Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 kterým se ... - Staré Město

staremesto.uh.cz
  • No tags were found...

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 kterým se ... - Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTOnám. Hrdinů 100, 686 03 Staré MěstoNAŘÍZENÍ MĚSTA STARÉ MĚSTOč. 01/2012kterým se vymezují úseky chodníků a cyklostezek, na kterých se pro jejich malýdopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledíRada města Staré Město se na svém 33. zasedání dne 14. 03. 2012 usnesla vydat nazákladě § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), toto nařízení:Čl. 1Úseky chodníků a cyklostezek, na kterých se pro jejich malý dopravní významnezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze tohotonařízení.Čl. 2Zrušovací ustanoveníZrušuje se nařízení města č. 01/2009 o zajištění schůdnosti chodníků, místníchkomunikací a o neudržovaných úsecích chodníků a místních komunikací ze dne 21. 10. 2009.Čl. 3ÚčinnostToto nařízení města nabývá účinnosti dnem 01. 04. 2012.Radoslav MalinamístostarostaJosef BazalastarostaVyvěšeno na úřední desce dne:Sejmuto z úřední desky dne:

More magazines by this user
Similar magazines