Najčitaniji u centralnoj BiH - Superinfo

superinfo.ba

Najčitaniji u centralnoj BiH - Superinfo

2 SuperInfo, 27. 4. 2012.


SuperInfo, 27. 4. 2012.INTERVIEWmirnes isakovićU povodu obilježavanja 1.maja, Međunarodnogpraznika rada, razgovarali smo sa predsjednikomSaveza samostalnih sindikata(SSS) Zeničko - dobojskog kantona. Našsugovornik gosp. Mirnes Isaković u Intervjuubroja odgovorio je na neka od aktuelnihpitanja koja se danas tiču radnika injihovih prava i položaja u društvu.Kakav je trenutno položaj radnikau ZDK?Situacija u kojoj je prosječna plata zaposlenihna području ZDK na samom dnuu Federaciji BiH sama za sebe dovoljnogovori o položaju radnika na našem kantonu.Kada tome pridodamo uslove rada inesigurnost radnog mjesta onda s pravommožemo tvrditi da je riječ “dostojanstvenirad” na našem kantonu rijetka pojava.Ono što zabrinjava jeste da i radnici kojimasu poslodavci izvršna i zakonodavnavlast sve češće izražavaju nezadovoljstvoodnosom prema radniku. Na taj se načinod strane vlasti šalje loša poruka realnomsektoru kakav treba da bude odnos poslodavac-radnikna području ZDK.U kojim sektorima radnicirade u najtežim uslovima?Sigurno je da je po tom pitanju najtežasituacija u realnom sektoru, dakle uproizvodnim pogonima. Vrlo rijetko sepoštuju zakonske odredbe koje regulišuzaštitu na radu i radnicima je ugroženozdravlje na takvim radnim mjestima.Nastoji se, prije svega, voditi računaisključivo o profitu privrednog društvagdje se radnik u takvim situacijama postavljakao potrošni materijal što svakakonije dobro. Ako analiziramo i kakvoje stanje sa radnicima koji nisuPotreban je angažman svih nivoa vlastiprijavljeni onda ćemo doći do jasnogzaključka da se rad inspekcijskih organamora pojačati ne 100 %, nego mnogo,mnogo više. Ovim putem treba odatipriznanje i čestitati na strpljenjuzaposlenim u proizvodnji mrkog uglja,metala, tekstila, kože...Po vašem mišljenju mogu liradnici dostojanstveno dočekatipenziju?To je pitanje koje organi sindikata konstantnopotenciraju. Smatramo da državai društvo u cjelini ne čine dovoljne naporeda se efikasno riješi pitanje sive ekonomijei rada na crno. Svjedoci ste da se Zakono prekršajima ne usvaja samo iz razlogašto sindikati insistiraju na drakonskim kaznamaza one koji svoje radnike ne prijavljujui za one koji za svoje radnike neuplaćuju doprinose. Također, Zakon o povezivanjuradnog staža nije donesen takoČestitamo vam 1. maj,Praznik rada3da mnoge naše kolege nemaju mogućnostida primaju svoje krvavo zarađene penzije.Visina penzija je posebna priča jerogromna većina poslodavaca koji svojeobaveze poštuju uplaćuju najniže iznoseplata i doprinosa tako da se od ovakvihpenzija sigurno ne može preživjeti.Šta je nužno poduzeti za poboljšanjeuslova rada i boljegpoložaja radnika?Prije svega angažman izvršne i zakonodavnevlasti svih nivoa na tom polju,promjena zakonske legistlative i značajnoulaganje u poboljšanje ambijenta zarazvoj cjelokupne privrede. Dakle, višenovca treba ulagati u privredu a manje upredizborne kampanje jer projekti, radnamjesta, zapošljavanje, standard radnikai građana bolje govore o svakoj politicinego bilo koji predizborni skup ili plakat!U kakvim uslovima radnicidočekuju praznik rada?Vjerovatno neću biti prvi koji će kazatida uslovi u našoj državi u poslijeratnomperiodu nikada nisu bili teži.Međutim, na to ne utječu samo objektivni,nego i subjektivni faktori. Sindikatiće nastaviti insistirati na kvalitetnimrješenjima za zaposlene ali i na iznalaženjurješenja za one koji traže posao.Žalosno je da se gotovo ništa na čini nastvaranju boljih usllova za sve radnike.Također, pokušaj marginalizacije sindikalnogpokreta je sve više na sceni štonaravno nećemo dozvoliti da im uspije.U ovim teškim vremenima svim radnicimaželim čestitati 1. Maj - praznikrada sa nadom da ćemo naredne dočekatiu boljem ozračju!


4 SuperInfo, 27. 4. 2012.Dan otvorenihvrata UNZEDan otvorenih vrata Univerzitetau Zenici u kojem su učestvovalesve članice – fakulteti ove visokoškolskeustanove održan je uholu Fakulteta za metalurgiju i materijaleu Zenici. Radi se o manifestacijikoju UNZE organizuje tradicionalnosvake godine u drugojpolovici aprila ili početkom majakako bi maturanti, tj. završenicisrednjih škola mogli doći i posjetitištandove različitih fakultetada se mogu lakše odlučiti šta bistudirali, te pod kojim se uslovimamogu upisati na željeni fakultet.Ravnopravnost spolovau općini ŽepčeGender radna grupa općineŽepče u sali Općinskog vijećaorganizirala je okrugli stol natemu “Položaj žena i muškaracau političkom i ekonomskomrazvoju općine Žepče“ kojem sunazočili članovi Gender grupeopćine Žepče, Općinski načelnikMato Zovko, predsjedateljOV Žepče Muhamed Jusufović,predstavnici SNV- a (Nizozemskaorganizacija za razvoj) iGender centra Federacije BiH.Okrugli stol je održan u okviruPrograma Lokaliziranje genderau Federaciji BiH, koji je zajedničkainicijativa Gender CentraFBiH i Nizozemske organizacijeza razvoj, a koja se provodi uzfinancijsku potporu UN WOMENza ravnopravnost spolova. Povododržavanja okruglog stolabila je prezentacija dokumenta“Socio- ekonomska analizalokalne zajednice s gender aspekta“,kojeg je izradila Genderradna grupa općine Žepče. Prezentacijuje održala predsjednicaGender radne grupe općineŽepče, inače direktorica Razvojneagencije Žepče Branka Jankokoja je podsjetila da ova radnagrupa u Žepču radi već šestmjeseci. „Kada je u pitanju ovatema, općenito stanje nije zapohvalu. Općina Žepče je višemanjeu prosjeku BiH. Kako bipoboljšali položaj žena, ali i doprinijeliukupnom razvoju lokalnezajednice, u narednom perioduimamo puno posla“- kazaoje između ostalog program menagerSNV-a, Nasir Nalić. Programje od iznimne važnosti zapotpunu provedbu odredbi zakonao ravnopravnosti spolovai Gender akcionog plana BiH nalokalnom nivou.Alpina-bromyNačelnik općine Tešanj FuadŠišić sa saradnicima je posjetioi obišao firmu Alpina-bromy,i u razgovoru sa direktoromSuadom Rošom saznao trenutneaktivnosti i planove ovefirme. Alpina-bromy u narednadva mjeseca planira proširenjeprostora pravljenjem nove halei upošljavanje stotinu novih radnika.“Drago mi je da je Alpina- bromy ispunila zacrtane ciljeve- proizvodnja 2000 pari cipeladnevno. Mi kao administracijasmo posebno zadovoljni povećanjemproizvodnje i upošljavanjemnovih radnika”, kazao jeOpćinski načelnik Šišić.Rješenje pitke vodeza cijeli život!DO 31.05.2012. AKCIJSKE CIJENE SISTEMA IFILTERA ZA FILTRIRANJE VODE OD 15%RENT-A FILTER ZA KUĆNUUPORABU VEĆ OD 1 KMDNEVNO:sistem besplatan, nakorištenjevoda bez kamenca, klora,metala, 100 lit/24hugradnja ispod sudoperaugradnja 117,00 KMsporazumni servis 2 putagodišnjeIZ PONUDE IZDVAJAMO:najsuvremenije sistemei filtere za filtriranje vodeionske omekšivače kaozaštitu od kamencamehaničke filteremehaničke predfiltereUV sterilizatore zabakteriološku zaštitudeferizatoredemanganizatore…Nobel Corporation doo adresa: BIH-88000 Mostar, Bleiburških žrtava 27dtelefon: (387 36) 328 044 telefon/fax: (387 36) 320 556 mobitel: (387 63) 312 605e- mail: atlantic@nobel.ba e- mail: filteri@nobel.ba www. nobel.ba


6 SuperInfo, 27. 4. 2012.SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOGOBRAZOVANJA I ODGOJABOSNE I HERCEGOVINEU povodu 1. maja,Međunarodnog praznikarada, svim radnicamai radnicima upućujemonajiskrenije čestitke.Želimo da Vaš radsvakodnevno budeispunjen entuzijazmom,predanošću izadovoljstvom.Selvedin ŠatorovićPredsjednik SSOOiO BiH


SuperInfo, 27. 4. 2012.7


8 SuperInfo, 27. 4. 2012.


10 SuperInfo, 27. 4. 2012.Nova investicija u RMU ZenicaMašina za izradu jamskih sijskom smislu 200-300 hiljadaprostorija u Staroj jami Rudnika maraka novog prihoda. Staramrkog uglja Zenica nedavno je jama sa ovim ima stvarno svijetlupuštena u rad. Radi se o jednoj i perspektivnu budućnost. Elvedinod dvije mašine nabavljene od Grabovica, generalni direktor JPpoljske kompanije REMAG SA Elektroprivreda BiH je istakao daKatowice sredstvima JP Elektroprivredaje ovom investicijom u RMU Ze-BiH za zenički rudnik nica zaokružen ciklus od 11 mi-ukupne vrijednosti 2,5 miliona liona KM investicija čime se prijemaraka, od kojih je prva puštenasvega očekuje humaniji i bolji radu rad krajem prošle godine u rudara u jami i povećanje produk-jami Raspotočje. Mašina za izradutivnosti. Ukupno je u Rudnik Zeni-jamskih prostorija omogućit ca planirano ulaganje u iznosu odće mehanizovanu izradu rudarskih25,5 miliona KM za mehanizacijujamskih prostorija, umjesto sistema za preradu i transportdo sada korištene ručne izrade uglja, opremu i repromaterijal zas miniranjem i ručnim utovarom otvaranje i pripremu novih otkopnihuglja. Esad Ćivić, direktor RMUpolja u jamskim kapaciteti-Zenica rekao je da je ovo bio ma Raspotočje i Stara jama, nabavkusvečani trenutak za RMU Zenica,kamiona sa troosovinskimi investicija koja će značajno doprinijetipogonom i hidraulični utovarivač,produktivnosti i humani-opremu i repromaterijal za sana-zaciji rada, te poboljšati standard ciju i rekonstrukciju osnovnih sistemarudara. Dodao je da očekuje kakotransporta, odvodnjavanjeće Stara jama sa novom mašinomi ventilacije u jamskim pogonima,povećati učinak za nekih te opremanje i modernizacija sta-2-3Sretanhiljade tona, što je je u finan- nice za spasavanje.1. maj,Praznik radaRudarski kruh sa sedam koraDa je rudarski kruh sa sedam kora, te da treba cijeniti komoratekoji kopaju crni ugalj, uvjerila se ekipa koja je silazila pod zemlju.Među njima su bili i generalni direkltor JP Elektroprivreda BiH ElvedinGrabovica i njegovi saradnici, ljudi iz rukovodstva zeničkogrudnika, ali i prvi ljudi Zenice, načelnik Husejin Smajlović i predsjedavajućiVijeća Nebojša Nikolić. „Bilo mi je zadovoljstvo biti međuovim čestitim ljudima koji najteže zarađuju svoj hljeb. Ovaj hljeb jesa sedam kora. Drago mi je da su rudnici pripojeni Elektroprivredi ida na taj način se mogu popraviti uslovi rada koji su zaista teški“,kazao je Nikolić.


SuperInfo, 27. 4. 2012.PREDSJEDAVAJUĆI OVMuhamed JusufovićOPĆINA ŽEPČESvim građanimaželimo sretan1. maj,Praznik radaOPĆINSKI NAČELNIKMato Zovko11Dodatni savjeti za pisanje biografijePišite u trećem licu ili pasivu.Ovim dajete utisak objektivnosti.CV mora biti bez gramatičkih ipravopisnih grešaka. Ako vaš CVsadrži ovakve greške, vi djelujetekao osoba koja ne zna pravopis,kao nepažljiva, nemarna ili nezainteresovanaosoba.Sve informacije moraju bititačne. Ukoliko ste u CV-ju navelinetačne podatke, rizikujete da većna prvom intervjuu budete razotkriveniili da uopšte ne budete ni pozvanina intervju.Ne izostavljajte bitne informacije.Ako izostavite neke od bitnihinformacija, može se steći utisakili da ste nemarni pa niste obratilipažnju na sadržaj CV-jaStavite se u ulogu osobe kojaće da čita vaš CV. Razmislite kojabiste pitanja vi postavili i šta je to štobi vas privuklo u nečijem CV-ju.Budite konkretni. CV ne smijeda zvuči kao uopštena priča.CV mora biti pregledan. Sposobnostda dobro osmislite strukturu CVjaukazuje na organizovanu osobu.Informacije treba poredati hronološki.CV treba da bude vizuelnoprivlačan-dinamičan. Ako sve udokumentu smjestite u kvadrat iliu potpuno pravilan pravougaonik,CV može da djeluje dosadno okuposmatrača.Stavljanje fotografija u CV. Fotografijumožete staviti samo ukolikoste sigurni da na njoj djelujete kaoposlovna, pouzdana i prijatna osoba.CV treba da odiše pozitivnomenergijom. Vaš CV treba da odišeentuzijazmom ali shodno vašemznanju, iskustvu i poziciji za kojukonkurišete.Nemojte dodavati uz CV dokumentekoji od vas nisu traženi.Ne preporučuje se samoinicijativnoslanje raznih diploma i potvrda,osim ako u oglasu za konkurs nijetako navedeno.Ujedi krpeljaUjedi krpelja su karakteristični za ovodoba godine, najaktivniji su u proljeće iu prirodi ih najviše ima tokom proljetnihmjeseci.Krpelji su sitni insekti koji uglavnom živepo šumama, po niskom žbunju, ali ih ima i uvrtovima i na livadama. Praktično ih je nemogućeizbjeći. Važno je znati da većina ujeda krpeljaznači koliko i ujed komarca-ništaposebno. Ne prenosi svaki krpelj nekubolest a sam njegov ujed jednostavnoprođe. S obzirom da je određeni brojkrpelja zaražen bakterijom (BorreliaBurgdorferi) koja izaziva lajamskubolest, treba izvaditi krpelja čim seprimjeti na koži. Ukoliko se dogodioujed, građanima se savjetuje da se javeljekaru da se krpelj u cjelosti odstrani, jer uprotivnom mogu nastati komplikacije, ako ukoži ostanu glava i rilica krpelja.Preporučuje se povećan oprez prilikom boravkana livadama, travnatim terenima,šumarcima,nošenje odgovarajuće odjeće i obuće, tezaštita sredstvima koja štite od ugriza iuboda krpelja i drugih otrovnih životinja.Nakon boravka u vanjskoj sredini potrebanje detaljan pregled tijela da se ustanovieventualno ujed krpelja.Kako znati je li krpelj koji vasje ujeo zaražen? Prva reakcijana bakteriju se javlja oko 7-14dana nakon ujeda krpelja. Ovapromjena je kružnog oblika, crvena je, u centruje ujed krpelja, kad se crvenilo proširi iza sebeostavlja normalnu boju kože tako da sama promjenaizgleda kao meta, a zbog toga što se crvenilo„pomjera“ tj širi dobila je ime migrirajućieritem. Ovo crvenilo može da se javi od 3-30dana nakon ujeda krpelja i zato je važno da pratiteto mjesto sljedećih mjesec dana.


12 SuperInfo, 27. 4. 2012.DISKONTMAXIGoraždanska 28aRadno vrijeme:7,30 - 17,00 h.Nedjelja: 7,30 - 14,00 h.Paradajz sjeckani 400g0,85Ida limun 3kg4,95Šampinjoni 1 kg La Perla2,60Tide 6 kg + Lenor16,50Merix 3kg 2u1+Pur 450ml6,70Sok Fruc 1l Mrkva1,80Persil 3kg Color8,25Tanjiri bi3,3Biljno maslo Vital 1kg4,55Paradajz Pelat 400g0,90Sok breskva Takovo 1l1,00Sok Voćne kapi jabuka 2l1,90Salv1Ajvar Vega 680g2,95Pašteta sa gljivama 75g0,45Mlijeko Meggle 2,8% mm 1l1,25Sir Bela Mi Natur 140g Meggle2,10Ajvar Rial 1 kg2,75Lovačka pašteta 50g0,30Pavlaka 180g 12% mm Meggle0,60 Kokice slane Rial 100gUlje Iskon 1l2,55Tunjevina s povrćem La Perla170g1,35Pašteta Ovako 100g0,800,45Sir Edamer 1kg7,95Visočka sudžuka 1kg6,95Omcaffe Rio 500g6,35Dvojni C0,40Sardina s povrćem 125g0,95Goveđi narezak PIK1,35Riblji štapići Vici 250g0,95Špa0Schauma1,Sardin0Pileći batak sa karabata


SuperInfo, 27. 4. 2012.Perfex toaletni papir 24/13,50Šauma s kofeinom 250 ml1,9513jeli 150/10Bioaktiv 3kg5,95Aluminijska folija 20m2,35Osvježivač prostora 30ml1,00Schauma šampon 250ml1,95Termos boca4,20Wash & Go 400ml + 200ml3,40ete 2x60 kom,50Vreće za smeće 35l1,50Termos boca5,05Eurocrem Takovo 500g3,55 Keks Petit0,85Šampon za kosu Nivea 250ml3,75geti Selva,90 Makaroni Zana0,65Baron čokolada 100g0,85Oblatna 175g0,85Crispy pecivo 130g0,55šampon 250ml95Marmelada miješana 2,7 kg6,95Tunjevina komadići Rial 185g1,15a limun 125g,95kom 1kg 4,45Pileći narezak 150g Ovako1,60Pinea narezak 1kg4,95Jaffa 125g0,85Nugat Medela 200g1,55Juneća kobasica 300g Madi1,55Keks Bongo 200g0,85Pileća hrenovka 230g Semić1,00


14 SuperInfo, 27. 4. 2012.Akitivsti općine Doboj JugČestitamo 1. maj,Praznik radaPREDSJEDAVAJUĆI OVOPĆINSKI NAČELNIKDžavid Aličić.Dvije nevladine organizacije,Udruženje žena “Majka“ i Centarza društvena istraživanja u BiH izDoboj Juga u sklopu obilježavanja22.aprila - Dana planete zemlje,organizovale su akciju na čišćenjumini deponija na području MZMravići. Aktivistima i aktivistkinjamaovih organizacija pridružilo senekoliko učenika OŠ “21 Mart“, tenekolicina vlasnika freza sa vučnimprikolicama. Kako je još uvijek periodranog proljeća, kada vegetacijajoš nije buknula, razotkrivene su nadesetine mini deponija, pogotovo udubini šuma, potoka i lokalnih putevakroz ovo selo. Ovoj akciji pridružiose i općinski načelnik DžavidAličić, koji je izrazio zadovoljstvo štou nevladinim organizacijama postojivisoko izgrađena svijest za uređenjeokoliša, te je pozvao i ostala udruženjada organiziraju ovakve korisneakcije, jer bi i na taj način kod nesavjesnihi neodgovornih građanamogli probuditi savjest, te učiniti damanje bacaju smeće tamo gdje munije mjesto. Načelnik je pozvao svegrađane Doboj Juga da vode računao uređenju svojih imanja, pogotovokada je u pitanju odlaganje smećai krutog otpada, i podsjetio da jegrađanska dužnost saradnja sa JKP“VIS“ koje je obezbijedilo dovoljnokanti i vreća za smeće, kao i specijalnovozilo za njegov transport.Hasan ŠkiljoTeleKabelSvim građanimasretan 1. majžele uposleniciTelekabela.


SuperInfo, 27. 4. 2012.Sjećanje na dobojskogsevdaliju ne blijediDoboj je imaobogat kulturno-zabavniživot, u kojemsu se posebno isticalimnogi znani ineznani građani, alinažalost mnogi odnjih su već danaszaboravljeni. GradDoboj je iznjedrio violinistu StankaRupu (svirao u Bečkoj filharmoniji),harmonikaša Sejfu Šarića (prvi donioharmoniku dugmetaru), svojetrubadure bez kojih se nije mogaozamisliti uranak i budnica. Dobojlijamase šezdesetih godina, pobriljantnom glasu i harmonici nametnuonjihov sugrađanin iz MiljkovcaMuhamed Hasičić, u javnostipoznatiji kao Safet Sikira. Kako je odrođenja bio slijep devedeset procenata,nije bio u stanju da se školujeMirni protesti izujedanih,prestrašenih i nezadovoljnihVisočana ubrzali su izgradnjuAzila za pse lutalice koji će realizovatiUdruženje “Opstanak”u saradnji sa lokalnim vlastima.Načelnik Munib Alibegović i njegovipomoćnici obećali su skororješavanje ovog problema. Diopapirologije je već obezbijeđena kompletna ideja i nacrti sukod resornih kantonalnih službi.Bračni par iz Beča porijeklom izVisokog je obezbijedio zemljište ifinansiranje izgradnje dva objektakoji će primiti oko 300 steriliziranihi vakcinisanih pasa lutalica.Lokalna vlast je izabrala sistemAzil u Visokomza harmoniku. Bio jeuporan da nauči svirati,pa je sate i sateprovodio sa SejfomŠarićem na Čaršiji.Muhamed Sajo-Sikira,čije se pjesmei danas rado slušaju,umro je 25.aprila2006.godine usljed srčanog udara.Iza njega su ostala tri nosača zvuka,bio je član Instituta sevdaha rahm.Omera Pobrića, a 2004.godineučestvovao je na Baščaršijskimnoćima. Njegove komšije iz Miljkovcasu osnovale KUD pod nazivom„Muhamed-Hasičić Sikira“ koji ćeove godine zajedno sa MZ Miljkovacu znak sjećanja na svog Sikiruorganizovati koncert pod nazivom“Sjećanje na Sikiru“ koji će biti održanna Dobojskoj gradini.javnog-privatnog dobra, tako dabi se uskoro nakon dobijanja urbanističkesaglasnosti moglo krenutisa izgradnjom azila u rejonusela Vlajčići. Građani su zadovoljni,ali i Društva za zaštitu životinjakoja podržavaju izgradnju kako bise spriječilo nehumano uklanjanjepasa u lovnom području.Sredinom mjesecaaprila O.Š. „AlijaNametak“ BegovHan svečano je obilježilaDan škole.U ovoj školi održanje bogat kulturnozabavniprogramkoji je okupio brojneučenike, nastavnike,roditelje i mještaneove mjesne zajednice. SvečanomDanu škole odazvali su se i brojniministri u Vladi ZDK, načelnikopćine Žepče Mato Zovko i saradnici,kao i mnogi predstavnicijavnog života. Ova godina će zasigurnozauzimati posebno mjestou povijesti MZ Begov Han i zbogpostavljanja kamena temeljcaza izgradnju sportske dvoraneza tjelesni odgoj koja će biti naraspolaganju svim učenicima, aza koju je općina Žepče izdvojila60.000, 00 KM. „U nekoliko posljednjihgodina, uz velikodušnupomoć dobrih ljudi, prije sveganačelnika općine Žepče MateZovke, pošlo nam je za rukomda uspješno realiziramo nekoliko15Iskrenečestitkepovodom1. maja,PraznikaradaDan škole u Begovom Hanuznačajnih projekata za ovu školu.Ti projekti su drastično promijeniliizgled škole i kvalitetu nastavepodigle na viši nivo. Zahvaljujućiovoj garnituri općinskih vijećnika,pokrenuli smo projekt vrijedanoko 600.000,00 KM. Danas smosvjedoci postavljanja temelja zarazvoj sporta u MZ Begov Han“-kazao je između ostalog direktorO.Š. „Alija Nametak“ Begov Han,Adil Gačić. Prisutnima se obratio inačelnik Mato Zovko koji je izraziopotrebu da se zajedničkim snagamadovrši izgradnja ove dvorane,te je pozvao kantonalne i federalneministre da se uključe u izgradnjuiste, jer Općina Žepče to samaneće moći.


20 SuperInfo, 27. 4. 2012.HA SE karate kupU zeničkoj Prvoj gimnaziji održanje 19. HA SE karate kup nakojem je učestvovalo 330 takmičaraiz 20 klubova sa prostoraFederacije BiH. Takmičenja suodržana na tri borilišta pred mnogobrojnompublikom koja je bilau prilici vidjeti zaista kvalitetneborbe. Najuspješnija ekipa turniraje ekipa karate kluba “1. Mart”iz Srebrenika, drugi je “Nara”Kakanj a treće mjesto je osvojio“Stari grad” Mostar. Za najuspješ-nijeg takmičara turnira proglašenje Emir Ređo sa osvojene dvijezlatne medalje a najuspješnija takmičarkaje Amila Džomba sa četirizlatne medalje. Oboje su članoviKK “Nara-Medica” Kakanj. Uaposolutnoj kategoriji za novčanenagrade u muškoj konkurencijinajuspješniji je bio Miralem Mandžukaiz KK “Stari Grad” Sarajevo,a najuspješnija takmičarka MirelaHuseinspahić iz zeničkog HA SEkarate DO.Košarkašice Čelikaputuju u Banja LukuNakon osvajanja Kupa naše zemlje,košarkašice Čelika dva kolaprije kraja našle su se na korak doovjere titule prvaka naše zemlje ikompletiranja duple krune. Slobodaiz Bosanskog Novog pobjedomnad Mladim Krajišnikom donijelaje, gotovo sigurno, Čeliku peharšampiona naše zemlje. Potrebnoje u posljednja dva kola ostvaritijednu pobjedu. Prvi meč će bitiodržan u subotu u Banja Luci saKrajišnikom, a sedam dana kasnijeu Zenici, igračice trenera EldaraDurmića dočekuju Slobodu.Yvonne Katana,17-godišnja djevojkai njen četiri godinemlađi brat DanielKatana, dvoje izuzetnotalentovanih plivačaiz Švedske bilisu gosti GKVS Čelik– Željezara i treniralina zatvorenom bazenuu Zenici. Boravećiu posjeti rodbiniu Busovači, upoznalisu se i sa Superinfom gdje supročitali tekst o uspjesima zeničkihplivača sa kojim ih je, nanjihovu molbu, naša redakcija„povezala“. Brat i sestra plivačibili su u prilici upoznati se sa najboljimzeničkim plivačem BenjaminomBučom, i održati treningpod vodstvom Sanele Salkić,nekadašnje reprezentativke BiH ivjerovatno najbolje plivačice kojeje dao grad metalurga. Trening uZenici bio je u okviru priprema zanastup na državnom prvenstvuŠvedske na otvorenim bazenimau gradu Linčepingu. Yvonne seplivanjem bavi već deset godinau plivačkom klubu „Karlskoga“,gdje trenira svakodnevno po dvasata i četiri puta sedmično u teretani.Specijalizirana za prsnistil, osvojila je brojne medalje namitinzima u Švedskoj, a također„Smatram da možemo pobjeditiKrajišnik i u gostima. Igrali smopuno bolje na gostujućim terenimau Ligi za prvaka i siguran samda smo kao ekipa puno bolji odnjih“, kaže predsjednik Kluba dr.Senad Huseinagić. Krilni centarJosipa Bura ističe da sve igračicežele da okončaju ligu za prvakasa stopostotnim učinkom te daće dati svoj maksimum kako bito ostvarile. Juniorke Čelika su seplasirale na završnicu juniorskogprvenstva BiH i tako obezbijedileveć jednu od medalja.Švedski plivači u Zenicije i trener za mlađe kategorije.Izjavila je da joj je izuzetno dragoda je dobila šansu da pliva ubazenu gdje treniraju brojni šampioniBiH, te da se čudi da naovakvim uslovima koji su dalekološiji nego kod nje u Švedskoj,uspijevaju postići ovakve rezultate.Njen brat Daniel trenira plivanjeod svoje sedme godine, aspecijalnost mu je kraul. Treniratakođer svakodnevno i to već saelitnom grupom (prvim timom).Ovi gosti su ostali oduševljeniprijemom Čelikovaca i njihovogtrenera, te su rekli da će prenijetidobre vibracije sa ovog kratkogdruženja svojim plivačima i rukovodstvukluba u Švedskoj. Nadajuse da će, kada sljedeći put buduu posjeti rodbini u BiH, imati viševremena i za trening i za druženjesa zeničkim plivačima.


SuperInfo, 27. 4. 2012.Zenički plivači odlični u SrbijiPlivači GKVS Čelk – Željezaraostvarili su odlične rezultate nadva mitinga održana u Srbiji. Starijiplivači, njih desetero, osvojilisu sve što se moglo osvojiti naZlatiboru, na Prolećnom Čigotakupu, dok su oni mlađi, njihšestero, učestvovali na 16. Plivačkimnadama u Kikindi gdjesu pokazali da je pred njima lijepabudućnost u ovom sportu.Kapiteni kluba Benjamin Bućai Lejla Ahmetspahić proglašenisu za najboljeg plivača i plivačicutakmičenja na Zlatiboru. Čelik– Željezara je bio jedini klub izBiH na ovom takmičenju a u 27startova svojih plivača osvojio jeisto toliko medalja. Od toga su 23bile zlatne, te po dvije srebrenei bronzane. Po broju osvojenihmedalja su najbolji. Na 16. Plivačkimnadama u Kikindi TarikMusić osvojio je bronzanu medaljuna 50 leđa. Ova takmičenjasu pokazala da se kvalitetan rad uklubu isplatio te da je pred zeničkimplivačima svijetla budućnost.KK “Orlovik” ŽepčeU sportskoj dvorani ‘’Don Bosco’’ u Žepču pred 200 gledatelja je odigranakošarkaška utakmica između KK „Orlovik“ Žepče i KK „Student“ izTuzle. Utakmica nije imala veću važnost ni za jednu ekipu, osim što je KK‘’ORLOVIK’’ ovom pobjedom završio ligu na sedmom mjestu, što je najboljiplasman ove ekipe otkako se natječe u A-1 ligi. Velikom borbenošćui zalaganjem, KK ‘’ORLOVIK’’ je slavio pobjedu rezultatom 56:50. Ligase nastavlja play off-om, gdje prvu startnu poziciju ima KK ‘’KAKANJ’’,za drugu poziciju se bore KK ‘’GRADINA’’ Srebrenik i KK ‘’SPARS’’ Sarajevo,četvrtu poziciju je izborio KK ‘’PLAY OFF’’ iz Sarajeva, kod Ligunapušta KK ‘’IGMAN’’ Sarajevo.Rafteri Sportsko-rekreativnogkluba “Bosna”iz Zenice ovog mjesecasu učestvovali na RaftingEuro Cupu, koji je održanu Hrvatskoj (Slunj) na rijeciKorani. Na ovom takmičenjuučestvovalo je 16rafting timova Iz Hrvatske,Slovenije, Srbije, Crne Gore, Mađarske,Bugarske i Bosne i Hercegovine.SRK “Bosna” iz Zenice jena ovom takmičenju nastupio samuškom i ženskom seniorskomekipom. Pored veoma jake konkurencijerafting ekipa iz susjednihdržava koje imaju bogato iskustvoi tradiciju u rafting-kajak sportu,momci iz SRK Bosna su zauzeliukupno deveto mjesto, dok sudjevojke u ženskoj konkurencijizauzele treće mjesto. Najboljirezultati su postugnuti u disciplinespust i sprint, dok je disci-21Rafting Euro cup u HrvatskojUz prisustvo brojnih prijatelja FK“Krečnjak“iz Ševarlija, kluba koji jedo 1992.godine dvadeset godinabio član nekadašnjeg Međuopštinskogfudbalskog saveza Doboj, a zakojeg se danas samo vežu sjećanja,na dirljiv način je u Matuzićimapromovisana knjiga pod nazivom„Bijeli našeg srca“ autora AhmetaFetića. O knjizi, osim autora, govorilisu nekadašnji fudbaleri i članoviplina slalom bila zamalo lošija.Neophodno je napomenuti daovaj klub za nastup za takmičenjenije imao osigurana sredstva kakobi svojim članovima-takmičarimaobezbijedili smještaj, spust nizstazu radi upoznavanja i treninga,što se direktno odrazilo napostignute rezultate. Rafteri SRK“Bosna” nastavljaju sa aktivnimtreninzima I pripreme za narednarafting takmičenja koja će seodržati u Ključu narijeci Sani - BIHliga i za Euro Cup u Banja Luci narijeci Vrbas.Knjiga o FK Krečnjak-Ševarlijeuprave, sportski radnici i prijateljibijelih dresova iz Ševarlija. Naglašenoje kako je na pojedinim utakmicamaovog kluba znalo biti više oddvije hiljade gledalaca i da se danasrazmišlja o ponovnoj revitalizacijiovog kluba. Knjiga je izuzetnog grafičkogdizajna, a sredstva od njeneprodaje biće namjenjena za pomoćporodicama umrlih i poginulih bivšihfudbalera ovog kluba.


22 SuperInfo, 27. 4. 2012.Proljetno uređenje TešnjaU Tešnju jestartala akcijaproljetnog uređenjai ozelenjavanjagrada, finansiranaiz općinskogbudžeta. Do sadasu provedene većinaplaniranihakcija, poput: akciječišćenja svihputnih pojasa, gdjeje prikupljeno i naodgovarajuće mjesto odloženo1000 PVC vreća, čišćenje bankinai trotoara od pijeska, popravkei farbanje zaštitnih ograda, farbanjestubova rasvjete u Jelahu,pranje spomen obilježja i autobuskihstajališta, kao i obnovafasade na zgradi Općine Tešanj.U nastavku akcije planirano jeobnoviti horizontalnu signalizaciju,jarbole ispred zgrade Općine,kao i izgradnju i obnovu postojećihograda. Na zelenim površinamaposađen je veliki broj sadnicarazličitih vrsta dekoratiovnogcvijeća. Gradski park je takođeročišćen, uređen posađen je znatanbroj dekorativnih sadnica,preuređeno je i šahovsko polje –omiljeno mjesto tešanjskih pen-zionera, te je posađeno cvijećeu žardinjerama ispred policijskestanice u Jelahu i na kružnomtoku. Izvršena je sadnja cvijećaispred zgrade Općine, na mostukod Riječke džamije, na površinikod Musale, kod Šarenog mektebate kod fontane pored O.Š„Huso Hodžic”. Sadnju cvijeća nasvim lokacijama su izvršili učeniciMSŠ Tešanj, a u narednomperiodu za preostale aktivnosti ćese za to angažirati drugi ljudi, obziromda učenici odlaze na proljetniraspust. U narednom periodupredviđena je sadnja u parkukod Sirana. Moguća je i sadnja napovršini kod Musale, kod uredaOpćine Tešanj u Jelahu kao i napovršini kod O.Š.“1.mart“ Jelah.1 2 3 47 89 1011 125 613 1415 16 17 18 19 20 2122 23 2425 26 2728 29 3031 32 3334 35 36 3738 39 4041 42 4344 45 46BRZA DOSTAVA BEZ LIMITA ZA NARUDŽBU032 / 407 – 407Vodoravno: 1. Najuži dio trupa čovjeka, pojas; 5. Koji ima jak nagib; 7. Najpoznatijisoliter u Zenici; 9. Inicijali pjevačice Dervoz; 10. Nosilac nasljednih osobina organizma;11. Snažno šumiti, kao vodopad; 13. Belgian Teleworking Association, skr.; 14.Autooznaka Kranja; 15. Glasanje žabe; 17. Rožnato stopalo ovce; 22. Pneumatici; 24.Vrsta književnog djela; 25. Učiniti lakšim; 27. Inicijali glumice Vilenice; 28. Vrijeme,doba, ar.; 29. Crkveno dvorište; 31. Inicijali slikara Generalića; 32. Dijelovi kompozicijevoza; 34. Jantar; 36. Bočni dio tijela; 38. Šaljiva priča, šala; 39. Kožna čutura; 41. Imeličnosti sa slike; 43. Godišnji prinos biljaka, plod; 44. Učiteljica odmilja; 45. Mjesec ujevrejskom kalendaru; 46. Nije protiv.Uspravno: 1. Prezime ličnosti sa slike; 2. Regional Sales Manager, skr.; 3. Teg,uteg; 4. Kavez; 6. Način ponašanja; 8. Najjača karta; 12. Kresivo, ognjilo, tur.; 16. Mjestokod Banjaluke; 17. Podupirač, potporanj; 18. Aeroplan; 19. Inicijali pjevača Enke;20. Alatka; 21. Povorka konjanika; 23. Mašina za ulagivanje; 24. Natrijum; 26. Stožer;30. Ribolovac; 33. Štetni kukci; 35. Regija u Hrvatskoj; 37. Okidač; 40. Stražnji diohlača; 41. Upišite: FU; 42. Ova.Rješenja iz prošlog broja: luksuz, e, orma, jardum, ll, ito, apatit, fet, tu, i, omiljen, ib,lame, asepsa, ik, doktor, b, pavor, etika, oda, aktiva, vezano, kina, imam, kvadar, ćilibar,ara, kino, trnak.IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat)., Tel.032/463-232, www.superinfo.ba; superinfo@superinfo.ba; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj:218552430000; Direktor Feđa Jovanović, Tel. 061/788-088, 063/992-100; finansije Zumreta Tufekčić, Tel. 063/992-102;urednik izdanja Ibrahim Muratović, Tel. 063/992-101; pomoćnik urednika: Emina Smajlagić, Tel. 063/992-104; tehničkiurednik: Selver Omerović, Tel. 063/522-922; marketing: Kanita Babić, Tel. 063/693-808; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka;Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984


SuperInfo, 27. 4. 2012.23


032/200-200, zenica@nomasvello.ba

More magazines by this user
Similar magazines