November 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

November 2008 - Rõngu Vald

4 RÕNGULANEmis on puhta metsa indikaator. 48 hahoolitseda sama hästi, kui tema praegusuurusel territooriumil vohasid 270 - 300minu eest hoolitseb.aasta vanused männid. Puudel oli nähapõtrade poolt tekitatud kahjustusi ja tormidHeiko Viksiolid jätnud oma jälje. Matkarada viisValguta Lasteaed-Algkool, 2. klassVäikese Emajõe äärde, kus 1944. a.augustis toimusid Pikasilla lahingud.MOOSIMESSILRahvasuu ütleb, et teisel pool jõge onsurmamets. Raja lõpuosas ületasime27. septembril toimus Olustvere Maamajan-Saeveski järve, kus nägime majakest,dus- ja Teeninduskoolis üle-eestilinemilles oli kamin, saun ja magamishoidistemess. Osavõtjaid oli igastvõimalused ning väljas lõkkekoht jakuivkäimla. Matkarajalt tagasi jõudes ootasmaakonnast üle Eesti. Kaasa oli toodud niimeid ees kooli kokatädi Mari maitsvasoolaseid kui ka magusaid hoidiseid. Kõikisupiga.saime kohapeal maitsta ja pidime neid kaSuur tänu rõõmsameelsele ja sõbralikulehindama, et saaks välja valida kolmkooliperele, et meid matkale kaasa kutsuti.paremat soolast, kolm paremat magusat jakolm paremat erilist hoidist. See oli pärisAmetiriietuse vooru võitsid firmajuht Sten,Matkalised Merle ja Dianaraske töö, sest kõik olid väga head. Mulleoperatsiooniarst Marta ja 2-aastaneValguta seltsimajastmaitses kõige rohkem „Rulluisumaratoniautolukksepp Artur, kelle tunke rinnataskus moos“, mis oli keedetud minu arvatesilutses punane mutrivõti, suurem kui mees banaanidest ja kollastest ploomidest.ILU ON VAATAJA SILMADES ise. Õhtukleitide voorus osutusid kõige Soolastest hoidistest maitsesid mulle kõigestiilsemaks Ingrid, Siret ja Viiu. Õueriietuses enam „Laulge Kaasa” kurgid. Minu emaRõngu Lasteaia õppekava toetavad olid eriti stiilsed väike Hannes, Rasmus ja keedetud tomatisalat küüslaugu ja pipragaerinevad üritused. Laura. Öeldakse, et isiklik eeskuju mõjub sai kolmanda koha.See, mida lapsed täna kuulevad, ununeb kui nakkushaigus. Meie õpetajad seda Kohal oli ka ETV võttegrupp. Nemad võtsidhomme. See, mida lapsed näevad, jääb pisikut levitasidki. Kõik olid kostümeeritud. kohale tulnud inimeste käest intervjuusid jameelde. Kuid see, mida lapsed kogevad, Õpetajatele küll diplomeid ei jagatud, kuid hiljem näidati neid saates „Jätku leiba!“.kinnistub edaspidistes tõekspidamistes üksmeelse aplausi teenis korstnapühkijaks Mina sain ka intervjuud anda. Küsitining kandub uue põlvkonna tegemistesse kostümeerinud õpetaja Marit. igasuguseid küsimusi. Seepärast mulleedasi. Kaunite Kunstide Nädala lõpetasid lapsed intervjuud anda ei meeldinud ja mulleValisin enda vastutada Kaunite Kunstide õige magusalt: tortide valmistamisega. tundus, et ma ei oska midagi rääkida. HiljemNädala korraldamise. Arutasime asja Lapsed said teda, kes on pagar ja kes on oli ka ennast televiisorist vaadata imelikkolleegidega ja leidsime, et kunsti leidub kondiiter. tunne. Nii naljakas ja võõrastav oli. Igataheskõikides eluvaldkondades ja alustama Valmistati kolm torti.meeldis mulle sellest üritusest osa võtta,peaksime ikkagi lapsele kõige lähemast Kondiiter Aili näitas:sest sain maitsta väga erinevaid hoidiseid.ümbrusest, mitte Egiptuse püramiididest. - Puuviljatordi valmistamistIlm oli ka ilus ja peale selle sain veelSaalikaunistajateks olid vabal tahtel - Sefiiritordi kauni ja õhulise vahu tordile telesaates esineda.õpetajad Anne, Marit ja Malle. Nädala pealekandmise kunstilõpuks kaunistasid saali ka laste maalimis- - Martsipanitordi kaunistuste vormimistSiim Lainesteja meisterdustööd.Ei saa mainimata jätta Lepatriinude rühmaValguta Lasteaed-Algkool, 4. klassNädala jooksul said lapsed laulda, tantsida laulukoori „Suisapäisa”. Vanemad tõid niija luuletusi lugeda. Oma rühmaõpetaja agaralt ja lahkesti riidematerjali, et oleksimejuhendamisel meisterdasime ja maalisime, võinud oma rühmas avada õmblusateljee. ÕPETAJA EHA JANS 60pisut teise nurga alt ja teadmisega, et Kui nukud valmis said, siis tuli üks väikekaunid kunstid võivad viia meid võlumaabioloogia.(Einsteini tähelepanek)tüdruk ja küsis, kas ta oma nukku kallistada Kui see on roheline ja vingerdab, siis on seeilma. Muusikaõpetaja Helve kaunid tohib. Kaua tehtud, kaunikene, oma tehtud,meloodiad saatsid kõiki meie üritusi. armsakene. Lapsed olid üritustestÕpetaja Epp tutvustas lapsi fotokunsti vaimustatud ja õnnelikud. See oligi meiesaladustega.eesmärk. Vaata ka lasteaia koduleheküljeltMõtlesin põhjalikumalt kirjutada kahest pildiseeriaid! Saad kogu päevaks positiivseerinevaid emotsioone tekitanud päevast. emotsionaalse laengu!Mitte kedagi õpetajatest, lastest rääkimata,ei jätnud külmaks laste moedemonsõpetajaMalle TederRõngu Lasteaia Lepatriinude rühmatratsioon ja tordivalmistamise päev vägasuurte kogemustega kondiitri Aili Vadijuhendamisel. Siinkohal tänu kõigileMINU ISSIlastevanematele, kes rõõmuga ürituselepühendusid ja oma lapsed stiilselt kostü- Minu issi on mulle väga-väga kallis. Eimeerisid.oskaks elu ilma temata ette kujutadagi. TaTänu on ära teeninud ka perekond Peri, hoolib oma perest väga. Töötab selle nimel,kelle lahkel loal proua Aili meie lastele palju et tema lastel oleks hea. Minu kaks õde onaega kulutas ja kõik tortideks vajamineva juba suured ja elavad linnas. Mina olenmaterjali sponsoreeris.pesamuna ja saan enamuse tähelepanustMoepäeval tuli esineda kolmes voorus: endale, mille üle on mul muidugi väga heaõhturiietuses, sügiseses õueriietuses ja meel. Olen saanud issi tööde ja tegemisteametiriietuses. Valik oli vaba, valida tuli üks juures olla ja vahel isegi talle abiks olnud.voor.Pean veel kasvama, et teda rohkem aidata.Kõik oli nii nagu päris: lastest endist Issi on mulle väga ilusaid ja kalleidkoosnev zürii, hindamaks kõige kaunimaid. mänguasju ostnud: traktoreid ja autosid. TalBrokaatkleidis ja lumivalgetes saabastes endal on kõik vanema aja masinad. Unistanteadustaja Lisett astus vapralt pulti.sellest, et kui suureks kasvan, ostan talleÕpetaja Eha Jans eelmisel sõbrapäeval.Þürii jaoks osutus tõeliseks pähkliks võitjate mõne moodsama masina.selgitamine, kuna kõik osalejad olid Soovin, et minu issi oleks terve ja tugev ningkui ta vanaks saab, siis tahan tema eestÕpetaja Eha Jans on erialase ettevalmis-esikohta väärt.tusega bioloog ja bioloogia-keemia õpetaja.

More magazines by this user
Similar magazines