MSR BC - Bostik

tds.bostik.se

MSR BC - Bostik

SIMSON MSR BCBeskrivning av produktSimson MSR BC är ett enkomponents,elastisk, snabbhärdande kombination av limoch tätmassa, uppbyggd på MS polymerer.Förpackningar 290 ml patron, 600 ml påse,andra förpackningar på begäran.AnvändningsområdenSom tätmassa mellan stål, aluminium,polyester och / eller trädäck och teakytor.Även lämplig för limning och tätning avvattentäta plywooddäck på stål, aluminium,polyester eller trädäck.EGENSKAPER· Fri från lösningsmedel ochisocyanater.· Permanent elastisk vidtemperaturer från -40°C till +100°C.·Neutral, luktfri och snabbhärdande.·Kompatibel med de flesta industriellafärgsystem, både alkydharts ochdispersionsbaserade.· Mycket godbeständighet mot UV och mycket godaåldringsegenskaper; långtidsbeständighet motinsjövatten och saltvatten.· Simson MSR BCtätmassa är ljud- och vibrationsdämpande.ArbetsbeskrivningVIDHÄFTNINGNormalt häftar Simson MSRBC tätmassa bra utan primer på trä ellerlackad metall. Vi rekommenderar användningav Simson Primer P på trä och Simson PrimerM på metall i de fall där speciellt höga kravställs på vidhäftning på grund av hög termiskeller fysisk belastning, speciellt i fuktig miljö. SePRODUKTDATABLADVersion 200710.001-0011 (2)resp. informationsblad betr. användning avSimson Primer M och Simson Primer P. Förgod vidhäftning krävs en ren, torr och fettfriyta. Vi rekommenderar en minst 2 mm tjockpåläggning av tätmassan för bästa utnyttjandeav den höga elasticiteten hos Simson MSRBC tätmassa.ANVÄNDNINGSSÄTTFörspecifika användarinstruktioner hänvisar vi tillinstruktionsbladet "The construction of a teakdeck". Simson MSR tätmassa kan lättsträngsprutas med lämplig patronspruta. Vidbehov kan Simson MSR BC tätmassa slipasefter fullbordad härdning.Miljö och hälsaProdukten klassas ej som hälsoskadlig. Se 16-punkters varuinformationsblad.

More magazines by this user
Similar magazines