November 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

November 2008 - Rõngu Vald

6RÕNGULANERõngu Lasteaiast. 2008. aastal eraldas vallavalitsus ja nud, olude ja olukordade nuripidisuseLõikuspeol mängis tantsuks ansambel KOI, volikogu Käärdi seltsile 1330 krooni, nii et kiuste eesti kirjanikuks saanud. Omakes oma hoogsate ning rahvalike lauludega saime ära maksta 10%-lise omaosaluse varasemates raamatutes kirjutab Toonatantsitas rahvast terve õhtu. Lisaks olid projektis „Kodanik 2” ning info ja lugemistoa valikutest ja eneseteostusest, mis temapeole kohale tulnud idamaised graatsiad tarbeks ajalehtede tellimise. Rõngu valla põlvkonna pagulaste jaoks on rohkem kuiehk kõhutantsutrupp SALIMAH.2008. a eelarves on seltside tegevuseks harukordne. Lisaks on kirjanik enda kohtaeraldatud 6800 krooni.öelnud, et ta oli inetu laps – paks jaMari-Liis Vanaisak Suur probleem on ruumide üürimine kõõrdsilmne. Nimelt juhtus väikesel Elinalseltsile. AS Terrax (Kuus, Sulev) surub silmadega õnnetus, kui ta oli kaheaastane.RÕNGU VALLA ÄÄREALAL peale äriruumide üürilepingut, mida ei „Koer hüppas mulle tagant selga javõimalda seltsi põhikirjaline tegevus. ehmatus viskas silmad paigast” on kirjanikASUVA KÄÄRDI SELTSILihtsam oleks äriruum muuta mitteelu- ise rääkinud. Samuti said kuulajad MaieTEGEMISTESTruumiks ja teha mitteeluruumileping. Lisaks Liplapi vahendusel väikese ülevaate Elinüürile 1770 kroon 60m² eest lisandub 12 liiki Toona lastekodu-aastatest Inglismaal jaSelts alustas tegevust 2006. a novembris.elust Saksamaal laagris. Huvilisi oliMina alustan 2007. a novembriga, kuikõrvalkulusid. Nt kõrval- ja üldkasutatavateruumide remont + kulud jne. Kulud hoone loengule kogunenud võrdlemisi palju ningtoimus kohtumisõhtu Rõngu vallavanema kindlustamise eest. Kui vallavalitsus ja mõnusas vestlusringis said sõna sekkaAivar Kuuskverega (kes on ka hiljem volikogu seltsile appi ei tule, peame öelda kõik, kes mäletasid midagi Korustekorduvalt Käärdi seltsis käinud) ja Kodukant pöörduma Elva Linnavalitsuse poole, etkoolist või Elin Toona raamatu sündmus-Tartumaa juhtivtegelase A.Viluga. A.Kuusk- leida üritusteks ruum. Käärdi elanikud test.vere rääkis Rõngu valla tegemistest ja ootavad valimisi, et hääletada nendeA.Vilu liikumisest Kodukant Tartumaa ja saadikute ja parteide poolt, kus on KäärdiMari-Liis Vanaisakdetsembril 2007. a külastas seltsi jõulu- toetatud ja aidatud probleemi lahendada.EELK RÕNGUvana. 6. jaanuaril 2008 toimus jõulukuus- Kiri on kooskõlastatud Käärdi seltsi MIHKLI KOGUDUSEkede põletamine ja ilutulestik, sponsor juhatuse liikmetega.A.Täht. Peale selle esines Elva harrastusteaterTEATEDnäitas videofilmi, sponsor M.Altraja. 23. alevi elu ja tegevuse vastu huvi tuntud,Rukki 3 keldrisaalis näidendigaKalev Jago„Värvipalavik”. 8.02.2008. a toimus21. detsembril kell 11.00 - pere jõulu-Juhatuse liikmete nimelkorrakaitse infopäev, esinejad A.Toode jateenistus kirikus.P.Kotkas. Täname neid! 8.03.2008. a24. detsembril kell 16.00 - JõuluõhtuToimetuselt: kiri on avaldatud muutmatamälumäng ja naistepäeva tähistamine,jumalateenistus kirikus. Kaasa teenivadkujul ja toimetus ei vastuta sisu egasponsor M.Altraja ja AS Terrax. 23.04.2008.Rõngu Puhkpill ja Rõngu kultuurimajafaktide õigsuse eest.a Jüripäeva tähistamine. Loeng lektornaisansambel.A.Aan. 29.04.2008. a heakorrastuse ja25. detsembril kell 11.00 - 1. jõulupühaprügimajanduse infopäev. Kohal viibis ka MAIE LIPLAP KÜLAS jumalateenistus kirikus. Kaetud on armu-K.Hermann. 18.05.2008. a toimuslaud, mälestame surma läbi lahkunuid.kabevõistlus. Igal pühapäeval kell 12.00 Oktoobrikuus olid raamatukogup äevad 31. detsembril kell 11.00 - Vana-aasta õhtukäis koos kabering. 8.09.2008. a loeng deviisiga „Loeb, mida loed” ning nende jumalateenistus. Kaetud on armu-laud,teem al „E estl aste riie tus l äbi a asta - raames käis Koruste Raamatukogus külas mälestame surma läbi lahkunuid.tuhandete”, lektor A.Aan. 13.oktoobril endine Koruste kooli õpetaja, lektor Maieinfopäev ja loeng „Viinamarjakasvatus Liplap. Maie Liplap oli Koruste koolis Palju tänu kõikidele koguduse töötegi-Eestis, ka rõdul” lektor K.Schults.õpetaja aastatel 1955.–1959.jatele, -aitajatele ja -sõpradele.Kuna seltsi arevelduskonto seis on olnud Lektori kaudu said huvilised teadmisi juurde Palju armastust, rahu ja üksmeelt kõikienamastikahekohaline, viimati nt 46 ja 23 Elin Toona raamatust „Kolm valget tuvi”. desse kodudesse!krooni, siis esinejatele lillede ja kommikarbi Lisaks rääkis ta väga huvitavalt Elin Toonaostmine on tavaliselt korraldaja isikliku elust ja tegemistest. Elin Toona on ErnstTervitades koguduse õpetajarahakoti arvelt.Enno tütretütar, lapsena pagulusse sattu-Andres AasteGLOBE teatab2008. aasta oktoobrikuu keskmine õhutemperatuur oli 8,9 kraadi –viimase 12 aasta kõrgeim. See oli kõrgem ka paljuaastast keskmisest,mida on võrreldud Tõravere-Tartu andmetega. Mitmel päikselisel päevaltõusis maksimaalne õhutemperatuur 14-ni. Öökülmi ei esinenud. Kõigekülmematel öödel langes õhutemperatuur ainult 3-ni. Sademete hulk oli78 mm ja see vastab normile. Kõige suuremad sajud olid kuu lõpus. Kuualgus oli päikseline, kuid täispilves päevi oli kuu lõpuks kogunenud 20.Nagu on näha jooniselt 2, näitab õhutemperatuuri trendijoon tõusu, agasademete trendijoon vähest langust.Joonis 1.1614121086420mmKokkuvõtte koostas globelane Indre LeppikusOktoobrikuu keskmiste õhutemperatuuridekäik ja sademete hulkmm12345678910111213141516171819202122232425262728293031t°t14121086420Joonis 2.mm180160140120100806040200Viimase 12 aastaoktoobrikuude keskmisedõhutemperatuurid jasademete hulkmm199719981999200020012002200320042005200620072008tsademete trendtemperatuuri trendt14121086420

More magazines by this user
Similar magazines