Views
3 years ago

V A B I L O

V A B I L O

V A B I L

V A B I L OInštitut za varovanje zdravja RS,Ministrstvo za zdravje RS,Urad Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji inZavod za zdravstveno varstvo Ljubljanavas vabijo na strokovno srečanje obSVETOVNEM DNEVUBREZ TOBAKA 2013z naslovomUSTAVIMO MARKETINGTOBAČNE INDUSTRIJE,ki bov sredo, 29. maja 2013, ob 9. uriv predavalniciZavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,Zaloška 29, Ljubljana.Fotografija povzeta iz gradiv Svetovne zdravstvene organizacije ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2013.

G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
S E R V E W A R E - D U R A B L E P O R C E L A I N S E R V E ...
S L O V E N I J A - II. gimnazija Maribor
5 . N o r m a t i v a s d e l T r a b a j o d e F i n d e G r a d o - UPSA
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
L I S A B O N - Wayout
L Á Z N Ě B Ě L O H R A D A.S. - Tree Of Life
Page 1 l | s l i ' I ' I . V y r ' - ' [o ' c l V n... | \ ' ' I M V 1 l . ' l ' | ' _'‚ '9 ...
o b o w i ą z k o w A - Polska Zbrojna
ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
ĸþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
яюS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
A L B A ! P U N T I D I L U C E ! O P E R E - Poziadavka.sk
Page 1 l n" S _ bl .1. _ l i a n u a S ou d a b m .m h c S n O V m rl h C ...
I N T E L I G E N T N A I N A K T I V N A E M B A L A ŽA
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t - Y l i - H a n k a l a _ G E _ 0 9 ...
T h e R e l i a b l e B r a n d
S n o w A r e n A L I T w A | B I A Ł o r U Ś | U K r A I n A A Q U A p A r K
G L A S I L O G R A D A K A S T V A - Grad Kastav
Page 1 ? O I W T V. b a ' V.V. hm k eh n V. d u mm A- pl .s. . b m.o kr ...
C E N T R A L N E B I U R O A N T Y K O R U P C Y J N E
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
A N T I G O N E 2 . 0 P R O B E N P L A N