Koje ćete veštine i znanja savladati? - Razvoj karijere

razvoj.karijere.com

Koje ćete veštine i znanja savladati? - Razvoj karijere

informator za upisPROGRAMICambridge poslovni program • Menadžment • Menadžment ljudskih resursa • PreduzetništvoMarketing i marketing menadžment • Prodaja i menadžment prodaje • Poslovna administracijaFinansijski menadžment • Menadžment projekata • Prodaja i marketing Londonskog centra za marketingOdnosi s javnošću • Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeKako steći veštine i diplomu za visokoplaćene posloveŽelite li da na jednom mestu steknete sve poslovne veštine, od pravilnog kontrolisanjaradnih procesa, operacija i finansija, preko uspešnog predstavljanja, prodaje,pregovaranja i rukovođenja timovima, pa sve do razvoja ličnih veština liderstva ipreduzetništva... i još mnogo toga?BusinessAcademy je ovlašćena od ispitnog odeljenja University of Cambridge daobučava polaznike po naprednom programu za poslovne veštine i izdaje zvaničnediplome i sertifikate. Naš cilj je jednostavan: omogućavanje profitabilne karijere za Vas.


Odsek:Cambridge poslovni programOdsek:MenadžmentZa osobe koje žele visoku zaradu i napredna poslovna znanja poprogramu jednog od najuticajnijih svetskih univerzitetaŠkolovanjem na odseku Cambridge poslovni programdobićete veštine i iskustvo za profitabilan rad na izvršnim ilioperativnim pozicijama u preduzećima.Pošto je BusinessAcademy zvanično ovlašćena od ispitnogodeljenja University of Cambridge, koristimo njihove resursei metodologiju, tako da ćete postati stručni u marketingu iprodaji, menadžmentu, finansijama, organizaciji i vođenjuprojekata. Kao rezultat, znaćete kako da povećate profitpreduzeća bez obzira na njegovu delatnost.Istovremeno, moći ćete preduzeću da obezbedite stabilanrast prometa. Direktno ili posredno. Čak i na ovakopromenljivom tržištu.Verujemo da je to pouzdan način da zaradite koliko Vam jepotrebno kako biste mogli da uživate u poslu koji volite i dau pravom svetlu iskažete svoja znanja i sebe.Koje ćete veštine i znanja savladati?Cilj školovanja na ovom odseku je da dobijete pravilna usmerenjai nove poglede kako biste poslovne problemerešavali analitično jer je danas to jedini način za kreiranjedobrih profita za preduzeće i velike zarade za Vas. Bez obzirakojom delatnošću želite da se bavite. Bez obzira koju pozicijuželite da zauzmete.Zato, trostepenom menadžment metodologijom ćetenaučiti da kombinujete kvantitativne statističke metode sasuptilnim veštinama komunikacije i psihologije.Savladaćete napredna znanja iz marketinga i prodaje.Dobićete znanje kako da na pravi način razumete kupcai njegove potrebe, otkrićemo Vam kako da to znanjepovežete sa kreiranjem odgovarajućih proizvoda, servisai ponuda. Onda, metode odabira najboljeg načina da preneseteporuku, dobijete pažnju i isporučite realnu vrednostklijentima.Naučićete kako da primenjujete metode za finansiranjerazličitih resursa u preduzeću. Za sve što se troši novac,znaćete kako da kontrolišete taj proces. Takođe, znaćeteda rukovodite finansijskim izveštajima. Bićete spremniNastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova659 časovaDiplome i sertifikacijaCambridge International A&AS level Business StudiesCambridge International A&AS level EconomicsCambridge International A&AS level AccountingLCM Diploma in Business Management and MarketingEBCL (European Business Competence Licence)ECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Business ExecutiveLINK Englishda kreirate, analizirate i koristite finansijska dokumenta.Znaćete koje odluke treba doneti na osnovu prethodnogstanja kako bi preduzeće ostvarilo veću zaradu. Konačno,savladaćete stručna tehnička znanja iz proizvodnjei operacija.Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovomodseku su:» Planiranje i vođenje biznisa» Napredne poslovne veštine i znanja» Marketing i organizacija marketinga» Prodaja i organizacija prodaje» Upravljanje odnosima sa klijentima» Finansije i računovodstvo» Planiranje, menadžment i organizacija ljudi» Vođenje projekata» Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odlukau poslovnom okruženju, liderstvoPlan i program za ovaj odsek namenjen je osobama koježele da vode preduzeće i grade ličnu uspešnu karijeru.Skenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!Nove menadžment tehnologije za osobe koje žele da ostvarelične ciljeve uz pomoć drugihŠkolovanjem na odseku Menadžment dobićete sposobnostda donosite profitabilne poslovne odluke bez obzira naneizvesnost poslovnog okruženja. Istovremeno ćete stećiznanje kako da ljude vodite i organizujete tako da svoje ličneambicije i poslovne uspehe ostvarite lakše.U poslednjih devet godina, menadžment tehnologijase menja. Novi menadžment pristupi baziraju sena neočekivanim rezultatima naučnih istraživanja.Dodatno, ako želite da vodite ljude, Vaši novi prioriteti suprilagođavanje promenama na tržištu i očekivanje višeproaktivnog ponašanja od zaposlenih, bez obzira da li suoperateri, saradnici ili direktori.Izračunato je da danas, ako projekat ne može da seosmisli, kreira, izvrši i koriguje za period koji je četiri putakraći od standarda, Vaša organizacija donosi profit koji jemanji od proseka.Sa druge strane, kvalitetnim upravljanjem organizacijommožete napraviti značajne skokove u profitabilnostipreduzeća.Koje ćete veštine i znanja savladati?Novom menadžment metodologijom naučićete dakombinujete kvantitativne metode kao što su analizaverovatnoće, statističko zaključivanje, optimizacija imatematičko modelovanje sa suptilnim veštinamakomunikacije i psihologije.To ćete postići pomoću tri ciklusa kroz koje se vodi Vašeškolovanje na ovom odseku.Prvo, steći ćete tehničku ekspertizu potrebnu zarukovođenje organizacijom: od kontrolisanja finansija iračunovodstva, preko rukovođenja ljudskim resursima pasve do menadžmenta operacija i mikroekonomije.Drugo, naučićete kako da primenite naučne tehnike zadonošenje profitabilnih odluka kao što su optimizacija isimulacija, modeli za identifikaciju izbora, formalizacijuustupaka i specifikaciju ograničenja.Treće, savladaćete testirane tehnike ubeđivanja,pregovaranja i motivacije. Istražićete i naučićete daprimenjujete praksu koju koristi grupa visoko plaćenihprofesionalnih pregovarača koji svojim znanjem sklapajuposlove u vrednosti od 250.000 evra i više.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova617 časovaDiplome i sertifikacijaCMI (Chartered Management Institute)LCM Diploma in Business Management and MarketingCambridge International A&AS level Business StudiesECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified ManagerLINK EnglishPreuzećete znanja menadžera koji iza sebe imaju nemerljiveuspehe čije smo metode analizirali i upakovali u primenljivsistem tehnika.Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovomodseku su:»»Vođenje i planiranje rada organizacije»»Vođenje i organizacija timova»»Vođenje projekata»»Krizni menadžment i menadžment rizikom»»Finansije»»Marketing i prodajne veštine»»Menadžerske poslovne veštine»»Rukovođenje računarskim tehnologijama i savladavanjeposlovnog engleskog jezikaPlan i program je obiman i tehnički zahtevan.Pri tom, osim tehničkih, finansijskih, operativnih stručnihznanja, naučićete kako da primenite naučne tehnike zadonošenje profitabilnih odluka kao što su optimizacija isimulacija, modeli za identifikaciju izbora, formalizacijuustupaka i specifikaciju ograničenja.Skenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!6 7SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.ba


Odsek:Menadžment ljudskih resursaOdsek:PreduzetništvoKako pravilno rukovoditi najvažnijim delom preduzećaŠkolovanjem na odseku Menadžment ljudskih resursasavladaćete znanja i veštine za rukovođenje najvažnijimdelom preduzeća: ljudima. Ako osećate da ćete uživati ustvaranju jakih profesionalaca, ovaj odsek je za pravi Vas.Zaposleni čine više od 50% troška prosečnog preduzeća.Nije ni čudo da je menadžment laboratorija Jim Collinsotkrila da je rukovođenje ljudima najvažniji menadžmentizazov decenije. Veći profit po pravilu ostvaruje preduzećesa pametnijim, organizovanijim, proaktivnijim zaposlenima.To posebno važi za preduzeća koja imaju cilj da sedobrim servisom izdvoje od konkurencije.Zato cilj Vašeg školovanja za menadžera ljudskih resursa nijeda rukovodite ljudima, nego da Vas naučimo da rukovoditestvaranjem najboljih zaposlenih kao i da primenite najnovijugrupu otkrića u menadžment nauci. Kao kvalitetanprofesionalac tada lako dolazite u poziciju uticaja, autoritetai odlične naplate svojih novih sposobnosti.Dodatno, naučićete kako da budete ubedljivi, kako daprenesete svoj entuzijazam i ideje na druge ljude.Šta ćete znati da radite?Na ovom odseku naučićete kako da razvijate profitabilnemetode za regrutaciju i zapošljavanje, motivacijui nagrađivanje zaposlenih, trening i razvoj, jačanjeproduktivnosti i građenje karijere. Takođe, kao specijalistuza ljudske resurse, naučićemo Vas kako da blisko sarađujetesa operacionim menadžerima i direktorima na smanjenjutroškova zaposlenih.Vaš zadatak je da pripremite organizaciju da pravilno reagujena tržišne promene. Naš cilj je da Vam predamo resurse ialate da svoju novu specijalnost primenite pravilno.Naučićete da primenjujete naučna otkrića u kreiranjuokruženja koja u zaposlenima bude želju za maksimumomulaganja.Istovremeno, savladaćete analitičke tehnike kao što sumetode skupljanja specijalističkih podataka o zaposlenima,tehnike obrade i analize. Znaćete da izračunate koliko svakizaposleni donosi profita kompaniji, koliko ga vredi nagraditi,kakvu vrstu posla i zaduženja mu treba dati da bi preduzećuobezbedio još bolje rezultate.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova593 časovaDiplome i sertifikacijaHRCI Professional Human Resources ManagerLCM Diploma in Human Resource Development andMarketingCambridge International A&AS level Business StudiesECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified HR ManagerLINK EnglishA kao profesionalac za rukovođenje ljudima steći ćetetehničku stručnost potrebnu za rukovođenje organizacijom.Savladaćete sve menadžment celine: odlučivanje, finansije,napredne veštine motivacije zaposlenih i kolega kao ivođenje projekata.Grupe veština i znanja koje ćete savladati na odsekuMenadžment ljudskih resursa su:»»Kompletan ciklus rada sa ljudskim resursima»»Vođenje i organizacija timova»»Napredne veštine upravljanja ljudskim resursima»»Strateški menadžment ljudskih resursa»»Finansije»»Menadžerske poslovne veštine»»Lične veštine pregovaranja, liderstva, pravilnogdonošenja odluka u poslovnom okruženju»»Vođenje projekataPlan i program za odsek Menadžment ljudskih resursaima naglasak na kreiranju kvalitetnih profesionalaca ikontinuiran rad sa njima.Skenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!Za osobe koje žele nezavisnost i proveren putza dolazak do bogatstvaŠkolovanjem na odseku Preduzetništvo dobićete praktičnealate i iskustvo potrebno za uspešno vođenje sopstvenogbiznisa.Bez obzira da li preduzeće pokrećete od nule, gradite novsektor uspešne organizacije ili tražite način da uložite uposlovne poduhvate, preduzetničke veštine i znanja suključna za ostvarivanje Vaše ambicije kao i zaradu očekivanekoličine novca.Na školovanju ćete dobiti resurse za vođenje kompletnogciklusa razvoja preduzeća. Od razrade početne ideje, primenepotrebnih tehnologija i istraživanja, preko kreiranja akcionestrategije, kredibilnih marketing i prodajnih materijala,građenja tima zaposlenih, partnera i investitora, pa sve dorukovođenja proizvodnjom, finansijama i operacijama.A što Vaše preduzeće ili sektor postaju profitabilniji,povećava se potreba da se brže prilagođavate promenamana tržištu.Zato ćete biti opremljeni poslovnim instrumentima zareagovanje na promene. Drugim rečima, znaćete kako dakontrolišete rast preduzeća.Školovanje na ovom odseku od Vas zahteva da učite mnogo.Kao rezultat, naučićete kako da svoje novo znanje pretvoriteu novac.Kako dobiti ova najobuhvatnija poslovna znanja?Jedna od najuspešnijih investicionih kompanija u svetuFisher Investments prošle godine je radila analizu prvihdeset načina za lično bogaćenje. Od svih deset, statističkije otkriveno ono što se zna od ranije: vođenje ličnog biznisaje najsigurniji način da zaradite maksimalno i postanetebogati.Poznato je da preduzetnička znanja, veštine i alati činevrhunac poslovnog pejzaža. To je zato što su najvećenagrade one koje jedan preduzetnik uzima. Uspešanpreduzetnik može zaraditi dvadeset puta više od direktoravelikih kompanija.Ako ste kao i drugi ambiciozni ljudi, onda znate da jepreduzetnička nezavisnost rezultat ulaganja u neophodnaposlovna znanja. Zbog toga ćete školovanjem na ovomodseku učiti mnogo. I što je najbolje, naučićete kako dasvoje novo znanje pretvorite u novac.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova590 časovaDiplome i sertifikacijaLCM Diploma in Enterpreneurship and MarketingCambridge International A&AS level Business StudiesEBCL (European Business Competence Licence)ECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified EnterpreneuerLINK EnglishGrupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovomodseku su:»»Pokretanje i vođenje biznisa»»Preduzetničke poslovne veštine»»Marketing i organizacija marketinga»»Prodaja i organizacija prodaje»»Finansije i investicije»»Planiranje, menadžment i organizacija ljudi»»Vođenje projekata»»Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odlukau poslovnom okruženju, liderstvo»»Poslovna upotreba informacionih tehnologija i engleskogjezikaSkenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!8 9SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.ba


Odsek:Marketing i marketing menadžmentOdsek:Prodaja i menadžment prodajeKako privući i zadržati maksimalan broj kupacaŠkolovanjem na odseku Marketing i marketing menadžmentsavladaćete tehnike za pridobijanje najvećeg broja kupacasa tržišta. Takođe, naučićete i kako da ih zadržite.Postaćete kompletan marketing menadžer. Stručni udetaljnoj primeni tehnika za uticaj na tržište, istovremenosposobni da vidite celokupnu sliku.Otkrićemo Vam rezultate istraživanja iz psihologije u vezisa razlozima zašto i kako se kupci odlučuju na kupovinuproizvoda i servisa. Otkrićemo Vam kako cena utiče na željuza proizvodom i kako da primenite strategije za određivanjecena. Znaćete koje poruke motivišu ljude da kupuju, bezobzira da li su proizvodi jeftini i lako dostupni ili skupi i jedvadostupni.Ako želite da direktno utičete na ostvaren profit preduzeća iistovremeno steknete stručnost u jednoj od najdinamičnijihposlovnih oblasti, ovaj odsek je za Vas. Aktuelnommarketing praksom preduzeću ćete obezbediti jak uticaj natržište, značajne povraćaje novca pri ulaganju u privlačenjeklijenata.Neophodne marketing veštine za 2013. godinu i nadaljeŠkolovanjem na odseku Marketing i marketing menadžmentdobijate alate za razumevanje kupaca, otkrića kako da toznanje povežete sa kreiranjem odgovarajućih proizvoda,servisa i ponuda, zatim, metode odabira najboljeg načinada prenesete poruku, dobijete pažnju i isporučite realnuvrednost klijentima.Bićete sposobni da preduzeću obezbedite visok priliv novcai povećanje broja klijenata u situaciji kada raspolažeteminimalnim budžetima. Isto tako, bićete obučeni da voditemarketing kampanje čiji su budžeti veći od milion evra.Sa tehničke strane, dostupnost podataka o ponašanjuklijenata u osnovi menja marketing praksu. Količinainformacija koje jedno preduzeće može da ima o svojimklijentima stostruko je veća nego pre dvadeset godina.Preduzeće koje zna kako da iskoristi takve podatke, lakopovećava svoje profite. Dvostruko ili trostruko povećanjeprofita nije neobično.Zato ćete naučiti kako da primenjujete analitičke metodeza povećanje vrednosti klijenata: LTV model, RFM model,regresiju, logističku regresiju, multinominalnu logiku,analizu klastera.Istovremeno, analiziraćemo strategije za kreiranjeeksponencijalnih skokova u zaradi, zasnovane na slabopoznatim preduzetničkim metodama.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova608 časovaDiplome i sertifikacijaLCM Higher Diploma in Sales and MarketingManagementCambridge International A&AS level Business StudiesECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Marketing ManagerLINK EnglishAnaliziraćemo primere javno nepoznatih kompanija kojesu uspele da naprave godišnje skokove u profitu do 4000%.Analiziraćemo koji marketing trendovi direktno donosevelike skokove u profitu kada se na njih reaguje, a kojemarketing metode ne treba primenjivati.Grupe veština i znanja koja se stiču školovanjem na odsekuMarketing i marketing menadžment su:»»Menadžment i vođenje istraživanja i analize tržišta»»Razvoj proizvoda i ponuda»»Kreiranje, organizacija i vođenje marketinških kampanja»»Brending»»Vođenje odnosa sa klijentima»»Planiranje, menadžment i organizacija ljudi»»Prodajne veštine i znanja»»Finansije i finansijsko planiranje»»Planiranje i vođenje projekata»»Lične veštine pregovaranja i liderstva»»Menadžerske poslovne veštinePlan i program za ovaj odsek, osim stručnih marketingpredmeta, sadrži i stručne finansijske i menadžmentpredmete kao i grupu predmeta za usavršavanje ličnihveština: pregovaranje, liderstvo i prodaja.Skenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!Za osobu koja želi 100% kontrole nad visinom svoje zarade(i zarade tima koji vodi)Program Prodaja i menadžment prodaje je idealan za Vasukoliko ste osoba koja ne želi da vodi sopstveni biznis,ali želite nezavisnost i punu kontrolu nad zaradom kojuostvarujete, ovaj odsek na BusinessAcademy je za Vas.U poslu - ništa se ne dešava dok se ne desi prodaja.Kada su analizirane veštine najbogatijih poslovnih muškaracai žena kao što su Lawrence Ellison iz Oracle-a, Ingvar Kampradiz Ikea-e ili Carly Fiorina iz Hewlett Packard-a, utvrđeno jeda svako od njih ima izuzetnu sposobnost predstavljanja,ubeđivanja i zaključivanja velikih poslova.U poznatom domaćem privatnom preduzeću najboljiprodavac zarađuje 12 puta više od proseka u preduzeću.To nije čudno. Brojna statistička istraživanja sprovedena uAmerici otkrivaju da među milionerima koji su sami kreiralisvoje bogatstvo, najviše je onih koji su ili osnovali sopstvenibiznis ili se bave prodajom.Ovladaćete naprednim prodajnim taktikama, ali poštoto nije dovoljno da budete najuspešniji na ovom odsekuizučavaćete i ostale oblasti, neophodne za stvaranjekompletnog menadžera prodaje, kao što su: Finansije,Marketing, Odnosi sa kupcima, Vođenje projekata.Koje ćete veštine i znanja savladati?Školovanjem na odseku Prodaja i menadžment prodajesavladaćete napredna taktička znanja potrebna za prodajuproizvoda i usluga, naučićete kako da primenite metodeza regrutaciju i rukovođenje prodajnim timovima, kako darazvijete profitabilan prodajni proces skrojen za preduzećeu kome radite, razvijete kompenzacione planove i kreirateprograme za redovno usavršavanje prodavaca.Drugim rečima, dobićete praktične alate da sami ili zajednosa timom omogućite značajan skok u prodaji preduzećuu kom ćete ih primeniti. I to na vrhunski osmišljen način.Ovladaćete naprednim prodajnim taktikama.Pritom, školovanje na ovom odseku je obimno. Nijeograničeno samo na metodologiju prodaje. Sastoji se odsvih grupa veština i znanja koja će Vam obezbediti pozicijuvisoko plaćenog prodajnog menadžera.Rezultat? Znaćete da primenite svoju stručnost bez obzirada li proizvode i servise nudite krajnjim potrošačima,poslovnim korisnicima ili distributivnim partnerima.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova536 časovaDiplome i sertifikacijaLCM Higher Diploma in Sales and MarketingManagementCambridge International A&AS level Business StudiesECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Sales ManagerLINK EnglishGrupe veština i znanja koja se stiču školovanjem na odsekuProdaja i menadžment prodaje su:»»Napredne prodajne veštine i znanja»»Planiranje, organizacija i vođenje prodaje»»Planiranje, menadžment i organizacija ljudi»»Vođenje odnosa sa klijentima»»Razvoj proizvoda i ponuda»»Finansije i finansijski kontroling»»Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odlukau poslovnom okruženju, liderstvo»»Marketing veštine i znanja»»Menadžerske poslovne veštine»»Vođenje projekataKao što vidite, plan i program za odsek Prodaja i menadžmentprodaje sadrži stručne finansijske predmete kao i predmetevezane za marketing i vođenje projekata. To je neophodnoda biste mogli maksimalno da naplatite Vašu novu stručnost.Skenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!10 11SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.ba


Odsek:Poslovna administracijaOdsek:Finansijski menadžmentZa osobu koja želi da drži kancelariju u svojim rukamaŠkolovanjem na odseku Poslovna administracija savladaćeteveštine za dvostruki uticaj na stabilan rad preduzeća:obezbedićete glatko funkcionisanje poslovne kancelarije,interno, jačati odnose sa klijentima, eksterno.Ako Vas ne privlače velika ovlašćenja i obaveze, ali imateželju da ostvarite značajan doprinos preduzeću, ovaj odsekje za Vas.Po statistici vladinih agencija velikog broja zemaljauključujući Sjedinjene Američke Države i Srbiju, posloviadministracije spadaju u grupu najzastupljenijih zanimanja.Imate priliku da se zaposlite u praktično svakoj industriji.Pritom, otkriveno je da bez pravilne sposobnosti organizacijerada ključnih kancelarija, profit preduzeća može bitipresečen na pola. Bukvalno.Zato ćete kao profesionalni poslovni sekretar biti vredniVašem preduzeću.Kao profesionalni sekretar, koji na organizovan način znada vodi kancelariju, čita finansijske izveštaje i dokumenta,gradi jake odnose sa postojećim klijentima i partnerima,postaćete bitan resurs Vašem preduzeću.Koje ćete veštine i znanja savladati?Školovanjem na odseku Poslovna administracija savladaćetenapredne veštine za stvaranje dobrih međuljudskih odnosa,primenu testiranih metoda za organizaciju vremenai dokumenata, poslovnu upotrebu računara, tabela,Interneta. Istovremeno ćete biti opremljeni tehničkimznanjima za razumevanje računovodstva i knjigovodstvakao i za razumevanje finansijskih dokumenata neophodnihza ravnomernu komunikaciju sa direktorima.Rezultat? Postaćete desna ruka osobama sa kojima radite.Takođe, naučićete da primenjujete marketing metode zagrađenje odnosa sa klijentima i partnerima preduzeća,savladaćete organizaciju promotivnih događaja isistematsko kontaktiranje kupaca tehnikama za povećanjenjihove novčane vrednosti.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova437 časovaDiplome i sertifikacijaCambridge International A&AS level Business StudiesLCM Diploma in Business Management and MarketingEBCL (European Business Competence Licence)ECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Business Office SecretaryLINK EnglishTako ćete postati izvor dodatnog profita preduzeću u komradite i to će biti primećeno.Grupe veština i znanja koje ćete steći na ovom odseku su:»»Vođenje i organizacija administracije»»Administrativne poslovne veštine i znanja»»Kreiranje, vođenje i kontrola poslovne dokumentacije»»Upravljanje odnosima sa klijentima, partnerima izaposlenima»»Napredne IT veštine za poslovnu upotrebu računara»»Istraživanje finansijskih metoda i izveštaja»»Računovodstvo i knjigovodstvoPlan i program za odsek Poslovna administracija je sanajmanjim fondom časova i sa najmanje predmeta u odnosuna ostale odseke na BusinessAcademy.Učenje na daljinu na BusinessAcademy je idealna varijanta studiranjaBudućim polaznicima bih preporučila učenje na daljinu jer smatram da je idealna varijanta studiranja,pogotovo za zaposlene ljude, kao i majke sa malom decom, što je moj slučaj. I pored toga što imambebu, uspevam da uskladim svoje obaveze i izdvojim vreme za učenje.Sandra Janković, SrbijaSkenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!Za osobe koje uživaju u kontroli troškova i ulaganjaŠkolovanjem na odseku Finansijski menadžment ovladaćeteznanjem potrebnim za vođenje novčanih tokova preduzeća.Naučićete kako da pravilnom kontrolom finansija direktnoutičete na profitabilnost poslovanja.Drugim rečima, postaćete osoba koja direktno utiče navisinu profita preduzeća.To je uvek najsigurniji način da obezbedite visoku zaradu idobre uslove u kojima radite.Finansije su na prvom mestu tehničke veštine: kreiranjestrategije za ulaganje u razvoj, određivanje obima i načinaulaganja, kreiranje i rukovođenje fondovima za ulaganje,kontrolisanje troškova sa ciljem povećanja profita.Brojevi, proračuni, statistike, analize. Računovodstvo iknjigovodstvo. Kvantitativne finansijske metode. Ako steanalitična osoba, ovaj odsek je idealan za Vas.Naučićete da primenjujete četvorostepenu obradufinansijskih izveštaja: 1) analiza poslovne strategije krozfinansije, 2) analiza računovodstva i knjigovodstva 3) analizabilansa stanja, uspeha i priliva novca i 4) predviđanje. Toje najpouzdanija praksa koju koriste poslovni finansijskistručnjaci.Finansijska znanja koja preuzimate u dva ciklusaVaše školovanje na odseku Finansijski menadžment se vodikroz dva ciklusa.U prvom ciklusu ćete savladati metode za finansiranjerazličitih vrsta resursa u okviru preduzeća. Znaćete daiskontrolišete proces trošenja novca u svakom trenutku i zasve namene.U drugom ciklusu ćete dobiti alate za pravilno donošenjefinansijskih odluka. Znaćete kako da pravilnim finansijskimodlukama kreirate vrednost za preduzeće. Istovremeno,bićete opremljeni za reagovanje na rizike veštinom kojadanas spada u najcenjenije sposobnosti dobrog finansijskogstručnjaka.Kao rezultat, znaćete da vodite poslovne finansije urazličitim okruženjima, uključujući mlada preduzeća, malaambiciozna preduzeća, preduzeća sa dinamičnim rastom,tehnološka hi-tech preduzeća, zrela preduzeća, posrnulapreduzeća koja traže injekciju za preporod.Pošto je cilj vođenja finansija preduzeća donošenjefinansijskih odluka koje direktno donose profit, znaćeteda rukovodite finansijskim izveštajima i analizama. Bićetespremni da kreirate, analizirate i koristite finansijskadokumenta na nivou direktora.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova605 časovaDiplome i sertifikacijaCFTe (Certified Financial Technician)Cambridge International A&AS level Business StudiesCambridge International A&AS level EconomicsCambridge International A&AS level AccountingEBCL (European Business Competence Licence)ECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Financial ManagerLINK EnglishZnaćete koje odluke treba doneti na osnovu prethodnogstanja da bi preduzeće ostvarilo veću zaradu.Školovanje na ovom odseku je visoko tehničko. Grupeveština i znanja koja ćete savladati su:»»Istraživanje ekonomije i makroekonomije»»Upravljanje kompletnim finansijama preduzeća»»Napredne kvantitativne finansijske metode»»Računovodstvo i knjigovodstvo»»Krizni menadžment i menadžment rizikom»»Vođenje i planiranje finansija»»Istraživanje berzanskog poslovanja i finansijskihinstitucija»»Vođenje projekata»»Vođenje i organizacija timova»»Veštine liderstva»»Menadžerske poslovne veštinePlan i program za odsek Finansijski menadžment sadržinajviše statističkih nauka u odnosu na druge odseke naBusinessAcademy.12 13SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.baSkenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!


Odsek:Menadžment projekataOdsek:Prodaja i marketing Londonskog centra za marketingZa osobe koje žele nezavisnost i put za dolazak do bogatstvaŠkolovanjem na odseku Menadžment projekata dobićetealate za taktičko izvršavanje svakog projekta.Ako ste osoba od akcije, izučavanje pravilnog vođenjaprojekata je idealno za Vas. Dirigovaćete procesima kojimase uloženi rad Vašeg tima pretvara u konačan proizvod iliservis.Značaj vođenja projekata postaje sve veći. Za preduzeća ukojima možete raditi važi da trpe jak uticaj međunarodnekonkurencije, da su periodi upotrebe njihovih proizvoda iservisa kraći, a da su kupci zahvaljujući Internetu veomadobro obavešteni. Takođe, digitalne tehnologije danasomogućavaju brzo kreiranje proizvoda i servisa u praktičnosvakoj industriji čime se stvara pritisak hitnog kompletiranjazadataka.Zbog toga ćete izučavati najnoviju projektnu metodologiju.Školovanjem na ovom odseku naučićete kako da digitalnimtehnologijama i otkrićima u vođenju operacija preduzećuobezbedite veće profite, na sistematski način. Bez pritiska.Izračunato je da kao kvalitetan menadžer projekata možetepovećati profitabilnost svog preduzeća za preko 250%.Zarada koju možete ostvariti je podjednako visoka.Koje ćete veštine i znanja savladati?Školovanjem za menadžera projekata znaćete daorganizujete brzu primenu svakog idejnog rešenja iz oblastiVaše stručnosti.Naučićete da primenjujete kvantitativne modele za procenuvrednosti rezultata projekta, vladaćete strategijama zavođenja projekta, znaćete kako da analizirate znakove zajačanje efektnosti celog procesa.Dalje, naučićete da vodite projekte po odgovarajućimprojektnim standardima u zavisnosti od industrije u kojojćete ih primenjivati. Naučićete da upravljate projektnimsoftverskim paketima i alatima. Naučićete kako da za potrebesvog preduzeća razvijate projektne metode po testiranimšemama razvoja koje se primenjuju u toj industriji.Najbolje industrije u kojima ćete moći naplatiti svoje znanjesu industrije koje koriste računare za razvoj proizvoda,preduzeća koja razvijaju softverske programe i druge vrstepreduzeća u IT industriji, fabričkoj proizvodnji, preduzećakoja nude servise, zatim u bankama i finansijskiminstitucijama, istraživačkim agencijama, građevinskimpreduzećima, državnim službama, kao i konsultantskimpreduzećima.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova542 časovaDiplome i sertifikacijaIPMA (International Project Management Association)PMI (Project Management Institute)Cambridge International A&AS level Business StudiesECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Project ManagerLINK EnglishKao menadžer projekata na ovom odseku savladaćete svešto je potrebno iz oblasti finansija, motivacija zaposlenih,odlučivanje i drugih oblasti koje će doprineti profitabilnomvođenje projekata.Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovomodseku su:»»Razvoj, vođenje i organizacija projekata»»Napredne metode Project Management-a»»Napredne kvantitativne finansijske metode»»Upravljanje i korišćenje alata za vođenje projekata»»Vođenje finansija i investicija»»Planiranje i upravljanje ljudskim resursima»»Vođenje i organizacija timova»»Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odlukau poslovnom okruženju, liderstvoPlan i program za odsek Menadžment projekata sadrži ioblasti finansija i upravljanja ljudskim resursima zato štosu ta znanja neophodna za uspešno vođenje projekata ikreiranje vrhunskog projektnog lidera.Skenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!Za uspeh na tržištu uz pomoć najbolje prakseLondonskog centra za marketingKako je BusinessAcademy zvanično ovlašćena od straneLondon Centre of Marketing tako su i znanja, veštine imetodologija rada strogo utvrđeni britanskim propisimau sferi poslovnog obrazovanja. Ovo je garancija da ćetena kraju programa imati veštine da vodite preduzeće, aposebno sektor prodaje i marketinga kroz promenljiveuslove svakog tržišta.Školovanjem na ovom odseku naučićete kako najboljupraksu marketinga i prodaje da iskoristite i prigrabitelidersku poziciju na tržištu. Ovo je program za ljudespremne da prihvate izazov i uživaju u dostignućimasvoga rada.Postaćete stručni u oblasti prodaje i marketinga,poznavaćete psihologiju potrošača, bavićete se marketingplaniranjem i poslovnom organizacijom. Naučićete kakoda kreirate i održavate brend, postaćeteekspert za marketing komunikacije, apovrh svega steći ćete i znanja iz oblastifinansijskog menadžmenta.Zbog toga mi verujemo da je ovo programza ljude koji spremno čekaju izazove i znajuda uživaju u pobedama koje ostvaruju.Koje ćete veštine i znanja savladati?Školovanjem na odseku Marketing i prodaja Londonskogcentra za marketing dobijate alate za razumevanjeponašanja kupaca. Otkrićete kako da to znanje povežetesa kreiranjem odgovarajućih proizvoda, brenda, servisa iponuda. Naučićete kako da primenite metode za regrutacijui rukovođenje prodajnim timovima i kako da razvijeteprofitabilan prodajni proces skrojen za preduzeće u komeradite.Osposobićete se da preduzeću obezbedite visok prilivnovca marketinškim i prodajnim aktivnostima i stalnopovećanje broja klijenata bez obzira na visinu budžeta kojimraspolažete. Ovladaćete naprednim prodajnim taktikamai dobićete praktične alate kojim ćete biti u mogućnosti dasami ili zajedno sa timom ostvarite značajan skok u prodaji.Saznaćete koji je najbolji način da razumete klijenta i njegovepotrebe. Zajedno ćemo otkriti kako da to znanje povežetesa kreiranjem odgovarajućih proizvoda, servisa i ponuda.Naučićete metode odabira najboljeg načina da preneseteporuku, dobijete pažnju, isporučite realnu vrednost kupcu iodržite trajno poverenje.Nastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova578 časovaDiplome i sertifikacijaLondon Centre of Marketing Higher Diploma in Sales andMarketing ManagementCambridge International A&AS level Business StudiesECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Sales and MarketingManagerLINK EnglishGrupe veština i znanja koja se stiču školovanjem na odsekuMarketing i prodaja Londonskog centra za marketing su:»»Marketing i vođenje istraživanja i analize tržišta»»Napredne prodajne veštine i znanja»»Vođenje odnosa sa klijentima i poznavanje navikapotrošača»»Planiranje, organizacija i vođenje prodaje»»Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odlukau poslovnom okruženju, liderstvo»»Stvaranje i održavanje brenda»»Finansije i finansijsko planiranje»»Uticaj na šire društveno okruženje uz marketinške alate»»Menadžerske poslovne veštinePlan i program za ovaj odsek je skrojen po naprednojbritanskoj metodologiji Londonskog centra za marketing.On predstavlja spoj moćnih i proverenih alata primenljivihu oblasti prodaje i marketinga. Pored toga on sadrži ineophodne tehnike finansijske analize i skup ličnih veština izoblasti pregovaranja, donošenja odluka kao i prezentacionihveština.14 15SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.baSkenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!


Odsek:Odnosi s javnošćuOdsek:Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeNajaktuelnije veštine komunikacije koje će navestidruge da slušaju vašu porukuŠkolovanjem na odseku Odnosi s javnošću ovladaćetenajnaprednijim znanjima potrebnim za efikasnukomunikaciju sa ciljnim javnostima i savladaćete tehnikekojima ćete uticati na njihovo mišljenje i ponašanje u ciljuformiranja pozitivnog imidža kompanije u javnosti.Kako bi firma uspešno poslovala neophodno je da u svomtimu ima uspešnog i sposobnog PR menadžera. U suprotnom,gubi kontrolu nad informacijama koje, u današnje vremedigitalne ekonomije, neverovatnom brzinom prolaze krozraznolike kanale komunikacije. Cilj menadžera za odnoses javnošcu je da uspostavi kanale komunikacije sa ciljnimjavnostima kako bi postigao međusobno razumevanje,povoljno mišljenje o organizaciji, procenio stavove javnogmnjenja i uskladio politiku organizacije sa javnim mišljenjem,interesom i ciljevima kompanije.Ako Vas privlače nove tehnologije i novi načini komunikacije,mediji i njihova funkcija u savremenom društvu, ovaj odsekje stvoren za Vas. Ovde ćete naučiti kako da razumetedanašnjicu i kako da koristite servise novih tehnologija ucilju sopstvenog profesionalnog razvoja kao i profitabilnogposlovanja kompanije u kojoj radite.Koje ćete veštine i znanja savladati?Školovanjem na ovom odseku dobijate sve alate koji su Vampotrebni kako biste postali uspešan PR menadžer koji ćesebi i svojoj kompaniji obezbediti ne samo prepoznavanjeveć i dugoročnu pozicioniranost među ciljnim javnostima.Nakon školovanja na odseku Odnosi s javnošcu razumećeterazliku između reklamiranja i publiciteta. Naučićete kakoi kada da se oglašavate bez plaćene reklame. Shvatićeteznačaj saopštenja za javnost i naučićete kako da ih napišetena način prilagođen ciljnoj javnosti. Saznaćete koje tehnikesu najbolje za uspešan rad u online odnosima s javnošću inaučićete da ih primenite onda kada je to potrebno.Naučićete kako na pravi način da sarađujete sa novinarima.Takođe, saznaćete šta je sve potrebno kako bi se Vašeinformacije našle u medijima i na koji način da upravljateinformacijama koje šaljete. Još više, naučićete kada je pravovreme da organizujete konferenciju za štampu i na štatom prilikom treba da obratite pažnju. Bićete spremni daodgovorite na svaki poziv i da pravovremeno reagujete ukriznim situacijama.Rezultat? Bićete osposobljeni i naoružani znanjima,veštinama i alatima uspešnog PR menadžera. Moći ćeteNastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova545 časovaDiplome i sertifikacija:APR (Accreditation in Public Relations)London Centre of Marketing Higher Diploma in PublicRelations & MarketingCambridge International A&AS level Business StudiesECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified PR ManagerLINK Englishda uplovite u vode odnosa s javnošću i budete prvi u svomposlu. Koristeći se savremenim metodama komunikacije,vremenom ćete izgraditi sopstveni imidž i postići reputacijukoja će raditi za Vas.Grupe veština i znanja koje cete steći na ovom odseku su:»»Planiranje i vođenje PR kampanja»»Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija»»Upravljanje kriznim situacijama»»Stvaranje i održavanje korporativnog identiteta, imidža ireputacije»»Interni odnosi s javnošću»»Online odnosi s javnošću»»Veštine lobiranja i sponzorstva»»Veštine pisanja (copywriting)»»Odnosi sa medijima»»Interkulturne i korporativne komunikacije»»Marketing veštine i znanja»»Osnovna znanja iz oblasti menadžmenta»»Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odluka uposlovnom okruženju i liderstvaSkenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!Kako uspešno investirati na finansijskom tržištuŠkolovanjem na odseku Investicioni menadžment iberzansko poslovanje savladaćete teorijska i praktičnaznanja i veštine, koja su vam neophodna da se kompetentnouključite u poslovanje na finansijskim tržištima u svojstvuindividualnog ili institucionalnog investitora.Plan i program usklađen sa naučno utemeljenim principimai standardima The Chartered Institute for Securities &Investment (CISI) iz Velike Britanije, vodeće obrazovneinstitucije u oblasti investicionog menadžmenta i finansija,nastale iz Londonske berze. CISI je dosad obučio preko40.000 profesionalaca u 89 zemalja sveta, sa misijom dapromoviše i razvija investicioni menadžment.Na ovom smeru naučićete kako da koristite savremeneinvesticione instrumente, analizirate i predviđate trendovena međunarodnim finansijskim tržištima, upravljatehartijama od vrednosti i “čitate” berzanske indekse.Takođe, bićete osposobljeni za rad u brokerskim i dilerskimkućama, bankama (u okviru odeljenja za finasijskoposredovanje), osiguravajućim društvima, penzionim iinvesticionim fondovima, konsalting agencijama.Koje ćete veštine i znanja savladati?Nastava na odseku Investicioni menažment i berzanskoposlovanje odvija se u dve faze.U prvoj fazi steći ćete neophodna znanja za razumevanjemakroekonomskog i mirkoekonomskog okruženja kojaobezbeđuju okvir funkcionisanja finansijskih tržišta. Takođe,naučićete metode i tehnike za upravljanje finansijama ifinansijsku analizu, osnovne računovodstvene principe,zakonitosti teorije finansiranja, kao i kako funkcionišefinansijski sistem neke kompanije.Druga faza Vašeg školovanja predstavlja specijalizaciju izoblasti finansijskog posredovanja.Svi komplimentiCijeli tim koji radi na Vašoj akademiji je predan,profesionalan i ažuran... svi komplimenti, zaista.Najljepši pozdrav!Silvana Mujkanović, Bosna i HercegovinaNastavatradicionalna ili onlineTrajanje2 semestraFond časova596 časovaDiplome i sertifikacija:IcertIM (International Certificate in InvestmentManagement)CFTe (Certified Financial Technician)Cambridge International A&AS level Business StudiesCambridge International A&AS level EconomicsCambridge International A&AS level AccountingEBCL (European Business Competence Licence)ECDL (European Computer Driving Licence)BusinessAcademy Certified Investment ManagerLINK EnglishGrupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovomodseku su :»»Berzansko poslovanje»»Upravljanje investicijama»»Hartije od vrednosti»»Analiza finansijskih tržišta»»Analiza hartija od vrednosti»»Upravljanje finansijskim rizikom»»Portfolio menadžment»»Psihologija investitora»»Investiciono bankarstvo»»Forex - trgovanje na deviznim tržištimaOsim stručnih predmeta iz oblasti investicionogmenadžmenta i berzanskog poslovanja, plan i programpodrazumeva usavršavanje u oblastima finansijai menadžmenta, kao i unapređenje ličnih veština:pregovaranje, liderstvo i pregovaranje.16 17SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.baSkenirajte kod i saznajteviše o ovom programu!


BUSINESS SKILLSPLAN I PROGRAMDa bismo Vas što bolje upoznali sa planom i programom u okviru kog se realizuje edukativna aktivnost BusinessAcademy,napravili smo ovu tabelu sa detaljnim prikazom sadržaja svakog smera, programskih modula unutar svakog smera kao ipojedinačnih kurseva sa predviđenim fondom časova. Takođe, možete videti koji su kursevi obavezni, a koji izborni. Timedobijate mogućnost da sami kreirate svoj plan i program prema svojim interesovanjima, željama i potrebama.MARKETINGPRODAJAobavezni predmetizborni predmetCambridge InternationalBusiness StudiesMenadžmentMenadžment ljudskih resursaPreduzetništvoMarketing i marketingmenadžmentProdaja i menadžment prodajefond časovaPoslovna administracijaFinansijski menadžmentMenadžment projekataProdaja i marketing Londonskogcentra za marketingOsnove marketinga 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6SWOT analiza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Marketinška istraživanja i MIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Planiranje i segmentacija tržišta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Strateški marketing 3 3 3 3 3 3 3 3Upravljanje marketingom 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Internet marketing 6 6 6 3 6 6 6 3Ponašanje potrošača 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Marketing planiranje 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Primenjeni marketing 3 3Direktni marketing 3 3Brending 6 6 6 6 6 6 6 6Promotivni marketing 3 3 3Integrisane marketing aktivnosti 6 6 6 6 6 6 6Marketing u uslužnim delatnostima 6 6 6 6 6 6 6 6Međunarodni marketing 6 6 6 6 6 6 6 6Poslovni marketing 3 3 3 3 3 3 3 3Interni marketing 3 3 3 3 3 3Društveni marketing 6 6 6 6 6 6 6 6Lična prodaja 3 3 3 3 3Upravljanje prodajom 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Upravljanje odnosima sa klijentima 3 3 3 3 3 3 3Tehnike prodaje 3 3 3 3Prodajni proces 3 3 3 3Upravljanje prigovorima i reklamacijama 3 3 3 3 3 3 3Telefonska prodaja 3 3 3 3Konsultativna prodaja 3 3 3Tehnike marketinga u cilju unapređenjaprodaje 3 3 3 3Odnosi sa javnošćuInvesticioni menadžmenti berzansko poslovanjeBUSINESS SKILLSFINANSIJE I RAČUNOVODSTVOBIZNISIT UPOSLOVANJUobavezni predmetizborni predmetCambridge InternationalBusiness StudiesMenadžmentMenadžment ljudskih resursaPreduzetništvoMarketing i marketingmenadžmentProdaja i menadžment prodajefond časovaPoslovna administracijaFinansijski menadžmentMenadžment projekataProdaja i marketing Londonskogcentra za marketingKorporativne finansije 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Osnove ekonomije 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Makro ekonomija 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Mikro ekonomija 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Racio brojevi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Berzansko poslovanje 6 6 6Portfolio menadžment 6 6Finansijske institucije 12 12Međunarodne finansije 6 6 6 6Spoljna trgovina 6 6 6Elektronsko bankarstvo 3 3 3Upravljanje finansijskim rizikom 6 6Računovodstvo 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9Računovodstvo troškova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Hartije od vrednosti 9 9Finansijska i investiciona analiza 12 12Analiza trendova HOV 15 15Analiza trendova finansijskih tržišta 15 15Psihologija investitora 3 3Merdžeri i akvizicije 3 3Zakonska regulativa poslovanja nafinansijskom tržištu3 3Finansijska matematika i poslovna statistika 15 15Investiciono bankarstvo 3Forex - trgovanje na deviznim tržištima 3Preduzetništvo 3 3 3 3 3 3 3 3Započeti biznis 9 9Razvoj biznis plana 6 6 6Poslovna dokumentacija 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Poslovno pravo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Poslovna etika pojedinca i organizacije 3 3 3 3 3 3 3Informacione Tehnologije u poslovanju 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Elektronsko poslovanje 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Menadžment informacioni sistemi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Odnosi s javnošćuInvesticioni menadžmenti berzansko poslovanje18 19SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.ba


obavezni predmetizborni predmetCambridge InternationalBusiness StudiesMenadžmentMenadžment ljudskih resursaPreduzetništvoMarketing i marketingmenadžmentProdaja i menadžment prodajePoslovna administracijaFinansijski menadžmentMenadžment projekataProdaja i marketing Londonskogcentra za marketingOdnosi s javnošćuInvesticioni menadžmenti berzansko poslovanjeobavezni predmetizborni predmetCambridge InternationalBusiness StudiesMenadžmentMenadžment ljudskih resursaPreduzetništvoMarketing i marketingmenadžmentProdaja i menadžment prodajePoslovna administracijaFinansijski menadžmentMenadžment projekataProdaja i marketing Londonskogcentra za marketingOdnosi s javnošćuInvesticioni menadžmenti berzansko poslovanjefond časovafond časovaBUSINESS SKILLSMENADŽMENT LJUDSKIH RESURSAODNOSI S JAVNOŠĆUOsnove menadžmenta ljudskih resursa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Planiranje ljudskih resursa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Pronalaženje ljudskih resursa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Selekcija i usmeravanje 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranjei raskid 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Uvođenje u posao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Obučavanje i obrazovanje 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Praćenje i razvoj ljudskih resursa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Motivisanje zaposlenih 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Procena uspešnosti zaposlenih 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Sistem nagrađivanja 6 6 6 6Coaching 3 3Strateško upravljanje ljudskim resursima 6Psihologija ličnosti 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Psihologija organizacije 6 6 6 6 6Zaštita na radu 3 3 3 3Mobing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Međuljudski odnosi u organizaciji 6 6Afirmativna aktivnost u zapošljavanju 3Sindikalno i nesindikalno radno okruženje 3 3Zakonska regulativa za ljudske resurse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Analiza posla 3 3Osnove odnosa s javnošću 9 9 9 9 9 9 9 9Odnosi s javnošću u kriznim situacijama 9 9 9 9 9Odnosi sa medijima 9 9Interni odnosi s javnošću 6 6Korporativni identitet 6 6 6Tržišni odnosi s javnošću 3Planiranje i organizacije poslovnihdogađaja i akcija 3 3 3 3 3 3 3Sponzorstvo 3 3 3Lobiranje 3 3 3 3 3 3Interkulturne komunikacije 3 3 3 3 3 3 3 3Korporativne komunikacije 3 3 3 3 3 3 3 3Online odnosi s javnošću 6 6BUSINESS SKILLSMENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJAOsnove menadžmenta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Funkcije menadžmenta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Životni ciklus organizacije 3 3 3 3 3Struktura i dizajn organizacije 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Planiranje i upravljanje resursima 6 6 6 6 6 6Moć i autoritet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Organizaciono ponašanje 3 3 3 3Liderstvo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Upravljanje promenama 3 3 3 3Kvantitativne metode u poslovanju 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Sistemi menadžmenta kvalitetom 6 6 6 6Menadžment znanja 3 3 3 3Menadžment poslovnog prostora 3Upravljanje lancem nabavke 3 3 3 3 3 3 3Krizni menadžment 3 3 3 3 3Upravljanje rizikom 3 3 3 3 3 3 3Strategijski menadžment 6 6 6 6 6 6 6 6Ekološki menadžment 3 3Multinacionalne kompanije 3 3 3Upravljanje radnim performansama 6 6 6Upravljanje konfliktima 3 3 3 3 3Planiranje i kontrola troškova poslovanja 6 6 6 6 6 6Operacioni menadžment 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9Korporativna odgovornost 3 3Upravljanje očekivanjima i potrebamastejkholdera 3 3Međunarodni standardi kvaliteta 3 3Divno je što postojiteŽelim da vam se srdačno zahvalim na svesrdnoj pomoći, jer sam u svakom trenutku dobila neophodnupodršku, što je nekad od većeg značaja od pukog savlađivanja gradiva. Nastavno osoblje, kao i tim zapodršku su za svaku pohvalu!Iskreno vam želim još više uspeha u daljem radu, divno je što postojite. Nastavite svoj uzlazni trend!Smilja Pejović, Srbija20 21SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.ba


Školujte se u savršenim uslovimaImamo dva jednostavna cilja. Prvi je da Vam pružimo iskustvo školovanja kog ćete se sećati sa uživanjem i osmehom.Drugi cilj je da posle školovanja napredujete, dobijete odlično plaćen posao, sigurno radno mesto, veći autoritet međukolegama, stručnost i veštinu kojom ćete postati osoba koja se pita za mišljenje, za odluku.Školovanje na BusinessAcademy je potpuno drugačije od drugih zbog niza servisa koji znatno olakšavaju Vaš rad i prevazilazeevropske standarde propisane za obrazovne institucije.Ovo su servisi koje ćete u toku rada i boravka na Business Academy koristiti:»»Online servis koji obuhvata mogućnost da sa bilo kogmesta pristupate Vašem ličnom kartonu, materijalimasa predavanja, kalendaru nastave i rasporedu časova. NaOnline servisu, takođe, možete steći uvid u svoje obaveze,uslove za međunarodnu sertifikaciju, postavljati pitanjaklijentskom servisu ili izvršiti pregled finansija, uplata inastupajućih rata. Servis pruža mogućnosti uvida u temeza seminarske radove i projekte kao i status odbranesvakog dodeljenog seminarskog rada ponaosob.»»Testovi za vežbanje, koje predavači objavljuju kao pomoćpri savladavanju gradiva i samostalnoj proveri znanja,uvek su Vam dostupni za rad.»»Konsultacije u utvrđenim terminima i dodatno kadgod osetite da Vam je potrebna pomoć iz određenogpredmeta.»»Koordinatori za svaki smer koje možete u svakomtrenutku kontaktirati i koji su spremni da Vam pomognuu napredovanju, saslušaju Vaš problem i zajedno sa Vamadođu do rešenja.»»Biblioteka sa stručnom literaturom koja se gotovosvakodnevno dopunjava. Pored štampanih knjiga ovdeimate pristup i seminarima, treninzima i obukama uCD/DVD formatu koje možete iznajmiti i samostalno seusavršavati u nekoj od oblasti savremenog biznisa.»»Savremene laboratorije opremljene laptop računarimanajnovije generacije i brzom širokopojasnom internetkonekcijom služe za izvođenje vežbi koje zahtevajuupotrebu računara. Takođe polaznicima su na raspolaganjui DVD čitači, laserski štampači, skeneri...»»Multimedijalne sale za predavanja. Sale u kojima seodržavaju predavanja su klimatizovane, sa projektoromi kompletnom multimedijalnom opremom. Na tajnačin je pružena potrebna podrška modernom načinupredavanja na BusinessAcademy, zasnovanom na primenimultimedije i interaktivnosti među učesnicima.»»Korisnički servis koji je dostupan na četiri načina, Vi biratekoji Vam najviše odgovara: telefon, SMS, e-mail ili Skype.Kontaktiranjem korisničkog servisa možete postaviti bilokoje pitanje u vezi sa školovanjem, Vašim statusom inadolazećim obavezama.»»Live stream predavanja, kada niste u mogućnosti da ličnoprisustvujete nastavi, a ne želite da zaostajete u gradivu.Iako niste u sali, možete da pratite kompletno predavanje,postavljate pitanja profesoru i učestvujete u nastavi. Livestream-u možete jednostavno pristupati, bez obzira ukom gradu, državi ili na kom kontinentu se nalazite.Naučio sam ono što je najvažnije za svakog privatnika: više zarađujemOno što smatram svojim najvećim uspehom, koji sam postigao zahvaljujući Biznis Akademiji, jeste dasada stvarno bolje razumem kako funkcioniše moj tim i mogu efikasnije da motivišem sve njegovečlanove, bolji sam u pregovorima, lakše sam zaključio dosta poslova od kada koristim steknuta znanja.I, ono što je cilj svakog preduzetnika – više zarađujem.Vladimir Ljubić, Srbija24 25SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.ba


Kako da učite od kuće ili sa posla, iz bilo koggrada ili zemlje i dobijete zvanična znanja idiplomeBusinessAcademy obezbeđuje sistem učenja na daljinukoji ispunjava standarde grupacije pet vodećih svetskihuniverziteta.BusinessAcademy svojim polaznicima obezbeđuje stručnaznanja i veštine i radi po zvaničnom ovlašćenju ispitnogodeljenja University of Cambridge. Visok standard jeneophodan.Sve profitabilne veštine i diplome obezbeđene naBusinessAcademy možete steći učenjem na daljinu. Iz bilokog grada, bilo koje zemlje.Mnogi polaznici iz Beograda, Srbije i okolnih zemalja kao štosu Crna Gora, BiH, Hrvatska, Makedonija su već završili svoješkolovanje na BusinessAcademy putem Interneta. Polazniciiz Amerike, Kine, Švajcarske, Švedske, Irske, Austrije,Poljske, Južne Afrike, takođe. Ustvari, imamo polaznike sasvih kontinenata.Kako je kvalitet znanja i diplome garantovan?Metodologija učenja na daljinu se razvija više od 150 godina. Distance Learning System koji se koristi na BusinessAcademyje razvijan više od 10 godina. Kvalitet ove platforme za učenje na daljinu spada u razloge zbog kojih imamo najviši stepenpartnerstva sa jednim od najstarijih univerziteta na svetu.Kao rezultat, školovanjem na daljinu preko BusinessAcademy dobijate isti kvalitet veština i istu vrednost diploma kao da steučili iz klupe.A pošto koristimo posebnu metodologiju učenja, “arhitekturu saznanja”, veštine učite brže i lakše, nego da slušatestandardna predavanja.Nastavu pohađate od kuće ili sa posla uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke.I zato, za jedan do dva sata dnevno možete napraviti ogroman napredak. Postati realno stručni. Naravno, školovanjem naBusinessAcademy postaćete sposobni da svoju poslovnu stručnost i naplatite.Sistem za učenje na daljinu»»svakodnevna provera znanja»»stalna komunikacija sa profesorima i kolegama»»nastavu pratite na više načina (tekst, video, zvuk, prezentacije)»»praktični radovi i zajednički rad na projektima»»puna podrška profesoraLiveStreamDiplome i zvanična poslovna zvanja za uspešnograđenje karijereZvanja koja dobijate na BusinessAcademy su priznata, ne samo na regionalnom, nego i na svetskom nivou.To je zato što se obuka i polaganje finalnih ispita organizuje kod nas, a diploma se šalje direktno sa adrese ispitnog odeljenjaCambridge Univerziteta. Iz Engleske. Pored jednogodišnje diplome Cambridge International Business Studies, u zavisnosti odoblasti poslovanja koju izučavate na BusinessAcademy, dobijate svetski priznate poslovne sertifikate kojima stičete stručnazvanja ili zvaničnu sertifikaciju.Cambridge InternationalA&AS Level Business StudiesA&АS Level AccountingA&AS Level EconomicsPoslovni sertifikatkoji izdaje ispitnoodeljenje University ofCambridge. Autoritet iugled jednog od najstarijih univerziteta u svetu obezbeđujedobijanje ugledne diplome koja garantuje u Vaše ime, zaVaše sposobnosti i znanje posle završenog jednogodišnjegškolovanja.London Center of Marketing DiplomaSales and Marketing ManagementPublic Relations and MarketingBusiness Management and MarketingHuman Resource Development and MarketingEnterpreneurship and MarketingBusinessAcademy je akreditovan partnerLondon Centre of Marketing i polaznici uspešnimpolaganjem ispita dobijaju diplomu ovog međunarodnopriznatog instituta. London Centre of Marketing ima uponudi ukupno pet sertifikacija i svaka od njih ima četirinivoa diplome.ECDL (European Computer Driving Licence)(Evropska licenca računarskih veština)Međunarodno priznat sertifikatu oblasti upotrebe računarskihtehnologija predstavlja potvrdu o poznavanju koncepatainformacione tehnologije i veštine korišćenja računara inajkorišćenijih računarskih aplikacija na najvišem nivoukompetentnosti.APR (Accredited in PR)*Vodeći međunarodni sertifikat koji meri fundamentalnoznanje teorije komunikacije i njene primene koje posedujePR profesionalac. Veštine i znanja koje podrazumeva APRsu primenljive u bilo kojoj industriji ili oblasti poslovanja.Accredited in PR (APR) program sertifikacije se dodeljujeod strane Universal Accreditation Board-a (UAB) i PublicRelations Society of America.IFTA (International Federation of Technical Analysts)**Certified Financial Technician - CFTe je prestižni sertifikatiz oblasti tehničke analize berzi i finansijskih tržišta. CFTesertifikat izdaje The International Federation of TechnicalAnalysts - IFTA, institucija sa sedištem u SjedinjenimAmeričkim Državama, sa tradicijom dužom od 30 godina uposlovima međunarodne edukacije i sertifikacije tehničkihanalitičara.* Prometric Testing Center** Person VUE Testing CenterEBCL (European Business Competence Licence)(Evropska licenca poslovne kompetencije)Međunarodno priznat sertifikat u oblastiposlovnih veština i menadžmenta. Podrazumevasticanje znanja iz analitičkih poslovnihoblasti. Veliki broj poznatih kompanija je integrisao EBCLsertifikovanje u programe obuke za profesionalni razvojsvojih zaposlenih.HRCI (Human Resource Certification Institute)Iz oblasti Upravljanja ljudskim resursima LINKgroup je uspostavila saradnju sa najpoznatijimInstitutom za obrazovanje, razvoj i sertifikaciju menadžeraljudskih resursa Human Resource Certification Institute(HRCI) iz Sjedinjenih Američkih Država.CMI (Chartered Management Institute)Chartered Management Institute iz VelikeBritanije je prestižna međunarodna institucijaza profesionalnu sertifikaciju menadžera koja je, tokomsvog dugogodišnjeg rada i nekoliko hiljada sertifikovanihprofesinalaca, aktivno učestvovala u promociji i razvojuteorije i prakse menadžmenta i liderstva i uspostavila visokestandarde u edukaciji iz ovih naučnih oblasti.YUPMAUspešnim završetkom školovanjana Business Academy možetedobiti profesionalni sertifikat iz oblasti upravljanjaprojektima po programu Međunarodnog udruženjaza upravljanje projektima (International ProjectManagement Association).PMI (Project Management Institute)*Sa željom da se upotpuni sertifikacija iz oblasti upravljanjaprojektima polaznicima BusinessAcademy je na raspolaganjui mogućnost sticanja profesionalnih sertifikata po programuProject Management Institiute (PMI). PMI je vodeća svetskaasocijacija za profesionalnu sertifikaciju i razvoj projektnihmenadžera sa preko 600 000 sertifikovanih projektnihmenadžera u preko 185 zemalja.CISI (Chartered Institute for Securities & Investment)*International Certificate in Investmnent Management- ICertIM predstavlja dokaz o kompetencijama iz oblastiinvesticione analize, prognoze i analize trendova nafinansijskim tržištima, prognoze i analize trendova hartijaod vrednosti u cilju donošenja profitabilnih investicionihodluka. Sertifikat je namenjen osobama koji žele izgraditikarijeru u organizacijama koja se bave investicijamai finansijskim posredovanjem bez obzira na stepenobrazovanja i prethodno profesionalno iskustvo.26 27SRB +381.11.7856.110 |www.biznis-akademija.comBIH +387.33.788.525 | www.biznis-akademija.ba


Sada imam svoju firmuSve što sam učio na BusinessAcademy samodmah primenjivao i rezultati su bili odlični.Radio sam kao menadžer prodaje u jednojkompaniji gde nikome nisam rekao da samupisao akademiju i desilo se nešto neverovatno- prodaja se povećavala, broj saradnika širio,privukli smo nove kupce. Pročulo se za moj rad, uskoro samdobio ponudu za posao u internacionalnoj kompaniji a poslenekog vremena pokrenuo i sopstvenu firmu. Kompletno znanjekoje sam dobio u toku ali i posle školovanja kroz seminare,doprinelo je da sam napredovao u karijeri do razmera za kojenisam verovao da mogu da dostignem. Sve pohvale za načinrada koji je kao igra, zbog čega je toliko lako sve savladati iprimeniti. Sada planiram da upišem još jedan smer. Kada krenepriča o školovanju i fakultetima, bez razmišljanja preporučujemBusinessAcademy jer samo na mom primeru svi mogu da videkoliko ste dobri.Miodrag TodorovićŠkolovanje na BusinessAcademymi je najbolja odluka u životuIako sam student medicine, odlučila sam daupišem odsek menadžment na BusinessAcademyjer je poznavanje te oblasti veoma korisno, anačin na koji radite mi se jako dopao. Predavanjasu korisna i praktična, a pristup nastaviinteraktivan, potpuno drugačiji od onoga štoslušam na fakultetu. Za ovih godinu dana sam naučila tolikokorisnih i primenjivih stvari da sam veći stručnjak od nekih svojihprijatelja koji su se za to školovali godinama. Tome u prilog idei da sam dobila posao menadžera u konkurenciji od nekolikohiljada prijavljenih. Rezulati se vide, poslodavac je prezadovoljanizborom a moja karijera je krenula potpuno drugim tokom. Za toste samo vi zasužni. Hvala, školovanje na BusinessAcademy mi jenajbolja odluka u životu.Maja TuvedžićDobila sam više nego što sam očekivalaNajviše me je impresioniralo kako se izvodionline nastava. U početku sam bila skeptičnakako će izgledati kada nisam uživo u amfiteatrusa profesorima, kao što sam inače naviklana državnom fakultetu. Međutim, bila samoduševljena. Nema teorije, već se gradivoprolazi i uči samo kroz radne zadatke tako da je sve naučenopraktično i odmah primenjivo. Zaista, dobila sam od akademijeviše nego što sam očekivala. Po završetku nisam ni krenula sapotragom posla a posao je pronašao mene. Dobila sam mailpreko Centar za razvoj karijere koji je u okviru BusinessAcademy,prijavila se i evo, trenutno sam zaposlena u Plan Plusu. Jakosu zadovoljni mojim radom iako nisam imala ni dana prakse.Toplo preporučujem svima da upišu, pogotovo online, jer dajemogućnost da se samostalno organizuješ i učiš u vreme kadatebi odgovara.Andrea SlavkovskiNajefikasnija škola za uspešniju karijeru,pokretanje i vođenje biznisaTESTKoliko Vaše poslovnoznanje trenutno vredi?Uradite ovaj test od 14 pitanja da izmerite nivoprofitabilnosti i mogućnosti naplate Vaših trenutnihposlovnih veština.Testom proveravate količinu Vašeg iskustva iposlovnog stava na osnovu čega možete odreditikoliki je trenutni potencijal Vaših znanja i gde postojeprostori za napredak.Test je dostupan na:www.biznis-akademija.comPRIJAVITE SE!proverite da li imaslobodnih mestapozovite broj za Srbiju011.7856.110033.788.525pozovite broj za Bosnu i HercegovinuSRBIJA • BeogradCara Dušana 34, Zemun+381.11.7856.110SRBIJA • Novi SadDanila Kiša 5+381.21.3100.020 | +381.21.3100.021www.biznis-akademija.comBOSNA I HERCEGOVINA • SarajevoTrg Solidarnosti 2, GRAWE 1, 2. sprat+387.33.788.525 | +387.33.788.526www.biznis-akademija.ba

More magazines by this user
Similar magazines