AR kot orodje za razvoj novosti (Senka Hočevar Ciuha)

zrss.si
  • No tags were found...

AR kot orodje za razvoj novosti (Senka Hočevar Ciuha)

AKCIJSKO RAZISKOVANJEKOT ORODJE ZA RAZVOJ NOVOSTISenka H. CiuhaZavod RS za šolstvoLjubljana, 18. in 19. november 2008


V INOVACIJSKI PROJEKT VSTOPAMO Z:- vizijo- željo po ustvarjalnosti- motivacijo po odkrivanju neznanega


SAMOAKTUALIZACIJA- raziskovanje nas presega- identifikacija z vlogo“vzpodbujevalec sprememb”- Maslow: “Samoaktualizacija”Samoaktualizacija je človekova želja po izpopolnitvi,želja, da dejansko postane vse, kar potencialno je:da uresniči vse, česar je sposoben


UČENJE- izvirnost idej moramo podkrepiti zobjektivnimi spoznanji- iščemo ravnovesje med:inovativnim ali ustvarjalnim inreproduktivnim ali normativnim


NEZNANO ?- neznano presega dimenzijo našega trenutnega spoznanja- ne zmoremo reflektirati akcije v akciji- problem vidimo kot šibki člen in ne kot kreativni izziv


TANGRAM KOT REŠEVANJE PROBLEMA„ Reševanje problema kotsestavljanje posameznih delovv celoto„ določimo dva ključnaelementa„ na njuni podlagi prilagajamoin kombiniramo ostalestrukturne dele AR


ANALITIČNA FAZA- ločujemo pomembno odnepomembnega- individualno in timskoevalviramo posamezne akcijskekorake- izostrimo inštrumente zaanalizo podatkov


SINTETIČNA FAZA - “okno”-kombiniramo spoznanja na nov način- objektivizacija AR- zbiramo podatke, ki vključujejo(samo)ocenjevanje učenca in(samo)evalvacijo izvajalca- izvedemo triangulacijo in analizovideoposnetka


VEČINA GOVORJENJA HOČE V RESNICIPOVEDATI:“KOPRNIM PO TEM, DA BI TE SPOZNAL”HAFIZ

More magazines by this user
Similar magazines