Nowości w rejestrze odmian zbóż jarych

dodr.pl

Nowości w rejestrze odmian zbóż jarych

Nowości w rejestrze odmian zbóż jarychNa początku tego roku w COBORU zarejestrowano 12 nowych odmian powszechnieuprawianych zbóż jarych, 2 odmiany pszenicy, 6 odmian jęczmienia (w tym dwie typupastewnego) i 4 odmiany owsa. Warunkiem rejestracji nowych odmian jest ich odpowiedniawartość gospodarcza. Te zarejestrowane cechuje bardzo dobra lub dobra plenność,zadowalający poziom odporności na choroby i wyleganie. Nie bez znaczenia jest także jakośćplonu i jego przydatność do przetwórstwa.Pszenica jaraW Rejestrze Odmian (RO) 2009 roku znajduje się 28 odmian pszenicy jarej, w tym pięćzagranicznych. Wszystkie odmiany wpisane do RO są przydatne na cele piekarskieW grupie technologicznej E - pszenica elitarna znajdują się 3 odmiany (polskiej hodowli Torkai Bombona i 1 hodowli szwedzkiej Zebra). W grupie A - pszenica jakościowa znalazło się 19odmian: Bryza (ostka), Griwa, Hewilla, Hezja, Histra, Jasna, Katoda, Koksa, Korynta, Łagwa,Monsun, Nawra, Parabola, Partyzan, Radunia, Raweta, Tybalt, Waluta i Żura. W grupie B-pszenica chlebowa zarejestrowano 5 odmian: Banti, Cytra, Helia, Trappe i Zadra (ostka).W grupie C- pszenica pozostała (paszowa) występuje 1 odmiana hodowli holenderskiej Pasteur.Odmianą wzorcową w ocenie klasyfikacji wskaźników wartości technologicznej jest odmianaTybalt. Na początku 2010 roku wpisano do Rejestru 2 odmiany polskiej hodowli Ostka Smolicka iKandela.OSTKA SMOLICKA (d. SMH 1274)Hodowla Roślin Smolice sp z o. o .Grupa IHAR.Odmiana jakościowa (grupa A).Rośliny o średniej wysokości (ok. 90 cm), o średniej odporności na wyleganie (7,9 w skali 9stopniowej). Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Zróżnicowana odporność nachoroby. Na septoriozę plew duża, na fuzariozę kłosów dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liścii choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka i brunatną plamistość liści dość mała, na rdzężółtą bardzo mała. Masa 1000 ziaren średnia (ok. 45 g), wyrównanie dość dobre (ok. 84%), gęstośćw stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża.Zawartość białka średnia (ok. 13%), ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzoduży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Plenność na Nizinie Śląskiej dobra ,wyższa odplonowania w kraju. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki - znaczny.Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.KANDELA (d. CHD 930/04)DANKO Hodowla Roślin sp z .o.o ChoryńOdmiana jakościowa (grupa A)Rośliny średniej wysokości (ok. 87 cm), mało odporne na wyleganie (7,0 w skali 9 stopniowej).Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Zróżnicowana odporność na choroby, na mączniaka, rdzębrunatną i żółtą duża, na septoriozę liści i plew średnia, na brunatną plamistość liści, fuzariozękłosów oraz choroby podstawy źdźbła dość mała. Masa 1000 ziaren średnia (ok. 46 g), wyrównanieprzeciętne (ok. 79%), gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarnaprzeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźniksedymentacji SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność dobra w skali krajudo bardzo dobrej na Nizinie Śląskiej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomieagrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.Jęczmień jaryW Rejestrze Odmian (Ro) w 2009 roku, znajdują się 53 odmiany. 31 typu browarnego: Annabell,Barke, Basza, Beatrix, Binal, Blask, Brenda, Class, Conchita, Granal, Gwarek, Jersey, Johan,


Kormoran, Marthe, Mauritia, Nadek, Poldek, Nuevo Ser, Prestige, Ryton, Scarlett, Sebastian,Serwal, Sezam, Signora, Stratus, Toucan, Victoriana, Xanadu i Żeglarz. 21 to odmiany 21 typupastewnego (oplewionego): Antek, Atico, Bies, Boss, Bryl, Frontier, Justina, Kirsty, Mercada,Nagradowicki, Orthega, Rabel, Rataj, Refren, Rodos, Rubinek, Rufus, Skald, Skarb, Start, Tocada.Do Rejestru wpisano także 1 odmianę typu pastewnego - Rastik (nieoplewiona).Na początku 2010 roku zarejestrowano 6 odmian: 4 typu browarnego i 2 typu pastewnego.BORDO (d. BKH 5027)Hodowla Roślin Smolice sp zo.o. Grupa IHAROdmiana typu browarnego o dobrej do bardzo dobrej wartości technologicznej (w przedziale 6,75 –7,99 ma 7,20 w skali 9 stopniowej). Rośliny średnio wysokie (ok. 72 cm), o dość dobrej odpornościna wyleganie (7,1 w skali 9 stopniowej). Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.Zróżnicowana odporność na choroby: na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę iczarną plamistość średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała.Masa 1000 ziaren średnia (ok. 46 g),wyrównanie ziarna przeciętne (ok. 83%), gęstość ziarna wstanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie mała do bardzo małej (ok. 11%). Plenność wskali kraju średnia, dobra na Nizinie Śląskiej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomieagrotechniki znaczny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.KWS ALICIANA ( d. LP 1057.6.04)Hodowla KWS Lochow Gmbh , DE, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp z o.o. wKondratowicachOdmiana typu browarnego o dobrej wartości technologicznej (w przedziale 6,75 –7,99 ma 6,60 wskali 9 stopniowej). Rośliny średnio wysokie (ok. 78 cm) o dość dobrej odporność na wyleganie(7,0 w skali 9 stopniowej). Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Zróżnicowana odporność nachoroby, na plamistość siatkową i rynchosporiozę dość duża, na rdzę jęczmienia, mączniakaprawdziwego i czarną plamistość średnia. Masa 1000 ziaren duża (ok. 51 g). Wyrównanie ziarnadobre (ok. 89%), gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka mała do bardzo małej (ok.11% ). Plenność bardzo dobra w całej Polsce. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomieagrotechnicznym średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.HENRIKE (d. NORD 04/2311)Nordsaat Saatzucht, DE, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp z o. o.Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej (w przedziale 6,75-7,99 ma 6,65 wskali 9 stopniowej). Rośliny średniej wysokości (74 cm) i średniej odporności na wyleganie. Terminkłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Średnia odporność na choroby: mączniak prawdziwy,plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, rynchosporioza i czarna plamistość. Masa 1000 ziaren duża(ok. 50 g). Wyrównania ziarna dobre (ok. 87%), gęstość w stanie zsypnym mała. Zawartość białkaw ziarnie mała (ok. 11%). Plenność w całym kraju dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie nawysokim poziomie agrotechniki znaczny. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała, najmniejszawśród nowo zarejestrowanych odmian.AFRODITE (d. SJ 056045)Sejet Planteforaedling, DK, pełnomocnik hodowcy HaGe Polska sp z o. o.Odmiana typu browarnego o dobrej wartości technologicznej (w przedziale 6,75-7,99 ma 6,85 wskali 9 stopniowej). Rośliny dość wysokie (ok. 77 cm) o małej odporności na wyleganie.Zróżnicowana odporność na choroby. Na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę dość duża, naczarną plamistość i rdzę jęczmienia średnia. Masa 1000 ziaren średnia (ok. 47 g). Wyrównanieroślin dość małe (ok. 78%), gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie mała (ok.11%). Plenność w kraju dobra, na Nizinie Śląskiej średnia. Przyrost plonu przy uprawie nawysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.KWS OLOF ( d. LP 1233.6.04)Hodowla KWS Lochow GmbH, DE, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. w


KondratowicachOdmiana typu pastewnego. Rośliny średnio wysokie (ok. 77 cm), o dość małej odporności nawyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Zróżnicowana odporność na choroby. Namączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i na rynchosporiozę dość duża, na rdzę jęczmienia iczarną plamistość średnia. Masa 1000 ziaren średnia (ok. 47 g). Wyrównanie ziarna dość małe (ok.79%), gęstość ziarna w stania zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie mała (ok. 11%).Plenność na Nizinie Śląskiej i w całym kraju bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie nawysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.SUWEREN (d. STH 6807)Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.Odmiana typu pastewnego. Rośliny dość wysokie (ok. 79 cm) o dość małej odporności nawyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Zróżnicowana odporność na choroby. Nardzę jęczmienia i rynchosporiozę dość duża, na mączniaka prawdziwego średnia, na czarnąplamistość mała. Masa 1000 ziaren dość mała (ok. 45 g). Wyrównanie ziarna dość małe (ok. 80%),gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie mała (ok. 11%). Plennośćna Nizinie Śląskiej i w całym kraju dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie nawysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.OwiesW Rejestrze Odmian (Ro) w 2009 roku, znajduje się 31 odmian owsa (w tym dwie hodowliniemieckiej). 29 to odmiany żółto ziarniste, w tym polskiej hodowli: Arab, Berdysz, Bingo,Bohun, Borowiak, Breton, Chwat, Cwał, Deresz, Furman, Gniady (odmiana brązowoziarnista),Kasztan, Koneser, Krezus, Pogon, Rajtar, Sam, Scorpion, Sławko, Szakal i Zuch. Z hodowliniemieckiej pochodzi Flämingsstern. Formy nieoplewione to dwie odmiany polskiej hodowli Polar iCacko. Do rejestru wpisano także pięć wczesnych odmian polskiej hodowli, do uprawy wterenach górskich: Cekin, Celer, Grajcar, Sprinter i Stoper. Kolejne dwie to odmiany białoziarniste, w tym jedna polskiej hodowli Kwant i jedna hodowli niemieckiej Flämingsprofi.Na początku 2010 zarejestrowano 4 odmiany polskiej hodowli, w tym dwie odmiany nagoziarniste.ARDEN (d. CHD 1601/040)DANKO Hodowla Roślin sp z o. o. Choryń.Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżejpołożonych terenów górskich. Rośliny średniej wysokości (ok. 99 cm), o przeciętnej odporności nawyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Zróżnicowana odporność nachoroby. Na rdzę wieńcową, na rdzę źdźbłową i septoriozę liści duża do bardzo dużej, namączniaka prawdziwego i helmintosporiozę przeciętna. Udział łuski dość duży (ok. 27%). Masa1000 ziaren bardzo mała (ok 34 g). Wyrównanie ziarna małe do bardzo małego. Gęstość w staniezsypnym dość mała. Zawartość białka mała (ok. 12%), tłuszczu mała do bardzo małej. Plenność naNizinie Śląskiej poniżej wzorca. W skali kraju plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Tolerancjana zakwaszenie gleby przeciętna.HAKER (d. STH 8007)Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAROdmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżejpołożonych terenów górskich. Rośliny dość dużej wysokości (ok. 100 cm), to najwyższa z nowozarejestrowanych odmian, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania późny dobardzo późnego, termin dojrzewania późny. Zróżnicowana odporność na choroby. Na mączniakaprawdziwego duża, na rdzę wieńcową, rdzę źdźbłową i septoriozę liści dość duża. Udział łuskimały (ok. 25%). Masa 1000 ziaren dość mała (ok. 37 g). Wyrównanie ziarna małe do bardzomałego. Gęstość w stania zsypnym mała do bardzo małej. Zawartość białka mała (ok. 12%),tłuszczu bardzo mała. Plenność w całym kraju dobra. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski dużydo bardzo dużego. Tolerancja na zakwaszenia gleby średnia.SIWEK (d. POB 2403/05)


Małopolska Hodowla Roślin – HBP sp z o.o. KrakówOdmiana nieoplewiona, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżejpołożonych terenów górskich. Rośliny średniej wysokości (ok. 94 cm), o przeciętnej odporności nawyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Zróżnicowana odporność nachoroby. Na mączniaka prawdziwego duża, na helmintosporiozę dość duża, na septoriozę liści irdzę źdźbłowa średnia, na rdzę wieńcową mała. W porównaniu z odmianą Polar charakteryzuje siępodobnym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren (ok. 28 g), lepszymwyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym, mniejszą zawartością białka i tłuszczu.Plon ziarna znacznie powyżej odmiany Polar w całym kraju. Tolerancja na zakwaszenie glebyprzeciętna.MACZO (d. STH 8407)Hodowla Roślin Strzelce sp z o.o. Grupa IHAROdmiana nieoplewiona, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżejpołożonych terenów górskich. Rośliny o średniej wysokości (ok. 94 cm), dość małej odporności nawyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Zróżnicowana odporność na choroby. Namączniaka prawdziwego, rdzę wieńcową i rdzę źdźbłową duża do dość dużej, na septoriozę średnia,na helmintosporiozę dość mała.W porównaniu z odmianą Polar, charakteryzuję się nieco wyższym udziałem ziaren oplewionych,mniejszą masą 1000 ziaren (ok. 28 g), gorszym wyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w staniezsypnym, a także mniejszą zawartością białka oraz tłuszczu. Plon ziarna, zarówno z łuską, jak i bezłuski, powyżej odmiany Polar i mniejszy od odmiany Siwek (w całym kraju). Tolerancja nazakwaszenie gleby przeciętna.PszenżytoW Rejestrze Odmian (Ro) w 2009 roku, znajduje się 12 odmian polskiej hodowli: Andrus, Dublet,Gabo, Kargo,Legalo, Matejko, Mieszko, Migo, Milewo, Mikaro, Nagano i Wanad. Pszenżyto jarenie ustępuje wysokością plonowania innym zbożom jarym. Jest przystosowane do uprawy naglebach słabszych, często nadmiernie zakwaszonych lepiej niż pszenica i jęczmień. Nieźle znosiokresowy niedobór wilgoci w glebie. Późne dojrzewanie tego zboża ogranicza jego uprawę wrejonach o krótszym okresie wegetacji (rejony podgórskie) tym bardziej, że ziarno pszenżyta jestpodatne na porastanie. Wszystkie zarejestrowane odmiany mają zbliżone wymagania glebowe.Uprawa pszenżyta powinna się koncentrować na glebach kompleksów żytnich: bardzo dobrym idobrym a także słabym, ale w dobrej kulturze. Na początku 2010 roku nie było przyjęcia nowychodmian.Z Rejestru Odmian na początku 2010 roku skreślono na wniosek hodowcy pszenicę jarą Zebra,jęczmień jary Johan, Sezam i Bies oraz owies Bohun. Nasiona odmian skreślonych z Ro mogąznajdować się w obrocie handlowym jeszcze przez trzy lata. Materiał siewny nowych odmian zbóżjarych będzie dostępny po jego rozmnożeniu przez hodowcę.Informacje o odmianach zbóż jarych podano wg danych COBORU w Słupi Wielkiej:„Lista odmian rolniczych 2009 część I”; „Syntezy wyników doświadczeń rejestrowych. Zboża jare2009. Zeszyt 78.” oraz opracowań charakterystyk odmian autorstwa pracowników ZakładuBadania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian COBORU.Ewa Śmiałek SDOO Zybiszów

More magazines by this user
Similar magazines