November 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

November 2008 - Rõngu Vald

RÕNGULANETema tahtmine oligi hakata tööle koolis PRINTS CHARLES 60õpetajana, mitte aga teadusasutusesbioloogina. Rõngu Keskkoolis töötab õp.14. novembril tähistas Walesi prints CharlesEha 1974. aastast. Esialgu bioloogia -oma 60. sünnipäeva. Rõngu Keskkoolikeemia õpetajana, hiljem biloogia õpetaja javõõrkeeleõpetajad korraldasid sellel päevalklassijuhatajana.Õpetajana kasutab ta oma väljakujunenudtööstiili ja tähtsustab õpilaste teadmiste jaoskuste kõrval lugupidamist ja huvi koguümbritseva vastu. Õp. Eha oskab määratledaõpilase ainealase õpijõudluse taset javastavalt sellele valida ning kujundadaõpistrateegiat. Bioloogia seaduspärasusi 2. klass pidþaamapäeval.õpetades arendab ning suunab ta õpilastekäitumist, üldiste hoiakute kujunemist ning Kõige unisemaks tunnistati 2. klass tervestoimetulekut elu kui tervikuga. Õpetajanapeab ta oluliseks õpilaste iseseisva tööoskuse arendamist, eneseanalüüsi, kohuse-ja vastutustunde arendamist.Õpilaste hulgas on õp. Eha teatud kuipõhjalik ja järjekindel inimene. Hulk kordi onta koolis õpilaste poolt valitud aastaõpetajaks.Oma 11. klassi klassijuhatajana püüab tajõuda iga õpilase probleemini, suunata jaabistada neid lahenduste leidmisel.Õp. Eha elumoto on: Enne kui viriseme,võiksime vahelgi mõelda sellele, kui paljuasju meie elus siiski hästi on. Sinust sõltub,et sinu elu oleks huvitav.Veel ütles ta, et tema pikaaegne õpetajaksolemise saladus seisab õpilastelt saada-vast energiast, pidevast suhtlemisestõpilastega.Kogu koolipere poolt soovime õpetaja EhaJansile suurel juubelil kannatlikkust jarahulikku meelt. Õnne ka muidugi kuhjaga!Rõngu Keskkooli perePIDZAAMAPÄEV RÕNGUKESKKOOLISEsimese õppeveerandi viimaseks päevaksoli kooli õpilasesindus välja kuulutanudpidþaamapäeva. Seljas pidþaamad jakaenlas kaisukarud – nii tõtati viimaselkoolipäeval kooli poole.Esimesel vahetunnil koguneti jututuppakuulama naljakat lugu sünnipäevast. Teiselja kolmandal vahetunnil oli muinasjututubaümber kohandatud mängutoaks, kuslõbusates seltskonnamängudes pandiproovile nii osavus kui ka näitlejameisterlikkus.Pärast neljandat tundivõisteldi lastelaulude äratundmises, kusjuhtpositsiooni hoidsid vapralt keskkoolinoormehed. Viimasel vahetunnil kuulutativälja kõige unisemad ehk siis jagati „Une-Kati“ ja „Une-Mati“ tiitleid.koosseisus. „Une-Kati“ ja „Une-Mati“Avasõnad õpetaja Ene Paksult ja kohenimetuse pälvisid veel Tiina Laineste,saab laulujärje 9.b klass.Kristjan Paurson, Märt Luik, Katre Peri jaPaula Saaremäe ning õpetajad Celia Arras, piduliku kontserdi „Songs to say HappyAnne Müraus, Erle Mägi ja Hille Raja. birthday to Prince Charles who is 60 today“.Edasi kulges koolipäev juba ametlikumas Vahetundides kõlasid ingliskeelsed armasõhkkonnas.Tunnustati esimese õppevee-tuslaulud prints Charles'i auks. Muusikaliserandi parimaid õppureid ja sportlasi.tervitusena läksid teele „Moon river“,„Smile“, „Somebody loves me“, „Delilah“,Eha Päiviste „Yesterday“ ja paljud teised kaunid laulud.Rõngu Keskkooli huvijuht Toreda vahepalana oli eeskavasse põimi-tud ka mõned venekeelsed laulud.KOHTUMINE AMEERIKA Prints Charles'ile pühendatud kontserdilastusid üles 8.a klass, 9-ndad ja kõikSAATKONNASgümnaasiumiklassid. Jääb vaid tänadaidee algatajat Ene Paksu ja korraldus-12. novembril 2008. a käisin Ameerika toimkonda, kuhu kuulusid Mairi Puurits, Erlesaatkonnas GLOBE tutvustamise üritusel. Mägi ja Eha Pluk. Helitehnika meeskonnasSel hommikul ärkasin juba kell 5.30 ja sõit andsid oma panuse Olari Treial, Siimalgas 6.10 Tartu poole ja sealt edasi Laineste ja Joonas Kivisikk.Tallinna. Tallinnas selgus, et suursaadik oliise läinud ootamatule kohtumisele NATOEha Päivistetegelastega ja meid võttis vastu suur-Rõngu Keskkooli huvijuhtsaadiku abikaasa Mrs.Phillips. Temaleesitasime õues oma ettekanded. Mina LÕIKUSPEOL VALITI RÕNGUnäitasin, kuidas mõõdetakse puu kõrgust jaNUNNU 2008puu ümbermõõtu. Olin selleks valmistunudhoolega, sest selgitusi pidi jagama inglisekeeles. Teiste koolide õpilased tutvustasid 11. oktoobril toimus Rõngu Rahvamajas ülevee pH ja elektrijuhtivuse mõõtmist, pika aja esimene laudadega pidu, millepilveliikide määramist ja teisi GLOBE läbivaks teemaks oli lõikuskuu. Saagi-mõõtmisi.koristuse lõpetamise puhul olid tulnudSeejärel läbisime range turvakontrolli ja rahvast tervitama Kihnu neiu ning isandläksime saatkonna majja. Seal tutvustasid Liviko. Kakskümmend esimest külalist saidõpetajad GLOBE tegemisi ja õpilased pididkingituse osaliseks.end uuesti tutvustama. Kõik toimus inglisekeeles. Pärast kerget einet tehti koos pilt.Foto: Tiiu Ehrenpreis5Kümnendike pidþaamapäeva stiilinäide.Lõikuspeol valiti Rõngu Nunnu 2008.Kandidaate-kaunitare oli võistlustules viis.Nunnude juures hinnati nende "esinemis-kostüüme", seisakut ja eksponeerimis-oskust. Tiheda rebimise käigus tulikolmandale auhinnalisele kohale paprikasHelga, teise koha pälvis Pisaravedelik(sibulad) ning auväärse esimese kohanapsas endale kapsapea nimega Nunnu.Esimese ja teise koha võitjad olid päritPildil olen mina Mrs.Phillipsi kõrval. Minukätte anti ka GLOBE poster. Kohtumiseleolid kutsutud GLOBE Eesti parimate jatuntumate koolide esindajad. Mälestusekskohtumisest kingiti meile märgid, mille pealoli Eesti ja USA lipud. Oli väga tore üritus.Kohtumisel käis Tarvo LeesikRõngu Keskkool, 8.klass

More magazines by this user
Similar magazines