prezentace

ceskesvycarsko.cz

prezentace

3. schůze pracovní skupinyPostup hodnocení apřehled navržených záměrůKrásná Lípa8.11.2011


Postup hodnocení• Hodnocení• kritéria• připravenost (váha 15)• relevance (váha 40)• realizovatelnost (váha 20)• financovatelnost (váha 25)• hledisko přijatelnosti• ANO/NE• záměr musí vyhovět všem kritériím zároveň• bodové hodnocení• váha udává maximální možný počet bodů, který můžezáměr za kritérium získat• výsledné hodnocení je součtem bodových ohodnocenívšech kritérií záměru


Postup hodnocení• Projektový zásobník• značná šíře záběru záměrů• obsahová roztříštěnost záměrů• kvalitní předvýběr• reálnost a relevance záměrů vyplývající ze způsobutvorby zásobníku• pouze pět záměrů neprošlo vyhodnocením Přijatelnosti• dva neprošly kritériem Relevantnosti• jeden Realizovatelnosti a zároveň Financovatelnosti• dva samostatně kritériem Financovatelnosti• těžiště hodnocení leželo na bodové škále záměrů


Postup hodnocení• Připravenost• váha 15 bodů• nejvyšší počet bodů obdržely detailněji rozpracované záměry• propadly, minimum bodů obdržely, záměry bez jasnéspecifikace čeho má být dosaženo a jakými prostředky• Relevance• váha 40 bodů• největší vliv na konečný hodnocení• nejlépe hodnoceny záměry s jasným rozvojovýmpotenciálem propojující více oblastí rozvoje


Postup hodnocení• Realizovatelnost• váha 20 bodů• důležitost záměru pro obec• rizika• udržitelnost• vyřešení vlastnických vztahů• vztahy k dalším dotčeným subjektům.• Financovatelnost• váha 25 bodů• možnost krytí záměru dotací• poměr mezi absolutní výší nákladů a cíli záměru• poměru výše předpokládaných nákladů k rozpočtu obce• ochota obce projekt spolufinancovat nebo realizovat i bez dotace


Celkové hodnocení• Převažující charakter záměru• infrastruktura obcí• podpora rozvoje obce – rekonstrukce, nové využití ploch• cestovní ruch• životní prostředí• obnova zeleně, odpady• kultura• Dosažené body• deset vybraných záměrů• 83 – 77 bodů ze 100 možných• náhradníci• 76 – 75 bodů ze 100 možných


Celkové hodnocení• Umístění vybraných záměrů• 9/10 ze 13 obcí regionu• Maximální výše částky na PD• 350 000,00 Kč• omezeno možnostmi rozpočtu projektu v obcích regionu ČŠ• celkem cca 2 milióny Kč• Omezení výběru• mezi vybrané nebyly zařazeny záměry s již vypracovanouprojektovou dokumentací


Přehled navržených záměrůBodovéhodnoceníNáklady naPD v mil KčNávrh alokacena PD zNákladyzáměru v milPořadí Nositel Název projektuprojektu Kč1 Obec Lipová Revitalizace zeleně v obci Lipová 83 0,65 0,35 9,5Obec Jiřetín2 pod JedlovouNová Hřebenovka - Turistický most přesŠébr, značení navazujících tras 82 1,5 0,35 20Město Krásná3 LípaOdstavná plocha u vlakového nádraží,chodník a komunikace pro pěší a cyklistyv Krásné Lípě 80 0,296 0,296 12,54 Obec Hřensko Oprava po povodni 2010 – ČOV Soutěsky 79 0,03 0,03 0,45 Obec Hřensko Rekonstrukce parkoviště Mezní Louka 79 0,02 0,02 2,5Sportovní a kulturní centrum Janov -6 Obec Janov Amfiteátr 79 0,04 0,04 0,6


Přehled navržených záměrůPořadí Nositel Název projektuBodovéhodnoceníNáklady naPD v mil KčNávrh alokacena PD zprojektuNákladyzáměru v milKč7 Obec Růžovávyužití ploch v areálu bývalého státníhostatku 78 0,25 0,25 2,5Obec Staré8 KřečanySběrný dvůr - třídění odpadů, technickéstředisko 78 0,5 0,35 8Město Česká9 KamenicePD obnova přístupové cesty a zřízeníkulturního zázemí na Zámeckém vrchu vČeské Kamenici 78 0,3 0,3 2,8Město10 Mikulášovice Amfiteátr u Slovanského domu 77 0,1 0,1 1Město Dolní11 Poustevna Domov pro seniory 76 0,3 3012 Obec JanovSportovní a kulturní centrum Janov -dětské hřiště 75 0,035 0,5CELKEM 4,021 2,086 90,3

More magazines by this user
Similar magazines