Views
3 years ago

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

ks. Pawła Pośpiecha,

ks. Pawła Pośpiecha, który był wydawcą i redaktorem.Nakład: 1921 = 32 000 egz.Organ endecji, popierający koncepcję autonomii Śląska.11. GAZETA OPOLSKAPisano poświęcone sprawom politycznym i społecznym.Wych. co 3 i 4 dzień. Red. i wyd. Bronisław Koraszewski.Opole.R.l: 1890 — R.33: 1923.Nir 1: 10 IX 1890.Od 1903 podtyt.: Pismo polityczne dila ludu polsko-katolickiego.Wych. dwa razy na tydzień. Od 1906 podtyt.:Pismo poświęcone ludowa, wychodzi co wtorek i piątek.Od 1911 wychodzi co 2 i 3 dzień, od 1913 — co drugidzień, od 1919 — dziennik.Od XI/1920 -wyd Polski KomisariatPlebiscytowy, red. B. Korasaewski. Nakład: 10 000egz.Gazeta wydawana w duchu patriotycznym, demaskującaprawdziwe oblicze dywersyjnych pism niemieckichwydawanych w języku polskim.12. GAZETA ROBOTNICZAOrgan partii socjalno-demokratycznej. Tygodnik Wyd.i red. Władysław Kurowski. BerlinR.l: 1891 — R.43: 1939.Nr 1: 3 I 1891.Od nru 6 z 7 II 1891 — organ Socjalistów Polskich,^„E 1 8 9 2 z 16 I v Wl Franciszek Morawski; odnru i ł/1893 z 16 IX — organ Polskiej Partii Socj alistycznej;od 1901 — Katowice. Od 1903—1906 wych. dwarazy w tygodniu, w latach 1907—1912 wych. trzy razywtygodniu Od 1913 do 1914 tyt. „Dziennik Robotniczy".Red Konstanty Dąbkowski. 12 I 1919 wznowione pt.wych "I'SQ ^ ^ 1^ 'razy w tyg, od 15 XII1919 — dziennik. Nakład: 40 000 egz.Gazeta socjalistyczna, zwalczająca koncepcje enidecjiw sprawie autonomii.Literatura: Bobek Wilhelm: O walce „Gazety Robot-^ 200: £/2?vTs 2 lebiSCytU - " Gazeta R^botni^a" 1946GAZETA RYBNICKA zom. SZTANDAR POLSKISESk'SFESÄ.SäE13. GŁOGOWIANKADziennik. Red. Ryszafrd Jazowski Wyd Gazeta Oools^",^właściwie Polsfci Komisariat PleLcSy Ä -Nr 1: 13 II 1921.300 SLĄSKA rouENmwZT^ 1 6 w niemieckim dla kobiet zamieszkałychw rejonie nadodrzańskim.14. GŁOS GÓRNIKAOrgan Oddziału Górników Zjednoczenia Zawodowego

Polskiego. Pismo •dwutygodniowe poświęcone obronie interesówpolskich górników i ich pokrewnych zawodów.Katowice.R.l: 1904 — R.36: 1939.15. GŁOS GÓRNOŚLĄSKICzasopismo polityczne, społeczne i gospodarcze. Wychodziraz na tydzień. Bytom (właśc. Wrocław).R.l: 1920 — R.2: 1921.Nr 1: 29 XII 1920; mir ost.: 23 X 1921.Czasopismo antypolskie wysyłane przez Niemcóww okresie plebiscytu przedstawicielom inteligencji śląskiej;o charakterze wybitnie pseudoseparatystycznodywersyjnym.16. GŁOS POLEK , M J _ ,Organ Związku Polek. Red. Halina Stęslicka. Wyd. PolskiKomitet Plebiscytowy. Bytom.R.l: 1920 —17. GŁOS ŚLĄSKI ,, ...... „„Codzienna gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego.Red i wyd. Józef Siemianowski. Bytom — Gliwice.R.l: 1903 — R.19: 1921.Od WlVwyd 90 !,Katolik"; od 1911 wych. 3 razy w tygodniu.Nakład: 1921 = 5 000 egz.18. GŁOSY ZNAD ODRY .

A* omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski
m. emanuela smolki w opolu - Bibliotekarz Opolski
pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
Pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
SOBIE W PRACY - Opolska Biblioteka Cyfrowa