Views
3 years ago

Červenec/srpen 2006 - Richard Falbr

Červenec/srpen 2006 - Richard Falbr

Stručný cíl a

Stručný cíl a zaměření programu:podpora malého a středního podnikání, konkurenceschopnosti firem apod.Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):viz. konkrétní programSpecifické podmínky (pokud jsou):viz. konkrétní programPodpora (typ, maxi, min):viz. konkrétní programDatum výzvy/uzávěrky:průběžně, r. 2006Bližší informace:www.mpo.cz, www.czechinvest.orgKlastryProgram Klastry je programem Operačního programu průmyslu a podnikání(OPPP) a je rozdělen do dvou fází, které rozlišují fázi vyhledávání firempro klastry a fázi podpory novému nebo existujícímu klastru.Fáze I - vyhledávání vhodnýchfirem pro klastryFáze II - zakládání arozvoj klastruForma podpory nevratná dotace nevratná dotaceVýše podporyPříjemce podporyNutná podmínkaUznatelné nákladyPodporovanéčinnostimaximálně 75 % uznatelnýchnákladů 0,2 – 1 mil Kčkraj nebo jím určenáorganizace, instituce terciárníhovzdělávání, výzkumný ústavvyjádření zájmu o zpracovánístudie minimálně 10 firem, krajskésamosprávy a univerzity, zaměřenína inovace a zvýšení exportunáklady na pořádání pracovníchsetkánímzdové a cestovní nákladynáklady na zpracování části projektuexterním dodavatelemnáklady na publicitu spojenous realizací projektuprojekty zaměřené na rozvojodvětví vymezených oddíly15 – 37, 45, 72 a 73 OKEČmaximálně 75 % (1. rok),50 % (2. rok), 25 % (3. rok)uznatelných nákladů; celkemmaximálně 50 % uznatelnýchnákladů3 – 45 mil Kčprávnická osoba podle § 18 zákonač. 40/1964 Sb., občanskéhozákoníku, zřízená za účelempodpory inovací a zvýšeníkonkurenceschopnosti v oboruklastr musí obsahovat minimálně15 samostatných organizací,minimálně 60 % členů tvoříMSP a instituce terciárníhovzdělávání, předpokladudržitelnosti klastru a zaměřenína inovace a zvýšení exportupronájem a vybavení kancelářímzdové a cestovní nákladyporadenské služby, benchmarkingprůzkum trhů a konkurencepropagace klastru a jeho aktivitprojekty zaměřené na rozvojodvětví vymezených oddíly15 – 37, 45, 72 a 73 OKEČPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj podnikání

AKTUALIZOVÁNO!Start, KreditRealizace podnikatelského záměru se neobejde bez financování. Přístupke zvýhodněným úvěrům umožňují programy pro malé podnikatele Starta Kredit, které nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka.Cílem programu Start je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujícíchdo podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, přičemž za projekt se považujezáměr na zahájení podnikatelské činnosti. Cílem programu Kredit je umožnit realizacirozvojových podnikatelských projektů podniků s kratší historií, které by jinak mělyproblém získat externí finanční prostředky kvůli nedostatku vlastního kapitálu.STARTKREDITForma podpory zvýhodněný bezúročný úvěr zvýhodněný úvěrVýše podpory maximálně 90 %uznatelných nákladůfyzická osoba a právnickáosoba s jedním společníkem:0,1 mil Kč – 0,5 mil Kčprávnická osoba s více společníky:0,1 mil Kč – 1 mil KčPříjemce podporyUznatelné nákladySpecifika aomezeníPodporovanéčinnostimalý podnikatelfyzická i právnická osobavstup do podnikání poprvénebo minimálně po 7 letechpořízení hmotného anehmotného majetkuzásoby a provozní nákladypovinnost doložit alespoň jedencertifikát Národní asociace prorozvoj podnikání potvrzujícíúspěšné ukončení vzdělávacíhoprogramu Základy podnikáníprůmyslová výroba, stavebnictví,obchod, služby, doprava dle OKEČvymezených v příloze programumalý úvěr›0,2 mil Kč – 2 mil Kč, maximálně90% uznatelných nákladůstandardní úvěr ›2 mil Kč – 5 mil Kč, maximálně80 % uznatelných nákladů (nutnádvě uzavřená zdaňovací období)podřízený úvěr ›2 mil Kč – 12 mil Kč, maximálně50 % uznatelných nákladů (nutnádvě uzavřená zdaňovací období)malý podnikatelfyzická i právnická osobapořízení hmotného anehmotného majetkuzásoby a provozní nákladysplatnost u podřízeného úvěruse posouvá až na 9 letprůmyslová výroba, stavebnictví,obchod, služby, doprava dle OKEČvymezených v příloze programuMarketingExportní aktivity českých firem podporujeme v rámci programu Marketingformou nevratné dotace. Program podporuje zejména marketingové aktivitymalých a středních podniků související s jejich vstupem na zahraniční trhy.Forma podporyVýše podporyPříjemce podporyUznatelné nákladySpecifika a omezeníPodporované činnostinevratná dotacemaximálně 46 % uznatelných nákladů0,1 mil Kč – 1 mil Kčmalý a střední podnikatelpouze právnická osobaexportérmarketingové informace o zahraničních trzích, marketingovéprůzkumy,studie vstupu na zahraniční trhymarketingové propagační materiály v cizích jazycíchprezentace, výstavy a veletrhy v zahraničípovinnost realizovat v předchozích nejméně třech letechvývozní činnost, hodnota ročního vývozu nad 5 mil Kčúčast firem se sídlem v Praze pouze v případě,pokud jejich vývozní činnost je spojena s výrobou aslužbami realizovanými mimo region Prahaprůmyslová výroba, stavebnictví, obchod, službydle OKEČ vymezených v příloze programuPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj podnikání

Červenec, srpen 2012 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2010 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2013 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2009 - Richard Falbr
Leden 2006 - Richard Falbr
Květen 2006 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Listopad 2011 - Richard Falbr
Prosinec 2011 - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Říjen 2012 - Richard Falbr
Březen 2012 - Richard Falbr
Květen 2011 - Richard Falbr
Květen 2010 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Duben 2012 - Richard Falbr
Červenec/srpen 2006 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Červen 2010 - Richard Falbr
Září 2011 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr