1godina - Superinfo

superinfo.ba

1godina - Superinfo

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez ...1.BH. BESPLATNE NOVINESubota, 1. novembar 2008 / broj 49tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.baZmaja od Bosne 1, ZenicaTel. + 387 (32) 405 339Fax + 387 (32) 406 255e-mail: europart@telekabel.baPrivredni program rezervnih dijelova.MERCEDES - MAN - SETRA - NEOPLAN - ISUZUIz BUS programa izdvajamo:elektrodijelove za grijanje i dijelove elektro pokretačaVeći dio našeg asortimana možete birati između više proizvođača.Pitajte nas za cijenu !1 godinaGARANCIJAVremenska prognozaza zeničku regijuSubota, 1. novembarNedjelja, 2. novembar Ponedjeljak, 3. novembar Utorak, 4. novembarkiša sunce -oblaci sunce oblaci-kišajutarnja 10 0 Cdnevna do 20 0 Cjutarnja 8 0 Cdnevna do 20 0 Cjutarnja 7 0 Cdnevna do 21 0 Cjutarnja 5 0 Cdnevna do 18 0 C


SOLID S1490 KM1192 KM- 20%CROMA1858 KM1672 KM- 10%NAJVEĆI SALON STILSKOGNAMJEŠTAJA U BiHNamještaj za dnevniboravak, spavaće sobe, trpezarije,madraci, posteljine, ukrasni prekrivačiSve to i mnogo više na trećem spratu ALMY BAUCENTRAPrevoz i montaža obezbijeđeniVrandučka bb, 72000 Zenica, 032/456-266, 446-510, 446-511 - info@almy.ba, komercijala@almy.baSlike ne moraju odgovarati originaluZadržavamo pravo izmjene cijena


Subota, 1. novembar 2008.3INTERVIEW SEDMICENedžad šečić,direktor JP “Grijanje” ZenicaOvih dana došlo je do prekida daljinskoggrijanja u Zenici, a prve informacijeukazale su na to da je razlogkvar na kotlu kojim se grad zagrijava.Svaka zima u posljednjih desetak godinadonosi bojazan među građanima daće u zimskim danima radijatori u stanovimai poslovnim prostorima ostatihladni. O grijnoj sezoni koja je počelai problematici sistema daljinskog grijanjaZenice razgovarali smo u rubriciInterview sedmice sa prvim čovjekomJavnog preduzeća „Grijanje“, NedžadomŠečićem.Sezona je počela problemimai kvarom nakotlu. Srećom, vremenske prilike ugradu su povoljne, pa se ovaj problemposljednjih dana nije tolikoosjetio. Kakva su očekivanja od grijnesezone koja je pred nama?„Prema informacijama koje midobijamo, s obzirom na činjenicu dasmo mi samo distributeri, a ArcelorMittal proizvođač toplotne energije, upitanju je kvar na kotlu koji je u fazi otklanjanja.Trenutno se radi na sanaciji.Očekuje se dolazak čeških stručnjakakoji su inače isporučioci opreme ugrađeneu kotao. Imamo informaciju daće to biti okončano do kraja sedmice.Ipak, grijna sezona bi trebala biti stabilna,a radijatori bi trebali biti topli doproljeća“.Mnogi se ipak pribojavajuda će zima za građaneZenice biti duga i hladna?Radijatori topli do proljeća„S obzirom na to da je ArcelorMittal preuzeo nabavku energenata,te da mi kupujemo energiju na mjernommjestu, sa aspekta Grijanja to jesvojevrsna pogodnost i na neki načinpruža nam mogućnost lakšeg upravljanjasistemom grijanja. U ovommomentu ne vidimo veće probleme imožemo biti optimisti kada je u pitanjuova sezona“.Uvijek je aktuelno ipitanje dugovanjagrađana prema JP Grijanje. Koji jenjihov iznos u ovom trenutku?„Građani duguju Grijanju 25,5miliona maraka. Posebno su problematičnadugovanja fizičkih lica.Pravna lica su od toga dužna 3,5 milionamaraka. Oni su utuženi i to ćese jednostavnije naplatiti. Građanisu takođe utuženi, a trenutno je predOpćinskim sudom pokrenuto čak oko63.000 tužbi. Tempo rješavanja ovihsporova određuju sudovi. Po osnovupresuda sa suda godišnje uspijemonaplatiti od dva do dva i po milionamaraka. Nivo naplate tekuće sezonenije zadovoljavajući i kreće se oko 70posto maksimalno“.Kako ocjenjujete stanjeu održavanju postojećemreže sistema daljinskoggrijanja u Zenici?„Što se tiče održavanja mreže,problema svakako ima. U pitanju suuglavnom nedostatna materijalnasredstva jer preduzeće nikad nije mogloizdvojiti dovoljno sredstava da bise to radilo na način kojim bismo bilizadovoljni i koji bi odgovarao potrebamasistema. U ovoj i narednim godinamaplaniramno nešto više izdvojiti ipoboljšati nivo održavanja. To je neophodno,ukoliko želimo izbjeći problemeu godinama koje su pred nama“.Desila se ta transformacija.Koliko će onautjecati pozitivno na cijene i kvalitetgrijanja? Prvi potez je smanjivanjecijene za fizička lica za 10posto, što su građani dočekali saodobravanjem.„Mi smo se odrekli oko dva milionamaraka sniženjem cijene grijanja zadeset posto fizičkim licima. Jer 20.000je korisnika i naš trošak iznosi preko 20miliona maraka. S obzirom na stanjena tržištu energenata i trend rasta cijenau cijelom svijetu, mislim da našisugrađani mogu biti zadovoljni trenutnomcijenom grijanja, posebno uusporedbi na susjedne sredine i većegradove u našoj zemlji i okruženju“.Za kraj, koja je vašaporuka korisnicimausluga Javnog preduzeća „Grijanje“?„Poruka korisnicima naših uslugaje da smognu snage i pokušaju izvršavatisvoje obaveze iz ranijeg perioda alii iz tekuće sezone, jer je to jedini načinda se održi postojeći sistem u kontinuitetu.Nadamo se da će tako i biti i daće stanovi i poslovni prostori građanaZenice biti topli i ove zime“.


4 Subota, 1. novembar 2008.Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez ...1.BH. BESPLATNE NOVINEtel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.baSubota, 4. oktobar 2008 / broj 47M I L I O N B E S P L A T N I H N O V I N APoštovani čitaoci,Superinfo je i ovog puta, u namjeri da što uspješnije promovišeregij u kojoj djeluje, u povodu 15. Generalnog BH sajma „Zeps 2008“,izdat na većem broju strana i u povećanom tiražu od 30.000 besplatnihprimjeraka.Već četvrti put zaredom značajne zeničke sajamske manifestacijepratimo na ovaj način, pružajući izlagačima i posjetiocima Sajma mogućnosti sjajnu priliku da posredstvog našeg magazina predstave svojedjelatnosti, usluge i proizvode, a nastup na Sajmu učine kvalitetnijim iproduktivnijim. Kolporteri Superinfa i ovog puta će na sajmištu čitaocimauručiti čak 10.000 besplatnih primjeraka našeg magazina.Kada smo krajem 2006. godine pokretali prvi besplatni bosanskohercegovačkimagazin, jedan od naših ciljeva bio je da sugrađane u Zenicikvalitetno i objektivno informiramo o dešavanjima u gradu. Danas to sauspjehom činimo ne samo u Zenici, već i u susjednim gradovima: Žepču,Vitezu, Busovači i Kaknju. Izvjesno je da ćemo u narednom periodu područjepokrivenosti širiti na gradove iz okruženja, a u planu je izdavanjeposebnih izdanja za susjedne regije u Bosn i Hercegovini.Od samog početka realizacije hrabrog, a za našu državu pionirskogprojekta Superinfo, dobijamo brojne pohvale, sugestije i dobronamjernekritike čitalaca koji su od prvog izdatog broja naš svojevrsni korektiv i drugi„urednik“. Zahvaljujući podršci čitalaca, Superinfo je postao prepoznatljiv,utjecajan i cijenjen medij čije komercijalne usluge koriste najrenomiranijekompanije. Bili smo i pokretači brojnih akcija koje su rezultirale konkretnimefektima i poboljšanjima u sredini u kojoj živimo i djelujemo.Pod sloganom Donosimo dobre vijesti naš magazin svakog drugogvikenda, posredstvom brojnog tima kolportera, završi u domovima desetinahiljada porodica, a posredtsvom našeg online izdanja na hiljadamaelektronskih adresa širom svijeta. Možemo se pohvaliti izuzetnim tiražom,što potvrđuje i činjenica da će u narednom, 48. broju Superinfa, jedanod naših čitalaca u ruci držati milioniti primjerak ovog magazina.Neka vam je ugodno i sretno čitanje vašeg besplatnog magazina.Redakcija SuperinfaSubota, 4. oktobarV r e m e n s k a p r o g n o z az a z e n i č k u r e g i j uOvaj brojSuperinfa št a m p a n j e utiražu odNedjelja, 5. oktobar Ponedjeljak, 6. oktobar Utorak, 7. oktobarkiša sunce - oblaci oblaci sunce - oblacijutarnja 2 0 Cdnevna do 14 0 Cjutarnja 3 0 Cdnevna do 15 0 Cjutarnja 2 0 Cdnevna do 20 0 Cjutarnja 4 0 Cdnevna do 20 0 C30 000BESPLATNIH PRIMJERAKA15. GENERALNI BH SAJAMZEPS 2008Zenica, 7 - 12. oktobar679 izlagača32 države25.000 m 2 izlagačkog prostora10 kolektivnih izložbi- OficijelniosiguravateljsajmaDragi čitaoci,ako vi ili vaši prijatelji i poznanici ne dobijate redovno, svaki drugi vikend,svoj besplatan primjerak SUPERINFA molimo vas da nas o tomeobavijestite. Učinite to tako da ostavite ime, prezime i kućnu adresu nabroj telefona 063/992-102 ili na e-mail zumreta.t@gmail.comDoktori i magistriNa Fakultetuza metalurgiju imaterijale Univerzitetau Zeniciupriličena je promocijadoktorai magistara nauka,koji su ovanaučna zvanjastekli u proteklihgodinu dana. Ilhan Bušatlić i FarzetBikić promovisani su na čast doktoratehničkih nauka, Tarik Obralić na častdoktora pedagoških nauka, a AlminDautbegović i Adnan Duraković načast doktora pravnih nauka, dok sutitulu magistra tehničkih nauka ponijeliEdin Begović, Muriz Arifovići Nevzed Merdić, a titulu magistrapravnih nauka Edina Solak i Remzi-Miralem Galijašević,premijer ZDK, zajednosa Sejadom Zaimovićem,predsjedavajućimSkupštine ZDK, primioje ambasadora RepublikeMađarske u BiH,Imrea Vargu i Predraga Praštala, generalnogsekretara Evropskog pokretau BiH. Oni su razgovarali o evropskimintegracijama te čvršćem povezivanjuZeničko-dobojskog kantona i regijau Mađarskoj. Mađarska ima i opredjeljenasredstva za projekte kojimafinansira uglavnom infrastrukturu upojedinim dijelovima BiH te je spre-ja Kadrić. Novopečenim doktorima imagistrima diplome su uručili rektorzeničkog Univerziteta prof. dr. SabahudinEkinović i dekani sa Mašinskog,Pravnog, Pedagoškog i Fakulteta zametalurgiju i materijale, dok se uime promovisanih kandidata obratiodr.sc. Adnan Duraković, nastavnik napredmetu Krivično pravo na Pravnomfakultetu u Zenici.Prijem za ambasadoramna finansirati na isti način i projektekoje bi ponudila Vlada ZDK na svompodručju. Premijer Galijašević zahvalioje Vargi na otvorenom interesovanjuza ulaganja na području ZDK, te prezentiraoprivredne potencijale, ali iprirodne resurse, istakavši kako je ovaregija već odavno postala atraktivnaza angažovanje inozemnog kapitala.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *Mapa putaEvropski pokret u BiH u Zenici je organizovao javnu tribinu “Mapa puta- proces ukidanja viznog režima za građane BiH“. Glavni uvodničar na dobroposjećenoj tribini bio je Imre Varga, ambasador Republike Mađarske u BiH.“Mađarska ima jasan i jednostavan stav po pitanju bezviznog režima za građaneBiH. Kao članica Evropske unije zagovornici smo da što prije dođe do bezviznogrežima i s BiH. To se odnosi na sve države zapadnog Balkana“, izjavio jeambasador Varga.Novi direktorNadzorni odbor Javnog preduzeća Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskogkantona d.o.o. Zavidovići imenovao je Mehmeda Frljka za v.d. direktoraovog preduzeća. Kako je izjavio Miralem Galijašević, premijer ZDK, MehmedFrljak koji je i ranije obavljao odgovorne funkcije u ŠPD ZDK, za v.d. direktoraimenovan je na 60 dana. Dosadašnji direktor Šumsko-privrednog društva ZDKZihnet Muhić prije desetak dana podnio je ostavku.Umrežavanje sudovaU Općinskom sudu Zenica počela je obuka uposlenika po projektu Sistem upravljanjapredmetima, kao jedan od strateških planova u reformi pravosuđa, čijaje implementacija predviđena za 2009. godinu. To znači napuštanje evidencijeo predmetima u štampanom obliku, odnosno da će glavna i jedina evidencijabiti podaci u elektronskoj formi-računaru. Sud će u cjelini biti uvezan u mrežutako da će sve naredbe sudija za donošenje i odnošenje spisa svakog dana da sedostavljaju u pisarnicu.Rekonstrukcija mostaZbog velikih oštećenja koja se moraju sanirati, žepački most na izlazu iz gradau pravcu Zavidovića narednih dana bit će zatvoren za sav promet vozila, odlukaje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolišaZeničko-dobojskog kantona.Ispoštovane obavezeVlada ZDK ispoštovala je obavezu iz ugovora o osnivanju preduzeća “Krivaja1884” i odobrila sredstva sa kojima će, zajedno sa Vladom FBiH, učestvovati utroškovima popusta u cijeni drvne sirovine u visini od 25 posto za potrebe proizvodnjeu pogonima u Zavidovićima. Već iduće godine iz kantonalne kase će bitiizdvojeno 1,2 miliona KM.


Subota, 1. novembar 2008.5


6 Subota, 1. novembar 2008.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *PremijeNa prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničkodobojskogkantona, Vlada ZDK donijela je Zaključak o odobravanju isplate premijauzgajivačima brojlera i proizvođačima konzumih jaja. Odobrena sredstva iznose59.217 KM. Kako je na pres-konferenciji izjavio Miralem Galijašević, premijer ZDK,sedam uzgajivača brojlera za premije će podijeliti iznos od 44.367 KM.SjetvaPrema podacima koje je Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivreduZDK dostavilo 12 resornih općinskih službi, na području ovog kantona,jesenjom sjetvom zasijano će biti 3.459 hektara obradivih površina. Najveće površinebit će zasijane žitaricama, negdje oko 2.609 hektara. Od toga, pšenica ćebiti zasijana na 2.066 hektara, izjavio je Hajrudin Bečić, šef stručne službe za poljoprivreduu resornom kantonalnom ministarstvu. Jesenja sjetva u ZDK je zbogpovoljnih vremenskih uvjeta počela krajem septembra, a predviđeno je da trajedo druge polovine novembra.HumanostCrveni križ općine Kakanj organizovao je proteklih dana akciju dobrovoljnog darivanjakrvi. Akciji koja je realizovana u prostoru kakanjske kuglane odazvalo se 77mladih humanih ljudi koji su darivanjem najdragocjenije tekućine iskazali humanosti svijest o potrebi da se pomogne ljudima koji ma zdravstvene tegobe ugrožavajuživot. Ovoj akciji prisustvovao je i općinski načelnik Mensur Jašarspahić-Suri.Seminar„Mikotoksini u namirnicama, opasne nevidljive ubice“, bila je tema seminarakojeg je povodom Međunarodnog dana hrane, u Zenici organizovala Služba zahigijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo ZDK. Cilj seminarau Zenici je bio i da animira javnost na nužnost ove kontrole, posebno kada su upitanju žitarice i drugi poljoprivredni prozvodi, koji su podložni nastanku ovihotrovnih materija.Vodovodna mrežaJavno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”Zenica počelo je 21. oktobraredovno i plansko pročišćavanje vodovodnihcijevi u primarnoj mreži takoda na području grada i prigradskihzeničkih naselja povremeno dolazi dokraćih zastoja u isporuci pitke vode.Otklanjanje nataloženog mulja izvodovodne mreže, vrši se dva putagodišnje, čime se nastoji poboljšatihigijenska i sanitarna ispravnost vodeza piće. Takozvano “odmuljivanje”dovodi do kraćih prekida u snabdijevanjuvodom pojedinih zona, odnosno,slabog zamućivanja vode nakonVlada Zeničko-dobojskog kantonadonijela je odluku o izdvajanju 80.000maraka za nabavku vakcina protiv gripe.Ove vakcine, putem Ministarstvazdravstva ZDK nabaviti će se radi prevencijeoboljenja od gripe za posebnorizične kategorije stanovništva. To seprije svega odnosi na starije osobe,iznad 65 godina života koje boluju odhroničnih oboljenja kardiovaskularnogsistema, bolesti pluća, dijabetesa,bubrega. Prema mjerilima Svjetskezdravstvene organizacije najpovoljnijevrijeme za vakcinisanje protivgripe je počev od 20. novembra, a izPovodom 25. oktobra, Dana penzionera,Savez Udruženja penzionera- umirovljenika ZDK je u Zenici organizovaodruženje za oko 150 svojihčlanova. Ovom skupu prisustvuju ipredstavnici Federalnog saveza penzionera,te resornog kantonalnog Ministarstva.Savez Udruženja penzionera- umirovljenika ZDK broji oko 46.000članova, a njegove aktivnosti uglavnomsu usmjerene na rješavanje problemavezanih za ostvarivanje zdravstvenogosiguranja i zdravstvene zaštite, kao ina poboljšanje životnog standarda penzionerskepopulacije u ZDK. Uz podrškuPenzioneriobavljenih poslova, a VIK je zamoliograđane za razumijevanje i saradnju.Pročišćavanje primarne vodovodnemreže vrši se po utvrđenom rasporedua svi poslovi će, prema riječimapomoćnika direktora VIK-a za tehničkeposlove, Sretka Radišića, biti završenido 4. novembra ove godine.Vakcine protiv gripeMinistarstva zdravstva ZDK tvrde dasu poduzeli pravovremene aktivnostiza nabavku vakcina. Kantonalni zavodza javno zdravstvo, kako je najavljeno,organizovat će kao i ranijih godinadistribuciju vakcina posredstvom domovazdravlja u svim općinama ZDK.Vlade ZDK i kantonalnog Ministarstvaza rad, socijalnu politiku i izbjeglice, ovegodine Savez je za 2.500 penzinera osiguraoi podijelio robne pakete u pojedinačnojvrijednosti od 40 KM , a za 7.000penzionera i jednokratnu subvenciju utroškovima potrošnje električne energijeu iznosu po 20 maraka, što je ukupno240.000 marka.


Subota, 1. novembar 2008.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *Vlada ZDKVlada ZDK je na posljednjoj sjednici odobrila 500.000 KM za nabavku medicinskeopreme za Satelitski centar za hemodijalizu Žepče. Odobreno je 40.000KM za izgradnju bunara Makljenovac, općina Usora, a po osnovu Odluke o raspodjelisredstava za klubove političkih stranaka, za 4. kvartal ove godine, odobrenoje ukupno 75.000 KM.Uzajamna pomoć“Afirmacija uzajamne pomoći građana“, projekat je aktivnosti u zajednici,kojeg je uz finansijsku pomoć Općine Zenica u iznosu od 7.200 KM, od početkaaprila realizovalo zeničko Udruženje invalida rada i invalidnih penzionera. Glavnicilj projekata potpuno je postignut, a bilo je to smanjenje socijalne isključenostiinvalida rada kroz bavljenje pčelarstvom, te njihovo radno angažovanje u porodičnombiznisu. Projekat je ovih dana u cjelosti okončan, a u njegovom sklopu zabavljenje pčelarstvom edukovano je po 10 invalida rada, kao i članova partnera,udruženja bubrežnih bolesnika u Zenici.Dani kruhaManifestacija “Dani kruha” tradicionalno je i ove godine obilježena u amfiteatruKatoličkog školskog centra “Sveti Pavao” u Zenici. Proizvodi koje su pripremiladjeca sa roditeljima daruju se određenoj instituciji i na taj način se iskazuje solidarnostprema socijalno ugroženim osobama. Ove godine pripremljeni proizvodisu uručeni Pučkoj Karitasovoj kuhinji u Zenici. Krajnji cilj manifestacije je naučitidjecu poštovanju i solidarnosti.ŽeljeznicePrometno poslovno područje Željeznica Federacije BiH, sa sjedištemu Zenici, ostvarilo je za devet ovogodišnjih mjeseci izuzetno povoljne rezultateu prevozu roba na ovom području. Istovareno je više o milion i 791.000tona, a utovareno 208.000 tona raznih vrsta roba i tereta, što predstavlja rast za70 posto. Rezultat je to, ocjenjuju u ovom području, povećanih potreba za prevozomArcelor Mittala i Natron Hajata, kao i stalnim potrebama TermoelektraneKakanj i Tvornice cementa Kakanj. Od početka godine do kraja septembra prevezenoje 157.300 putnika, što je za 27 posto više nego što je bilo planirano.Crveni polumjesecPredstavnici Crvenog polumjeseca ZDK uručili su nedavno darovnice za doniranepoljoprivredno-prehrambene proizvode Gradskoj narodnoj kuhinji u Zenici, Merhametovojkuhinji i zeničkom Udruženju slijepih i slabovidnih osoba. Donirani poljoprivredno-prehrambeniartikli prikupljeni su u okviru akcije Bošnjak Bošnjaku, koja je uprvoj polovini oktobra vođena na području 23 mjesne organizacije Crvenog polumjeseca,kada je sakupljeno ukupno 15 tona i to oko 20 različitih vrsta ovih artikala.PosjetaUniverzitet u Zenici bio je domaćin delegaciji predstavnika univerziteta i institutaiz Sudana koju je predvodio Amir Osman Elgaly. Posjeta je upriličena saciljem razvoja projekata od obostranog interesa, a domaćin delegaciji iz Sudanabio je Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, te tehnički fakulteti u sastavu Univerzitetau Zenici. Pored obilaska kampusa i detaljnog sagledavanja uslova radazeničkog Univerziteta, gosti iz Sudana bili su u posjeti i nekoliko bh. privrednihsubjekata sa kojima zenička visokoškolska institucija ima razvijenu saradnju.KAĆUNI- OPĆA LABORATORIJA,- INTERNA MEDICINA,- NEUROPSIHIJATRIJA,- PEDIJATRIJA, HERBASHOP,RADNO VRIJEME:PON. - PET. 08.00 - 18.00SUB. 08.00 - 16.00uvjerite se da stomatologijamože biti i bezbolna !STOMATOLOGIJA:- savremenastomatološka služba- besplatni pregledi isavjeti,- RTG,RVG dijagnostika,- met.keramičke krunice,- bezmetalna keramika,- inley,onley,owerley,- polucirkularni,cirkularnimostovi,- komplikovani ikombinirani radovi,- atachmen-zglobneproteze,- proteze saakrilat,keramičkim ilikompozit postavomzuba,- implantati,- skelet proteze,- sve vrste komplikovanihvađenja,- dječija stomatologija,- ortodoncija.- OPĆA PRAKSA,- GINEKOLOGIJA,- ULTRAZVUČNA- DIJAGNOSTIKAZa pacijente iz inozemstva, ili iz udaljenih mjesta, udogovoru sa našim stomatologom, tokom dugotrajnihradova obezbjeđujemo smještaj na bazi polupansiona.mail: nusrulah.omeragic@yahoo.com7Tel.: 387 30 543 615387 30 543 617Fax: 387 30 543 611


8 Subota, 1. novembar 2008.Superinfo d.o.o. Zenica raspisujeKONKURSza upražnjena radna mjestaKomercijalisti - predstavnici na terenuIzložba ptica i sitnih životinjaČetvrta međunarodnaizložba ptica isitnih životinja “Agrozoo2008 Zenica”, čiji jeorganizator Udruženjeza uzgoj i zaštitu sitnihživotinja Zenica, održanaje na sajmištu Kamberovićapolja u Zenici.Posjetioci su mogli vidjeti oko 2.000eksponata sitnih životinja, ptica, golubova,razne vrste ukrasne peradi,Grafiti među kojimasu bili kukasti krstovi idruga nacistička obilježjate natpisi uvredljivogsaobraćaja, osvanuli supočetkom prošle sedmicena zidovima podzemnogprolaza na raskrsniciispred direkcijeArcelor Mittal-a u Zenici. Inače, krozove prolaze svakog dana prođe najmanjehiljadu ljudi, a policiji je dojavljenoo pojavi ovih nacističkih grafita ukunića, te pčelarske, poljoprivredne iproizvode kućne radinosti, kao i ribolovnipribor.Grafiti za osuduponedjeljak ujutro. Nakon obavljenoguviđaja od strane inspektora policije,radnici komunalnog preduzeća ALBAizvršili su uklanjanje grafita.Novi predajnik RTV ZenicaProšlog vikenda je u ekperimentalnirad pušten novoizgradjenipredajnik RTV Zenica lociran u seluPuhovac. Ovaj je objekat izgradjensredstvima općinskog budžeta a signalTV Zenica će sa ove emisionetačke stići do stanovnika nekolikosela babinskog sliva: Puhovca, Babi-na, Arnauta, Briznika i jednog dijelaSeoca. Procjena je da će oko 7.500stanovnika ovog dijela općine imatipriliku da prati program TV Zenica. IzRTV Zenica su saopštili kako će nakonpuštanja u rad predajnika Puhovacnastaviti aktivnosti na širenju i poboljšanjutv signala.Opis radnog mjestaPrezentacija i promocija firme i ugovaranje prodaje oglasnog prostoraunutar magazina „Superinfo“. Posao se obavlja većim dijelom na terenu, uzobavezno planiranje.Uslovi:- Minimalno SSS- Poznavanje rada na računaru- Položen vozački ispitPoželjne karakteristike:- Dinamičnost- Proaktivnost- Samoinicijativnost- Komunikativnost- Pregovaračke sposobnosti- Organizacijske sposobnostiBiografiju sa fotografijom i prijavom dostaviti lično ili na adresu:Superinfo d.o.o. Štrosmajerova 11, 72000 Zenicaili na e-mail: zesuperinfo@gmail.com.Globetrettersi oduševiliNajpoznatijaamerička predstavaegzibicionekošarke, legendarniHarlemG lobetrettersi,posjetili sunašu zemlju nasvojoj svjetskojturneji. Prvi odukupno četirinastupa u BiHimali su u Zenicigdje su svojima k r o b a c i j a m a ,plesom, te simpatičnim načinomkomunikacije sa publikom oduševilioko 1.500 prisutnih. BiHje ukupno 120. zemlja u kojoj suHarlemovci nastupili u 80 godinadugoj historiji nastupa širom svijeta.Osim naše zemlje u sklopu oveturneje imat će 21 nastup u Izraelu,Turskoj, Rumuniji, Maroku i naKanarskim ostrvima.


Subota, 1. novembar 2008.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *Efekti sajma15. generalni bh sajam ZEPS 2008 bio je, na osnovu postignutih poslovnihrezultata i sklopljenih ugovora izlagača, do sada najbolji a zadovoljstvo učešćemizrazilo je 90 posto izlagača. Gotovo 72 posto njih ostvarilo je poslovne kontakte,a 11 posto je uspjelo da već tokom sajma sklopi poslovne ugovore.Jedno Dobro ...Udruženje altruista”Dobro”u saradnji sa realizatorima akcije “Piramida” organiziraakciju prikupljanja osnovnih životnih namirnica za osobe u stanju socijalnepotrebe u Zenici. Humanitarna akcija pod nazivom “Jedno Dobro, stotinu ruku,hiljadu sitih”, održat će se u subotu, 08. novembra, ispred TC Konzum na Kamberovićapolju u terminu od 10 do 16 sati. Cilj ove akcije je prikupljanje osnovnihživotnih namirnica i higijenskih potrepština koje će posjetioci tržnog centra moćiostaviti u humanitarne korpe. Volonteri će nakon akcije prikpljena sredstva spakovatiu pakete i dostaviti onima kojima je to najpotrebnije.Čitaj BiHMisija OSCE u BiH realizira javnu kampanju pod nazivom Čitaj BiH. Promocijakampanje u Žepču i Zavidovićima održana je proteklih dana. Čitanje je sigurnojedan od temelja za formiranje informiranog i angažiranog građanstva u demokratiji.Cilj ove kampanje je pokazati građanima komparativne prednosti ugrađeneu razvoj, kako kulture čitanja i opće kulture, tako i „otvaranju“ BiH kulturnimutjecajima, ne samo od strane njenih neposrednih susjeda nego i dalje od tihgranica.Čijih je 16 radnika?Radnici Departmenta EnergetikaArcelor Mittala Zenica, njih 16-toro,nemaju pokriveno radno mjesto rješenjemi nalaze se u neizvjesnoj situaciji,tvrde u Sindikatu zeničke kompanije.„Ovi radnici su zaposleni na neodređenovrijeme, a vode se kao neraspoređeniod aprila ove godine. Rade zaMesser, a u radnom su odnosu sa AMZ.9Primaju platu od 500 do 600 maraka,dok njihove kolege iz Messera dobijaju800 eura“, kaže Islam Imamović, predsjednikSindikata AMZ i objašnjavakako je Sindikat prije nekoliko danauputio upozorenje Upravi Kompanijei Messeru da će se, u slučaju da se neriješi statusno pitanje ovih radnikakrenuti sa „radikalnim mjerama“.Centar iza uglaPri kreiranju ponude i asortimana vodilismo računa o važnosti koju suvremeničovjek pridaje kvaliteti stanovanja. Uređenostprodavaonice potiče na kupnju,a ako to nije dovoljno, tu je paletaproizvoda najvažnijih svjetskih i domaćihbrandova: Pierre Cardin, S. Oliver,Bugatti, Svilanit, Domo i Moya Home.Bogata ponuda proizvoda za uređenje iopremanje doma uz pristupačne cijene.Prodavaonica Centra ima bogatuponudu ženskog, muškog i dječjegasortimana, kao i kućanskog tekstilaskrojena je prema specifičnosti svakelokacije. Povoljne cijene i ljubaznausluga dio su Centrinog imidža,a nerijetko naši prodavači poznajuveliki broj svojih kupaca kao i njihovepotrebe i ukuse.Mi činimo stanovanje ljepšimŠiroka ponuda kvalitetne dječje odjeće,obuće, opreme i igračakaVesela i zaigrana atmosfera prodajnogmjesta postignuta zahvaljujućivedrom uređenju prilagođenom djeci iroditeljima koji, osim dobre kupovine,žele i ugodno okruženje te pokoje lijepoiznenađenje. Brandovi kao što suMontefiore, Benetton, Lego, Chicco...vežu svoje stalne kupce. Stručna iljubazna, djeci prijateljska usluga.Svaki prostor odiše jedinstvenim ozračjem i stoga podržavamo zaseban pristup svakom projektu. Sustavnim praćenjemsvjetskih trendova i stalnom suradnjom s kupcima, zajednički pronalazimo rješenje koje, prema kriterijima funkcionalnostii atraktivnosti za kupca, zadovoljava i najstrože zahtjeve.PSC Džananović - Kamberovića polje, Zenica


10 Subota, 1. novembar 2008.BSC na TEHNOMA 2008 u SkopljuPredstavnici Biznis servis centraVlade ZDK boravili su od 14. do17. oktobra na 34. međunarodnomsajmu metalurgije, elektrotehnike,građevinarstva i nemetalne industrije- Tehnoma 2008 u Skoplju. SajamTehnoma predstavlja najbogatijisajamski događaj u Makedoniji kojiokuplja predstavnike najvećih domaćihi stranih proizvođača iz navedenihoblasti. Ove godine je sajamski prostorod 15.000 m2 sa više od 800 direktnihi indirektnih izlagača posjetilo preko50.000 posjetilaca. Dodatnu snagu isadržaj sajmu daje i prisustvo velikogbroja izlagača iz reda zanatskih radnji iFIS-ov odgovorbrojnim poskupljenjaosnovnihprehrambenih artikalau proteklomperiodu i sve manjojkupovnoj moći prosječnogbh građanina,objava je od 43trajno niske cijenena odjelu prehrane,saopštili su iz Trgovačkog centra FIS Vitez.Iz FIS-a ističu da i pored činjeniceda prehrana nije primarna u njihovojasortimanskoj ponudi, kao i evidentnoniske postojeće prodajne marže naprehrambenim artiklima, u narednomUmanjene cijeneperiodu građanstvo očekuju proizvodiu prosjeku jeftiniji za 10 posto. Pojeftinjeniproizvodi sa oznakom „trajnoniska cijena„ su na policama već odsubote, 18. oktobra u hipermarketimau Vitezu i Brčkom.Direktor PS Cimos Ai. d.o.o.Gradačac Fadil Novalić i rektorUniverziteta u Zenici SabahudinEkinović potpisali su Ugovorza razvoj i eksperimentalnuproizvodnju specijalnihmaterijala. Radi se o osvajanjuili proizvodnje različitih materijalaza potrebe automobilskeindustrije. Fadil Novalić je kazao kakodolazi iz kompanije koja svoj život živi natržištu, koje ima svoja određena pravilaprema kojima se Cimos i ponaša, te daje ovo što se radi sa UNZE „tržišna uslovljenost“,jer materijali u automobilimapostaju sve zahtjevniji i onome ko neide u tom pravcu, na tržištu se sužavamanevarski prostor za dopremanje di-Saradnjamalih preduzeća sa ciljem predstavljanjaprivrednog potencijala RepublikeMakedonije. S tim u vezi organizovanaje posebna izložba, tzv. pod-sajamzanatstva i proizvodnje manjeg obimasa ciljem predstavljanja mogućnostii uspostavljanja poslovne saradnjesa predstavnicima iz reda većih preduzeća.U sklopu Sajma je održana i28. izložba inovacija, tehničkih dostignuća,novih proizvoda i kreativnostimladih pri čemu je na desetine autoraprezentiralo svoje ideje i inovacijeiz više polja tehnike, tehnologije inauke. Nastup na ovom Sajmu predstavljanastavak realizacije aktivnostikoje BSC preduzima na polju pružanjapomoći malim i srednjim preduzećimasa područja ZDK u procesu njihove internacionalizacije.Za nastup u Skopljuobezbijeđen je moderan izložbeni prostorna kojem je bio izložen promotivnimaterijal, publikacije i brošure grupeod 46 proizvodnih preduzeća kao i setpromotivnog materijala pripremljenogod strane BSC a koji se odnosi naZeničko-dobojski kanton. PredstavniciBSC su tokom trajanja sajma prezentiraliprivredne potencijale ZDK, zatimmjere i inicijative Vlade za stimulisanjepreduzetništva, stanje na tržištu, kao ipotencijale proizvodnih preduzećaZDK. Promotivni materijal grupe od46 proizvodnih preduzeća distribuiranje direktno posjetiocima Sajma koji sumeđu našim proizvodnim preduzećimatražili partnere za poslovnu saradnju.Naročito veliko interesovanje za proizvodei usluge naših preduzeća iskazalisu posjetioci, najčešće predstavnicitrgovačkih preduzeća, sa područja Makedonije,Kosova i Srbije. Tokom trodnevnogprisustva sajmu zabilježeno je25 konkretnih zahtjeva za uspostavusaradnje sa nekim od naših domaćihpreduzeća. Pored toga, Sajam je bioprilika i za uspostavljanje kontakta sanekoliko institucija čije aktivnosti seodnose na promociju preduzetništva iuspostavu procesa internacionalizacijepreduzeća. Posebno ističemo kontaktesa predstavnicima Komore za mali biznisRepublike Makedonije i Zanatskekomore grada Skoplja.jelova automobilskim proizvođačima.„Kako bi nam se povećavao manevarskiprostor kao snadbjevača globalneautomobilske industrije mi smo senašli u Zenici, na Metalurškom institutuUNZE koji na naše veliko čuđenjeima sve ono što je danas još uvijek in usvijetu, kad je u pitanju tehnika i metode“,istakao je Novalić.


Subota, GREEN 1. novembar 2008. PAGE11MonitoringPredstavnici ArcelorMittala potpisali su ugovor sa kompanijom“Dvokut” iz Sarajeva o realizaciji kompletnog programa monitoringaemisije prašine i štetnih gasova. Planom se predviđa da sedo kraja 2008. instalira oprema na svim dimnjacima proizvodnihpogona integralne proizvodnje i energetike, a potom počne s kontinuiranimmonitoringom. Tokom probnog rada pogona integralneproizvodnje stekli su se preduvjeti za obavljanje monitoringa kojije u skladu s legislativom Federacije BiH, a instalirana opremaomogućit će kontinuirani proces monitoringa i redovnog izvještavanja.Inače, podaci o zagađenju zraka u posljednje vrijemesu alarmantni. Na osnovu mjerenja za septembar, koje je obavioMetalurški institut “Kemal Kapetanović“, evidentirano je povećanjeprosječnih koncentracija maksimalnih vrijednosti lebdećihčestica na mjernim mjestima Crkvice i Tetovo. Prosječne dnevnekoncentracije sumpor-dioksida na mjernim mjestima Institut,Crkvice i Tetovo kretale su se do 240 mikrograma po kubnommetru zraka, dok su se prosječne dnevne koncentracije lebdećihčestica kretale do 350 mikrograma po metru kubnom u Crkvicamai Tetovu. Prema Pravilniku o kvalitetu zraka u Federaciji,navedene su granične vrijednosti zagađenosti zraka u urbanimsredinama, prema kojima prosjek izmjerene koncentracije sumpordioksida dnevno ne smije biti veći od 90 mikrograma po kubnommetru zraka. Lebdeće čestice praha, ne bi trebale preći 150mikrograma. U odnosu na prethodne godine, zagađenje zrakau Zenici tokom zime je dvostruko ili trostruko veće u odnosu naostale mjesece, pa Zeničane tek očekuju problemi.Obilježen Dan dobrovoljnog radaPovodom Dana dobrovoljnog rada, na Kamberovića polju suuposlenici ArcelorMittala organizovali akciju čišćenja obale rijekeBosne. U akciji čiščenja Mittalovim radnicima pridružili su se ičlanovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zenica i radnici komunalnogpreduzeća ALBA. Kompanija Arcelor Mittal donirala je20 parkovskih klupa i dvadesetak sadnica. Klupe će biti postavljenena šetalištu na dionici od Jalijskog mosta do ušća Babinerijeke, a na tom prostoru zasadiće se i poklonjene sadnice. Klupekoje su uklonjene sa pomenutog lokaliteta bit će popravljene ipostavljene po šetalištima u gradu.Novo igrališteOtvoreno je dječije igralište na Kamberovićapolju u Zenici za čiju je gradnjuutrošeno oko 35.000 maraka. Radise poklonu kompanije M:tel, najavljenomprilikom otvaranja novog prodajnogmjesta u tržnom centru Džananović.Ljuljaške koje su se nalazile uokviru igrališta su renovirane, a djecasu dobila i nove tobogane, klackalice iprostor za igru u pijesku.Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH iMinistarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu životne okoline ZDK


Superinfo, kroz prigodne materijale, fotografije itekstove, promoviše afirmisane i manje poznatedestinacije općina Regije Centralna BiH. Uvjerenismo da turistički potencijali sredine u kojoj živimonisu dovoljno poznati i adekvatno iskorišteni.Nadamo se da će kroz naš magazin čitaoci imatipriliku upoznati se sa ovim atraktivnim lokacijama zarekreaciju i odmor, te da će ih u narednom periodučešće posjećivati.SMETOVISmetovi su poznato izletište građana Zenice,koje je od centra grada udaljeno oko 8kilometara. Na Smetovima su uređene stazeza šetnju, mjesta za odmor, rekreaciju,roštilj i izgrađeni su sportski tereni za košarkui nogomet. Izgradnju sportskih terenafinansirala je Turistička zajednica ZDK, kojaje u suradnji sa Općinom Zenica uložila značajnasredstva u uređenje ovog izletišta. NaSmetovima se nalazi Informativno turističkicentar, Planinarski dom “Željezara” i DomSaveza izviđača (objekat Radio-amatera).Takođe, na Smetovima se nalazi Sportsko- rekreacioni centar “ABC - SCORPIO”,koji ima uređene staze za brdski biciklizam,vještačku stijenu za penjanje, a moguće jeiznajmiti paraglajdere uz stručnu pomoć.Turistička zajednica ZDK finansijski je pomoglaizgradnju adrenalinskog parka odnosnotornja za djecu u sportsko - rekreacionomcentru ABC-SCORPIO, a za vrijemezimskog raspusta Klub ekstremnih sportova„SCORPIO“ organizuje školu skijanja zaučenike osnovnih i srednjih škola.Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH


Subota, 1. novembar 2008.Zabava u povodu Dana kruha i zahvalnostiza plodove zemlje, koju jeorganizirala busovačka Udruga “Ženaženi prijatelj”, okupila je pripadniceljepšeg pola, gošće iz Vareša, Kreševai Kraljeve Sutjeske i naravno domaćice,članice Udruge iz Busovače. Višeod stotinu žena okupilo se na zabavikoja je tradicionalna i pokušavaotrgnuti od zaborava stare običaje upripremanju kruha i drugih proizvodaod brašna i peciva te dati značajplodovima koje nam daje zemlja.“To je naša tradicija, dvije godinesame organiziramo zabavu u povoduDana kruha, tu su nagrade, rulet ples,muzika uživo, imamo pite, maslanice,kruh koji je napravljen po starimDani kruhareceptima, vjerujem da ćemo postićicilj, zabaviti se i družiti maksimalno”,rekla je ovom prigodom predsjednicaUdruge ŽŽP, koja uspješno djeluje već11 godina, Gabrijela Brković. Dodijeljenesu nagrade i to za najljepši izgledpeciva, u ovom slučaju janje, nagradaje otišla u ruke Božane Radić iz KraljeveSutjeske. Nagrada za neobičanoblik, i to za paprenjake, napravljenepo starom originalnim receptu, otišlaje u ruke Antonije Aždajić također gošćeiz Kraljeve Sutjeske. Najzanimljivijiizgled imala je košara s palačinkama uviše boja a autorica ovog djela je Busovka,Rada Petrović.Molitva za domovinuNa Bobovcu kod Kraljeve Sutjeske25. oktobra je održano velikomisno slavlje i molitva za domovinu.Ovo vjersko okupljanje postalaje tradicija i za zapaziti je da je izgodine u godinu sve više vjernika-katolika u molitvenom pohodu namjesto gdje su nekada stolovali bosanskikraljevi. Organizator ovogodišnjemise na Bobovcu, bio je Uredkatoličkog dušebrižništva Ministarstvaodbrane BiH.Samostalna krojačka radnjaModni salon “LILY”Kočevska čikma 11, Tel.: 032/401-717 ili 291-285vl. Ljiljana HaseljićNudimo širok asortimanzavjesa i dekormaterijala, sa uslugomšivanja.Vršimo prepravke ipopravke svih tekstilnihi kožnih odjevnihpredmeta, farbanjekožnih jakni, presvlačenjedugmadi, šivanjeposteljine i promjenudrikera (sužavanje,skraćivanje, izmjenazatvarača, promjenapostave na jaknama ikaputima).U okviru programskihsadržaja kojima seobilježava „Evropskasedmica lokalne demokratije”,kakanjski srednjoškolci,učesnici takmičenjau literarnimradovima o temi „Mojživot, moja zajednica”,posjetili su Općinu Kakanjgdje su ih primiliopćinski načelnik Mensur Jašarspahić- Suri i pomoćnici Općinskog načelnika.Tokom trosatnog boravka mladiKakanjci i Kakanjke su se upoznalisa radom Općinskog načelnika i općinskihslužbi. U sali Općine Kakanjupriličena je i svečanost proglašenjapobjednika takmičenja i uručivanjenagrada. Evropska sedmica lokalnedemokratije obilježava se na inicijativuKongresa lokalnih i regionalnihUl. Kočevska čikmaModni salonLILYUl. KočevaZenexkomerc“Kočeva”Ul. Maršala TitaRobna kuća“Zeničanka”Apoteka“Pharmacija”Biljnaapoteka“Matija”Ul. Huseina KulenovićaEvropska sedmicaDžamija“Kočeva”15Pijacavlasti i Komiteta lokalne i regionalnedemokratije Vijeća Evrope. Na pozivSaveza općina i gradova FederacijeBiH da podrže ovu inicijativu OpćinaKakanj je podržala projekat NVO AlternativeKakanj koji sadrži tri programskasadržaja: takmičenje u pisanjuliterarnih radova, Dan otvorenihvrata Općine Kakanj i eko-akciju upodnožju Bobovca - srednjovjekovnebosanske prijestolnice.


Subota, 1. novembar 2008.Zbirka poezije „Oscilacije“, NaideMujkić, predstavljena je u Muzejugrada Zenice. Riječ je o autorskomprvijencu, ujedno i rukopisu koji je zavrijedionagradu za najbolju nebjavljenuknjigu pjesama na manifestaciji„Slovo Gorčina“ u Stocu 2006. godine.Radi se o prvoj promocioji ove knjigeu BiH koja je izašla u izdanju NakladeZORO 2008. O njoj su zeničkoj publicigovorili promotori Mensur Bajramovići Enver Kazaz. Bajramović je istakaokako mladu pjesnikinju odlikujeangažiranost iskaziva savremenimodnosima među spolovima, gdjeona potencira ulogu žene u okvirimasloboda do kojih može doseći kao je-Veče humora i karikatureodržano je učitaonici Opće bibliotekeu Zenici. Po riječimadirektora ove ustanove,Midhata Kasapa, večeje organizovano kaoomaž doajenima humorau ovom gradu kojisu izgradili svojevrsnuzeničku školu humorističkihformi, prepoznatljivuu BiH i van njenih granica. Biloje to veče sjećanja na časopis “Kapidžik”,jedan od najstarijih takve vrste u našojOscilacijedinka, dok je Kazaz podcrtao čistoćujezika i prečišćenost izričaja kod pjesnikinje,lišenu pretjerane atribucije,jednostavnost, koje jesu osobenostisavremene poezije u svijetu, čak iizvan okvira umiruće postmoderne.Veče humora i karikatureNekomercijalniweb portal za mladeu BiH (www. portal.mladi.info), koji jenastao uz podrškuŠvicarskog ureda zarazvoj i saradnju iIBHI-a, te niza lokalnihvlasti, imaoje svoju promocijuu Zenici. Portal.mladi.info je inačenajveći on-line info servis u BiH i naBalkanu za podršku i rad sa mladi-zemlji te na “HIK”, klubhumorista i karikaturista.Publika se prisjetilai nezaboravnih, SalihaCakana Mulalića, SalkeAvdića, Nakiba AbdagićaKibana i drugihkoji su svojom vedrinom,oštroumnošću iduhovitošću obilježilivrijeme u kojem suživjeli. U Biblioteci jeovom prigodom postavljena i izložbakarikatura Ladislava Kostijala, VukeStanišića i Alije Kulenovića.Portal za mladema, pomaže u razvoju javnih politikaprema mladima, promovira praksu iafirmira mlade.NOVO U GRADU, LPG - AUTO PLIN,BP ALMY II, ZENICADOSTAVA LOŽ ULJA NA KUĆNU ADRESUTelefon: 032 446 320 Fax: 032 446 321,nafta@almy.baZavršeni Dani kazalištaUdruga mladih ‘’Enter’’ i Gradskokazalište mladih ‘’Vitez’’ uspješno suorganizirali manifestaciju ‘’Dani kazalištaVitez 2008’’. Riječ je o prvojmanifestaciji ovoga tipa u Vitezu,tijekom koje su posjetitelji imali prilikupogledati sedam predstava krozsedam dana. Prvu predstavu, ‘’PalčićDugonja’’, izveli su članovi Amaterskogpozorišta ‘’Neretva’’ iz Konjica, a nakonnjih publici u Vitezu predstavili su senajmlađi članovi Gradskog kazalištamladih ‘’Vitez’’ s predstavom ‘’Ljubavjednog maslačka’’. Članovi GKM ‘’Vitez’’izveli su i kazališni komad ‘’Predstava17Hamleta u selu Mrduša donja’’, a publikaje imala priliku uživati u ‘’Djelidbi’’Hrvatskog amaterskog kazališta‘’Travnik’’ iz Travnika. Posebno zanimanjepublike pobudile su predstave‘’Sumnjivo lice’’ i “Gospođa ministarka’’Gradskog kazališta mladih ‘’Vitez’’, ašlag na kraju i predstavu kojom su zaključeniovogodišnji Dani kazališta uVitezu, ‘’Lopovluku nigdje kraja nema’’,izveli su članovi Kazališta slijepih i slabovidnih‘’Novi život’’ iz Zagreba. Izuzetnaposječenost i reakcije publike nasve izvedene predstave još jednom supokazale kako se Udruga mladih ‘’Enter’’i Gradsko kazalištamladih ‘’Vitez’’ nalazena pravom putu i svojimaktivnostima zasigurnozauzimaju značajnomjesto u kreiranju kulturnogživota općineVitez, ali i šire regije.


18 Subota, 1. novembar 2008.Članovi Gradskog kazališta mladih‘’Vitez’’ i Amaterskog pozorišta‘’Neretva’’ Konjic posjetili su Gradskugaleriju Vitez te pogledali postavkuUdruge Likovnih stvaratelja Lašvanskedoline. Nakon posjete galeriji uslijedioje odlazak u TC FIS Vitez. Posjeta TC FISSa velikim oduševljenjemzenički ragbijašii ljubitelji ovogsporta dočekali su postavljanjenovih rašljina Kamberovića polju.Proteklih dana, na “B”terenu, uz podršku neophodnemehanizacije“grdosija” od 16 metaraje “usidrena”. Za nekolikodana na redu jefarbanje.Posjeta FIS-uRašljeVitez bila je i svojevrsna podrška malihglumaca i njihovih voditelja menadžmentu,ali i svim uposlenim u FIS-u.Mladim glumcima gostoprimstvo su uime TC FIS iskazali Pero Gudelj i DijanaBrkan, te ovim putem pohvalili radmladih glumaca iz Viteza i Konjica.MALI OGLASProdaje se trosoban stan (75m 2 ), a može i zamjena zaHrvatsku ili Sloveniju.Tel. 032/243-613* FLASH KULTURA * FLASH KULTURA *FLASH KULTURA *FLASH KULTURA *Britanska politikaPromocijom knjige Britanska politika u BiH od 1992. do 1995., autora drDžemala Najetovića, počela je u čitaonici Opće biblioteke kulturna manifestacijaMjesec knjige 2008. Promotori ovog analitičkog štiva bili su ujedno i recenzentiakademik Muhamed Filipović i doc. dr Senija Milišić, te sudionik ratnih događaja,bivši načelnik Općine Zenica i ambasador BiH u Turskoj Besim Spahić.Dječija pričaU Galeriji Sinagoga u Zenici otvorena je izložba dječijih slika ‘’Dječija priča’’,na kojoj je izloženo 40 crteža djece Jevreja, nacrtanih za vrijeme njihovog zatočeništvau koncentracionom logoru Terezin tokom Drugog svjetskog rata. Ovaizuzetna izložba realizirana je u saradnji sa Ambasadom Češke Republike u BiHi Jevrejskim muzejom u Pragu, a nakon Zenice izložbu će vidjeti Mostarci, Cazinjanii Banjalučani. Od ukupno 40 djece koja su radila crteže, samo njih četveropreživjelo je torture koncentracionog logora u Terezinu. Izložbu su otvorili JanaStara, ataše za kulturu Češke ambasade u Sarajevu, i Jakob Montiljo, predsjednikJevrejske opštine Zenica.Vieni.Vidi.Venice.‘’Vieni.Vidi.Venice’’ (Dođi, vidi, Veneciju) prva je samostalna izložba fotografijeIvane Blaž. Izložba će biti prodajnog karaktera, s tim da će novac od prodanih fotografijabiti namjenjen Zavodu ‘’Drin ‘’ u Bakovićima, za mentalno i fizički invalidnudjecu. Izložba je uz prigodan ‘’venecijanski’’ buffet otvorena u holu Franšiznog centrau BiH u Vitezu.Barka u ZeniciAnsambl pozorišta “Barka” iz Budimpešte predstavio se u okviru MESSovogprograma Mittel Europe zeničkoj publici, izvodeći na sceni Bosanskognarodnog pozorišta predstavu Williama Shakespearea “San ljetne noći”. Predstavaje napravljena prije dvije godine, kada je i sam reditelj Robert Alfoldi,kako ističe, bio jako zaljubljen, ali neuzvraćeno. Stoga je i mislio da o tomenešto treba reći. Govoreći općenito o teatru, ovaj mađarski reditelj naglašavada jako cijeni riječ, što je bilo prisutno i kod starih velikih autora čija je duhovnostu govoru bila očita.Snijeg u KaknjuU Gradskom kinu u Kaknju od 30. oktobra do 5. novembra prikazat će se domaćiigrani film “Snijeg”, mlade rediteljice Aide Begić, sa glumačkom ekipom:Zana Marjanović, Jasna Ornela Bery, Emir Hadžihafizbegović, Sadžida Šetić, VesnaMarić i drugi. Film “Snijeg” prikazan je prvi put na ovogodišnjem SarajevoFilm Festivalu, a izabran je za predstavnika BiH za dodjelu najveće filmske nagradena svijetu “Oskar za najbolji film”. Film na poseban način obrađuje savremenutemu, život povratnika u svojim domovima i sve što prati te ljude u njihovomnastojanju da ostanu svoji na svome.


Subota, 1. novembar 2008.Veliki za maleSportsko-humanitarna manifestacija“Veliki za male” koja je održana uBusovači, imala je pozitivan i uspješanrezultat. Naime, više od mjesec danaorganizatori su vrijedno radili na pripremiscenarija koji je najviše bio baziranna distribuciji kupona u vrijednostiod 3 KM, čiji se novac prikupljao za stipendiranjenadarenih učenika Busovače.Na revijalnoj košarkaškoj utakmiciu gradskoj sportskoj dvorani svojesnage su odmjerili veterani KK “Buso-vača” te gosti iz Zenice, KK “Čelik”. Iakoje utakmica završena u korist gostiju,rezultatom 58:93, to nije bilo u prvomplanu, jer je postignut cilj, skupljeno je4080 KM, koje su uručene pravim osobamana poluvremenu utakmice. Dionovca dobili su učeniciOŠ “Kaćuni” Amila Kurtovići Merima Vuković,potom MSŠ “Busovača”Emina Tolja i SamirPlavčić, a ravnatelj OŠ“Busovača”, Ivo Ćosić,naknadno će zajedno sanastavnicima, odlučitikome darovati novac uovoj obrazovnoj ustanovi.“Ja sam jedan od najsretnijih ljudivečeras, jer ovaj novac nije dar jednogčovjeka već više ljudi, Busovljaka, kojisu željeli pomoći na ovaj način. Hvalasvima! Raduje me i to što je dvoranapuna, jer znam da ima još dobrih iplemenitih ljudi spremni na ovakveprojekte, a ovo je i putokaz za daljejer veterani KK Busovača, nastavljaju idalje s igrom i druženjem”, rekao je zaRadio Busovaču, Dženan Hodžić, direktorOŠ “Kaćuni” ne krijući zadovoljstvoi iznenađenje zbog iznosa novca19koji je prikupljen. I gosti, Zeničani,zadovoljni su a posebice trener, GoranMartinović: ”Mi smo prezadovoljni,ne rezultatom, već spektaklom koji jenapravljen u dvorani, te se nadam seda ćemo imati prostora i prilike da sečešće susrećemo i družimo”. Na terenimaOŠ “Kaćuni”, održan je i turnir ustreetballu gdje su 14 ekipa, pokazalesvoju vještinu i znanje. Najbolji igračturnira je član KK “Busovača” DamirBiogradlija, koji je nagrađen košarkaškomloptom i medaljom.


20 Subota, 1. novembar 2008.Aktivni samo nogometašiNa području općineZenica trenutnoegzistiraju svega trinogometna kluba kojase takmiče u seniorskimkonkurencijamau ligama BiH. Svakakonajpoznatiji od njih jepremijerligaš Čelik, doksu tu još članovi Prvekantonalne lige ZDK,Čelik 1945 i Nemila. Klub je u Nemiliosnovan 1948. godine pod imenomBistričak. Vremenom je mijenjao nazive,klupske boje, a jedno vrijemeje bio i u vlasniku privatnika - firmeAskopromet, kako se i zvao. Međutimzbog finansijskih sredstava privatnikje odustao, a ljudi iz Mjesne zajedniceNemila zasukali su rukave i preuzelibrigu o klubu. „U posljednjih desetgodina klub se finansira novcem zarađenimod vašara u Nemili, te uz pomoćOpćine. Kada su u pitanju usloviza treniranje i nastup, oni su dobri.“,kaže Miralem Redžić, predsjednikUpravnog odbora NK Nemila. Kadaje u pitanju sport u nemilskom kraju,egzistira samo nogometni klub.* FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *Napredak na listiMervana Jugić-Salkić popravila je svoj plasman na najnovijoj WTA listi nakonnekoliko sjajnih pojedinačnih izvedbi. Mervana je sa 183. pozicije stigla na177. mjesto, osvojivši ukupno 169 bodova. među 200 najboljih nema više SandreMartinović koja je sada na 257. mjestu (nazadovala sa 234. pozicije) sa 103poena. Još bolje plasirana je Mervana u poretku dublova. Osvajanje nekolikochallengera, te polufinale WTA turnira u Luxemburgu donijeli su joj odlično 71.mjesto sa 685 bodova. Sada je izvjesno da će naša igračica ovu kalendarsku godinuokončati među 100 najboljih dubl igračica svijeta.Odgođeno sa AzerbejdžanomU kancelariju Ragbi saveza BiH stigla je službena obavijest od FIRA-AER da seutakmica Bosna i Hercegovina - Azerbejdžan, zakazana za 25. oktobar u Zenici,odgađa do daljnjeg. U toku iduće sedmice očekuju se nove informacije iz Svjetskeragbi federacije. U našem taboru uvjereni su da će, bez obzira na odgodu, nastavitiuspješnu seriju. Podsjetimo, posljednji susret u okviru Evropskog prvenstvanaša najbolja selekcija odigrala je prije nekoliko sedmica u Francuskoj, kada jeveoma uvjerljivo savladala reprezentaciju Monaka.Sjedeća odbojkaU 13. kola Premijer lige BiH u sjedećoj odbojci igrači Zenica ‘92 bili su boljiod tima Tigar 119, sa 3:0 u setovima i tako se bodovno poravanali (26) saSinovima Bosne koju su trenutno treći, ali imaju meč manje. Maglaj je slavioprotuv Zavidovića sa 3:0, a identičnim rezultatom Drina je savladala Kakanj‘92, Utakmice Fantomi - Breza i Spid - Sinovi Bosne odloženi su radi nastupasarajevskih timova u Evropskom kupu. Fantomi su vodeći sa 36 bodova,ispred SPID-a koji ima 32Uspjeh Rudara u SplituRagbisti Rudara pobjednici sumini turnira u ragbiju za U-18 koji seodržao prošlog vikenda u Splitu. OsimRudara, na turniru su učestvovali još iekipa zeničkog Čelika, te domaćina -Nade iz Splita. U prvom meču Nadaje savladala Čelik sa 27:0, u drugom jeAdis Dadović, član Kickbox klubaPanter iz Zenice osvojio je srebrenumedalju na Svjetskom prvenstvu u WKverziji. Dadović je bio u sastavu kick boxreprezentacije BiH, a prvenstvo je održanood 22. do 26.oktobra u Berlinu poK-1 pravilima. Dadović je u finalnoj borbiizgubio meč od Čeha Roberta Rikardana poene. Vahidin Tufekčić je dobio pozivda napadne na prodfesionalnu svjetskutitulu, a meč bi se radio u Švicarskoj15. novembra. „Biće teško jer se radi ozaista jednom jakom protivniku koji jealbanskog porijekla a nastupa pod zastavomŠvicarske, ali dogovorićemo senajvjerovatnije i za revanš meč koji bi seRudar slavio nad Splićanima rezultatom14:0, dok treći susret u kojem susnage trebale odmjeriti gradski rivaliiz Zenice nije održan, s obzirom na toda Čelik nije imao dovoljan broj igrača,te je susret registrovan u koristRudara sa 20:0.Dadović srebreni na SPStreljačka reprezentacijaBiH pobjednik jemeđunarodnog turniraSalona DC Open u hrvatskomgradu Solinu,u disciplinama pištolj i puška. Bh.reprezentacija u disciplini pištolj pogodilaje 1.701 krug i postavila novidržavni rekord koji je do tada iznosio1.679 krugova. Najbolja muška bh.Sjajni strijelciodržao u Zenici naredne godine u novojdvorani na Kamberovića polju.reprezentacija u gađanjupuškom također jeostvarila pobjedu sa1.753 kruga. Ekipa SKZenica Pobjeda Sportosvojila je drugo mjesto u juniorskojkategoriji. Na takmičenju je nastupilo180 takmičara iz Hrvatske, BiH, Slovenije,Italije, Bugarske, Srbije, CrneGore i Češke.


Subota, 1. novembar 2008.* FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *Bosna SO protivnik u KupuRukometaši zeničkog Čelika u Prvoj rukometnoj ligi Federacije BiH, u trećojsezoni zaredom pokušaće da izbore plasman u Premijer ligu. Igrači trenera VladimiraZeljke najozbiljniji su kandidati u sjevernoj diviziji sa ekipom Gračanice. Prvirezultati pokazuju da Čelik ove godine ima kvalitetnu ekipu. U prva tri ligaškasusreta ostvareno je isto toliko uvjerljivih pobjeda. Posljednja je bila u subotuna Bilmišću protiv Bihaća sa rezultatom 40:19. U Kup takmičenju Čelik je izbaciofavorizovanu tuzlansku Sloboda Solanu i slijedi mu okršaj pritiv najbolje bh.ekipe- Bosne Sunce osiguranje iz Sarajeva.Loš start košarkašicaKošarkašice Čelika loše su startale u novoj prvenstvenoj sezoni. Doživjele suporaz od ekipe Slobode iz Novog Grada u susretu prvog kola Lige 11. Rezultat jebio 63:62 za Novograđanke. Do pobjede je domaćin došao u samom finišu susretakada je pet sekundi prije kraja Ljiljana Božičković pogodila oba pokušajasa linije za slobodna bacanja. Već ovog vikenda Čelik očekuje susret na Bilmišćuprotiv aktuelnog šampiona BiH - sarajevskog Željezničara.Stoni tenisSusretima prvog kola otvorena je ovogodišnja stonoteniska sezona u Premijerligi. Stonoteniseri zeničke Mladosti u prvom nastupu na domaćem terenu uzabilježili su dvije pobjede. U prvom meču sa 4:2 savladali su sastav Banja Luke.U drugom meču takođe iz prvog kola Mladost je bila ubjedljivija protiv Borca.Slavili su sa 4:1. U narednom 2.kolu Mladost gostuje u Cazinu. Prije toga 8. i 9.novembra u Tuzli je na programu top 12 najboljih seniora. Boje Zenice branićeMirza Dizdarević.InternacionalKarate klub Internacional iz Zenice učestvovao je nedavno na turniru Gradačacopen 2008. U konkurenciji 35 ekipa iz Hrvatske, Srbije i BiH sa preko 500 takmičarau 72 discipline, zenički karatisti predvođeni Arnelom Kalušićem, osvojilisu osam medalja, od čega su dvije bile zlatne, jedna srebrena, te pet bronzanih.Prva ligaNa gostovanju u Žepču nogometaši Viteza doživjeli su uvjerljiv poraz, 5:0.Nakon ‘’petarde’’ u Visokom novih pet pogodaka u mreži viteških nogometašaizuzetno zabrinjavajuće. Prošlotjedna utakmica protiv Omladinca devalvirala jeuspjeh nogometaša Viteza s početka prvenstva i iskreno se nadamo kako će unarednoj utakmici protiv Budućnosti ekipa Viteza upisati novu pobjedu i ostvaritinova tri boda.Poraz u MostaruNakon minimalnog poraza od Leotara u 3. kolu, košarkaši Viteza posrnulisu i na gostovanju u Mostaru kod Zrinjskog, rezultatom 86:60. Mostarci suvodili tokom čitavog susreta, a prijelomnom se pokazala druga četvrtina, tedomaćini na poluvrijeme odlaze s prednošću od 19 koševa (51:32). Nastavakje bio samo formalnost. Kod Zrinjskog najviše koševa postigli su Gligora 17 iBrečić 15, dok su kod Viteza najefikasniji bili Tanasilović sa 20, te Baković sa19 postignutih poena.Bloudek novi šef strukeMarin Bloudek, novi je šef strukeČelika, dok je njegov prethodnik IvoIštuk postavljen na mjesto sportskogdirektora, odluka je Upravnog odborazeničkog premijerligaša. Bloudek će naovom mjestu ostati do kraja jesenjegdijela, a onda ukoliko obje strane buduzadovoljne, sa čelnicima kluba sjesti zasto i pokušati dogovoriti nastavak saradnje.Upravo na insistiranje Bloudekakoji izrazito cijeni Ištuka, Uprava klubana jučerašnjoj sjednici dogovorila je daon u narednom periodu obavlja funkcijusportskog direktora. “Predložio sam dakolega Ištuk ostane tu sa mnom kako bizajednički doveli Čelik u što bolju poziciju,odnosno da našom zajedničkom vizijompovedemo klub u svjetliju budućnost”,kazao je Marin Bloudek, koji senakon šest godina vratio u bh.nogomet(2002. godine trenirao Žepče), a nakonpunih 20 godina u Čelik u kojem je nekadigrao sa velikim uspjehom. Osim21za Čelik, Bloudek je još nastupao zaRudar iz Kaknja, te Maribor, a inače pookončanju karijere nastavio je živjeti uSloveniji. Kao trener na klupi Maribora1992. godine je osvojio prvi naslov prvakau samostalnoj Sloveniji. Ono što jeistakao jeste da je cilj u posljednja četirikola u prvom dijelu sezone osvojiti štoviše bodova. Da li će ova promjena djelovatipozitivno na crveno-crne već bise trebalo vidjeti ovog vikenda kada nadomaćem terenu Čelik dočekuje vodećitim Premijer lige, Zrinjski.


22 Subota, 1. novembar 2008.Bosanci u Ligi prvakaZeničanin Boris Šatordžija (34) iBanjalučanin Saša Pandžić (33) spadajumeđu najbolje mlade rukometnesudije na svijetu. Ovo je peta sezonakako sude zajedno na međunarodnojsceni, a ušli su u grupu od 19 perspektivnihparova svijeta, gdje trenutnozauzimaju drugu poziciju. Jedini susudijski par iz BiH koji su uspjeli daizađu na dva svjetska (Katar 2005.i Bratislava 2008.) i jedno evropsko(Insbruk 2007.) prvenstvo. Do sada susudili 16 utakmica Lige šampiona, štomuških, što ženskih. Samim tim to jeveliko priznanje za ove sudije, ali i zabh.rukomet jer su Boris i Saša dobilimogućnost da sude nekim od najjačihevropskih i svjetskih klubova kao štosu Northorn, Kiel, Ademar Leon. Upravoidućeg vikenda dijeliće pravdu nautakmici Lige prvaka između AdemarLeona i Bregenca. Radi se o grupi u kojojsve četiri ekipe imaju po tri boda,a ovo je jedan od derbija drugog kolaLP. Pored Premijer lige BiH, Boris i Sašasude i mečeve Regionalne ženske ligeu kojoj nastupaju ekipe Hyppo iz Beča,Krim iz Ljubljane, Podravka iz Zagreba,Budućnost iz Podgorice, KometalSkopje, predstavnik BiH Ljubuški…Od osam ekipa njih pet je trenutnou Ligi šampiona. “Pored nas dvojice,trenutno na EHF-ovoj listi su još dvameđunarodna sudijska para iz BiH.Potvrditi prolazUzvratna utakmica Regionalneragbi lige između Mađarskogpredstavnika “Batai Buldoga” i BiHprvaka RK. Čelik iz Zenice igra seove nedjelje u 14 sati na stadionuBilino polje. U prvoj utakmici odigranoju Mađarskoj rezultat je bio19:19, tako da naš predstavnik uovom međunarodnom takmičenjuima veliku šansu da izbori prolaz uTo su braća Ante i Andrija Knezović izMostara i braća blizanci Emir i DinoKonjičanin iz Visokog. Svih nas šestsmo relativno mladi i budućnost jepred nama jer možemo suditi do 48.godine”, kaže Šatordžija koji je prve rukomketnekorake napravio u zeničkomČeliku, a potom prije 18 godina prešaou sudije, a u to vrijeme (1990. godine)bio je najmlađi rukometni sudija u tadašnjojJugoslaviji.drugi krug. Prema onom što su objeekipe prikazale u prvom međusobnomduelu, za našeg prvaka BataiBuldog nije nepremostiva prepreka.Zeničani očekuju i podršku domaćihnavijača, kako bi ostvarili još jedanu nizu uspjeha bh. ragbija u posljednjemperiodu. Kao predigra, u13,00 sati, snage će odmjeriti ženskeekipe istoimenih klubova.1 2 3 4 56 78 910 1112 1314 1516 17 18 19 20 2122 23 2425 26 2728 29 3031 32 33 3435 36 3738 39 4041 42 4344 45Vodoravno: 1. Ćirilično pismo; 6. Jednocifreni broj; 7. Suprotno od “do”; 8. Vrsta drveneobuće; 10. Upišite A NJ; 11. Patos; 12. Nebriga; 14. Riječni ribar; 16. Zaobljavati;18. Bratstvo, klika; 22. Inicijali Nedžada Latića; 23. Meso tune; 25. Ravnalo, linijar; 27.Mamurluk, mahmur; 28. Integrated Drive Electronics, skr.; 29. Vrsta mirisne smole; 31.Stara autooznaka Mostara; 33. Pravac u muzici, umjetnički rok; 35. Pustošiti, razarati;37. Tečnost koja teče u venama; 38. Koji se nalazi s boka; 39. Vrsta insekta, mn.; 41.Ugledna žena, gospođa, tur.; 43. European Commission, skr.; 44. Nije dugačak; 45.Hrvatski novac.Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Poziv, dozivanje.; 3. Titula bosanskihvladara; 4. Muzički ukras, spajanje više nota na jednom slogu; 5. Mezopotamskivladar Šamši; 9. Zapaliti, pripaliti; 13. Master Authorization List, skr.; 15. Koji je bojepepela; 17. Jezero u Sloveniji; 18. Gradska četvrt; 19. Radnica u limariji; 20. Akademijanauka i umjetnosti; 21. Dio nakita; 24. Zametak novorođenčeta; 26. Evropska država;30. Završni potez u šahu; 32. Svečano odijelo visokodostojnika; 34. Odlikovanje, medalja;35. Inicijali pjevača Hadžić Osmana; 36. Žensko ime; 38. Mužjak krave; 40. BinaryAdaption Kit, skr.; 42. Internet domena Velike Britanije.IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063992 101, 063 992 102 ; www.superinfo.ba ; zesuperinfo@gmail.com ; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625 ; PDV broj: 218552430000 ;Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, zamjenik urednika izdanja Mirza Dajić, tehnički urednik SelverOmerović, komercijala Safija Šehović, fotografije Muhamed Tunović, šef distribucije Jasmin Hećimović ; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka ; ŠtamparijaUnioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984


DOBITNICI NAGRADNOG KVIZAObjavljujemo imena dobitnika drugog kruga BINGO SMS nagradnogkviza. Sve informacije o ovom kvizu čitaoci Superinfa mogu pronaćina www.bingotuzla.com.Ime i prezimeNagradaHajrudin Smajić, Tuzla mobitel, izvučen 03.10.2008Lačić Šemsa, Lukavac mobitel, izvučen 13.10.2008Barčić Vehid, Kalesijamikrovalna, izvučen13.10.2008Rizah Sinanović, Živinice mobitel, izvučen 20.10.2008


ZenicaŠtrosmajerova 14, Zenica Telefoni: 032/446-110 032/446-111www.telekabel.ba e-mail: info@telekabel.baKABLOVSKI INTERNETNaziv paketa DL/UL Brzina DL/UL Limit E-mail CijenaTINK MINI 1024 / 1024 kbps 1 GB / 1 GB 100 MB 19,95 KMpoklon uz paket64/64 kbps1 GB / 1 GBTINKpoklon uz paketTINK PLUSpoklon uz paketTINK MAXpoklon uz paketTINK BUSINESSpoklon uz paketTelekabel1024 / 1024 kbps128/128 kbps2048 / 1024 kbps256/256 kbps2048 / 1024 kbps512/512 kbps2048 / 1024 kbps256/256 kbps5 GB / 5 GB5 GB / 5 GB7 GB / 7 GB7 GB / 7 GB10 GB / 10 GB10 GB / 10 GB5 GB / 5 GB5 GB / 5 GB100 MB 29,95 KM100 MB39,90 KM100 MB 49,80 KM100 MB 34,99 KMKOLIKO VI POTROŠITE --- JOŠ TOLIKO MI POKLONIMOIskoristite i dodatne pogodnosti:Priključenje po potpisivanju ugovora u roku naredna 24 sata.Račun bez dodatnih troškova.U naše cijene je uključen PDV.

More magazines by this user
Similar magazines