyna północna w ZZK. Kościuszki Tadeusza 3 WEZ513. Oficyna południowa w ZZK. Kościuszki Tadeusza 3 WEZ514. Kamienica z oficyną. Kościuszki Tadeusza 4 WEZ515. Oficyna północna w ZZK. Kościuszki Tadeusza 4 WEZ516. Kamienica z dwiema oficynami. Kościuszki Tadeusza 5 WEZ517. Oficyna północna w ZZK. Kościuszki Tadeusza 5 WEZ518. Oficyna południowa w ZZK. Kościuszki Tadeusza 5 WEZ519. Kamienica z oficyną. Kościuszki Tadeusza 6 WEZ520. Oficyna południowa w ZZK. Kościuszki Tadeusza 6 WEZ521. Kamienica z oficyną. Kościuszki Tadeusza/ 7/ WEZPeowiaków9522. Oficyna północna w ZZK. Kościuszki Tadeusza/ 7/ WEZPeowiaków9523. Kamienica z oficyną. Kościuszki Tadeusza 8 WEZ524. Oficyna północna w ZZK. Kościuszki Tadeusza 8 WEZ525. Kamienica z oficyną. Kościuszki Tadeusza 10 WEZ526. Oficyna północna w ZZK. Kościuszki Tadeusza 10 WEZKamienica – patrz: ul. Lubartowska 27. Kowalska 2 -527. Kamienica Kowalska 2528. Kamienica Kowalska 3 WEZ529. Kamienica z oficyną. Kowalska 4 WEZ530. Oficyna północna w ZZK. Kowalska 4 WEZ531. Kamienica z oficyną boczną. Kowalska 5 A/877532. Kamienica Kowalska 7 A/904533. Kamienica Kowalska 8534. Kamienica w granicach parceli. Kowalska 9 A/912535. Kamienica Kowalska 10536. Kamienica Kowalska 11 WEZ537. Tablica wdzięczności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Kowalska 11 WEZ538. Kamienica Kowalska 12539. Kamienica Kowalska 13 A/905540. Kamienica Kowalska 14541. Kamienica Kowalska 15 WEZ542. Kamienica Kowalska 16Kamienica – patrz: ul. Grodzka 36. Kowalska 17 -543. Kamienica Kowalska 19544. Kamienica Kozia 2 WEZ545. Kamienica Kozia 4 WEZ546. Kościół p.w. św. Ducha z wyposażeniem w zabytki ruchome. Krakowskie1 A/228Przedmieście547. Kamienica z oficyną w gran. działki. Krakowskie2 A/617Przedmieście548. Brama przejazdowa w ZK p.w. Św. Ducha. Krakowskie3Przedmieście549. Kamienica w ZK p.w. Św. Ducha (pozostałości szpitalakościelnego).KrakowskiePrzedmieście3 WEZ15


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ550. Kamienica z oficynkami: boczną i tylną, w gran. działki. KrakowskiePrzedmieście/Kozia551. D. kamienica Bractwa Św. Trójcy, z dwiema oficynami(boczną i tylną).552. Kamienica z oficynami bocznymi i elementami pierwotnegowystroju, w gran. posesji.553. Kamienica wraz z elementami pierwotnego wystroju, w gran.posesji.KrakowskiePrzedmieście/ZielonaKrakowskiePrzedmieście/KoziaKrakowskiePrzedmieście/Zielona554. Kamienica z dwiema oficynami. KrakowskiePrzedmieście/Bernardyńska555. Kamienica, w gran. posesji. KrakowskiePrzedmieście/Zielona556. Zabudowa posesji: 2 kamienica wraz z oficyną. KrakowskiePrzedmieście/Przechodnia557. Kamienica, w gran. posesji. KrakowskiePrzedmieście558. Kamienica, w gran. działki. KrakowskiePrzedmieście/Przechodnia559. Nieruchomość złożona z kamienic frontowej, tylnej i dwóchoficyn wraz z działką, wg planu zał. w decyzji.KrakowskiePrzedmieście/Zielona560. Bank PKO S.A. KrakowskiePrzedmieście561. Kamienica, w gran. posesji. KrakowskiePrzedmieście562. Kamienica z oficyną boczną, w gran. posesji. KrakowskiePrzedmieście563. Kamienica (d. urząd pocztowy) wraz z późniejszymi oficynami Krakowskiebocznymi – w gran. działki.Przedmieście564. Kamienica z oficyną. i nadwieszonym łącznikiem, wraz z działką, Krakowskiew granicach wg planu zał. w decyzji.Przedmieście/Wróblewskiego565. Kamienica z dwiema oficynami. bocznymi, w gran. posesji. KrakowskiePrzedmieście566. Kamienica z dwiema oficynami. KrakowskiePrzedmieście567. Oficyna zachodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście568. Oficyna południowa w ZZK. KrakowskiePrzedmieście569. Kamienica z dwiema oficynami. KrakowskiePrzedmieście570. Oficyna północna w ZZK. KrakowskiePrzedmieście571. Oficyna wschodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście4/35/26/57/48/29/610/2A/596A/621A/599A/574A/551A/524A/53011 A/62012 A/63213/1014A/1051/1-4/15 A/59717 A/59119 A/51520/1A/1058/1-4/21 A/66522222223232316


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ572. Kamienica z oficyną. boczną i łącznikiem, w gran. działki. KrakowskiePrzedmieście573. Kamienica z działką wg planu zał. w decyzji. KrakowskiePrzedmieście/Staszica574. Kamienica z oficyną. KrakowskiePrzedmieście575. Oficyna południowa w ZZK. KrakowskiePrzedmieście576. Kamienica KrakowskiePrzedmieście577. Kamienica z dwiema oficynami. KrakowskiePrzedmieście578. Oficyna południowa w ZZK. KrakowskiePrzedmieście579. Oficyna wschodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście580. Hotel „Europa” wraz z wystrojem wnętrza pochodzącym z epoki Krakowskiebudowy gmachu, w gran. ścian zewnętrznych.Przedmieście581. Kamienica z dwiema oficynami. KrakowskiePrzedmieście582. Oficyna wschodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście583. Oficyna południowa w ZZK. KrakowskiePrzedmieście584. Zabudowa działki:Krakowskie- kamienica frontowa (d. „Hotel Rzymski”)Przedmieście- oficyna boczna- oficyna tylna i parterowa przybudówka (wraz z pierwotnymwystrojem wnętrza).585. Kamienica z trzema oficynami, w gran. parceli. KrakowskiePrzedmieście586. Kamienica z oficyną, w gran. działki. Krakowskie587. Budynek Narodowego Banku Państwa z oficynami frontową ipodwórzową, w gran. działki określ. w decyzji.588. Nieruchomość złożona z dwóch kamienic i dwóch oficyn zdziałką, wg planu zał. w decyzji.PrzedmieścieKrakowskiePrzedmieście/Maja 3-goKrakowskiePrzedmieście/Kapucyńska589. Tablica poświęcona pamięci Andrzeja Struga. KrakowskiePrzedmieście590. Zajazd ''Pod Białym Koniem'' z dwiema oficynami, ob. dom Krakowskiemieszkalny.Przedmieście591. Oficyna wschodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście592. Oficyna zachodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście593. Bank Ziemi Polskiej, ob. PKO S.A. KrakowskiePrzedmieście594. Kamienica z oficyną. KrakowskiePrzedmieście595. Oficyna wschodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście24 A/53225/1262627282828A/28029 A/50230303032 A/51234 A/57536 A/63437/238/2A/996 /1-3/A/1050/1-4/38 WEZ39 WEZ39 WEZ39 WEZ39bWEZ41 WEZ41 WEZ17


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ596. Zespół klasztorny kapucynów:- kościół p.w. śś. Piotra i Pawła z wyposażeniem wnętrza- kaplica neogotycka- klasztor- ogrodzenie i drzewostan w jego obrębie.KrakowskiePrzedmieście42-44 A/498597. Gmach dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z Krakowskie43 A/553wystrojem rzeźbiarskim i sztukatorskim, w granicach ścian Przedmieściezewnętrznych.598. Budynki gospodarcze w zespole zabudowy Towarzystwa Krakowskie43Kredytowo – Ziemskiego.Przedmieście599. Tablica poświęcona Delegaturze Rządu RP na Kraj oraz Krakowskie43 WEZW. Cholewie.Przedmieście600. Gmach Lubelskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, z Krakowskie47 A/629oficyną boczną, w gran. działki.Przedmieście601. Kamienica z dwiema oficynami. wraz z działkami, w gran. wgzał. planu.KrakowskiePrzedmieście49 A/1054/1-3/602. Kamienica z oficyną. boczną i podwórzową, w gran. murówzewn., na działce wg zał. w decyzji planu.KrakowskiePrzedmieście 51A/1103/1-3/603. Kamienica z oficyną. Krakowskie53Przedmieście604. Oficyna zachodnia w ZZK. Krakowskie53Przedmieście605. Kamienica z oficyną., w gran. parceli określ. w decyzji. Krakowskie55 A/1025Przedmieście606. Nieruchomość obejmująca budynek d. Kasy PrzemysłowcówLubelskich wraz z działką wg zał. w decyzji planu.KrakowskiePrzedmieście/56/1A/1065Kołłątaja Hugo607. Kamienica w gran. parceli, wg zał. planu w decyzji. KrakowskiePrzedmieście608. Kamienica z dwiema oficynami., w gran. parceli określ. w Krakowskiedecyzji.Przedmieście609. Kamienica, w gran. działki określ. w decyzji. KrakowskiePrzedmieście610. Kamienica z trzema oficynami. KrakowskiePrzedmieście611. Oficyna wschodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście612. Oficyna zachodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście613. Oficyna południowa w ZZK. KrakowskiePrzedmieście614. Budynek d. Resursy Kupieckiej, w gran. ścian zewnętrznych. KrakowskiePrzedmieście615. Tablica upamiętniająca działalność KO Solidarność. KrakowskiePrzedmieście616. Tablica upamiętniająca miejsce urodzenia Kazimiery KrakowskieWołowskiej.Przedmieście617. Oficyna wschodnia Banku Gospodarstwa Krajowego, ob. Bank KrakowskiePKO S.A.Przedmieście618. Bank Gospodarstwa Krajowego z oficyną ob. Bank PKO S.A. KrakowskiePrzedmieście619. Tablica upamiętniając uczestników akcji na Izbę Skarbową. KrakowskiePrzedmieście620. Kamienica z dwiema oficynami. KrakowskiePrzedmieście57 A/104158 A/1024/1-2/59 A/98860 WEZ60 WEZ60 WEZ60 WEZ62 A/50662 WEZ62 WEZ646464 WEZ66 WEZ18


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ621. Oficyna zachodnia w ZZK. KrakowskiePrzedmieście622. Oficyna południowa w ZZK. KrakowskiePrzedmieście623. Kamienica wraz z działką, wg planu zał. w decyzji. KrakowskiePrzedmieście/Chopina Fryderyka624. Kamienica z oficyną. wraz z działką, w gran. wg planu zał. w Krakowskiedecyzji.Przedmieście/Chopina Fryderyka625. Kamienica KrakowskiePrzedmieście626. Budynek Sądu Rejonowego wraz z historycznym wystrojem Krakowskiewnętrz, w gran. ochrony wg zał. w decyzji wyrysu.Przedmieście627. Kamienica, w gran. ścian zewnętrznych. KrakowskiePrzedmieście628. Dom Kraszewskiego JózefaIgnacego629. Dom Kraszewskiego JózefaIgnacego630. Budynek koszarowy ob. Instytut Muzyki UMCS. Kraśnicka Aleja 2A631. Budynek gospodarczy w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 2A632. Cerkiew I prawosławna w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 2A633. Koszarowiec I w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 2A634. Koszarowiec II w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 2A635. Budynek koszarowy ob. Agencja Mienia Wojskowego w d. Kraśnicka Aleja 4koszarach piechoty carskiej.636. Cerkiew prawosławna II w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 4637. Łaźnia w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 4638. Warsztaty w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 4639. Magazyn w d. koszarach piechoty carskiej. Kraśnicka Aleja 4640. Zespół dworsko-parkowy:- dwór- spichlerz66 WEZ66 WEZ68/270/174A/1077A/1063/1-2/76 A/1378 A/5171628-30Kraśnicka Aleja 118-118a A/849- park, w gran. wg zał. planu w decyzji.641. Część cmentarza rzym.-kat., w gran. wg planu zał. w decyzji. Krężnicka/Pszczela A/947642. Kościół parafialny p.w. św. Marcina. Krężnicka 136 WEZ643. Ogrodzenie z bramą i czterema kapliczki w narożachKrężnicka 136w ZK p.w. św. Marcina.644. Dom Krężnicka 138a645. Dom Krężnicka 146646. Dom Krężnicka 172647. Kamienica Krochmalna 119


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ648. Zespół budynków Cukrowni „Lublin”:- budynek rafinerii- budynek magazynu I- budynek magazynu II- d. budynek mieszkalny urzędników cukrowni(ul. Włościańska 1)- budynek d. Zarządu Cukrowni- d. pałacyk dyrektora- park przy pałacyku dyrektora, wraz z częścią frontowąogrodzenia- budynek d. szkoły, ochronki i biblioteki z czytelnią- d. budynek mieszkalny urzędników cukrowni- pawilon d. stowarzyszenia „Zgoda”- pięć schronów na działkach, wg mapy zał. w decyzji.Krochmalna 791313bA/1101/1-15/649. Kamienica Krochmalna 12650. Kapliczka z figurą NMP. Krochmalna 13 WEZ651. Kamienica Krochmalna 14652. Kamienica Krochmalna 15653. Kamienica Krochmalna 16654. Kamienica Krochmalna 18655. Hala produkcyjna w Fabryce Wag „Ideal”. Krochmalna 24656. Tablica upamiętniająca nadanie imienia Lubelskim Fabrykom Krochmalna 24 WEZWag.657. Tablica upamiętniająca nadanie Orderu Sztandaru Pracy Krochmalna 24 WEZLubelskim Fabrykom Wag.658. Budynek administracyjny Fabryki Wag „Ideal”. Krochmalna 24b659. Kamienica Krochmalna 30660. Kamienica Królewska 2 WEZ661. Kamienica Królewska 3662. Kamienica, oficyna południowa i piwnice pod ulicą, wraz z Królewska 4 A/1085działką wg planu zał. w decyzji.663. Kamienica z oficyną i podziemnymi korytarzami, na działce Królewska 5 A/1045określ. w decyzji, w gran. planu zał. w decyzji.664. Kamienica z dwiema oficynami. Królewska 6665. Oficyna wschodnia w ZZK. Królewska 6666. Oficyna zachodnia w ZZK. Królewska 6667. Kamienica Królewska 7668. Kamienica Królewska 8 WEZ669. D. zespół klasztorny bernardynek, ob. jezuitów:- kościół p.w. św. Piotra Apostoła z wyposażeniem w zabytkiruchome- klasztor.Królewska/Bernardyńska9/14a (14)670. Ogrodzenie w ZK bernardynek ob. jezuitów. Królewska 9671. Zespół pojezuicki:Królewska/10/- d. kościół jezuicki, ob. Archikatedra p.w. śś. Jana Chrzciciela i JezuickaJana Ewangelisty- budynek d. szkół jezuickich (ul. Jezuicka 13)- skrzydło d. kolegium jezuickiego9111315- d. furta – brama tzw. Trynitarska- kamienica (ul. Jezuicka 15) połączona elewacją z budynkiemszkół.672. Kapliczka z figurą NMP. Królewska/10 WEZPlac Katedralny673. Pałac tzw. Biskupi. Królewska 11 A/494674. Pałac Jabłonowskich – Sapiehów (tzw. Ordynacki). Królewska 13 A/275A/265A/24520


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ675. Kamienica, w gran. murów zewn., na działce wg planu zał. w Królewska 15 A/1089decyzji.676. Pałac tzw. Pociejowski. Królewska 17 A/495677. Kamienica z oficyną. Krótka 3678. Oficyna wschodnia w ZZK. Krótka 3679. Kamienica Krótka 4680. Kamienica Krucza 4 WEZKościół paraf. p. w. - patrz: ul. Słowikowskiego 1. Krzywa 1 -681. Wiadukt kolejowy nad ul. Kunickiego wraz z przyczółkami i Kunickiego Władysław A/902skrzydłami przyczółków oraz układem pieszym na działkachwskazanych w decyzji.682. Kapliczka KunickiegoWEZWładysława/Głuska683. Kamienica Kunickiego Władysława 15684. Budynek garbarni braci Domańskich. Kunickiego Władysława 22685. Kamienica Kunickiego Władysława 23686. Pałacyk braci Domańskich. Kunickiego Władysława 24 WEZ687. Kamienica Kunickiego Władysława 25688. Bunkier VI w zespole dworca PKP (przy tunelu). Kunickiego Władysława 28689. Kamienica Kunickiego Władysława 28a690. Budynek drożdżowni i rektyfikacji wódek. Kunickiego Władysława 28691. Kamienica Kunickiego Władysława 29692. Dom Kunickiego Władysława 32693. Kamienica Kunickiego Władysława 34694. Kamienica KunickiegoWładysława/Nowy Świat37/2695. Kamienica Kunickiego Władysława 41696. Kamienica KunickiegoWładysława/Pawia43/24697. Kamienica Kunickiego Władysława 45698. Kamienica Kunickiego Władysława 52699. Kamienica Kunickiego Władysława 54700. Kamienica KunickiegoWładysława/Piaskowa701. Kamienica KunickiegoWładysława/Czeska702. Kamienica Kunickiego Władysława 62703. Kamienica Kunickiego Władysława 64704. Kamienica Kunickiego Władysława 68705. Kamienica KunickiegoWładysława/Spacerowa706. Kamienica Kunickiego Władysława 78707. Kamienica Kunickiego Władysława 79708. Kamienica Kunickiego Władysława 84709. Kamienica Kunickiego Władysława 92710. Kamienica Kunickiego Władysława 94711. Kamienica Kunickiego Władysław 102712. Miejska Szkoła Powszechna, ob. Gimnazjum nr 1. Kunickiego Władysława 11658/1361/27121


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ713. Kamienica Kunickiego Władysława 134714. Pomnik w miejscu straceń powstańców 1863r. Langiewicza WEZ715. Kamienica Langiewicza 21716. Kamienica Legionowa 2717. Kamienica Legionowa 3718. Kamienica Legionowa 4719. Kamienica Legionowa 5720. Kamienica Legionowa 7721. Dom Marii z Malinowskich Kossowskiej. Legionowa 11722. Dom Janiny i Mariana Krzyżanowskich. Legionowa 15723. Cmentarz żydowski. Leszczyńskiego WEZ724. Dom Kazimierza Berlińskiego. Leszczyńskiego6Stanisława725. Uniwersytet Przyrodniczy Collegium Horticulturae. Leszczyńskiego7Stanisława726. Dom mieszkalny Leszczyńskiego8Stanisława727. Kamienica Leszczyńskiego15Stanisława728. Kamienica Leszczyńskiego18Stanisława729. Kamienica Leszczyńskiego26Stanisława730. Kamienica Leszczyńskiego30Stanisława731. Kamienica Leszczyńskiego34Stanisława732. Kamienica Leszczyńskiego38Stanisława733. Budynek Samorządu Gminy miasteczka Wieniawa,Leszczyńskiego50 A/1084wraz z działką, w gran. wg planu zał. w decyzji.Stanisława734. Kamienica Leśna 3735. Kamienica Leśna 4736. Kamienica Leśna 16737. Kamienica Leśna 18738. Kamienica Leśna 28739. Zespół cmentarza miejskiego składający się z:Lipowa A/889- cmentarza rzym.-kat. z kaplicą- cmentarza prawosławnego- cmentarza ewangelicko-augsburskiego- cmentarza komunalnego (d. wojskowego), z kaplicą w gran. wgplanu zał. w decyzji.740. Cerkiew na cmentarzu prawosławnym. Lipowa A/879741. Grobowiec uczestników powstania styczniowego (na terenie LipowaWEZcmentarza wpisanego do rejestru zabytków).742. Mogiła zbiorowa ofiar zbrodni hitlerowskich 1939 r. (na terenie LipowaWEZcmentarza wpisanego do rejestru zabytków).743. Mogiła zbiorowa ofiar bombardowania 8-9 IX 1939 r. (na terenie LipowaWEZcmentarza wpisanego do rejestru zabytków).744. Mogiła zbiorowa więźniów Zamku Lub. (na terenie cmentarza LipowaWEZwpisanego do rejestru zabytków).745. Mogiła Ks. Piotra Ściegiennego (na terenie cmentarza LipowaWEZwpisanego do rejestru zabytków).746. Pomnik i mogiła Dzieci Zamojszczyzny. Lipowa WEZ747. Kamienica z oficyną, w granicach działki określ. w decyzji. Lipowa 5 A/102322


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ748. Miejska Szkoła Powszechna, ob. V LO. Lipowa 7749. Dom Cmentarny, ob. kancelaria cmentarzy rzym.-kat. Lipowa 16750. Kamienica dochodowa Stanisława Papierkowskiego. Lipowa 22751. Kamienica Lipowa 29752. Kamienica Lipowa 31753. Plac Litewski: ukształtowanie przestrzenne placu i oprawa Litewski Plac A/588architektoniczna, obejmująca:- gmach Rządu Gubernialnego przy Pl. Litewskim 5 (A/504)- pałac Komisji Woj. Lubelskiego przy Pl. Litewskim 3 (A/480)wraz ze skwerem między nimi- pałac Sieniawskich (Czartoryskich) przy Pl. Litewskim 2(A/225)- hotel „Europa” przy Pl. Litewskim 1/ Krakowskie Przedmieście29 (A/502)- kościół śś. Piotra i Pawła oraz klasztor kapucynów przyKrakowskim Przedmieściu 42-44 (A/498),- zespól gmachów pocztowych (poczta nowa przy Pl.Czechowicza 1/ Krakowskie Przedmieście 46-48)- poczta główna przy Krakowskim Przedmieściu 50- gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich przy KrakowskimPrzedmieściu 56 (A/1065),- gmach Banku Państwa przy Krakowskim Przedmieściu 37/Maja 3-go 2 (A/996)- pałac Komisji Obwodowej przy ul. Maja 3-go 4 ze skweremprzed nim (A/274)- d. pensjonat „Janina” przy ul. Maja 3-go 6- kamienice przy ul. Maja 3-go 8 i 10- skwer między ul. Maja 3-go a gmachem Guberni przy Pl.Litewskim 3- całe urządzenie Placu Litewskiego wraz z pomnikami (UniiLubelskiej, Nieznanego Żołnierza, Konstytucji 3 Maja)- zadrzewienie i zieleń.754. Cmentarz w zespole bonifraterskim przy kościele Bożego Ciała Litewski Plac(na terenie placu – wpisanego do rejestru zabytków).755. Pomnik Konstytucji 3 Maja (wpisany do rejestru zabytków). Litewski Plac WEZ756. Pomnik Nieznanego Żołnierza (wpisany do rejestru zabytków). Litewski Plac WEZ757. Pomnik Unii Lubelskiej (wpisany do rejestru zabytków). Litewski Plac WEZ758. Tablica upam. Lubelską Radę Delegatów Robotników. Litewski Plac 1 WEZ759. Tablica z Orderem Krzyża Grunwaldu I Klasy. Litewski Plac 1 WEZ760. Pałac Czartoryskich wraz z otoczeniem wg opisu w decyzji. Litewski Plac 2 A/225761. Pałac Komisji Województwa Lubelskiego zw. Radziwiłłowskim, Litewski Plac 3 A/480z wystrojem (7 rzeźb alegorycznych na ryzalicie fasady,stolarszczyzna bram, głównych drzwi wejściowych, wystrójwnętrz – sztukaterie, piece, parkiety itp.) i oficyną skarbową odstr. zach.762. Tablica upamiętniająca posiedzenie Tymczasowego Rządu RP. Litewski Plac 3 WEZ763. Gmach d. Rządu Gubernialnego, wraz z wystrojem wnętrza – w Litewski Plac 5 A/504gran. ścian zewn.764. Kamienica, w granicach murów zewn., na działce wg planu zał. Lubartowska/1/ A/1098w decyzji.Szambelańska2765. Kamienica, w granicach działki wg planu zał. w decyzji. Lubartowska/3/ A/1060Szambelańska4766. Kamienica Lubartowska 5 WEZ767. Kamienica Lubartowska/Świętoduska6/22WEZ23


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ768. Tablica upamiętniająca lubelskich działaczy Rady Głównej Lubartowska 6 WEZOpiekuńczej i Polskiego Komitetu Opiekuńczego.769. Kamienica Lubartowska 7 WEZ770. Kamienica Lubartowska 8771. Kamienica w gran. działki. Lubartowska 9 A/533772. Kamienica Lubartowska 10 WEZ773. Kamienica w gran. ścian zewn., wg planu zał. w decyzji. Lubartowska 11 A/1082774. Stajnia z wozownią. Lubartowska 11-13 WEZ775. Kamienica z oficyną. Lubartowska 12776. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 12777. Kamienica z dwiema oficynami. północną i południową, wraz zdziałką w gran. planu zał. w decyzji.Lubartowska 14 A/1061/1-3/778. Kamienica Lubartowska 15 WEZ779. Kamienica z oficyną. boczną, w gran. parceli. Lubartowska 16 A/529780. Kamienica Lubartowska 17 WEZ781. Kamienica Lubartowska 18782. Kamienica wraz z działką, w gran. planu zał. w decyzji. Lubartowska/19/ A/1048Noworybna1783. Kamienica Lubartowska/21 WEZNoworybna784. Kamienica Lubartowska 22785. Kamienica, w granicach parceli. Lubartowska 23 A/534786. Kamienica Lubartowska 24787. Tablica upamiętniająca miejsce zamieszkania AnnyLubartowska 24 WEZSzternfinkiel.788. Kamienica Lubartowska 25 WEZ789. Relikty baszty okrągłej murów miejskich. Lubartowska 25790. Kamienica Lubartowska 26791. Kamienica w gran. ścian zewnętrznych. Lubartowska/27/ A/537Kowalska2792. Kamienica Lubartowska 28793. Kamienica z trzema oficynami bocznymi, w granicach działki. Lubartowska 29 A/644794. Kamienica z oficyną. Lubartowska 30795. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 30796. Kamienica z oficyną. Lubartowska 31 WEZ797. Oficyna wschodnia w ZZK. Lubartowska 31 WEZ798. Kamienica Lubartowska 33 WEZ799. Kamienica Lubartowska/34Biernackiego800. Kamienica z oficyną. Lubartowska 35 WEZ801. Oficyna wschodnia w ZZK. Lubartowska 35 WEZ802. Kamienica z oficyną. Lubartowska 36803. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 36804. Kamienica z oficyną. Lubartowska 37 WEZ805. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 37 WEZ806. Kamienica z dwiema oficynami. Lubartowska 38807. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 38808. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 38809. Kamienica z trzema oficynami. Lubartowska 39 WEZ810. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 39 WEZ811. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 39 WEZ812. Oficyna wschodnia w ZZK. Lubartowska 39 WEZ813. Kamienica z trzema oficynami. Lubartowska 40814. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 4024


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ815. Oficyna zachodnia w ZZK. Lubartowska 40816. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 40817. Kamienica z dwiema oficynami. Lubartowska 42818. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 42819. Oficyna zachodnia w ZZK. Lubartowska 42820. Hala targowa – bazar. Lubartowska 43821. Kamienica Lubartowska 44822. Kamienica z oficyną. Lubartowska/45Nowy Plac Targowy823. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska/45Nowy Plac Targowy824. Kamienica z dwiema oficynami. Lubartowska 46825. Oficyna zachodnia w ZZK. Lubartowska 46826. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 46827. Kamienica z dwiema oficynami. Lubartowska 47828. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 47829. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 47830. Kamienica Lubartowska 48831. Kamienica Lubartowska 49832. Kamienica z dwiema oficynami. Lubartowska 54833. Oficyna południowa w ZZK. Lubartowska 54a834. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 54b835. Kamienica Lubartowska 55836. Zespół Fabryki Wag W. Hessa, ob. funkcja produkcyjno Lubartowska 56-62 WEZ-handlowo-usługowa.75a-77837. Kamienica z oficyną. Lubartowska 57838. Oficyna północna w ZZK. Lubartowska 57839. Fabryka Wag W. Hessa. Lubartowska 58a WEZ840. Kamienica Lubartowska 59841. Magazyn Fabryki Wag W. Hessa. Lubartowska 60 WEZ842. Kamienica Lubartowska 61843. Fabryka Wag W. Hessa, ob. dom mieszkalny. Lubartowska 62 WEZ844. Kamienica Lubartowska 67845. Kamienica Lubartowska 70846. Kamienica Lubartowska 71847. Kamienica Lubartowska 74848. Kamienica Lubartowska 75 WEZ849. Hala produkcyjna Fabryki Wag W. Hessa. Lubartowska 77 WEZ850. Kamienica Lubartowska 79851. Lodownia w zespole Szpitala Żydowskiego. Lubartowska 83852. Budynek Szpitala Żydowskiego, ob. szpital ginekologicznopołożniczy.Lubartowska 83 WEZ853. Wyższa Uczelnia Talmudyczna Jesziwas Chachmej Lublin. Lubartowska 85 WEZ854. Ogrodzenie z bramą Wyższej Uczelni Talmudycznej Jesziwas Lubartowska 85Chachmej Lublin.855. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy, ob. dom mieszkalny. Lubomelska 5856. Dom Lubomelska 7857. Kamienica Lwowska 4858. Kamienica Łazienkowska/1Kunickiego Władysława859. Kamienica Łazienkowska 7860. Magazyny zbożowe Leitzmana, ob. dom mieszkalny I. Łęczyńska 9-9c861. Magazyny zbożowe Leitzmana, ob. dom mieszkalny II. Łęczyńska 9a862. Dom mieszkalny. Łęczyńska 4125


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ863. Budynek gospodarczy, ob. dom mieszkalny. Łęczyńska 41864. Fabryka wyrobów betonowych. Łęczyńska 44865. Magazyn Lubelskiej Fabryki Wag. Łęczyńska 58866. Hala produkcyjna Lubelskiej Fabryki Wag. Łęczyńska 58867. Dworek Grafa w ZDP. Łęczyńska 118 WEZ868. Ogród przy Dworze Grafa w ZDP Tatary. Łęczyńska 118869. Nowy Ratusz Łokietka Plac 1 A/230870. Tablica z orderem krzyża Grunwaldu I Klasy. Łokietka Plac 1 WEZ871. Tablica upamiętniająca Lubelską Radę DelegatówŁokietka Plac 1 WEZRobotniczych.872. Plac Łokietka, d. Plac Królewski, Korce. Łokietka WładysławaPlac873. Kamienica Łopacińskiego3Hieronima874. Kamienica Maja 1-go 9875. Kamienica Maja 1-go 11876. Zespół budynków d. Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych „M.Wolski i S-ka”:- budynek d. warsztatów mechanicznych- d. budynek administracyjny- d. magazyn,- d. portiernia (z wyłączeniem części nadbudowanej)- d. kuźnia- d. odlewnia- d. stolarnia- d. maszynownia- ściany zewn. d. pawilonu wystawowego- brama wjazdowa z dekoracyjną krata- d. montażowniana działkach wg planu zał. w decyzji.Maja 1-go 14-16 A/1097/1-11/877. Tablica upamiętniająca Małgorzatę Fornalską. Maja 1-go 19 WEZ878. Kamienica Maja 1-go/Kunickiego Władysława20/1879. Kamienica Maja 1-go 22880. Kamienica Maja 1-go 33881. Oficyna północna w ZZK. Maja 1-go 41a WEZ882. Oficyna południowa w ZZK. Maja 1-go 41b WEZ883. Kamienica z dwiema oficynami. Maja 1-go 41 WEZ884. Kamienica Maja 1-go 47885. Kamienica z oficyną. Maja 1-go 57 WEZ886. Oficyna północna w ZZK. Maja 1-go 57 WEZ887. Budynek d. Komisji Obwodowej. Maja 3-go 4 A/274888. Kamienica z oficyną. Maja 3-go 6 A/588889. Oficyna zachodnia w ZZK. Maja 3-go 6 A/588890. Kamienica z dwiema oficynami. Maja 3-go 8 A/588891. Oficyna północna w ZZK. Maja 3-go 8 A/588892. Oficyna południowa w ZZK. Maja 3-go 8 A/588893. Kamienica z oficyną. Maja 3-go 10 WEZ894. Oficyna południowa w ZZK. Maja 3-go 10 WEZ895. Kamienica Maja 3-go 12 WEZ896. Willa Maja 3-go 14897. Kamienica z oficyną. Maja 3-go 16 WEZ898. Oficyna północna w ZZK. Maja 3-go 16 WEZ26


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ899. Kamienica z oficynami, w gran. parceli wg planu zał. w decyzji. Maja 3-go 18 A/1031/1-3/900. Kamienica z dwiema oficynami. Maja 3-go 20 WEZ901. Oficyna północna w ZZK. Maja 3-go 20 WEZ902. Oficyna południowa w ZZK. Maja 3-go 20 WEZ903. Kamienica z oficyną północną, w gran. murów zewn., na działcew gran. wg planu zał. w decyzji.904. Chlewnia w ZDP. Malwowa 1905. Szklarnia w ZDP. Malwowa 1906. Kiszarnia w ZDP. Malwowa 1907. Zespół podworski:- park z aleją dojazdową i terenami d. folwarku- dwa budynki gospodarcze (chlewnia I, spichlerz)- domek rządcy z pozostałościami alei dojazdowejw gran. wg planu zał. w decyzji.Maja 3-go 22 A/1109/1-2/Malwowa/Dożynkowa908. Cmentarz mariawicki. Mariańska/Spółdzielczości PracyAleja909. Dom Marzanny 5910. Dom Marzanny 19911. Dom Masarska 1912. Dom Matejki Jana 26913. Willa „Stefurka”. Mickiewicza Adama/Koźmiana Kajetana49/38914. Dom Mickiewicza Adama 54915. Dom Mickiewicza Adama 60-62916. Dom Mickiewicza Adama 63917. Kamienica Miedziana 3918. Dom mieszkalny Miodowa 20919. Dom mieszkalny Miodowa 28920. Dwór Bentkowskich. Misjonarska/Wyszyńskiego StefanaPrymasa921. Oficyna przy dworze Bentkowskich. Misjonarska/Wyszyńskiego StefanaPrymasa922. Kamienica, w gran. ścian zewn. Misjonarska 12 A/928923. Dom mieszkalny Misjonarska 16924. Dom mieszkalny Misjonarska 18925. Fabryka słodu. Misjonarska 22 WEZ926. Budynek produkcyjny z suszarnią słodu. Misjonarska 22 WEZ927. Magazyn w zespole słodowni. Misjonarska 22 WEZ928. Kotłownia w zespole słodowni. Misjonarska 22 WEZ929. Dom wraz z dobudówką, w gran. ścian zewn. Misjonarska 24 A/527930. Młyn elektryczny Młyńska 13931. Składy zbożowe z motorownią. Młyńska 15932. Kamienica Młyńska 19933. Dom Mochnackiego 11934. Willa Morsztynów 2-4 WEZ935. Dom mieszkalny Morsztynów 17936. Pomnik w miejscu straceń więźniów Zamku Lubelskiego. Nadbystrzycka WEZ937. Kapliczka Nadbystrzycka/Plażowa4/521/41/4A/722WEZWEZWEZ27


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ938. Kamienica Nadbystrzycka/Plażowa10/1939. Pozostałości parku w ZDP. Nadbystrzycka 38A940. Spichlerz w ZDP. Nadbystrzycka 38A941. Dwór w ZDP. Nadbystrzycka 38A WEZ942. Kamienica Nadbystrzycka 12943. Dom Nadrzeczna 29-31 WEZ944. Dom Nadrzeczna 42-44945. Szkoła powszechna. Nałkowskich 78946. Pomnik poświęcony pamięci Jana Kochanowskiego. Narutowicza WEZ947. Zespół architektoniczny:Narutowicza Gabriela 4 A/459- dwie oficyny popijarskie- gmach d. Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej wraz z całymwystrojem architektonicznym zewnętrznym i wewnętrznym- dziedziniec- ogród na tyłach założenia.948. Tablica pośw. pamięci Hieronima Łopacińskiego. Narutowicza 4 WEZ949. Zespół pobrygidkowski:Narutowicza Gabriela/6-10 A/248- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, z wyposażeniem Dolna Panny Mariiw zabytki ruchome- klasztor- obszar d. ogrodu zakonnego z murem obronnym opasującymteren d. klasztoru i tzw. basztą wodną.950. Tablica upam. 535 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Narutowicza 6 WEZ951. Tablica upam. budowę kościoła pobrygidkowskiego. Narutowicza 6 WEZ952. Pomnik upamiętniający 500 rocznicę zwycięstwa pod Narutowicza 6 WEZGrunwaldem.953. Kapliczka z figurą NMP w ZK Brygidek, ob. p.w. Wniebowzięcia Narutowicza Gabriela 6 WEZNMP Zwycięskiej.954. Dom ogrodnika w ZK brygidek, ob. p.w. Wniebowzięcia NMP Narutowicza Gabriela 6Zwycięskiej.955. Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CEPELIA). Narutowicza Gabriela 9956. Brama wjazdowa w ZK Brygidek, ob. p.w. Wniebowzięcia NMP Narutowicza Gabriela 10Zwycięskiej.957. Dom stróża w ZK Brygidek, ob. p.w. Wniebowzięcia NMP Narutowicza Gabriela 10Zwycięskiej.958. Kamienica z oficyną. Narutowicza Gabriela 11 WEZ959. Oficyna wschodnia w ZZK. Narutowicza Gabriela 11 WEZ960. Gmach d. Szkoły Wojewódzkiej Lubelskiej. Narutowicza Gabriela 12 A/508961. Tablica poświęcona Pierwszej Akcji Ekologiczno-Artystycznej. Narutowicza Gabriela 12 WEZ962. Tablica poświęcona Józefowi Skłodowskiemu. Narutowicza Gabriela 12 WEZ963. Tablica upamiętniająca ukończenie szkoły średniej przez Artura Narutowicza Gabriela 12 WEZStruga.964. Kamienica z dwiema oficynami bocznymi wschodnią i Narutowicza Gabriela 13 A/1081zachodnią, wraz z działką, wg planu zał. w decyzji.965. Kamienica, w gran. wg planu zał. w decyzji. Narutowicza Gabriela 14 A/1078966. Oficyna północna w ZZK. Narutowicza Gabriela 14967. Oficyna południowa w ZZK. Narutowicza Gabriela 14968. Kamienica z dwiema oficynami. Narutowicza Gabriela 16 WEZ969. Oficyna północna w ZZK. Narutowicza Gabriela 16 WEZ970. Oficyna wschodnia w ZZK. Narutowicza Gabriela 16 WEZ971. Budynek Teatru Miejskiego. Narutowicza Gabriela 17 A/263972. Kamienica Narutowicza Gabriela 18a973. Kamienica z oficyną. Narutowicza Gabriela 18 WEZ28


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ974. Oficyna wschodnia w ZZK. Narutowicza Gabriela 18 WEZ975. Kamienica w gran. parceli określ. w decyzji. Narutowicza Gabriela 19 A/1033976. Kamienica z dwiema oficynami. Narutowicza Gabriela 20 WEZ977. Oficyna południowa w ZZK. Narutowicza Gabriela 20 WEZ978. Oficyna wschodnia w ZZK. Narutowicza Gabriela 20 WEZ979. Kamienica Narutowicza Gabriela 21980. Kamienica, w gran parceli wg mapy zał. w decyzji. Narutowicza Gabriela 22 A/1040981. Kamienica Narutowicza Gabriela 23 WEZ982. Kamienica z trzema oficynami. Narutowicza Gabriela 25 WEZ983. Oficyna południowa w ZZK. Narutowicza Gabriela 25 WEZ984. Oficyna północna w ZZK. Narutowicza Gabriela 25 WEZ985. Oficyna zachodnia w ZZK. Narutowicza Gabriela 25 WEZ986. Kamienica z oficyną. Narutowicza Gabriela 27 WEZ987. Oficyna północna w ZZK. Narutowicza Gabriela 27 WEZ988. Stajnia w ZZK, ob. budynek mieszkalny. Narutowicza Gabriela 27989. Kamienica z dwiema oficynami. Narutowicza Gabriela 30 WEZ990. Oficyna północna w ZZK. Narutowicza Gabriela 30 WEZ991. Oficyna południowa w ZZK. Narutowicza Gabriela 30 WEZ992. Kamienica z oficyną. Narutowicza Gabriela 32993. Oficyna północna w ZZK. Narutowicza Gabriela 32994. Kamienica wraz z kratami balkonowymi i stolarszczyzną Narutowicza Gabriela 34 A/311wejścia głównego i ogrodzenie w podwórzu.995. Kamienica z dwiema oficynami. Narutowicza Gabriela 35 WEZ996. Oficyna południowa w ZZK. Narutowicza Gabriela 35 WEZ997. Oficyna zachodnia w ZZK. Narutowicza Gabriela 35 WEZ998. Kamienica z oficyną. Narutowicza Gabriela 37999. Oficyna północna w ZZK. Narutowicza Gabriela 37/391000. Oficyna południowa w ZZK. Narutowicza Gabriela 37/391001. Kamienica z oficyną. Narutowicza Gabriela 391002. Kamienica Narutowicza Gabriela 41 WEZ1003. Kamienica Narutowicza Gabriela 45 WEZ1004. Kamienica z oficyną. Narutowicza Gabriela/ 47 WEZKonopnicka1005. Oficyna zachodnia w ZZK. Narutowicza Gabriela/ 47 WEZKonopnicka1006. Kamienica Narutowicza Gabriela 481007. Kamienica Antoniny Grygowej. Narutowicza Gabriela 511008. Kamienica Narutowicza Gabriela/ 52Wschodnia1009. Kamienica Narutowicza Gabriela 531010. Kamienica Narutowicza Gabriela 571011. Kamienica Narutowicza Gabriela/ 61Chopina1012. Kamienica Narutowicza Gabriela/ 62Piłsudskiego1013. Kamienica Narutowicza Gabriela 681014. Gmach Stowarzyszenia Urzędników Państwowych, ob. dom Narutowicza Gabriela/ 71mieszkalny.Rowerowa1015. Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji. Narutowicza Gabriela 731016. Kamienica Narutowicza Gabriela 741017. Kamienica Narutowicza Gabriela 751018. Kamienica Narutowicza Gabriela/ 76Ochotnicza1019. Kamienica Narutowicza Gabriela 7729


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1020. Budynek gospodarczy. Nektarowa 11021. Kamienica Niecała 3 WEZ1022. Willa Niecała 5 WEZ1023. Kamienica z dwiema oficynami. Niecała 61024. Oficyna północna w ZZK. Niecała 61025. Oficyna południowa w ZZK. Niecała 61026. Łaźnia, ob. budynek mieszkalny. Niecała 7a1027. Kamienica Niecała 7b1028. Dom Akademicki KUL fundacji S. Wessla z oficyną. Niecała 81029. Oficyna Domu Akademickiego. Niecała 81030. Kamienica Niecała 91031. Kamienica z trzema oficynami. Niecała 10 WEZ1032. Oficyna północna w ZZK. Niecała 10 WEZ1033. Oficyna południowa w ZZK. Niecała 10 WEZ1034. Oficyna zachodnia w ZZK. Niecała 10 WEZ1035. Kamienica z oficyną. Niecała 111036. Oficyna północna w ZZK. Niecała 111037. Kamienica z oficyną. Niecała 121038. Oficyna południowa w ZZK. Niecała 121039. Budynek Biurowy Dyrekcji Kolei, ob. Miejski Urząd Pracy Niecała 14 WEZw Lublinie z oficyną.1040. Oficyna wschodnia w ZZK. Niecała 14 WEZ1041. Kamienica Niecała 16 WEZ1042. Dom Pracowników Urzędu Wojewódzkiego z oficyną. Niecała 181043. Oficyna południowa w ZZK. Niecała 181044. Kamienica Niecała 201045. Dom Nowickiego Stanisława 41046. Dom Nowickiego Stanisława 61047. Dom Nowickiego Stanisława 81048. Dom Nowickiego Stanisława 121049. Tablica upamiętniająca powstanie Komitetu Żydowskiego. Noworybna 3 WEZKamienica – patrz: ul. Lubartowska 19. Noworybna 1 -1050. Zespół dwóch kamienic – wschodniej i zachodniej. Nowy Plac Targowy/ 4Targowa1051. Kamienica Nowy Rynek 61052. Cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Nowy Świat WEZ1053. Magazyn PKP Nowy Świat 9a1054. Siedziba odcinka drogowego w zespole dworca PKP,Nowy Świat11aob. drukarnia.1055. 6 budynków gospodarczych przy domach mieszkalnych. Nowy Świat 17-231056. Kamienica Nowy Świat 171057. Kamienica Nowy Świat 191058. Kamienica Nowy Świat/Pawia20 /21059. Kamienica Nowy Świat 211060. Kamienica Nowy Świat 221061. Kamienica Nowy Świat 231062. Kamienica Nowy Świat 371063. Kamienica Nowy Świat 391064. Zespół koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ1065. Szpaler lipowy w zespole koszar wojskowych i d. składu Nowy Świat 40amunicji.1066. Warsztat w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ1067. Magazyn VII w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ30


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1068. Magazyn VI w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ1069. Magazyn V w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ1070. Magazyn IV w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicj. Nowy Świat 40 WEZ1071. Magazyn III w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ1072. Magazyn II w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ1073. Magazyn I w zespole koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat 40 WEZ1074. Koszarowiec I w zespole koszar wojskowych i d. składu Nowy Świat 40 WEZamunicji.1075. Koszarowiec II w zespole koszar wojskowych i d. składu Nowy Świat 40 WEZamunicji.1076. Dom mieszkalny Nowy Świat 41b1077. Kamienica Obrońców Pokoju 31078. Kamienica Obrońców Pokoju/Uniwersytecka5/121079. Kamienica Obrońców Pokoju 61080. Kamienica Obrońców Pokoju/Uniwersytecka7/111081. Kamienica Obrońców Pokoju 81082. Kamienica Obrońców Pokoju 101083. Kamienica Obrońców Pokoju 121084. Kamienica Obrońców Pokoju 131085. Kamienica Obrońców Pokoju 141086. Kamienica Obrońców Pokoju 151087. Kamienica Obrońców Pokoju 171088. Kamienica Obrońców Pokoju 191089. Kamienica Obrońców Pokoju 231090. Kamienica Obrońców Pokoju 251091. Pomnik na mogile ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego. Obywatelska/Spółdzielczości Pracy1092. Mogiła ułanów (1809 r.). Obywatelska/WEZSpółdzielczości Pracy1093. Willa Ogrodowa 41094. Kamienica z oficyną. Ogrodowa 51095. Oficyna północna w ZZK. Ogrodowa 51096. Willa Ogrodowa 6 A/8811097. Kamienica Ogrodowa 81098. Kamienica dr Cypriana Chromińskiego. Ogrodowa 8a1099. Dom własny Tadeusza Witkowskiego. Ogrodowa 8b1100. Willa Jerzego Siennickiego. Ogrodowa 91101. Kamienica z dwiema oficynami. Ogrodowa 101102. Oficyna północna w ZZK. Ogrodowa 101103. Oficyna południowa w ZZK. Ogrodowa 101104. Ogród z fontanną i ogrodzeniem w ZZK. Ogrodowa 101105. Willa Ogrodowa 15a1106. Schron I przy willi. Ogrodowa 15a1107. Schron II przy willi. Ogrodowa 15a1108. Prywatna rosyjska szkoła handlowa, ob. II LO im. Hetmana Jana Ogrodowa 16Zamoyskiego.1109. Kamienica Ogrodowa/18Chmielna1110. Kamienica Ogrodowa 191111. Kamienica Okopowa/6Orla1112. Kamienica Okopowa 7WEZ31


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1113. Kamienica z oficyną. Okopowa 8 WEZ1114. Oficyna wschodnia w ZZK. Okopowa 8 WEZ1115. Kamienica Okopowa 101116. Kamienica Okopowa 111117. Kamienica Okopowa 121118. Kamienica Okopowa 131119. Kamienica z oficyną. Okopowa 14 WEZ1120. Oficyna południowa w ZZK. Okopowa 14 WEZ1121. Kamienica w gran. ścian zewn. Olejna 3 A/5251122. Kamienica Olejna 51123. Kamienica wraz z działką, w gran. wg planu zał. w decyzji. Olejna 7 A/10941124. Kamienica z oficyną. Olejna 9 WEZ1125. Oficyna północna w ZZK. Olejna 9 WEZ1126. Kamienica Olejna 10 WEZ1127. Kamienica Olejna 12 WEZ1128. Kamienica z dwiema oficynami boczną i tylną, w gran. parceli. Olejna/11/ A/550Noworybna31129. Kamienica z oficyną. Orla 4 WEZ1130. Oficyna wschodnia w ZZK. Orla 4a WEZ1131. Kamienica w gran. parceli określ. w decyzji. Orla 7 A/10361132. Kamienica Orzeszkowej Elizy/ 1Kunickiego Władysława1133. Kościół paraf. Mariawitów p.w. MB Nieustającej Pomocy. Paganiniego 1 A/8141134. Kamienica Parkowa 181135. Kamienica Parkowa 211136. Kamienica Pawia/Nowy Świat4/181137. Kamienica Pawia 121138. Kamienica Pawia 141139. Kamienica Pawia 151140. Kamienica Pawia 251141. Dom Pawłowa Iwana 201142. Dom Pawłowa Iwana 451143. Kamienica Peowiaków 21144. Kamienica z oficyną. Peowiaków 4 WEZ1145. Oficyna wschodnia w ZZK. Peowiaków 4 WEZ1146. Kamienica stanowiąca zespół zabudowy (budynek frontowy Peowiaków 5 A/1610połączony z budynkiem tylnym dwoma skrzydłami bocznymi), wgran. ścian zewn. wraz z gruntem po całą zabudową kamienicy.1147. Dom, ob. budynek usługowy. Peowiaków 61148. Kamienica z trzema oficynami. Peowiaków 81149. Oficyna południowa w ZZK. Peowiaków 81150. Oficyna wschodnia w ZZK. Peowiaków 81151. Oficyna zachodnia w ZZK. Peowiaków 81152. Kamienica z dwiema oficynami wraz z działką, wg planu zał. w Peowiaków 10 A/1067decyzji.1153. Zespół klasztorny powizytkowski:- d. kościół z klasztorem- domek kapelana- kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego- drzewostan w gran. działek objętych decyzją, wg planu zał. wdecyzji.1154. Tablica upamiętniająca siedzibę Instytucji NaczelnegoDowództwa WP./1-3/Peowiaków 12 A/535Peowiaków 12 WEZ32


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1155. Kamienica Piaskowa/1Nowy Świat1156. Kamienica Piaskowa 221157. Kamienica Piekarska 21158. Kamienica Piekarska 111159. Kamienica Piekarska 131160. Kamienica Piekarska 291161. Fabryka odlewów Bońkowskiego. Piękna 4-61162. Kamienica Piękna 71163. Kamienica Piękna 91164. Kamienica Piękna 211165. Kamienica Piękna 271166. Pomnik w miejscu straceń więźniów Zamku Lubelskiego. Piłsudskiego WEZ1167. Kamienica Piłsudskiego Józefa 31168. Kamienica Piłsudskiego Józefa 61169. Kamienica rodziny Szprejlów. Piłsudskiego Józefa 71170. Kamienica Piłsudskiego Józefa 8/8a1171. Kamienica Michała Gałeckiego. Piłsudskiego Józefa 101172. Urządzenia wodociągowe. Piłsudskiego Józefa 151173. Kamienica Piłsudskiego Józefa 181174. Cmentarz przy kościele farnym pw. św. Michała Archanioła Plac po FarzeWEZ(fundamenty d. fary – wpisane do rejestru zabytków).1175. Rządcówka w ZPP Jakubowice Murowane. Pliszczyńska 141176. Wozownia w ZPP Jakubowice Murowane. Pliszczyńska 141177. Magazyn dworski w ZPP Jakubowice Murowane Pliszczyńska 141178. Stodoła w ZPP Jakubowice Murowane. Pliszczyńska 141179. Zespół pałacowo-parkowy:Pliszczyńska 14 A/461- pałac- dwa pawilony z łączącym je murem ze strzelnicami- mur oporowy otaczający wzgórze od wschodu- piwnice w sąsiedztwie muru- brama wjazdowa- mur biegnący stokiem wzgórza od południa- parkw gran. wg planu zał. w decyzji.Pozostałość zabudowy zw. z d. farą – patrz: ul. Grodzka 9, 11, Po Farze Plac -Archidiakońska 9.1180. Budynek poczty. Pocztowa 11181. Dom wraz z działką, w gran. wg planu zał. w decyzji. Podwale 3 A/10551182. Kamienica Podwale 51183. Kamienica Podwale 71184. Browar Vetterów, ob. piekarnia. Podwale 7a WEZ1185. Słodownia Podwale 7b WEZ1186. Zespół zabudowań szpitalnych:Podwale 15 A/258- kościół p.w. św. Wojciecha BM, z wyposażeniem w zabytkiruchome i ołtarzami z kaplicy zamkowej- d. szpital św. Łazarza.1187. Kamienica Podzamcze 41188. Dom Poniatowskiego Józefa 41189. Dom Poniatowskiego Józefa 61190. Dom mjra Tomaszewskiego. Poniatowskiego Józefa 81191. Dom Poniatowskiego Józefa 101192. Dom Poniatowskiego Józefa 121193. Warsztaty Szkolne ZSZ nr 1, ob. Warsztaty Kultury. Popiełuszki Jerzego 533


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1194. Dom Popiełuszki Jerzego 81195. Dom sierż. Stanisława Gaworczyka. Popiełuszki Jerzego 131196. Dom Kajetana Zaleskiego. Popiełuszki Jerzego 141197. Dom Popiełuszki Jerzego 241198. Krzyż drewniany. Północna WEZ1199. Krzyż na mogile trzech legionistów. Północna WEZ1200. Dwór na Bielszczyźnie i najbliższe otoczenie dworu w gran. wg Północna22a A/15planu zał. w decyzji.22b1201. Dom Północna 1311202. Kamienica Probostwo 31203. Kamienica Probostwo 61204. Kamienica Probostwo 71205. Kamienica Probostwo 131206. Kamienica z oficyną. Probostwo 151207. Oficyna północna w ZZK. Probostwo 15a1208. Kamienica z dwiema oficynami. Probostwo 191209. Oficyna północna w ZZK. Probostwo 191210. Oficyna wschodnia w ZZK. Probostwo 191211. Suszarnia chmielu Probostwo 25 WEZ1212. Dom Prusa Bolesława 7Kamienica – patrz: ul. Krak. Przedm. 12 Przechodnia 1 -Kamienica – patrz: ul. Krak. Przedm. 10 Przechodnia 2 -1213. Kamienica Przemysłowa 91214. Cmentarz żydowski. Przepiórcza/Zdrowa1215. Cmentarz przy szpitalu w zespole kościoła św. Ducha. Przystankowa WEZ1216. Pomnik upam. założenie Ogrodu Miejskiego (wpisanego od Racławickie AlejeWEZrejestru zabytków).1217. Pomnik pośw. pamięci partyzantów poległych na Lubelszczyźnie RacławickieWEZ(na terenie wpisanym do rejestru zabytków).Al./Radziszewskiego1218. Budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ob. Rektorat Racławickie Aleje 1Uniwersytetu Medycznego.1219. Kamienica z dwiema oficynami. Racławickie Aleje 4 WEZ1220. Oficyna wschodnia w ZZK. Racławickie Aleje 4 WEZ1221. Oficyna zachodnia w ZZK. Racławickie Aleje 4 WEZ1222. Średnia szkoła techniczna, ob. zespół szkół budowlanych i Racławickie Aleje 5-7geodezyjnych.1223. Kamienica z dwiema oficynami. Racławickie Aleje/6Żwirki i Wigury1224. Oficyna wschodnia w ZZK. Racławickie Aleje/6Żwirki i Wigury1225. Oficyna zachodnia w ZZK. Racławickie Aleje/6Żwirki i Wigury1226. Magazyn wojskowy. Racławickie Aleje 91227. Zespół klasztorny dominikanów obserwantów, ob. KUL. Racławickie Aleje 14 WEZ1228. Kościół rektoralny p.w. św. Krzyża. Racławickie Aleje 14 WEZ1229. D. cmentarz przykościelny przy kościele św. Krzyża w zespole Racławickie Aleje 14 WEZklasztornym Dominikanów Obserwantów.1230. Dom Racławickie Aleje/Głowackiego17/21231. Dom Racławickie Aleje 191232. Garnizonowa cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. p.w.Niepokalanego Poczęcia NMP.Racławickie Aleje 20 WEZWEZ34


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1233. Budynek w Zespole Studium Misyjnego Jezuitów "Bobolanum", Racławickie Aleje 23ob. szpital wojskowy.1234. Dom ogrodnika - kostnica w Zespole Studium Misyjnego Racławickie Aleje 23Jezuitów "Bobolanum".1235. Młyn ropno-motorowy Ajberszutza i Gewerca, ob. hotel. Racławickie Aleje 231236. Tablica poświęcona pamięci obrońców szpitala wojennego. Racławickie Aleje 23 WEZ1237. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. S. Staszica. Racławickie Aleje 261238. Kamienica Racławickie Aleje 271239. Kamienica Racławickie Aleje 291240. Fontanna Racławickie Aleje 291241. Kamienica Racławickie Aleje 311242. Kamienica Racławickie Aleje 341243. Dom oficerski Racławickie Aleje 401244. Wieża ciśnień w zespole urządzeń wodociągowych. Racławickie Aleje 42 WEZ1245. Budynek mieszkalny w zespole urządzeń wodociągowych. Racławickie Aleje 421246. Ogrodzenie z bramą w zespole urządzeń wodociągowych. Racławickie Aleje 42 WEZ1247. Zespół koszar wojskowych (obóz zachodni). Racławickie Aleje 44 WEZ1248. Budynek WKU w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44 WEZob. Komenda Garnizonu.1249. Warsztaty Techniczne w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44 WEZob. Komenda Garnizonu.1250. Komenda Garnizonu w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44 WEZob. Komenda Garnizonu.1251. Żandarmeria Wojskowa I w d. zespole koszar artylerii, Racławickie Aleje 44 WEZob. Komenda Garnizonu.1252. Żandarmeria Wojskowa II w d. zespole koszar artylerii, Racławickie Aleje 44 WEZob. Komenda Garnizonu.1253. Kaplica w d. zespole koszar artylerii, ob. Komenda Garnizonu. Racławickie Aleje 44 WEZ1254. Warsztaty Łączności w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44 WEZob. Komenda Garnizonu.1255. Magazyn podręczny w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44 WEZob. Komenda Garnizonu.1256. Maneż w d. zespole koszar artylerii, ob. Komenda Garnizonu. Racławickie Aleje 44 WEZ1257. Stajnia I (ob. magazyn) w d. zespole koszar artylerii, ob. Racławickie Aleje 44 WEZKomenda Garnizonu.1258. Stajnia II (ob. magazyn) w d. zespole koszar artylerii, ob. Racławickie Aleje 44 WEZKomenda Garnizonu.1259. Stajnia III (ob. magazyn) w d. zespole koszar artylerii, ob. Racławickie Aleje 44 WEZKomenda Garnizonu.1260. Koszarowiec (ob. magazyn) w d. zespole koszar artylerii, ob. Racławickie Aleje 44 WEZKomenda Garnizonu.1261. Aleja lipowa w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44ob. Komenda Garnizonu.1262. Aleja kasztanowcowa w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44ob. Komenda Garnizonu.1263. Szpaler bukowy w d. zespole koszar artylerii,Racławickie Aleje 44ob. Komenda Garnizonu.1264. Tablica 7 pułku ułanów lubelskich. Racławickie Aleje 44 WEZ1265. Popiersie Ludwika Czugały. Radziszewskiego WEZ1266. Popiersie prof. Stanisława Ziemeckiego. Radziszewskiego WEZ1267. Popiersie prof. H. Raabego. Radziszewskiego WEZ1268. Popiersie prof. Józefa Mazurkiewicza. Radziszewskiego WEZ1269. Pomnik (popiersie) prof. Stanisława Krzykały. Radziszewskiego WEZ1270. Tablica upamiętniająca 80-lecie powstania ZNP. Radziszewskiego 8 WEZ35


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1271. Dom oficerski. Radziszewskiego2Idziego1272. Budynek Wydziału Fizyki UMCS. Radziszewskiego10Idziego1273. Pomnik M. Curie-Skłodowskiej. Radziszewskiego/Pl. M.WEZC. Skłodowskiej1274. Oficyna Radziwiłłowska 31275. Kamienica z pięcioma oficynami. Radziwiłłowska 51276. Oficyna wschodnia I w ZZK. Radziwiłłowska 51277. Oficyna wschodnia II w ZZK. Radziwiłłowska 51278. Oficyna zachodnia I w ZZK. Radziwiłłowska 51279. Oficyna zachodnia II w ZZK. Radziwiłłowska 51280. Oficyna północna Radziwiłłowska 51281. Pałac Lubomirskich, w gran. parceli. Radziwiłłowska 11 A/5091282. Willa Rayskiego Konstantego 3Józefa Mariana1283. Willa Rayskiego Konstantego 5Józefa Mariana1284. Dom Rataja Macieja 501285. Dom Rataja Macieja 671286. Budynek gospodarczy Rataja Macieja 1271287. Dom Rataja Macieja 1431288. Dom Reja Mikołaja 231289. Dom Reja Mikołaja 391290. Ogrodzenie przy domu mieszkalnym. Reja Mikołaja 391291. Dom Rejtana Tadeusza 61292. Aleja lipowa Reymonta WładysławaStanisława1293. Dom Reymonta Władysława 1 WEZStanisława1294. Dom Reymonta Władysława 4-6 WEZStanisława1295. Dom Reymonta Władysława 5-7 WEZStanisława1296. Dom Reymonta Władysława 20Stanisława1297. Cmentarz wojenny z II Wojny Światowej. Romantyczna1298. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej. Romantyczna 111299. Dom Rudnicka 271300. Kamienica z oficyną. Rusałka 3 WEZ1301. Oficyna wschodnia w ZZK. Rusałka 3 WEZ1302. Kamienica Rusałka 5 WEZ1303. Kamienica Rusałka 15 WEZ1304. Obudowa zdroju ulicznego. Ruska A/6331305. Kamienica Ruska/3 ZWPTargowa1306. Kamienica Ruska 51307. Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego z wyposażeniem Ruska 15 A/227wnętrza w zabytki ruchome, otaczającym drzewostanem w gran.cmentarza kościelnego, ogrodzenie z bramkami.Kamienica – patrz: ul. Grodzka 2. Rybna 1 -1308. Brama Rybna. Rybna/Rynek1/5WEZ36


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZKamienica – patrz: ul. Rynek 5. Rybna 2 -1309. Kamienica (zw. Bractwa Różańcowego), w gran. działki. Rybna 3 A/6181310. Kamienica, w gran. parceli. Rybna 4 A/9761311. Oficyna zachodnia kamienicy Rybna 4. Rybna 4a1312. Kamienica w gran. działki określ. w decyzji. Rybna 5 A/9901313. Kamienica Rybna 6 WEZ1314. Kamienica, w gran. parceli. Rybna 7 A/5141315. Kamienica Rybna/8Noworybna1316. Kamienica w gran. działki określ. w decyzji. Rybna 9 A/9931317. Zespół klasztorny potrynitarski tzw. pałac Pawęczkowskiego, Rybna 10 A/536w gran. ścian zewnętrznych.1318. Kamienica Rybna 111319. Kamienica, w gran. murów zewn., na działce wg planu zał. w Rybna 12 A/1090decyzji.1320. Stary Ratusz, tzw. Trybunał. Rynek 1 A/2231321. Tablica poświęcona pamięci Biernata z Lublina. Rynek 1 WEZ1322. Kamienica zw. Sebastiana Klonowica. Rynek 2 A/2641323. Kamienica, w gran. parceli. Rynek 3 A/5101324. Tablica poświęcona pamięci Aleksandra Zelwerowicza. Rynek 3 WEZ1325. Kamienica Rynek 4 A/4881326. Kamienica Rynek/5/ A/493Rybna21327. Kamienica zw. Chociszewską. Rynek 6 A/2721328. Kamienica Rynek 7 A/4921329. Kamienica zw. Lubomelskich. Rynek 8 A/2671330. Kamienica Rynek 9 A/2711331. Kamienica Rynek 10 A/4961332. Kamienica Rynek 11 A/2701333. Kamienica, tzw. Sobieskich, w gran. parceli. Rynek 12 A/2471334. Kamienica Rynek/13Gruella Teodora1335. Kamienica Rynek 14 A/2691336. Kamienica Rynek 15 A/4901337. Kamienica Rynek 16 A/6301338. Kamienica Rynek 17 A/4911339. Tablica upamiętniająca miejsce urodzenia HenrykaRynek 17 WEZWieniawskiego.1340. Kamienica wraz z dekoracją malarską elewacji głównej oraz Rynek 18 A/481detalem architektonicznym, z działką w granicach d. parceli.1341. Kamienica w zespole domu. Rynek 19 WEZ1342. Budynek gospodarczy, ob. garaż w ZZK Chopina 9. Sądowa 1a1343. Kamienica z oficyną. Sądowa 4 WEZ1344. Oficyna zachodnia w ZZK. Sądowa 4 WEZ1345. Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego. Sądowa 51346. Kamienica Sądowa 6 WEZ1347. Kamienica z najbliższym otoczeniem, w gran. działki wg planu Sądowa 10 A/1049zał. w decyzji.1348. Kamienica Sądowa/12LipowaCmentarz żydowski – patrz: zespół urbanistyczny, Białkowska Sienna 25 (9) -Góra.1349. Kamienica Sienna 25 (9) A/35337


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1350. Dom mieszkalny Sieroca/BiernackiegoMieczysława1351. Tablica pamięci Bolesława Bieruta. Sieroca 2a WEZ1352. Ochronka, ob. przedszkole. Sieroca 131353. Sala Sierot Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, Sieroca 15 WEZob. Państwowy Dom Dziecka.1354. Kaplica p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy Sali Sierot Sieroca 15 WEZLubelskiego Towarzystwa Dobroczynności.1355. Kamienica Skibińska/1Bronowicka1356. Kamienica Skibińska 31357. Kamienica Skibińska 51358. Kamienica z oficyną. Skibińska 81359. Oficyna północna w ZZK. Skibińska 81360. Kamienica z oficyną. Skibińska 91361. Oficyna zachodnia w ZZK. Skibińska 91362. Kamienica z pawilonem. Skibińska 13a1363. Pawilon w ZZK Skibińska 131364. Kamienica Skibińska/14Zgodna1365. Kamienica Skibińska 151366. Kamienica z oficyną. Skibińska 161367. Oficyna zachodnia w ZZK. Skibińska 161368. Kamienica z oficyną. Skibińska 171369. Oficyna zachodnia w ZZK. Skibińska 17a1370. Kamienica Skibińska 181371. Kamienica Skibińska 191372. Kamienica Skibińska 201373. Kamienica Skibińska 211374. Kamienica z oficyną. Skibińska 221375. Oficyna północna w ZZK. Skibińska 22a1376. Kamienica Skibińska 231377. Kamienica Skibińska/26Łęczyńska1378. Kamienica z oficyną. Skibińska 291379. Oficyna zachodnia w ZZK. Skibińska 29a1380. Kamienica Składowa 41381. Kamienica Składowa 61382. Kamienica Składowa 91383. Kamienica Składowa 111384. Kamienica Składowa 121385. Kamienica Składowa 181386. Kamienica Składowa 191387. Kamienica Składowa 201388. Kamienica Składowa/Zgodna1389. Pomnik poświęcony pamięci Henryka Wieniawskiego. Skłodowskiej MariiCurie1390. Kamienica Skłodowskiej MariiCurie/ Lipowa1391. Kamienica Skłodowskiej MariiCurie2a/922/1224WEZ38


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1392. Kamienica Skłodowskiej Marii 6Curie1393. Kamienica Skłodowskiej Marii 8Curie1394. Kamienica Skłodowskiej Marii 10Curie1395. Kamienica Skłodowskiej Marii 12Curie1396. Kamienica Skłodowskiej Marii 14Curie1397. Kamienica Skłodowskiej Marii 16Curie1398. Kamienica Skłodowskiej Marii 18Curie1399. Kamienica Skłodowskiej Marii 22Curie1400. Kamienica dr Ireny Krzeczkowskiej. Skłodowskiej Marii 26Curie1401. Kamienica Skłodowskiej Marii 28Curie1402. Kamienica Skłodowskiej Marii 30Curie1403. Kamienica Skłodowskiej Marii 32Curie1404. Kamienica Skłodowskiej Marii 34Curie1405. Kamienica Skłodowskiej Marii 44Curie1406. Kamienica Skłodowskiej Marii 50Curie1407. Kamienica Skłodowskiej Marii 52-52aCurie1408. Kamienica Skłodowskiej Marii 54Curie1409. Kamienica Skłodowskiej Marii 58Curie1410. Budynek Wydziału Chemii UMCS. Skłodowskiej Marii 2Curie Plac1411. Kamienica Skośna 61412. Kamienica Skośna 81413. Willa Sławinek 6Dworek – patrz: al. Warszawska 81. Sławinkowska 3 -1414. Budynek mieszkalno-gospodarczy. Sławinkowska 1221415. Willa:Sławinkowska 122 A/1114- ogród dekoracyjny- rząd starych drzew- dwusłupowa bramkana działkach wg planu zał. w decyzji.1416. Willa Słoneczna 71417. Dom Słowackiego Juliusza 21418. Kapliczka Chrystusa Umęczonego. Słowikowskiego M. Ks. WEZ39


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1419. Kościół paraf. p.w. św. Mikołaja z wyposażeniem w zabytkiruchome:- dzwonnica- otaczający drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarzakościelnego.Słowikowskiego M. Ks.(Krzywa)1 A/2261420. Budynek gospodarczy w ZK p.w. św. Mikołaja. Słowikowskiego M. Ks. 11421. Ogrodzenie w ZK p.w. św. Mikołaja. Słowikowskiego M. Ks. 11422. Plebania w ZK p.w. św. Mikołaja. Słowikowskiego M. Ks. 1 WEZ1423. Kamienica Słowikowskiego M. Ks. 21424. Brama wjazdowa. Słowikowskiego M. Ks. 41425. Domek portiera. Słowikowskiego M. Ks. 41426. Męskie Prywatne Gimnazjum Biskupie, ob. Publiczne Katolickie Słowikowskiego M. Ks. 6Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki.1427. Dom Smolna 71428. Kamienica Snopkowska 171429. Aleja kasztanowcowa. Solarza 71430. Krzyż pośw. Pamięci pomordowanych w Oświęcimiu Solarza/PartyzantówWEZmieszkańców Czechowa.1431. Kamienica Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Solna 5Państwowych.1432. Oficyna południowa kamienicy Solna 4. Solna 61433. Kamienica Sosnowa/2Pawia1434. Aleja kasztanowcowa o długości ok. 100 m (przy hotelu Huzar). Spadochroniarzy (Pagi)1435. Pomnik poświęcony pamięci absolwentów Oficerskiej Szkoły SpadochroniarzyWEZPiechoty.1436. Szkoła Lubelska, ob. Collegium Iuridicum KUL. Spokojna 11437. Ogrodzenie Szkoły Lubelskiej, ob. KUL. Spokojna 11438. Tablica upamiętniająca siedzibę szpitala Naczelnego Spokojna 1 WEZDowództwa WP.1439. Willa Spokojna 2 WEZ1440. Budynek polikliniki ZOZ MSWiA. Spokojna 31441. Tablica upamiętniająca siedzibę Naczelnego Dowództwa WP. Spokojna 3 WEZ1442. Budynek Izby Skarbowej, ob. Urząd Wojewódzki. Spokojna 4 WEZ1443. Kamienica Spokojna 61444. Willa Spokojna 71445. Kamienica Spokojna 7a1446. Kamienica Spokojna 81447. Kamienica Spokojna 8a1448. Budynek główny Starostwa Powiatowego. Spokojna 91449. Budynek południowy Starostwa Powiatowego. Spokojna 9a1450. Budynek północny Starostwa Powiatowego. Spokojna 9b1451. Ogrodzenie Starostwa Powiatowego. Spokojna 91452. Średnia Szkoła Zawodowa Żeńska, ob. Zespół Szkół Spokojna 10Gastronomicznych.1453. Willa, ob. przedszkole. Spokojna 131454. Dom Sportowa 161455. Budynek administracyjny, kantor w d. zespole rektyfikacji Jana Spółdzielcza 6 WEZCzarnieckiego.1456. Magazyn w d. zespole rektyfikacji Jana Czarnieckiego. Spółdzielcza 61457. Nowa rektyfikacja w d. zespole rektyfikacji Jana Czarnieckiego. Spółdzielcza 6 WEZ1458. Portiernia, stróżówka w d. zespole rektyfikacji JanaCzarnieckiego.Spółdzielcza 6 WEZ40


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1459. Stara rektyfikacjaSpółdzielcza 6 WEZw d. zespole rektyfikacji Jana Czarnieckiego.1460. Budynek warsztatów, stajniaSpółdzielcza 6 WEZw d. zespole rektyfikacji Jana Czarnieckiego.1461. Budynek mieszkalny w d. zespole rektyfikacji JanaSpółdzielcza 6 WEZCzarnieckiego.1462. Kuźnia w d. zespole rektyfikacji Jana Czarnieckiego. Spółdzielcza 6 WEZ1463. Kapliczka z rzeźbą św. Piotra na postumencie z tablicą Spółdzielczości Pracy 6 WEZinskrypcyjną „Żołnierzom Polskim Poległym na Kresach zaOjczyznę”.1464. Budynek folwarczny – czworak. Spółdzielczości Pracy 42AlejaKamienica – patrz: ul. Krak. Przedm. 25 Staszica Stanisława 1 -1465. Pałac Potockich z oficynami i założeniem dziedzińca, ob. KUL. Staszica Stanisława 3 A/2361466. Kamienica z oficyną. i działką, w gran. planu w decyzji. Staszica Stanisława/Karmelicka7/2A/1096/1-2/1467. Kamienica Staszica Stanisława/ 8Radziwiłłowska1468. Kamienica z oficyną. Staszica Stanisława 91469. Oficyna północna w ZZK. Staszica Stanisława 91470. Kamienica z dwiema oficynami. Staszica Stanisława 101471. Oficyna północna w ZZK. Staszica Stanisława 101472. Oficyna południowa w ZZK. Staszica Stanisława 101473. Szpital dla dzieci im. Vetterów, w gran. ścian zewn. oraz Staszica Stanisława 11 A/1117dekoracyjne metalowe ogrodzenie przed elewacją frontową,wzdłuż ul. Staszica, na działce wg planu zał. w decyzji.1474. Budynek szpitala. Staszica Stanisława 111475. Kamienica z dwiema oficynami. Staszica Stanisława 121476. Oficyna południowa w ZZK. Staszica Stanisława 121477. Oficyna zachodnia w ZZK. Staszica Stanisława 121478. Kamienica Staszica Stanisława 131479. Kamienica Staszica Stanisława 141480. Kamienica Zarządu Telefonów Miejskich „Past”. Staszica Stanisława 14a1481. Zespół poklasztorny karmelitanek:Staszica Stanisława 14-16 A/240- kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z wyposażeniemwnętrza- drzewostan w gran, cmentarza kościelnego- klasztor.1482. Ogrodzenie z bramą w ZK Karmelitanek Bosych. Staszica Stanisława 14-161483. Kapliczka z figurą NMP w ZK Karmelitanek Bosych. Staszica Stanisława 14-16 WEZ1484. Pozostałości ogrodu klasztornego ss. Karmelitanek, ob. ss. Staszica Stanisława 16Szarytek.1485. Kamienica Staszica Stanisława 22a1486. Magazyn przy d. młynie J. Weinberga. Stolarska 41487. Kamienica Strażacka 31488. Kamienica Wacława i Wandy Respondów. Strażacka 41489. Kamienica Zofii i Antoniego Kubiczków. Strażacka 51490. Kamienica Strażacka 61491. Dom Strażacki Strażacka 71492. Pomnik Mikołaja Kopernika. Struga 6 WEZ1493. Kamienica Sucha 121494. Kamienica Sucha 181495. Kamienica Sucha 20Kamienica – patrz: ul. Lubartowska 1 Szambelańska 2 -41


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZKamienica – patrz: ul. Lubartowska 3 Szambelańska 4 -1496. Młyn motorowy Liebermana. Szańcowa 31497. Aleja kasztanowcowa. Szańcowa1498. Kamienica Szczerbowskiego3Adama1499. Kamienica Szczerbowskiego5Adama1500. Kamienica Szczerbowskiego7Adama1501. Kamienica Szewska 11502. Budynek składu nasion skandynawskich, ob. IPN. Szewska 21503. Kamienica z oficyną. Szewska 31504. Oficyna północna w ZZK. Szewska 31505. Pałac Krebsa. Szewska 41506. Willa Szewska 51507. Miejska Szkoła Powszechna, ob. IV LO im. S. Sempołowskiej. Szkolna 41508. Schody z bramą przy IV LO. Szkolna 41509. Kamienica Szkolna 81510. Tablica upamiętniająca Żydowski Dom Ludowy. Szkolna 16 WEZ1511. Willa Ściegiennego Piotra 131512. Dom Śniadeckiego Jana 71513. Dom Śniadeckiego Jana 141514. Dom Śniadeckiego Jana/ 51Zemborzycka1515. Dom Środkowa 81516. Aleja kasztanowcowa. ŚwiętochowskiegoAleksandra1517. Dom ŚwiętochowskiegoAleksandra/Kraszewskiego1518. Pomnik Ofiar Eksterminacji Ludności Żydowskiej. Świętoduska WEZ1519. Koszary Straży Ogniowej, ob. UM Lublin. Świętoduska 3 WEZ1520. Kamienica z oficyną. Świętoduska/4Zielona1521. Oficyna zachodnia w ZZK.. Świętoduska/4Zielona1522. Kamienica Świętoduska 61523. Kamienica z trzema oficynami, d. Zajazd Nadwiślańsk.i Świętoduska 8 WEZ1524. Oficyna północna w ZZK. Świętoduska 8 WEZ1525. Oficyna południowa w ZZK. Świętoduska 8 WEZ1526. Oficyna zachodnia w ZZK.. Świętoduska 8 WEZ1527. Kamienica z dwiema oficynami. bocznymi, w gran. posesji. Świętoduska 10 A/6231528. Kamienica - zespół domów: dom północny i dom południowy. Świętoduska 12 WEZ1529. Zespół klasztorny karmelitanek bosych (ob. karmelitów bosych):- kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP z wyposażeniem wzabytki ruchome- klasztor- drzewostan na terenie klasztornym- mur z bramami ogradzający posesję- d. Dom Kapelana, w gran. ścian zewn.1530. Kamienica z oficyną. Świętoduska/Staszica1531. Oficyna północna w ZZK. Świętoduska/StaszicaŚwiętoduska 14-16 A/2592181842


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1532. Kamienica Targowa/2Nowy Plac Targowy1533. Kamienica Targowa 31534. Kamienica Targowa 41535. Dom mieszkalny Tatarska/Kalinowszczyzna2/371536. Dom mieszkalny Tatarska 61537. Garbarnia Silbersteina (Pejsacha Brikmana). Towarowa 9 WEZ1538. Kamienica Towarowa 131539. Kamienica Towarowa 151540. Most na Bystrzycy. Turystyczna1541. Kapliczka z figurą NMP w ZDP Tatary. Turystyczna WEZ1542. Budynek tzw. „Czerwona Karczma”. Turystyczna 2 A/2681543. Wieża w d. zespole rzeźni. Turystyczna 9 WEZ1544. Budynek gospodarczy rzeźni. Turystyczna 9 WEZ1545. Budynek produkcyjny I - ubojnia. Turystyczna 9 WEZ1546. Pomnik upam. synagogę Maharszala i Maharama. Tysiąclecia Aleja WEZ1547. Kamienica Tysiąclecia Aleja 51548. Kamienica Unicka/2Spółdzielczości Pracy1549. Okręgowy Urząd Ziemski, ob. Muzeum Lubelskie –Uniwersytecka 1Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem".1550. Tablica upamiętniająca torturowanych i zamęczonych przez Uniwersytecka 1 WEZGestapo.1551. Zespół budynków wojskowych poniemieckich. Uniwersytecka 31552. Willa Uniwersytecka 41553. Budynek biurowo-produkukcyjny BIOMED, wytwórnia surowic i Uniwersytecka 10szczepionek.1554. Cmentarz żydowski, w gran. wg planu zał. w decyzji. Walecznych A/9831555. Mogiły ofiar bombardowania Lublina w 1939 r. Walecznych WEZ1556. Cmentarz wojenny (część cmentarza rzym.-kat.). Walecznych WEZ1557. Zbiorowe mogiły (katakumby ze szczątkami) więźniów Zamku WalecznychWEZLubelskiego.1558. Pomnik więźniów Zamku Lub. i „Pod zegarem”. Walecznych WEZ1559. Zbiorowa mogiła żołnierzy AK-więźniów Zamku Lubelskiego. Walecznych WEZ1560. Pomnik pomordowanych w l. 1939-1939 Żydów Lublina. Walecznych WEZ1561. Cmentarz unicki, następnie prawosławny i rzym.-katolicki. Walecznych/WEZUnicka1562. Cmentarz parafialny rzym.-kat. Walecznych/8 WEZUnicka1563. Brama wejściowa na cmentarz rzym.-kat. Walecznych/8Unicka1564. Kaplica p.w. Najświętszego Zbawiciela na cmentarzu rzym.-kat. Walecznych/8 WEZUnicka1565. Willa z ogrodem i drzewostanem w granicach działki. Warszawska Aleja 47 A/9301566. Willa podmiejska z otaczającym drzewostanem w granicach wg Warszawska Aleja 51 A/957planu w decyzji.1567. Willa Warszawska Aleja 531568. Willa „Wanda”. Warszawska Aleja 59 WEZ1569. Dworek Kościuszków w parku (ogrodzie botanicznym) na Warszawska Aleja 81 A/127Sławinku.1570. Kamień pamiątkowy w stulecie zgonu Tadeusza Kościuszki wZDP Kościuszków na Sławiku.Warszawska Aleja 81 WEZ43


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1571. Obszar zespołu krajobrazowo-architektonicznego skansenu Warszawska Aleja 96 A/813Muzeum Wsi Lubelskiej w gran. wg planu zał.w decyzji.1572. Budynek gospodarczy. Wesoła 11573. Dom mieszkalny. Wesoła 2b1574. Piekarnia, ob. dom mieszkalny. Wesoła 2c-d WEZ1575. Młyn, ob. dom mieszkalny. Wesoła 2e WEZ1576. Dom mieszkalny Wesoła 2e WEZ1577. Dom z wystrojem wnętrz, w gran. parceli. Wesoła 8 A/5921578. Kamienica Wesoła 101579. Budynek d. odlewni. Wesoła/Miła20/111580. Kamienica Weteranów 21581. Kamienica Weteranów 41582. Kamienica kpt. Ciepeli. Weteranów 61583. Kamienica ppłka Emila Czaplińskiego. Weteranów 81584. Kamienica ppłk Stanisława Rolińskiego. Weteranów 101585. Kamienica kpt. Witkowskiego. Weteranów 121586. Kamienica kpt. Władysława Maliszewskiego. Weteranów 141587. Kamienica kpt. Zajączkowskiego. Weteranów 161588. Kamienica Weteranów 201589. Kamienica mjra Jerzego Pola. Weteranów 221590. Kamienica Weteranów 241591. Kamienica Czesława Gawdzika. Weteranów 321592. Kamienica braci Wacława i Henryka Makowskich. Weteranów 341593. Kamienica Szczepana Wojtowicza. Weteranów 361594. Kamienica Wieniawska/4Bieczyńskiego1595. Kamienica Wieniawska/6Bieczyńskiego1596. Willa Wieniawska 71597. Kamienica Wieniawska/8Czysta1598. Kamienica Wieniawska 121599. Tablica poświęcona pamięci Jana Chmielewskiego. Wieniawska 12 WEZ1600. Willa Wieniawska 13 WEZ1601. Strzelnica i kręgielnia, ob. IPN. Wieniawska 151602. Willa Wieniawska 15a WEZBudynek mieszkalny – patrz: ul. Krochmalna 7, 9, 13 i 13b. Włościańska 1 -1603. Pomnik I Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego. Wojciechowska 34 WEZ1604. Kamienica Wolska 71605. Kamienica Wolska 91606. Chałupa Wólczańska 1001607. Chałupa Wólczańska 1251608. Budynek hangaru lotniczego w obrysie historycznych ścian Wrońska 2 A/186zewn. (na działce wskazanej w decyzji), otoczenie w/w hangarutj. teren działek geodezyjnych wskazanych w decyzji.1609. Młyn w Państwowych Zakładach Zbożowych. Wrotkowska 1 WEZ1610. Magazyn zbożowy w Państwowych Zakładach Zbożowych. Wrotkowska 1 WEZ1611. Elewator w Państwowych Zakładach Zbożowych. Wrotkowska 1 WEZ1612. Sztab wojskowy. Wrotkowska 1b1613. Budynek produkcyjny północny w Zakładach Przemysłu Wrotkowska 2Tytoniowego.1614. Budynek produkcyjny południowy w Zakładach PrzemysłuTytoniowego.Wrotkowska 244


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1615. Kotłownia w Zakładach Przemysłu Tytoniowego. Wrotkowska 21616. Dom mieszkalny Wrotkowska 2a1617. Budynek d. sztabu wojskowego Wrotkowska 5Kamienica – patrz: ul. Krak. Przedmieście 20. Wróblewskiego 1 -1618. Kamienica Wspólna 21619. Kamienica Wspólna 101620. Kamienica Wspólna 121621. Kamienica Wspólna 161622. Kamienica Wspólna 181623. Kamienica Wspólna 18a1624. Kamienica Wspólna 201625. Kamienica Wspólna 301626. Kamienica Wspólna 321627. Kamienica Wspólna 361628. Kamienica Wspólna 381629. Kamienica Wspólna 401630. Kamienica Wspólna 441631. Kamienica Wspólna/46Przesmyk1632. Krzyż drewniany. Wyrwasa Michała WEZ1633. Dom Rywki-Biny Puterman. Wysockiego 71634. Zespół zabytkowy:Wyszyńskiego Stefana 2 A/463- pałac biskupi- pałac konsystorski- kaplica na styku obu pałaców- drzewostan w gran. posesji- ogrodzenie z kratą.Prymasa1635. Pałac Wrońskich, ob. Kamienica w gran. parceli. Wyszyńskiego Stefana 3 A/531Prymasa1636. Kapliczka z figurą NMP Niepokalanie Poczętej w ZKWyszyńskiego Stefana 6 WEZpomisjonarskim.1637. Zespół pomisjonarski:- kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z wyposażeniem wzabytki ruchome- otaczający drzewostan w gran. cmentarza kościelnego- ogrodzenie z bramkami- d. klasztor misjonarzy- mur ogradzający posesję od ul. Zamojskiej i Misjonarskiej.PrymasaWyszyńskiego StefanaPrymasa1638. Ogród przy Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym Wyszyńskiego StefanaPrymasa1639. Kaplica przy kościele pomisjonarskim ob. Archidiecezjalne Wyszyńskiego StefanaSeminarium Duchowne.Prymasa1640. Kamienica z oficyną. Wyszyńskiego StefanaPrymasa1641. Oficyna południowa w ZZK. Wyszyńskiego StefanaPrymasa1642. Kamienica Wyszyńskiego StefanaPrymasa1643. Kamienica Wyszyńskiego StefanaPrymasa1644. Kamienica Wyszyńskiego StefanaPrymasa/Bernardyńska1645. Wyzwolenia 821646. Dom Wyzwolenia 190456 A/25666111317 WEZ1921/28


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1647. Dom Wyzwolenia 1921648. Dom Wyzwolenia 196Zespół pałacowo-parkowy – patrz: ul. Pliszczyńska 14. Zabytkowa (d.-Jakubowice Murowane)1649. Dom Zabytkowa 111650. Budynek gospodarczy Zabytkowa 111651. Dom Zabytkowa 171652. Kamienica Zaciszna 101653. Dom mieszkalny w ZDP Wiktoryn. Zagrobskiej Zofii 151654. Aleja kasztanowcowa dojazdowa w ZDP Wiktoryn. Zagrobskiej Zofii 151655. Zespół zamkowy:Zamkowa 9 A/161- kaplica p.w. Trójcy Świętej- wieża na dziedzińcu zamkowym- dawne więzienie- baszta i fragmenty muru obwodowego dawnego zamku- całe wzgórze z zielenią, drzewostanem, ulicami, alejkami,schodami.1656. Tablica poświęcona żołnierzom AK, BCH, NSZ, ZWiN Zamkowa 9 WEZzamordowanych na Zamku.1657. Tablica poświęcona więźniom politycznym Zamku Lubelskiego Zamkowa 9 WEZ1944-54.1658. Tablica poświęcona upamiętniająca pomordowanych na Zamku Zamkowa 9 WEZLubelskim.1659. Tablica upamiętniająca Mariana Buczka. Zamkowa 9 WEZ1660. Tablica poświęcona Członkom KZMP więzionym na Zamku Zamkowa 9 WEZLubelskim.1661. Tablica poświęcona żołnierzom AK więzionym na Zamku. Zamkowa 9 WEZ1662. Pomnik z planem nieistniejącej dzielnicy żydowskiej. Zamkowy Plac WEZ1663. Kamienica Zamkowy Plac 21664. Kamienica Zamkowy Plac 2a1665. Kamienica Zamkowy Plac 41666. Kamienica Zamkowy Plac 4a1667. Kamienica Zamkowy Plac 61668. Kamienica Zamkowy Plac 6a1669. Kamienica Zamkowy Plac 81670. Kamienica Zamkowy Plac 8a1671. Kamienica Zamkowy Plac 101672. Most na rz. Bystrzycy łączący ul. Zamojską z rondemZamojska A/956komunikacyjnym.1673. Kamienica Zamojska 101674. Kamienica z dwiema oficynami. Zamojska 12 WEZ1675. Oficyna północna w ZZK. Zamojska 12 WEZ1676. Oficyna południowa w ZZK. Zamojska 12 WEZ1677. Kamienica z oficyną. Zamojska 141678. Oficyna wschodnia w ZZK. Zamojska 141679. Kamienica Zamojska/Przemysłowa16/21680. Kamienica Zamojska 181681. Fabryka worków, potem cykorii i młyn parowy Freitaga. Zamojska/Przemysłowa20/31682. Kamienica z trzema oficynami. Zamojska 211683. Oficyna południowa w ZZK. Zamojska 211684. Oficyna północna w ZZK. Zamojska 211685. Oficyna zachodnia w ZZK. Zamojska 2146


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1686. Kamienica Zamojska 221687. Kamienica z trzema oficynami. Zamojska 23 WEZ1688. Oficyna południowa w ZZK. Zamojska 23 WEZ1689. Oficyna północna w ZZK. Zamojska 23 WEZ1690. Oficyna zachodnia w ZZK. Zamojska 23 WEZ1691. Kamienica z oficyną. Zamojska 271692. Oficyna południowa w ZZK. Zamojska 271693. Kamienica z dwiema oficynami. Zamojska 431694. Oficyna północna w ZZK. Zamojska 431695. Oficyna zachodnia w ZZK. Zamojska 431696. Kamienica Zamojska 531697. Pomnik Obrońców Lublina. Zana Tomasza WEZ1698. Budynek szkoły, ob. przedszkole. Zdrowa 1 WEZ1699. Willa Zemborzycka 10Oficyna – patrz: ul. Krak. Przedmieście 5. Zielona 2 -1700. Kościół p.w. św. Jozafata BM (d. cerkiew grecka). Zielona 3 A/2381701. Cmentarz przy cerkwi obrządku greckiego (ob. kościół rzymskokat.Zielona 3 WEZśw. Jozafata – wpisany do rejestru zabytków).1702. Plebania w ZK p. w. św. Jozafata BM. Zielona 31703. Oficyna w ZK p. w. św. Jozafata BM. Zielona 31704. Mur ogrodzeniowy w ZK p. w. św. Jozafata BM. Zielona 3Kamienica – patrz: ul. Krak. Przedmieście 7. Zielona 4 -1705. Kamienica z trzema oficynami. Zielona 51706. Oficyna północna w ZZK. Zielona 51707. Oficyna zachodnia w ZZK. Zielona 51708. Oficyna wschodnia w ZZK. Zielona 5Kamienica – patrz: ul. Krak. Przedmieście 13. Zielona 10 -1709. Kamienica Złota 2 A/2781710. Kamienica, w gran. parceli. Złota 3 A/5051711. Kamienica z murem ogrodzeniowym, w gran. działki. Złota 4 A/989 /1-2/1712. Kamienica z oficyną., w gran. działki. Złota 5 A/5541713. Kamienica z przylegającą budowlą od pn. oraz z oficyną boczną Złota 6 A/279i bramą od wsch., w granicach posesji.1714. Zespół klasztorny dominikański:Złota 9 A/244- kościół p.w. św. Stanisława BM z wyposażeniem w zabytkiruchome- klasztor.1715. Kapliczka NMPZłota 9 WEZw ZK OO. Dominikanów.1716. Kamienica Zuchów1717. Pozostałości parku w ZDP Zembrzyce. Żeglarska 21718. Magazyn zbożowy w ZDP Zembrzyce. Żeglarska 21719. Kamienica Żelazna 21720. Kamienica Żelazna 31721. Kamienica Żelazna 161722. Kamienica Żelazna 18 WEZ1723. Dom Żelazna 321724. Dom Żelazna 341725. Kamienica Żelazna/65Sucha1726. Dom Żeromskiego 91727. Oficyna pałacu Ludwika Pocieja, ob. kamienica. Żmigród 1 WEZ47


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1728. Kamienica Żmigród/Wyszyńskiego StefanaPrymasa1729. Kamienica z oficyną. Żmigród 51730. Oficyna zachodnia w ZZK. Żmigród 5a1731. Kamienica z oficyną. Żmigród 7 WEZ1732. Oficyna zachodnia w ZZK. Żmigród 7 WEZ1733. Dom Żmigród 81734. Dom, w gran. działki. Żmigród 10 A/9911735. Kamienica z oficyną. Żmigród 12 WEZ1736. Oficyna południowa w ZZK. Żmigród 12 WEZ1737. Kamienica Żniwna 151738. Kamienica Żwirki i Wigury 41739. Dom Żołnierza. Żwirki i Wigury 6 A/8451740. Brama wjazdowa do Domu Żołnierza. Żwirki i Wigury 61741. Kamienica Żytnia 31742. Kamienica Żytnia 51743. Kamienica Żytnia 342/1WEZSTANOWISKOARCHEOLOGICZNE AZPC. WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCHNUMER STANOWISKAOBSZAR AZPNR STAN.NA OBSZ.NR STAN.W MIEJSC.1744. Wzgórze Czwartek - - - C/61745. Lublin – Las Dąbrowa I 79-81 21 21 C/154(ul. Osmolicka 27, 29)1746. Lublin – Las Dąbrowa I 79-81 22 22 C/155(ul. Osmolicka 27, 29)1747. Lublin – Las Dąbrowa I 79-81 20 20 C/156(ul. Osmolicka)1748. Biskupie 77-82 110 5 WEZ1749. Biskupie 77-82 112 6 WEZ1750. Dominów 79-82 1 1 WEZ1751. Dominów 79-82 2 2 WEZ1752. Jakubowice 76-82 3 14 WEZ1753. Jakubowice 76-82 72 15 WEZ1754. Jakubowice Kolonia 77-82 62 8 WEZ1755. Jakubowice Murowane 77-82 1 1 WEZ1756. Jakubowice Murowane 77-82 10 2 WEZ1757. Jakubowice Murowane 77-82 11 3 WEZ1758. Jakubowice Murowane 77-82 12 4 WEZ1759. Jakubowice Murowane 77-82 61 5 WEZ1760. Jakubowice Murowane 77-82 63 9 WEZ1761. Jakubowice Murowane 77-82 65 10 WEZ1762. Jakubowice Murowane 77-82 72 11 WEZ1763. Jakubowice Murowane 77-82 103 13 WEZ1764. Jakubowice Murowane 77-82 104 14 WEZ1765. Jakubowice Murowane 77-82 105 15 WEZ1766. Jakubowice Murowane 76-82 74 12 WEZ1767. Lublin 77-81 1 1a WEZ1768. Lublin 77-81 4 2a WEZ48


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1769. Lublin 77-81 7 3b WEZ1770. Lublin 77-81 11 2a WEZ1771. Lublin 77-81 63 1 WEZ1772. Lublin 77-81 64 2 WEZ1773. Lublin 77-81 65 3 WEZ1774. Lublin 77-81 66 4 WEZ1775. Lublin 77-81 67 5 WEZ1776. Lublin 77-81 68 6 WEZ1777. Lublin 77-81 69 7 WEZ1778. Lublin 77-81 70 8 WEZ1779. Lublin 77-81 71 9 WEZ1780. Lublin 77-81 72 10 WEZ1781. Lublin 77-81 73 11 WEZ1782. Lublin 77-81 74 12 WEZ1783. Lublin 77-81 75 13 WEZ1784. Lublin 77-81 76 14 WEZ1785. Lublin 77-81 77 15 WEZ1786. Lublin 77-81 78 16 WEZ1787. Lublin 77-81 79 17 WEZ1788. Lublin 77-81 80 18 WEZ1789. Lublin 77-81 81 19 WEZ1790. Lublin 77-81 82 20 WEZ1791. Lublin 77-81 83 21 WEZ1792. Lublin 77-81 84 22 WEZ1793. Lublin 77-81 85 23 WEZ1794. Lublin 77-81 86 24 WEZ1795. Lublin 77-81 87 25 WEZ1796. Lublin 77-81 88 26 WEZ1797. Lublin 77-81 89 27 WEZ1798. Lublin 77-81 90 28 WEZ1799. Lublin 77-81 91 29 WEZ1800. Lublin 78-82 3 24 WEZ1801. Lublin 78-82 4 25 WEZ1802. Lublin 78-82 5 26 WEZ1803. Lublin 77-82 7 4 WEZ1804. Lublin 78-81 2 3 WEZ1805. Lublin 78-81 19 20 WEZ1806. Lublin 78-81 33 6 WEZ1807. Lublin 77-82 6 30 WEZ1808. Lublin 77-82 33 31 WEZ1809. Lublin 77-82 34 32 WEZ1810. Lublin 77-82 35 33 WEZ1811. Lublin 77-82 36 34 WEZ1812. Lublin 77-82 56 35 WEZ1813. Lublin 77-82 57 36 WEZ1814. Lublin 77-82 58 37 WEZ1815. Lublin 79-80 70 27 WEZ1816. Lublin 79-80 71 28 WEZ1817. Lublin - Abramowice 78-81 18 19 WEZ1818. Lublin - Abramowice 78-81 37 2 WEZ1819. Lublin - Abramowice 78-81 38 3 WEZ1820. Lublin - AbramowicePrywatne78-82 2 2 WEZ49


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1821. Lublin - Abramowice78-81 31 3 WEZPrywatne1822. Lublin - Abramowice78-81 46 4 WEZPrywatne1823. Lublin - Abramowice78-81 47 5 WEZPrywatne1824. Lublin - Abramowice78-82 33 5 WEZPrywatne II1825. Lublin - Abramowice78-82 34 6 WEZPrywatne II1826. Lublin - Abramowice78-82 35 7 WEZPrywatne II1827. Lublin - Abramowice78-82 36 8 WEZPrywatne II1828. Lublin - Abramowice78-82 25 4 WEZPrywatne II1829. Lublin - Bór 79-81 39 1 WEZ1830. Lublin - Bór 79-81 40 2 WEZ1831. Lublin - Bronowice 77-81 17 1 WEZ1832. Lublin - Czechów 77-81 18 1 WEZ1833. Lublin - Czechów 77-81 19 2 WEZ1834. Lublin - Czechów I 77-81 20 1 WEZ1835. Lublin - Czechów I 77-81 103 2 WEZ1836. Lublin - Czechów II (Górny) 77-81 99 1 WEZ1837. Lublin - Czechówka Górna 77-81 21 1 WEZKol.1838. Lublin - Dziesiąta 78-82 19 1 WEZ1839. Lublin - Dziesiąta 78-82 20 2 WEZ1840. Lublin - Dziesiąta 78-82 21 3 WEZ1841. Lublin - Dziesiąta 78-82 22 4 WEZ1842. Lublin - Dziesiąta 78-82 23 5 WEZ1843. Lublin - Dziesiąta 78-82 24 6 WEZ1844. Lublin - Dziesiąta 78-82 31 7 WEZ1845. Lublin - Dziesiąta 78-82 37 8 WEZ1846. Lublin - Dziesiąta 78-82 38 9 WEZ1847. Lublin - Dziesiąta 78-82 9 7 WEZ1848. Lublin - Dziesiąta 78-82 10 8 WEZ1849. Lublin - Dziesiąta 78-82 16 9 WEZ1850. Lublin - Dziesiąta 78-82 17 10 WEZ1851. Lublin - Dziesiąta II 78-81 32 4 WEZ1852. Lublin - Głusk 78-82 26 2 WEZ1853. Lublin - Głusk 78-82 27 3 WEZ1854. Lublin - Hajdów 77-82 2 1 WEZ1855. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 22 1 WEZ1856. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 23 2 WEZ1857. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 24 3 WEZ1858. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 25 4 WEZ1859. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 26 5 WEZ1860. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 27 6 WEZ1861. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 28 7 WEZ1862. Lublin - Kalinowszczyzna 77-81 29 8 WEZ1863. Lublin - Konstantynów 78-81 27 1 WEZ1864. Lublin - Kośminek 78-81 29 1 WEZ1865. Lublin - Kośminek 78-81 30 2 WEZ50


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1866. Lublin - Krochmalna 78-81 28 1 WEZ1867. Lublin - Lemszczyzna 77-81 31 1 WEZ1868. Lublin - Lemszczyzna 77-81 32 2 WEZ1869. Lublin - Lemszczyzna 77-81 33 3 WEZ1870. Lublin - Lemszczyzna 77-81 34 4 WEZ1871. Lublin - Lemszczyzna 77-81 112 5 WEZ1872. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 5 6 WEZ1873. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 6 7 WEZ1874. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 7 8 WEZ1875. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 8 9 WEZ1876. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 9 10 WEZ1877. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 22 23 WEZ1878. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 24 5 WEZ1879. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 44 7 WEZ1880. Lublin - Majdan Wrotkowski 78-81 45 8 WEZ1881. Lublin - Nowiny 79-81 44 2 WEZ1882. Lublin - Nowiny 79-81 43 1 WEZ1883. Lublin - okolica 77-81 92 30 WEZ1884. Lublin - okolica 77-81 93 31 WEZ1885. Lublin - okolica 77-81 94 32 WEZ1886. Lublin - okolica 77-81 95 33 WEZ1887. Lublin - okolica 77-81 96 34 WEZ1888. Lublin - okolica 77-81 97 35 WEZ1889. Lublin - Piaski 77-81 35 4 WEZ1890. Lublin - Piaski 78-81 20 21 WEZ1891. Lublin - Piaski 78-81 21 22 WEZ1892. Lublin - Piaski 78-81 20 2 WEZ1893. Lublin - Piaski 78-81 23 6 WEZ1894. Lublin - Ponikwoda 77-81 36 1 WEZ1895. Lublin - Ponikwoda 77-81 37 2 WEZ1896. Lublin - Rury 78-81 1 2 WEZ1897. Lublin - Rury Bonifraterskie 78-81 48 3 WEZ1898. Lublin - Rury Bonifraterskie 78-81 25 2 WEZ1899. Lublin - Rury Brygidkowskie 77-81 38 1 WEZ1900. Lublin - Rury Brygidkowskie 77-81 39 2 WEZ1901. Lublin - Rury Brygidkowskie 77-81 107 3 WEZ1902. Lublin - Rury Jezuickie 77-81 100 2 WEZ1903. Lublin - Rury Jezuickie 78-81 26 4 WEZ1904. Lublin - Rury św. Ducha 77-81 40 1 WEZ1905. Lublin - Rury św. Ducha 77-81 41 2 WEZ1906. Lublin - Rury św. Ducha 77-81 98 3 WEZ1907. Lublin - Rury św. Ducha 77-81 108 4 WEZ1908. Lublin - Sławinek 77-81 43 1 WEZ1909. Lublin - Sławinek 77-81 44 2 WEZ1910. Lublin - Sławinek 77-81 45 3 WEZ1911. Lublin - Sławinek 77-81 46 1 WEZ1912. Lublin - Sławinek 77-81 48 2 WEZ1913. Lublin - Sławinek 77-81 47 1 WEZ1914. Lublin - Sławinek 77-81 105 3 WEZ1915. Lublin - Sławinek 77-81 106 4 WEZ1916. Lublin - Sławin - Szerokie 77-81 101 2 WEZ1917. Lublin - Sławin - Szerokie 77-81 102 3 WEZ1918. Lublin - Sławin - Szerokie 77-81 42 1 WEZ1919. Lublin - Stare Miasto 77-81 1 1a WEZ51


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1920. Lublin - Stare Miasto 77-81 2 1b WEZ1921. Lublin - Stare Miasto 77-81 5 2b WEZ1922. Lublin - Stare Miasto 77-81 7 3b WEZ1923. Lublin - Stare Miasto 77-81 9 4b WEZ1924. Lublin - Stare Miasto77-81 4 2a WEZ"Czwartek"1925. Lublin - Stare Miasto77-81 3 1c WEZ"Podwale"1926. Lublin - Stare Miasto77-81 8 4a WEZ"Żmigród"1927. Lublin - Śródmieście 77-81 10 1 WEZ1928. Lublin - Śródmieście 77-81 12 2b WEZ1929. Lublin - Śródmieście 77-81 13 3a WEZ1930. Lublin - Śródmieście 77-81 14 3b WEZ1931. Lublin - Śródmieście 77-81 15 4a WEZ1932. Lublin - Śródmieście 77-81 16 4b WEZ1933. Lublin - Tatary 77-81 49 1 WEZ1934. Lublin - Tatary 77-81 50 2 WEZ1935. Lublin - Wieniawa 77-81 51 1 WEZ1936. Lublin - Wieniawa 77-81 52 2 WEZ1937. Lublin - Wieniawa 77-81 53 3 WEZ1938. Lublin - Wieniawa 77-81 54 4 WEZ1939. Lublin - Wieniawa 77-81 55 5 WEZ1940. Lublin - Wieniawa 77-81 56 6 WEZ1941. Lublin - Wieniawa 77-81 57 7 WEZ1942. Lublin - Wieniawa 77-81 58 8 WEZ1943. Lublin - Wieniawa 77-81 59 9 WEZ1944. Lublin - Wieniawa 77-81 60 10 WEZ1945. Lublin - Wieniawa 77-81 104 11 WEZ1946. Lublin - Wieniawa 77-81 109 12 WEZ1947. Lublin - Wiktoryn 77-81 61 1 WEZ1948. Lublin - Wola Sławińska 77-81 62 10 WEZ1949. Lublin - Wólka Abramowicka 79-81 98 1 WEZ1950. Lublin - Wólka Abramowicka 79-81 99 2 WEZ1951. Lublin - Wólka Abramowicka 79-81 100 3 WEZ1952. Lublin - Wólka Abramowicka 79-81 101 4 WEZ1953. Lublin - Wólka Abramowicka 78-81 39 5 WEZ1954. Lublin - Wrotków 78-81 34 3 WEZ1955. Lublin - Wrotków 78-81 35 4 WEZ1956. Lublin - Wrotków 78-81 36 5 WEZ1957. Lublin - Wzgórze Zamkowe 77-81 6 3a WEZ1958. Lublin - Zadębie I 78-82 18 1 WEZ1959. Lublin - Zadębie I 78-82 39 3 WEZ1960. Lublin - Zadębie I 78-82 40 4 WEZ1961. Lublin - Zadębie I 78-82 2 32 WEZ1962. Lublin - Zemborzyce 79-81 1 1 WEZ1963. Lublin - Zemborzyce 79-81 2 2 WEZ1964. Lublin - Zemborzyce 79-81 3 3 WEZ1965. Lublin - Zemborzyce 79-81 4 4 WEZ1966. Lublin - Zemborzyce 79-81 5 5 WEZ1967. Lublin - Zemborzyce 79-81 6 6 WEZ1968. Lublin - Zemborzyce 79-81 7 7 WEZ1969. Lublin - Zemborzyce 79-81 8 8 WEZ1970. Lublin - Zemborzyce 79-81 9 9 WEZ52


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ1971. Lublin - Zemborzyce 79-81 10 10 WEZ1972. Lublin - Zemborzyce 79-81 11 11 WEZ1973. Lublin - Zemborzyce 79-81 12 12 WEZ1974. Lublin - Zemborzyce 79-81 13 13 WEZ1975. Lublin - Zemborzyce 79-81 14 14 WEZ1976. Lublin - Zemborzyce 79-81 15 15 WEZ1977. Lublin - Zemborzyce 79-81 16 16 WEZ1978. Lublin - Zemborzyce 79-81 17 17 WEZ1979. Lublin - Zemborzyce 79-81 18 18 WEZ1980. Lublin - Zemborzyce 79-81 19 19 WEZ1981. Lublin - Zemborzyce 79-81 20 20 WEZ1982. Lublin - Zemborzyce 79-81 21 21 WEZ1983. Lublin - Zemborzyce 79-81 22 22 WEZ1984. Lublin - Zemborzyce 79-81 23 23 WEZ1985. Lublin - Zemborzyce 79-81 24 24 WEZ1986. Lublin - Zemborzyce 79-81 47 25 WEZ1987. Lublin - Zemborzyce 79-81 48 26 WEZ1988. Lublin - Zemborzyce 79-81 49 27 WEZ1989. Lublin - Zemborzyce 79-81 50 28 WEZ1990. Lublin - Zemborzyce 79-81 51 29 WEZ1991. Lublin - Zemborzyce 79-81 52 30 WEZ1992. Lublin - Zemborzyce 79-81 53 31 WEZ1993. Lublin - Zemborzyce 79-81 54 32 WEZ1994. Lublin - Zemborzyce 79-81 55 33 WEZ1995. Lublin - Zemborzyce 79-81 56 34 WEZ1996. Lublin - Zemborzyce 79-81 57 35 WEZ1997. Lublin - Zemborzyce 79-81 58 36 WEZ1998. Lublin - Zemborzyce 79-81 59 37 WEZ1999. Lublin - Zemborzyce 79-81 60 38 WEZ2000. Lublin - Zemborzyce 79-81 61 39 WEZ2001. Lublin - Zemborzyce 79-81 62 40 WEZ2002. Lublin - Zemborzyce 79-81 63 41 WEZ2003. Lublin - Zemborzyce 79-81 64 42 WEZ2004. Lublin - Zemborzyce 79-81 65 43 WEZ2005. Lublin - Zemborzyce 79-81 66 44 WEZ2006. Lublin - Zemborzyce 79-81 67 45 WEZ2007. Lublin - Zemborzyce 79-81 68 46 WEZ2008. Lublin - Zemborzyce 79-81 69 47 WEZ2009. Lublin - Zemborzyce 79-81 70 48 WEZ2010. Lublin - Zemborzyce 79-81 71 49 WEZ2011. Lublin - Zemborzyce 79-81 72 50 WEZ2012. Lublin - Zemborzyce 79-81 73 51 WEZ2013. Lublin - Zemborzyce 79-81 74 52 WEZ2014. Lublin - Zemborzyce 79-81 75 53 WEZ2015. Lublin - Zemborzyce 79-81 76 54 WEZ2016. Lublin - Zemborzyce 79-81 77 55 WEZ2017. Lublin - Zemborzyce 79-81 78 56 WEZ2018. Lublin - Zemborzyce 79-81 93 58 WEZ2019. Lublin - Zemborzyce 79-81 104 59 WEZ2020. Lublin - Zemborzyce 79-81 105 60 WEZ2021. Lublin - Zemborzyce 79-81 106 61 WEZ2022. Lublin - Zemborzyce 79-81 109 62 WEZ2023. Lublin - Zemborzyce 78-81 40 13 WEZ2024. Lublin - Zemborzyce 78-81 41 14 WEZ53


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ2025. Lublin - Zemborzyce79-81 25 1 WEZKościelne2026. Lublin - Zemborzyce79-81 26 2 WEZKościelne2027. Lublin - Zemborzyce79-81 27 3 WEZKościelne2028. Lublin - Zemborzyce79-81 28 4 WEZKościelne2029. Lublin - Zemborzyce79-81 29 5 WEZKościelne2030. Lublin - Zemborzyce79-81 30 6 WEZKościelne2031. Lublin - Zemborzyce79-81 31 7 WEZKościelne2032. Lublin - Zemborzyce79-81 32 8 WEZKościelne2033. Lublin - Zemborzyce79-81 33 9 WEZKościelne2034. Lublin - Zemborzyce79-81 34 10 WEZKościelne2035. Lublin - Zemborzyce79-81 35 11 WEZKościelne2036. Lublin - Zemborzyce79-81 36 12 WEZKościelne2037. Lublin - Zemborzyce79-81 38 1 WEZKościelne2038. Lublin - Zemborzyce79-81 45 1 WEZKościelne2039. Lublin - Zemborzyce79-81 46 2 WEZKościelne2040. Lublin - Zygmuntów 77-82 5 29 WEZ2041. Lublin, ul. Jezierskiego 4 78-81 16 17 WEZ2042. Lublin, ul. Jezierskiego 5 78-81 17 18 WEZ2043. Lublin, ul. Kochanowskiego 78-81 12 13 WEZ682044. Lublin, ul. Nadbystrzycka 78-81 3 4 WEZ2045. Lublin, ul. Romera 1 78-81 10 11 WEZ2046. Lublin, ul. Romera 21a 78-81 11 12 WEZ2047. Lublin, ul. Wapienna 78-81 4 5 WEZ2048. Lublin, ul. Wyzwolenia 1 78-81 13 14 WEZ2049. Lublin, ul. Wyzwolenia 2 78-81 14 15 WEZ2050. Lublin, ul. Wyzwolenia 3 78-81 15 16 WEZ2051. Prawiedniki II 80-81 41 1 WEZ2052. Rudnik 76-82 78 1 WEZ2053. Świdniczek 77-82 66 4 WEZ2054. Świdniczek 77-82 69 5 WEZ2055. Trześniów 77-82 3 1 WEZ2056. Trześniów 77-82 4 2 WEZ2057. Trześniów 77-82 7 3 WEZ2058. Trześniów 77-82 9 5 WEZ2059. Trześniów 77-82 67 8 WEZ2060. Trześniów 77-82 73 9 WEZ2061. Trześniów 77-82 74 10 WEZ2062. Trześniów 77-82 75 11 WEZ54


L.P. NAZWA ULICANRADM.- REJ. A- WEZ2063. Trześniów 77-82 76 12 WEZ2064. Trześniów 77-82 93 1 WEZ2065. Trześniów 77-82 8 4 WEZ2066. Wola Sławińska 77-80 11 4 WEZ2067. Wola Sławińska 77-80 12 1 WEZ2068. Wola Sławińska 77-80 13 2 WEZ2069. Wola Sławińska 77-80 14 3 WEZ2070. Wola Sławińska 77-80 31 5 WEZ2071. Wola Sławińska 77-80 32 6 WEZ2072. Wola Sławińska 77-80 33 7 WEZ2073. Wola Sławińska 77-80 34 8 WEZ2074. Wola Sławińska 77-80 35 9 WEZ2075. Zadębie II 77-82 71 6 WEZ2076. Zadębie II 77-82 79 7 WEZ2077. Zadębie II 77-82 80 8 WEZ2078. Zadębie II 77-82 81 9 WEZ55

More magazines by this user
Similar magazines