Izolacje podłóg od dźwięków uderzeniowych - Paroc.com

paroc.com

Izolacje podłóg od dźwięków uderzeniowych - Paroc.com

■ZALETY WEŁNY KAMIENNEJ PAROC2. Dlaczego wybrać wełnę kamienną PAROCWełna kamienna jest wszechstronniestosowaną, niepalnąizolacją termicznąWełna kamienna PAROC jest najbardziejpopularną i wszechstronnie stosowanąizolacją termiczną w wielu krajacheuropejskich.Wełna kamienna PAROC zawieraw sobie unikalne, jednoczesne właściwościizolacyjności termicznej i akustyczneja zarazem jest ona niepalna. Może byćstosowana w konstrukcjach o bardzowysokich wymaganiach np. w przemyślestoczniowym, budownictwie elektrowniatomowych itp.Doskonała odporność ogniowakonstrukcjiWełna kamienna PAROC produkowanajest na bazie surowców skalnych i dlategoposiada wysoką odporność na ogień. Prawiewszystkie wyroby z wełny mineralnejsą zaklasyfikowane jako niepalne, ale dlawełny kamiennej temperatura topnieniawłókien wynosi powyżej 1000 o C, cozapewnia dłuższą ochronę przed ogniem.Większość wyrobów niepokrywanychznajduje się w Euroklasie A1.W związku z takimi właściwościamiwełna kamienna PAROC jest stosowananie tylko jako ochrona termiczna, alerównież jako ochrona ogniowa w konstrukcjachbudowlanych. Zastosowanaw konstrukcjach zapobiega ona rozprzestrzenianiusię ognia w razie pożaru.Właściwe produkty gwarantująnajlepsze efektyZe wszystkich rodzajów wełen mineralnychwełna kamienna jest najbardziej odpornana działanie alkaliów. Właściwośćta jest szczególnie ważna, gdy produktma bezpośredni kontakt z cementemi zaprawami na bazie wapiennej.Wieczny materiał izolacyjnyWełna kamienna PAROC utrzymujeizolacyjność termiczną na niezmiennympoziomie przez cały okres „życia” budynku.Charakteryzuje się ona wysokąodpornością chemiczną na oleje organiczne,rozpuszczalniki i alkalia.Miękki i zarazem twardy materiałizolacyjnyWełna kamienna PAROC ze swoimiwspaniałymi właściwościami znakomiciespełnia zadanie warstwy wyciszającejw podłogach pływających. Jest ona natyle twarda, że znosi doskonale obciążeniaściskające od strony podłogi, alejednocześnie jest na tyle miękka, ażebyefektywnie zredukować wibracje akustyczne,przechodzące przez konstrukcjepodłogi. Ta ważna właściwość jest nazywanasztywnością dynamiczną i jest onawyrażana w MN/m 3 .Im mniejsza jest wartość sztywnościdynamicznej dla produktów PAROCtym lepsza jest izolacyjność akustycznaod dźwięków uderzeniowych.Stabilność wymiarówWełna kamienna PAROC nie rozszerzasię ani nie kurczy się pod wpływemdziałania ekstremalnych warunkówtemperaturowych lub zmian wilgotnościowych.Dlatego też na złączach płytnie pojawią się pęknięcia, przez któremogłoby dojść do ucieczek ciepła lubkondensacji wilgoci.Nie absorbuje i nie kumulujew sobie wilgociWełna kamienna PAROC nie absorbujei nie kumuluje wilgoci w kapilarach. Jejstruktura zapewnia szybkie wyparowaniewilgoci. Budynek izolowany kamiennąwełną PAROC jest suchy, posiada zdrowyklimat wnętrz i jest trwały. Intensywnebadania przeprowadzone w Finlandiina Wydziale Technologii Uniwersytetuw Tampere (Wzrost mikrobów w materialeizolacyjnym betonowych panelifasadowych, 1999) oraz na Uniwersyteciew Turku (Zawartość mikrobów wizolacji termicznej fasady otynkowanejna ścianie z betonu, 1999) potwierdziły,że wełna kamienna PAROC nie jestodpowiednim środowiskiem dla rozwojumikrobów czy grzybów.Efektywna izolacja akustycznaZe względu na włóknistą strukturę orazwysoką gęstość produktu wełna kamiennaPAROC zapewnia znakomitą izolację odzewnętrznych źródeł hałasu, przenoszonychprzez ściany i dach, jak również odwewnętrznych hałasów, przenoszonymiprzez ściany działowe, stropy kondygnacyjnei sufity.Przyjazna dla środowiskanaturalnegoWełna kamienna PAROC jest przyjaznadla środowiska przez cały jej okreseksploatacji lub w czasie jej składowaniana wysypisku. Wełna kamiennanie zawiera składników lub związkówchemicznych, uniemożliwiających jejpowtórny przerób.PAROC - ekspert izolacjiJako jeden z wiodących producentówizolacji termicznych, PAROC razem zekspertami i instytutami badawczymistale opracowuje nowoczesne rozwiązaniaw dziedzinie izolacji termicznych.Wełna kamienna PAROC a jakośćklimatu wnętrzWełna PAROC jest materiałem czystymi zdrowym a ze względu na swoje właściwościmoże być stosowana, bez jakichkolwiekrestrykcji, w każdej konstrukcjibudynków, nie powodując objawówuczuleniowych u osób cierpiących naalergię lub kłopoty z oddychaniem.Fińska Fundacja Materiałów Budowlanychoraz Stowarzyszenie ds. JakościKlimatu Wnętrz sklasyfikowały wełnęPAROC w najwyższej klasie M1, cooznacza, że materiał nie wydziela żadnychszkodliwych substancji i nie zanieczyszczapowietrza w pomieszczeniach.4

More magazines by this user
Similar magazines