Views
3 years ago

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

Redaguje kolegium w

Redaguje kolegium w składzie: Ireneusz Chudy — przewodniczący,Joanna Czarkowsfca-Pasierbińska — selkretarz, Mieczysław Faber,Krystyna Głąb, Janina Kościów, Anna Kozłowska-Kwaśni oka, KrystynaKrawczyk.Projekt okładki: Wojciech MłynarskioÄ k^ Z a k ? a d y Graficzne im- J. Łangowskiego w Opolu.Zam. 2451/78, 530 ark. wyd. 7,3, ark. druk. 5,5.

A* omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski
m. emanuela smolki w opolu - Bibliotekarz Opolski
pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
Pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
SOBIE W PRACY - Opolska Biblioteka Cyfrowa
opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny - Bibliotekarz Opolski