Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z ... - EFS

efs.lubelskie.pl

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z ... - EFS

Załącznikdo Uchwały Nr CXXXVIII/2853/2012Zarządu Województwa Lubelskiegoz dnia 23 października 2012 r.Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektuz posiedzenia KOP w ramach konkursu zamkniętego nr 3/POKL/PI/VIII/2012Lista wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie rozpatrzonych podczas posiedzenia KOPw ramach konkursu zamkniętego nr 3/POKL/PI/VIII/2012Lp. Nr wniosku KSI Nazwa beneficjenta Tytuł projektu LiczbauzyskanychpunktówWnioskowana kwotadofinansowania1 POKL.08.02.02-06-009/12 Caritas PolskaPI 50+ doświadczenie 91,5 1 181 492,66 złWarszawa2 POKL.08.02.02-06-025/12 FUDA AgnieszkaLaskowskaLublin3 POKL.08.02.02-06-011/12 Lubelski ParkNaukowo-Technologiczny S.A.Lublin4 POKL.08.02.02-06-016/12 Poznański AkademickiInkubatorPrzedsiębiorczościPoznańPI Innowacyjny modelkooperacji dla rozwojuaktywności zawodowejpracownic powyżej 50 rokużyciaPI Nowy modelkompleksowej obsługipotrzeb innowacyjnychprzedsiębiorstw - INNO-BROKERPI - Wirtualny AsystentKariery 50+89,0 1 691 488,25 zł78,5 982 072,00 zł75,5 1 241 820,00 złZałącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2853/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


RazemKwota dofinansowania 3 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji5 096 872,91 zł3 855 052,91 złW ramach posiedzenia KOP konkursu zamkniętego nr 3/POKL/PI/VIII/2012, trzy wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 3 855 052,91 zł, któreuzyskały najwyższą punktację, zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach dostępnej kwoty środków na dofinansowanie projektów. Czwartyz wniosków pozytywnie ocenionych nie został zakwalifikowany do dofinansowania, gdyż wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania przekracza 125%kwoty dostępnej do zakontraktowania tj. 806 183,86 zł.Kwota środków przeznaczonych na konkurs zamknięty nr 3/POKL/PI/VIII/2012 wynosi 5 000 000,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławcząw wysokości minimum 500 000,00 zł.Lista wniosków o dofinansowanie projektu negatywnie rozpatrzonych podczas posiedzenia KOPw ramach konkursu zamkniętego nr 3/POKL/PI/VIII/2012Lp Nr wniosku KSI Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Liczba uzyskanych punktów Wnioskowanakwotadofinansowania1 POKL.08.02.02-06-023/12 EuroCompass Sp. zo.o.Lublin2 POKL.08.02.02-06-017/12 Poznański AkademickiInkubatorPrzedsiębiorczościPoznań3 POKL.08.02.02-06-012/12 Europerspektywa,Beata RomejkoLublinLublinPI Innowacyjny modelwspółpracy biznesu znauką w ramach klastrapowstałego na baziepodstrefy ekonomicznejLublin64,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60%punktów w poszczególnych punktachoceny merytorycznej)PI - Naukowy Outsourcing 59,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)PI Innowacyjny programzarządzania wiekiem wpraktyce58,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)463 940,00 zł992 375,00 zł1 554 990,00 złZałącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2853/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


4 POKL.08.02.02-06-021/12 Katolicki UniwersytetLubelskiLublinPI Działajmy razem –Centrum Synergii nauki iBiznesu58,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 847 420,00 zł5 POKL.08.02.02-06-022/12 StowarzyszenieRozwoju AktywnościSpołecznej "Triada"ChełmPI Przewodnik współpracynaukowo-biznesowej57,0(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)847 552,00 zł6 POKL.08.02.02-06-004/12 Lubelska IzbaRzemieślniczaLublinPI.ZATRUDNIENIE FAIRPLAY. Zostań Mentorem.Wsparcie aktywności irozwoju zawodowegopracowników 50+ wwojewództwie lubelskim55,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 317 860,00 zł7 POKL.08.02.02-06-010/12 Fundacja PolskiejAkademii Nauk Oddziałw Lublinie „Nauka iRozwój Lubelszczyzny”LublinPI Model strategicznegoprogramu badań ikomercjalizacji w zakresieekoinnowacji i technologiiśrodowiskowych jakoinnowacyjny sposóbinstytucjonalizacjiwspółpracy nauki i biznesuLubelszczyzny55,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)2 446 895,00 zł8 POKL.08.02.02-06-007/12 Centrum Innowacji iTransferu TechnologiiLPNT Sp. z o. o.Lublin9 POKL.08.02.02-06-019/12 Fundacja RozwojuDemokracji LokalnejWarszawaPI Innowacja dźwigniąrozwoju Lubelszczyzny53,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)PI Lubelski Explorer B+R 52,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 950 506,00 zł2 441 692,00 złZałącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2853/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


10 POKL.08.02.02-06-015/12 ChełmskieStowarzyszenieRozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVISChełmPI Praca dyplomowa wsłużbie gospodarce52,0(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 135 955,00 zł11 POKL.08.02.02-06-008/12 Syntea S.A.LublinPI: Wirtualna SferaKompetentnych 50+51,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)2 694 951,00 zł12 POKL.08.02.02-06-014/12 Wyższa SzkołaEkonomii i Innowacji wLublinieLublinPI: Jestem mocnymogniwem wprzedsiębiorstwie! Modelwykorzystania potencjałuosób 50+ wprzedsiębiorstwie.50,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 372 059,60 zł13 POKL.08.02.02-06-002/12 Polska FundacjaOśrodkówWspomagania RozwojuGospodarczego "OICPoland" z siedzibą wLublinieLublinPI INWESTYCJA WDOŚWIADCZENIE -program testowania iwdrażania innowacyjnychmetod utrzymaniaaktywności zawodowejpracowników po 50 rokużycia49,0(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 216 887,65 zł14 POKL.08.02.02-06-020/12 Lubelska Szkoła sp. zo.o. Fundacji RozwojuKULLublinPI-Wielowymiarowy modelwzmocnienia potencjałupsychofizycznegopracowników 50+ wwojewództwie lubelskim48,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)839 340,90 złZałącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2853/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.


15 POKL.08.02.02-06-013/12 Fundacja RozwojuLubelszczyznyLublinPI INTERMENTORING wADMINISTRACJI naLUBELSZCZYŹNIE.47,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)2 095 744,00 zł16 POKL.08.02.02-06-006/12 Talento Sp. z o.o.KrakówPIT Projektowaniestanowisk wirtualnych wprzedsiębiorstwachpozwalające na kształceniena uczelniachukierunkowane na potrzebypracodawców46,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 583 640,00 zł17 POKL.08.02.02-06-001/12 Fundacja "FunduszInicjatyw"LublinPI - Doświadczenie idzie zwiekiem - modelutrzymania aktywnościzawodowej pracowników wgrupie wiekowej 50+44,5(wniosek nie uzyskał co najmniej 60 pktogółem oraz co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach ocenymerytorycznej)1 919 345,00 zł18 POKL.08.02.02-06-003/12 Wyższa SzkołaPrzedsiębiorczości iAdministracji w LublinieLublinPI WySPA - CENTRUMDIALOGU NAUKI IBIZNESU NALUBELSZCZYŹNIE0,0Wniosek nie spełnia kryteriówhoryzontalnych1 519 623,60 złRazem28 240 777,25 złZałącznik do Uchwały Nr CXXXVIII/2853/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r.

More magazines by this user
Similar magazines