Magazín Zlínského kraje listopad 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje

oknodokraje.cz
  • No tags were found...

Magazín Zlínského kraje listopad 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje

Baťovský areál zase čeká slavné obdobíBudovy číslo 14 a 15 jsou dalšími stavbami v baťovském areálu,které se dočkají rozsáhlé rekonstrukce a dalšího využití. Stavbařijiž zahájili práce, po jejich skončení budou objekty využity prokulturní instituce. Více v rozhovoru se statutárním náměstkemhejtmana Zlínského kraje Liborem Lukášem.V procesu konverze budov 14 a 15 v bývalémBaťově továrním areálu se výrazněhnulo kupředu. Co vy sám považujeteza nejvýznamnější počiny posledníchtýdnů?Rozhodně samo započetí stavby. Z tohomám opravdu radost! Po zkušenostech s rekonstrukcíbudovy 21 – Baťova mrakodrapuse velmi těším na celý průběh konverze. Sezájmem budu sledovat, jak se stavební prácevyvíjí, jak se nám zastaralé zchátralé budovypřed očima mění ve funkcionalistické centrumkultury a vzdělanosti. Jsem také rád, žese nám podařilo najít a schválit důstojný název.Pojmenování 14|15 BAŤŮV INSTITUT jedle mého názoru zcela výstižný. ObsahujeBaťovo legendární číslování budov, hlásí sek tradici Baťových institucí – Studijním ústavůma Škole umění. Jsem rád, že můžemenavázat na násilně zpřetrhanou tradici.Dá se konverze budov 14 a 15 podle vássrovnat se zmiňovanou rekonstrukcí budovyč. 21? Bylo pro vás po úspěchu obnovymrakodrapu jednodušší prosadit revitalizacidalších budov, v tomto případě14 a 15?Rekonstrukce Baťova mrakodrapu je v současnosti,s odstupem několika let, obecněvnímána jako zásadní impulz k obnově celéhoBaťova areálu. A to je správné a přesné!Revitalizace této budovy měla obrovskýsymbolický význam. Opravená stavba navícještě překonala má očekávání a dnes jeopraveným skvostem a také důkazem, žebaťovská architektura je stále živá, byť se jípřiřkne jiná funkce. V případě budov 14 a 15tedy funkce přímo obrácená. Namísto strojůa práce umění, knihy, historie. Přestože našecíle byly ušlechtilé, prosadit konverzi budovdo podoby 14|15 BAŤOVA INSTITUTU bylovelmi těžké!Nehledě na to, že všechny jmenované budovy– tedy 21, 14 i 15 musel Zlínský krajnejprve získat, bez toho by žádná revitalizacea konverze myslitelná nebyla.Málokdo si dokáže představit, jak složitébylo vymanit před několika lety mrakodrapze spleti zástav a starých dluhů. Krach obuvnickéhoprůmyslu a takřka úplné vylidněníareálu mělo za následek nepřehledné, složitémajetkoprávní vztahy. Obrat přineslaaž společná, a musím říct i urputná, snahaZlínského kraje, statutárního města Zlínaa hospodářské sféry o odblokování zástava získání majetku do veřejného vlastnictví.Získání budov 14 a 15 bylo již jen úspěšnépokračování tohoto procesu a společnéhopostupu.Paradoxní je také to, že Zlínský kraj koupila přestavuje budovy pro instituce, kteréještě před deseti lety zřizoval někdo jiný.Ano, to je pravda. Krajskou knihovnu FrantiškaBartoše, Muzeum jihovýchodní Moravya Krajskou galerii výtvarného umění převzalZlínský kraj od státu teprve před devíti lety.Již tehdy tyto instituce živořily v naprostonevyhovujících podmínkách!Ale nyní se vše od základu mění. S nadsázkouříkáme, že k desátému výročí převzetídá Zlínský kraj těmto organizacím opravdukrásný dárek. Přenese je z podmínek odpovídajícímtak 19. století rovnou do století 21.Budovy 14 a 15, které patří k vůbec nejzajímavějšímdílům zlínského industriálníhokonstruktivismu, poskytnou těmto institucímdůstojné prostředí a zázemí. Budoumoci poskytovat kvalitní služby odpovídajícísoučasné době.Knihovní archivy a sklady budou umístěnypod úrovní prostranství mezi budovami 14a 15. Tento veřejný prostor se stane místempro setkávání a odpočinek s kavárnou, knihkupectvími,prodejními galeriemi a venkovnímivýstavami. Budou se zde také pořádatkoncerty i další kulturní programy.Jak jsem přesvědčen, vznikne tu živoucí nádvoří– platforma, která zároveň bude i symbolickoubranou do historicky nejcennějšívýchodní části Baťova areálu.Nové kulturní centrum spolu s dalšími budovamiz první a druhé řady areálu budouspoluutvářet probouzející se nové městskécentrum v ideální poloze u terminálu místní,regionální i nadregionální veřejné dopravy.Zcela unikátní je zřejmě to, že obě budovy,tři instituce v nich a společné prostoryplatformy a kaváren tvoří provázaný celek,nemám pravdu?Ano, z tohoto hlediska bude 14|15 BAŤŮVINSTITUT v ČR, ale i mimo ni, unikátem.Ostatně unikátem je celý Baťův tovární areál.Prostor celého komplexu je vzájemně provázanýstejně jako historie a vývoj regionu. Jejeho obrazem. Spojujícím motivem je návaznostna silné vize baťovské éry.Galerie bude samozřejmě prezentovat rozsáhlésbírky výtvarného umění založenéTomášem Baťou. Jádrem a základním tématemexpozice bude ale zlínská architekturadoplněná navazující expozicí designu,jejímž základem jsou práce Vincence Makovskéhonebo Zdeňka Kováře, kteří s průmyslovýmdesignem začínali v Baťovýchzávodech. Bude zde ale také představenai doba „předbaťovská“ – například tonetovskýnábytek z Bystřice pod Hostýnem nebogobelíny z Valašského Meziříčí. Nová expoziceumění a architektury má zatím pracovnínázev „PROSTOR ZLÍN“.Muzeum bude kromě obuvnické expoziceprezentovat i všechny další oblasti baťovskécivilizační mise pod souhrnným společnýmnázvem „PRINCIP BAŤA“. Protože k realizacibaťovských akvizic docházelo nejen po celémČeskoslovensku, ale doslova po celémsvětě, bude organicky navazovat i expozicecestovatelství s fenoménem Hanzelkaa Zikmund. A protože Baťové se odvážněpouštěli do všeho, co bylo prospěšné jejichmyšlence, pustili se i do filmu a nad Zlínemzaložili filmové studio. To se později proslavilopo celém světě především tvorbou proděti. Proto i zlínský film zde bude zastoupensvou expozicí.A knihovna? Ta se konečně stane chrámemliteratury! Máme na půlmilionu svazkůa skladujeme je vskutku na úrovni doby,v níž žil patron knihovny František Bartoš.Nové prostory i knihovní systémy jistě přilákajíspoustu dalších čtenářů, kterým se nynído staré Komenského školy z různých důvodůnechce. Teprve v nových podmínkáchbudou překvapeni, jakým velikánem zmiňovanýBartoš byl či jak je Zlínsko literárněsilné dnes!Baťův areál se stal vaší láskou. Už víte,ke kterým dalším objektům se upne vašepozornost po dokončení 14|15 BAŤOVAINSTITUTU?Nad tím nyní nepřemýšlím. Žiju tímto projektem.Obecně vzato jsem spokojen, že Baťůvareál vstává z mrtvých! Je to pro mě obrovskézadostiučinění. Připravuje se stavba laboratoříUTB, revitalizace objektů 24, 25, 26 a dalšíprojekty. Jsem přesvědčen, že baťovský areálzase čeká slavné období.(red)Okno do kraje / listopad 2011 strana 5


Den krajeV sobotu 1. října se uskutečnil druhýročník oslav Dne kraje. Akcí, kterébyly u této příležitosti uspořádányna řadě míst, se zúčastnily zhrubačtyři tisícovky lidí.Hlavní část oslav se odehrála v prostoráchzlínského mrakodrapu, sídlaZlínského kraje. Návštěvníci tammohli mimo jiné zhlédnout tradičnířemesla (na snímku vlevo).Největším hitem Dne kraje byla pojízdná kancelářVstup zdarma, podzemí Kroměříže, vystoupenírytířů, prohlídka muzejních expozic – to vše amnoho dalšího nabídlo Muzeum Kroměřížska.Na dotazy občanů odpovídal hejtman StanislavMišák. Asistoval mu jeho vnuk.Program ve Zlíně zpestřilo několik hudebníchvystoupení.Tradičním tahákem Dne kraje byla možnost nahlédnoutdo pojízdné kanceláře v budově číslo21 - mrakodrapu. Jde o technickou raritu se samostatnouklimatizací či umyvadlem s teplouvodou i odpadem.K oslavám přispěla také Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje, kteránávštěvníkům dovolila nakouknout i do dveří běžně zavřených. Do hvězdárny dorazilo více než 100návštěvníků, kteří mohli nahlédnout do všech zákoutí jednotlivých budov hvězdárny. Samozřejmostípak byla možnost pozorovat prostřednictvím dalekohledů Slunce, planety a hvězdy.Foto: Petr Zákutný, Markéta Konvičková (foto hvězdárny), Muzeum Kroměřížskastrana 6 Okno do kraje / listopad 2011


nejlepší potravinyVeřejnost již zná, jaké jsou nejlepšípotraviny místních pěstitelů a výrobců.Na přelomu září a října bylyve zlínské sportovní hale Euronicsslavnostně vyhlášeny výsledky6. ročníku soutěže Perla Zlínskaa 2. ročníku soutěže Regionální potravinaZlínského kraje.Nejlepší potravinářské výrobky mohli návštěvníci slavnostního vyhlášení i ochutnat. Foto: Petr ZákutnýProdukty, které byly oceněny v soutěžíchPerla ZlínskaMasné výrobky▪▪Kýta se zeleným pepřem - Řeznictví u Bořutů▪▪Moravská síťka - Petra Zbořilová▪▪Lalok vařený - Petr Šoško▪▪Špekáčky - Zdenek RitterMléčné výrobky ostatní▪▪Merenda jogurtové mléko ochucené limet--liči - Mlékárna Valašské Meziříčí, s. r. o.▪▪Pletenec kořeněný - pařený sýr - Farma ZPZ,s. r. o.▪▪Zálesák lahůdkový – Kromilk, a. s., KroměřížPekařské výrobky▪▪Špaldový řez, náplň borůvka + tvaroh - Javorník– CZ, s. r. o.▪▪Slunečnicový chléb - František Králík▪▪Pivní rohlík - Ing. Otépka▪▪Pikantní rohlík - Agrodružstvo Roštění▪▪Jablečňák - Radmila Hubálová▪▪Svatební vdoleček - K&K- Primka, s. r. o.▪▪Frgál s lesním ovocem - Cyrilovo pekařství▪▪Brynzová zvířátka s pohankou - Pekařství Valašskéfrgály, s. r. o.▪▪Slané špaldové křupánky s česnekem - StanislavaElšíkováinzerceCukrářské výrobky▪▪Medovník - Medoks, s. r. o.▪▪Marokánka - Cyrilovo pekařství, s. r. o.▪▪Trubička listová - Zdenka KolářováAlkoholické a nealkoholické nápoje▪▪Vizovická slivovice - Rudolf Jelínek, a. s.▪▪Hello jablko - Linea Nivnice▪▪Kounic Vídeňský ležák - Pivovar Janáček,Uherský BrodMed▪▪Jaroslav Studeník▪▪Včelí farma Říha▪▪Ing. Karel Kolínek▪▪Josef Okál▪▪Miroslav UrbanOstatní▪▪Bramborové šišky plněné uzeným masem sezelím – JOSPO, s. r. o., Holešov▪▪Švestková povidla - Jiří Netopil▪▪Kysané zelí - Jiří Talaš▪▪Luhačovské brambůrky solené - Tomáš KrajčaCena hejtmana Zlínského kraje▪▪Kolekce jídel - JOSPO, s. r. o., Holešov▪▪Chléb - František Králík, TřeběticeRegionální potravina Zlínského krajeMasné výrobky tepelně opracované▪▪Selská paštika – Řeznictví U Kusáků, s. r. o.Masné výrobky trvanlivé▪▪Pašerácká klobása – Carnex, spol. s r. o.Sýry▪▪Pletenec kořeněný – pařený sýr – FarmaZPZ, s. r. o.Mléčné výrobky ostatní▪▪Jogurt bílý – Mlékárna Valašské Meziříčí,spol. s r. o.Pekařské výrobky▪▪Špaldový řez, náplň borůvka + tvaroh – Javorník-CZ,s. r. o.Cukrářské výrobky▪▪Staročeský medovník – Medoks, s. r. o.Alkoholické a nealkoholické nápoje▪▪Vizovická slivovice 2008 – Rudolf Jelínek, a. s.Ovoce a zelenina▪▪Švestková povidla – Jiří NetopilOstatní▪▪Bramborové šišky plněné uzeným masema zelím - JOSPO, s. r. o., Holešov (red)3875 DEL EuroCar Podzimnikampan 190x65.indd 1 10/10/11 11:21 AMOkno do kraje / listopad 2011 strana 7


Jednání k připravované sociální reformě iniciovala krajská radní Taťána Nersesjan (vpravo).Sociální reforma je špatně připravenaFoto: Petr ZákutnýZlínský kraj – Především obavy a nespokojenosts podobou sociální reformy, kterou připravujesoučasná vláda, vedly radní Zlínského krajeTaťánu Nersesjan ke svolání jednání zástupcůZlínského kraje, Odborového svazu zdravotnictvía sociální péče ČR, Asociace nestátních neziskovýchorganizací Zlínského kraje, Asociaceposkytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje,Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob sezdravotním postižením ČR Zlínského kraje.„Navrhovaná podoba reformy ohrožuje tisícezaměstnanců ztrátou místa, nemá jasný smysla cíl a není zřejmé, co má být jejím výsledkem.Nepřispěje ke zlepšení postavení občanů, kteříjsou v sociálně tíživé situaci, a přesunutím činnostíz obcí na úřady práce zhorší dostupnostsociální pomoci,“ uvedla T. Nersesjan. Výstupemz jednání bylo prohlášení určené zákonodárcům,ve kterém odmítají sociální reformu v tépodobě, jak je připravena. A to hlavně z těchtodůvodů: nebyla projednána s odbornou veřejností,jde proti stávajícímu modelu smíšené veřejnésprávy, centralizuje moc a oslabuje roli samospráv,nejsou vyčísleny náklady na realizaci,likviduje funkční systém v oblasti hmotné nouzei v oblasti sociálních služeb, způsobí zhoršeníkvality a komplexnosti sociální práce v obcích,sníží se dostupnost dávek v hmotné nouzi propotřebné občany, bude nestandardně probíhatproces delimitace pracovníků – významná částkvalifikovaných pracovníků je ohrožena ztrátoupracovního místa, nenaplňuje základní cíle, kterési předsevzala.Jednání se zabývalo také znepokojivou situacíve financování sociálních služeb, které vláda navrhujepro příští rok. Účastníci poukázali na to,že budou ohroženi všichni poskytovatelé i uživateléslužeb. V prohlášení zdůrazňují, že částkanavržená ve státním rozpočtu na rok 2012ve výši 6,1 mld. Kč určená na financování provozusociálních služeb je vzhledem k nárůstu DPHa výpadku finančních prostředků z evropskýchdotací určených na služby sociální prevence nedostatečná.(red)Neslyšící děti soutěžilyValašské Meziříčí – Celostátní finále Dopravnísoutěže neslyšících, které organizoval BESIP, seuskutečnilo ve dnech 4. a 5. října ve ValašskémMeziříčí. Děti byly rozděleny do dvou kategoriípodle věku – od 10 do 12 a od 13 do 15 let. Soutěžilavždy čtyřčlenná družstva složená ze dvouchlapců a dvou děvčat. Soutěž se skládala zečtyř disciplín. Nejdříve se konala jízda zručnostia jízda podle pravidel silničního provozuna dopravním hřišti. Druhý den děti elektronickyvyplňovaly testy. Poslední disciplínou bylyzásady poskytování první pomoci. V kategoriimladších dětí zvítězil tým z Valašského Meziříčí.V kategorii starších prvenství získal Kyjov,meziříčské družstvo bylo druhé.(red)Kraj podpoří spoluprácifirem a univerzitZlínský kraj – Zlínský kraj připravil jedinečnýprojekt, jehož cílem je rozvoj inovačníhopotenciálu firem v regionu prostřednictvímspolupráce s pracovišti univerzit. Do projektunazvaného „Inovační vouchery ve Zlínskémkraji“ je zapojeno pět vysokých škol, mimojiné i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně či Vysokéučení technické Brno. Firmy tak nákupvědecko-výzkumných služeb od těchto institucímohou uhradit právě formou inovačníchvoucherů. Jedná se o finanční příspěvek aždo výše 149 999 korun.Podmínkou je, aby nakoupená služba odvysoké školy přispěla k vytvoření novéhoči inovovaného produktu s předpoklademposílení pozice firmy na stávajících trzích čizískání nových trhů. „To na jedné straně posílíkonkurenceschopnost podnikatelského subjektu,na straně druhé pak umožní univerzitnímpracovištím rozvinout vazby na firmy veZlínském kraji a tím vytvořit předpoklady prodlouhodobější spolupráci,“vysvětlil statutárnínáměstek hejtmana Libor Lukáš.Žádosti o inovační voucher mohou podnikatelépředkládat od 26. října do 6. ledna. Víceinformací na internetových stránkách projektuwww.objevtesmer.cz .(tz)▪▪Startuje soutěž pro studentyZlínský kraj – Technologické inovační centrumvespolupráci se Zlínským krajem vyhlašuje jižpátý ročník studentské soutěže o nejlepší podnikatelskýzáměr. Odborně-kreativní soutěžurčená pro studenty středních, vyšších odbornýcha vysokých škol ve Zlínském kraji podněcujestudenty k vytvoření vlastního originálníhopodnikatelského záměru. „I v letošním ročníkupřipravujeme v průběhu realizace soutěže několikdoprovodných seminářů na souvisejícítémata, jako například jak napsat podnikatelskýzáměr, možnosti financování podnikání, nástrojepodpory začínajících podnikatelů, příkladyúspěšných podnikatelů a podobně,“ uvedlaDaniela Sobieská, ředitelka Technologickéhoinovačního centra s.r.o. Do soutěže se mohouhlásit studenti středních škol, vyšších odbornýchškol i vysokých škol. Své podnikatelskézáměry mohou studenti do soutěže zasílat aždo 29. února 2012. Více informací na stránkáchwww.ticzlin.cz/soutez.▪▪Region zná nejlepší firmu i živnostníkaZlínský kraj – Nejlepší firmou ve Zlínském krajije kunovický výrobce letadel Aircraft Industries,živnostníkem pak David Vlk, který provozuje síťhudebních zkušeben. Takové jsou alespoň výsledkykrajského kola soutěží Firma roku 2011a Živnostník roku 2011. Cílem obou soutěží, jejichžvyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny,je ocenit nejlepší firmy a živnostníky. Slavnostníhovyhlášení se zúčastnil i hejtman StanislavMišák. „Chci poděkovat organizátorům za to, žedíky těmto soutěžím máme možnost seznámitse s úspěšnými podnikateli ze svého okolí, kteříse stávají pozitivním příkladem pro ostatní.Poděkování si však zaslouží i samotní účastníci,kteří se nebáli do soutěže přihlásit a změřit svésíly s dalšími soutěžícími,“ uvedl.▪▪Volná pracovní místaZlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálněobsazují následující pracovní místa:▪▪Lékař/lékařka – hematologicko-transfuzníodd. – Zlín▪▪Lékař/lékařka – plicní odd. – Kroměříž, Zlín▪▪Lékař/lékařka – odd. rehabilitace – Vsetín▪▪Lékař/lékařka – odd. klin. onkologie – Vsetín▪▪Lékař/lékařka – UNK odd. – Vsetín▪▪Radiologický asistent/asistentka – Zlín▪▪Farmaceutický asistent/asistentka – ZlínPožadavky na pracovní místa jsou uvedenyna www.kr-zlinsky.cz/kariera. Na tomto portálenajdete on-line registraci do databáze prouchazeče o zaměstnání.strana 8 Okno do kraje / listopad 2011


▪▪Obce a města mohou zateplovatZlínský kraj – Podle ministerstva životníhoprostředí mají města a obce opět šanci získatdotace na zateplování veřejných budov. Takédíky tlaku Asociace krajů ČR se mohou zájemci,kteří nestihli podat žádost v programu Zelenáúsporám, přihlašovat ve výzvě Realizaceúspor energií a využití odpadního tepla. O finančníprostředky mohou požádat v termínuod 1. prosince 2011 do 6. ledna 2012. Výzva jepro toto plánovací období Evropské unie poslednímožností jak zateplit například veřejnéa školské budovy.▪▪Hvězdárna bude mít modernější expoziciZlínský kraj – Krajští radní schválili tři investičnízáměry v oblasti kultury. Dva budou realizoványHvězdárnou Valašské Meziříčí. Jedná seo rekonstrukci památkově chráněné hlavní budovy,která je již velmi zastaralá a v havarijnímstavu. Náklady ve výši téměř 4 miliony korunbudou hrazeny z rozpočtu hvězdárny a Zlínskéhokraje. Předmětem investiční akce „Bránado vesmíru“ je vybudování vzdělávacíchmodelů a modernizace zastaralé stálé expozicev hale hlavní budovy. Realizace projektuje podmíněna získáním dotace z Operačníhoprogramu Přeshraniční spolupráce SR-ČR. Třetíinvestiční akcí je rekonstrukce hradu v Malenovicích,která zahrnuje nejen restaurátorsképráce v hradní kapli, výměnu střešní konstrukce,ale také stavební úpravy prostoru před hradema pořízení nového mobiliáře. O nákladyve výši 6,591 milionů korun se podělí Muzeumjihovýchodní Moravy ve Zlíně a Zlínský kraj.▪▪V kraji bude od ledna jezdit nová sanitkaZlínský kraj – Krajští radní rozhodli o zakoupenídalšího sanitního vozu. Letos se jednájiž o pátou sanitku pro potřeby Zdravotnickézáchranné služby Zlínského kraje. Nákup jehrazen z rozpočtu ZZS, která je příspěvkovouorganizací kraje. Sanitní vůz v hodnotě dva milionykorun začne záchranářům sloužit v lednupříštího roku. V současné době je ve vozovémparku záchranné služby 48 vozidel.▪▪Chrápání je pryč za pouhých 20 minutZlín – Jako jediní ve Zlínském kraji operují lékařiušního-nosního-krčního (ORL) odděleníKrajské nemocnice T. Bati chrápání pomocízařízení CELON. Zákrok je šetrnější ke tkáním,méně bolestivý a také levnější než klasickánebo laserová chirurgie. „Chrápání se chtějízbavit hlavně muži, kteří tvoří tři čtvrtiny operovaných.Zákrok v lokálním umrtvení trvázhruba 20 minut. Jde o ambulantní záležitosta po výkonu odchází pacient domů. Většinalidí jde druhý nebo třetí den po operaci do práce,“řekl primář ORL Martin Světlík.„Metodu CELON lze použít i u dětí. Mají častozbytnělé krční mandle a tím zhoršené dýchání.Dříve bylo nutné mandle nebo jejich částodstranit, teď je lze CELONem jen zmenšit.Pomocí zařízení CELON lze ošetřit i kořen jazyka,který v některých případech vadí dýchání,a zmenšit tím jeho objem. Tento stav je jinakřešitelný pouze rozsáhlými operacemi obličejovéhoskeletu,“ doplnil primář.Nejlepší oráčiPostoupky – Desítky nejlepších oráčů dorazilydo Postoupek, kde se konalo MistrovstvíČeské republiky v orbě. Účastníci změřili sílyve dvou hlavních kategoriích – klasický jednostrannýpluh a oboustranný otočný pluh. Doprovodnýmikategoriemi byly orba s koňmia orba s pomocí malé mechanizace. Oráči mělik dispozici pole dlouhé 100 metrů. Při hodnoceníjejich výkonu brali rozhodčí v potaz jakpřímočarost orby, tak i její hloubku, řemeslnéprovedení anebo zahlubování pluhu.V kategorii jednostranný pluh zvítězil VáclavMilík z Agros Kojice, v kategorii oboustrannýpluh prvenství získal Aleš Malý ze Zábřehu naMoravě. Mezi juniory si nejlépe vedl MichalOndra ze Sdružení podřipských oráčů.Nejlepší účastníci si vybojovali účast na mistrovstvísvěta, které v příštím roce proběhnev Chorvatsku.(red)Mistrovství republiky symbolicky „první brázdou“ zahájil hejtman Stanislav Mišák.Třídění? Kunovice, Loučka, HaluziceHolešov – Ocenění „O keramickou popelnici“obdržely obce Zlínského kraje, které nejlépetřídí odpad. Stylové trofeje a finanční odměnypředali představitelům samospráv zástupciZlínského kraje a autorizované obalové společnostiEKO-KOM, a.s. Ceremoniál byl součástíinformační kampaně „Třídění je styl“, zaměřenéna podporu tříděného sběru odpadu.První místo v kategorii měst obsadily, stejnějako v loňském roce, Kunovice, následovanéUherským Ostrohem a Rožnovem pod Radhoštěm.V kategorii obcí nad 500 obyvatel patří prvnípříčka obci Loučka (okres Vsetín), druhé místoobsadila obec Střítež nad Bečvou a třetí skončilBratřejov. Nejlepší mezi malými obcemi do 500obyvatel jsou Haluzice, druhé místo obhájilySkaštice, třetí příčku obsadila obec Kyselovice.„Ocenění, které udělujeme už popáté v historii,má zástupce obcí motivovat k tomu, aby sesnažili třídění odpadů mezi občany maximálněFoto: Petr Zákutnýpodporovat,“ uvedla na slavnostním vyhlašováníkrajská radní zodpovědná za oblast zemědělství,životního prostředí a rozvoje venkovaMilena Kovaříková. Situace se podle jejích slovkaždým rokem zlepšuje. „Vloni jsme se stalidruhým nejúspěšnějším regionem na Moravě.Celorepublikově nám patří osmá příčka a oprotiroku 2009 jsme si tak o dvě příčky polepšili,“popsala radní.Na každého občana vítězných Kunovic, které jižpodruhé za sebou obhájily prvenství v kategoriiměst, připadá za jeden rok více než 56 kilogramůvytříděných odpadů – tedy papíru, plastu,skla a nápojového kartonu. U obce Loučka,která obsadila první místo v kategorii nad 500obyvatel, dosahuje průměr množství vytříděnéhoodpadu na občana více než 38 kilogramů.V obci Haluzice, která zvítězila v kategoriido 500 obyvatel, vytřídí každý občan průměrněpřes 51 kilogramů.(tz)Kraj opraví další školyZlínský kraj – Dvě další investiční akce v oblastiškolství schválili krajští radní. Jde o rekonstrukcikotelny a topného systému Střední školyoděvní a služeb Vizovice a rekonstrukci objektuSpeciálně pedagogického centra při Základníškole speciální Zlín – Lazy.Kotelna vizovické školy je téměř v havarijnímstavu, kotle jsou zastaralé a jejich údržba nákladnáa neekonomická. Rekonstrukce je naplánovánapo dobu letních prázdnin v roce2012. Náklady na její realizaci jsou předběžněvyčísleny na 7 milionů korun.Speciálně pedagogická poradna při Základníškole speciální Zlín – Lazy je v současnostiumístěna v nevyhovujícím objektu v bezprostřednímsousedství školy. Samotná škola prošlav posledních letech komplexní modernizací,včetně zdejšího dětského domova, který tvoříjejí nedílnou součást. Jedná se o pomyslnouposlední etapu rekonstrukce komplexu budov,které dlouhodobě slouží hendikepovaným dětem.S realizací se počítá v roce 2012. Vyžádá sináklady ve výši 6,9 milionu korun. (red)Okno do kraje / listopad 2011 strana 9


ozhovorOceněný kulturní pracovník Jiří Severin. Foto: archivMgr. Jiří Severin▪▪Učitel, publicista, kulturní pracovník.▪▪Letošní nositel ceny Pro amicis musae – za významnýpřínos kulturnímu rozvoji regionu.▪▪Je spoluzakladatelem Muzea lidových pálenicve Vlčnově.▪▪Narodil se v roce 1941 ve Zlíně.▪▪Absolvoval Pedagogický institut ve Zlíněa Pedagogickou fakultu Palackého univerzityv Olomouci.▪▪Od roku 1993 byl ředitelem Základní uměleckéškoly a Malé scény ve Zlíně.▪▪Ve volebním období 2000 – 2004 pracovaljako radní Zlínského kraje.▪▪Je předsedou redakční rady Magazínu Zlín.▪▪Je ženatý, má tři děti.Severin: Za normalizace to bylo dobrodružstvíJak byste sám sebe představil čtenářům?Čeho si ze svého života sám nejvíc vážíte?Na bilancování vůbec nemám čas. Mám v hlavětéma na nějakou další knížku. Z uplynulých desetiletívzpomínám nejraději na činnost, kteroujsem dělal v Hradišti a v Otrokovicích v takzvanénormalizační době. Byla to práce s muzikamive staré hradišťské Redutě, spolu s J. Gogoloua B. Matyášem. Dále pak výstavy v Otrokovicích.Jiřímu Šlitrovi, Miroslavu Horníčkovi, ZdeňkoviČervinkovi. Horníček byl tehdy na indexu, Červinkanesměl vystavovat. V Otrokovicích jsmeuspořádali i jedno z prvních loutkových představeníPetra Nikla a Františka Petráka. Dařilo semně s mojí ženou vyvážet moravskou kulturui do Rakouska. Těchto kulturních aktivit, které semusely dělat v obtížnějších podmínkách, si asivážím víc než akcí pořádaných nyní. Když si dnesněco vymyslíte a jdete za tím, potřebujete kromězdolání spousty předpisů už jen peníze. Kdomá peníze, má to snadnější. Tenkrát za normalizaceto bylo větší dobrodružství. Nechápu, pročse této nenormální době říkalo normalizace.Je podle vás Zlín kulturním městem, nebose za kulturou musí jezdit jinam?Je pravda, že historická města jako napříkladUherské Hradiště nebo Kroměříž mají výhodu.Kulturní tradice tam jsou staleté. Zlín je protitomu pořád ještě mladé město, téměř pubertální.Ale nemyslím, že by tu bylo méně kultury nežv okolních městech. Ve Zlíně existuje významnávysokoškolská kultura. Ještě před baťovskýmobdobím se o Zlínu říkalo pro bohatost kultury,která tu byla, že je to „malučký Paříž“. Zlín současnýje takový vzdušný, uvolněnější, otevřenější.Přijímá lehčeji moderní evropské a světovévlivy. Sám jsem sice po revoluci uvažoval o tom,že bych se odstěhoval zpět do Uherského Hradiště,i když mě odtud ze školství za normalizacevyhnali, ale nakonec jsem zůstal Zlíňanem.Nakolik se vám zalíbilo po roce 2000 v rolipolitika – krajského radního?Jan Baťa kdysi řekl: „Politika nás rozděluje, prácenech nás spojí.“ Já jsem ze spolupráce s tehdejšímiostatními radními i úředníky krajského úřaduneměl špatný pocit. O mnohé věci jsme sei tehdy hádali, ale nevzpomínám na to ve zlém.Na druhé straně nic tak vysilujícího jsem nezažil.Být uvolněným radním není ulejvárna, ale práceod rána do večera. Tehdy to tak určitě bylo.Věnujete se také publicistice...Psal jsem do novin už za totality, třeba seriálPředstavujeme hudební soubory. Vytvořil jsemknížečku Lidové písničky z okolí Otrokovic. Potomjsem měl v publikační činnosti z mnohadůvodů velkou pauzu, než spatřily světlo světaknížky Hráli jsme jak andělé, Všeho dokvasu.Ta první je povídáním o historii venkovskýchhudeb, druhá je jakousi sbírkou příběhů z hospod,pálenic a vinných sklepů. Hodně si vážímkroniky moravsko-slovácké hudby, která hrálav letech 1923 – 31 v Americe. Jmenuje se Československánárodní kapela ve Spojených státech.Tu jsme uspořádali společně s ředitelem Městskéhomuzea ve Valašských Kloboukách. Psávaljsem také do různých novin fejetony.Bylo snadné sbírat exponáty pro vlčnovskéMuzeum lidových pálenic?Nebylo. Řadu předmětů jsem získal na dědinách.Šel jsem do hospody, poručil chlapůmborovičku, povykládal a za chvilku jsem vědělo dědině všechno. Dostával jsem se přitomi do velmi drsného prostředí lidské bídy, nešťastnýchosudů, podřadných kořalek, alkoholismu...Vojtěch CekotainzerceŠkola také nabízí:Mechanik elektronik Management hotelových a turistických služeb PiL centrumAutomechanik * autoškolu* Instalatér * *Zedník * * Lakýrník *Provozní elektrotechnika Provozní technika *krajemožnostubytování a stravovánístrana 10 Okno do kraje / listopad 2011


Bude otevřen zámek v LešnéLešná – Zatímco téměř všechny hrady a zámkya kulturní památky se na konci října proveřejnost zavírají, renesanční zámek v Lešnéu Valašského Meziříčí bude poslední říjnovýden slavnostně otevřen. A návštěvníkůmbude přístupný i přes zimu.Na slavnostní otevření zámku jsou pozvániodborníci, politici i rodina nedávno zesnuléhohraběte Kinského. Pro širokou veřejnost jena sobotu 5. listopadu připraven den otevřenýchdveří. Běžně zde bude otevřeno od úterýdo neděle od 9 do 16 hodin.Zámek Lešná vznikl přestavbou vodní tvrzev 16. století. Zdejší anglický park byl založenv polovině 19. století na místech původníužitkové zahrady. Park i zámek jsou chráněnénemovité kulturní památky. Z důvodu nedostatkůfinančních prostředků zámek i parkchátraly. Objektu hrozilo celkové zničení.Oprava zámku přišla na 34 milionů korun.Obnova parku stála přes 2 miliony korun.Stavební práce trvaly devět měsíců. Pořídilyse nové rozvody a nové omítky. „V prostorách,kde se nedochovaly původní podlahy,byly položeny nové, částečně se podařilozrestaurovat barokní malby na omítkácha také byly zrestaurovány vídeňské parketovéčtverce a velmi zajímavá plechová balustráda.Byly objeveny velice cenné baroknípodlahy. Z parku se odstranily poškozenéstromy. Během léta se dokončovaly ořezykorun stromů, aby se podpořila jejich vitalitaa zvýšila se tak jejich stabilita,“ uvedla kastelánkaAlena Lysá z Muzea regionu Valašsko.K vidění budou dvě stálé expozice. V prvníz nich se návštěvníci dostanou do konce19. století. V této době vlastnili zámek Kinštíz Vchynic a Tetova. Druhá expozice je rozdělenado tří témat: 1. krása dřeva a jeho využitív historických objektech, 2. historický parkjako dílo člověka a přírody, 3. život stromu.Zámek bude vybaven informačním centrem,multifunkčním sálem a plošinou pro imobilníobčany, kteří se tak bez problému dostanoui do 1. patra. Ve spolupráci s obcí je možnona zámku pořádat svatební obřady. (red)Expozice Koloniál u pana Bajzy. Foto: Muzeum KroměřížskakulturaOchotníci oslavujíNapajedla – Divadelní soubor Zdeňka Štěpánkaslaví letos 120. výročí znovuobnovení ochotnickéhodivadla v Napajedlích a 140. výročí prvnípísemné zmínky o ochotnících v Napajedlích.Oslavy vyvrcholí 25. listopadu, kdy bude probývalé členy uspořádán vzpomínkový večer.Spolek divadelních ochotníků znovu vzniklv roce 1891 z popudu mladých příznivců divadla.Soubor sídlí v Klubu kultury v zámeckémparku. Má nyní 35 členů ve věkovém rozmezíod 8 do 83 let. Vede jej Miroslava Havalová.Mimo nastudování divadelních her a pohádeksoubor pořádá například Svatováclavské slavnosti(letos 12. ročník), Divadelní festival ochotnickýchsouborů (v příštím roce s pořadovýmčíslem 55), Divadelní festival pro děti, kostýmovanéprohlídky zámku. Mezi poslední úspěchypatří 1. místo u diváků na festivalu Napajedla2011 (Strašidlo Cantervillské) a 3. místo v přehlídceHvozdencký měšec plný pohádek 2011(Kolombína kořenářkou). (vc)Koloniál u pana BajzyKroměříž – Malebný pohled do světa obchoduz konce 19. až první poloviny dvacátéhostoletí nabízí návštěvníkům výstava „Koloniálu pana Bajzy“ v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži.Prostřednictvím obchodníků z knížky KarlaPoláčka „Bylo nás pět“ se mohou hosté seznámits vybavením i zbožím dobového koloniálu,cukrárny, obchodu s textilem a řeznictvím, aletaké navštívit výroční trh či interaktivní hernus hokynářstvím. „Cílem výstavy je přiblížit, z jakýchzákladů a pod jakými vlivy se rozvíjel nášobchod a do jaké míry se udržely rodinné i prvorepublikovétradice do dnešních dob,“ uvedlředitel muzea Jiří Stránský. „Prodavači si tehdyopečovávali své stálé zákazníky, což už dnesnení. Lidé vezmou vozík a jdou do supermarketu,je to neosobní. Dříve byl prodavač v rolislužebníka a snažil se, aby si zákazníky udržel,“doplnila kurátorka výstavy Silvie Pitruzzello. Expozicebude otevřena do 29. ledna. (pg)▪▪Hvězdárna pozvala kosmonautyValašské Meziříčí – Víkendový vzdělávací seminářzaměřený na dosavadní úspěchy kosmonautiky,kosmické technologie a novinkyz výzkumu vesmíru, především v oblastipilotovaných letů, pořádá ve dnech 25. až27. listopadu Hvězdárna ve Valašském Meziříčí.Opravdovým zlatým hřebem seminářebude účast prvního českého kosmonautaVladimíra Remka (start v roce 1978) a jehoslovenského kolegy Ivana Belly (start v roce1999). Oba kosmonauti vystoupí v sobotuodpoledne (26. listopadu) se samostatnýmipřednáškami.▪▪Muzejníci vyjeli na SlovenskoZlín, Prievidza – Konference Muzeálie akosúčasť kultúrneho dedičstva se uskutečnila21. a 23. září v Prievidzi. Tato akce bylasoučástí projektu Múzejné križovatky, spolufinancovanéhoz Evropského fondu proregionální rozvoj. Konference se zúčastnilitaké zástupci zlínského Muzea jihovýchodníMoravy.Součástí mezinárodní konference byly i exkurzena zajímavá místa trenčínského regionu,mezi něž patří například Dom stretávaniakarpatských Nemcov v NitrianskomPravne, domácí sklářská výroba ve ValaskéBelé nebo zámek Bojnice.▪▪Kraj bude oceňovat rukodělnou výrobuZlínský kraj – Pravidla, kterými se bude říditudělování zcela nového titulu „Mistr tradičnírukodělné výroby Zlínského kraje“, schválilikrajští radní. Zároveň jmenovali odbornoukomisi, která bude fungovat jako poradníorgán pro kvalifikované posuzování jednotlivýchnávrhů. Titul bude udělován lidem,kteří dokonale ovládají dovednosti a technologietradiční rukodělné výroby a přiměřeněsvým možnostem tyto své znalostipředávají dalším generacím. Důraz při tombude kladen na takové techniky, které jsouvýjimečné nebo ohrožené zánikem.▪▪Sochy zkrášlují město OtrokoviceOtrokovice – Abstraktní plastika pojmenovanáK vyšším cílům z dílny Evžena Jechaozdobí město Otrokovice; bude umístěnado parku na sídlišti Trávníky. Otrokovickáradnice spolupracuje s místními umělci jižcelou řadu let. První sochy byly umístěnydo parku před Společenským domem, nyníse umění přesouvá dál do města.„Na Baťově je v parku umístěno již sedmsoch. Na začátku září, když zde přibyly čtyřiposlední, jsme lidem slíbili, že zkrášlovatbudeme také další části města,“ řekl starostaJaroslav Budek.Okno do kraje / listopad 2011 strana 11


sportOtrokovičtí Panteři se radují z postupu do extraligy. Foto: archivPanteři mají v extralize smělé cíleOtrokovice – Bojují s nejlepšími. A v nejvyššísoutěži rozhodně nechtějí hrát druhé housle.Florbalový tým Panthers Otrokovice v minulésezoně vyválčil skvělý úspěch – jako jediný týmve Zlínském kraji hraje letos Fortuna extraligu.A že jsou Panteři pořádně hladoví po úspěchu,dokazuje i jejich ambiciózní prohlášení: Letoschceme do play-off.Když otrokovičtí borci v minulé sezoně udolaliv baráži Spartu Praha a zajistili si tak účast v extralize,strhlo se velké florbalové nadšení. Mimooslavy s tradičně skvělými domácími fanouškyčekala klub i spousta organizačních povinností.„Největší změnou je velikost rozpočtu klubu.Ten nám narostl asi na dvojnásobek a pohybujese teď okolo 1,7 milionů korun. Další velkouzměnou jsou teď nároky na pořádání domácíchutkání,“ vysvětlil současný manažer Petr Hrabec,který ještě v roli trenéra Otrokovice do extraligydotáhl. Za lepším zázemím se tým taképřesunul do Sportovní haly na Štěrkovišti.Podle Hrabce doznala podstatných změn i přípravana sezonu v nejvyšší soutěži. „Letos bylaspecifická v tom, že jsme začali již od červencetrénovat v hale. Přitom dříve jsme začínali ažv polovině srpna. Naši přípravu také poprvé vhistorii vedla kondiční trenérka,“ připomněl manažerklubu. Kondiční tréninky měla na starostzlínská atletka Nicol Janeková, která se snažilahráče co nejlépe připravit po fyzické stránce.Novým trenérem se stal zkušený Jan Holovka,který v loňské sezoně dovedl Remedicum Ostravado finále Extraligy. Tým také výrazně posilovalv hráčském kádru. První přišel otrokovickýodchovanec a velký srdcař Karel Ťopek, který sepo několika letech vrátil z Vítkovic, a další dvavynikající hráči přišli z Počenic. Otrokovicím sepodařilo získat i další skvělé posily z Brna i Ostravy.Právě posílení kádru, bojovnost a nováčkovskénadšení žene florbalisty k vysokým metám.„Cíle na sezonu jsou nastaveny ambiciózně. Našímhlavním cílem je postoupit do play off,“ řeklodvážně Petr Hrabec. Sám však připouští, že tonebude nic jednoduchého. „Už začátek sezonypotvrdil, že je to hodně smělý cíl. Bez obrovskéhonasazení všech hráčů i vedení klubu se tonemůže podařit,“ ví dobře manažer. (oh)Hradiště máfamózního jezdceUherské Hradiště – Skvělé výsledky zaznamenalletos člen uherskohradišťského MotosportklubuPetr Verbík. Jezdec, který se specializujena nepříliš obvyklé závody sidecar, bylletos absolutní špičkou evropského mistrovstvíhistorických motocyklů UEM.Velký úspěch zaznamenal Verbík na konci září,když ovládl Zámecký okruh ve slovenské Holíči.Při tamním čtvrtém ročníku se svým spolujezdcemza sebou nechal celé startovní polea mohl si vychutnat zasloužený trumf. „Mámz toho velkou radost, motorka šlapala skvělea diváci byli výborní,“ svěřil se Verbík po závodě.Závody se jely na takzvanou pravidelnost.Tedy nezáleželo na celkovém pořadí v cíli, alena co nejvyrovnanějších časech v jednotlivýchkolech.(oh)Štiky házejí superliguVsetín – V neznámých vodách letos plavoušipkaři týmu Vsetínské štiky. Premiérově totižházejí šipkovou superligu, což je nejprestižnějšísoutěž v republice. Štikám sice uvolnil cestutým, který do soutěže nakonec nenastoupil,ale i tak účast v superlize považují ve Vsetíněza ohromný úspěch.„Máme z toho velkou radost. Na druhou stranusoutěž je dvojnásobně náročná než ta, kteroujsme hráli doposud,“ uvědomuje si vedoucí oddíluJaroslav Adámek.Před sezonou Štiky posílily o jednoho hráče zeZlína a po prvních zápasech jsou optimistickynaladěni. „Čekali jsme, že všechno prohrajeme.Ale hned na začátek jsme jednou vyhráli a jednouprohráli v prodloužení. Možná to zní směle,ale po takovém startu už víme, že nespadneme,“říká s úsměvem Adámek.I Štiky těží z toho, že ve Vsetíně je skvělá šipkařskázákladna. Spousta místních týmů hraje různésoutěže. Velký boom podle Adámka nastalpřed třinácti či čtrnácti lety.(oh)▪▪Velké házenkářské derby ovládl HolešovHolešov – Souboj tradičních rivalů Holešovaa Bystřice pod Hostýnem nabídlo třetí kolopoháru házenkářů. Bystřice hrající první ligubyla na palubovce druholigových Holešovanůfavoritem. Po napínavém průběhu utkáníto však byli právě domácí, kteří se radovaliz vítězství a postupu do dalšího kola poháru.Utkání začal lépe Holešov, který na favoritadoslova vlétl a po celý poločas si pak udržovalmírné vedení. Po poločase však domácí lehceznervózněli a Bystřice se na chvilku dokonceujala vedení. Závěr utkání však patřil Holešovu,který na vlastní palubovce dominoval zejménaneprostupnou obranou. Bystřice se navíczbytečnými vyloučeními připravila o šancicokoliv s výsledkem ještě udělat. Vítězství prodomácí znamená osmifinále poháru.▪▪Slušovická dráha završí úspěšnou sezonuSlušovice – Poslední letošní závody uzavřousezonu na slušovické dostihové dráze. Pro letošeksi dali pořadatelé za cíl přivábit na slavnézávodiště co nejvíc diváků. Chtěli tak obnovitsilnou tradici závodů ve Slušovicích,která v minulých letech skomírala. A letossi skutečně na dostihy spousta fandů cestunašla. Například na srpnové dostihy spojenés třicátým výročím závodiště přišla rekordnínávštěva. Na závěr sezony (28. října) pak připravilive Slušovicích několik dostihů, jejichžvyvrcholením je Velká slušovická steeplechase– Cena hejtmana Zlínského kraje.▪▪Krajský nohejbalový titul do VsetínaZlín – I remíza stačila nohejbalistům SokolaZlín-Prštné, aby obhájili titul v krajské soutěži.V dohrávce desátého kola však v přímém soubojio prvenství podlehli rezervě Vsetína a zezisku titulu se tak raduje právě valašský klub.Hráči Prštného přitom nebyli od úspěchu daleko.Ztratili však několik velmi vyrovnanýchutkání, když jednou dokonce neproměnilimečbol.Vsetín B nakonec rozhodl vyrovnanějším projevema oprávněně si může užívat pozici nejlepšíhotýmu v kraji.Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednouměsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakčnírada: Ing. Hana Příleská – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác,Mgr. Vojtěch Cekota, Mgr. Jaroslav Janečka | Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercik | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Hofrová – 776 542 474, PavelZapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113 | Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na: distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.czstrana 12 Okno do kraje / listopad 2011


Kroměříž, LuhačoviceKroměřížTřetím největším správnímobvodem svou rozlohou i počtemobyvatel je Kroměříž.Obvod spravuje 46 obcí, což jedruhý největší počet v kraji.Leží v západní části krajea sousedí na západě s Jihomoravskýmkrajem a na severozápaděa severu s Olomouckýmkrajem. Na východě jsou jehosousedy správní obvody Holešova Otrokovice, na jihusousedí se správním obvodemUherské Hradiště.Reliéf krajiny má převážněnížinný ráz. Kromě jižní části,kam zasahují kopce Chřibsképahorkatiny, představuje jehoúzemí úrodná rovina Hané.Geograficky se území rozkládáv Hornomoravském úvalupodél řeky Moravy. Podíl zemědělskéi orné půdy je druhýnejvyšší v rámci kraje.Centrem oblasti je starobyléměsto Kroměříž, jehož památkyArcibiskupský zámek,Podzámecká a Květná zahradabyly v roce 1998 zapsánydo seznamu kulturních památekUNESCO. Součástí zámeckéhoareálu je Podzámeckázahrada s romantickými stavbami,jako jsou Pompejánskákolonáda, Paví dvůr, Rybářskýpavilon a Colloredova kolonáda.V zahradě je umístěn takékoutek živé přírody. V Květnézahradě je letohrádek v podoběrotundy, kolonáda, bohatězdobená bustami a sochamiantických bohů a labyrint.Mezi významné památky městapatří rovněž raně gotickýkostel sv. Mořice, barokní kostelNanebevzetí Panny Marie,Kostel sv. Jana Křtitele. Dalšímizajímavými místy jsou barokníinzercehřbitov ve Střílkách, židovskýhřbitov v Koryčanech, zařazenýmezi kulturní památkychráněné státem, zříceninahradu Cimburk nebo loveckýzámeček v Chropyni.V oblasti se nachází řada bývalýchzámků, které nejsoupřístupné nebo jsou využíványjako školská či sociální zařízení,mezi které patří bývalýbarokní zámek v Koryčanech,zámek v Kvasicích, přestavěnýze středověké tvrze, baroknízámek v Cetechovicích,zámek v Hošticích, zámečekve Věžkách a barokní zámekve Zdounkách. Mezi chráněnákrajinná území a přírodní památkypatří pískovcové skaliskoKazatelna, které připomínákazatelnu, a skalní útvar Komínkyv Chřibech, dále Chropyňskýrybník, tůň Stonáča národní přírodní rezervaceStrabišov-Oulehla.Národopisně patří obvod Kroměříždo oblasti Hané.Zdroj: Český statistický úřadZlín, www.zlin.czso.cz.Soutěžní otázka: V chropyňskémzámku je expozice kolekcez díla významného českéhomalíře. O koho jde?LuhačoviceSprávní obvod Luhačoviceleží v jihovýchodní části kraje,na jihu sousedí se správnímobvodem Uherský Brod, na západěse správním obvodemZlín, na severu je to správníobvod Vizovice a na východěpak Valašské Klobouky. Na jihovýchoděmá krátkou hranicise Slovenskou republikou.Počtem obyvatel je třetímnejmenším a svou rozlohoupátým nejmenším správnímobvodem ve Zlínském kraji.Reliéf oblasti je tvořen BílýmiKarpatami a zejména Vizovickouvrchovinou, jejíž jihovýchodníčást se také nazýváLuhačovická vrchovina. OsouVizovické vrchoviny je Klášťovskýhřbet probíhající od jihozápaduk severovýchodu. Územíje poměrně bohaté na minerálníprameny. V luhačovskéoblasti se vyskytují uhličitévody a sirné vody, které dalyzáklad lázeňské léčbě a využívajíse k léčení neduhů dýchacíhoa trávicího ústrojí, nemocía poruch látkové výměny a pohybovéhoústrojí. Centremoblasti je město Luhačovice.Stranou od lázeňského centraleží barokní zámek. V blízkostiměsta se nachází přehradnínádrž, využívaná k rekreacia sportovnímu rybaření.Druhým městem v tomtosprávním obvodu je Slavičín.Je již mnoho let provozovatelemmuzea, ve kterém je instalovánaexpozice zabývajícíse leteckou bitvou, která seza druhé světové války odehrálave vzdušném prostoruSlavičína. V regionu se nacházíchráněná krajinná oblast BíléKarpaty, přírodní památkaČertův kámen, skalní útvarv lesním porostu nedalekoLudkovic a přírodní památkaPod Vrchy nedaleko Bohuslavicnad Vláří s lokalitou sněženkypodsněžníku.Luhačovice se svým okolímpatří do národopisné oblastiLuhačovské Zálesí.Zdroj: Český statistický úřadZlín, www.zlin.czso.cz.Soutěžní otázka: V kterémroce se uskutečnila letecká bitvanad Slavičínskem?regiony, soutěžPředstavení regionůkraje se soutěžíPokračujeme v představování všech správníchobvodů tzv. obcí s rozšířenou působností.Úřady těchto sídel plní roli mezičlánku mezikrajským úřadem a ostatními obcemi ve svémobvodu. Na starosti mají rovněž agendu přenesenéstátní působnosti. To znamená, žena těchto úřadech se vydávají cestovní a osobnídoklady, živnostenská oprávnění a podobně.S představováním obvodů je spojena i dalšísoutěž – otázky se vztahují právě k nim (najdeteje v textu v levé části). Odpovědi posílejtena email redakce@oknodokraje.cz nebo na adresuOkno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlíndo 10. listopadu. Výherci (5., 25. a 50. příchozísprávná odpověď) budou odměněni.Výherci minulého kola: Jana Krčová (UherskéHradiště), Vladimír Klein (Otrokovice), AntonínDubčák (Valašské Klobouky).Správné odpovědi byly: 1) Autorem křížovécesty je Dušan Jurkovič, 2) Rymice byly památkovourezervací vyhlášeny v roce 1995.ChropyněSlavičínOkno do kraje / listopad 2011 strana 13

More magazines by this user
Similar magazines