POSLOVNA INFORMATIKA

fms.tivat.me

POSLOVNA INFORMATIKA

POSLOVNA INFORMATIKAELEKTRONSKA POŠTA (E – MAIL)II DIO


Poslovna Informatika1Internet I dio (XIII nedjelja)2Internet II dio (XIV nedjelja)3Elektronska pošta– E - mail (XV(V nedjelja)4Statičke Web prezentacije (XVI nedjelja)5Završni ispit (XVII(I nedjelja)


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOWEB MAIL KLIJENTIPREDSTAVLJAJU E – MAIL KLIJENTE KOJIOMOGUĆAVAJU RAD SA ELEKTRONSKOMPOŠTOM UNUTAR (POMOĆU) INTERNETBROWSERA I KOJE NIJE POTREBNO DODATNOINSTALIRATI NA RAČUNARU.ZA KORIŠĆENJE OVIH WEBMAIL KLIJENATANEOPHODNA JE INTERNET KONEKCIJA (VEZA).TAKOĐE JE POTREBNO DA POSTOJI AKTIVAN MAILKORISNIČKI KI RAČUN (USER NAME – KORISNIČKOIME I PASSWORD - ŠIFRA).


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIONAJPOZNATIJI WEB MAIL KLIJENTI SU:G – MAILYAHOO MAIL (Y-MAIL)HOTMAILWEBMAX


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOOTVARANJE E – MAILNALOGA NAGOOGL – OV E – MAIL(G – MAIL)


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOPRVI KORAK JE UKUCAVANJE GMAIL-A A U PROZOR PRETRAŽIVAIVAČA A ILIKLIK NA TASTER “G-MAIL”.


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIONAKON TOGA POTREBNO JE KLIKNUTI NA TASTER“CREATE AN ACCOUNT” KAKO BI SE DOBILA FORMA ZA OTVARANJENOVOG E – MAIL NALOGA


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOU PROZORU KOJI SE ZATIMOTVORI POTREBNO JEPOPUNITI SVE PODATKE KOJISE TIČU:IME KORISNIKAPREZIME KORISNIKAŽELJENO KORISNIČKO IMEPROVJERA DOSTUPNOSTIUNOS SIGURNOSNE ŠIFREPONOVNI UNOS SIGURNOSNE ŠIFRE


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOAKTIVAN NALOGWEB ISTORIJAGOOGLE KAO POČETNASTRANICA NA BROWSERUSIGURNOSNO PITANJEODGOVOR NA PITANJEDRUGA E – MAIL ADRESALOKACIJAVERIFIKACIJAPOLJE U KOJE SE UNOSI RIJEČ


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIONA KRAJU KAD SEPOPUNE SVA POLJAPOTREBNO JE KLIKNUTINA TASTER U DNU INAKONTOGA SE OTVARA NOVIREGISTROVANI NALOGU PROZORU


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOCENTRALNI DIO U KOME SU PRIKAZANEE – MAIL PORUKE


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOSLANJE NOVE E – MAIL PORUKEPOMOĆU U G – MAIL - A


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOPRVO JE POTREBNO JE KLIKNUTI NA TASTER“COMPOSE MAIL” U GORNJEM LIJEVOM UGLU


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOU POLJU “TO” POTREBNO JE UKUCATI ADRESU PRIMAOCAE – MAIL PORUKE.U POLJU “SUBJECT” POTREBNO JE UKUCATI NASLOVE – MAIL PORUKE. A U CENTRALNOM DIJELU PORUKEPOTREBNO JE UKUCATI SADRŽAJ AJ E – MAIL PORUKE


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIO


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIODODAVANJE “ATTACHMENT” – AU E – MAIL PORUKU


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIODODAVANJE “ATTACHMENT” – A U E – MAIL PORUKU KOJA SEŠALJE VRŠI I SE KLIKOM NA “SPAJALICU” TJ. NA LINK POD NAZIVOM“ATTACH A FILE” KOJI SE NALAZI ISPOD “SUBJECT” E – MAILPORUKE.


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOU PROZORU KOJI SE OTVORI POTREBNO JE ODABRATIFAJL KOJI JE POTREBNO ZAKAČITI U E – MAIL PORUKUI PRITISNUTI TASTER “OPEN”.


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOU ATTACHMENTU SE NAKON TOGA UČITA UFAJLKOJI JE POTREBNO “ZAKAČITI” U E – MAILPORUKU I NAKON TOGA PORUKA JE SPREMNAZA SLANJE. NA KRAJU JE POTREBNO SAMOKLIKNUTI NA TASTER “SEND” DA BI SEPORUKAPOSLALA.


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOYAHOOWEBMAIL SERVIS


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIO


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIO


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIO


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIO


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIO


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIOWEBMAXwww.t-com.me


ELEKTRONSKA POŠTA– II DIO


nikolafms@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines