Filtry liniowe Filtry rozpylaczy - TeeJet

teejet.com

Filtry liniowe Filtry rozpylaczy - TeeJet

Filtry rozpylaczy5053 80795053*8079-PP*6051-SS*19845-PP*605119845-PP16245080100200Filtry TeeJetFiltry chronią dysze rozpylaczy przed zatykaniem i uszkodzeniem.Siatka ze stali nierdzewnej jest dostępna w rozmiarach 24, 50 i 200.Filtry 19845 są dostępne tylko z numerem siatki 25 i 50.NUMERFILTRATEEJET*Przy zamawianiu należy podać rozmiar siatki.Kompaktowy filtrz uszczelką 55215Charakterystyka:n Do stosowania z kołpakamiQuick TeeJet®.MATERIAŁ KORPUSU FILTRAMosiądzPolipropylenStal nierdzewnaPolipropylenn Łatwe wyjęcie filtra z korpusurozpylacza do czyszczenia.n Filtr z siatką 50 lub 100 i kodowaniemkolorami oraz uszczelką z EPDM-ulub Viton®-u w opcji.Jak zamawiać:Przykład: 55215-50-EPR, uszczelka EPDM55215-50-VI, uszczelka VitonNUMER FILTRAROZMIAR SIATKIMATERIAŁ SIATKIStal nierdzewnaStal nierdzewnaStal nierdzewnaPolipropylenSIATKA55215-50-* 5055215-100-* 100*Należy określić materiał uszczelki.Filtry szczelinowe TeeJetJednoczęściowe filtry stosowane docieczy zawierających zawiesiny.NUMERFILTRATEEJET4514-*-10 Mosiądz lub nylon504514-*-20 Mosiądz, aluminium lub nylon254514-*-32 Mosiądz, aluminium lub nylon16*Powyższe numery katalogowe dotyczą mosiądzu. W przypadku nylonu należy dodaćoznaczenie „NY”. Dla aluminium należy dodać oznaczenie „AL”.Filtr i zawór zwrotny 4193A TeeJetMinimalizuje kapanie z dyszy; pasuje do wszystkichrozpylaczy TeeJet z wyjątkiem AI, DG, TTI oraz DGTJ.Zwrotny zawór kulowy otwiera się przy ciśnieniu 0,34 bara(5 PSI) (dostępne również ze sprężynami o innejelastyczności). Zalecany dla przepływu do 3 l/min(0,8 GPM), siatki 24, 50, 100 i 200.Uwaga: Użycie tego typu kulowych zaworów zwrotnych powoduje spadekciśnienia od 0,34 bara (5 PSI) do 0,7 bara (10 PSI) w zależności od siły sprężyny.NUMER ZAWORUZWROTNEGO4193A- * - *4193A-SS- * - *4193A-PP- * - *DOSTĘPNY MATERIAŁMATERIAŁ KORPUSUI WKRĘTKIMosiądzStal nierdzewnaPolipropylen*W zamówieniu należy podać elastyczność sprężyny i rozmiar siatki.ODPOWIEDNIKNUMERU SITAMATERIAŁ SIATKIStal nierdzewnaStal nierdzewnaStal nierdzewnaFiltry linioweFiltry liniowe AA122 charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i sąchętnie używane jako filtry sekcyjne do opryskiwaczy rolniczychi przeznaczonych do trawników. Filtry AA122 są zbudowane zpolipropylenowej głowicy z sitem ze stali nierdzewnej, co zapewniadoskonałą odporność na środki chemiczne. Są dostępne z gwintamiwewnętrznymi ½9 lub ¾9 NPT. Ciśnienie robocze do 10 barów(150 PSI).2317445102NUMER FILTRAAA(B)122-1/2-PP-* ½9 45 (12) 16 CP23174-1-SSAA(B)122-3/4-PP-* ¾9 60 (16)30 CP23174-2-SSAA(B)122ML-1/2-PP-* ½9 45 (12)50 CP45102-3-SSPP10 barAA(B)122ML-3/4-PP-* ¾9 60 (16)(150 PSI)80 CP45102-4-SSPP(B)37270-122-1/2-PP-* ½9 45 (12)AA122-PPAA122-ML(B)37270-122-3/4-PP-* ¾9 60 (16) 100 CP45102-5-SSPPKompaktowy Kompaktowyfiltr cieczy filtr cieczy* = Rozmiar siatki (B) = BSPT37270-122-PP37270-122-PPFiltr zprzepłukiwaniemSito można okresowo przepłukiwać, otwierając zawór(nie jest w komplecie) w linii spłukiwania.ZŁĄCZERUROWEPRZYBLIŻONYPRZEPŁYW PRZYSPADKU CIŚNIENIA0,34 bara (5 PSI)l/min (GPM)ROZMIARSIATKISITONUMER FILTRACIŚNIENIEROBOCZEbar (psi)FILTRY105


Filtry linioweAA126ML-3 lub -4Liniowy filtr spłukiwany AA126Charakterystyka:n Ciśnienie robocze do 14 barów (200 PSI).n Głowica i misa filtra są wykonane z polipropylenu z wypełnieniemszklanym z uszczelką z EPDM.n Sita są wykonane ze stali nierdzewnej 304SS z polipropylenowymiramkami kodowanymi kolorami i można je wyjmować do czyszczenia.n Zdejmowana nakrętka i uszczelka O-ring umożliwia spłukanie lubsamooczyszczenie.n Zintegrowane mocowanie pozwala na zamocowanie filtra do maszynyza pomocą śrub M8.n Dostępne z gwintami wewnętrznymi ¾9, 19 NPT lub BSPT i połączeniamikołnierzowymi serii 50 dla ułatwienia montażu. Aby uzyskać informacjeo mocowaniu kołnierza, patrz strony 96 i 97.n Używany z tym samym sitem co filtr liniowy AA124A.16903NUMER FILTRAZŁĄCZE RUROWEPRZEPŁYW PRZYSPADKU CIŚNIENIA0,34 bar (5 psi)SITOROZMIARSIATKI*AA126ML-F50AA(B)126ML-F50-*AA(B)126ML-3-*Kołnierz serii 50¾9132 l/min (35 GPM)87 l/min (23 GPM)CP16903-1-SSPP 16CP16903-3-SSPP 30CP16903-4-SSPP 50CP16903-5-SSPP 80AA(B)126ML-4-*19 132 l/min (35 GPM)CP16903-6-SSPP 100CP16903-7-SSPP 200*Należy określić rozmiar siatki.(B)=BSPTAA126ML-F75Liniowy filtr spłukiwany AA126Charakterystyka:n Ciśnienie robocze do 14 barów (200 PSI).n Głowica i misa filtra są wykonane z polipropylenu z wypełnieniemszklanym z uszczelką z EPDM.n Sita są wykonane ze stali nierdzewnej 304SS z polipropylenowymiramkami kodowanymi kolorami. Sita można wyjmować do czyszczenia.n Zdejmowana nakrętka i uszczelka umożliwia spłukanie lubsamooczyszczenie.n Zintegrowane mocowanie umożliwia zamocowanie filtra do maszynyza pomocą śrub M10.n Dostępne z gwintami wewnętrznymi 11/49, 11/29 NPT lub BSPT i połączeniamikołnierzowymi serii 75 dla ułatwienia montażu. Aby uzyskać informacje omocowaniu kołnierza, patrz strony 96 i 97.n Używany z tym samym sitem co filtr liniowy AA124.15941NUMER FILTRAZŁĄCZE RUROWEPRZEPŁYW PRZYSPADKU CIŚNIENIA0,34 bar (5 psi)SITOROZMIARSIATKI*AA126ML-5 lub -6AA(B)126ML-F75-*AA(B)126ML-5-*Kołnierz serii 7511/49291 l/min (77 GPM)223 l/min (59 GPM)CP15941-1-SSPP 16CP15941-2-SSPP 30CP15941-3-SSPP 50CP15941-4-SSPP 80AA(B)126ML-6-*11/29291 l/min (77 GPM)CP15941-5-SSPP 100CP15941-6-SSPP 120*Należy określić rozmiar siatki.(B)=BSPT106FILTRY


Filtry linioweSamoczyszczące filtry linioweSamoczyszczące filtry TeeJet wydłużają efektywny czas opryskiwaniadzięki funkcji automatycznego czyszczenia minimalizującejzatykanie sita. W montowanym na stronie tłocznej pompy filtrzejest wykorzystywany nadmiarowy przepływ pompy do zwracaniazatykających cząstek linią powrotu do zbiornika opryskiwacza.Stożkowy wewnętrzny cylinder na całej długości sita zapewniaodpowiedni odstęp między powierzchnią przednią sita i cylindrem.Odstęp ten powoduje przepływ cieczy roboczej z dużą prędkościąwzdłuż powierzchni sita, zapewniając stałe spłukiwanie cząstekdo linii obejściowej. Aby wystąpiło spłukiwanie, wymagany jestminimalny przepływ w linii obejściowej równy 23 l/min (6 GPM) wprzypadku rozmiarów 3⁄49 i 19 oraz 30 l/min (8 GPM) w przypadkurozmiarów 1 1⁄49 i 1 1⁄29.n Dostępne z występami montażowymi lub bez nich.n Filtry AA126 są wykonane z polipropylenu z wypełniaczem szklanymi są dostępne z gwintami wewnętrznymi 3⁄49, 19, 1 1⁄49, 1 1⁄29 NPT lubBSPT oraz z połączeniami kołnierzowymi serii 50 i 75.n Filtry AA124 zawierają aluminiową głowicę z nylonową misą i sądostępne z gwintami wewnętrznymi 3⁄49, 19, 1 1⁄49, 1 1⁄29 NPT lub BSPT.n W obu przypadkach element filtrujący jest wykonany ze stalinierdzewnej.n Filtry z otworami montażowymi są oznaczone symbolem „ML”.AA(B)126MLSC(polipropylen z wypełnieniem szklanym)NUMER FILTRAZŁĄCZERUROWEMATERIAŁMAKSY-MALNECIŚNIENIEbar (PSI)AA(B)126MLSC-3-* 3/49 Polipropylen 14 (200)AA(B)124ML-3/4-SC-AL-* (F) Aluminium Nylon 10 (150)AA(B)126MLSC-4-*19 Polipropylen 14 (200)AA(B)124ML-1-SC-AL-* (F) Aluminium Nylon 10 (150)AA(B)126MLSC-50F-* Kołnierz Polipropylen 14 (200)AA(B)126MLSC-5-*Polipropylen 14 (200)11/49 (F)AA(B)124ML-1-1/4-SC-AL-*Aluminium Nylon 10 (150)AA(B)126MLSC-6-*Polipropylen 14 (200)11/29 (F)AA(B)124ML-1-1/2-SC-AL-*Aluminium Nylon 10 (150)AA(B)126MLSC-75F-* Kołnierz Polipropylen 14 (200)MINI-MALNEZALECANEGŁOWICA MISAOBEJŚCIEl/minSIATKA NUMER(GPM)23(6)30(8)16305080100SITOCP12285-*-SSCP12290-*-SS(B)=BSPTAA(B)124ML-SC-AL(aluminium)NUMER FILTRAAA(B)124A-3/4-SC-AL-*AA(B)124A-1-SC-AL-*AA(B)124A-1-1/4-SC-AL-*AA(B)124A-1-1/2-SC-AL-*ZŁĄCZERUROWE3/49(F)19(F)11/49 (F)11/29 (F)MATERIAŁMAKSY-MALNECIŚNIENIEbar (PSI)MINI-MALNEZALECANEGŁOWICA MISAOBEJŚCIEl/minSIATKA NUMER(GPM)AluminiumNylon10(150)23(6)30(8)1630803080100SITOCP12285-*-SSCP12290-*-SSAA(B)124-SC-AL(aluminium)Jak zamawiać:Określ numer filtra.Przykład: AA126ML-4SC-50Aby zamówić tylko sito – podaj jego numer.Przykład: CP12285-1-SS(B)=BSPTWlot cieczyWylot cieczySITOObejścieDuża prędkośćstrumienia cieczymiędzy cylindrem asitem zapewnia ciągłespłukiwanie cząstek dolinii obejściowej.SIATKANUMER16 CP12285-1-SS30 CP12285-4-SS50 CP12285-2-SS80 CP12285-3-SS100 CP12285-6-SS16 CP12290-1-SS30 CP12290-2-SS50 CP12290-3-SS80 CP12290-4-SS100 CP12290-8-SS12285 12290FILTRY107


Filtry linioweGłowice filtrów są dostępne w wykonaniu z polipropylenu,nylonu, aluminium i żeliwa. Materiały konstrukcyjne miski to m.in.polipropylen i nylon. Każdy filtr ma sito ze stali nierdzewnej (z ramkąpolipropylenową w rozmiarach rury od ¾9 do 1 ½9). Maksymalnatemperatura pracy wynosi 38°C/100°F. Uszczelka O-ring z Viton®-ujest dostarczana z modelami ¾9 i 19 z nylonu; uszczelka z EPDM-u jestdostarczana z modelami ¾9 i 19 z polipropylenu; uszczelki Buna-N sądostarczane w modelach 1 ¼9 i 1 ½9. Uszczelki z Viton®-u są w opcji.AA(B)124A-ALNUMER FILTRAAA(B)124A-3/4-AL-*POŁĄ-CZENIERU-ROWEPRZYBLIŻONAWIELKOŚĆPRZEPŁYWU PRZYSPADKU CIŚNIENIA0,34 bar (5 psi)l/min (gpm)¾9 87 (23)NOMINALNECIŚNIENIEbar (psi)10(150)ROZ-MIARSIATKI16 CP16903-1-SSPP20 CP16903-2-SSPP30 CP16903-3-SSPP50 CP16903-4-SSPP80 CP16903-5-SSPP100 CP16903-6-SSPPAA(B)124A-1-AL-* 19 129 (134)200 CP16903-7-SSPP* = Rozmiar siatki (B) = BSPTSITONUMERCZĘŚCI16903AA(B)124-ALNUMER FILTRAAA(B)124A-1-1/4-AL-*AA(B)124A-1-1/2-AL-*AA(B)124A-2-AL-*POŁĄ-CZENIERU-ROWEPRZYBLIŻONAWIELKOŚĆPRZEPŁYWU PRZYSPADKU CIŚNIENIA0,34 bar (5 psi)l/min (gpm)1¼9 230 (60)1½9 260 (70)29 610 (160)NOMINALNECIŚNIENIEbar (psi)10(150)ROZ-MIARSIATKI16 CP15941-1-SSPP30 CP15941-2-SSPP50 CP15941-3-SSPP80 CP15941-4-SSPP100 CP15941-5-SSPP120 CP15941-6-SSPP16 CP14634-1-SS30 CP14634-2-SS50 CP14634-3-SSAA(B)124A-2-1/2-AL-* 2½9 640 (170)80 CP14634-4-SS100 CP14634-8-SS* = Rozmiar siatki (B) = BSPTSITONUMERCZĘŚCI15941 14634AA(B)124ML-AL(z otworami montażowymi)Jak zamawiać:Określ numer filtra, rozmiar siatki i materiał.Przykład: AA(B)124-1-1/4-NYB-16 NylonNUMER FILTRAAA(B)124ML-3/4-AL-*AA(B)124ML-1-AL-*AA(B)124ML-1-1/4-AL-*AA(B)124ML-1-1/2-AL-*AA(B)124ML-2-AL-*POŁĄ-CZENIERU-ROWEPRZYBLIŻONAWIELKOŚĆPRZEPŁYWU PRZYSPADKU CIŚNIENIA0,34 bar (5 psi)l/min (gpm)¾9 87 (23)19 129 (34)1¼9 230 (60)1½9 260 (70)29 610 (160)NOMINALNECIŚNIENIEbar (psi)10(150)ROZ-MIARSIATKI16 CP16903-1-SSPP20 CP16903-2-SSPP30 CP16903-3-SSPP50 CP16903-4-SSPP80 CP16903-5-SSPP100 CP16903-6-SSPP200 CP16903-7-SSPP16 CP15941-1-SSPP30 CP15941-2-SSPP50 CP15941-3-SSPP80 CP15941-4-SSPP100 CP15941-5-SSPP120 CP15941-6-SSPP16 CP14634-1-SS30 CP14634-2-SS50 CP14634-3-SS80 CP14634-4-SSAA(B)124ML-2-1/2-AL-* 2½9 640 (170)100 CP14634-8-SS* = Rozmiar siatki (B) = BSPTSITONUMERCZĘŚCIAby zamówić tylko sito, podaj jego numer.Przykład: CP15941-1-SSPP169031594114634108FILTRY

More magazines by this user
Similar magazines