Views
3 years ago

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

Kędzierzyn35.

Kędzierzyn35. Rytżewski Wacław. Bitwa o Kędzierzyn [w III powstaniu śląskim].Zaranie Śląskie 1971 z 1 s. 45—67.Kluczbork, okrągzob.Olesno, okręgKłodnicki Kanal36. Pośpiech Henryk: Bitwa o most na Kanale Kłodnickdim [w czasieIII powstania śląskiego]. W: Pięćdziesięciolecie powstań śląskich.Materiały z sesji naukowej ... Katowice 1973 s. 215—217.Koźle, okręg37. Lesiuk Wiesław, Lis Michał: Powiat kozielski w okresie plebiscytui powstań śląskich. W: Ziemia Kozielska ... Opole 1974T. 4 s. 173—202.Lubliniec, okręg38. Kwiatek Aleksander: 9 pułk lubliniecko-opOlski w trzecimP^fte śląskim. W: Z walk o polskość Śląska 1919—1921 ...Opole 1974 s. 29—44.Olesno, okręg39 " F r K nci l ZÖk: PowiaX oleski i kluczborski w latachpowstań i plebiscytu (1918-1921). W: Udział ziem dorzecza GórfL,??! plebiscycie i powstaniach śląskich. Materiałyz sesji naukowej ... Opole 1971 s. 25—66.Opole40. Filipozyk Edward. Powstańcy z Zaodrza. Opole 1972 nr 1 s. 21-41. Mendel Edward: Polskie środowisko społeczno-polityczne w Opo-42 ' XffSSS' ^toicze Opola w okresie plebis-Opole, okręgzob.Lubliniec, okręg43 -W a l a w :Dbania zaczepne grupy J>ółnoc" na Oool-

Strzelce Opolskie, okręg44. Smoleń Stanisław: Przyczynek do historii plebiscytu na ziemistrzeleckiej. Kalendarz Opolski 1971 R. 13 s. 133—137, tab.45. Smoleń Stanisław: Przyczynek do historii III powstania na ziemistrzeleckiej. Kalendarz Opolski 1968 R. 10 s. 48—51, iL,portr.Wysoka46. Kucharczyk Jan: Bój pod Wysoką (22 maja 1921). Głos Olesna1971 R. 6 s. 124—133.Zębowice47. Jasiński Zenon: Bitwa pod Zębowicami. Kalendarz Opolski1977 R. 19 s. 149—152.3. Znaczenie powstań i plebiscytua. Książki48. Powstańcy śląscy — żołnierze wielkiej sprawy P^ódcy naroduo powstaniach śląskich. Opole: Instytut Śląski 1976, 70 s,ii.b. Artykuły49. Brożek Ludwik: Kilka uwag o historycznym miejscu pwatańi plebiscytu na Górnym Śląsku. Wczoraj Dzisiaj Jutro 1971 nr1/2 s 45 56 , y _, ,50. Gołębiowski' Janusz: Drogi powstańców do Polski. W: Pięćdziesięcioleciepowstań śląskich. Materiały z sesji naukowej ...Katowice 1973 s. 283—286.tcrtnłtowaniu51. Jędruszczak Tadeusz: Rola powstań śląsku* w kszttóow^iusię państwowości polskiej po I wojniesięciolecie powstań śląskich. Materiały z sesji naukowej... Katowice 1973 s. 15—27.twiciH T.udowei52. Kowalski Zbigniew: Powstańcy^ śląscy' u^Sł^z £sji So-W: Pięćdziesięciolecie powstań śląskich. Materiały z sesji nau*wej ... Katowice 1973 s. 287—288. ,, , . , t ra H v cii walk53. Popiołek Kazimierz: Miejsce powstań s^kich w tradyqi waio społeczne i narodowe wyzwolenie narodu jxJ^goJV^ Vdziesięciolecie powstań śląskich. Materiały z sesji naukowejKatowice 1973 s. 29—49. ,, , . „vnmnnwariiem walk54. Popiołek Kazimierz: Powstania ślecie ^oronowaoiemo wolność i sprawiedliwość Opole1971.nr s 1» ^55. Powstania śląskie - po 50 latach. J^zmowa ^Opola zkiem Rady Państwa, Przew. P^. WRN w KawwicaKrajowej Komisji Weteranów Powstań Sląskicn p^w Ziętkiem. minionym Opole 50-ietiu. 1970 nr 4 s. 4—15. - nowstań śląskicn56. Rechowicz z sesji naukowej Henryk. ... Katowice S P ^ ^ 197d - ^ s. g oi— ^ j ^ J c ^ S Materiaływ minionym 50-leciu. W: l ^

A* omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski
m. emanuela smolki w opolu - Bibliotekarz Opolski
pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
Pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
SOBIE W PRACY - Opolska Biblioteka Cyfrowa