Views
3 years ago

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski

Dziennik drukował

Dziennik drukował rozporządzenia Polskiego KomisariatuPlebiscytowego.43 OBERSCHLESISCHER WEGWEISER FÜR DIE KREISE RATI-BOR, KOSEL UND LEOBSCHÜTZNiereg. Red. Antoni Bederski, red. odp. H. Kowalski.Wyd. Antoni Rostek z polecenia Polskiego KomisariatuPlebiscytowego. Racibórz.R.l: 1921.Nr 1: 11/1921.Pismo adresowane było do mieszkańców powiatu raciborskiego,kozielskiego i głubczyckiego.44. OBERSCHLESISCHES FRONTBLATTRed. Anzelm Adamczyk. Żory.Jg.l: 1921.Nr 1: V 1921.Reprezentowało polską rację stanu.OBERSCHLESISCHES WOCHENBLATT zob. TYGODNIK GÓR-NOŚLĄSKI.45. ODERWACHTNiereg. Wyd. Polski Komisariat Plebiscytowy. Opole.Jg.l :1921.Nr 1: 1 II 1921.Nakład: 15 000—30 000 egz.Czasopismo firmowane przez propolską OberschlesischeVolkspartei.46. ORĘDOWNIK KOMISARIATU PLEBISCYTOWEGONiereg. Wyd. Polski Komisariat Plebiscytowy. Bytom.Początkowo dział urzędowy w jęz. pol., franc., i niem.,dział nieurzędowy w jęz. pol.R.l: 1920 — R.2: 1921.Nr 1: 29 V 1920; nr ost.: 24 IV 1921.Drukowano jako manuskrypt dla użytku wewnętrznegoorganizacji plebiscytowej polskiej, na którego łamachzapoznawano działaczy polskich zarówno z ważniejszymiwydarzeniami, jak też metodami niemieckiej działalnościpropagandowej itp.47. ORĘDOWNIK NA MIASTO KRÓLEWSKĄ HUTĘ I OKOLICĘOrgan miejscowy poświęcony sprawom ludu polskiego.Wychodzi dwa razy w tygodniu. Wyd. Polski KomisariatPlebiscytowy. Królewska HutaR.l: 1920 — R.2: 1921.48. ORĘDOWNIK POWIATU OPOLSKIEGONiereg. Wyd. Polski Komisariat Plebiscytowy. Opole.R.l: 1920 — R.2: 1921.Nr 1: 29 V 1920; nr ost.: 1 V 1921.Nakład: 30 000 egz.Organ polskich władz plebiscytowych.

49. ORĘDOWNIK ŚLĄSKIDziennik. Red. odp. Antoni Nowak. Wyd. Polski KomisariatPlebiscytowy. Królewska Huta.R.l: 1920 — R.2: 1921.Nr 1: 6 I 1920.Urzędowy Organ Polskiego Komitetu Plebiscytowego.50. ORĘDZIE SOKOLECzasopismo dla członków Związku Sokołów PolskichDzielnicy Śląskiej. Miesięcznik. Red. odp. Augustyn Świder.Wyd. Związek Sokołów Polskich Dzielnicy Śląskiej.Bytom.R.l: 1920 — R.2: 1921.Nr 1: 1/1920.51. PIERONWyd. i red. Hans Piloit. Wyd. Gutenberg-Verlag. Berlin,.Ober-Glogau — Gleiwitz.R.l: 1920 — R.2: 1921.Nr 1: 17 VII 1920.Nakład: 45 000 egz.Antypolski tygodnik satyryczny, ilustrowany. Czasopismowydawane przez Niemców w okresie plebiscytu w językuniem. Niektóre teksty również w jęz. polskim. Pismemfaktycznie kierował z Wrocławia kierownik niem.sieci szpiegowskiej dr Spiecker.W 1921 r. Niemcy wydali komplet numerów „Pierona"w formie książkowej w Gliwicach.52. POLAK • , ___ ,Wychodzi trzy razy w tygodniu. Wyd. i red. WojciechKorfanty. Katowice.R.l: 1905 — R.23(22): 1926.Od XI/1910 endeckiego „Polaka" przejął koncern „Katolika".Od 1920 - dziennik. Od nru 99/1919 podtyt.: OrganNarodowego Stronnictwa Robotników. Od limpodtyt.: Organ Narodowej Partu Robotniczej.Nakład: 1921 = 15 000—30 000 egz.03. POWSTANIEC u p oli t yC zno-Prasowego GrupyWschodniej Wojsk Powstańczych Górnego Śląska.Niereg. Miejsce Postoju.R.l: 1921 nr 1—23.Nr 1- 7 V 1921: nr ost.: 26 VI 1921._ nmanOd nru 2 red. Rudolf Kornke, od nru 8 P^^OrganNWydziału Prasowego Oddziału " a ^ f ° R S J^twa Wojsk Powstańczych Górnego Śląska. Kea.Przybyła.Nakład: 8000—20 000 egz.uhiletvn"

A* omagamy sobie w pracy - Bibliotekarz Opolski
m. emanuela smolki w opolu - Bibliotekarz Opolski
pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
Pomagamy sobie w pracy - Opolska Biblioteka Cyfrowa
SOBIE W PRACY - Opolska Biblioteka Cyfrowa
opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny - Bibliotekarz Opolski